Page 1

Informatiegids UVV’40

seizoen 2010/2011 Hoofdsponsor: J.M. v.d. Broek (wegenbouwbedrijf)


Voorwoord Beste UVV’ers, Voor jullie ligt de infogids voor het seizoen 2010-2011. Het seizoen 2009-2010 kenmerkte zich door sportieve successen van het eerste elftal dat na een spannende nacompetitie promoveerde naar de 4e klasse. Daarnaast waren er in de jeugd een groot aantal kampioenschappen. Aan het eind van het seizoen hadden we weer de gebruikelijke miniveld toernooien. Allereerst voor de jeugd, waarna die week daarop de senioren aan de bak konden. Beide toernooien zijn weer voortreffelijk verlopen. Als afsluiter was er voor de jeugd nog het jaarlijkse jeugdkamp. Ook hier alleen maar positieve verhalen over. UVV’40 is ieder seizoen weer trots op het groot aantal vrijwilligers dat op deze dagen klaarstaat voor de club. De grote vraag is wat het nieuwe seizoen gaat brengen. Alle voortekenen voor een mooi seizoen zijn aanwezig. We gaan met 4 senioren en maar liefst 25 jeugdelftallen de competitie in. Deze infogids bevat alle informatie die nodig is voorafgaande het seizoen. Naast competitie- en teamindelingen vind je ook de nodige algemene informatie en wat normen en waarden binnen UVV’40. Al met al een gids die te bewaren valt. Mochten er nog vragen zijn over deze gids of meer vragen van algemene aard, laat het ons weten. Dit kan gewoon door ons aan te spreken of te mailen naar secretaris@uvv40.nl Rest ons nog jullie een succesvol seizoen te wensen.

Met sportieve groet,

Bestuur UVV’40

Infogids UVV’40

1

Seizoen 2010/2011


Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................. 1

Inhoudsopgave ....................................................................................... 2

1. Organisatie .................................................................................... 4 1.1 Ledenvergadering ........................................................................... 4 1.2 Hoofdbestuur.................................................................................. 4 1.3 Seniorencommissie.......................................................................... 4 1.4 Juniorencommissie .......................................................................... 5 1.5 Activiteitencommissie ...................................................................... 5 1.6 Toernooicommissie Senioren ............................................................ 5 1.7 Toernooicommissie Junioren ............................................................ 5 1.7 Technische Commissie ..................................................................... 6 1.8 Accommodatie: verzorging en onderhoud........................................... 6 1.9 Sponsorcommissie........................................................................... 6 1.10 Website beheerder ....................................................................... 6

2. Algemeen ....................................................................................... 7 2.1 Sportpark Jeugdland........................................................................ 7 2.2 Plattegrond .................................................................................... 7 2.3 Communicatie................................................................................. 8 2.4 Gedragscodes en gedragsregels ........................................................ 8 2.4.1 Alcohol .................................................................................... 9 2.4.2 Spelers..................................................................................... 9 2.4.3 Trainers en leiders .................................................................. 10 2.4.4 Ouders .................................................................................. 10 2.4.5 De kantine .............................................................................. 11 2.4.6 Wangedrag ............................................................................. 11 2.4.7 Diefstal .................................................................................. 11 2.4.8 Invullen strafformulier bij rode kaart .......................................... 12 2.5 Fysiotherapie bij UVV’40 ................................................................ 12 2.6 UVV’40 kleding ............................................................................. 13 2.7 Contributie ................................................................................... 13

3. Senioren ...................................................................................... 14 3.1 Eerste elftal ................................................................................. 14 3.1.1 Voorwoord hoofdtrainer ........................................................... 14 3.1.2 Selectie .................................................................................. 15 3.1.3 Voorbereiding selectie ............................................................. 16 3.2 Lagere senioren ............................................................................ 17 3.2.1 Teamindeling ......................................................................... 17 3.2.2 Competitie-indeling................................................................. 17

