Page 1

MSC Home Terminal De grootste containerterminal in Antwerpen


Welkom bij

MSC Home Terminal! “Welkom in de haven van Antwerpen. Welkom aan het Delwaidedok. Welkom bij MSC Home Terminal. Sinds 2004 bouwen we hier de grootste en meest succesvolle containerterminal uit in de Antwerpse haven. Dagelijks ontvangen we schepen van over de hele wereld. Straddle Carriers, ook genaamd ‘olifanten’, brengen de containers van de genummerde locatie op het plein naar de schepen, de binnenschepen, de wagons en de vrachtwagens, waarbij elke beweging wordt geregistreerd.”

“Iedere dag – 24 uur op 24 – behandelen onze havenarbeiders ongeveer 12.000 containers op onze terminal. Daarbij rekenen ze op de onmisbare ondersteuning van talrijke technici en administratieve medewerkers. MSC Home Terminal schrijft sinds de opstart een succesverhaal, zo bewijzen de fenomenaal gestegen trafieken. Juiste keuzes in het verleden, dagelijks hard en efficiënt werken en een heldere visie op de toekomst vormen de steunpilaren van deze succesvolle onderneming. Als ik onze gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers als één team aan de slag zie, voel ik niets anders dan fierheid.” Dirk Oellibrandt General Manager MSC Home Terminal


“Welkom in de haven van Antwerpen”

“Welkom aan het Delwaidedok”

“Welkom bij MSC Home Terminal” Het bedrijf “MSC Home Terminal” startte met de operaties in juli 2004. Het gaat hier om een 50/50 joint venture tussen MSC (Mediterranean Shipping Company), één der grootste rederijen ter wereld en PSA Antwerp, de tweede grootste terminaluitbater ter wereld.

Enerzijds was er de stillegging van de werken aan het Deurganckdok en de aanzienlijke vertraging voor het operationeel worden van de terminal, die hieruit voortsproot. Overigens bleef voor de rederij de onzekerheid bestaan over het al dan niet ongehinderd verderzetten van de werken, rekening houdend met de nog lopende procedures.

Maar wat ging er allemaal aan vooraf:

Anderzijds waren er de gewijzigde omstandigheden aan het Delwaidedok ten gevolge van de fusie Hesse-Noord Natie, waar nu de mogelijkheid bestond tot het geïntegreerd en geoptimaliseerd gebruik van de verlengde kaaien en verruimde terreinoppervlakte door MSC.

Als één der grootste rederijen in de haven, was het duidelijk dat MSC op zoek was naar één locatie, waar het zijn activiteiten kon toespitsen. Van bij het begin liet MSC duidelijk uitschijnen dat het de nieuwe locatie aan het Deurganckdok zeer genegen was, temeer omdat deze locatie zich vóór de sluizen bevindt en dus rechtstreeks vanuit de Schelde bereikbaar is… Intussen deden zich echter belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen voor:

Gegeven dit alles besloot MSC het zekere voor het onzekere te nemen en vroeg het de concessies van HNN aan om het Delwaidedok te kunnen overnemen en integraal als home terminal te kunnen gebruiken en herinrichten.


MSC Home Terminal ontstond uit de vastberadenheid van twee wereldspelers uit de haven- en transportsector, namelijk MSC en PSA Antwerp, om een gezamenlijk project op te starten. Beide partijen brachten elk hun eigen expertise in. MSC Home Terminal bezit een grote autonomie en heeft een eigen Management.

MSC – Mediterranean Shipping Company – is niet alleen aandeelhouder van MSC Home Terminal, de rederij treedt ook op als belangrijkste klant. Voor MSC fungeert MSC Home Terminal als onmisbare hub in Noord-Europa. Tal van schepen van MSC varen vaste internationale diepzeediensten naar bestemmingen over heel de wereld met de terminal als centraal knooppunt. Sinds de oprichting in 1970 groeide de Zwitserse rederij MSC uit tot één van de grootste rederijen in de wereld. De huidige vloot van +/- 500 schepen vormt een uniek en wereldwijd netwerk van zeediensten. MSC bezit schepen die een laadcapaciteit hebben tot maar liefst 14.000 TEU (Twenty feet Equivalent Unit, de wereldwijduniforme maatstaf voor containers). Voor containervervoer over het water – zowel qua capaciteit als aantal schepen - bezet deze onafhankelijke privérederij de tweede plaats wereldwijd. De snelle bedrijfsgroei kwam er niet door overnames of fusies, maar volledig door interne groei. Snel inspelen op veranderde marktomstandigheden, korte beslissingslijnen en een ongeëvenaarde expertise in zeetransport vormen de basis van het succes.

PSA baat verspreid over Azië, Europa en Amerika 28 haventerminals uit en ontwikkelt zowel projecten in eigen beheer als in joint ventures met andere partners. Deze succesvolle groeistrategie bracht PSA op een leidinggevende positie in de wereldwijde ranking van havenoperatoren. Dochterbedrijf HNN ontstond nadat twee gevestigde terminaloperatoren – Hessenatie en Noordnatie – in 2002 via een fusie de krachten bundelden. Onmiddellijk na de fusie nam PSA de nieuwe onderneming HNN over, wat voor de groep de grootste Europese investering ooit inhield. Ondertussen werden de activiteiten van HNN ondergebracht in PSA Antwerp en PSA Zeebrugge. Via deze bedrijven baat PSA containerterminals uit in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. In Antwerpen participeert PSA Antwerp in MSC Home Terminal.


‌ een geslaagd huwelijk De samenwerking tussen MSC en PSA Antwerp leidde in de zomer van 2004 tot de opstart van de terminalactiviteiten van MSC Home Terminal aan het Delwaidedok. Al snel bleek het een geslaagd huwelijk. Van 1,9 miljoen TEU in 2004 groeiden onze trafiekcijfers naar 4,6 miljoen TEU in 2010. Ook tijdens economisch moeilijkere jaren behalen we prima resultaten.

Grootste containerterminal in Antwerpen Inmiddels neemt MSC Home Terminal meer dan de helft van de totale containertrafiek van de Antwerpse haven voor zijn rekening, wat ons veruit de grootste containerterminaloperator maakt. De tewerkstelling bedraagt een 1000-tal rechtstreekse werkplaatsen en talrijke onrechtstreekse jobs.


MSC schepen De schepen van MSC die dagelijks aan onze kades aanmeren, staan garant voor 95 procent van alle opdrachten. Slechts een kleine 5 procent van onze capaciteit zetten we in voor derde partijen. Hiermee zijn we ĂŠĂŠn van de grootste single customer containerterminal in Europa. Wekelijks ontvangen we meer dan 30 diepzeeschepen en 170 kleinere schepen voor de kust- of binnenvaart.


