Page 1

lll#`VX]ZaZmeZgi#WZ lll#ZmeZgiYj[Zj#WZ

=Zikjjg#9ZEVhh^Z# AZ[Zj#AVEVhh^dc#


KACHELEXPERT.BE 40 JAAR ERVARING Kachelexpert.be is een netwerk van gespecialiseerde handelaars met een passie voor vuur. Samen vertegenwoordigen ze ruim 40 jaar expertise binnen hun vakgebied. Dit uit zich zowel in de kwaliteit van de producten als in de professionele begeleiding.

Een kachel: warm aanbevolen

In deze tijden van losgeslagen energieprijzen, vormt een kachel een optimale warmtebron. Een kachel neemt niet veel plaats in, is eenvoudig te installeren en zuinig in verbruik.

Scandinavische kwaliteit

Bij Kachelexpert.be vindt u topproducten van 5 Scandinavische en 1 Duitse producent. Kachels die zich onderscheiden door hun kwalitatieve afwerking, hun hoge rendement en hun zuivere verbranding. Het assortiment leent zich zowel voor moderne als voor klassieke interieurs.

EXPERTDUFEU.BE 40 ANS D’EXPERIENCE Expertdufeu.be est un réseau de commerçants spécialisés qui ont un point commun : la passion du feu. Ensemble, ils affichent une expérience de près de 40 ans dans leur domaine. Cette expérience se manifeste tant au niveau de la qualité des produits que de l’encadrement professionnel.

Un poêle ? C’est chaudement recommandé !

De nos jours, vu les prix de l’énergie qui s’envolent, un poêle constitue une source de chaleur optimale. En effet, un poêle ne prend pas beaucoup de place, est facile à installer et est économe.

Qualité scandinave

Chez Expertdufeu.be, vous trouverez des produits de haute qualité de 5 fabricants scandinaves et d’1 fabricant allemand. Ces poêles se distinguent par leur finition remarquable, leur rendement élevé et leur combustion propre. L’assortiment convient tant pour les intérieurs modernes que pour les intérieurs classiques.

RAIS Q-bic insert


Professionals tot uw dienst

De specialisten van Kachelexpert.be adviseren u bij de keuze van uw kachel en staan borg voor een professionele plaatsing. U kunt bij hen terecht met al uw vragen. Kachelexpert.be organiseert ook regelmatig stookcursussen, waar u de fijne kneepjes leert: wat is de beste brandstof, hoe de kachel aanmaken, keuze van het rookkanaal,…

Nordic Swan: garanties voor het milieu

Het Nordic Swan label is een Scandinavisch keurmerk, dat wordt toegekend aan kachels met een hoog warmterendement en een lage uitstoot van schadelijke gassen en fijn stof. Het merendeel van de modellen van Kachelexpert.be beschikken over dit label.

Een eindeloze bron van inspiratie

In de nationale Kachelexpert showroom te Leuven (makkelijk bereikbaar op een boogscheut van de E40) kunt u meer dan 150 modellen ontdekken. U bent van harte welkom!

Spartherm Loftline Des professionnels à votre service

Les spécialistes de Expertdufeu.be vous conseillent dans le choix de votre poêle et vous donnent la garantie d’un placement professionnel. N’hésitez pas à vous adresser à eux pour toute question. D’autre part, Expertdufeu.be organise régulièrement des cours sur le chauffage. Idéal pour apprendre de petites astuces pratiques : quel est le meilleur combustible, comment allumer le poêle, comment choisir le conduit de fumée, …

Nordic Swan : un environnement propre

Le label Nordic Swan est un label scandinave de qualité octroyé aux poêles qui présentent un rendement élevé en termes de chaleur et un faible taux d’émissions de gaz nocifs et de poussières fines. La plupart des modèles proposés par Expertdufeu.be disposent de ce label.

Une source infinie d’inspiration

Dans la salle d’exposition d’ Expert du feu à Louvain (accès facile à un jet de pierre de la E40), venez découvrir plus de 150 modèles. Vous êtes les bienvenus !