Infogids UVV’40

2

Seizoen 2010/2011


4. Junioren....................................................................................... 18 4.1 Inleiding ...................................................................................... 18 4.2 De belangrijkste regels .................................................................. 19 4.3 Samenstelling jeugdcommissie ....................................................... 19 4.4 Technische Commissie ................................................................... 20 4.5 Activiteitencommissie .................................................................... 20 4.6 Toernooicommissie miniveld jeugd .................................................. 21 4.7 Overleg leiders / trainers................................................................ 21 4.8 Taken van een leider ..................................................................... 21 4.9 Loterij.......................................................................................... 23 4.10 Contributie ................................................................................ 23 4.11 Trainingen en afmeldingen .......................................................... 24 4.12 Kleding ..................................................................................... 25 4.13 Douchen.................................................................................... 25 4.14 Vervoer bij uitwedstrijden............................................................ 26 4.15 Schorsingen en boetes ................................................................ 26 4.16 Aan- en afmeldingen................................................................... 26 4.17 Spelerspas................................................................................. 27 4.18 EHBO ........................................................................................ 27 4.19 Informatie rond wedstrijden en trainingen ..................................... 27 4.20 Pupil van de week ...................................................................... 28 4.21 Gevonden voorwerpen ................................................................ 29 4.22 Opleidingen ............................................................................... 29 4.23 Elftalindeling jeugd .................................................................... 30 4.23.1 Doelstelling .......................................................................... 30 4.23.2 Indeling teams ..................................................................... 31 4.24 Trainingstijden en veldindeling .................................................... 36 4.25 Trainers, leiders en telefoonnummers .......................................... 37 4.26 Programma jeugd UVV’40............................................................ 39 4.27 Speelkalender ............................................................................ 39 4.28 Agenda / om te onthouden .......................................................... 41 4.29 Aan- en afmelding bij UVV’40....................................................... 42

Infogids UVV’40

3

Seizoen 2010/2011


1.

Organisatie

1.1

Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste en daarmee belangrijkste orgaan binnen onze vereniging. De vergadering komt 1x per jaar bijeen. De algemene ledenvergadering die wordt gehouden in november, is bij uitstek het moment om u te laten informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging. Behalve de behandeling en uitleg over de financiële situatie en het vaststellen van de nieuwe begroting, komen op deze vergaderingen zaken als het voorgenomen beleid etc. van de vereniging aan bod. Verder is dit de mogelijkheid om uw stem te laten horen over zaken die u van belang vindt. Alle leden ontvangen tijdig voor de ledenvergadering een uitnodiging.

1.2

Hoofdbestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester / Ledenadministratie Jeugdvoorzitter Seniorenzaken Seniorenzaken Sponsorzaken

Jan de Bakker Rick Roovers Tom Schreuder

076-5601643 06-23136701 06-23849897

Michael van Egeraat Ton Roovers Toon vd Velden Wil Mertens

076-5613250 076-5657958 076-5611043 076-5611138

Het dagelijks bestuur vergadert éénmaal per maand. Normaliter is dit op de eerste maandag van de maand, om 19.30 uur in de bestuurskamer op Jeugdland. Mocht u zich willen wenden tot het bestuur bent u altijd welkom op deze vergadering.

1.3

Seniorencommissie

De seniorencommissie van UVV’40 houdt zich bezig met de organisatie rondom de wedstrijden en de dagelijkse gang van zaken van de seniorenafdeling. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de seniorencommissie. De seniorencommissie bestaat uit de volgende personen: Ton Roovers Toon vd Velden

Infogids UVV’40

4

Seizoen 2010/2011


1.4

Juniorencommissie

De juniorencommissie van UVV’40 houdt zich bezig met de organisatie rondom de wedstrijden en de dagelijkse gang van zaken van de juniorencommissie. De juniorencommissie bestaat uit de volgende personen Voorzitter Wedstrijdsecretaris Loterij / pupil vd week Communicatie / advisering

1.5

Michael van Egeraat Paul Goeijers Ad van Rijen Johan Snepvangers

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) van UVV’40 organiseert tal van activiteiten voor de jeugd. Meest bekende activiteit is hierbij het jeugdkamp, maar ook de sinterklaasmiddag en zaalvoetbaltoernooi zijn festiviteiten die de AC van UVV’40 organiseert. De AC bestaat uit de volgende personen: Geert Boemaars Kees Mouwen Maurice de Koning Bart van Baal Remco Raats Niek Roovers