Het dok heeft een effectieve diepgang van 15,6 meter, waarmee het de grootste zeeschepen kan ontvangen. Zo meert wekelijks de MSC Beatrice of één van haar zusterschepen aan. Deze zeereuzen hebben een lengte van 360 meter en kunnen in één keer een duizelingwekkende 14.000 TEU vervoeren.


De wereld aan de haven Tienduizenden donkergele containers - af en toe afgewisseld met een rode, blauwe of groene - staan drie hoog opgestapeld. Zo ver het oog reikt. Tussen de rijen containers rijden onafgebroken gigantische gele olifanten op vier hoge poten. Moeiteloos pikken deze straddle carriers containers op en verhuizen de grote stalen bakken - tjokvol goederen voor ĂŠĂŠn of andere eindbestemming - naar de voorkade. Gigantische containerkranen pikken de containers op en deponeren ze tot op de millimeter juist in het ruim van een schip. Een machtig schouwspel! De kraanmannen zitten tientallen meters hoog. Vanuit hun veilige nest besturen ze met joysticks hun gigantische machines. Computerschermen in de cabine laten zien naar waar elke container moet. Iedereen kent zijn taak. De teams zijn naadloos op elkaar ingespeeld. Na enkele shiften laden zit het schip stilaan vol. Op naar het volgende. Deze mannen en vrouwen werken in een eigen wereld. De wereld van MSC Home Terminal.


Ter zee, ter land en over het spoor De containerterminal beschikt ook over faciliteiten voor de overslag via spoor, binnenscheepvaart en wegtransport. Meer dan de helft van de ontvangen containers verzetten we opnieuw naar een schip. Transhipment heet dat in het vakjargon. We ontvangen zowel grote diepzeeschepen als kleine kust- en binnenvaartschepen. Daarnaast verwerken we dagelijks 1.400 vrachtwagens die in totaal 2.000 containers afzetten of opladen. Gemiddeld blijven deze voertuigen amper 35 tot 40 minuten op de site. De terminal heeft een snelle verbinding met internationale autosnelwegen. De treinterminal op de site – beheerd door Interferry – verwerkt maandelijks meer dan 10.000 containers.


Delwaidedok als thuisbasis Met een totale kaailengte van 2,9 km en een oppervlakte van 160ha is MSC Home Terminal, gelegen aan het Delwaidedok (kaai 702 - kaai 738) de grootste containerterminal van Antwerpen. Via de naast elkaar gelegen Zandvlietsluis en Berendrechtsluis staat het dok in verbinding met de Schelde.

Grootste getijdenvrije dok in Antwerpen MSC Home Terminal concentreert zijn activiteiten rond het Delwaidedok, gesitueerd in het noordelijke deel van de haven op rechteroever. Het Delwaidedok – gebouwd tussen 1974 en 1981 – is nog steeds het grootste getijdenvrije dok van de haven van Antwerpen.

Totaalcapaciteit: 60.000 TEU De totale stapelcapaciteit voor volle containers bedraagt 60.000 TEU. Daarnaast is er nog ruimte voor 20.000 TEU lege containers en 1.728 vriescontainers, zogenaamde reefers of temperatuur gecontroleerde containers. Dankzij geplande renovatie- en bouwwerken kan de terminal jaar na jaar mooie jaarcijfers voorleggen. Een jaarlijkse capaciteit van maar liefst een gemiddelde van 4.1M TEU (Twenty feet Equivalent Unit of 20-voet container). Juiste keuzes in het verleden, dagelijks hard en efficiënt werken en een heldere visie op de toekomst vormen de steunpilaren van deze succesvolle onderneming.


Een complete transformatie De bedrijfssite van MSC Home Terminal onderging de afgelopen jaren een ware transformatie. Vrijwel de volledige infrastructuur werd sinds 2004 vernieuwd zodat we nu beschikken over een moderne terminal die een supersnelle, flexibele en kwalitatieve containerservice aanbiedt. Een kort overzicht van de investeringen: gerenoveerde kaaimuren, een volledige nieuwe asfaltverharding, nieuwe aanmeerpalen, splinternieuwe kranen en straddle carriers, gerenoveerde kantoorgebouwen, een nieuwe onderhoudsgarage en magazijn voor reserveonderdelen, volledig vernieuwde ICT, nieuw mobiel communicatienetwerk, uitbouw van een camerasysteem, beveiligde toegangen (ISPS),‌ Het totaal van de investeringen overschrijdt een bedrag van 250 miljoen euro. Om onze infrastructuur ook in de toekomst op niveau te houden, volgen we een ambitieus businessplan met een investeringsprogramma dat reikt tot 2020.


Strikt geregisseerd mierennest Voor een leek lijkt een functionerende containerterminal op een grote ongecontroleerde en onoverzichtelijke chaos. Niets is minder waar. Dankzij de automatisering weten we elke container precies te lokaliseren en hebben we op elk moment een compleet overzicht van wat er zich op de terminal bevindt en wat er gebeurt. De vergelijking met een mierennest is treffend: ook daar loopt alles en iedereen kriskras door elkaar en toch is alles tot in de puntjes georganiseerd.

Een ideale plek voor elke container Elke container heeft een uniek nummer en krijgt automatisch een unieke driedimensionale plaatscode in het computersysteem toegewezen. Een geavanceerd Terminal Operating Systeem (TOS) bepaalt aan de hand van verschillende parameters zoals het gewicht van de container, het schip waarop de container moet worden geladen, de eindbestemming,‌ Voor elke container het meest ideale slot.

Spiegelbeeld van de laadvolgorde De laadvolgorde verschijnt op de computerschermen in de straddle-carriers nadat een automatische planning werd berekend aan de hand de laadlijst en het stuwplan van het schip. Om nutteloze en kostelijke bewegingen maximaal te vermijden, vormt de schikking op het containerplein het spiegelbeeld van de laadvolgorde van het schip. Dit sluit flexibiliteit niet uit: permanent wijzigen volledige planningen. Klantenservice voorop!

Zo snel mogelijk terug weg Door de sterk groeiende trafiekcijfers hebben we de fysieke maximumcapaciteit van de containerterminal bereikt. Enkel door voortdurend onze logistieke processen te verbeteren en steeds efficiÍnter te werken, kunnen we de bedrijfscijfers nog verder laten groeien. Hiervoor richten we ons op de dwell time. Dit cijfer geeft het gemiddelde aantal dagen weer dat een container op de terminal staat te wachten vooraleer hij aan z’n volgende reis begint. Dit cijfer moet zo laag mogelijk liggen, een containerterminal heeft immers geen opslagfunctie. Momenteel staat dit cijfer op minder dan zes dagen.


