Page 1

A

BRIDGE TO

CROSS

A Bridge to Cross is een coming of age verhaal van een groep tieners die is uitgekozen om de wereld te verbeteren. In twee jaar tijd worden ze op de Balkan opgeleid en opgevoed om de leiders van de wereld te worden. Welkom bij het United World College Mostar, de middelbare school voor vrede en conflictstudies.


Inhoudsopgave 05.

De UWC BEWEGING: De arena waarin we dit verhaal willen vertellen

11. CONTENT: De verhalen die we met dit programma willen vertellen 19. VORM: De manier waarop we dit programma willen maken 24. ONLINE: De manier waarop we dit programma online willen versterken 26. MOTIVATIE: De reden waarom we dit programma willen maken


4 | A BRIDGE TO CROSS | UWC Beweging | CCCP


Dewaarin arena we

dit verhaal

willen vertellen UWC BEWEGING A BRIDGE TO CROSS | UWC Beweging | CCCP | 5


UWC Beweging Het UWC-concept werd bedacht tijdens het hoogtepunt van

en colleges, verspreid over vijf continenten. In 2014 komen er

de Koude Oorlog. Het was een vooruitstrevend plan dat werd

nog twee colleges bij, in Duitsland en ArmeniĂŤ. Ongeveer 40.000

gerealiseerd door onderwijsdeskundige Kurt Hahn. Hij geloofde dat

leerlingen uit meer dan 180 landen studeerden aan een United

het mogelijk was om religieuze, culturele en rassenmisverstanden

World College. Zij zijn wereldwijd geselecteerd op basis van hun

te overwinnen en conflicten te voorkomen als jonge mensen vanuit

verdiensten en potentie. In de huidige turbulente 21ste eeuw zijn

de hele wereld bij elkaar werden gebracht. De gedachte was dat

de doelstellingen van UWC nog net zo relevant als in 1962 – of

leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 genoeg geaard zijn in hun

misschien wel meer.

eigen cultuur en nog vatbaar genoeg om van elkaar leren. Na hun afstuderen gaan de meeste studenten werken in de politiek, Het eerste UWC Atlantic College (Wales, UK), opende in 1962

het onderwijs, NGOs, milieuorganisaties, justitie, in de wereld van

haar deuren. Tot op de dag van vandaag zijn er twaalf UWC-scholen

kunst en media of in ziekenhuizen.

Willem Alexander Koning der Nederlanden UWC Atlantic College, Wales (1983-1985) Beschermheer van UWC Maastricht, Nederland.

Lousewies van der Laan, oud-politica (D66) United World College of the American West, New Mexico (1982-1984) 6 | A BRIDGE TO CROSS | UWC Beweging | CCCP


The goal of our educational movement is not simply to produce educated young people but also to nurture activists for peace and future leaders who can help resolve the challenges within their own societies and contribute to building bridges between communities and cultures within their regions and throughout the world. Rania al Abdullah Koningin van JordaniĂŤ President van United World College

Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor; that the son of a mineworker can become the head of the mine; that the child of farm workers can become the President of a great nation. Nelson Mandela was vanaf 1999 tot aan zijn overlijden honorair president van UWC. Zowel zijn kinderen als kleinkinderen hebben op een United World College gezeten. Nelson Mandela heeft de UWC beweging altijd een warm hart toegedragen. A BRIDGE TO CROSS | UWC Movement | CCCP | 7


8 | A BRIDGE TO CROSS | UWC Beweging | CCCP


A BRIDGE TO CROSS | UWC Beweging | CCCP | 9


My time spent at UWC lasted for two years only, but it truly did mark me for life. Marina Andrijevic, Bosnia Herzegovina

10 | A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP


De verhalen die we willen vertellen

met dit programma Content

A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP | 11


Ibrahim al Hayani (18 jaar) 2e jaars student van UWC Mostar l Bagdad, Irak Ibrahim is een rustige jongen met een heftige achtergrond. Hij is de enige van vijf broers die door UWC een kans krijgt om zich te ontwikkelen. De verschillen tussen Mostar en Bagdad zijn enorm.