1.6

Toernooicommissie Senioren

De toernooicommissie senioren van UVV’40 organiseert de toernooien die onder de vlag van UVV’40 worden gehouden bij de senioren. De toernooicommissie senioren bestaat uit de volgende personen: Jan de Bakker Wil Mertens

1.7

Toernooicommissie Junioren

De toernooicommissie junioren van UVV’40 organiseert de toernooien die onder de vlag van UVV’40 worden gehouden bij de jeugd. De toernooicommissie junioren bestaat uit de volgende personen: Ton Roovers Ad van Rijen Rob de Jong Simon van Dongen

Infogids UVV’40

5

Seizoen 2010/2011


1.7

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) van UVV’40 adviseert over de indeling van de competitieteams; daarnaast coördineert het de trainers, trainingsstof en trainingen. Men adviseert inzake spelersaangelegenheden tijdens het seizoen (tijdelijke of permanente overplaatsing spelers). Daarnaast geeft men een advies in de overgang van junioren naar senioren. De TC bestaat uit de volgende personen: Wiljan van Laarhoven Frank Peeters Richard Verburgt Hans de Kinderen James Bush

1.8

Accommodatie: verzorging en onderhoud

De accommodatiebeheerders verzorgen ieder jaar weer de accommodatie. Tevens zijn zij aanwezig op training- en wedstrijddagen voor de organisatie rondom wedstrijden / trainingen. Toon Vissers Christ Oninckx Kees Struijs

1.9

Sponsorcommissie

Onze sponsorcommissie houdt zich bezig met het onderhouden van contacten met (potentiële) sponsors. Jan de Bakker Wil Mertens

1.10

Website beheerder

De website beheerder verzorgt de continue aanstroom via de website. Deze persoon draagt zorg voor plaatsing van de input op de website. Jeroen de Brouwer

Infogids UVV’40

6

Seizoen 2010/2011


2.

Algemeen

2.1

Sportpark Jeugdland

Thuiswedstrijden speelt UVV’40 al sinds jaar en dag op sportpark Jeugdland. Adresgegevens van dit sportpark zijn: Sportpark Jeugdland Jeugdland 1 4851 AT Ulvenhout 076-5612654

2.2

Plattegrond

Sportpark Jeugdland is als volgt ingedeeld:

Parking

Taveerne

A-veld Kleedkamers

Trainingsveld C-veld

Infogids UVV’40

B-veld

7

Seizoen 2010/2011


2.3

Communicatie

UVV’40 streeft er naar zo goed en compleet mogelijk te communiceren met haar leden. De volgende informatiebronnen heeft men tot haar beschikking:

Internet

www.uvv40.nl

(altijd up to date)

www.voetbal.nl (zoek op club) Informatiebord

Taveerne Jeugdland

Contact

info@uvv40.nl / secretaris@uvv40.nl

2.4

Gedragscodes en gedragsregels

Voor ieder UVV’40-lid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe zaken bij UVV’40 zijn geregeld en welk gedrag van hem of haar wordt verwacht, de zogenaamde discipline. De trainer en leiders maken met het elftal gedurende het seizoen, en in het bijzonder aan het begin daarvan, afspraken. Hiernaast zijn er algemene regels die bij de vereniging gelden om het een en ander in goede banen te leiden. Zonder vaste afspraken en regels ontstaat immers snel een rommelige situatie die voor spelers, leiders en trainers en ouders nadelig werkt.

Onduidelijkheden voor u of uw kind kunnen worden opgelost door het vragen van informatie. Deze informatie kunt u verkrijgen bij trainers, leiders of bestuursleden. Zij zullen graag bereid zijn om toelichting te geven.

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Zij zijn: 1. Respecteer de regels van je sport. 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport. 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport. 5. Samen staan voor een faire sport. Op voorstel van het Overlegorgaan Bredase Amateurverenigingen (OBA) heeft het bestuur van UVV’40 deze algemene gedragscodes overgenomen.