Het succes verklaard De belangrijkste reden voor het succes van onze MSC Home Terminal: �onze gemotiveerde en vakbekwame medewerkers�. In totaal telt MSC Home Terminal ongeveer 600 dokwerkers - verdeeld in ploegen van telkens acht personen -, een 150-tal technici en 140 gespecialiseerde administratieve medewerkers actief in verschillende divisies. Het enthousiasme en de gedrevenheid van al onze medewerkers staan aan de basis van de continue groei. Zij zijn de motor van ons succes. Hun motivatie is onze krachtbron!

Een ondernemingsspirit in alle geledingen

Wereldwijde benchmark binnen MSC

Het Management stimuleert in alle geledingen een ondernemersspirit waardoor problemen snel worden opgelost en flexibiliteit voorop staat. Beslissingslijnen worden bewust kort gehouden binnen een platte hiĂŤrarchie en slanke structuur. Elk schip dat aanmeert, vormt een uitdaging voor het ganse team.

MSC Home Terminal werkte zich binnen de rederij MSC op tot een wereldwijde benchmark voor andere terminals wanneer het aankomt op snelheid, flexibiliteit en kwaliteit.


De terminal in beeld n Vooraleer vrachtwagens, geladen met containers, de terminal binnenrijden, moeten ze passeren via Megaports. Deze meetpoorten scannen de containers op radioactiviteit.

n In het administratiegebouw aan de ingang van de site melden de vrachtwagenchauffeurs zich aan en handelen ze de douaneformaliteiten af.

n Vooraleer de terminal te betreden, ondergaan de containers nog een laatste controle, waarna de chauffeurs naar de aangeduide los- of laadzone rijden. n Het containerplein is opgedeeld in verschillende blokken en genummerde rijen. Dankzij het Terminal Operating System (TOS) beschikken we steeds over een volledige inventaris en de juiste locatie van elke container.

n De treinterminal – uitgebaat door Interferry – verwerkt maandelijks meer dan 10.000 containers. De volledige afhandeling gebeurt op de site.


n De containerterminal beschikt – verdeeld over de site – over vier insteekparkings waar vrachtwagens kunnen geladen of gelost worden.

n De containerterminal beschikt - onder beheer van PSA Antwerp - over mogelijkheden voor stuffing and stripping: het in- of uitladen van containers.

n Lege containers hebben afzonderlijke stapelplaatsen.

n De gigantische kranen die de schepen laden en lossen bewegen zich langs de kade voort op twee sporen.

n Vanuit de kantoorgebouwen hebben de medewerkers een prima zicht op het containerplein. Met gespecialiseerde software gebeurt hier de volledige aansturing van alle containerbewegingen. Vooraleer bezoekers de site of de kantoren kunnen betreden, moeten ze zich steeds aanmelden en laten registreren in het naastgelegen wachtlokaal.

n MSC Home Terminal beschikt over een werkplaats waar eigen technici de straddle carriers en andere diensvoertuigen onderhouden en herstellen.

n Verspreid over drie locaties beschikt de terminal over installaties voor vriescontainers (reefer connecties).

n Beschadigde containers worden op de site hersteld. Daarna zijn ze opnieuw klaar voor dienst.

n Elk van de 124 straddle carriers heeft een eigen parkeerplaats.


Safety first! MSC Home Terminal hecht het allergrootste belang aan veiligheid in al z’n facetten. Allereerst waken we maximaal over de arbeidsveiligheid van onze medewerkers. Bij elke handeling of beweging op de site vormt veiligheid een cruciaal aandachtspunt. Veiligheidsprocedures moeten strikt worden nageleefd. Een belangrijk item daarbij is een gecontroleerde en veilige verkeersafwikkeling. Grote straddle carriers, kleinere dienstvoertuigen en vrachtwagens moeten zich op de site veilig kunnen verplaatsen. Met verschillende investeringen en een permanente aandacht voor het veiligheidsthema streven we naar een continue verbetering van de veiligheid.

Naast arbeidsveiligheid hoort een strikte toegangscontrole ook bij het thema veiligheid. De terminal wordt bewaakt door een onafhankelijke en professionele bewakingsfirma. Deze beschikt over een camerasysteem om de volledige site visueel te controleren. Enkel na identificatie en registratie mogen medewerkers en bezoekers de bedrijfsterreinen betreden.

www.lxe.com

www.lxe.com


Oog voor het milieu Ook een duurzame bedrijfsvoering staat hoog in het vaandel. In de eerste plaats richten we ons hiervoor op het dieselverbruik van de machines en voertuigen. Door te investeren in elektrische, en dus brandstofarme, motoren zakt het brandstofverbruik aanzienlijk, tot zelfs 20%. Door de straddle carriers uit te rusten met groene motortechnologie, wordt er energie gerecupereerd bij het remmen en de neergaande bewegingen van de machine. Via een condensatiebatterij vloeit deze energie terug naar de machine. Ook onze gebouwen zijn aangepast aan de geldende energienormen en we bestuderen de haalbaarheid van andere milieuvriendelijke technieken om energie op te wekken.


Extra services Naast het laden en lossen van containers biedt MSC Home Terminal - in samenwerking met partners - nog enkele aansluitende dienstverleningen aan:

Container repair: beschadigde containers worden door Medrepair hersteld, waarna ze opnieuw klaar zijn voor dienst. Engine deck repair: kleinere herstellingen aan de schepen kunnen in het dok uitgevoerd worden. Stuffing and stripping: containers worden vakkundig uit- of ingeladen door PSA Antwerp voor verder transport van de goederen.


Indrukwekkende cijfergegevens

Terminal Oppervlakte: 1.628 km² Kadelengte: 2,9 km Aantal aanlegplaatsen: 8

Diepgang dok Totale diepgang: 16,7 m Bruikbare diepgang: 15,6 m

Containerplein Grondplaatsen volle containers: 24.000 TEU Maximumcapaciteit lege containers: 20.000 TEU Connecties voor temperatuur gecontroleerde (reefer) containers: 1.728 Jaarlijkse containerbehandeling op schepen: 4,1 miljoen TEU

Kranen Ship-to-Shore kranen: 22 Mobiele Gottwald kranen: 3

Medewerkers Administratieve medewerkers: 140 Technici: 150 Dokwerkers: 600


DATELCOM BELGIUM

“Veel meer dan het leggen van kabels” Datelcom Belgium specialiseert zich in het aanleggen, vernieuwen, uitbreiden en onderhouden van data- en communicatienetwerken op bedrijfssites. “We beperken ons tot het fysieke gedeelte”, vertelt zaakvoerder Ariën Noordegraaf. “Naast koperen glasvezelbekabeling behoren ook draadloze netwerken tot de mogelijkheden.”