What I have learned at UWC is to help someone to help the next. It is with this philosophy that we can defeat the poverty cycle. Talat Evers, Sudan 12 | A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP


Ik ben een van de weinige studenten die mag afstuderen in drie jaar. Mijn Engels was niet goed genoeg. Dus mijn eerste jaar op UWC was alles behalve makkelijk. Het heeft lang geduurd voordat ik hier gelukkig was. Elke keer als hij terugkomt van zijn zomervakantie in Bagdad, moet hij opnieuw wennen aan het leven in Mostar. Hij heeft een liefdevolle en toegewijde familie die hij erg mist. Dit jaar zal een nog grotere uitdaging zijn vanwege de examens en het uitkiezen van een universiteit.

A Bridge to Cross is een coming of age verhaal van jonge mensen die aan het begin van hun leven staan. Ze komen aan, met alleen een rugzak en hun hoofd en hart gevuld met verwachtingen, doelen, hoop en ideeën. In een vreemde stad in een vreemd land waar ze niets en niemand kennen. Deze televisieserie vertelt het verhaal van een internationale middelbare

In Mostar worden deze jongeren opgeleid tot leiders van de wereld.

school in het midden van Mostar, Bosnië Herzegovina. Hier komen jonge,

Door de confrontatie met elkaar komen ze er in een heel korte tijd

intelligente mensen samen, die nieuwsgierig, ideologisch en avontuurlijk

achter dat de wereld anders in elkaar zit dan gedacht. En dat is met

zijn. Arm, rijk, de Westerse wereld en Afrika, van Azië tot aan het

name voor de Nederlandse studenten een schok. Hun leefwereld ligt

Midden-Oosten. Ze zijn in bijna alle opzichten verschillend van elkaar;

ver ver weg van Ibrahim die onder dictatuur is opgegroeid in Bagdad

in nationaliteit, achtergrond, religie, cultuur, waarden en normen. Maar

en voor wie verdwijningen, doden en angst dagelijkse realiteit zijn.

wat ze met elkaar delen is de droom om de wereld te verbeteren.

A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP | 13


Hawi Burka (17 jaar) 2e jaars UWC Mostar | dorpje in Ethiopië Hawi komt uit een klein dorp op het platteland van Ethiopië. Ze is gescout door een leraar op haar school die informatie had ontvangen van UWC. Ze is opgegroeid in een kleine, veilige sociale omgeving. Het eerste half jaar in Mostar was voor haar een complete nachtmerrie.

De studenten krijgen op UWC te maken met leeftijdgenoten die uit

het symbool voor de connectie tussen Oost en West, tussen Moslims

Cairo komen en door de demonstraties en het geweld niet meer over

en Christenen. De oorlog heeft die harmonie vernietigd. Twintig

straat konden en ternauwernood hun visum voor Mostar konden

jaar later is er nog steeds geen sprake van toenadering. Onderwijs,

regelen. De realiteit van al deze tieners is geen nieuwsbericht meer,

overheid, vuilophaal, sportclubs en winkels, alles is gescheiden. Mostar

je eet, slaapt, studeert en leeft samen, 24 uur per dag, zeven dagen

is hierdoor een van de meest spannende plekken om naar school te

in de week, twee jaar lang.

gaan. Alle studenten zien met eigen ogen wat de gevolgen zijn van de verwoestende oorlog. Zij realiseren zich dat zelfs het kleinste herstel

De UWC Beweging heeft bewust gekozen voor Mostar. Mostar is een

tientallen jaren kan duren. Het onderwijsprogramma van UWC bestaat

historische stad met een grote diversiteit aan culturen en etnische

naast de reguliere vakken uit maatschappelijke projecten die in de stad

groepen. Voor de oorlog in voormalig Joegoslavië leefden mensen in

en in de regio door de studenten worden georganiseerd. Zo leren ze in

perfecte harmonie met elkaar, ongeacht hun achtergrond. De stad was

de praktijk hoe ze een verschil kunnen maken en een bijdrage kunnen

een voorbeeld voor de Balkan. Met de beroemde eeuwenoude brug als

leveren aan de wederopbouw van een vredige wereld.