HARTVERWARMEND ZWEEDS DESIGN Net als Handöl is Contura een merk van de Zweedse NIBE groep. Dat houdt in dat bij het ontwerp van de Contura kachels meer dan gewone aandacht uitgaat naar kwaliteit, milieuvriendelijkheid en esthetiek. Elegantie, moderne of rustieke lijnen, een sfeervol interieurelement... het zijn aspecten die alle Contura modellen gemeen hebben. Het assortiment biedt voor elk wat wils. In functie van de specifieke wensen en behoeften hebt u de keuze uit strak afgelijnde of ronde modellen, in gietijzer, aluminium of staalplaat, al dan niet met speksteen. Maar wat u ook kiest, de Contura betekent een meerwaarde voor uw wooncomfort, zowel esthetisch als wat de gezellige warmte betreft.

Contura 655

Contura 550

Contura 480

DESIGN SUEDOIS RECONFORTANT Tout comme Handöl, Contura est une marque du groupe suédois NIBE. Cela signifie donc que lors de la conception des poêles Contura, l’on ne badine pas avec la qualité, le respect de l’environnement et l’esthétique. Elégance, lignes modernes ou rustiques, convivialité, ce sont les points communs de tous les modèles Contura. La gamme variée permet à tout le monde de trouver son bonheur. En fonction des désirs et besoins spécifiques, vous avez le choix parmi des modèles affichant des courbes plus ou moins généreuses, en fonte, en aluminium ou en tôle, avec ou sans stéatite.

Contura 660

Choisir Contura, c’est une plus-value pour votre confort, sur le plan de l’esthétique, mais aussi en termes de chaleur, aux sens propre et figuré.


TRADITIE EN INNOVATIE Handöl is het referentiemerk van de Zweedse Groep NIBE, reeds meer dan 40 jaar een toonaangevende kachelproducent in Europa. Handöl is gerenommeerd voor haar innovatief en kwalitatief assortiment. De hoog technologische productontwikkeling uit zich in efficiënte en veilige kachels met een beperkte uitstoot. Traditioneel vakmanschap in de materiaalkeuze en de afwerking, gecombineerd met eigentijdse productiemethoden, levert een maximum aan warmtecomfort op met een minimale impact op het milieu. Een Handöl kachel voelt zich net zo goed thuis in een design interieur als in een rustieke woonkamer.

Handöl 32 A

Handöl 52

TRADITION ET INNOVATION Handöl est le porte-drapeau du Groupe suédois NIBE, un producteur de poêles renommé en Europe depuis plus de 40 ans déjà. Handöl doit sa réputation à son assortiment novateur de qualité. Le développement de produits de haute technologie se traduit dans des poêles efficaces et sûrs présentant des émissions de gaz limitées. Le savoir-faire traditionnel dans le choix des matériaux et la finition, en association avec des méthodes de production modernes, contribue à un confort optimal en termes de chaleur, tout en respectant l’environnement.

Handöl 23T

Un poêle Handöl convient aussi bien à un intérieur design qu’à un intérieur rustique.


DE ZIEL VAN HET VUUR Hwam staat voor strakke ontwerpen in de zuiverste Scandinavische traditie. Achter die fraaie vormgeving gaat tegelijk baanbrekende technologie schuil.

L’AME DU FEU

Hwam kachels zijn de som van het creatieve talent van de Scandinavische designers en de expertise en ervaring van de eigen vaklui.

Hwam est à l’origine de grands projets dans la plus pure tradition scandinave. Derrière ces formes élégantes, se cache une technologie novatrice.

Hwam wil telkens weer nieuwe normen stellen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, afwerking en prestaties.

Les poêles Hwam sont le fruit du talent créateur des designers scandinaves et de l’expérience des spécialistes dans ce domaine. Hwam souhaite sans cesse bousculer les normes en termes de facilité d’emploi, de conception, de finition et de prestations.

Hwam 3320


Automagisch De Hwam kachels zijn uitgerust met een unieke automaat, die de luchttoevoer naar de verbrandingskamer regelt. Handig, energiezuinig en milieuvriendelijk... Kortom, geniaal in zijn eenvoud! Het systeem bestaat uit een metalen veer in het rookkanaal, die uitzet bij warmte en inkrimpt bij afkoeling. Op die manier verloopt de luchttoevoer op elk moment in ideale omstandigheden. Het resultaat: een optimale verbranding en een constante temperatuur in de leefruimte.

bi-metaal/bi-metal

Hwam Vivaldi

Auto-magique Les poêles Hwam sont équipés d’un système unique qui régule l’arrivée d’air vers la chambre de combustion. Pratique, économe en énergie et respectueux de l’environnement… Bref, un système qui frise le génie par sa simplicité ! Le système se compose d’un ressort en métal dans le conduit de fumée qui se détend au contact de la chaleur et se comprime en cas de refroidissement. Ainsi, l’arrivée d’air est idéale à tout moment. Résultat ? Une combustion optimale et une température constante dans l’espace habitable.

