Page 1

Dow Belgium - Styron Belgium


“Veiligheid voor alles!” “We heten u van harte welkom op onze productiesite in Tessenderlo. Sinds juni 2010 delen we als twee zelfstandige bedrijven – Dow Belgium en Styron Belgium – één bedrijfsvestiging. Elke onderneming beschikt op de site over eigen productie-installaties die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 operationeel zijn. Zo maakt Dow polyethyleen (HDPE) en legt Styron zich toe op de productie van polystyreen. Onze producten – kleine plastic korrels – vormen de onmisbare basis voor tal van alledaagse kunststofvoorwerpen zoals verpakkingen, pijpleidingen, computers, televisies, isolatiemateriaal, flesjes,… te veel om op te noemen. Waar wenselijk – bijvoorbeeld om de productie te voorzien van perslucht, stoom en elektriciteit, het onderhoud of de logistieke afhandeling – werken we als gelijkwaardige partners nauw samen. Beschouw het als twee appartementsbewoners die in een prima verstandhouding één gebouw delen. Elk heeft z’n eigen appartement, samen beheren ze op basis van goede afspraken de gemeenschappelijke delen. Beide bedrijven werken bovendien volgens dezelfde filosofie: veiligheid, gezondheid én milieu voor alles. Dat onze mensen na hun shift gezond en wel naar huis gaan, is iets wat continu onze aandacht heeft. Als goede buurman willen we ook dat de omgeving op beide oren kan slapen. Onze uiterst lage cijfers voor ongevallen en incidenten sinds de opstart in 1975 bewijzen het nut van onze inspanningen. Verder nemen we als bedrijf dat energie verbruikt bij de productie en werkt met risicovolle chemische stoffen, maximaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij doen alle mogelijke inspanningen om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op de onmiddellijke omgeving en het milieu tot een absoluut minimum te beperken. Neldes Hovestad, Site Leader Dow Belgium Tessenderlo Ruud Van Domburg, Site Leader Styron Belgium Tessenderlo


DOW Belgium: High-Density Polyethyleen (HDPE) De grondstof: etheengas Vanuit de moedervestiging in Terneuzen wordt via een internationale pijpleiding etheengas aangevoerd. Deze grondstof ontstaat door het ‘kraken’ van naphtha. Dit houdt in dat de ruwe naphtha onder invloed van zeer hoge temperaturen wordt opgesplitst in verschillende soorten moleculen, waaronder etheen. Dit is de meest geproduceerde petrochemische stof ter wereld. Etheen heeft weinig eigen toepassingen, maar dient vooral als bouwsteen voor andere producten, waaronder dus ook HDPE.

Het productieproces Samen met een draagvloeistof wordt het ethyleengas, door gebruik te maken van een catalysator, omgezet naar polyethyleen poeder, dat als een heterogeen mengsel wordt getransporteerd door de reaktoren. Vervolgens scheiden we dit polyethyleen van de draagvloeistof en drogen we deze massa tot poeder. Vermengd met stabilisatoren gaat het poeder in de extruder. Na een reeks bewerkingen zijn de korrels het eindresultaat. Deze korrels slaan we tijdelijk op in silo’s, waarna het via de Logistieke Afdeling in bulk – rechtstreeks in de vrachtwagen – of in zakgoed naar de klant gaat. Het productievolume bedraagt ongeveer 24 ton per uur.

Ons product: HDPE Polyethyleen wordt veelvuldig gebruikt als flexibele basisgrondstof voor de productie van huishoudzakken, oliebussen, cosmeticaflessen, bierkratten, schroefdopjes, stoma’s, emmers en allerlei andere plastic producten. Na verwarming smelten de korrels en kunnen onze klanten het plastic via spuittechnieken of extrusie z’n definitieve vorm geven. Afhankelijk van de gewenste eigenschappen van het eindproduct, produceren we een brede productmix aan polyethyleenkorrels die verschillen in bijvoorbeeld de mate van hardheid, temperatuurresistentie en vloei-eigenschappen. In een aantal gevallen voegen we tijdens het extrusieproces additieven toe, wat buigzaamheid geeft aan het eindproduct.

Onze moedermaatschappij: Dow Binnen moedermaatschappij The Dow Chemical Company is Dow Belgium te Tessenderlo een klein radertje met een unieke positie. Zo zijn we de enige Europese productievestiging van Dow die HDPE produceert. Dow realiseerde in 2009 een omzet van 45 miljard dollar. Wereldwijd telt het bedrijf 52.000 medewerkers, verspreid over 214 sites in 37 landen. Deze produceren meer dan 5.000 verschillende producten. De laatste jaren zit het bedrijf in een geleidelijke overgang naar ‘specialities’. De overname van de styreenactiviteiten door Styron in 2010 paste in deze strategische bedrijfsvisie.


