Page 1

Registratie van parkeer- tot loonstrook

www.gps-time.be


GPS nv, Oosterring 9, Genk-Zuid Zone 8, 3600 Genk, Tel: +32 89 62 04 40, welcome@gps-time.be, www.gps-time.be


GPS, uw totaalpartner voor Time & Security GPS is uw ideale partner voor tijdregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole, camerabewaking, terreinbeveiliging en aanverwante toepassingen. Onze grootste troeven: een totaalservice - één partner voor alles! - en de verregaande integratiemogelijkheden tussen onze verschillende producten en dienstverleningen. Onze slogan luidt dan ook niet voor niets “Registratie van de parkeerstrook tot de loonstrook”. GPS – een organisatie met méér dan 20 jaar ervaring – behoort tot de top vijf van grootste tijdregistratiespelers op de Belgische markt. Wij beschikken dan ook over een indrukwekkende referentielijst met honderden geslaagde projecten. Wij leveren systemen aan talrijke bedrijfssectoren en bieden oplossingen voor elke onderneming, ongeacht de omvang. Gedreven door innovatie baseert GPS zijn registratie- en analyseoplossingen steeds op de modernste ICT-technologieën, zowel voor soft- als hardware. Wij hechten enorm belang aan oplossingsgericht advies, een kwaliteitsvolle service én een uitstekende dienstverlening na verkoop. Met elk van onze klanten streven wij naar een jarenlang partnership.


Steunpilaar voor uw personeelsdienst De oplossingen van GPS vormen een onmisbare steunpilaar voor elke moderne en efficiënt draaiende personeelsdienst. Tijd- en jobregistratie, personeelsplanning,… Voor elke registratie- en analysebehoefte heeft GPS een passend antwoord.

GPS-Time

GPS-Net

EEN ‘DIGITALE VERLOFKAART’ VIA INTERNET

EENVOUDIG EN EFFICIËNT BEHEER VAN TIJDREGISTRATIE

Met de softwaremodule GPS-Time beheert u eenvoudig de volledige tijdregistratie van uw medewerkers. Gewone uren, overuren, flexibele uurroosters, vakantie- en verlofdagen,… GPS-Time verwerkt het allemaal met het oog op een vlotte en automatische loonadministratie. De ingebouwde ‘foutenzoeker’ analyseert voortdurend de binnenkomende gegevens en meldt automatisch eventuele afwijkingen. Dit beperkt de dagelijkse manuele tussenkomsten voor opvolging tot een minimum. GPS-Time bevat een handig grafisch overzicht met alle aan- en afwezigheden. Het programma biedt eveneens talrijke rapportage- en exportmogelijkheden.

Laat uw medewerkers verlof aanvragen via het bedrijfsintranet of – van eender waar – via internet. Dit kan onmogelijk eenvoudiger dan met de softwaremodule GPS-Net. Via de webbrowser controleren uw medewerkers de stand van zaken op hun ‘digitale verlofkaart’, vragen ze een verlofdag aan of bekijken ze de gepresteerde en goedgekeurde overuren. Diensthoofden verwerken met enkele muisklikken de elektronische verlofaanvragen en behouden daarbij het overzicht van de afwezigheden, gesorteerd per periode en per afdeling. Onderbezette diensten wegens te veel toegekend verlof, overuren waar iemand geen recht op had,… Deze dure vergissingen behoren dankzij GPS-Net definitief tot het verleden. De volledige elektronische afhandeling betekent een grote ontlasting van de personeelsdienst die geen telefonische verlofaanvragen of geschreven verlofbriefjes meer moet verwerken.

De dag van een werknemer… MET GPS VAN DE PARKEERSTROOK TOT DE LOONSTROOK 7.15 uur: de slagbomen gaan open Robert passeert met zijn toegangsbadge de slagbomen van GPS-Park op de bedrijfsparking.

7.20 uur: voor het oog van de camera Robert wandelt naar zijn kantoor. Hij wordt gefilmd door de digitale camera’s van GPS-View aan de ingang van het gebouw.

