Page 1

YEDİEYLÜL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN

2014-2015 Eğitim öğretim yılı 2. sınıflar I.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, 17.09.2014 Perşembe günü saat 13.30’da öğretmenler odasında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Gereğini bilgilerinize arz ederim.17.09.2014 KENAN ALYÜRÜK 2.Sınıflar Zümre Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ: 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 2. Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi 3. Yeni ilkokul yönetmeliğinin, eğitim-öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması. 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yolları aranması. 5. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması. 6. Meslekî eserlerin ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi. 7. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması. 8. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi. 9.Beslenme ve kılık kıyafet ihtiyaçlarının belirlenmesi 10.Dersliklerin donanımının belirlenmesi. 11.Kullanılacak kaynakların, araç gereçlerin, ihtiyaç listelerinin belirlenmesi 12.Yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerin belirlenmesi. 13. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanması. 14.Veli, okul birlikteliğinin düzeyli olarak sürdürülebilmesi için alınacak önlemlerin konuşulması. 15. E-Okul ile ilgili konuların görüşülmesi. 16.Yapılacak zümre toplantı sayı ve zamanlarının kararlaştırılması. 17.Dilek ve temenniler. Uygundur. 17.09.2015 SELİM ÇAKMAK Okul Müdürü Vekili


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ VE YERİ TOPLANTI BAŞKANI TOPLANTIYA KATILANLAR

: 18.09.2014- Öğretmenler Odası-Saat:13.30 : İsmail Hakkı GÜNER : 2. Sınıf zümre öğretmenleri

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 2. Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi. 3.Yeni yönetmeliğin, eğitim-öğretim programları incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması. 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yolları aranması. 5. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması. 6. Meslekî eserlerin ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi. 7. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması. 8. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi. 9.Beslenme ve kılık kıyafet ihtiyaçlarının belirlenmesi 10.Dersliklerin donanımının belirlenmesi 11.Kullanılacak kaynak ve araç gereçlerin, ihtiyaç listelerinin belirlenmesi 12.Yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerin belirlenmesi. 13. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanması. 14.Veli, okul birlikteliğinin düzeyli olarak sürdürülebilmesi için alınacak önlemlerin konuşulması. 15. E-Okul ile ilgili konuların görüşülmesi. 16.Dilek ve temenniler. GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ. 1-Açılış ve oklama yapıldı.2-K sınıf öğretmeni Gülseren KARABULUT izinli olduğu için toplantıya katılamadı. Bunun dışında tüm zümre öğretmenlerinin katılımıyla toplantıya başlanıldı. Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER 2014-2015 Eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin (35. Maddesi) okundu.” Zümre öğretmenler kurulu,

öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti. 2-Yedieylül İlkokulu 2. Sınıflar Zümre Başkanı Kenan ALYÜRÜK, bir önceki eğitim öğretim yılı, 1. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağı okudu. Alınan kararların uygulandığı ve belirlenen çalışmaların yapıldığı, herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin kurulca kararlaştırılarak alındığını belirtti. 2.I sınıf öğretmeni Yıldız ARSLAN tarafından bir önceki yılın değerlendirmesini yaparak ,başarılı bir eğitim ve öğretim yılının geçirildiği ,tüm öğrencilerin okuma yazmaya geçirildiği, sosyal ve kültürel etkinliklerin verimli olduğu belirtildi. Kurulca bir önceki eğitim ve öğretim yılının başarılı geçtiği kararlaştırıldı. 3-26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı R.G. yayınlanan yeni Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili bulunan maddeleri okundu. Yönetmeliğin okunan 5,6,16,17,18,20,29,30,31,32,34,35,36,43 ve44. Maddeleri üzerinde görüşüldü. Yapılan değişiklikler doğrultusunda özellikle öğrenci başarılarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı. 4-Uygulamalarda karşılaşılan sorunların ivedilikle çözümlendiği. Önemli bir sorunun gözlemlenmediği beirtildi. 1-D Sınıf Öğretmeni Ali YILMAZ Sorunların çözümünde öğrenci velileri ,okul yönetimi ve gerektiğinde okul rehberlik servisi ve RAM ile yardımlaşarak çözümlenme yoluna gidildiğini belirtti. 5-Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ve derslere ait yıllık ve ders planlarının yapılası ile ilgili görüşmelere başlandı. Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER, yapılan planların 30Eylül tarihine kadar dijital ortamda teslim edilmesi ve çıktı alınacak nüshaların okul müdürüne imzalatılması gerektiğini söyledi. Türkçe derslerinde belirli gün ve


