{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

www.denilvleeswaren.be


Historie

111 jaar liefde voor het paard Al meer dan 100 jaar staat De Nil Vleeswaren in de streek van Hamme synoniem voor uitmuntend paardenvlees. De oorspronkelijke slagerij, gestart in 1898, werd uitgebouwd tot één van de belangrijkste authentieke paardenvleesbedrijven van het land.

Vierde generatie Sinds 1970 zet Marie-Anne De Nil gepassioneerd haar levenswerk verder. Elke ochtend is ze om 4.30u paraat om de deuren te openen en met hart en ziel het bedrijf te runnen. Dankzij de liefde voor het vak, de onberispelijke kwaliteit en het ambachtelijk bereidingsproces van onze producten slaagde De Nil Vleeswaren er als uniek regionaal paardenvleesbedrijf in te overleven.

Historiek 111 ans d’amour pour le cheval Déjà plus de 100 ans, les Salaisons De Nil se trouve synonyme pour une viande chevaline exquise dans la région de Hamme. La boucherie originale, fondée en 1898, a été étendue jusqu’à une des plus importantes sociétés authentiques de viande chevaline du pays.

Quatrième génération Depuis 1970, Marie-Anne De Nil continue passionnément son travail de vie. Chaque matin elle est bien présente à 4.30h pour ouvrir les portes et pour déléguer son entreprise avec toute son âme et tout son coeur. Grâce à l’amour pour le métier, la qualité impeccable et la fabrication artisanale de nos produits, Salaisons De Nil a réussi à survivre comme entreprise unique régionale de viande chevaline.


De Nil Vleeswaren is altijd trouw gebleven aan zijn ambachtelijk karakter. Ook toen we de oorspronkelijke vestiging in het centrum van Hamme in 1991 inruilden voor het nieuw gebouw in de industriezone Zwaarveld. Dat artisanaal karakter is onze absolute garantie om telkens topproducten van topkwaliteit af te leveren. Omdat wij het logisch vinden dat voor u alleen het beste goed genoeg is.

Passie voor oude smaken De Nil Vleeswaren investeert voortdurend in de uitbouw van de onderneming, zonder te gaan automatiseren. Dankzij die aanpak slagen wij er al 111 jaar lang in onze authentieke smaken te behouden. Elke dag opnieuw zetten onze 25 vakmensen hun ervaring en ambachtelijke kennis in om onze producten hun typische, heerlijke smaak te geven, zodat u er telkens weer met volle teugen van kunt genieten.

Ambachtelijk karakter La force d’un artisanat Salaisons De Nil est toujours restée fidèle à son caractère artisanal. Même si elle a échangé leur firme originale dans le centre de Hamme en 1991 pour une nouvelle construction dans la zone industrielle Zwaarveld. Ce caractère artisanal est notre garantie absolue pour fournir des produits exquis de haute qualité. Parce que nous le trouvons logique que rien que le meilleur soit assez bon pour vous.

La Passion pour des goûts authentiques Salaisons De Nil investit continuellement dans le développement de l’entreprise, sans automatiser. Grâce à cet approche on réussit déjà 111 ans à conserver nos goûts authentiques. Nos 25 ‘hommes de métier’ y mettent leur expérience et leur connaissance de l’artisanat chaque jour pour donner à nos produits leur goût typique et délicieux pour que vous puissiez vous régaler à maintes reprises.

Ambachtelijk karakte

De kracht van een ambacht


Streekproducte

Streekproducten Erkende streekproducten

Produits de région reconnus

Als eerste producent in Vlaanderen is De Nil Vleeswaren de fiere eigenaar van twee streekproducten sinds begin 2005. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) erkende zowel ons artisanaal gerookt paardenvlees als onze Saucisson de Boulogne als streekproduct. Dankzij het respect voor het oud ambachtelijk bereidingsproces heeft het gerookt paardenvlees nog altijd dezelfde fijne structuur. Ongetwijfeld smelt u ook weg voor het zacht en fris aroma en de mooie rode kleur. Of voor de donkerrode kleur en de unieke smaak van onze boulogneworst, waaraan stukjes bandspek en kruiden zijn toegevoegd.

En étant le premier producteur en Flandre, Salaisons De Nil est fière d’être le propriètaire de deux Produits de Région depuis début 2005. Le VLAM a reconnu aussi bien notre viande chevaline artisanale fumée ainsi que notre Saucisson de Boulogne comme Produit de Région. Grâce au respect pour la fabrication artisanale, la viande chevaline fumée a toujours gardé sa même structure fine. Vous allez indubitablement fondre pour son tendre arôme doux et frais ainsi que pour sa jolie couleur rouge. Ou pour la couleur rouge foncé et le goût unique de notre saucisson de Boulogne, auquel on ajoute des petits morceaux de graisse de porc et des épices.