Hwam 7H


DE ORIGINELE KACHEL IN GIETIJZER Reeds 150 jaar lang verkent en optimaliseert Morsø de technieken voor de productie van kachels in gietijzer, volgens deze producent nog steeds het beste materiaal voor houtkachels. Zo denkt ook het Deense koningshuis erover, want Morsø is officieel Hofleverancier sinds 1915.

Morsø 3112

De meest vooraanstaande Deense designers schenken de kachels hun opgemerkte vorm. Ze zijn populair in alle uithoeken van de wereld. Morsø produceert kachels die ‘schoon’ branden en aan de strengste wereldwijde milieunormen beantwoorden. Het Morsø gamma omvat dan ook niet minder dan 22 kachels met SWAN-label.

Morsø 8151

Morsø 8142

Morsø 5660

Morsø 6143

LE POELE ORIGINAL EN FONTE Depuis 150 ans, Morsø étudie et optimalise les techniques de production des poêles en fonte – la fonte qui selon ce fabricant reste toujours le meilleur matériau pour les poêles à bois. C’est également l’avis de la Cour du Danemark. En effet, Morsø est le Fournisseur officiel de la Cour depuis 1915. Les designers danois les plus en vue confèrent aux poêles leur forme singulière. Ils sont en vogue aux quatre coins du monde ! Morsø fabrique des poêles « propres » qui répondent aux normes internationales les plus strictes en matière d’environnement. La gamme Morsø propose pas moins de 22 poêles dotés du label SWAN.


THE ART OF FIRE Kwaliteit tot in de kleinste details, gecombineerd met een exclusieve afwerking: dat is de filosofie achter Rais. Klassieke vormentaal volgens de Deense traditie, verrijkt met knowhow en creativiteit. Onder ‘The art of fire’ verstaat Rais het samengaan van schoonheid, gezelligheid en efficiëntie. Rais doet geen enkele toegeving als het om functionaliteit of kwaliteit gaat. Getuige daarvan de nauwe samenwerking met universiteiten en kenniscentra. Het doel? De optimalisering van de technologie op brandtechnisch gebied. Rais kachels bieden een hoog rendement. Ze zijn stuk voor stuk tijdloos, duurzaam en gemakkelijk in gebruik.

Rais Pilar 172

Rais Rondo 120

THE ART OF FIRE La qualité jusque dans les moindres détails et une finition exclusive, c’est la philosophie de Rais. Des formes classiques dans la lignée de la tradition danoise, en association avec un savoir-faire et de la créativité.

Rais Topas

Rais Opus

Pour Rais, le concept « The art of fire » signifie la conjugaison de plusieurs éléments : beauté, convivialité et efficacité. Rais ne fait aucune concession en matière de fonctionnalité ou de qualité. Pour preuve, l’étroite collaboration avec les universités et les centres d’expertise. L’objectif ? Optimaliser la technologie sur le plan de la technique incendie. Les poêles Rais offrent un rendement élevé. Ils sont intemporels, résistants et faciles à utiliser.


WELKOM IN HET LAND VAN HET VUUR! Het Duitse Spartherm is in 20 jaar tijd uitgegroeid van een bescheiden metaalbedrijf tot een onderneming met een internationale uitstraling. De sleutels tot dit succes? De technische kwaliteit van de kachels, hun eigentijds design en een innovatieve benadering van de brandstof. De eigen ontwikkelingsafdeling werkt voortdurend nieuwe oplossingen uit en optimaliseert het bestaande gamma. Spartherm staat voor Duitse degelijkheid, duurzaamheid en efficiëntie.

Spartherm Trias

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DU FEU! En 20 ans, le fabricant allemand Spartherm a parcouru du chemin. En effet, cette entreprise de métal modeste est devenue une entreprise active à l’échelon international.