haftalara denk gelecek alakalı konuların mutlaka zamanlamaya dikkat edilerek işlenmesi gerektiğini vurguladı. Öğretmen kılavuz kitapları incelendikten sonra; Bahriye BARAN söz alarak; Ünitelendirilmiş Yıllık Planların kılavuz kitaplar detaylı incelenerek, çevre şartlarına ve öğrenci seviyelerine dikkat ederek öğretim yılı başlamadan en kısa sürede yapılmasının, planlama yapılırken Yıllık ve Günlük Planların , 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Planlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adlı sitede yayınlanmış olduğunu ders programları incelenerek hazırlanmasının faydalı olacağını belirtti. Kılavuzu olan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Müzik derslerinin yıllık ve ders planlarının kılavuz kitaplarda yer alan planlamalar doğrultusunda yapılması ve derslerin bu planlamalara uygun olarak yapılması kararlaştırıldı. Kılavuz kitaplarda yer alan yıllık ve ders planlarının 2014-2015 çalışma takvimine göre düzenlenmesi kararlaştırıldı. Fiziksel ve Toplu Etkinlikler dersinin planlamasının Oyun kartlarında 2.sınıflar için yer alan oyun ve etkinlikler çerçevesinde planlanması ve uygulanması kararlaştırıldı. Kılavuz kitabı olmayan dersleri planlarının okul ve çevre imkanları ve ders programları doğrultusunda yapılması kararlaştırıldı. Planlamaların yapılmasında ve uygulanmasında zaman ve konu sıralaması bakımından birlikte davranılması ve eşgüdümün sağlanması kararlaştırıldı 2014/2015 Eğitim ve Öğretim yılı okutulacak olan haftalık ders saati ve derslerde yapılan değişiklikler incelenmiş olup, İlkokul için Talim Terbiye Kurulu’nun 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır. Buna göre işlenecek olan dersler ve haftalık ders saatleri aşağıdaki gibidir. DERSLER TÜRKÇE MATEMATİK

HAFTALIK DERS SAATİ 10 5

HAYAT BİLGİSİ

DERSLER MÜZİK OYUN VE FİZİKÎ ETKİNLİKLER SERBEST ETKİNLİKLER

HAFTALIK DERS SAATİ 1 5 2

4 İNGİLİZCE GÖRSEL TOPLAM 1 SANATLAR Uygulanacak öğretim programları şu şekildedir:

2 30

Dersin Adı

Sınıf

Uygulanacak Öğretim Programı İle İlgili Karar

İlköğretim Türkçe İlköğretim Matematik İlköğretim Hayat Bilgisi İlköğretim Görsel Sanatlar İlköğretim Müzik İlköğretim Beden Eğitimi İlköğretim Rehberlik

(1, 2, 4 ve 5. sınıflar) (l5. sınıflar) (13. sınıflar)

Talim ve Terbiye Kurulunun14.05.2009 tarih ve 69 sayılı Kararı

(1sınıflar)

8.

Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2006 tarih ve 351 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte)

(1sınıflar) (1sınıflar)

8. 8.

Talim ve Terbiye Kurulunun 28.08.2006 tarih ve 348 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte) Talim ve Terbiye Kurulunun 28.08.2006 tarih ve 349 sayılı Kararı

(1sınıflar)

8.

Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 329 sayılı Kararı

Talim ve Terbiye Kuru1unun12.07.2004 tarih ve 114 sayılı Kararı (değişiklikleri ile birlikte) Talim ve Terbiye Kurulunun 14.05.2009 tarih ve 70 sayılı Kararı

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni Ayşe Yıldız tarafından okundu. En son değişikleri gözden geçirildi. Müdür Yardımcısı Selim Çakmak, İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin yeni halinin öğretmen dosyasında bulunması gerektiğini belirtti..


