Page 1

Modelka... Solution uw d’aménagement totaalinterieur intérieur sur mesure op maat


Historiek Historique

Twee decennia stijlvol vakmanschap

Deux décennies d’un travail d’artisan soigné et stylé

Modelka is het dynamische geesteskind van stichters Tony Debaere en Freddy Ovaere. Sinds 1987 staat ons bedrijf voor stijlvolle keukens, trendy totaalinrichtingen en verrassende verbouwingen. Telkens het resultaat van hoogstaand ambachtelijk vakmanschap, gebaseerd op uw persoonlijke wensen en met het volste respect voor ieders budget. Die gedreven aanpak maakt het ons telkens opnieuw mogelijk om met een grenzeloze passie te werken aan frisse ontwerpen en creatieve designs.

Modelka est l’oeuvre dynamique de Tony Debaere et Freddy Ovaere. Depuis 1987, notre entreprise s’est spécialisée dans les cuisines de style, les aménagements trendy et les transformations surprenantes. Nos produits et nos services sont le résultat d’un savoir-faire d’artisan à nul autre pareil, que nous déclinons en fonction de vos souhaits personnels et dans le respect total du budget de chacun. Cette approche basée sur la passion du métier nous permet à chaque fois de travailler avec enthousiasme à des projets novateurs et des designs créatifs.

Inspirerende showroom

Un showroom qui vous inspire

Graag assisteren wij u bij het uittekenen en het vervaardigen van uw gepersonaliseerde droomkeuken of interieur. Onze stijlvolle showroom zorgt ongetwijfeld voor de nodige inspiratie. Hier ontdekt u de ongebreidelde mogelijkheden waarvoor wij staan en de verrassende innovaties die wij vervaardigen binnen de grenzen van de technische mogelijkheden. Zodat u nadien een duidelijk beeld heeft over welke richting u met uw inrichting uit wil.

Nous vous assisterons volontiers dans la conception et la réalisation de la cuisine ou de l’intérieur de vos rêves. Notre showroom plein de style vous aidera certainement à trouver l’inspiration. Vous y découvrirez les nombreuses possibilités que nous offrons et les nombreuses innovations que nous réalisons en tenant compte des possibilités techniques. Vous aurez ensuite une meilleure idée de l’orientation que vous voulez donner à votre aménagement d’intérieur.


keUkeNS CUISINeS

Uw keuken, onze passie De voorbije 22 jaar specialiseerde Modelka zich in het ontwerpen van keukens op maat. In tijdloze, strakke designs, of in landelijke cottagestijl. Gebruiksvriendelijkheid en praktisch werken in een creatieve, maar tegelijk warme omgeving staan daarbij centraal. Geheel volgens uw wens,met de typische Modelka-stempel. Die staat synoniem voor kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit.

Votre cuisine, notre passion Depuis 22 ans, Modelka s’est spécialisée dans la conception de cuisines sur mesure. en style intemporel, en design épuré et dans un style cottage campagnard. Une grande attention est accordée à la convivialité et au côté pratique, dans un environnement créatif et chaleureux. Le tout selon vos souhaits, avec la touche typique de Modelka, synonyme de qualité, durabilité et originalité.

Totaalconcept U kiest, wij zorgen voor de rest. Zodat u zich totaal geen zorgen hoeft te maken. Met duidelijke driedimensionale tekeningen creëren wij in nauw overleg met u een gepersonaliseerd ontwerp, dat door onze ervaren vakmensen in een prima uitgerust atelier uiterst gedetailleerd wordt vervaardigd. Van zodra alles tot in de puntjes is afgewerkt, zorgt onze plaatsingsdienst voor de perfecte integratie van de keuken in uw interieur. Zodat u vol trots kunt genieten van uw nieuwe leefomgeving.

Concept total Vous choisissez et nous nous occupons du reste. Vous ne devez vous faire aucun souci. au moyen de dessins tridimensionnels très clairs, nous créons avec vous un projet personnalisé, qui pourra être réalisé dans les moindres détails par nos professionnels expérimentés dans un atelier superbement équipé. Dès que tout est finalisé, notre service de placement se charge de l’intégration parfaite dans votre cuisine et votre intérieur. Vous pouvez alors profiter pleinement de votre nouvel espace de vie.


TOTaaLINrICHTINGeN aMÉNaGeMeNTS COMPLeTS

Wij nemen uw interieur in handen

Nous prenons votre intérieur en main

Modelka is zoveel meer dan keukens alleen. De voorbije jaren bouwden we een grote expertise op in totaalinrichtingen. Ook hier vertrekken we telkens vanuit een uitgekiende projectmatige aanpak. Met de grootste zorg voor kwalitatieve materialen en een onberispelijke afwerking brengen we esthetisch en technisch vernuft samen in een harmonieus en stijlvol geheel. De krachtige cohesie tussen luxe en comfort resulteert telkens weer in tot de verbeelding sprekende huis- en winkelinrichtingen. Wij zijn pas tevreden als ook uw project een lust voor het oog is en excelleert in gebruiksvriendelijkheid.

Modelka est bien plus qu’un fabricant de cuisines. Ces dernières années, nous avons développé une grande expertise en matière d’aménagements complets. Nous partons à chaque fois d’un projet bien étudié. avec le plus grand soin pour les matériaux de qualité et une finition sans faille, nous allions l’excellence technique et esthétique dans un ensemble harmonieux et stylé. Cette forte cohésion entre luxe et confort donne à chaque fois naissance à des aménagements de cuisine et d’intérieur qui frappent les esprits. Nous ne sommes satisfaits que si votre projet est un plaisir pour les yeux et un exemple de convivialité.