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲


GPS-Visitor SELFSERVICE VOOR BEZOEKERSREGISTRATIE

Automatiseer en vereenvoudig de aanmeldingsprocedures voor bezoekers van uw onderneming. GPS-Visitor biedt de ideale oplossing door de combinatie van een kiosk met touchscreen en een softwaremodule. Bezoekers melden zich aan via de infokiosk , waarna de printer een label afdrukt. Bij het buitengaan geven de bezoekers via het scherm aan dat ze het gebouw verlaten. Dankzij dit systeem heeft u - zeker in combinatie met GPS-Time - meteen een volledige up-to-date evacuatielijst bij de hand. Het systeem verloopt volledig automatisch, zonder enige tussenkomst van een receptionist.

GPS-Plan VIRTUELE BEWAKER VAN UW PERSONEELSBEZETTING

GPS-Plan bewaakt per dag - of voor een periode naar keuze automatisch de noodzakelijke personeelsbezetting van een dienst, afdeling of machine. Deze permanente monitoring laat toe om snel bij te sturen en voorkomt zo het stilvallen van belangrijke bedrijfsprocessen. Dankzij de integratie met het tijdregistratiesysteem GPS-Time behoudt u voortdurend het overzicht op de prestatiesaldi en afwezigheden van uw medewerkers. Per werknemer stelt u zijn of haar vaardigheden en voorkeuren in. Zo heeft u gegarandeerd de juiste persoon op de juiste plaats.

GPS-Voice TIJDREGISTRATIE VIA DE VASTE OF MOBIELE TELEFOON

Op kleinere locaties of weinig bemande bedrijfssites waar een tikklok niet rendeert, registeren uw medewerkers dankzij GPS-Voice hun aan- of afwezigheid via een telefoontoestel. Ook medewerkers van bijvoorbeeld reinigingfirma’s of vertegenwoordigers gebruiken het systeem om zich op elke locatie aan- en af te melden. U kan vervolgens eenvoudig de werktijd per locatie opvragen. Het systeem is volledig in te stellen volgens de wensen van de klant. U bepaalt met welke toestellen er mag worden aanen afgemeld. Bovendien beschikt elke medewerker over een persoonlijke code. Zelfs stemopname is mogelijk. GPS-Voice kan naadloos geïntegreerd worden met ons tijdregistratiesysteem GPS-Time.

GPS-Job

HOEVEEL TIJD VOOR WELKE TAAK?

Met GPS-Job registreert u minutieus hoeveel tijd uw medewerkers aan een bepaalde taak besteden. U kan het aantal gepresteerde uren per order, suborder of bepaalde activiteit eenvoudig opvolgen. GPS-Job geeft u bovendien een online statusoverzicht van de verschillende lopende orders. Het programma past zowel in een productiebedrijf als in een administratieve omgeving voor dossieropvolging. De informatie uit GPS-Job exporteert u eenvoudig naar een facturatie- of ERP-pakket. In combinatie met GPS-Time krijgt u zo een perfect overzicht aangaande de productiviteit van uw medewerkers.

7.22 uur: de deuren openen zich De automatische schuifdeuren aan de ingang van de inkomhal openen meteen wanneer Robert zijn badge voor de lezer houdt. Robert start dankzij de koppeling van GPS-Access met GPS-Time nu ook officieel met werken.

9.30 uur: dan voor de ene klant, dan voor de andere Robert heeft een drukke werkdag voor de boeg. Hij moet taken verrichten voor verschillende klanten. Met GPS-Job registreert hij nauwgezet wat hij voor elke klant doet, hetgeen nadien eenvoudig gefactureerd kan worden.

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲


Uw partner voor security GPS biedt een totaalservice voor beveiliging van uw bedrijfsgebouwen en -terreinen. Naast moderne camerabewakingssystemen kan u op ons beroep doen voor geautomatiseerde toegangscontrole en een brede waaier aan beveiligingsinfrastructuur voor buiten.