Styron Belgium: polystyreen (PS) De grondstof: styreen Styreen is de basis voor het maken van polystyreen. Deze grondstof wordt in vloeistofvorm aangevoerd per schip, hoofdzakelijk vanuit de moedervestiging in Terneuzen. De productievestiging in Tessenderlo ligt vlak naast het Albertkanaal. Aan het verkrijgen van styreen gaan twee stappen vooraf. Etheen en benzeen - producten gevormd uit het ‘kraken’ van aardolie - vormen samen de grondstof voor de productie van ethylbenzeen. Op hoge temperatuur en in aanwezigheid van een katalysator start een chemische reactie die uiteindelijk styreen oplevert.

Het productieproces Voordat styreen op onze productiesite wordt omgevormd tot polystyreen, zijn er heel wat stappen nodig. Eenvoudig gezegd gaat de vloeistof door een reeks van drie reactorvaten, waardoor deze trapsgewijs tot hoge temperaturen wordt verwarmd. Dit proces heet polymerisatie. Hierbij komt voortdurend warmte vrij welke moet worden gekoeld. Wat rest is uiteindelijk vloeibare polystyreen die wordt geëxtrudeerd en gekoeld om tenslotte in korrels te hakken. Deze korrels worden opgeslagen in grote silo’s, waarna de Site Logistics afdeling de verdere afhandeling overneemt. Het productievolume bedraagt ongeveer 32 ton per uur.

Onze producten: GPPS en HIPS Styron Belgium produceert twee soorten polystyreen: General Purpose Polystyreen (GPPS) en High Impact Poly styreen (HIPS). • GPPS: deze transparante polystyreen wordt gebruikt voor doorzichtige drinkbekertjes, petrischaaltjes voor laboratoria, verpakkingsdoosjes, cd-doosjes, folie, isolatieplaten,… Deze transparante plastics zijn bros en weinig impactbestendig. • HIPS: om de slagvastheid van het polystyreen te verhogen, vermengen we tijdens het productieproces rubber met de styreen. HIPS wordt gebruikt in witte drinkbekertjes, yoghurtpotjes, flesjes, deksels,… HIPS is impactbestendig en slagvast, maar niet transparant. Door op vraag van onze klanten HIPS en GPPS samen te brengen in de juiste verhoudingen, creëren we mengelingen die eindproducten met de gewenste eigenschappen opleveren. Als specialist in polystyreen spelen we dynamisch in op de veeleisende verwachtingen van onze klanten.

Onze moedermaatschappij: Styron Styron Belgium bvba maakt deel uit van Styron LLC. Deze wereldwijd actieve onderneming werd in 2010 gevormd. Alle bedrijfsonderdelen van Styron maakten voorheen integraal deel uit van The Dow Chemical Company. Naast de kunststofsector met onder andere polystyreen is Styron ook actief in de productie van synthetisch rubber en latex. Styron realiseerde in 2009 een omzet van 3,7 miljard dollar en telt meer dan 1.900 werknemers op 40 locaties.


“Je vindt onze producten overal” “Je ziet het niet meteen als onze korrels de bedrijfssite verlaten. Toch vind je onze producten overal, bij ons en in het verre buitenland. Maar telkens in een andere vorm. Het koffiebekertje waaruit je nu aan het drinken bent, is een mooi voorbeeld van wat met onze producten kan worden gemaakt.” Danny Berghmans Proces Control


Environment, Health & Safety Environment, Health & Safety Centraal binnen Dow Belgium EHS en Styron Belgium staat de EH&S-afdeling. EH&S staat voor Environment, Health & Safety. Hierin werken de EH&S-coördinatoren van zowel Dow Belgium en Styron Belgium intensief samen om de uitstekende staat van dienst te continueren. Als het op veiligheid, gezondheid en het milieu aankomt, laten we niets aan het toeval over.