İş günü takvimi ve kılavuz kitaplar göz önüne alınarak tema süreleri hesaplandı. Buna göre temalar ve konular için belirlenen süreler şu şekildedir:


HAYAT BİLGİSİ TEMA BAŞLANGIÇ BİTİŞ İş Günü ADI TARİHİ TARİHİ Okul Heyecanım 15.09.2014 10.12.2014 58 Benim Eşsiz Yuvam 11.12.2014 29.032015 66 Dün, Bugün, Yarın 23.03.2015 12.06.2015 51 TOPLAM 175 (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü 1’er saate göre düzenlenmiştir.)

Ders Saati 48 55 43 146

MATEMATİK TEMA ADI 1.Ünite:Şekiller ve Sayılar 2.Ünite:Sayı Avı 3.Ünite:Toplama Zamanı 4.Ünite:Çıkarma ve Çarpma İşlemleri 5.Ünite:Bölme İşlemi ve Ölçme

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.09.2014 03.11.2014 10.12.2014 09.02.2015 16.04.2015

BİTİŞ TARİHİ 31.10.2014 09.12.2014 23.01.2015 15.04.2015 12.06.2015

İş Günü 30 27 32 48 38 175

Ders Saati 30 27 32 48 38 175

TÜRKÇE TEMA ADI 1.TEMA:BİREY VE TOPLUM 2.TEMA:ATATÜRK 3.TEMA:ÜRETİM,TÜKETİM VERİMLİLİK 4.TEMA:OYUN VE SPOR 5.TEMA:HAYAL GÜCÜ 6.TEMA:SAĞLIK VE ÇEVRE 7.TEMA:DEĞERLERİMİZ 8.EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLER TOPLAM

VE

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.09.2014 28.10.2014 01.12.2014

BİTİŞ TARİHİ 25.10.2014 28.11.2014 26.12.2014

İş Günü 27 23 20

Ders Saati 54 46 40

29.12.2014 09.02.2015 09.03.2015 06.04.2015 11.05.2015

23.01.2015 06.03.2015 03.04.2015 08.05.2015 12.06.2015

19 20 20 22 24 175

38 40 40 44 48 350

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.09.2014 3.11.2014 10.11.2014

BİTİŞ TARİHİ 28.10.2014 07.11.2014 27.02.2015

İş Günü 30 5 69

Ders Saati 7 1 14

02.03.2015 04.05.2015

30.04.2015 12.06.2015

42 29 175

9 6 37

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.09.2014 22.09.2014 13.10.2014 24.11.2014 29.12.2014 19.01.2015 23.02.2015

BİTİŞ TARİHİ 19.09.2014 11.10.2014 22.11.2014 27.12.2014 17.01.2015 21.02.2015 21.03.2015

İş Günü 5 15 23 25 14 15 20

Ders Saati 1 3 6 5 3 3 4

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRENME ALANI 1.GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME 2.GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ 3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME 4. GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ 5.MÜZE BİLİNCİ TOPLAM MÜZİK ÖĞRENME ALANI Belirli Gün ve Haftalar İstiklal Marşımıza Saygı Atatürk ve Müzik Uzun hece-Kısa Hece İnce Ses-Kalın Ses Doğadaki Gürlük Özellikleri ve Rtitim Müzikleri Uygun Hız ve Gürlükte Seslendirme


Şarkılı Oyunlarımız Atatürk ve Müzik Çalgıları Tanıyalım Atatürk ve Müzik Farklı Müzikler de Var +TOPLAM

