Page 1

28ste Internationale Lussenburggroep Miniveldvoetbaltoernooi

Zaterdag 31 mei 2014 Sportpark “Jeugdland� te Ulvenhout


Wedstrijdprogramma Dames Poule Wdst Begin Eind A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28

9:00 9:17 9:34 9:51 10:08 10:25 10:42 10:59 11:16 11:33 11:50 12:07 12:24 12:41 12:58 13:15 13:32 13:49 14:06 14:23 14:40 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39

9:14 9:31 9:48 10:05 10:22 10:39 10:56 11:13 11:30 11:47 12:04 12:21 12:38 12:55 13:12 13:29 13:46 14:03 14:20 14:37 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53

Team

Team

Veld

Britisch United FC HBSS Baronie Dames 2 Britisch United FC HBSS Baronie Dames 2 Rowena Hoornick Jeka DA1 Gimelo Rowena Hoornick Britisch United FC Lyra de Haag De Pink Babes Gimelo Baronie Dames 2 De Pink Babes Lyra de Haag Jeka DA1 Gimelo De Pink Babes Jeka DA1 HBSS Baronie Dames 2 Lyra de Haag HBSS Britisch United FC Rowena Hoornick Jeka DA1

Gimelo Lyra de Haag Rowena Hoornick Lyra de Haag Gimelo De Pink Babes Britisch United FC Lyra de Haag De Pink Babes HBSS Jeka DA1 Baronie Dames 2 Rowena Hoornick Jeka DA1 HBSS Britisch United FC Rowena Hoornick HBSS Baronie Dames 2 Lyra de Haag Rowena Hoornick Britisch United FC Jeka DA1 Gimelo De Pink Babes Baronie Dames 2 Gimelo De Pink Babes

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Alle teams dienen zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat Elk team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan Respecteer de beslissing van de Scheidsrechter


SPELREGELS 1. Het eerst vermelde team start aan de kant van de tribune. 2. Bij een gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten. 3. Een team bestaat uit 1 keeper en 5 veldspelers. Er zijn maximaal 3 wisselspelers toegestaan, welke wisselen bij de middenlijn. 4. Er mag doorlopend gewisseld worden. Bij een verkeerde wissel (niet bij de middenlijn) kan de speler die het veld ingaat voor 3 minuten gestraft worden. 5. Er mag worden gespeeld op zowel voetbal- als sportschoenen. 6. De wedstrijd duurt 14 minuten en er wordt niet van speelhelft gewisseld. Het in het programma eerstgenoemde team trapt af en stelt zich op aan de kant van de tribune. 7. Een speler mag niet voor meerdere teams uitkomen. Bij overtreding hiervan kan diskwalificatie van het gehele team het gevolg zijn. De toernooicommissie neemt hierin de eindbeslissing en deze is bindend. 8. Indien een team bij het beginsignaal onvolledig, te laat of helemaal niet opkomt, wint de tegenpartij met 2-0. Onvolledig wil zeggen: minder dan 4 spelers, dus doelman en 3 veldspelers is toegestaan. Zijn beide teams onvolledig, dan wordt de uitslag 0-0. (Dit is niet van toepassing op de 2e tussenronde, kwart finale, halve finale en finale) 9. De wedstrijd begint en eindigt steeds bij het centrale fluitsignaal, behalve wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is. 10. Bij staking wordt een besluit genomen door de toernooicommissie en kan diskwalificatie het gevolg zijn. 11. Sta met uw team tijdig voor aanvang van de wedstrijd gereed nabij het betreffende veld. Graag 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 12. Indien meerdere teams gelijk eindigen is het volgende van toepassing (betreft alleen de voorrondes): a. Het doelsaldo beslist (“voor” min “tegen”). b. Het hoogste aantal gescoorde doelpunten “voor” beslist. c. Het onderlinge resultaat is beslissend. d. 3 verschillende spelers nemen een strafschop. e. Er worden “om en om” strafschoppen genomen tot er een winnaar is. 13. Indien een wedstrijd in de “Knock-out” rondes gelijk eindigt, dan moeten er door 3 verschillende spelers strafschoppen genomen worden. Is er dan geen beslissing gevallen dan “om en om”. (Vooraf worden 3 spelers aangewezen, die alle strafschoppen nemen. Alleen die spelers mogen deelnemen, die op dat moment in het veld staan.) 14. Het spel begint als bij miniveldvoetbal met twee keer raken. Uit de beginschop kan niet rechtstreeks worden gescoord. Er kan van eigen veld gescoord worden. 15. Duwen is niet toegestaan, geoorloofd is schouder aan schouder. 16. Een sliding is niet toegestaan, ook niet binnen het doelgebied. Een sliding binnen het doelgebied (ook door de keeper) is een strafschop. De keeper krijgt bij de eerste keer een vermaning en bij de tweede keer een gele kaart. Als er geen tegenstander in de buurt is, b.v. bal binnen houden, is een sliding toegestaan. Een sliding is 3 minuten straf. 17. De “uitballen” moeten binnen 5 seconden onderhands ingegooid/ingerold worden. 18. De afstand tussen bal en tegenstander(s) bij corner, vrije trap en inworp is minimaal 3 meter. (Een corner wordt getrapt en er mag rechtstreeks gescoord worden) 19. Alle vrije schoppen zijn indirect, behalve de strafschop. (Wanneer bij een indirecte vrije trap de bal direct wordt genomen en deze gaat via een speler of keeper in het doel, dan is dat een geldig doelpunt)