Veiligheid: een permanente waakvlam Elke dag, elke minuut, elke seconde,… Bij alles wat we doen, staat veiligheid centraal. Alle medewerkers van Dow Belgium EHS en Styron Belgium zijn doordrongen van het levensbelang van veilig werken. Deze veiligheidscultuur vloeit voort uit de decennialange volgehouden aandacht voor dit thema. Onze ongevallen- en incidentenratio is zeer laag. Net zoals de flare die we voor de veiligheid nooit mogen doven, moet er voortdurend bij iedereen een waakvlam branden voor de veiligheid. Veiligheid zit in alles wat we doen. In het piekfijne onderhoud van de installaties. Het consequente gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De stipte opvolging van vaste werkprocedures. De juiste keuzes voor investeringen. De risicoanalyses en de vastberadenheid om deze preventief aan te pakken. De selectie van de juiste medewerkers en contractors. De permanente organisatie van trainingen, opleidingen en oefeningen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

“Iedereen verplicht aanwezig op de Veilig Werk Meetings” “Opleiding en training vormen een speerpunt in het veiligheidsbeleid. Elke vijf weken organiseren we een cyclus van zogeheten Veilig Werk Meetings. Elke medewerker – ook als je enkel administratief werk verricht – moet deze volgen. We streven naar interactieve sessies. De bedoeling is om proactief risico’s op te sporen om zo onze werkprocedures voortdurend te verbeteren.” Pierre Loix Preventieadviseur Styron Belgium


Milieu: een verantwoordelijke huisvader Bedrijven in de petrochemische industrie hebben onvermijdelijk een impact op het milieu. Dow Belgium en Styron Belgium ontsnappen hier niet aan. Bij beide productieprocessen komt heel wat stoom en warmte kijken, wat op zijn beurt het verstoken van aardgas vereist. Daarnaast werken we dagdagelijks met chemische stoffen. De afgelopen jaren deden we talrijke inspanningen om onze uitstoten te minimaliseren en maximaal energie te besparen. Voortdurend passen we onze productieprocessen aan om met zo weinig mogelijk energieverspilling te produceren. Een strikt en deskundig onderhoud van onze installaties door de afdeling Plant Technical Services vormt hierbij de steunpilaar. Wij voldoen op alle vlakken aan de meest strenge wet- en regelgeving. Het thema duurzaamheid neemt een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsvoering van beide bedrijven. Enkele opvallende voorbeelden: We recupereren maximaal de warmte die vrijkomt tijdens de productieprocessen. Deze warmte gebruiken we om het water dat in stoom moeten worden omgezet, al zo ver mogelijk op te warmen. Al het regenwater dat op de site valt, vloeit naar een spaarbekken. Dit water zetten we om in stoom voor gebruik in onze productieprocessen. Hierdoor moet er heel wat minder grondwater opgepompt worden.

“Enorm veel aandacht naar preventief onderhoud” “Vanuit de afdeling Plant Technical Services besteden wij enorm veel aandacht aan preventief onderhoud. Onderhoud uitvoeren aan productie-installaties die volcontinu werken, vraagt strikte werkafspraken en een goede communicatie. Volgens een vast ritme leggen we iedere productieplant om de zoveel jaar enkele weken volledig stil. Elke machine, pijpleiding of veiligheidsklep ondergaat dan een grondige inspectie. Waar nodig vervangen we of doen we een volledige revisie.” Marc Janssen Reliability Engineer, Dow Belgium & Styron Belgium


Contractors: partners in veiligheid Contractors leveren een onmisbare bijdrage in het veilig en efficiënt laten werken van de installaties op de site. Ook in het onderhoud van de site – wat enorm veel aandacht vraagt – spelen de contractor firma’s een belangrijke rol. Elke werknemer van een contractor brengen we – vooraleer hij werken mag uitvoeren – via een introductie op de hoogte van de veiligheidsverplichtingen op onze site in Tessenderlo. Goede veiligheidsresultaten en de kwaliteit van het afgeleverde werk gaan hand in hand en vormen de basis voor een ‘langdurige’ samenwerking. Continuïteit verzekeren we door het opbouwen van een hechte relatie met de contractor. Deelname aan allerhande veiligheidsinitiatieven, veiligheidsmeetings met onze medewerkers en het belonen van goed veiligheidsgedrag zijn de fundamenten van deze relatie. Onze gedeelde doelstelling is eenvoudig: aan het eind van de dag willen we dat iedereen veilig en wel terug naar huis gaat.