GPS-View INTELLIGENTE CAMERABEWAKINGSSYSTEMEN

GPS installeert camerabewakingssystemen op maat, steeds gebaseerd op de meest vooruitstrevende digitale technologie. Deze moderne camera’s vereisen geen afzonderlijke bekabeling, we sluiten ze rechtstreeks aan op het bestaande bedrijfsnetwerk. De digitale opnametechnieken verzekeren een hoge beeldkwaliteit met sterke zoommogelijkheden. Overal ter wereld kan u via internet veilig inloggen en de bewakingsbeelden van uw onderneming bekijken. Na integratie met GPS-Access – ons systeem voor toegangscontrole – beschikt u over een volledig geïntegreerd beveiligingssysteem. U vindt snel en gemakkelijk de gezochte beelden terug.

GPS-Park ALLES VOOR FYSIEKE BEVEILIGING VAN UW BEDRIJFSTERREIN

U vindt in ons één aanspreekpunt voor alle soorten van fysieke beveiliging van bedrijfsterreinen. Concreet gaat het om plaatsing van elektronische schuifpoorten, parkeerslagbomen, manshoge draaitrommels, bedrijfsomheiningen, parlofonie,… GPS verzekert de volledige coördinatie van de werkzaamheden en staat – waar nodig – in voor de integratie met andere beveiligingsof registratietoepassingen. Ook voor een volledige veiligheidsaudit van uw bedrijfsterreinen of een budgetraming kan u onze vakspecialisten raadplegen.

14.30: verlof goedkeuren Robert is eveneens dienstverantwoordelijke: hij moet het verlof goedkeuren van zijn medewerkers. Voor de binnenkomende verlofaanvragen gaat hij eenvoudig na of de continuïteit van zijn dienst niet in het gedrang komt.

15 uur: een vertegenwoordiger ontvangen Een vertegenwoordiger brengt hem een bezoek en draagt een bezoekerslabel dat hij dankzij GPS-Visitor voor zichzelf heeft afgeprint in de inkomhal. Zijn aanwezigheid staat vanzelfsprekend geregistreerd.

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲


GPS-Access EEN SLUITEND SYSTEEM VOOR TOEGANGSCONTROLE

GPS-Access biedt een sluitend systeem voor toegangscontrole in uw bedrijfsgebouwen. Volledig op maat verleent u aan uw medewerkers bepaalde toegangsrechten terwijl bezoekers niet binnen kunnen. Risico’s met verloren of gekopieerde sleutels behoren definitief tot het verleden. In een handomdraai blokkeert u een verloren toegangsbadge. Het systeem geeft u online alle nodige informatie over wie zich in de gebouwen bevindt en wat de status is van elke deur. U kan zelfs per persoon of per deur een historiek opvragen. GPS-Access staat garant voor een totaaloplossing volledig volgens uw behoeftes. Dankzij de koppeling met GPS-Time kan u de toegangsbadge eveneens voor tijdregistratie gebruiken. Daarnaast hebben wij in ons gamma ook nog een draadloos systeem, wat uitermate handig is in bestaande gebouwen.

16 uur: eigen verlofdagen bekijken Via het bedrijfsintranet gaat Robert op zijn eigen ‘digitale verlofkaart’ na hoeveel verlofdagen hij nog heeft. Een midweek naar Parijs wil hij volgende maand wel boeken. Hij vraagt via GPS-Net meteen de gewenste vakantiedagen aan.

18 uur: naar huis Robert verlaat het bedrijf. Zijn overuren werden netjes geregistreerd.

▲ ▲ ▲


Onze troeven Garant voor een totaaloplossing

Blijvende ondersteuning

GPS staat garant voor totaaloplossingen. Onze producten en diensten omvatten alle behoeftes van bedrijven inzake registratieen analysetoepassingen voor personeel en veiligheid. Voor elke oplossing bepalen onze vakspecialisten samen met u het concept. Tijdens een kick-off meeting beschrijven we het project tot in de kleinste details. U mag vervolgens rekenen op een piekfijne uitvoering, zowel qua hard- als software, waarbij GPS de volledige coördinatie op zich neemt. Ook voor de nodige opleidingen staan wij in.

