Page 1

Partner in resultaatgericht samenwerkenWij kennen uw uitdagingen! Binnen het krachtenveld van een vastgoedeigenaar spelen veel verschillende belangen. Herken je de doelstellingen waartussen het altijd balanceren is? - tevreden huurders of gebruikers - betaalbaarheid en een gezond rendement - borging van de technische staat van het onderhoud en daarmee waarde behoud - verduurzaming - circulariteit Veel verschillende doelen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Dit eist dat het beheer en onderhoud van jouw vastgoed op professionele manier wordt vormgegeven. Hoe vlieg je deze uitdaging nu aan? Hoe zorg je dat je in control bent, en tegelijkertijd rust en plezier in jouw werk ervaart? Uw Onderhoudspartner Lenferink gaat deze uitdaging samen met jou aan. Met ons stappenplan richten we het beheer en onderhoud van jullie vastgoed, samen in. Met als resultaat: overzicht, controle, en behaalde doelstellingen.

Zo doen we dat bij Lenferink!


Colofon Tekst: Lenferink Onderhoudspartners Layout & DTP: The Citadel Company © 2021 Lenferink Onderhoudspartners


“Zo doen we dat bij Lenferink.” Uw Onderhoudspartner Lenferink is een familiebedrijf dat al ruim 70 jaar bestaat. Wij geloven in de kracht van samenwerking, samen realiseer je nu eenmaal betere resultaten. Op het gebied van planmatig onderhoud hebben wij een vaste werkwijze ingericht. Op deze manier kunnen wij onze partners echt meerwaarde leveren. Dit doen wij middels resultaatgericht samenwerken (RGS). Een samenwerking opzetten kost tijd en energie en gaat met vallen en opstaan. Wanneer beide partijen bereid zijn om ook echt in elkaar te investeren en met elkaar te leren, zal het resultaat groot zijn. Wanneer je een resultaatgerichte samenwerking met Lenferink aan gaat, doen wij je de volgende beloftes:

B.J. Lenferink Sr.

- 15% kostenbesparing over de exploitatie periode - Bewonertevredenheid > 8 - Kwaliteit aantoonbaar volgens afspraak - Begroting = onderhoudskosten - Meer plezier!

Ga jij de uitdaging met ons aan?

Luc en Bob Lenferink Directie Uw Onderhoudspartner Lenferink

Resultaatgericht Samenwerken p.2

Het ijzersterke onderhoudsspel p.4

Meerjaren onderhoudsadvies in de praktijk p.6

Ons bedrijf p.8

Partners p.11

Referenties p.12 PAGINA 1


RGS binnen Planmatig Onderhoud

Het duurzaam exploiteren van het vastgoed, met de gewenste kwaliteit en een zo hoge mogelijke klanttevredenheid, tegen zo laag mogelijke kosten over de totale exploitatieperiode. Dat is de wens van veel vastgoedbezitters. RGS is een methodiek die zorgt dat deze doelen optimaal behaald kunnen worden. Wat is resultaatgericht samenwerken? RGS is een manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Jij geeft ons als opdrachtgever informatie over je bezit, je toekomstvisie en eisen en wensen. Het kwaliteitsniveau dat je als opdrachtgever wenst, wordt vertaald naar functionele eisen. Daarna gaan wij een inspectie uitvoeren en verschillende onderhoudsscenario’s uitwerken. Doel is om het vastgoed op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden. Dit tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke tevredenheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen tot een raamovereenkomst, met de duur van meerdere onderhouds­cycli. Dit is een intentie­overeenkomst. Per onderhoudsbeurt verleen je opdracht voor het uit te voeren project. Op gezette tijden worden kwaliteitsinspecties uitgevoerd waarbij objectief wordt vastgesteld of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan.

Waarom resultaatgericht samenwerken? Projectgericht denken zorgt voor veel ­faalkosten in ­­­de bouwkolom. Wanneer er per project wordt aanbesteed, volgt een lange aanloopperiode totdat het team efficiënt werkt. Aan het eind van het project wordt het team weer afgebroken. En bij een volgend project moet weer opnieuw worden begonnen. Waarom niet een continue trein van projecten vormen?

