Page 26

DIGWYDDIADAU ALUMNI Gyda chiniawau aduniad, diwrnodau chwaraeon, darlithoedd cyhoeddus a seminarau – mae nifer o ddigwyddiadau a fydd yn eich galluogi i ddod yn ôl i’r campws i hel atgofion am eich amser fel myfyriwr a chwrdd â hen ffrindiau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Calendr digwyddiadau cynyddol ewch i

www.cardiffmet.ac.uk/ alumnievents

2016

Yr haf hwn ac yn y misoedd nesaf, byddwn yn cynnal nifer o aduniadau alumni ar gampws Cyncoed gan gynnwys dosbarthiadau graddio o 1969, 1971, 1976 ac 1989. Bydd Technoleg Ddeintyddol hefyd yn cynnal dathliad 50fed Pen-blwydd ar gampws Llandaf a gwahoddir yr holl alumni a chyn staff.

Rhowch help llaw i wneud eich digwyddiad yn Llwyddiant

www.cardiffmet.ac.uk/ alumnireunion

Ffansi trefnu aduniad? Mae aduniadau’n ffordd wych i gasglu’ch holl ffrindiau dosbarth at ei gilydd, dal i fyny ac ailgychwyn hen gyfeillgarwch. Mae llwyddiant digwyddiad yn dibynnu ar ddigon o ymdrech a threfniadaeth yn y camau cynnar. Os hoffech drefnu aduniad, rydym yn eich cynghori i gymryd golwg ar ein rhestr wirio lawn ar sut y gallwn helpu i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant: www.cardiffmet.ac.uk/ alumnireunion

26 | Cardiff Met Alumni

Rhoddion dosbarth Mae llawer o grwpiau aduniad yn dewis gwneud rhodd dosbarth i Gronfa Datblygu'r Brifysgol. Mae hon yn ffordd arbennig iawn o farcio pen-blwydd eich graddio. O gefnogi ysgoloriaethau a chaledi myfyrwyr i newid bywydau ymchwil, mae llawer o feysydd lle gall eich rhodd gael effaith. I gael gwybod mwy, ewch i: www.cardiffmet.ac.uk/developmentfund

Met Caerdydd Alumni 2016  
Met Caerdydd Alumni 2016