Salami en vers vlees

Salami et viande fraîche

Versheid geniet onze absolute prioriteit. Sinds jaar en dag koopt De Nil Vleeswaren zijn vlees daarom aan bij leveranciers met wie wij een sterke vertrouwensband hebben. We versnijden niet alleen verse karkassen, maar bieden ook alle mogelijke deelstukken aan. Ook ons ‘Boerke’ en andere heerlijke salami’s, een combinatie van varkensvlees met mager paardenvlees, doen u ongetwijfeld watertanden.

La fraîcheur tient notre priorité absolue. C’est pourquoi Les Salaisons De Nil achète depuis toujours sa viande chez ses fournisseurs avec qui ils ont un lien de confiance très fort. On ne découpe pas seulement des carcasses fraîches, mais propose aussi toutes coupures possibles. Notre ‘Paysan’ et autres salamis délicieux, une combinaison de viande de porc avec la viande chevaline maigre, vous mettent sans aucun doute l’eau à la bouche…


In 2009 creëerde De Nil Vleeswaren zijn artisanale quiche met paardenvlees. Dit heerlijk gerechtje wordt vervaardigd door chef Peter Vlaeminck van restaurant ’t Hofstedeke in Hamme-Zogge. De artisanale quiche met paardenvlees, afgewerkt met een lijntje artisanale Boulognemosterd, is klaar in circa 8 minuten en is ook verkrijgbaar als aperitiefhapje. Voor deze delicatesse werd ons bedrijf op de Meat & Fresh Expo in 2009 beloond met de Fresh Award Creativity. Het levend bewijs dat innoveren ook kan zonder een doorgedreven automatiseringsproces!

Artisanale quiche Quiche artisanale chevaline couronnée En 2009, Les Salaisons De Nil a créé la quiche artisanale avec leur viande chevaline. Cette recette délicieuse est fabriquée par chef Peter Vlaeminck du restaurant ’t Hofstedeke à Hamme-Zogge. La quiche artisanale chevaline avec une petite touche de moutarde de Boulogne est prête en 8 minutes et est aussi disponible en amuse-bouche. La firme De Nil a obtenue le Fresh Award Creativité en 2009 à Meat & Fresh Expo pour cette délicatesse. La preuve vivante que innover soit possible sans automatiser!

Artisanale quich

Bekroonde paardenvleesquiche


Producti

Boulogne • Het diepgevroren paardenvlees wordt verwerkt tot een soort pasta • In de vulbus krijgt het vlees zijn vorm • Onze medewerkers trekken manueel een vlies van varkensdarmen over elke worst • De worst wordt afgebonden door het aanbrengen van een touwtje en een stokje en is daarna klaar om te rusten • In de vormfrigo rusten de boulognes om daarna afgerookt te worden • Na een drogingsproces van 5 à 6 weken worden de producten gelakt, gewassen en gelabeld

Saucisson de Boulogne • La viande chevaline congelée est traitée jusqu’à une sorte de pâte • Dans la bourreuse, la viande obtient sa forme • Nos employés mettent manuellement une membrane des intestins de porc sur chaque saucisse • Le saucisson est ligaturé par l’apport d’une ficelle et d’un petit bâton et est prêt pour se reposer • Les Boulognes se reposent dans un frigo pour être fumés ensuite • Après un processus de sêchage de 5 à 6 semaines, les produits sont lavés, laqués et étiquettés


• Onze ervaren vakmensen verwijderen het vlies en het vet van de spierstukken • Gedurende enkele dagen wordt het vlees gewenteld in grof zeezout • Na het zouten wordt het vlees gedurende vier weken ondergedompeld in een lichte pekel • Het vlees wordt afgerookt • Na de etikettering en de vacuümverpakking is het vlees klaar voor verkoop

Viande chevaline fumée • Nos professionnels expérimentés enlèvent les boyaux et la graisse des tranches, des tranches grasses et des semelles • La viande est tournée pendant quelques jours dans du sel de mer • Aprés saler, la viande est émergée pendant quatre semaines dans une légère saumure • La viande sera mise dans les fumoirs • Après l’étiquetage et l’emballage sous vide, la viande est prête pour la vente

Producti

Gerookt paardenvlees


Distributi

Alle activiteiten in eigen Toutes activités en propre gestion beheer Wat je zelf doet, doe je beter. Dus opteert De Nil Vleeswaren er bewust voor om alle activiteiten in eigen beheer te houden. Onze producten zijn erg gegeerd bij supermarktketens, retailers, slagerijen, grossisten en ook horecabedrijven. Zij appreciëren het dat hun bestellingen elke dag opnieuw stipt geleverd worden door onze eigen transportdienst. Vijf optimaal uitgeruste vrachtwagens vertrekken in alle vroegte om u te bevoorraden met onze verse producten. Het stelt ons in staat om telkens weer te zorgen voor een onberispelijke distributie.