Productiviteit

Aanloopverlies

Productiviteit

Af- en Aanloopverlies


Daarnaast sluiten wij als opdrachtnemer pas laat in het traject aan. Op dat moment zijn er al veel keuzes gemaakt. Er kan dan nog moeilijk worden bijgestuurd op kwaliteit en kosten. Bovendien wordt de focus vaak gelegd op de kosten gedurende het project. In plaats van gedurende de exploitatie periode. Bij RGS vormen wij samen een team. Wij stappen al veel eerder in het traject in. Hierdoor kunnen wij adviseren over de optimale oplossingen over de gehele exploitatie periode.

Optimalisatie door werken met projectteams

Hoog

Hoog

Invloed

Projectkosten

De relatie tussen de tijd en kosten van een project

Laag Start

0% Tijd

Gereed

ONZE BELOFTES • 15% KOSTENBESPARING (DIRECT EN INDIRECT) OVER DE EXPLOITATIE-PERIODE • BEWONERTEVREDENHEID > 8

Hoe te komen tot resultaatgericht samenwerken? Lenferink ziet RGS als vorm van ketensamenwerking. Een belangrijk startpunt hierbij is dat project ongebonden wordt samen gewerkt. We gaan met elkaar een leerproces doormaken. Het planvormings- en uitvoeringsproces wordt dan steeds effectiever doorlopen. Dit vergt een andere manier van werken: van project- naar proces denken. Lenferink heeft een Stappenplan ontwikkeld om tot RGS te komen. Op de volgende pagina’s nemen we je graag hierin mee.

• KWALITEIT AANTOONBAAR VOLGENS AFSPRAAK • BEGROTING = ONDERHOUDSKOSTEN • MEER PLEZIER!

PAGINA 3


Het ijzersterke onderhoudsspel

Speel met ons het spel van Resultaatgericht Samenwerken. Een samenwerking opzetten kost tijd en energie, en gaat met vallen en opstaan. Wanneer beide partijen bereid zijn om ook echt in elkaar te investeren en met elkaar te leren, zal het resultaat groot zijn. Samen doorlopen we de reis in zeven stappen (VGO keur). Bij elke stap borgt Lenferink dat de juiste acties worden genomen om te komen tot het optimale resultaat. Met als belofte: écht partnerschap levert betere resultaten en meer plezier!


De voordelen • Slimme onderhoudsplannen verlagen de onderhoudslasten over de exploitatieperiode. (kostenbesparing) • Vaste partners, vaste contactpersonen en een vast proces zorgen voor minder indirecte kosten. Faalkosten verlagen door continu leren en verbeteren. (kostenbesparing) • De Meerjaren Onderhoudsbegroting wordt gevuld met harde cijfers. De voorspelbaarheid van de begroting wordt vergroot. (risicobeheersing) • Capaciteit borging, in een markt met een groeiend tekort aan vaklieden. (risicobeheersing) • Risico’s op achterstallig onderhoud worden verkleind. (risicobeheersing) • Vast contactpersoon en vaste vaklieden op locaties. Goed op de hoogte van gewenst gedrag, bijzonderheden en aandachtspunten. (hogere klanttevredenheid)

Hoe te starten? 1. Kies een simpel eerste complex of object. 2. Doorloop gezamenlijk de stappen. 3. Leer gezamenlijk hoe een RGS-samenwerking werkt. Verkrijg een gemeenschappelijk beeld bij de gewenste kwaliteit en leer in een gemeenschappelijke taal te spreken. 4. Stel de raamovereenkomst op.

• Gewenst kwaliteitsniveau duidelijk omschreven en geborgd. (hoger kwaliteitsniveau)

PAGINA 5


Meerjaren onderhoudsadvies in de praktijk Vaststellen staat van onderhoud Het is belangrijk om een objectieve methode te volgen om de staat van het onderhoud vast te leggen. Lenferink volgt hierin de aanbevolen methodiek binnen de “Leidraad RGS”. De steekproefgrootte wordt vastgesteld. Vervolgens worden de verschillende onderdelen van het object geïnspecteerd en gescoord op basis van de 5-punts schaal. De uitkomsten worden naast de afgesproken prestatie eisen gelegd. Totaal aantal woningen

Steekproef aant. woningen

t/m 25

3

Vervolgens kan worden vastgesteld welk scenario de laagste NCW oplevert Totale kosten