230.03.2015 30.03.2015 04.05.2015 18.23.2015 25.05.2015

28.03.2015 02.05.2015 16.05.2015 23.05.2015 12.06.2015

5 23 10 4 15 175

1 5 2 1 3 37

İş Günü 10 7 5 5 3 10 10 15 9 15 15 20 5 10 3

Ders Saati 10 7 5 5 3 10 10 15 9 15 15 20 5 10 3 4 10 4 5 10 175

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRENME ALANI Yer Değiştirme Hareketleri (Kaz.1) Yer Değiştirme Hareketleri(Kaz.2) Dengeleme Hareketleri (Kaz.3) Milli Bayramlara Katılma Dengeleme Hareketleri-kaz.4 Nesne Kontrolü-kaz.5-6 Birleştirilmiş Hareketler-Kaz.7-8 Birleştirilmiş Hareketler-Kaz.9-10-11 Birleştirilmiş Hareketler-Kaz.12-13 Sağlık Anlayışı-Oyunlar-Kaz.14-15 Sağlık Anlayışı-Oyunlar -Kaz.16-17-18 Birleştirilmiş Hareketler-Kaz.19-20 Güvenlik ve Ekipman Kaz.21 Kültürümüzü Tanıyorum Kaz.23 Milli Bayramlar Kaz.22 Etkin Katılım Kaz.24 Sarı Kart Oyunları Kaz.25-26 Açık Alan Oyunları Kaz.27 Doğada Oyun Kaz.28 Sağlık Anlayışı 1-2 Kaz.29 TOPLAM

BAŞLANGIÇ TARİHİ 15.09.2014 29.09.2014 13.10.2014 20.10.2014 27.10.2014 03.11.2014 17.11.2014 01.12.2014 22.12.2014 05.01.2015 09.02.2015 02.03.2015 30.03.2015 06.04.2015 20.04.2015 27.04.2015 04.05.2015 18.05.2015 25.05.2015 01.06.2015

BİTİŞ TARİHİ 26.09.2014 10.10.2014 17.10.2014 24.10.2014 31.10.2014 14.11.2014 28.11.2014 19.12.2014 02.01.2015 23.01.2015 27.02.2015 27.03.2015 03.04.2015 17.04.2015 24.04.2015 01.05.2015 15.05.2015 22.05.2015 29.05.2015 12.06.2015

4 10 4 5 10 175

Serbest Etkinlikler dersinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları

dikkate alınarak; a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır. b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir. c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir. d. Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. e. Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre yürütülecektir. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılacaktır. 2504 sayılı Tebliğler Dergisi incelenerek, Atatürkçülük konularının derslere dağılımı yapılmış ve ünitelendirilmiş yıllık planlara işlenmesinde fikir birliğinde bulunulmuştur. Konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesi gerektiğini Kenan ALYÜRÜK söyledi.

2.SINIF ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI DERS

SINIF

KONU ANA BAŞLIKLARI

KONUNUN İŞLENECEĞİ ÜNİTE


TÜRKÇE HAYAT BİLGİSİ GÖRSEL SANATLAR MÜZİK OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1

1

1

1

1

Atatürk’ün Hayatı : -Ailesi -Ölüm tarihi ve yeri -Anılar Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri : -İyi kalpliliği -Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün Hayatı : -Doğum yeri -Ailesi -Ölüm tarihi ve yeri -Anılar Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri : -Vatan ve millet sevgisi

Seçilecek parça, Hayat Bilgisi öğretim programlarıyla da uyuşarak. Atatürk’ün çocuk sevgisini vurgulayan bir parça içerisinde

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk

Atatürkçü Düşüncede Yer Alan Konular : Ben ve Ailem ve Bizim Bayramımız 23 -Dayanışma Nisan -Milli birlik ve beraberlik -İyiliği sevmek, kötülükten kaçmak Resim-İş dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konulardan hedef ve davranışları yazılmış olanları aynen uygulanacaktır. Programda değişiklik yapıldığı takdirde, Atatürkçülükle ilgili bu hedef ve davranışlar aynen korunacaktır. Ayrıca Resim-İş derslerinde; milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde, bu günlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılmalı, resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmalıdır. Müzik dersi öğretim programında yer alan Atatürkçülükle ilgili konular, hedef ve davranışlarıyla birlikte aynen uygulanacaktır. Programda değişiklik yapıldığı takdirde Atatürkçülükle ilgili konular aynen korunacaktır. Ayrıca müzik derslerinde milli bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere Belirli Gün ve Haftalar’dan seçilecek olan günlerde düzenlenecek müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir. 20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır. Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

6-Mesleki eserlerin ve eğitim alanındaki değişim uygulamaları izlenerek zümre öğretmenleri arasında paylaşılması konusunda fikir birliğine varıldı. 7-Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak

önlemlerin kararlaştırılması konusunda veli, okul yönetimi, okul rehberlik servisi ile ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Gelişim yönünden eksik ve geride kalan öğrencilerle ayrıca çalışılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına alınan öğrencilerle ilgili olarak okul rehberlik servisi ile ve RAM ile işbirliği yapılarak BEP planlarının yapılarak çalışmaların buna göre yapılması kararlaştırıldı. 8- Nurşem Öksem Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim ilkeleri gereğince her dersin kendi özelliği de dikkate alınarak,derslerde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, sorucevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini belirtti.