Spartherm Spirit

Les secrets de cette réussite ? La qualité technique des poêles, leur design moderne et une approche novatrice du combustible. Le département développement de l’entreprise travaille continuellement à de nouvelles solutions et optimalise la gamme existante. Spartherm, c’est la solidité, la robustesse et l’efficacité allemandes.


AL 40 JAAR EEN KLASSE APART Metaloterm is fabrikant van roestvrijstalen schoorsteenpijpen, zowel enkelwandig als dubbelwandig. Wilt u een oude woning verbouwen of bouwt u een ultramoderne woning? Metaloterm rookkanalen zijn elegant, plaatsbesparend, economisch, snel te installeren en duurzaam.

DEPUIS 40 ANS DEJA, UN MONDE A PART Metaloterm est un fabricant de conduits de cheminée en inox, simple et double paroi. Vous souhaitez rénover une ancienne habitation ou construire un logement ultramoderne ? Les conduits de cheminée Metaloterm sont élégants, prennent peu de place, sont économiques, rapides à installer et résistants.


Hoe maakt u een kachel aan? Voor een optimale werking van uw kachel is de keuze van het juiste brandhout uiterst belangrijk. Als kachelexpert raden wij gekliefde houtblokken aan van eik of beuk met een vochtigheidsgraad van maximaal 18% en een lengte van 33cm.

Zo maakt u een kachel aan in 5 stappen:

Naast de keuze van het brandhout is ook de manier waarop men de kachel aan maakt uiterst belangrijk. Om een optimale ‘trek’ in het rookkanaal te krijgen, is het van belang dat de schoorsteen de tijd krijgt voldoende op te warmen. Een goed opgewarmd rookkanaal ‘trekt’ beter wat de kans op terugslag bijna tot nul herleidt.

• Steek het aanmaakhout aan met een aanmaakblokje.

Bij het aanmaken van een kachel is het belangrijk dat de schouw 15 tot 20 minuten kan opwarmen om optimaal te trekken.

• Stapel het aanmaakhout in de kachel. (gebruik voldoende aanmaakhout)

• Laat de deur van de kachel op een kier staan en zet de luchttoevoer op maximum. • Laat het aanmaakhout gedurende 15 minuten schouw en brandkamer opwarmen. • Voeg 2 blokken droog en goed gekliefd hout toe aan de brandkamer en sluit de deur.

Hwam I 3055


Comment allumer votre poêle? Pour un fonctionnement optimal de votre poêle, le choix du bois joue un rôle capital. En tant qu’experts du feu, nous vous conseillons des blocs de bois fendus en chêne ou en hêtre, avec un taux d’humidité de maximum 18% et une longueur de 33 cm.

Pour allumer un poêle, suivez les 5 étapes suivantes:

Outre le choix du bois, la manière dont on allume le poêle est également essentielle. Pour obtenir un tirage optimal dans le conduit de fumée, il est important que la cheminée ait le temps de chauffer suffisamment. En effet, dans un conduit de fumée bien chauffé, le tirage est meilleur, ce qui rend le risque de retour quasiment nul.

• Allumez le petit bois à l’aide d’un cube d’allumage.

Lorsque vous allumez un poêle, il est important que la cheminée puisse chauffer 15 à 20 minutes pour un tirage optimal.

• Entassez le petit bois dans le poêle (utilisez suffisamment de petit bois).

• Laissez la porte du poêle entrouverte et veillez à ce que l’arrivée d’air soit maximale. • Pendant 15 minutes, laissez le petit bois chauffer la cheminée et la chambre de combustion. • Ajoutez 2 blocs de bois secs et fendus dans la chambre de combustion et fermez la porte.

Handöl 54T


SCHOORSTEENSYSTEMEN Geschiedenis

Al eeuwen lang heeft de schoorsteen een rol gespeeld in huizen en gebouwen. Tot in de middeleeuwen was in veel huizen en hutten een gat in het dak de manier om de rook van het vuur af te voeren. Een eenvoudige methode, waaraan nogal wat nadelen waren verbonden. Rook bleef in de kamer hangen, en regen kon binnendringen. Al vrij snel deden in kastelen en later in gewone huizen de gemetselde schoorsteenkanalen hun intrede. Doordat in deze kanalen onderdruk heerste (“trek”) werd de rook inderdaad veel effectiever naar buiten geleid. Bovendien waren deze kanalen onbrandbaar, en kon er dus veilig hete rook worden afgevoerd. Eeuwenlang zijn de schoorstenen gemetseld gebleven, pas in de loop van de 20e eeuw doen andere materialen hun intrede. Door stijgende arbeidskosten komt er meer belangstelling voor snel te monteren kanalen; bovendien zijn door verbeterde productiemogelijkheden en ontwikkelingen een hele reeks nieuwe materialen geschikt om als afvoerkanaal te dienen..