Onze ambitie: de beste buren Dow Belgium en Styron Belgium willen de beste buren zijn. Allereerst uit zich dat in veilige productieprocessen met minimale hinder voor de onmiddellijke en verdere omgeving. Daarnaast zetten we – figuurlijk – onze deuren wagenwijd open. We geven regelmatig rondleidingen of houden opendeurdagen. Het gebouw van de Personeelsvereniging staat open voor derden en wordt frequent gebruikt voor trainingen en cursussen aan externen. We willen permanent voeling houden met de gemeenschap waarin we actief zijn. Zo nemen we jaarlijks deel aan het buurtoverleg dat met nabijgelegen bedrijven wordt georganiseerd. Op deze open vergaderingen lichten we graag toe waarmee we bezig zijn en kan iedereen vragen stellen.


Een aantrekkelijke werkgever Onze werknemers staan als mens centraal. Dow Belgium en Styron Belgium hechten veel belang aan een veilige en comfortabele werkomgeving. Ondanks de strikte werkprocedures streven we naar een zeer open werksfeer. Innovatieve ideeën krijgen alle kansen. Onze inspanningen werpen blijkbaar hun vruchten af: Dow Belgium en Styron Belgium kennen weinig personeelsverloop en hebben geen moeite om vacatures in te vullen.

“Ervaring doorgeven aan nieuwe collega’s” “Met mijn meer dan 35 jaar anciënniteit beschik ik over veel ervaring. Ik ben zeer blij dat ik deze kan doorgeven aan mijn jongere collega’s. Zo neem ik nieuwe medewerkers de eerste 14 dagen onder mijn hoede en leid ik ze op. Ook later staat mijn deur altijd open. Het eerste wat ik ze leer? Niet improviseren. Aandacht voor veiligheid en het volgen van werkprocedures staat altijd voorop.” Jan Dries Activity Coördinator HDPE, Dow Belgium

Personeelsvereniging Een jaar na de opstart van Dow Belgium schoot de Personeelsvereniging uit de startblokken. Deze dynamische vereniging voor en door medewerkers beschikt over een eigen gebouw op de fabriekssite en organiseert tal van activiteiten voor de medewerkers. Het Sinterklaasfeest, de jaarlijkse barbecue, de wekelijkse voetbalwedstrijd, geregelde uitstappen en stadsbezoeken,… Het zijn maar enkele van de vele zaken die de Personeelsvereniging op touw zet.

“Activiteiten bevorderen prima sfeer onder personeel” “Al van bij de opstart van de Personeelsvereniging zit ik in het team, help ik met het organiseren en neem ik deel aan de verschillende activiteiten. Wij genieten dan ook de volle steun van het bedrijf. Het doet mij veel plezier dat er jongeren klaarstaan om dit waardevolle werk verder te zetten. Dit bewijst dat er nood is aan een personeelsvereniging en dat de geleverde inspanningen gewaardeerd worden door zowel het bedrijf als de werknemers.” Jean-Pierre Vanlook Voorzitter Personeelsvereniging Tessenderlo

Dow Senioren Zelfs na het pensioen laat Dow je niet los. In 2002 ging de vereniging van de Dow Senioren van start. De leden ontmoeten elkaar meermaals per jaar en organiseren verschillende activiteiten. Ze krijgen ondersteuning van Dow en worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op hun oude vertrouwde bedrijfsterrein.

“Contact houden met het bedrijf waarvoor ik me jarenlang heb ingezet” “Ik heb de opstart van Dow Tessenderlo in 1974 van op de eerste rij meegemaakt. Mijn hele verdere carrière ben ik bij Dow gebleven. Ik mag terugblikken op een rijke loopbaan. Met overwegend mooie, maar ook soms moeilijke momenten. Maar die laatste heb je overal. Door me in te zetten voor de Dow Senioren houd ik contact met mijn collega’s, maar ook met de firma waarvoor ik me jarenlang met hart en ziel heb ingezet.” Jos Vanstraelen Voorzitter Dow Senioren


Deze brochure werd gerealiseerd door:

Een product van: Big Media Group nv

Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel Tel.: +32 (0)11 808 808, Fax: +32 (0)11 808 809 info@uwbrochure.be www.uwbrochure.be

Met dank aan: Josel Bvba Buchen Industrial Exselsia Securitas Swinnen Belgian Logistic Center Sterckx & Co Manpower VSL Silo logistics Thyssen Krupp Stork Limebel

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF Leeuwerikheide 36, 2400 Mol Tel. 014/40 47 20 Fax 014/40 47 29 info@swinnen.be

• Bulk product storage in silos • Warehousing of packed goods • Specialized services including: • Packaging in bags, octabins & bigbags • Palletizing/de-palletizing, bag slitting, SAP connections Blending of plastics, drying and purging of plastics

