Page 1

CICLO MEDIO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

IES MONTE CASTELO - BURELA


• CICLO MEDIO • 1.400 HORAS • FAMILIA SANIDADE


ACCESO O CICLO • PGS (PROBA DE ACCESO) • ESO • MERCADO LABORAL ( PROBA DE ACCESO)


MÓDULOS TRES PRIMEIROS TRIMESTRES -

OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS E DOCUMENTACIÓN SANITARIA TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA HIXIENE DO MEDIO HOSPITALARIO E LIMPEZA DO MATERIAL PROMOCIÓN DA SAÚDE E APOIO PSICOLÓXICO O PACIENTE TÉCNICAS DE AXUDA ODONTOESTOMATOLÓXICA RELACIÓNS NO EQUIPO DE TRABALLO FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

CUARTO TRIMESTRE FCT ( FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO)


FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO DURACIÓN 440 HORAS

• Hospital da Costa Burela • Residencia da terceira idade Burela • Outras

• Centros sanitarios en Italia


SAÍDAS PROFESIONAIS • Atención primaria e comunitaria: atención domiciliaria, equipos de promoción da saúde,consultas médicas, equipos saúde bucodental…

• Atención especializada: consultas médicas, unidades de hospitalización xerais, infantís, traumatolóxicas, etc, servicios de urxencias, paritorios ou unidades especiais, quirófanos, esteriliza ción, equipos saúde mental, xeriatría…

• Centros de carácter sociosanitario: departamentos de asuntos sociais de ministerios, CCAA e concellos e centros balneoterápicos.


SAÍDAS ACADÉMICAS • CICLOS GRADO MEDIO • CICLOS GRADO SUPERIOR (PROBA DE ACCESO) • BACHARELATO


PRテ,TICAS NA AULA


PRテ,TICAS NA AULA

CAE  
CAE  

Ciclo medio de Coidados Auxiliares de Enfermería de 1.400 horas

Advertisement