Page 1

Beste Deelnemers, Ulvenhout, januari 2012 26 jaar Internationaal miniveld voetbaltoernooi. Voor de zesentwintigste maal organiseert de voetbalvereniging UVV’40 uit Ulvenhout het jaarlijkse internationale miniveld voetbaltoernooi op de velden van Sportpark “Jeugdland” te Ulvenhout. Dit toernooi zal gehouden worden op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2012. Er kunnen maximaal 64 teams deelnemen. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 april 2012. Het inschrijfgeld per team bedraagt € 75,00. Wanneer u bijgaande strook invult en € 75,00 inschrijfgeld evenals € 30,00 borg overmaakt voor de sluitingsdatum (15 maart 2012), dan bent u verzekerd van deelname. De borgsom wordt op de tweede dag van het toernooi na de verliezersronde terugbetaald, alleen aan die ploegen die alle wedstrijden in de verliezersronde gespeeld hebben en zich gehouden hebben aan de huisregels. Teams kunnen van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag overnachten tegen een éénmalig bedrag van € 35,00 per team. Dit bedrag dient u apart over te maken onder vermelding van de naam van het team. De staanplaatsen zijn beperkt. Dus neem niet een te grote tent mee, want daar is dan geen plaats voor. Vanaf vrijdagochtend 11.00 uur is het sportpark pas toegankelijk. Bovenstaande bedragen dienen te worden overgemaakt naar onderstaande rekening: ABN/AMRO bank te Ulvenhout – rekeningnummer 52.18.04.019 tnv de penningmeester van UVV’40, Geersbroekseweg 21, 4858 RE Ulvenhout AC. Vanuit het buitenland BIC: ABNANL2A IBAN: NL21ABNA0521804019 Bij betaling uw teamnaam, contactpersoon en telefoonnummer vermelden. Alleen een volledig ingevuld inschrijfformulier is geldig. U kunt dit formulier sturen of mailen naar: UVV’40, tav de heer J. de Bakker, Dassenlaar 1, 4854 GS Bavel (NL) of naar miniveld@gmail.com Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en is uw deelname pas definitief. Het prijzenpakket is als volgt: Eerste Prijs € 350,00 Tweede Prijs € 200,00 Derde Prijs € 100,00 Vierde Prijs € 50,00 Na afloop van het toernooi ontvangt ieder team een fraaie herinnering. Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer W. Mertens tel.nr. +31 76 5611138 of u kunt onze website raadplegen (www.uvv40.nl). Enkele weken voor aanvang van het toernooi ontvangt u een programmaboek. Net als voorgaande jaren verzorgen wij weer diverse evenementen rondom dit unieke en gezellige miniveld voetbaltoernooi.


Gedragsregels tijdens het miniveld toernooi Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sportiviteit en respect hebben een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel. UVV’40 hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. UVV’40 staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Wij verwachten dat iedereen zich aan onderstaande gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de organisatie van het toernooi. In het veld: 1. Een ieder dient zich aan de spelregels te houden. 2. Een ieder accepteert de scheidsrechter en grensrechters als leidinggevenden en accepteert dientengevolge de beslissingen die genomen worden. 3. Een ieder accepteert de trainer(s) en leider(s) als leidinggevenden en accepteert hun beslissingen. 4. Een ieder toont respect (o.a. in spraak) aan tegenstanders, leidinggevenden en medespelers. Buiten het veld: 1. Wij gaan met respect met elkaar om (in woord en daad). 2. Wij gedragen ons als gast bij UVV’40. 3. Wij spreken de ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de club of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf worden aangesproken op ons gedrag. 4. Wij houden ons aan afspraken. 5.

Wij gaan met respect om met andermans eigendommen (o.a. die van de clubs waar je te gast bent).

6. Alleen een elektrisch barbecue is toegestaan. Vuurkorven en alle andere barbecues worden verwijderd van het sportpark. Wij accepteren geen open vuur ivm brandgevaar. 7.

Geen alcohol op het veld.


Inschrijfformulier miniveld 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM TEAM

:______________________________________

CONTACTPERSOON :__________________________________ TEL. NR.

:__________________________________

ADRES

:__________________________________

POSTCODE

:__________________________________

PLAATS / LAND

:__________________________________

email adres

:__________________________________

BLIJFT OVERNACHTEN (JA / NEE) (€ 35,-) : ________________ Bij inschrijving aanvaardt u de van toepassing zijnde gedragsregels van dit miniveld toernooi.

___________________________________________________________ Inschrijfformulier miniveld 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAAM TEAM

:______________________________________

CONTACTPERSOON :__________________________________ TEL. NR.

:__________________________________

ADRES

:__________________________________

POSTCODE

:__________________________________

PLAATS / LAND

:__________________________________

email adres

:__________________________________

BLIJFT OVERNACHTEN (JA / NEE) (€ 35,-) :________________ Bij inschrijving aanvaardt u de van toepassing zijnde gedragsregels van dit miniveld toernooi.

uvv40-uitnodiging-mini2012-website  

Voor de zesentwintigste maal organiseert de voetbalvereniging UVV’40 uit Ulvenhout het jaarlijkse internationale miniveld voetbaltoernooi op...

uvv40-uitnodiging-mini2012-website  

Voor de zesentwintigste maal organiseert de voetbalvereniging UVV’40 uit Ulvenhout het jaarlijkse internationale miniveld voetbaltoernooi op...

Advertisement