Eisen aan schoorstenen

De primaire functie van een schoorsteenkanaal is nog steeds dezelfde als destijds: de rookgassen moeten veilig naar buiten worden afgevoerd. De bijkomende eisen zijn tegenwoordig echter minstens zo belangrijk. De stooktechnieken zijn de afgelopen decennia gedurig aangepast; om redenen van energiebesparing zijn bijvoorbeeld de temperaturen van de rookgassen sterk verlaagd. Gevolg: condensatie in het afvoerkanaal, met allerlei nieuwe risico’s zoals corrosie en bevriezing. Daarbij komt nog dat afvoerkanalen, als bouwproduct, moeten voldoen aan Europese regelgeving op het gebied van energie, veiligheid, levensduur en gezondheid. Het moge duidelijk zijn: de eisen aan schoorsteenkanalen zijn aanzienlijk gecompliceerder dan in vroeger tijden.

Metalen kanalen

In metalen afvoerkanalen bestaat de keus uit aluminium, verzinkt staal en inox. Aluminium kan worden aangetast door zure condensaten, en is qua

temperatuurbereik beperkt toepasbaar. Verzinkt staal is ook niet temperatuurbestendig, en heeft bovendien nadelen op het gebeid van corrosievastheid en levensduur. De meest logische keuze voor een brede toepassing is dus inox; dit is dan ook het materiaal dat in de meeste gevallen wordt gekozen. Inox kanalen, mits goed ontworpen en van goede kwaliteit, zijn perfect geschikt voor alle mogelijke toepassingen. Inox staat uiteraard garant voor een lange levensduur. Inox kanalen zijn voorts licht van gewicht en kunnen dus gemakkelijk overal worden toegepast, zonder zware fundering of iets dergelijks. Een groot voordeel van dit type product is ook dat veel verschillende diameters kunnen worden gemaakt. Dit is van belang omdat de keuze van de juiste diameter van groot belang is voor het goed functioneren van het toestel.

Metaloterm kanalen

Vele kachelexperts hebben in het programma gekozen voor inox afvoerkanalen van het merk Metaloterm. Dit merk is al 40 jaar een vooraanstaande en bekende speler op de Europese markt. In het product assortiment zitten verschillende systemen, allen speciaal ontwikkeld voor specifieke behoeftes. In de tabel ziet u een overzicht van de diverse producten en toepassingen. De systemen zijn verkrijgbaar in vele diameters, vanaf 100 tot 600 mm De uitgebreidheid van het gamma garandeert een perfecte oplossing voor iedere vraag. Dit wordt nog eens onderstreept door de selectietabellen in de documentatie. Alle Metaloterm producten zijn goedgekeurd en voorzien van het CE keur. Op aanvraag is een CE-verklaring en een toelichting hierop gratis verkrijgbaar. Ook voor gedetailleerde adviezen, berekeningen en montageinstructies bent u bij Kachelexpert.be aan het goede adres. Kachelexpert.be, uw partner ook op rookgasafvoergebied!

