Universitair Ziekenhuis Brussel

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussel, Belgium

Kwaliteitsgeneeskunde in een Nederlandstalig universitair ziekenhuis, voor iedereen ongeacht taal, levens- en geloofsovertuiging, en met respect voor ieders recht op zelfbeschikking.

www.uzbrussel.be