Hatice Aydoğan, derslerde genel öğretim ilkelerinin (çocuğa veya öğrenciye görelik, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, otoriteye itaat ve özgürlük(sosyallik), yakından uzağa, tasarruf (ekonomi), açıklık, aktivite, hayata yakınlık, bütünlük vb.) kullanılması, Çoklu Zeka Kuramı’ndan ve tekrardan yararlanılması, öğrencinin bireysel gelişimine uygun ödül ve pekiştireç verilmesi, Türkçe derslerinde okuma, yazma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Nermin Çam, eğitim öğretimde daha etkin ve başarılı olunması için okul - aile işbirliğinin mutlaka sağlanması, sınıf öğretmenlerinin birlik ve dayanışma içinde çalışması ve yeni uygulanan yöntem ve teknikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması gerektiğini belirtti. İpek Gürpehlivan, sınıf ortamında öğrencileri motive edebilmek için öğrencilerin ilgilerini anlama,

konunun kullanılabilirliğini açıklama, öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma, dersi ilginç hale getirme, öğrencilerde istek uyandırma ve ödüller kullanma stratejilerini kullanmak gerektiğini belirtti. Şenay Bulut, Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması gerektiğini söyledi. Sibel Üyrüş, dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili bir şekilde kullanılmasını, derslerde uygulanacak olan etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenmesi gerektiğini dile getirdi. Dile getirilen öneriler doğrultusunda çalışmaların tüm zümre öğretmenlerince yapılması kararlaştırıldı. 9- Beslenme ve kılık kıyafet ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER, kılık kıyafet konusunda velilerden alınan anket sonuçlarına göre, giysilerin belirlendiğini ve öğrenci kıyafetlerinin okul forması olduğunu açıkladı. Yıldız Arslan, sınıf beslenme sorunu çözümü için; her sınıfın haftalık beslenme listesini hazırlayarak, velilerin evden koyacağı yiyeceklerle bu sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti. Bu tür beslenme sorununun çözümü önerisi zümre kararı olarak alındı. 10- Dersliklerin donanımının ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Dersliklerde harita, matematik seti, geometri takımı ,pencerelere stor perde, bitişik eğik el yazısı panosu, büyük boy panolarÖğrenci kullanımına uygun sınıf kitaplığı dolapları gibi eksiklikleri olduğu belirtildi. 11- Kullanılacak kaynak ve araç gereçlerin, ihtiyaç listelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. 2/A sınıf öğretmeni Hakan ÖZCAN derslerdeki etkin uygun araç ve gereçlerin önceden belirlenerek hazırlanıp yeri ve zamanı geldiğinde kullanılması ve teknolojinin eğitime destek olarak kullanılması, ilk okuma yazma öğretiminde sık sık bilgisayardaki program, film ve videolardan yararlanılması gerektiğini vurguladı. Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER, sınıfların donanımının okul idaresince karşılanacağını, tek tip sınıf donanımının yapılacağını açıkladı. Dolapları, perdeleri, bilgisayarı, projeksiyonu, panoları hazır olan sınıflarımızda, öğretmenlerin sınıf içerisinden hiçbir şey taşımayacağını, yeni sınıfında hemen eğitim öğretime başlayacağını açıkladı. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için velilerin okul aidatı katkılarının tam olarak sağlanması gerektiğini belirtti.Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin sene başında tespit edilerek temin edilmesi ve ders araç gereçlerinin kullanımı konusunda öğrencilere gerekli eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, her sınıfın çeşitli ihtiyacının karşılanabilmesi için alınacak kaynak kitaplar konusunda zümre kararının olması gerektiği, okul aile birliğiyle kurulacak iletişim sonucunda bu tür sınıf ihtiyaçlarının Okul Aile Birliği tarafından karşılanacağını açıklandı. Bu öneri zümre öğretmenleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Kurul öğretmenleri tarafından öğrencilerin derslerde kullanacakları ders araç-gereçlerin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir: 1.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ İHTİYAÇ ADI VE ADEDİ TÜRÜ 2 Adet Yumuşak Silgi (Kokulu silgi kanserojen olduğu için tehlikelidir.) 5 Adet Yuvarlak Kurşun Kalem (Basmalı kalem almayalım.) 5 Adet Yuvarlak Kırmızı Kalem (Basmalı kalem almayalım.)