SYSTEEM

MF

ME

EN

US

UE

omschrijving

dubbelwandig met isolatie

enkelwandig

enkelwandig

concentrisch

dubbelwandig met luchtspouw

brandstof

Hout/kolen/olie/gas

Hout/kolen/olie/gas

hout

Gas

pellets

condensatie

OK

OK

---

---

OK

Druk

over- en onderdruk

over- en onderdruk

onderdruk

onderdruk

over/onderdruk

toepassing

Universeel

Passend op MF

Aansluitleiding

Balanced flue

pelletkachels


SYSTEMES DE CHEMINEE Histoire

Depuis des siècles, la cheminée joue un rôle dans les maisons et les bâtiments. Jusqu’au Moyen Age, dans de nombreuses maisons et huttes, l’on faisait une ouverture dans le toit de manière à évacuer la fumée du feu. Il s’agissait certes d’une méthode simple, mais qui présentait malgré tout des inconvénients. La fumée restait en suspension dans la pièce et la pluie pouvait pénétrer à l’intérieur. Assez rapidement, les conduits de cheminée maçonnés ont fait leur apparition dans les châteaux et plus tard, dans les simples habitations. Etant donné que dans ces conduits, il y avait une dépression (tirage), la fumée était bel et bien dirigée vers l’extérieur de manière nettement plus efficace. De plus, ces conduits étaient ininflammables et pouvaient donc évacuer de la fumée brûlante en toute sécurité. Depuis des siècles, les cheminées étaient maçonnées et ce n’est que dans le courant du 20ième siècle que d’autres matériaux sont apparus. En raison du coût de la main-d’œuvre qui augmente, il y a un intérêt croissant pour les conduits rapides à monter. Par ailleurs, de par l’évolution des possibilités de production et de développement, toute une série de nouveaux matériaux peuvent parfaitement servir pour les conduits d’évacuation.

Exigences pour les cheminées

La fonction primaire d’un conduit de cheminée est toujours la même qu’à l’époque : les gaz contenus dans la fumée doivent être évacués vers l’extérieur en toute sécurité. Pourtant, aujourd’hui, les exigences complémentaires sont au moins aussi importantes. Ces dix dernières années, les techniques de chauffage ont sans cesse évolué. Par exemple, pour économiser de l’énergie, les températures des gaz de fumée ont fortement chuté. Conséquence : condensation dans le conduit d’évacuation, avec toutes sortes de nouveaux risques comme la corrosion et le gel. De plus, en tant qu’élément de construction, les conduits d’évacuation doivent encore répondre aux normes européennes dans le domaine de l’énergie, de la sécurité, de la longévité et de la santé. Que ce soit bien clair : aujourd’hui, les exigences pour les conduits de cheminée sont considérablement plus complexes que d’antan.

Conduits en métal

Dans les conduits d’évacuation en métal, vous avez le choix entre : de l’aluminium, de l’acier zingué et de l’inox. L’aluminium peut être attaqué par la corrosion en raison de l’acidité de la condensation, et en termes de température, l’aluminium est limité d’utilisation. L’acier zingué n’est pas non plus résistant à la température et de plus, ce matériau présente des inconvénients dans le domaine de la résistance à la corrosion et de la longévité. Le choix le plus logique pour une utilisation large est donc l’inox. C’est aussi le matériau que l’on choisit principalement. Les conduits en inox, à condition qu’ils soient bien conçus et de bonne qualité, conviennent parfaitement à toutes les applications possibles. En effet, l’inox est le garant d’une grande longévité. Ajoutons que les conduits en inox sont légers et qu’ils peuvent donc être utilisés facilement partout, sans nécessiter de fondation lourde ou équivalent. Un grand avantage de ce type de produit, c’est aussi que l’on peut opter pour différents diamètres. C’est important car le choix du diamètre approprié est essentiel pour le bon fonctionnement de l’appareil.

Conduits Metaloterm

De nombreux experts du feu ont choisi des conduits d’évacuation en inox de la marque Metaloterm. Cette marque jouit d’une importante renommée depuis 40 ans sur le marché européen. Dans la gamme de produits, il existe différents systèmes, tous spécialement conçus pour des besoins spécifiques. Dans ce tableau, vous avez un aperçu des différents produits et de leurs utilisations. Les systèmes sont disponibles dans de nombreux diamètres de 100 à 600 mm. La diversité de la gamme offre une solution parfaite à tous les besoins. Ces aspects sont encore soulignés dans les tableaux figurant dans la documentation. Tous les produits Metaloterm sont approuvés et certifiés CE. Sur demande, il est possible d’obtenir gratuitement un certificat CE et des explications à ce sujet. Pour des conseils détaillés, des calculs et des instructions de montage, chez Expertdufeu.be, vous êtes à la bonne adresse ! Expertdufeu.be, c’est aussi votre partenaire dans le domaine de l’évacuation des gaz de fumée !