14 | A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP


Ik heb maandenlang gehuild. Alles was anders, de lucht, de geuren, de bomen, het eten en de mensen. Het duurde heel lang voordat ik me thuis voelde in Mostar. Tot op de dag van vandaag voel ik me nog regelmatig een buitenstaander op school. Ze geeft niet om de feestjes en de fun. Hawi is een intens meisje, dat niet makkelijk laat zien wat haar bezighoudt. Ze is fel in haar manier van communiceren en niet heel hartelijk. Hawi studeert hard en heeft grote plannen voor haar toekomst. Ze wil graag aan een Ivy League universiteit medicijnen studeren om daarna terug te keren naar EthiopiĂŤ en bij te dragen aan positieve veranderingen.

UWC changes countries to faces. Hilary Johnson, USA

A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP | 15


Teo Zoric (17 jaar) 2e jaars UWC Mostar | Mostar Bosnië Herzegovina Teo is een Bosnische Kroaat opgroeid in de omgeving van Mostar en gewend aan de duidelijke en scherpe scheidslijnen tussen de verschillende naties en de angst voor verandering.

Ik groeide op met de Kroatische waarheid, dat is wat ik heb geleerd. Hier ontdekte ik dat er niet zoiets als één waarheid bestaat. Ik droom ervan om een verschil te maken in mijn land als ik ben afgestudeerd.

Jochem Jordaan (18 jaar)

2e jaars UWC Mostar | Den Haag, Nederland Jochem komt uit een welgesteld Haags milieu. Hij

kijk of mening hebben dan ik. Dat is ongelooflijk

is blij dat hij door UWC geplaatst is in Mostar.

inspirerend. Ik deed dit nooit in Nederland. Mostar is geen luxe school. Maaltijden zijn

“Ik merk dat ik sneller volwassen word door hier

simpel, de accommodaties zijn sober en we

te leven en ik leer veel over de mogelijkheden om

hebben meestal niet genoeg klaslokalen.

verschillen te overbruggen. Zonder flexibiliteit

We zijn nog steeds in de onderzoekende en

kom je er niet. Je wordt praktisch, leert

experimentele fase. Ik houd ervan, want er is

dingen voor elkaar te krijgen, vaak zonder geld.

veel mogelijk. In de weekenden ga ik vaak met

Dagelijks voer ik discussies over verschillende

vrienden liftend naar de Kroatische kust om

onderwerpen met mensen die een totaal andere

daar te chillen en te slapen op het strand.”

16 | A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP


A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP | 17


18 | A BRIDGE TO CROSS | Content | CCCP


De manier waarop we dit programma willen maken Vorm A BRIDGE TO CROSS | Vorm | CCCP | 19


20 | A BRIDGE TO CROSS | Vorm | CCCP


In dit programma filmen de door ons geselecteerde

voorbereiden zijn op hun tijd in Mostar. Ze filmen hun

jongeren hun eigen leven en dat van hun

familie, vrienden, school, werk, moskee of kerk en geven

medestudenten. Na de casting van de hoofdpersonen

een beeld van hun dagelijkse realiteit en achtergrond.

leren we hen cameraskills en storytelling. Een

Duidelijk wordt waar ze vandaan komen. Hoe ze zijn

methodiek die zorgt voor krachtige en authentieke

opgegroeid en opgevoed, zodat de kijker zich kan inleven

verhalen die inside out verteld worden. Niet

in de ontwikkeling die ze in die twee jaar in Mostar gaan

gemanipuleerd en geregisseerd door ervaren

doormaken. Welke waarden en normen nemen ze

programmamakers waardoor de verhalen zuiver, eerlijk

mee, welke veranderen in de loop van de tijd door de

en echt blijven. De makers hebben hier veel ervaring

confrontatie en het samenleven met zoveel verschillende

mee opgedaan met het maken van de Trip (MTV),

leeftijdsgenoten.