Infogids UVV’40

8

Seizoen 2010/2011


2.4.1

Alcohol

Het bestuur van UVV’40 is van mening dat er op een verantwoorde wijze met alcohol moet worden omgegaan. Voor een verantwoord alcoholgebruik heeft het bestuur de volgende regels opgesteld: • • • •

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging; Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras; Als bestuur stellen we het niet op prijs dat, uit oogpunt van een voorbeeldfunctie, jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdbegeleiding en chauffeurs alcohol gebruiken tijdens het uitoefenen van hun functie; Het bestuur is voorstander van gematigd alcoholgebruik en beveelt het gebruik van alcoholvrije drank van harte bij u aan.

2.4.2

Spelers

Als lid van UVV’40 maak je deel uit van een vereniging en van een team. Je gaat op een goede manier om met je clubgenoten, met je teamgenoten, met je leider(s) en trainer(s), met scheidsrechters, tegenstanders, toeschouwers, barpersoneel. Kortom, met iedereen waar je als lid van UVV’40 mee te maken krijgt. Om duidelijk te maken wat dat "op een goede manier omgaan met" inhoudt, hebben we het hieronder op een rijtje gezet. • Voetbal is een teamsport; kom daarom op tijd bij de trainingen en wedstrijden. Afbellen doe je ruim van tevoren bij je leider of trainer; • De spelers luisteren naar de aanwijzingen van hun leiders en trainers; • Het is uiterst raadzaam om de trainingen en wedstrijden te beginnen met een warming-up; • Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van scheenbeschermers verplicht, het dragen van sieraden is dan niet toegestaan; • Tijdens de wedstrijden gedraag je je sportief. Je accepteert de beslissingen van de wedstrijdleiding. Uitgangspunt is een positieve en sportieve voetbalhouding ten opzichte van je eigen team, de tegenstanders en het publiek; • Na de trainingen en wedstrijden wordt er door alle spelers gedoucht; • De schoenen moeten buiten schoongemaakt worden in de borstels bij de ingang en worden dus niet schoongemaakt tegen de wanden in de gang of kleedkamer; • Na gebruik van de kleedkamer, wordt deze netjes achtergelaten. Ook ruim je je rommel op na je verblijf in de kantine; • In de kleedkamers mag niet worden gerookt; • De door UVV’40 beschikbaar gestelde tenues worden uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen. Gebruik bij andere gelegenheden kan alleen met toestemming van het bestuur; • Je blijft van andermans eigendommen af; • Je gaat zorgvuldig met het wedstrijd- en trainingsmateriaal om.

Infogids UVV’40

9

Seizoen 2010/2011


2.4.3

Trainers en leiders

Naast je functie als leider en trainer, zie je er op toe dat de spelers uit jouw team zich aan onze regels houden. • Indien noodzakelijk corrigeer je het gedrag. Indien het gedrag van spelers uit de hand loopt, wordt het jeugdbestuur hiervan in kennis gesteld; • Voornamelijk voor de jeugdspelers vervul je een voorbeeldfunctie. Daarom heb je respect voor de ouders, wedstrijdleiding en tegenstanders; • Uiteraard gebruik je tijdens het uitoefenen van je functie geen alcohol, en rook je zo weinig mogelijk.

2.4.4

Ouders

De ouders spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol. Vooral bij de jongste leeftijdscategorieën zullen ouders voor en na de trainingen en wedstrijden de kinderen verzorgen. UVV’40 kan deze rol niet overnemen. Naarmate de kinderen ouder zijn, neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt echter niet in dat u uw kind aan zijn of haar lot kunt overlaten. U mag veel van UVV’40 en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast heeft u ook verplichtingen tegenover UVV’40. Daarom gaan wij er van uit, dat u zich conformeert aan onderstaande gedragsregels.