Met dank aan onze

deelnemende business partners

De activiteiten van Datelcom Belgium overstijgen het aanleggen en verbinden van kabels in of tussen gebouwen. “We starten het liefst met een blanco blad waarbij we – op maat en in samenspraak met de klant de beste manier uittekenen om alle punten met elkaar te verbinden. Naast een perfecte uitvoering volgens de afgesproken timing beschouwen we deze analyserende en adviserende rol als onze grote kracht.” Flexibiliteit Vooral bij het vervangen en uitbreiden van bestaande netwerken, komt de enorme flexibiliteit van Datelcom Belgium aan de oppervlakte. “Zonder grote hinder voor de bedrijfsactiviteiten leggen we een volledig nieuw netwerk aan naast het bestaande systeem. Dit blijft steeds operationeel. Om een downtime van het netwerk bij kritische bedrijfsprocessen te vermijden, werken we – wanneer nodig – ’s avonds en tijdens de weekends.” Meten en testen Datelcom Belgium beschikt over alle nodige meetapparatuur om het aangelegde netwerk te testen op betrouwbaarheid en performantie. “Intensieve testen en metingen behoren tot onze standaarddienstverlening”, legt Ariën Noordegraaf uit. “Ook bij het aansluiten van de patchpanelen en connectoren gaan we heel secuur te werk. Verschillende collega-bedrijven schakelen ons in voor deze precisieklus bij de aanleg van grote netwerken.”

Datelcom Belgium Bothastraat 9 – 13 - 2140 Antwerpen Tel: 03 272 40 54 - Fax: 03 272 41 92 datelcom.belgium@skynet.be www.datelcom.info


LACO INFORMATION SERVICES

“Betere kennis leidt tot betere beslissingen” gegevens vormen de basis voor tal van beslissingen, zowel op operationeel als managementniveau.

Edwin Van Waes, afgevaardigd bestuurder LACO

Verloren tijd In het verleden verloren de medewerkers veel tijd in het doorzoeken van verschillende systemen om de gewenste gegevens te verzamelen. Veel informatie bleef daardoor onbenut. MSC Home Terminal schakelde Laco in om een oplossing via Business Intelligence uit te werken. Dé uitdaging: alle gegevens automatisch samenbrengen, structureren, met elkaar verbinden, archiveren en - op een gebruiksvriendelijke manier - aanbieden voor verdere analyse en besluitvorming.

MSC Home Terminal vond in Laco Information Services de perfecte partner voor de opstart en verdere uitbouw van Business Intelligence. Dankzij de oplossingen van Microsoft die Laco voorstelde en in de praktijk bracht, beschikt MSC Home Terminal nu over een centraal datawarehouse dat continu alle bedrijfsgegevens verzamelt, verwerkt en aanbiedt voor verdere analyse. Duizenden zeecontainers die dagelijks worden geladen en gelost. Grote en kleinere schepen komen en gaan. Vrachtwagens bieden onafgebroken containers aan of pikken ze weer op. Straddle carriers - ook wel ‘olifanten’ genaamd die talloze kilometers afleggen om de containers op de aangeduide plek af te zetten. Mammoetkranen, netjes op een rij, lossen en laden de schepen. Al deze bewegingen op de reusachtige containerterminal - 24 uur op 24 - genereren gigantische hoeveelheden data. Deze

LACO Headquarter in Diegem

Key Performance Indicatoren Na een geslaagd proefproject besloot MSC Home Terminal voluit te gaan voor een geïntegreerde oplossing met Microsoft en een datawarehouse. Dit liet ook toe om het al bestaande Microsoft SharePoint Server in het nieuwe verhaal in te schuiven. Het project omvatte drie fases, waarbij iedere fase dieper analysewerk toeliet. De eerste fase richtte zich op het aanbieden van dagelijkse dashboards met overzichten van de

kritische Key Performance Indicatoren (KPI). In plaats van de vroegere – vaak achterhaalde – spreadsheets of de informatieovervloed uit het operationeel systeem krijgt het management zo steeds een helder en upto-date overzicht van de bedrijfsprestaties. Dit laat toe om sneller en beter te beslissen. Kosten in het vizier De tweede fase ging dieper. Terwijl de eerste fase zich concentreerde op de inkomsten - aantal schepen, containers, vrachtwagens,… - kwamen bij fase twee en drie de onkosten in het vizier. Via gedetailleerde analyses krijgt het management alle tools in handen om gericht het mes te zetten in de kosten. Het maximaal inperken van het aantal tussenbewegingen bij het laden en lossen, vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit gebeurt door een juiste organisatie van de 60.000 containers op het terrein, wat een permanente analyse vraagt door gespecialiseerde medewerkers. Vroeger gebeurde dit manueel in Excel, terwijl de datawarehouse nu rechtstreeks alle gegevens verschaft. In fase drie gebeurde nog een extra koppeling met de technische gegevens. Zo kijkt het systeem naar kostenposten zoals brandstofverbruik, bandenslijtage,… Ook deze kennis helpt om het werk op de terminal maximaal kostenefficiënt te organiseren. Prima samenwerking MSC Home Terminal en Laco Information Services werkten - tot ieders tevredenheid - nauw samen binnen een heldere projectmethodiek. Laco hechtte ook in dit project het allergrootste belang aan het snel en correct inspelen op vragen of problemen.

Laco Information Services Woluwelaan 135 1831 Diegem Tel.: 02 709 79 00 Fax: 02 725 61 61 contact@laco.be www.laco.be


CEGEKA

Dé informaticapartner voor de logistieke sector Logistieke sector Cegeka focust zich met specifieke oplossingen op zeven bedrijfssectoren, waaronder de logistieke sector. “Wij kennen perfect de behoeftes van transport- of havenbedrijven”, vertelt Luc De Clerck. “De marges staan in de logistieke sector voortdurend onder druk. Door hun IT te outsourcen, realiseren deze bedrijven forse besparingen en kunnen ze zich volledig concentreren op hun eigen kernactiviteiten. Om snel in te spelen op markttendensen, hebben deze ondernemingen bovendien nood aan Cegeka – met hoofdkantoor in Hasselt – groeide de afgelopen jaren uit tot een toonaangevende speler in de top tien van ICT-leveranciers in de Benelux. “Wij ontwikkelen ons steeds verder als een flexibele one-stop-shop voor ICT”, stelt Luc De Clerck, Managing Director Cegeka België. “En dat mogen onze klanten letterlijk nemen. Ze kunnen hun volledige ICT aan ons toevertrouwen.” Sinds de oprichting in 1992 sloot Cegeka het boekjaar steevast af met stevige groeicijfers. Inmiddels telt het bedrijf bijna 1450 gespecialiseerde medewerkers en steeg de jaaromzet tot 165 miljoen euro. “We bieden onze klanten sectorspecifieke en kwalitatieve ICT-oplossingen die een meerwaarde bieden voor hun business. Dit geldt zowel voor kleinschalige projecten als grootschalige outsourcing. Zo helpen we onze klanten hun bedrijfsambities waar te maken. Dit doen we op een transparante, geëngageerde en betrokken manier. Onze oplossingen bieden alle mogelijke flexibiliteit om snel in te spelen op toekomstige uitbreidingen of veranderingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de ICT-kennis in de organisaties waarin we actief zijn, organisch meegroeit.” ICT-infrastructuur De oplossingen van Cekega situeren zich op twee vlakken: ICT-infrastructuur en softwareapplicaties. “Bedrijven kunnen hun volledige ICT-infrastructuur met een gerust hart aan

