Page 1

Dagelijks leven

Brussel dat de Ik wens het UZ ziekenhuis rijdt, t he metro tot aan Mead (CRAD)

UZ Brussel lanceert structureel telethuiswerk

Werken vanuit je thuiskantoor Niet moeten aanschuiven in de file, geconcentreerd kunnen werken, meer flexibiliteit in het plannen van werk en privé,… het zijn een aantal stevige pluspunten van telethuiswerk. Meer en meer bedrijven en organisaties zetten dan ook de stap naar telewerken. Sinds 1 januari dit jaar biedt ook het UZ Brussel de mogelijkheid om maximaal twee dagen per week thuis te werken, uiteraard als dat mogelijk is binnen je functie en de organisatie van je dienst.

B

ij het UZ Brussel vinden we het belangrijk om mensen alle mogelijkheden aan te reiken die kunnen bijdragen tot een goede balans tussen werk en privé. In het drukke leven van vandaag is tijd zowat het kostbaarste goed van mensen,” licht Raf Vandenbussche, directeur HR en communicatie, het telethuiswerk toe. “De dagelijkse verplaatsing van en naar het werk is voor meer en meer mensen doorslaggevend om ergens al dan niet te gaan werken of blijven werken. Als je jobinhoud en de organisatie van je dienst toelaten dat je een deel van je takenpakket thuis uitwerkt, kan telethuiswerk echt een verschil maken.”

In het drukke leven van vandaag is tijd zowat het kostbaarste goed van mensen. Raf Vandenbussche, directeur HR en communicatie

Structureel telethuiswerken betekent dus dat je op een vast afgesproken dag – tot een maximum van twee dagen - thuis een deel van het takenpakket vervult dat je normaal gezien op je werkplek zou uitvoeren. Je wordt daarvoor dan ook technisch ondersteund en krijgt van thuisuit toegang tot de courante informaticasystemen.

10

Goedele Antonissen (IT) “Ik geef de voorkeur aan dagelijks contact met de collega’s, maar steun telethuiswerk binnen onze dienst voor 100%.” • Verantwoordelijke applicaties • Leidt een team van een 30-tal medewerkers, ongeveer de helft daarvan is telethuiswerker • Is zelf (nog) geen telethuiswerker

“Bij IT zijn we een tweetal jaar geleden al in het proefproject telethuiswerken gestapt omdat onze functies zich daar goed toe lenen. Voor onze dienst heeft telethuiswerken veel voordelen. Het helpt ons om te gaan met de beperkte kantoorruimte, en voor medewerkers is het grote voordeel dat ze werk en privé flexibeler kunnen organiseren. Het is wel belangrijk dat je als team duidelijke afspraken maakt. Zo kunnen medewerkers die thuis willen werken dat bij ons in principe op 1 vaste dag in de week doen. Wie thuis werkt, is telefonisch even bereikbaar als op kantoor. Dit is belangrijk voor dienstverlening en contact met collega’s. Op maandag en vrijdag wordt er niet thuis gewerkt en kunnen team meetings ingepland worden. Hoewel ik ver van het UZ Brussel woon, ben ik zelf geen thuiswerker. Ik ben iemand die graag contact houdt met de collega’s. En hier ter plaatse hoor je ook meer wat er leeft. Maar als leidinggevende sta ik 100% achter het principe van telethuiswerken. Voor onze dienst werkt het prima.”

UZEGT JANUARI 2013

13 2647 UZEGT JAN 2013.indd 10

25/01/13 11:13


Bjorn Van Dooren (IT) “Telethuiswerk maakt het lange pendelen op de andere dagen draaglijk.” • Verantwoordelijke architectuur binnen het applicatieteam • Woont in Limburg, 120 kilometer van Brussel • Was één van de eerste structureel telethuiswerkers van het UZ Brussel

“Ik kom vanuit Limburg met het openbaar vervoer naar Brussel. Per dag ben ik vijf uur onderweg. Dit kunnen afwisselen met telethuiswerk ‘breekt’ voor mij de week en maakt het draaglijk. Ik denk dat ik het anders niet zou volhouden. Thuis werk ik in een apart bureau. Ik ben bereikbaar via mail en telefoon. Wie mijn binnennummer belt, komt rechtstreeks bij mij terecht en merkt niet eens dat ik niet in Jette ben. Omgekeerd bel ik ook geregeld met de collega’s en dankzij videoconferencing kunnen we zelfs als ik thuis werk in groep overleggen. Communiceren met de collega’s vind ik enorm belangrijk om me niet afgezonderd te voelen. Indien mogelijk doe ik dat via mail, maar ik zal ook snel de telefoon gebruiken wanneer ik het gevoel krijg dat we anders in een eindeloos heen en weer gemail terechtkomen. Ik heb wel moeten leren om het juiste tempo in te bouwen. Niet aan één stuk door blijven werken, zorgen dat je kleine pauzes neemt zoals op kantoor wanneer je even iets gaat printen of koffie haalt. Alle nodige apparatuur is er, dus gebeurt het wel eens dat ik ‘s avonds na de kantooruren nog een aantal zaken afwerk. Maar als het betekent dat ik mijn kinderen eerst van school kan gaan halen, compenseert dat weer.”

Wie komt in aanmerking voor telethuiswerk? Elke medewerker die niet meer in zijn proeftijd zit en voldoet aan deze voorwaarden kan een aanvraag indienen: je functie laat structureel telethuiswerk toe. Dit wil zeggen dat voor (sommige) taken je aanwezigheid in het ziekenhuis niet strikt noodzakelijk is; je bent in staat om je eigen werk te organiseren, je werktijd goed te beheren en afspraken en deadlines na te leven; de organisatie van je dienst laat het toe dat medewerker(s) structureel thuiswerken. De dienstverlening mag niet in het gedrang komen. Je hebt steeds de goedkeuring nodig van je diensthoofd en HR, en je kunt maximaal twee dagen per week thuiswerken. Er is een proefperiode voorzien van 6 maanden om te zien of het voor jou en je dienst in de praktijk werkbaar is. Meer info? Alle informatie en de formulieren vind je via het intranet > personeelsinformatie > formulieren > telethuiswerk. Of contacteer HR op het nummer 5555, via mail personeelsdienst@uzbrussel.be of kom langs bij de personeelsconsulenten aan het HR Service Center (gebouw A/witte zone, niveau 0).

11

13 2647 UZEGT JAN 2013.indd 11

25/01/13 11:13

Werken vanuit je thuiskantoor  

UZ Brussel lanceert structureel telethuiswerk.