• • • • •

• • • •

Van de ouders (van voornamelijk de pupillen) verwachten wij dat zij de wedstrijden van hun kinderen bezoeken. Zorg dat uw kind er op tijd is, of meld hem/haar op tijd af; Van de ouders wordt verwacht dat zij deelnemen in het vervoer naar uitwedstrijden; Van de ouders wordt positief gedrag verwacht richting eigen team en begeleiding, de tegenspelers en hun begeleiding en de wedstrijdleiding; Moedig de kinderen vooral aan, maar bemoei u zich niet met het spel. Laat dit aan leiders en trainers over. Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen; Negatief commentaar is funest voor de jeugdspelers/sters. Ze hebben er meestal meer last van dan baat bij. Pleisters om desnoods tijdens de wedstrijden de mond af te plakken worden gratis ter beschikking gesteld. Met andere woorden: blijf positief en laat het coachen over aan de trainers en leiders; Leer de kinderen positief gedrag, leer de kinderen te accepteren. Maak uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan 'winnen of verliezen'. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, enz. Assisteer daar waar nodig de begeleiders van het team, bijvoorbeeld bij het plaatsen/ verwijderen doeltjes, bij E en F, of als grensrechter van de D of wordt zelf leider van een team; Zorg bij uw kind voor een goede balans in sportplezier en prestatiedruk; Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen; bij wedstrijden die over de breedte van een veld worden gespeeld, niet op de middellijn gaan staan.

Infogids UVV’40

10

Seizoen 2010/2011


2.4.5

De kantine

De kantine is de huiskamer van onze vereniging. Hier kunnen we ons voor en na de training en wedstrijd ontspannen. Gebruik de kantine alsof je thuis bent. Houd je daarom aan het onderstaande.

2.4.6

Wangedrag

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door het aanwezige bestuurslid uit de kantine of van het verenigingscomplex verwijderd. Wangedrag wordt niet geaccepteerd. Hieronder vallen onder andere diefstal, vandalisme en geweld, gericht op eigendommen van UVV’40, haar leden of van haar bezoekers, tijdens wedstrijden of daar buiten. Afhankelijk van de aard van het wangedrag kan het (jeugd)bestuur een sanctie opleggen in de vorm van het laten vergoeden van de schade of het opleggen van een schorsing. Bij herhaaldelijk wangedrag kan dit leiden tot verwijdering (royement). Indien gewenst/noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld.

2.4.7

Diefstal

In elke kleedkamer van UVV’40 hangt tegenwoordig een bordje met de tekst: “UVV’40 stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen”. Wij willen dan ook iedereen vragen om waardevolle eigendommen of niet mee te nemen naar het voetbal of deze af te geven aan een leider die hierop kan toezien. In geval van diefstal zullen we genoodzaakt zijn om de politie in te schakelen.

Infogids UVV’40

11

Seizoen 2010/2011


2.4.8

Invullen strafformulier bij rode kaart

Als een speler van UVV’40 een rode kaart krijgt, dan dient de speler zelf na afloop van de wedstrijd een officieel KNVB formulier in te vullen waarop hij of zij kan aangeven waarom hij of zij deze rode kaart terecht of onterecht heeft gekregen (verweerschrift voor de KNVB). Dit formulier is verkrijgbaar bij de leider of het bestuur. Het formulier invullen is verplicht en dient binnen twee werkdagen na afloop van de wedstrijd in het bezit te zijn van de KNVB. Dus het is verstandig om na afloop van de wedstrijd het formulier in te vullen. Op een later moment komt het er niet meer van en in dat geval kost het de vereniging een boete. Bij te laat of niet invullen van het formulier wordt het bedrag van de boete verhaald op de speler. Tenslotte Indien u vragen heeft naar aanleiding van de hierboven opgestelde gedragsregels kunt u zich wenden tot een van de (jeugd-)bestuursleden van UVV’40. Uiteraard zijn zij bereid het beleid van UVV’40 nader toe te lichten.

2.5

Fysiotherapie bij UVV’40

Blessures zijn helaas zo opgelopen. Bij blessures waar fysiotherapie bij nodig is moet je niet lang twijfelen om langs de fysiotherapeut te gaan. UVV’40 heeft al een geruime tijd uitstekende ervaringen met Jan ten Bosch. Mocht je nu fysiotherapie nodig hebben, bel als seniorlid: Toon vd Velden (076-5611043), als juniorenlid Johan Snepvangers (0765614942). Deze personen kunnen snel een afspraak bij Jan ten Bosch maken zodat je eerder van je blessure af bent!