1 Top A4 Fotokopi Kâğıdı. GENEL İHTİYAÇ

Kalemtıraş (Çöpü içinde biriktirenlerden olsun.) Makas (Plastik ve küt uçlu olmalı) İki Gözlü Kalemlik Etiket Beslenme Kapları


Masaya Sermek İçin Bezden Dikilmiş Beslenme Havlusu Jelâtin ( Yırtılmayan, şeffaf ) Kaplık Mendil Yapıştırıcı ( 1 Adet Prit, 2 Adet Küçük Boy Bant) 30 Sayfalı Poşet Dosya

1 Kutu Ataç (Defter düzeni için ) Oyun Hamuru 4 Kutu Küçük Boy Islak Mendil TÜRKÇE RESİM

3 Adet Küçük Boy ve Klavuz Çizgili Güzel Yazı Defteri 40 Sayfalık Çizgili Türkçe Defteri 40 Sayfalık Küçük Boy Resim Defteri 10 Adet Renkli El İşi Kağıdı

12 ‘li Kuru Boya 12 ‘li Sulu Boya 12 ‘li Pastel Boya MATEMATİK

Abaküs 40 Sayfalık Kareli Defter Sayma Çubukları Renkli Fasulyeler

30 cm cetvel 12- Yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerin belirlenmesine geçildi. Derslerle bağlantılı olarak eğitim ve öğretime olumlu katkı sağlaması amacıyla Çocuk Kütüphanesine ,müze, tiyatro, sinema, Sasalı Parkı, Maket Köy, Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi, kır gezileri ,ailece zümre gezileri yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. 13-Yeni İlköğretim Yönetmeliğindeki düzenlemelere uygun olarak . Uygulamak ve değerlendirmek

üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasına karar verildi. 14- Veli, okul birlikteliğinin düzeyli olarak sürdürülebilmesi için alınacak önlemlerin konuşulmasına geçildi. Veli, okul birlikteliğinin düzeyli olarak sürdürülebilmesi için alınacak önlemlerin konusunda; Ali Yılmaz, alınacak tüm kararlarda velilerin görüşlerinin alınmasının, toplam kaliteyi artıracağını, çok daha verimli bir dönem geçireceğimizi belirtti. Veli, okul birlikteliğinin düzeyli olarak sürdürülebilmesi için alınacak önlemlerin konusunda; Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER, Aydın’ın en iyi ilkokulunda görev yaptığımızı belirtti. Böyle bir okulda görev yapan tüm öğretmenlerin velileriyle sürekli iletişim halinde bulunmalarının eğitim öğretim sürecimizi en üst seviyeye çıkarabileceğimizi anlattı.

Ali Yılmaz, alınacak tüm kararlarda velilerin görüşlerinin alınmasının, toplam kaliteyi artıracağını, çok daha verimli bir dönem geçireceğimizi belirtti. Sibel KAYA, gerektiğinde ev ziyaretlerinin de yapılmasının, okula olan güveni geliştireceğini anlattı. Ayşe Yıldız, her sınıfın bir Sınıf Temsilcisi seçmesinin yararını anlattı. Sınıf temsilcisinin sınıfın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında öğretmen ile veli arasında bir köprü görevi üstleneceğini belirtti. 15- Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı GÜNER öğrenci dosya bilgilerinin, gelişim raporlarının ve devamsızlıkların e-okul sistemine zamanında girilmesi gerektiğini belirtti. ALINAN KARARLAR 1- Toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça Her dönemde en az iki kez olmakla birlikte her ayın ilk haftasında ihtiyaca göre belirlenecek gündemi görüşmek üzere zümre toplantısı yapılmasına karar verildi. 2- Ünitelendirilmiş yıllık planların kılavuz kitaplar detaylı incelenerek, çevre şartlarına ve öğrenci seviyelerine dikkat ederek öğretim yılı başlamadan en kısa sürede yapılmasının, planlama yapılırken yıllık ve günlük planların, 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Planlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adlı sitede yayınlanmış olduğunu ders programları incelenerek hazırlanması 3- Yapılan planların 30 Eylül tarihine kadar dijital ortamda teslim edilmesi ve çıktı alınacak nüshaların okul müdürüne imzalatılması