SYSTEME

MF

ME

EN

US

UE

description

Double paroi avec isolation

Simple paroi

Simple paroi

concentrisch

Double paroi avec vide d’air

Bois/charbon/huile/ gaz OK Surpression et dépression

Bois/charbon/huile/ gaz OK Surpression et dépression

Bois

Gaz

pellets

---

---

OK Surpression et dépression

Universelle

Convient à MF

combustible condensation pression utilisation

Dépression

Dépression

Conduit de raccordement

Balanced flue

Poêles à pellets


Limburg BALLET DANIELS

Diestersteenweg 205 Gruitrodekiezel 53

3510 3960

KERMT BREE

011/85 98 00 089/46 12 79

Antwerpen COOLS JAN HEESTERMANS MARO FORCEVILLE AMA Goeyvaerts NV

Lichtaartsesteenweg 28 Prinsenlaan 50 Col. Silvertopstraat 19-23 Starrenhoflaan 23 Tweemontstraat 169

2275 2381 2850 2950 2100

POEDERLEE WEELDE BOOM KAPELLEN Deurne

014/88 26 61 014/65 52 11 03/888 33 44 03/605 96 76 03/324 57 25

Vlaams-Brabant STANDARD AHZ DE RUYTER MARC VAN DEN BERGE DE GREEF

Tiensesteenweg 386 St Hubertusstraat 107 Alsembergsesteenweg 23 Eigenbrakelsesteenweg 122

3000 3300 1501 1640

LEUVEN OPLINTER BUIZINGEN ST GENESIUS RODE

016/25 00 15 016/46 22 65 02/356 80 86 02/380 24 83

Brabant-Wallon CHANTIER DE WATERLOO Ch. DE Bruxelles 311 c

1410

WATERLOO

02/354 8378

West-Vlaanderen MEYNS-DOSSCHE BROUCKE PIA MANU VERBEKE

Ettelgemsestraat 159 Roeselarestraat 92 Ketenstraat 4 Ouderdomseweg 10-12

8460 8600 8770 8970

OUDENBURG DIKSMUIDE INGELMUNSTER POPERINGE

059/26 69 09 051/50 00 87 051/30 12 37 057/33 30 07

Oost-Vlaanderen HANS VAN OPDORP DIRANTO-DE BOEVER IGNIS VERPLANCKE

Provinciale Baan 15 Tweekerkenstraat 158/1 Nieuwe Steenweg 12b Kerkstraat 60

9255 9620 9810 9870

BUGGENHOUT ZOTTEGEM NAZARETH OLSENE

052/33 35 83 09/361 06 83 09/384 85 98 09/388 59 86

ROCOURT WAIMES

04/246 35 66 080/67 99 55

Liège CHEMINEES LIEGEOIS DECHAMPS

Rue d' Ans 101 Rue d' Eupen 1

4000 4950

Namur DOSSIN ROGER DEBRY ETABLISSEMENTS ETS. GILLOT LA MAISON ET LE FEU

Route de Saint Gerard 155 Ch. de Gembloux 38 Route de Champion 37-39 Route de Couvin 82

5100 5140 5310 5651

WEPION TONGRINNE HANRET-EGHEZEE SOMZEE

081/46 02 88 071/88 94 74 081/81 17 71 071/21 76 57

Luxembourg LAZZARI & GERVASI FARINELLE

Rue de la Semois 100 Rue des Artisans 1

6700 6730

ARLON TINTIGNY

063/22 02 65 063/44 43 05

ARFEU LECOMTE VALERY KERGER EN ZOON

Ch. Paul Houtart 248 Rue de Paturages 180 Handelslaan 3

7110 7390 7850

HOUDENG-GOEGNIES QUAREGNON EDINGEN

064/84 91 96 065/67 24 49 02/395 60 33

Grand-Duché de Luxembourg DE KAMEINBAUER KOCH MONTAGEBAU

BP1537 Rue Kalchesbruck 5 Am Ennenaus Eck 2

www.kachelexpert.be www.expertdufeu.be Tiensesteenweg 386 - 3000 LEUVEN tel: 016/25 00 15 fax: 016/25 00 37

L-1015 L-9838

LUXEMBOURG UNTEREISENBACH

+352 42 40 15 +352 92 97 14

Designed by Big Media Group N.V., www.uwbrochure.be

Hainaut

AHZ Kachelexpert  

Un poêle ? C’est chaudement recommandé ! Qualité scandinave Het assortiment leent zich zowel voor moderne als voor klassieke interieurs....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you