Industrieweg 158 3580 Beringen - Belgium T 0032(0) 13-670370 F 0032(0) 13-670371


VSL SiloLogistics is a leading logistic solution provider in the field of storage, handling and distribution of dry bulk and packed materials. Our very experienced team and our network of both public and dedicated terminals serves customers in petrochemical and food/feed industries. ■ Silo bulk storage ■ (Re)Packing - conditioning (25 kg ffs, Octabins … ) ■ Powders and granules ■ Palletizing & Labelling ■ (Automated) de-bagging ■ Compounding, recycling ■ Sieving & Grinding

Visit our website :

www.silologistics.eu


ThyssenKrupp Xervon Industriële dienstverlening op het gebied van stellingbouw, isolatie, vuurbescherming, straal- en constructieschilderwerken en gebouwschilderwerken.

Verwarming Sanitair Kunststofleidingen PE & PP Tankcontrole Onderhoud

Sterckx & C° n.v.

Leo Baekelandstraat 5 B-2950 Kapellen Tel.: 03/660.15.30 xervon.kapellen@thyssenkrupp.com Stoepestraat 7 B-9940 Ertvelde Tel.: 09/341.92.92 xervon.gent@thyssenkrupp.com Nieuwe Steenweg 12 B-3500 Hasselt Tel.: 011/37.75.88 xervon.hasselt@thyssenkrupp.com

Security Services Permanent Guarding - Mobile Security - Monitoring - Training Voor meer informatie, contacteer ons via info@securitas.be of bezoek onze website op securitas.be

Moerelei 125 bus 3 2610 Wilrijk - T: 03 820 12 20

Bart Sterckx Sparrenweg 167 3980 Tessenderlo sterckxb@skynet.be

Tel.: 013/66.19.19 Fax: 013/66.22.90


Beschikbaarheid Beschikbaarheid Be arhe

Betrouwbaarheid Be Bet etrouwbaarheid uwb b h id d

Veiligheid Veil Veilighe Veili gheid ghei

De zekerheid om mee te draaien aan de top Onze klanten in de chemie/procesindustrie, olie & gas en energieindustrie worden voortdurend met enorme uitdagingen geconfronteerd, zowel wat betreft hun producten en innovatieve technologieën als hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Voor dergelijke wereldspelers is elke productieonderbreking er één teveel. Elke dag telt. Het optimaal in bedrijf houden van kritische machines en installaties is hiervoor van vitaal belang. Stork Technical Services helpt opdrachtgevers op het scherpst van de snede te presteren door denken en doen te

combineren in Asset Integrity Management. Er zijn bedrijven die asset integrity benaderen in de vorm van analyses en rapporten, terwijl andere de implementatie verzorgen. Stork doet beide. We bieden u één aanspreekpunt voor een totaaloplossing, variërend van onderhoud en controles op installaties tot het adviseren over en implementeren van methodes om efficiënter, kosteneffectiever, veiligheidsbewuster en milieuvriendelijker te werken. Kijk vandaag nog hoe we u kunnen helpen om uw actuele uitdagingen aan te pakken op www.storktechnicalservices.com.

Thinking and Doing in Asset Integrity Management

Exselsia, Part of Tempo-Team is sinds 1996 specialist in rekruteren, inzetten, begeleiden en coachen van medewerkers voor frontoffice, backoffice, management support en sales support in het kader van outsourcing en projectsourcing.

Exselsia - Jan Olieslagerslaan 41 - 1800 Vilvoorde info@exselsia.be - Tel. 02 266 87 00 - Fax 02 266 87 29

It’s all about Excellence

BVBA

– plantencentrum – boomkwekerij – tuinaanleg & onderhoud

JOSEL - OLMEN

www.josel.be

Openingsuren: • maandag - vrijdag: 9-12u en 13-18u • zaterdag: 9-12u • maart - april - mei - oktober - november: zaterdag: 9-15u

Meerhoutsebaan 1/1 2491 Balen-Olmen Tel. 014-30 03 38 Gsm 0473-96 90 41


Dow Belgium Havenlaan 7 Tel: 013 61 91 11 3980 Tessenderlo www.dow.com

Styron Belgium Havenlaan 7 Tel: 013 61 91 12 3980 Tessenderlo www.styron.com

DESIGNED BY BIG MEDIA GROUP NV, WWW.UWBROCHURE.BE

DOW  

Dow Belgium - Styron Belgium Waar wenselijk – bijvoorbeeld om de productie te voorzien van perslucht, stoom en elektriciteit, het onderhoud...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you