Cegeka toevertrouwen. Onze totaalservice start met het design van de nodige technische architectuur. Vervolgens staan we in voor de implementatie van de hardware en de bijhorende software, zowel op cliënt- als serverniveau. Eens alles geïnstalleerd, bieden we een ruim gamma aan mogelijkheden voor support of onderhoud. Ook voor een volledige outsourcing van uw ICT-infrastructuur kan u op Cegeka beroep doen. Wij garanderen een optimale beveiliging, een zeer hoge graad van performantie en beschikbaarheid en tal van flexibele beheermogelijkheden – gaande van een servicedesk voor uw eindgebruikers tot het volledig onderbrengen van uw IT in één van onze datacenters.” Applicaties Ook voor toegepaste software biedt Cegeka een totaalservice. “Cegeka heeft alle kennis en ervaring in huis om op maat een volledige nieuwe applicatie te bouwen of een bestaande toepassing aan te passen. Daarnaast helpen we u graag met de integratie van oplossingen voor Business Intelligence, Document & Content Management, Business Proces Management en Workflow, Portal en Webapplicaties of Mobiliteit. Ook voor verticale businessoplossingen bent u bij ons aan het juiste adres.”

een schaalbare IT-infrastructuur. Een andere bezorgdheid vormt de permanente connectiviteit. Een logistieke onderneming – zoals bijvoorbeeld MSC Home Terminal - kan het zich niet veroorloven één minuut offline te zijn. Voor al deze uitdagingen biedt Cegeka betrouwbare oplossingen. Hetzelfde geldt voor de brede waaier aan gerichte softwaretoepassingen die we voor de logistieke sector in huis hebben.” Cegeka nv (Headquarters) Universiteitslaan 9 3500 Hasselt Tel +32 11 24 02 34 Fax +32 11 23 34 25 Email: info@cegeka.be www.cegeka.be Cegeka Mid-Market division Contact Steven Vynckier (Sales Manager Mid-Market division) Steven.vynckier@cegeka.be Noorderlaan 87 2300 Antwerp


BANDEN BUELENS & VALENCIJNS

“Haven kan je niet stilleggen, alles moet blijven bollen” havenbedrijf – ook in andere havens - kan op ons rekenen voor het leveren en herstellen van alle banden voor het volledige voertuigenpark. Dit gaat van de gewone dienstvoertuigen tot industriële banden voor vrachtwagens, bulldozers, kranen, stackers, stradddle carriers, vorkliften,… Als een voertuig banden nodig heeft, kunnen wij ze voorzien.” Het bedrijf beschikt over een eigen gespecialiseerd wagenpark om ter plaatse snelle reparaties uit te voeren. “In andere gevallen voeren we de herstellingen uit in ons magazijn. Dan halen we de banden af en brengen we ze weer terug. Dankzij onze grote stock voorzien we meteen in vervanging. Ook voor de montage van volle banden hebben we een eigen pers. De haven kan je nu eenmaal niet stilleggen, alles moet blijven bollen.”

Banden Buelens & Valencijns werkt al meer dan zestig jaar als totaalspecialist in industriële banden voor de grootste Antwerpse havenbedrijven. “MSC Home Terminal vertrouwt op ons voor het leveren en herstellen van al z’n banden”, vertelt zaakvoerder Marc Van Bogaert over één van zijn topreferenties. “Wij stemmen onze service volledig af op de hoge eisen van de havenbedrijven. Daarnaast kunnen ook particulieren en leasingwagens perfect bij ons terecht.” De bedrijfsgeschiedenis van Banden Buelens & Valencijns zit volledig verstrengeld met de ontwikkeling van de Antwerpse haven. Al voor de Tweede Wereldoorlog - toen de havenactiviteiten zich nog grotendeels in de nabijheid van het stadscentrum afspeelden – leverde Buelens & Valencijns volle wielen

om met paard en kar de schepen te laden en lossen. Sindsdien evolueerde het bandenbedrijf steeds mee met de modernisering van de havenactiviteiten.

Verhuis naar Luithagen In 1989 koopt de huidige zaakvoerder Marc Van Bogaert Banden Buelens & Valencijns over. Wanneer in 1995 ook bandenleverancier Amreth wordt ingelijfd, verhuizen alle bedrijfsactiviteiten naar de huidige vestiging in industriezone Luithagen, middenin de Antwerpse haven. “Terwijl de haven zich ver buiten de stad ontwikkelde, zaten wij nog steeds middenin het stadscentrum”, vertelt de zaakvoerder. “Wij hebben uiteindelijk gewoon de haven gevolgd. Dankzij onze centrale ligging kunnen onze klanten rekenen op een snelle bediening. We broeden op plannen om de huidige vestiging uit te breiden en te moderniseren. Dankzij de intrede van zoon Koen in het bedrijf, is de toekomst verzekerd.” Marktleider Banden Buelens & Valencijns bezet als bandenleverancier al vele jaren het marktleiderschap in de Antwerpse haven. “Elk

MSC Home Terminal Met MSC Home Terminal heeft Banden Buelens & Valencijns een bijzondere relatie. “Deze nauwe samenwerking groeide voort uit de samenwerking met de vroegere havenbedrijven Hessenatie en Noord Natie. Wij nemen al sinds de opstart van MSC Home Terminal het volledige bandenbeheer op ons. Dit omvat controle, herstellen, – indien nodig – vervangen en montage van iedere band op deze containerterminal. Elke actie wordt geregistreerd zodat de klant de gedetailleerde levensloop van elke band kan opvolgen.” Relatie met leveranciers Om een uitstekende service te leveren, investeert Banden Buelens & Valencijns veel energie in een hechte relatie met z’n leveranciers, waaronder Michelin, Goodyear en Bridgestone. “Zo gingen we in 2010 als eerste Belgische bedrijf een intensieve samenwerking met Michelin aan om de klantenservice op vlak van industriële banden nog verder te optimaliseren”, besluit Marc Van Bogaert.