Totale kosten + inflatie

NCW

Totalen

€ 661.789,06

€ 857.334,05

€ 513.373,69

Totaal per woning

€ 14.706,42

€ 19.051,87

€ 11.408,30

€ 490,21

€ 635,06

€ 380,28

Totalen

€ 531.449,10

€ 651.509,07

€ 435.074,05

Totaal per woning

€ 11.809,98

€ 14.477,98

€ 9.668,31

€ 393,67

€ 482,60

€ 322,28

Totalen

€ 560.374,57

€ 670.648,84

€ 470.991,97

€ 12.452,77

€ 14.903,31

€ 10.466,49

€ 415,09

€ 496,78

€ 348,88

Scenario 1

Totaal per woning / jaar

Scenario 2

Totaal per woning / jaar 26 - 90

5

91 - 150

8

151 - 280

13

281 - 500

20

Totaal per woning

vanaf 500

32

Totaal per woning / jaar

Scenario 3nario 3

Figuur 1: Steekproefgrootte ISO 2859

Scenario’s en Netto Contante Waarde (NCW) berekening Na de 0-metingen stellen wij verschillende onderhoudsscenario’s op. Met elk scenario wordt aan de prestatie eisen voldaan. Per scenario wordt een begroting gemaakt over de exploitatie periode. Vervolgens stellen wij vast wat de NCW per scenario is.

NL-SfB Codering

Bewerking: 0

1

2

2019

2020

2021

Scenario 1 Totale kosten per jaar (niet geïndexeerd)

Voorbeeld NCW berekening

€ 277.372,06 €-

€ 277.372,06

€-


Innovaties binnen Lenferink Om te zorgen dat onze RGS plannen continu blijven verbeteren blijven wij continu innoveren. Uw Onderhoudspartner gelooft heilig in de kracht van samenwerken én in het belang van innovatie. Daarom hebben wij met 3 bouwgerelateerde bedrijven in Salland de Innovatiehub opgericht. Gezamenlijk trekken wij theoretisch geschoold talent aan met uitdagende innovatiechallenges. Zo halen wij nieuw frissse gedachts van stagiaires, afstudeerders en trainees binnen onze bedrijven. En blijven we continu innoveren. Zo doen we dat bij Lenferink!

SCENARIO 1 Uitvoeringsjaar 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

€ 14.229,33 €-

€-

€ 14.229,33

€ 86.200,12 €-

€-

€ 86.200,12

€ 14.229,33 €-

€-

€-

€ 14.229,33

€-

PAGINA 7


Ons bedrijf

Jaarplan 2020 - 2021

“Zo doen we dat bij Lenferink!” Onze missie: Het beste onderhoud voor elk gebouw door langdurige samenwerking Onze visie: Alleen door écht samen te werken, komen we tot de beste resultaten. Hiervoor neem ik zelf initiatief: Ik neem het voortouw en ik neem zelf beslissingen; Ik werk altijd volgens een vast plan; Ik zorg voor het gewenste resultaat; Ik maak plezier. Zo halen wij samen onze doelen en stellen wij elke klant tevreden. Daardoor blijven wij het hele jaar door samen aan het werk.

Wat zijn dan de gewenste resultaten? Klanttevredenheid > 8 “Elke klant / bewoner tevreden. Is er een klacht, dan lossen wij die altijd op.” Kwaliteit volgens afspraak “We doen alles in één keer goed.” Projectresultaat conform budget “We blijven binnen de uren.”

Zo doen we dat bij Lenferink!

Wat betekent dat nu? Wel:

Ik los op; Ik neem het besluit; Ik onderneem actie; Ik geef vertrouwen aan de ander; Ik geef rechtstreeks positieve feedback; Ik vier het succes.

En dus niet:

Ik praat over problemen; Ik wijs naar een ander; Ik stel uit; Ik controleer de ander; Ik praat achter de rug om over een ander; Ik focus op fouten.