4- Türkçe derslerinde belirli gün ve haftalara denk gelecek alakalı konuların mutlaka zamanlamaya dikkat edilerek işlenmesi 5- İlkokul için Talim Terbiye Kurulu’nun 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgeleri’nin uygulanması 6-Yeni

İlköğretim

Kurumlar

Yönetmeliği’nin

öğretmen

dosyasında

bulunması

7- Serbest etkinlikler saatinin, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre yürütülmesi ve yapılan faaliyetlerin sınıf defterine yazılması 8- Rehberliğin gerekli olduğu her zaman yapılması 9- Okuma kampanyası doğrultusunda her gün bir saat okuma çalışması yapılması 10- Belirli gün ve haftalar ile kulüp çalışmaları 2569 sayılı Tebliğler Dergisi’nde belirtilen esaslara ve 27.09.2013tarihli öğretmenler kurulu kararlarına göre yürütülmesi 11- Öğrencilere şefkatle ve sevecenlikle yaklaşılması, okul idaresi ve diğer branş ve sınıf öğretmenleriyle de işbirliğinin yapılması, yemek yeme, el yıkama, görgü kurallarına uyma, çevresini temiz tutma konularında öğrencilerin davranışlarını olumlu geliştirmesi için takip edilmesi, eğitim öğretimde daha etkin ve başarılı olunması için okul - aile işbirliğinin mutlaka sağlanması, sınıf öğretmenlerinin birlik ve dayanışma içinde çalışması ve yeni uygulanan yöntem ve teknikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması 12- Öğrencilerin devamlarının takip edilerek devamsızlık nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde idare ve velilerle işbirliği içerisinde çalışılması ve 23.10.2013 ve 17.12.2013 tarihlerinde veli toplantısı yapılması 13- 2.dönem yapılacak veli toplantı tarihlerinin 2.dönemin ilk toplantısında belirlenmesi; zümre öğretmenler kurulu toplantısının ise 27 Şubat 2014 tarihinde yapılması 14- Yıllık çalışma planının hazırlanarak 30 Eylül 2014 tarihine kadar okul idaresine teslim edilmesi 15- Atatürkçülük ve öğretim programlarıyla ilgili değişikliklerin Talim Terbiye Kurulu’nun internet sayfasından takip edilmesi, konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesi ve her öğretmenin eğitim öğretimle ilgili kitapları mutlaka okuması 16-Öğrenci kılık kıyafetlerinin, geçen yılki veli anket sonucuna göre düzenlenmesine 17-Öğrencilerin beslenme saatlerindeki getireceği yiyeceklerin evden getirilmesine 18-Kaynak kitaplar kullanımında zümre kararı alınması ve Okul aile Birliğinin belirleyeceği şekilde kaynak ihtiyaçlarının karşılanması 19- Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması konusunda okumanın kıymetinin çocuklarımıza hissettirilmesi, sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi, velilerle diyalogu arttırmak amacıyla hasta, düğün ve ölüm ziyareti yapılması, sınıf