20. Een strafschop wordt genomen op de cirkel van het doelgebied van de keeper, de aanloop mag niet meer zijn dan 3 passen. De andere spelers moeten buiten de cirkel blijven. 21. De scheidsrechter kan straffen met: a. Gele kaart = 3 minuten uitsluiting (de straftijd wordt bijgehouden door de scheidsrechter); b. Rode kaart = totale uitsluiting van de betreffende wedstrijd. 22. De bal is pas in het spel wanneer deze door de doelman buiten de cirkel is gespeeld, boven- of onderhands. 23. Wanneer de doelman de bal in het spel brengt en naar een medespeler speelt, mag deze terugspelen. De doelman mag de bal nu niet meer oppakken, wel met de voet verder spelen. Hiervoor is geen tijd bepaald. Speelt de doelman de bal voor de 2e keer met de hand, dan volgt een indirecte vrije trap. 24. Bij onenigheid kan de scheidsrechter de wedstrijd voor 1 minuut stilleggen. De wedstrijd wordt weer hervat op het punt waar is afgefloten. 25. Uitsluiting van ĂŠĂŠn of meerdere wedstrijden of van het gehele toernooi kan volgen bij: beledigen/bedreigen van de scheidsrechter, grof onderuit halen v/d tegenstander, natrappen, opzettelijke handsbal bij een doelkans. De toernooicommissie neemt hierin de eindbeslissing. Deze beslissing is bindend. 26. Het speelveld is ca. 65 x 30 mtr. en als doelen worden zgn. handbaldoelen gebruikt. 27. Elk team dient te zorgen voor 2 stel shirts van verschillende kleuren. (Het team dat het eerste vermeld staat (thuisteam) zorgt voor andere shirts). 28. De toernooicommissie stelt een onafhankelijke scheidsrechter aan. Deze gaat wedstrijden observeren. Indien zich onregelmatigheden voordoen, dan zal hij de commissie hierover rapporteren en zullen sancties volgen voor de speler(s) of team dat zich heeft misdragen.

RESPECTEER DE BESLISSING VAN DE SCHEIDSRECHTER (In alle andere gevallen beslist de toernooicommissie).

De borgsom wordt op de tweede dag van het toernooi na de verliezersronde terugbetaald, alleen aan die ploegen die alle wedstrijden in de verliezersronde gespeeld hebben en zich gehouden hebben aan de huisregels.


Gedragsregels tijdens het miniveld toernooi Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sportiviteit en respect hebben een aantoonbare positieve invloed op het normenen waardenbesef in onze samenleving als geheel. UVV’40 hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. UVV’40 staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Wij verwachten dat iedereen zich aan onderstaande gedragsregels houdt. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de organisatie van het toernooi. In het veld: 1. Een ieder dient zich aan de spelregels te houden. 2. Een ieder accepteert de scheidsrechter en grensrechters als leidinggevenden en accepteert dientengevolge de beslissingen die genomen worden. 3. Een ieder accepteert de trainer(s) en leider(s) als leidinggevenden en accepteert hun beslissingen. 4. Een ieder toont respect (o.a. in spraak) aan tegenstanders, leidinggevenden en medespelers. Buiten het veld: 1. Wij gaan met respect met elkaar om (in woord en daad). 2. Wij gedragen ons als gast bij UVV’40. 3. Wij spreken de ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de club of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf worden aangesproken op ons gedrag. 4. Wij houden ons aan afspraken. 5. Wij gaan met respect om met andermans eigendommen (o.a. die van de clubs waar je te gast bent). 6. Alleen een elektrisch barbecue is toegestaan. Vuurkorven en alle andere barbecues worden verwijderd van het sportpark. Wij accepteren geen open vuur ivm brandgevaar. 7. Geen alcohol op het veld.


Sportpark “Jeugdland” Jeugdland 1 Ulvenhout Tel. 076 5612654

Routebeschrijving Op de A58/A27. U neemt afslag nr 14 (Ulvenhout). U komt dan op de Chaamsebaan. U rijdt richting Ulvenhout. Op de rotonde gaat u rechtsaf en blijft deze weg vervolgen (door het dorp Ulvenhout). Bij de tweede rotonde gaat u rechtsaf de Rouppe van der Voortlaan in (richting Bavel). Na ca. 200 meter gaat u linksaf naar Sportpark “Jeugdland”.

miniveld_2014_dames  
miniveld_2014_dames  
Advertisement