Onze resultaatgebieden

Uw Onderhoudspartner Lenferink is een trots familie-bedrijf. Als derde generatie ondernemers geven Luc en Bob Lenferink leiding aan de club. We werken met ruim 75 vaklieden die vaak al lang bij ons in dienst zijn, omdat wij geloven in de kracht van “samen”. De focus van ons bedrijf ligt op langjarig onderhoud. Vanuit onze vestigingen in Heino, Raalte en Heerde werken wij voornamelijk in Overijssel, Gelderland en Flevoland. De Organisatie Binnen Lenferink geloven we dat onze vaklieden het belangrijkste onderdeel binnen de organisatie zijn. Onze schilders, timmerlieden en glaszetters hebben namelijk veruit het meeste invloed op de gerealiseerde resultaten. Onze organisatie staat dus ten dienst van de vaklieden. Iedereen werkt met dezelfde 3 resultaatgebieden in het hoofd:

- - - - - - - - > Klanttevredenheid > 8. “Elke klant tevreden, is er een klacht dan lossen wij deze altijd op!” - - - - - - - - > Kwaliteit volgens afspraak. “Wij doen alles in één keer goed” - - - - - - - - > Projectresultaat conform budget.

Onze planvoorbereiders zijn verantwoordelijk voor verantwoordelijk voor het inrichten van meerjaren onderhoudsplannen en partnerovereenkomsten. Dit doen wij volgens ons eigen 7 stappenplan. Team meer-jaren onderhoud is verantwoordelijk voor de uitvoering van de grotere onderhoudsprojecten. Hier werken ongeveer 50 vaklieden. Team klanten en servicewerk voert bonnenwerk uit voor corporaties en zorginstellingen. Gelijktijdig pakken zij onze particuliere onderhoudsplannen op. Hier werken ongeveer 25 vaklieden.

Certificering Kwaliteit borgen en gemaakte afspraken nakomen, gaat niet vanzelf. Daarnaast zijn veiligheid, gezondheid en milieu belangrijke aandachtspunten binnen Lenferink. Mede middels certificering zorgen wij ervoor dat ons bedrijf aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet: • VGO-keur; dit certificaat geeft erkenning voor samenwerking op ‘RGS’ wijze. Binnen Lenferink volgen wij altijd het 7-stappenplan. Vanuit de wensen van onze opdrachtgevers worden slimme scenario’s in beeld gebracht. Zo onderhouden wij vastgoed zo optimaal mogelijk. • VCA* certificaat. Ons bedrijf en al onze medewerkers zijn VCA* gecertificeerd. Onze KAM medewerker zorgt middels dagelijks toezicht dat wij aan de hoogste eisen voldoen.

DIRECTIE COMMERCIEEL DIRECTEUR

PLANVOORBEREIDING • Planvoorbereider • Planvoorbereider • Planvoorbereider

ALGEMEEN DIRECTEUR

INKOOP

KWALITEIT, ARBO, MILIEU & LOGISTIEK

IT

• KAM medewerker & Logistiek • Extern veiligheidskundige MARKETING & COMMUNICATIE

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

• Medewerker Marketing

• Financieel administrateur • Financiëel administratief medewerker HRM

• Medewerker HRM

DE UITVOERING • Operationeel manager

TEAM MEERJAREN ONDERHOUD

TEAM KLANTEN & SERVICEWERK

• Projectleiders

• Officemanager KST

• Voorman • Vaklieden

• Uitvoerder KST

DE VAKLIEDEN

• Vakman

PAGINA 9Partners

De onderstaande opdrachtgevers geloven ook in de kracht van samenwerken. Samen blijven we leren om steeds betere resultaten te behalen.

PAGINA 11


Referenties

Graag geven wij je een aantal referenties van projecten en opdrachtgevers waar wij op basis van de RGS-methodiek een plan hebben mogen maken voor een complex.

Dennis Zieleman, opzichter planmatig onderhoud

LOCATIE

BROEKLAND

PROJECTNAAM

KULTURHUUS BROEKLAND

CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER

AUGUST HOLTMAAT EN DENNIS ZIELEMAN

“Slim onderhoud levert in de loop van de tijd een besparing op”