6Pack (SBS6) en Dwars door de Diaspora (Joodse Omroep). Het is een manier van werken die goed

Het leven op UWC Mostar is intens. De studenten zijn

aansluit bij de tijdgeest en de manier waarop mensen

24 uur per dag met elkaar samen en delen elk aspect

tegenwoordig verhalen en informatie met elkaar delen.

van hun leven. Ze krijgen heimwee, worden verliefd,

De opnameperiode is twee jaar, vanaf het begin van hun

breken hun hart en ze moeten heel hard studeren.

schooltijd tot aan de dag dat de jongeren afstuderen.

Het leven op UWC Mostar is een achtbaan vol

De opnames beginnen in de zomer als ze zich aan het

ervaringen en emoties die ze in beeld gaan brengen. A BRIDGE TO CROSS | Vorm | CCCP | 21


Referentie programma’s Dwars door de Diaspora is gemaakt in 2010/2011 in

Turkije. Het doel van deze reis is om op zoek te gaan naar

opdracht van de Joodse omroep. Het vertelt het verhaal van zes

verhalen en ervaringen die hun iets leert over hun identiteit

joodse jongeren die de reis van hun leven maken. Low budget,

en afkomst.

met een maand tijd om van Amsterdam naar Jeruzalem te reizen. Er zijn twee groepen, elk bestaande uit

Metropolis is een internationaal televisieprogramma waarin

drie deelnemers. Om hun reis vast te leggen is elk team

lokale videoreporters over de hele wereld hun verhalen vertellen.

voorzien van twee camera’s. Een team reist door Zuid-Europa

Het programma laat de verschillen en overeenkomsten zien

en Noord- Afrika en het andere team door Oost- Europa en

tussen culturen in een steeds kleinere wereld.

22 | A BRIDGE TO CROSS | Form | CCCP


6Pack was een nieuwe vorm van televisie maken, ook wel

The Trip is een tv-serie bedacht en geproduceerd door

guerrillatelevisie genoemd. Het werd uitgezonden op zowel

MTV en gemaakt door de creatieven van CCCP. Een

SBS6 als MTV. Het format was bedacht door CCCP en

reisprogramma waarin twee teams dezelfde route

Heineken. De serie werd gemaakt door zes nieuwsgierige

afleggen, in tegenovergestelde richtingen, zonder geld en in

jongeren met de ambitie om een verschil te maken in de

een tijdsbestek van 21 dagen. De deelnemers hebben hun

manier waarop verhalen worden verteld op televisie.

hele reis zelf gefilmd en daarna ook zelf gemonteerd.

A BRIDGE TO CROSS | Form | CCCP | 23


De manier waarop we het programma online willen versterken

24 | A BRIDGE TO CROSS | Online | CCCP


Info CCCP CCCP is een creatief televisie- en reclamebureau waar bijzondere TV-formats worden ontwikkeld en geproduceerd, reclamecampagnes tot stand komen en waar bedrijfsfilms en videoclips worden gemaakt. A Bridge to Cross biedt veel mogelijkheden tot crossmedia storytelling. In aanvulling op het programma wil CCCP een online platvorm/ community ontwikkelen waar de kijkers en de studenten elkaar kunnen ontmoeten en uitgedaagd worden om na te denken over de huidige samenleving. Het moet een plek worden waar informatie wordt gedeeld in tekst, foto’s of video en waar ideeën en contacten ontstaan. Het online platvorm geeft uitgebreide informatie over UWC, haar studenten, staf en de achtergrond van al deze mensen. Het platvorm is ook de plek waar het programma wordt aangevuld met actuele informatie.