ortamında öğrencileri motive edebilmek için öğrencilerin ilgilerini anlama, konunun kullanılabilirliğini açıklama, öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma, dersi ilginç hale getirme, öğrencilerde istek uyandırma ve ödüller kullanma stratejilerinin kullanılması, derslerde genel öğretim ilkelerinin (çocuğa veya öğrenciye görelik, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, otoriteye itaat ve özgürlük(sosyallik), yakından uzağa, tasarruf (ekonomi), açıklık, aktivite, hayata yakınlık, bütünlük vb.) kullanılması, Çoklu Zeka Kuramı’ndan ve tekrardan yararlanılması, öğrencinin bireysel gelişimine uygun ödül ve pekiştireç verilmesi ve Türkçe derslerinde okuma, yazma çalışmalarına ağırlık verilmesi 20- Öğretim yöntem ve metotları konusunda derslerin işlenişi esnasında monotonluktan kurtulmak amacıyla değişik metot ve tekniklerin kullanılması, kılavuz kitaplarda ve ders programlarında metot ve teknikleri tanıtıcı bilgilerin okunması, Türkçe dersinde, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyunlar, anlatım, araştırma, beyin fırtınası, soru-cevap, drama ve tümevarım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, metin işleme basamakları göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi ve etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması, Hayat Bilgisi dersinde görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası ve anlatım yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, Matematik dersinde yaparak yaşayarak öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, keşfederek öğrenme, soru-cevap, anlatım ve benzetişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, Görsel Sanatlar dersinde öğrencinin üretkenliğini geliştirici ve hayal gücünü güçlendirici çalışmalara ağırlık verilmesi, Müzik dersinde anlatım, tartışma, soru/cevap, araştırma/inceleme, oyunlaştırma ve gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde yaparak yaşayarak, anlatım ve gösteri yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, Serbest Etkinlikler dersinde yapılacak etkinliğe uygun yöntem ve tekniklerinden yararlanılması, dersler işlenirken hem ders kitabının hem de öğrenci çalışma kitaplarının etkili


bir şekilde kullanılmasını, derslerde uygulanacak olan etkinliklerin sonunda kazanımların gerçekleşme düzeyinin değerlendirme formlarına işlenmesi 21- Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin sene başında tespit edilerek temin edilmesi ve ders araç gereçlerinin kullanımı konusunda öğrencilere gerekli eğitimin verilmesi, derslerdeki etkin uygun araç ve gereçlerin önceden belirlenerek hazırlanıp yeri ve zamanı geldiğinde kullanılması ve teknolojinin eğitime destek olarak kullanılması, ilkokuma yazma öğretiminde sık sık bilgisayardaki program, film ve videolardan yararlanılması 22- Eğitim öğretim yılı içinde planlar yapılırken, tüm derslerde tema ve ünitelerin iyice analiz edilmesi ve yaparak-yaşayarak eğitim kuralı uyarınca gezi ve incelemelerin şartlar elverdiğince yapılması gerektiğini, okul ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, konulara göre gezi-gözlem çalışması yapılması. 23- Öğrenci dosya bilgilerinin, gelişim raporlarının ve devamsızlıkların E-Okul sistemine zamanında girilmesi kararlaştırıldı. 16-Yedieylül İlkokulu 2.Sınıflar sene başı zümre toplantısı; eğitim öğretim yılının sağlık, mutluluk ve başarılarla geçmesi dilekleriyle sona ermiştir. İSMAİL HAKKI GÜNER Müdür Yardımcısı HAKAN ÖZCAN 2-A Sınıf Öğretmeni HATİCE AYDOĞAN 2-F Sınıf Öğretmeni SİBEL KAYA 2-L Sınıf Öğretmenİ

İPEK GÜRPEHLİVAN 2-B Sınıf Öğretmeni KENAN ALYÜRÜK 2-G Sınıf Öğretmeni ŞENAY BULUT 2-M Sınıf Öğretmeni

BAHRİYE BARAN 2-C Sınıf Öğretmeni NERMİN ÇAM 2-H Sınıf Öğretmeni

ALİ YILMAZ 2-D Sınıf Öğretmeni

SİBEL ÜYRÜŞ 2-E Sınıf Öğretmeni

YILDIZ ARSLAN GÜLSEREN KARABULUT 2-I Sınıf Öğretmeni 2-K Sınıf Öğretmeni

NURŞEN ÖKSEM 2-N Sınıf Öğretmeni

AYŞE YILDIZ 2-O Sınıf Öğretmeni

Profile for uysibel

zümre tutanağı  

zümre tutanağı  

Profile for uysibel
Advertisement