Beschrijving van het project: In 2016 hebben wij gezamenlijk met onze partner SallandWonen een RGS plan opgesteld voor het Kulturhuus in Broekland. Hierbij hebben wij als eerste een gesprek ingepland met August Holtmaat en Dennis Zieleman om de vraagspecificatie helder te krijgen. Vervolgens is een gezamenlijke eerste inspectie van het complex uitgevoerd. Op basis van de inspectieresultaten en de vraagspecificatie zijn de definitieve prestatie eisen vastgesteld en is een RGS plan voor 24 jaar voor het Kulturhuus opgesteld. 2 scenario’s zijn naast elkaar gezet. In het eerste scenario wordt gekozen voor een reguliere onderhoudsbeurt waarbij elke 6 jaar een onderhoudsbeurt werd uitgevoerd. Dit was

eigenlijk al te veel voor het transparante werk van de bergingen. In het tweede scenario is gekozen voor een aantal ingrepen: - Kleurwijziging van de draaiende delen van groen naar antraciet. - Toepassen van steenvezel geperste neuslatten - Behandelen van de te reinigen onderdelen (kunststof, diktekanten balkons, glaspanelen en balkonhekken) met Nano coating, waardoor de reinigingscyclus kan worden verlegnd. - Behandelen van de bergingen met Thermoshield waardoor de cyclus van 3 naar 8 jaar kan worden verlengd.

PAGINA 13


Bertwin Fidder, huidig adviseur Asset Management en toenmalig projectmanager

LOCATIE

DEVENTER

PROJECTNAAM

PLANMATIG ONDERHOUD 171 APPARTEMENTEN JOHANNES VAN VLOTENLAAN E.O.

CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER

BERTWIN FIDDER EN MICHEL VOS

“Uw onderhoudspartner is een partij die zich laat zien als een echte partner”


Bertwin Fidder, huidig adviseur Asset Management en toenmalig projectmanager: “Het complex Van Vlotenlaan was toe aan onderhoud. Omdat we wisten dat er een renovatie aankwam over 10 jaar hebben we enkele partijen gevraag zelf een plan te maken voor het onderhoud, met een renovatie over een jaar of 10 in het achterhoofd. Bewust hebben we geen maatregelen voorgeschreven, maar enkele functionele eisen meegegeven. Voorbeeld: De goten vertoonden op diverse plekken lekkages, we hebben niet voorgeschreven deze te vervangen, maar gevraagd om de gootfuctie te garanderen de komende 8 jaar. Lenferink Heino heeft hierop geacteerd en durfde op het totaal plan een garantie te geven van 8 jaar. Met Uw Onderhoudspartner hebben we prettig samengewerkt. Een partij die zich laat zien als echte partner; volledige openheid in de begroting en transparant in de samenwerking.”

De standaard onderhoudscyclus voor dit complex was vastgesteld op 6 jaar. Met een aantal gerichte ingrepen is deze onderhoudscyclus opgerekt naar 8 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan: kleurwijziging, toepassen neuslatten, vervangen enkele beglazing, toepassen hardglazen klepramen, zwaarder onderhoudsbeurt liggende delen. Dit levert in 16 jaar een voordeel van 207.000 euro excl. BTW op (NCW), oftewel 17%. Het project aan de Van Vlotenlaan is ondanks de zware ingrepen goed verlopen. Samen met woonbedrijf ieder1 is een uitgekiend bewonercommunicatieplan opgesteld. De bewoners hebben in een bewonersavond mee kunnen stemmen over de kleurwijziging. Na afloop is door onze uitvoerder op locatie zelf een bewonertevredenheidsenquête afgenomen, met een mooie 8,4 als resultaat. De bewoners en vaklieden hebben het project gezamenlijk afgesloten met boerenkool en worst.

Projectomschrijving: • Asbestsanering en vervangen voordeuren • Aanbrengen van nieuwe postkasten en een nieuw intercomsysteem • Vervangen enkele beglazing en aanbrengen hardglazen klepramen • Voegwerk en metselwerkherstel • Dakwerkzaamheden • Houtrotherstel • Schilderonderhoud

Bewonersavond

PAGINA 15


Marjon Konijnenberg, projectcoördinator Triada

LOCATIE

VAASSEN

PROJECTNAAM

CLUSTERS 105.002, 105.003 EN 114.001 TE VAASSEN

CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER

MARJON KONIJNENBERG

“Het was

echt een goedlopend project”