Banden Buelens & Valencijns Luithagen Haven 10 2030 Antwerpen Tel: 03 542 17 57 b.buelens@skynet.be


Thermoco

“Totaalpakket HVAC en sanitair voor de bedrijfswereld” Certificaten Voor het brede klantenbestand en de uitgebreide dienstverlening beschikt Thermoco over alle nodige certificaten. “Al onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Ook hebben we – als één van de weinige in de sector – op bedrijfsniveau een koeltechnisch certificaat. Het ombouwen van installaties met klimaatopwarmende koelmiddelen naar milieuvriendelijke alternatieven vormt aansluitend één van onze specialiteiten. Daarnaast beschikken we over de nodige certificaten om gas- en stookolie-installaties te installeren, te onderhouden en te keuren.” Danny Franssens, CEO Thermoco & Hugo Borré, technical Manager MSC Home Terminal

Thermoco – met vestigingen in Antwerpen en Lummen – specialiseert zich in het totaalpakket HVAC en sanitair. Als dochterbedrijf van de Franse energiereus GDF Suez koestert Thermoco stevige ambities. “Mooie jaarlijkse groeicijfers behaal je enkel met kwaliteit en een klantgerichte service”, stelt algemeen directeur Danny Franssens. Begonnen als klein familiaal bedrijf in 1982 telt Thermoco inmiddels een 100-tal gespecialiseerde medewerkers. De vestigingen in de Antwerpse haven en de industriezone van Lummen bieden de perfecte geografische spreiding voor verdere groei. “We zijn gestart als bedrijf dat zich specialiseert in koeltechnieken”, licht algemeen directeur Danny Franssens toe. “Vervolgens breidde dit uit naar het volledige gamma van HVAC. Om onze klanten volledig van dienst te zijn, bieden we binnen totaalprojecten sinds enkele jaren ook sanitair aan.”

Gevarieerd klantenbestand Zowel industriële bedrijven als KMO’s schakelen Thermoco in. “Elk gebouw kunnen we voorzien van HVAC. Ons klantenbestand varieert dan ook enorm. Met onze vestiging in Antwerpen trekken we uiteraard veel havengerelateerde bedrijven aan. We realiseerden al talrijke projecten in de chemische en petrochemische sector, productie-eenheden, kantoorcomplexen, ziekenhuizen,… Onze activiteiten omvatten het volledige gamma van comfortinstallaties tot industriële toepassingen. Enkele voorbeelden van dit laatste: het explosieveilig koelen van productie-installaties, het klimatiseren van serverlokalen of het ontwerpen van cleanrooms. We volgen de ontwikkeling van de nieuwste technologieën zoals warmtepompen en de intrede van strengere milieunormen op de voet.” Volledige traject Thermoco neemt het volledige traject van een project stevig in handen. “In nauwe samenwerking met de klant tekenen we op maat het ontwerp uit en doen we de volledige engineering. We zoeken merk­ onafhankelijk naar de beste oplossing. Vervolgens gaat ons eigen montageteam aan de slag. Aansluitend bieden we serviceovereenkomsten aan voor onderhoud en herstelling. We bieden een 7 dagen op 7, 24 uur op 24 service met zeer korte interventietijden. Voor bijvoorbeeld de koeling van kritische bedrijfsprocessen is deze snelle respons van cruciaal belang. Onze klanten mogen op beide oren slapen. Bij ieder project streven we naar een relatie op lange termijn.” De heer Borré (technical manager MSC) draagt optimaal energiebeheer hoog in het vaandel en vindt daarvoor in Thermoco de ideale partner.

Energiegigant Sinds 2006 maakt Thermoco deel uit van de energiegigant GDF. Na de fusie in 2009 werd dit groep GDF Suez. “Qua visie passen we perfect in deze groep”, vertelt Danny Franssens. “Intern gaat veel aandacht naar veiligheid en welzijn van de medewerkers. Ook het milieuthema staat binnen GDF Suez hoog op de agenda. Tenslotte willen we verder blijven groeien, wat perfect aansluit bij de verwachtingen van het moederbedrijf. We zoeken dan ook voortdurend naar gemotiveerde medewerkers die het team willen versterken.” Thermoco Haïfastraat (Haven) 5 2030 Antwerpen Tel: 03 561 06 70 Fax: 03 561 06 78 Klaverbladstraat 14 3560 Lummen Tel: 013 52 30 56 Fax: 013 52 30 93 info@thermoco.be www.thermoco.be


TEREX PORT EQUIPMENT NV

“Machines waarop je kan rekenen” Terex Port Equipment bouwt, verdeelt, onderhoudt en her­stelt rollend materiaal voor de haven en zware industrie. Straddle carriers, shipto-shore kranen, reach stackers,… “Terex Port Equipment heeft alle nodige machines om een volledige haventerminal uit te rusten”, stelt Johan Van Rompaey, zaakvoerder Benelux. “Op vlak van straddle carriers en lege containertrucks veroverde onze groep een vooraanstaande positie op de markt.” Een groot deel van de machines die Terex Port Equipment verkoopt, komen uit eigen productie. “Zo ontwikkelen en bouwen we onze straddle carriers, reach stackers, heftrucks, spoorkranen, ship-toshore kranen en mobiele kranen zelf. Voor de locotractoren gingen we in zee met het Italiaanse Zephir, onze terminaltrekkers worden gemaakt door het Duitse Mafi. Al onze machines kenmerken zich door een hoge graad van performantie en betrouwbaarheid.” Onderhoud en herstelling Het ervaren en goed georganiseerd onderhoudsteam vormt één van de grote troeven van Terex Port Equipment. “Vanuit onze vestiging in Antwerpen bedienen we alle klanten in de Benelux”, vertelt Johan Van Rompaey. “We onderhouden en herstellen onze machines volgens een onderhoudscontract ofwel op afroep. De inzetbaarheid van onze machines primeert!.” Minder CO² Op vlak van R&D besteedt Terex Port Equipment veel aandacht aan het milieu. “Onze machines verbruiken steeds minder brandstof. Resultaat: minder CO² én de klant bespaart. Ook ontwikkelen we systemen voor energierecuperatie. De extra energie die vrijkomt wanneer een machine bijvoorbeeld een neerwaartse beweging maakt, slaan we op. Even later gebruiken we deze energie voor een andere beweging. Ook dit doet het verbruik verder dalen”, besluit de zaakvoerder. Terex Port Equipment Vosseschijnstraat 98 - Kaai 198 2030 Antwerpen Tel: 03 546 45 00 Fax: 03 546 45 20 E-mail: mail@noellreggiane.be Site: www.noellreggiane.be

CONTEC

“Uniek Fleet Management Systeem voor draadloze opvolging 121 straddlers” Contec – gespecialiseerd in industriële automatisatie – ontwikkelde op maat van MSC Home Terminal een uniek Fleet Management Systeem (FMS). Dit laat toe om de 121 straddle carriers op de terminal in realtime op te volgen. Contec integreerde de straddlers van verschillende leveranciers in één opvolgingsplatform, waardoor het systeem leverancieronafhankelijk werkt.

Via draadloze communicatie sturen de straddle carriers continu informatie door naar het opvolgingssysteem. “In totaal gaat het om maar liefst 132 soorten metingen en alarmen”, vertelt gedelegeerd bestuurder Patrick De Pryck. “Dit laat toe om centraal – bijvoorbeeld – de bandenspanning of het brandstofniveau van alle machines nauwgezet op te volgen. Het inplannen van preventief onderhoud of een tankbeurt verloopt daardoor uiterst efficiënt.” Onderhoud en prestaties Realtime rapportage geeft verregaande inzichten in het vereiste onderhoud en de prestaties van elke machine. Nieuwe straddle carriers worden eenvoudig toegevoegd aan het systeem. Dankzij het inbouwen van gps bestaat er steeds een centraal overzicht van waar alle voertuigen zich bevinden.“De open IT-standaarden en het geleverde maatwerk bieden tal van mogelijkheden voor toekomstige nieuwe functies en koppelingen”. Industriële automatisatie Het Fleet Management Systeem voor MSC Home Terminal vormt slechts één voorbeeld op de lange referentielijst van Contec. “Wereldwijd en in tal van uiteenlopende bedrijfstakken realiseren we projecten op vlak van industriële automatisatie en elektriciteitsstudies”, vertelt Patrick De Pryck. “Bedrijven schakelen ons in voor de volledige automatisering van hun productieproces of de industriële omgeving zelf. Naast het ontwerp van de software, het testen en de opstart staan we indien gewenst ook in voor support. En dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7.” Contec Noorderlaan 125 - 2030 Antwerpen Tel: +32 (0)3 542 40 05 - Fax: +32 (0)3 541 19 50 mail@contec.be - www.contec.be


ASK Romein

“ASK Romein een industriebouwer van formaat” lijke realisatie – kan u vertrouwen op één en dezelfde partner. Een integrale aanpak, daar staan wij voor”. Dankzij zijn flexibiliteit heeft ASK Romein al gewerkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: havenbedrijven, transport en logistiek, KMOgebouwen, de petrochemische sector, parkeergarages, silo-ondersteuningen, produc­ tie- en procesgebouwen, sport en recreatie, koel- en vrieshuizen, voedingsindustrie… ASK Romein is de laatste jaren uitgegroeid tot een grote internationale speler die voor geen enkel project de handschoen in de ring moet werpen. Gebundeld beschikken de drie vestigingen over een gigantische productiecapaciteit van meer dan ASK Romein uit Malle is dé specialist voor industriebouw en staalconstructies in de Benelux. Het referentielijstje met tal van opdrachten voor zowel multinationals als KMO’s spreekt voor zich. Van gigantische bedrijfshallen en logistieke centra tot ingenieuze staalconstructies en moderne toonzalen: gedreven door een passie voor staal gaat het team van ASK Romein geen enkele uitdaging uit de weg. De sleutels tot succes? Korte communicatielijnen, een duidelijke visie op de toekomst en respect voor elkaars eigenheid waarbij per project flexibel de nodige productiecapaciteit en knowhow kan worden ingezet. De groepsomzet is in 2008 in een snel tempo tot meer dan 100 miljoen euro gestegen. In totaal telt de groep een 330-tal medewerkers waarvan er 130 actief zijn in Malle. De kracht van ASK Romein zit in het totaalpakket. “Naast een uitvoering volgens de regels van de kunst schuiven wij graag vanaf het prilste begin mee aan tafel”, vertelt Ivan Vinck, algemeen directeur van ASK Romein Malle. “Onze ingenieurs en calculators vertalen uw wensen en verlangens naar een technische oplossing. Dankzij

de jarenlang opgebouwde kennis in staalen industriebouw staan wij garant voor slimme en kostenefficiënte ontwerpen. Bij de uiteindelijke realisatie op de werf kan u vertrouwen op onze ervaren projectleiders. Samen met onze specialisten uit het atelier en de stielmannen op de werf monteren zij vakkundig alle puzzelstukjes in elkaar. Voor het hele traject – van ontwerp tot uiteinde-

30 000 ton per jaar. Vertrekkend vanuit ieders sterke punten voeren we elke opdracht flexibel uit op de meest efficiënte manier. Naast de capaciteit om grotere projecten de baas te kunnen, blijft ASK Romein dus ook uw partner voor maatwerk. ASK Romein Activiteit: staal- en industriebouw Ligging: Malle, Roosendaal (NL) en Vlissingen (NL) Aantaal werknemers: 330 Capaciteit: 30 000 ton staal per jaar ASK-Romein Malle Ambachtstraat 33 B-2390 Malle Tel. 03/320 24 00 www.ask-romein.com


ETI

“40 jaar knowhow gebundeld in flexibele service” werken, speciale technieken, verlichting en PV-installaties. “Voor elk project bieden we een totaalservice, inclusief studie en ontwerp”, legt Luc Ost uit. “Klanten maken gretig gebruik van onze kennis om een antwoord te geven op een technologische uitdaging of probleem. Met moderne calculatie-, teken- en ontwerpsoftware werken we de juiste oplossing op maat uit.”

Zaakvoerder Luc Ost

De afgelopen veertig jaar groeide ETI uit tot een totaalpartner voor industriële elektrotechniek. “Onze grote kracht ligt in de technologische knowhow die we zelf in huis hebben en onze enorme flexibiliteit”, vertelt zaakvoerder Luc Ost. “Naast de eerder gewone elektriciteitsopdrachten deinzen we zelden terug voor technologisch complexe en vernieuwende projecten.” Zo bracht ETI ook voor MSC Home Terminal verschillende uitdagingen tot een goed einde.

Flexibiliteit bij uitvoering Bij de realisatie op het terrein staan een correcte uitvoering en flexibiliteit voorop. “We doen al het mogelijke om aan de verwachtingen van de klant te voldoen. Ook bij technische defecten of pannes komen we zo snel mogelijk ter plaatse om het euvel te verhelpen.” Algemene elektriciteit De eerste grote bedrijfstak van ETI omvat algemene elektriciteitswerken in een industriële omgeving. “Zowel voor nieuwbouw als renovatie realiseren we volledige elektrische installaties, steeds in samenspraak met

zoals datanetwerken, toegangscontrole, branddetectie, binnen- en buitenverlichting,… Een recente dienstverlening van ETI vormt de installatie én het onderhoud van grote PV-installaties. Automatiseringsprojecten De afgelopen jaren ontwikkelde ETI zich steeds verder als partner voor volledige automatisatieprojecten. “Zowel productieprocessen als andere facetten van de bedrijfsvoering kunnen we automatiseren”, legt Luc Ost uit. “Onze service beperkt zich niet tot kleine systemen maar kan ook de programmatie en installatie van hele netwerken omvatten met verschillende sturingen - PLC, distributed I/O, frequentie -, allerlei metingen en analoge signaalverwerking.” De eigen bordenafdeling neemt binnen ETI een belangrijke plaats in. “We ontwerpen en maken al onze borden in het eigen atelier. Dit kan gaan om algemene laagspanningsborden, maar ook om automatisatie- en instrumentatieborden, synoptische panelen en motor control centers. Ook hier bieden we het ultieme maatwerk.”