Sterk concept als uitgangspunt

Un concept fort comme point de départ

Ook zonder binnenhuisarchitect bent u van harte welkom bij ons. Wij maken er een erezaak van telkens met originele ontwerpen voor de dag te komen, waarin u zich volkomen kan vinden. Het concept staat bij ons centraal. Met het gekozen ontwerp in het achterhoofd, gaat onze technische crew aan de slag om kwalitatieve meubels uit de beste materialen te vervaardigen. een eigen spuiterij brengt ze in de gewenste kleuren. Daarna verzorgen we graag de naadloze integratie van uw badkamer, kantoor, dressing, praktijkruimte, slaapkamer en/of leefruimte.

Vous êtes les bienvenus chez nous, même si vous n’avez pas fait appel à un architecte d’intérieur. Nous mettons un point d’honneur à vous présenter des projets originaux, dans lesquels vous pouvez totalement vous retrouver. Selon nous, il est essentiel de partir d’un concept fort. en gardant à l’esprit le projet choisi, notre équipe technique se met au travail pour réaliser des meubles de qualité à base des meilleurs matériaux. Nous les peignons nous-mêmes avec les couleurs souhaitées. Nous nous chargeons ensuite volontiers de les intégrer harmonieusement dans votre salle de bains, bureau, dressing, débarras, chambre à coucher et/ou séjour.


Verbouwingen Transformations

Reputatie in renovatie De Belg is geboren met een baksteen in de maag en kiest steeds vaker voor renovatie. Ook op dat vlak kan Modelka uw partner zijn. De voorbije jaren bouwden we ook in deze specialisatie erg veel vakkennis en ervaring op. Graag zitten wij met u rond de tafel om te horen in welke stijl u uw woning het liefst verbouwt.

Une réputation en rénovation Le Belge est né avec une brique dans le ventre et privilégie de plus en plus la rénovation. Sur ce point également, Modelka peut être votre partenaire privilégié. Ces dernières années, nous avons acquis beaucoup de connaissances et d’expérience dans ce domaine. Nous organiserons avec plaisir une réunion pour discuter avec vous du style dans lequel vous souhaitez rénover votre habitation.

Geraffineerde afwerking Wij verzorgen het volledige plaatje, van vloer tot plafond. Door het gebruik van innovatieve en speciale afwerkingstechnieken, krijgt uw woning een uitgesproken persoonlijk karakter waarin u zich volledig herkent. Zodat u zich nadien echt thuis kan voelen in het interieur van uw dromen.

Finitions raffinées Nous nous occupons de tout, du sol au plafond. Grâce à l’utilisation de techniques de finition innovantes et spécifiques, nous donnons à votre habitation un caractère unique dans lequel vous vous reconnaissez. Vous pourrez ensuite réellement vous sentir comme chez vous dans l’intérieur de vos rêves.


ONZe MeerWaarDe NOTre VaLeUr aJOUTÉe

alles in eigen beheer

Tout en gestion propre

Modelka behoudt telkens de complete controle over ieder project. Dankzij die aanpak behouden we voortdurend een uitstekend overzicht over de evolutie van de werkzaamheden. Zo kunnen we garanderen dat uw wensen volledig worden gerespecteerd in de minutieuze uitvoering van iedere fase. Hiervoor werken we samen met gerenommeerde en zorgvuldig geselecteerde onderaannemers, met wie we de voorbije jaren een ijzersterke vertrouwensband hebben opgebouwd. Die bundeling van krachten en knowhow maakt dat u steevast op beide oren kan slapen. Zodat u zich achteraf echt de koning te rijk kan voelen.

Modelka conserve toujours le contrôle total de chaque projet. Par cette approche, nous gardons à tout moment une vue très précise sur l’évolution des travaux. Nous pouvons ainsi garantir que vos souhaits seront totalement respectés lors de l’exécution minutieuse de chaque phase. Nous travaillons pour ce faire avec des entrepreneurs de renom, soigneusement sélectionnés et avec lesquels nous avons tissés des liens de collaboration depuis plusieurs années. Une telle combinaison de compétences et de savoir-faire vous permet de dormir sur vos deux oreilles. Vous pourrez ensuite vous sentir heureux comme un roi chez vous.

ELEKTRO KURT VERLINDE Grenswachtersweg 4 -8520 Kuurne ekv.kurt.verlinde@telenet.be Tel: 0478 / 208 477

Christ Snauwaert

Algemene bouwwerken Alle vloer- en tegelwerken Desselgemseweg 188 8790 Waregem Tel en fax: 056/61 02 58 Gsm: 0495926191


Ovaere dakwerken bedankt Modelka voor de ďŹ jne samenwerking:

Ovaere dakwerken - Ovaere Vloer Carrelage Rue du pont vert 30 - 7700 Mouscron - Tel 0496246311 - Fax 056426063 alain.ovaere@telenet.be

UW LIFESTYLE MAGAZINE

www.karaat.be Info: William Ingels 0475 972 740


Designed by Big Media Group NV, www.uwbrochure.be

kleine Waregemstraat 29 - 8530 Harelbeke - Tel.: 056 72 73 35 - Fax: 056 72 92 50 - info@modelka.be - www.modelka.be

Modelka  
Modelka  

uw totaalinterieur op maat Solution d’aménagement intérieur sur mesure Un showroom qui vous inspire Deux décennies d’un travail d’artisan so...

Advertisement