Ce qu’on fait soi-même, on le fait mieux. Les Salaisons De Nil opte consciamment pour garder toutes activités en propre gestion. Nos produits sont très recherchés chez les chaînes de supermarchés, des boucheries, les retails, les grossistes et autres sociétés dans l’horeca. Ils apprécient que leurs commandes soient livrées tous les jours à temps par notre propre service de transport. Cinq camions complètement équipés partent très tôt le matin pour vous fournir nos produits frais. Ca nous permet de bien s’occuper à maintes reprises d’une distribution impeccable.

Distributie


Certificats internationaux

De Nil Vleeswaren streeft iedere dag opnieuw onvoorwaardelijk naar de hoogst mogelijke kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid. Dankzij een uitgekiend en gedetailleerd traceringsysteem kunnen we iedere stap in de levensloop van een product minutieus opsporen. Die grote zorgvuldigheid leverde ons diverse internationale certificaten op na soms onaangekondigde audits: IFS higher level, BRC versie 5 A-grade en ISO 22000. Die wereldwijde erkenning zorgde niet alleen voor veel media-aandacht, maar betekent ook een nieuwe stimulans om na 111 jaar passie voor een ambacht telkens weer de hoogste kwaliteit te blijven verzorgen.

Salaisons De Nil s’éfforce inconditionnellement chaque jour pour obtenir la plus haute qualité, la meilleure hygiène et le plus haut degré dans la sécurité alimentaire. Grâce à un système de tracabilité détaillé et sophistiqué, on peut détecter minutieusement chaque étape dans l’existence du produit. Ce grand soin nous a remis divers certificats internationaux après des audits parfois inopinés: IFS higher level, BRC version 5 A-grade et ISO 22000. Cette reconnaissance mondiale nous a donnée non seulement une grande attention médiatique mais signifie aussi un nouveau stimulant après 111 ans de passion pour l’artisanat, de prendre soin à chaque reprise de la qualité la plus élevée.

Certificaten

Certificate

Internationale certificaten


Deze brochure werd gerealiseerd door:

Een product van: Big Media Group nv

Louis Pasteurstraat 21, 3920 Lommel Tel.: +32 (0)11 808 808, Fax: +32 (0)11 808 809 info@uwbrochure.be, www.uwbrochure.be

Betaalbaar voedselveiligheidscertificaat? Onze raad én daad!

We feliciteren De Nil Vleeswaren voor 111 jaar perfecte partnerkeuzes.

‘Consultancy’ voor de certificering van uw voedselveiligheidssysteem vinden wij bij AMNorman maar een duur woord. AMNorman helpt u rationele, betaalbare en efficiënte no-nonsense kwaliteitsmanagementsystemen opstellen en toepassen, laat ze certificeren in de door u te kiezen norm (BRC, IFS, HACCP, BVP/GMP of ISO) en volgt ze voor u op. Alleen zo kunt u met een gerust hart op héél lange termijn denken.

AMNorman

Het eenvoudige pad naar certificatie www.amnorman.be

voor een

gezonde werkomgeving Het is altijd prettiger werken in een veilige en comfortabele omgeving die er ook nog eens netjes uitziet. Daarom biedt Initial uw bedrijf een totaalservice voor sanitaire

hygiëne, bedrijfskleding, antistofmatten, linnengoed en Hospital Services. Kortom, alles voor een gezonde werkomgeving. Bel 09 326 31 00. Of kijk op www.initialservices.be

SANITAIRE HYGIËNE

BEDRIJFSKLEDING

ANTISTOFMATTEN

LINNENGOED

HOSPITAL SERVICES


De Saert Brandstoffen NV Briel 16 9200-Baasrode

Tel: 052 33 37 55 Fax: 052 33 78 77

Brandstoffen Kolenhandel Stookolie

SofiboAD93-5X137

09-02-2009

18:20

Pagina 1

v.z.w.

Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel: 03 760 15 80 • fax: 03 760 15 85 info@sofibo.be • www.sofibo.be Erkend sociaal secretariaat nr 870

Chef Peter Vlaeminck bereidt zelf de culinaire hoogstandjes aan het fornuis waaronder diverse paardenvleesbereidingen & suggesties in een rustiek kader en mooi zonnig terras

Heirbaan 251 te 9220 Hamme-Zogge +32 52 48 11 96 thofstedeke@gmail.com


Designed by Big Media Group NV, www.uwbrochure.be

DE NIL Vleeswaren NV Zwaarveld 39 • B-9220 Hamme a/d Durme Tel.: + 32 (0) 52 47 73 42 • Fax: + 32 (0) 52 47 64 83 info@denilvleeswaren.be • www.denilvleeswaren.be

Profile for Uw Brochure

De Nil  

www.denilvleeswaren.be 111 jaar liefde voor het paard 111 ans d’amour pour le cheval Quatrième génération Al meer dan 100 jaar staat De Nil...

De Nil  

www.denilvleeswaren.be 111 jaar liefde voor het paard 111 ans d’amour pour le cheval Quatrième génération Al meer dan 100 jaar staat De Nil...

Advertisement