Het actieterrein van ETI – wat staat voor Elektrotechnische Installaties – situeert zich naast het Antwerpse havengebied in heel Vlaanderen. “We focussen ons uitsluitend op bedrijven of overheidsorganisaties”, legt Luc Ost uit. “In het klantenbestand vinden we ondernemingen terug uit alle industriële en semi-industriële sectoren alsook KMO’s.” Studie en ontwerp ETI, in totaal een 35-tal medewerkers, beschikt over een groot team van ingenieurs die zich elk specialiseren in één van de bedrijfsactiviteiten: algemene elektriciteit, hoogspanning, automatisatie, bordenbouw, datanet-

de klant en aangepast aan de specifieke bedrijfstak. Op onze referentielijst prijken tal van opslagplaatsen, stapelrekken, koelruimtes, productiehallen en machine-uitrus­ tingen. Ook het onderhoud, uitbreidingen of aanpassingen van bestaande elektriciteitssystemen behoren tot de mogelijkheden.” Het installeren van hoogspanningsinstallaties op bedrijfsterreinen sluit hier nauw bij aan. “We bieden steeds kant-en-klare oplossingen op maat. Daarbij nemen we alle zorgen uit handen van de klant. Naast het studiewerk verzorgen we ook de contacten met de stroomleveranciers en het invullen van de nodige documenten.” Met het oog op een totaalservice biedt ETI ook de realisatie aan van aansluitende technieken

ETI Griffier Schobbenslaan 2a 2140 Antwerpen Tel: +32 3 235 16 24 Fax: +32 3 235 09 11 info@etivdv.be www.etivdv.be


IFB, integrated multimodal transport solutions by rail, barge and truck. · Regular and reliable rail services between the Benelux ports and the hinterland · Block trains in Europe · Operating state-of-the-art intermodal rail and barge terminals in Belgium and Europe · HS Container Line: inland navigation and intermodal container solutions from the seaports and in the Rhine area · On Site Rail: Shunting services at customers’ sites · TRW: Flexible wagon management: location, reparation and eet management

Inter Ferry Boats nv Houtdok 25A - B-2030 Antwerp T +32 (0)3 270 27 00 - F +32 (0)3 226 26 26 info@interferryboats.be - www.interferryboats.be

SNCB www.sncblogistics.com

IFB_ad lloyd_91,5x135.indd 1

Aannemingen Van Wellen werd als algemeen aannemingsbedrijf opgericht in 1944 en is werkzaam in de wegenbouw en de woning- en utiliteitsbouw. De afdeling wegenbouw beschikt over erkenningen klasse 8 in wegenis-, asfalt- en rioleringswerken en collectoren. Daardoor worden de meest uiteenlopende projecten in eigen beheer uitgevoerd.

Klinkaardstraat 198 • 2950 Kapellen T. +32.3.660.21.21 • F. +32.3.665.39.55 • info@vanwellen.be

Logistics

13/07/10 09:32


OPTIMALISEER UW BEVEILIGING EN UW CONFORMITEIT ZOALS MSC HOME TERMINAL! Als logistieke professional kent u beter dan wie dan ook het belang van een doorgedreven risico-en verliespreventie. G4S integreert zich in uw bedrijf met een mix van mensen en technologie. Om risico’s tot een minimum te herleiden en steeds strengere overheids- en privénormen een stapje voor te zijn (TAPA, ISPS, AEO,... ). Om als geïntegreerde beveiligingspartner mee te werken aan uw productiviteit en te garanderen dat uw bedrijf succesvol bezig blijft. België’s belangrijkste spelers in logistics kozen er voor om samen met G4S hun marktaandeel veilig te stellen. U ook? Contacteer ons op 02 712 59 11 of via www.g4s.be

Securing Your World

MSC NL.indd 1

29/07/2010 15:37:01


Herstelling en verkoop van hydraulische cilinders, pompen, motoren, ventielen, ‌ www.hydraumec.be info@hydraumec.be Vijversweg 8a, BE-2310 Rijkevorsel Tel. +32 3 314 11 23 ¡ Fax +32 314 49 84

Uw maten zijn onze obsessie! Wij willen u grag beter leren kennen. Om u ideaal te verzekeren.

ONEAD A5P.indd 1

8/10/10 14:21


Rod ends and spherical bearings

Cable sheaves with bearings

D-glide FC spreader wear pads

Brake pads, discs and calipers

Friction discs

Tailor made bearings

King pin including D-glide bearings

Steering and traction components

DRIE-D bv - Kiotoweg 116-120, 3047 BG, Rotterdam, NL - ph.: +31 10 462 07 00 fax: +31 10 462 07 07 - e-mail: mail@drie-d.nl - internet: www.drie-d.nl


24u/ 24u 7/7

Bedrijfspersonenvervoer Laageind 88 - 2940 Stabroek Tel.: 03/569.03.67 Fax: 03/569.07.16 E-mail: transitservice@telenet.be


The right piece of equipment to move your goods Every day, millions of things are moved both across continents and within countries. To keep global cargo flows running smoothly, innovative cargo handling solutions are called for. Of such innovations, Cargotec has the widest offering in the industry. With our three market-leading daughter brands, Hiab, Kalmar and MacGregor, we offer cargo and load handling solutions for operations on land, in ports and at sea. Whether you are the biggest shipping company in the world or the owner of a single truck, we have the right piece to complete your puzzle, and help your business succeed.

Cargotec Belgium NV Heizegemweg 7 - 2030 Antwerpen Belgium Tel: +32 3 541 77 22 - www.cargotec.com


MSC Home Terminal Delwaidedok K702-738 Antwerpsebaan 57 B-2040 Antwerpen Tel: +32 (0)3 560 41 11 Fax: +32 (0)3 560 42 10

Designed by Big Media Group NV, www.uwbrochure.be

MSC  

MSC Home Terminal De grootste containerterminal in Antwerpen Dirk Oellibrandt General Manager MSC Home Terminal MSC Home Terminal schrijft s...

MSC  

MSC Home Terminal De grootste containerterminal in Antwerpen Dirk Oellibrandt General Manager MSC Home Terminal MSC Home Terminal schrijft s...

Advertisement