__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Reportage

Vriend voor het Leven-project

Speelruimte

De Appeltuin: 2 656 m spelen, leren en ontspannen

Gesprekskamer

Ontspanningsruimte

Keuken

Eetkamer

Klaslokaal

Voor de allerkleinsten

Dankzij de gulle giften van alvast 345 mensen en de inzet van de kantoorhouders en directie van de bank Argenta staat het project de Appeltuin een stapje dichter bij de realisatie tegen 2015. Het moet een plek worden waar patiëntjes en hun familie de dagelijkse

Vriend voor het Leven

ziekenhuisbeslommeringen even kunnen vergeten.

A

lles begon met de droom van Veerle Cosyns, psychologe in het UZ Brussel. Al 17 jaar werkt ze ten dienste van kinderen met kanker en hun gezin. “Jonge kankerpatiëntjes die maanden in ons ziekenhuis verblijven, missen het contact met leeftijdsgenootjes en kunnen niet opgaan in hun spel. Ze voelen

6

UZEGT MEI 2013

Zonder steun zou een project als de Appeltuin er nooit kunnen komen. Binnen het ziekenhuis is dit niet evident. Ik droomde daarom van een aparte plek waar deze patiëntjes weer volop kind kunnen zijn.” In 2012 zetten de kantoorhouders van de bank Argenta hun schouders onder deze

bouwaanvraag. De Appeltuin zal gebouwd worden aan de achterzijde van de eenheden K1 en K2 van het kinderziekenhuis. In het gebouw wordt een deel voorzien voor kankerpatiëntjes en een deel voor andere zieke kinderen.

Op dit moment is er al ruim 50.000 euro ingezameld. Dankzij deze eerste giften kon een architect de plannen uittekenen en wordt alles klaargemaakt voor de

Geef een gift via www.vriendvoorhetleven.be/appeltuin. Je kan daar kiezen voor een online gift of een overschrijving. Als je mensen kent die privé of met hun bedrijf een bijdrage kunnen leveren, neem dan contact op met Linda Sonck, linda@vriendvoorhetleven.be

De Ap pe

droom. Zij willen 1 miljoen euro inzamelen voor de bouw en inrichting van de Appeltuin. Argenta en het UZ Brussel lijken op het eerste gezicht twee verschillende werelden, toch delen ze een essentiële kernwaarde: het menselijke aspect staat bij beide organisaties centraal. Zonder steun van privé-personen en organisaties zou een project als de Appeltuin er nooit kunnen komen. Het kinderziekenhuis zelf kampt voor de gewone werking al met een systematische onderfinanciering. Alle extra’s zoals speelgoed, aankleding van consultatieruimtes en een ruimte waar kankerpatiëntjes weer even kind kunnen zijn, zijn afhankelijk van de solidariteit van schenkers en sponsors.

deren teru gk ar kin wa ind in, ku ltu

De Appelboom staat centraal in elke speelruimte

Help mee de Appeltuin bouwen!

. zijn en nn

zich opgesloten in hun kleine kamer waar volwassenen hun wereld domineren. Een kind van zes dat zijn haartjes verliest, begrijpt niet dat dit binnen enkele maanden wel teruggroeit. Ze zijn soms bang. Het is pas door contact met leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken, dat ze inzien dat het goed komt.

Vriend voor het Leven is sinds eind 2012 het fondsenwervingsprogramma voor het UZ Brussel. Mensen, verenigingen, bedrijven, ... die het UZ Brussel of specifieke afdelingen van het ziekenhuis willen steunen, kunnen dat voortaan doen via één contactpunt. Alle info, stortingen en registratie van acties op www.vriendvoorhetleven.be Linda Sonck is de centrale aanspreekpersoon voor alles wat met giften te maken heeft. Zij volgt het hele project op en beantwoordt alle mogelijke vragen van ziekenhuismedewerkers en van (potentiële) schenkers. Tel. 0478 75 20 14 linda@vriendvoorhetleven.be

7

Profile for Universitair Ziekenhuis Brussel

De Appeltuin van het UZ Brussel  

Dankzij de gulle giften van alvast 345 mensen en de inzet van de kantoorhouders en directie van de bank Argenta staat het project de Appeltu...

De Appeltuin van het UZ Brussel  

Dankzij de gulle giften van alvast 345 mensen en de inzet van de kantoorhouders en directie van de bank Argenta staat het project de Appeltu...

Profile for uzbrussel
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded