Page 1

Cursus Juniorscheidsrechter

Organisatie De cursus wordt georganiseerd door de Districten van de KNVB, onder auspiciĂŤn van de KNVB Academie te Zeist. Doel van de cursus Jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar tot 19 jaar op te leiden tot scheidsrechter bij pupillen - en junioren wedstrijden van de KNVB. Inhoud van de cursus In de opleiding gaan theorie en praktijk samen. Indien de cursist(e) voldoet aan de voorwaarden van de opleiding, te weten 2 voetbalwedstrijden goed leiden op het aangegeven niveau; inzicht hebben in het toepassen van spelregels, spelstraffen; administratieve zaken op de juiste wijze afhandelen ontvangt de cursist(e) het diploma Junior-Scheidsrechter met de daarbij behorende badge. Door ieder jaar applicaties te volgen kan hij/ zij wedstrijden gaan leiden op een hoger niveau in het jeugdvoetbal. Cursusomvang De cursusomvang bedraagt 5 bijeenkomsten Na les 4 volgen er 2 stagewedstrijden . Les 5 is de terugkombijeenkomst. De stagewedstrijden worden behandeld en er vindt een spelregeltoets plaats. Cursusplaats Aanbevolen wordt om gebruik te maken van het clubgebouw van een vereniging. Theorie en praktijk zijn in deze cursus nauw met elkaar verbonden. Daarom is het van belang dat het theorielokaal en het speelveld dicht bij elkaar liggen om tijdverlies te voorkomen. Het verdient aanbeveling de cursus, indien mogelijk, in vakanties te houden. Cursusgeld De cursistenbijdrage is gesteld op â‚Ź 5,00 per deelnemer. Deze wordt in rekening gebracht bij de betrokken vereniging(en). Hiervoor ontvangen de deelnemers alle leermiddelen. Toelatingseisen Tot de opleiding kunnen jongens en meisjes worden toegelaten in de leeftijd van 15 jaar tot 19 jaar. Aantal deelnemers Aan deze opleiding kunnen tenminste 14 en ten hoogste 20 jongens/ meisjes deelnemen. Aanmelding De aanmelding kan geschieden via de jeugdcoĂśrdinator van de vereniging door middel van het bijgevoegd inschrijfformulier. Wet bescherming persoonsgegevens. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

informatie-junioren-scheidsrechter-pdf-73kb  
informatie-junioren-scheidsrechter-pdf-73kb  
Advertisement