Wanneer u eenmaal investeert in een oplossing van GPS, groeit uw module mee doorheen de tijd. Ons servicecontract bevat – naast de helpdesk – ook alle kleine en grote upgrades. Zo bent u optimaal verzekerd tegen een veroudering van onze producten. Zonder opnieuw te moeten investeren, biedt GPS een “lifetime use” van zijn toepassingen.

Partners op lange termijn De juiste technologieën GPS innoveert voortdurend en selecteert de beste technologieën voor zijn toepassingen. Voor onze database werken we al jarenlang met de solide software van Progress. Deze software staat garant voor een enorme betrouwbaarheid en een verbluffend onderhoudsgemak. U als klant krijgt de vertrouwde look van Microsoft voorgeschoteld. Dit garandeert een korte leercurve bij uw medewerkers en een optimaal gebruiksgemak. Door de keuze voor enerzijds Progress en anderzijds Microsoft combineert GPS “the best of both worlds”. GPS mag zich voor beide softwarepakketten certified partner noemen. GPS werkt als basis steeds met stabiele standaardsoftware die we vervolgens op uw maat configureren. Dit houdt in dat we alle parameters en formules instellen zodat onze toepassingen perfect passen in uw specifieke situatie. Al onze oplossingen zijn IP-based en kunnen we veilig en vlot installeren op uw bestaande bedrijfsnetwerk.

GPS streeft met elke klant naar een partnership op langere termijn. Onze salesverantwoordelijken vormen een honkvaste en solide equipe. Ze zijn allemaal technisch geschoold in onze producten en diensten. Samen met u zoeken ze naar de juiste oplossingen en treden ze op als uw ambassadeur binnen ons bedrijf. U mag daarbij steeds rekenen op één aanspreekpunt.

Kwaliteit als rode draad GPS streeft steeds naar de hoogste kwaliteit. We laten niets aan het toeval over om onze beloftes na te komen. De hele bedrijfsstructuur hebben we gericht op een optimale klanttevredenheid. Zo investeren we continu middelen in klanttevredenheidsonderzoeken, klantenopvolging, opleidingen en trainingen, monitoring van onze afspraken, kwaliteitsbewaking,… Dit resulteerde dan ook in een ISO9001 certificaat.


Onze kwaliteitslabels:

Erkend aannemer: 10.28.01

CamTech Videobewakingssystemen

Het “secret weapon” voor uw videobewakingsproblematiek Opel Geurts Westerring 29 • 3600 Genk Tel.: 089/35.88.06 • www.geurts-opel.be

CamTech videobewakingssystemen bieden dezelfde kwaliteit als de bekende merken maar zijn aanmerkelijk interessanter geprijsd. Met een breed assortiment analoge en digitale videoregistratiesystemen en camera’s is CamTech een volwaardige speler in de beveiligingsmarkt. De CamTech producten worden universeel ondersteund door professionele en gebruiksvriendelijke CamTech beheersoftware.

houdt ook de prijs in de gaten.

ARAS_Camtech_ A6#2.indd 1

16-09-2009 11:38:29


Steeds de Sterkste Schakel Vandaag zijn kracht en stabiliteit erg belangrijk! U kunt op ADI’s kracht rekenen om uw zaak de ondersteuning en service te bieden die u nodig heeft!

ADI, nu meer dan ooit!

Tel: 03 877 30 30 Voor meer info  Bezoek onze website: www.adiglobal.com/be


HiRes-180°panorama image - replaces several standard cameras and offers a better overview Digital Flash recording inside the camera - up to 32 GB (80 hours of continuous recording with audio) PC only necessary for viewing and not for recording - remote access via Internet Complete solution for indoor and outdoor use, software and 4 GB SD card included

www.norbain-benelux.com s www.mobotix.com

s s s s

)FNJTQIFSJD

)J3FTÂĄ1BOPSBNBXBMMUPXBMMBMMJOPOFJNBHF

MOBOTIX Q24M Hemispheric Camera

Q24


Designed by Big Media Group NV, www.uwbrochure.be

GPS nv, Oosterring 9, Genk-Zuid Zone 8, 3600 Genk, Tel: +32 89 62 04 40, welcome@gps-time.be, www.gps-time.be

GPS  

Brochure GPS

GPS  

Brochure GPS

Advertisement