De afdeling programma ontwikkeling richt zich op reality, komedie en non-spot. Denk hierbij aan: Draadstaal, 6Pack, The Trip, Dwars door de Diaspora, Look of Love. CCCP gelooft in het vertellen van krachtige en eerlijke verhalen inside out. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Marielle Bleekrode of André Freyssen CCCP Botersloot 9D 3011 HE | Rotterdam | The Netherlands T: +31 (0)10 714 48 63 M: +31 (0) 6 421 18 109 marielle.bleekrode@cccp.nl Andre@cccp.nl www.cccp.nl

A BRIDGE TO CROSS | Online | CCCP | 25


waarom we dit programma willen maken 26 | A BRIDGE TO CROSS | Motivatie | CCCP


De wereld is een brandhaard, elke dag is in de media

Nederland is een klein land met vele belangen in

te lezen waar en hoe mensen elkaar vermoorden,

het buitenland. We zijn een reislustig volk met een

uitbuiten en buiten spel zetten. Deze serie is een

grote nieuwsgierigheid naar wat er elders in de

verhaal over hoop en positiviteit, over jonge mensen

wereld gebeurt. Dit programma biedt de kans om

die laten zien hoe het anders kan. Dat conflict,

mee te leven met de belevenissen van een groep

ongelijkheid, zelfbelang en angst overbrugd kunnen

internationale jongeren die in een microkosmos leven.

worden en geen vertrekpunt hoeven te zijn voor oorlog

Ze hebben grote plannen om de wereld te verbeteren.

en strijd. In 2015 is het twintig jaar geleden dat de

En daarnaast zijn het tieners die met de zelfde

oorlog in voormalig JoegoslaviĂŤ werd beĂŤndigd. Een

struggles te maken hebben als elke tiener waar dan

jaar waar veel aandacht zal zijn voor het onderwerp.

ook op de wereld.

Wij willen daar met onze serie op aansluiten. Wij geloven dat we met de combinatie van mensen UWC Mostar is een plek vol verhalen. Elke student,

en locatie een spannend en nooit eerder vertoond

leraar of medewerker heeft een aangrijpende of

televisieprogramma kunnen maken. A Bridge to Cross

interessante ervaring die de moeite waard is om te

mensen moet mensen gaan inspireren en activeren

vertellen. Het is een plek waar verschillende mensen

om, hoe klein ook, zelf een verschil te maken.

over de hele wereld samenkomen om met elkaar een nieuwe wereld te creĂŤren. Een wereld midden

Het bestuur en de directrice Valentina Mindoljevic

op de Balkan met een tot de verbeelding sprekende

van UWC Mostar zijn heel positief over het maken van

geschiedenis en actuele politieke uitdagingen.

A Bridge to Cross. Zij kijken er erg naar uit om deze serie zo succesvol mogelijk te maken. Ze zullen op alle

Tijdens de research reis werd duidelijk dat UWC

mogelijke manieren hun bijdrage leveren en ons met

Mostar een hele dynamische en enerverende plek

open armen ontvangen.

is. Het is een snelkookpan van emoties en ervaringen waar de jongeren in een hoog tempo volwassen worden en veel dingen voor de eerste keer meemaken. A BRIDGE TO CROSS | Motivatie | CCCP | 27


Ervaring When I got the scholarship for the UWC Mostar, I didn’t know what to expect. In my own still deep-inconflict country, I didn’t get to know much about post-conflict Bosnia and Herzegovina. When I decided to spend two years of my life here, I got quite a lot of confusing and worrying reactions from my close friends but, nevertheless, my interest grew bigger and bigger as the August of 2009 approached. Now, after finishing my two years, I can say with confidence – I fell in love with Mostar, and B&H is my second home. The UWC Mostar gave me a better perspective of conflicts as a whole. I had an opportunity to meet so many people with completely different opinions and views from mine. Those people became my best friends. UWC Mostar broke every single stereotype I had about any nation or religion, and I’ve learned that living together is more than just possible, it’s the only way. In the Middle-East, where I come from, the conflict seems ever-lasting, and the people of my age seem unable to intervene or have a say in this crazy reality of ours. At Mostar you can see that young people are indeed the future, and we can make an impact, even if it is a small one. This place is a remedy not only for the conflict within B&H, but for 30 more nations that can live together with no hatred or prejudice. It was not always perfectly easy, but if it had been, we would have never become the mature, independent, creative and energetic community we are. I love the person this College made of me. I can’t quite capture the whole essence of this College and what it means to me simply by using words, but all I know is this is a place of hope and UWC Mostar is the most important experience I have had.

Shaked Atia, UWC student, Israel

Uwc Mostar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you