Marjon Konijnenberg, projectcoördinator Triada: “Het was een echt goedlopend project. Jullie pakten een proactieve rol, waarbij jullie mij goed op de hoogte hebben gehouden van de werkzaamheden, planning en bewonerszaken. Jullie zijn echt aan het ‘ontzorgen’ en er wordt op elke manier meegedacht, met name ook aan bewoner tevredenheid.” Projectomschrijving: Bij onze partner Triada hebben we in 2018 de principes van RGS en TCO mogen toepassen. Voor de 3 appartementenblokken aan de Plataanhof e.o. hebben wij een plan mogen opstellen voor het uitvoeren van groot onderhoud. Dit ging o.a. om: • Asbestsanering • Vloer- en spouwmuurisolatie • Vervangen enkele beglazing en aanbrengen hardglazen klepramen • Voegwerk en metselwerkherstel • Vervangen cv-installatie • Aanleg mechanische ventilatie • Brandveiligheidsmaatregelen • Houtrotherstel • Schilderonderhoud

In samenspraak met projectcoördinator Marjon Konijnenberg is uiteindelijk voor het meest optimale scenario gekozen. Met behulp van technische ingrepen als het plaatsen van hardglazen ramen in plaats van het vervangen van de oude houten ramen voor nieuwe houten ramen is een NCW voordeel van bijna 20.000 euro gerealiseerd. In het project is door projectleider Arjan van Duren en voorman Jacob Hoven gestuurd op bewonertevredenheid. Bij alle bewoners is individueel opgeleverd en een tevredenheidsenquête afgenomen.

PAGINA 17


Adviesnr: HN-P426935-S38279-2-2019 Datum: 2019-11-01

Verftechnisch advies

Betreft

Project: Specificatie: Adresgegevens:

“In het Indien dit verfadvies is geaccepteerd, komen alle voortraject voorgaande Sikkens verfadviezen voor dit complex te vervallen. wordt uitstekend meegedacht.” Plaats:

LOCATIE

PROJECTNAAM

CONTACTPERSOON OPDRACHTGEVER

Complex 27 – Ons Huis Buitenschilderwerk Pottenbakkersdonk 501, 503 t/m 515, 601 t/m 607, 710 t/m 721, 801 t/mJeroen 816Knoop, projectcoördinator vastgoed (even en oneven nr.) APELDOORN

APELDOORN

COMPLEX 27 ONS HUIS

JEROEN KNOOPS, WILLEM KRUIMER


Jeroen Knoop, projectcoördinator vastgoed “De samenwerking met Lenferink is voor Ons Huis een meerwaarde. In het voortraject wordt uitstekend meegedacht, wat zichtbaar wordt gemaakt in goed uitgewerkte scenario’s. Zo kan weloverwogen de juiste keuze binnen het project gemaakt worden.” Projectomschrijving: In samenwerking met onze bouwteampartner Salverda mochten wij in 2018 meedenken over de energetische renovatie van 149 woningen aan het Dorpersveld van Ons Huis. Wat ons betreft een ideaal vertrekpunt om niet alleen naar de eerste beurt te kijken, maar juist naar de komende 30 jaar. Woningen waarin dusdanig wordt geinvesteerd hebben nog een lange exploitatie periode te gaan. Bovendien werden al een aantal ingrepen gedaan (dubbel glas, goede ventilatie, hardglazen klepramen), die het mogelijk maken om de cyclus op te rekken.

Gedurende het traject zijn in eerste instantie 3 verschillende scenario’s opgesteld: 1. Om de 7 jaar schilderen met een tussenbeurt in jaar 4 (traditioneel) 2. Kleurwijziging en technische ingrepen waardoor de cyclus naar 8 jaar kon worden opgerekt. 3. Kleurwijziging en een extra ingreep waardoor de houten schrootjes werden vervangen door rockpanel panelen. Scenario 2 bleek het meest interessant. Na een sparrings sessie met Ons Huis is gekozen om bewust, en in goed overleg, weloverwogen risico’s te nemen. Hiermee is scenario 2b gecreëerd. Dit heeft nog een extra besparing gecreëerd. Uiteindelijk is voor scenario 2 b gekozen. Het project is in goede samenwerking met projectleider Willem Kruimer van Ons Huis, Salverda en Lagemaat tot een goed einde gebracht.

PAGINA 19


Wij maken meer van uw bezit 0572 39 12 46 | www.uwonderhoudspartner.nl | info@uwonderhoudspartner.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.