Infogids UVV’40

12

Seizoen 2010/2011


2.6

UVV’40 kleding

Soccer Center Breda is onze exclusieve leverancier van UVV’40-kleding. Het UVV’40 tenue is in te koop in de winkel van Soccer Center Breda aan de Lange Brugstraat 16. Alle UVV’40 leden krijgen hier standaard 10% korting op al hun aankopen. Door het melden van je naam en KVNB-relatienummer (dit weet je leider) kan je deze korting verkrijgen. Voor de aankleding van complete teams is er een inventarisatieformulier wat verkrijgbaar is in de bestuurskamer van UVV’40. Op dit formulier kan zowel het team als de sponsor zijn wensen kwijt omtrent de aankleding en sponsoring van het desbetreffende team. In overleg met Soccer Center Breda kan veel geregeld worden. In de toekomst is het idee eveneens om een link op de UVV’40 website te plaatsen naar een speciale UVV’40-webshop van Soccer Center Breda. Op deze wijze kan ieder lid van UVV’40 een bestelling doen via Soccer Center Breda.

2.7

Contributie

Voor het seizoen 2010-2011 is de contributie voor leden als volgt bepaald: Senioren A t/m D jeugd E & F jeugd Trainingsjeugd

€ € € €

125,100,95,60,-

De contributie dient uiterlijk 15 oktober betaald te zijn, anders kan niet meer worden deelgenomen aan wedstrijden en trainingen. De bij de A t/m D jeugd verplichte spelerspas wordt dan ingenomen. Het rekeningnummer van UVV’40 is 1167.09.847 Vermeld hierbij de volledige naam van de speler en het elftal.

Infogids UVV’40

13

Seizoen 2010/2011


3.

Senioren

3.1

Eerste elftal

3.1.1

Voorwoord hoofdtrainer

Mag ik mij even voorstellen? Berrie Waslander, wonend te Breda. Werkzaam voor de Voedsel en Waren Autoriteit te Zwijndrecht. Mijn trainerservaringen heb ik opgedaan bij vv Boeimeer, vv Dongen, Chaam, Molenschot, vv Rijen. Na een aantal gesprekken met bestuur, spelers en technische commissie, hebben wij besloten de uitdaging voor het volgend seizoen met elkaar aan te gaan. Tijdens deze gesprekken spraken wij nog over de 5e Klasse en hoe wij het een en ander zouden gaan (re) organiseren binnen de club om alle geledingen op een hoger plan te krijgen. Op het moment dat ik dit stukje voor u schrijf 16/06/10 heeft Zwitserland gewonnen van Europees kampioen Spanje. Wie dit van tevoren had voorspelt had hem /haar vreemd aangekeken. Wellicht dachten sommigen ook zo over het 1e team van UVV´40 in verband met promotie naar de 4e klasse, maar in voetbal is veel mogelijk. Door het goede werk van mijn voorganger Andre de Hoogd en natuurlijk spelers, begeleiding, keeperstrainer en bestuur is dit gerealiseerd. Promotie, van een team, is wel het mooiste wat er te behalen is binnen de club, maar wat velen waarschijnlijk niet beseffen, is dat er volgend seizoen voor een ieder een geweldige uitdaging ligt om op dit niveau te blijven of te verbeteren. De verbeteringen uitten zich doordat het positieve en actieve bestuur een trainer voor het 2e team gevonden heeft zodat de contouren voor de selectie 1 en 2 al zichtbaar zal worden. De technische commissie is ook druk doende om voor volgend seizoen bij de jeugd weer dingen op de rails te krijgen. De voorbereiding voor het volgend seizoen, selectie 1 en 2 staat al twee weken definitief vast. De selectie is versterkt met een aantal spelers van ‘ buitenaf ‘ maar wel met een Ulvenhouts tintje. Er staat een jonge groep die veel kan bijleren van hun ervaringen. Wij, selectie, spelers, begeleiding, bestuur hebben er zin ‘ an’ om nu al te beginnen Ik ben er nu al trots op dat ik deel uitmaak van de familie van UVV’40. Hierbij wil ik iedereen een prettige vakantie wensen en hoop iedereen weer te ontmoeten begin augustus, wanneer de trainingen beginnen. Berrie Waslander Hoofdtrainer UVV’40

Infogids UVV’40

14

Seizoen 2010/2011


3.1.2

Selectie

Het eerste elftal gaat dit seizoen van start met de volgende spelers: UVV’40 – 1e elftal Trainer: Berrie Waslander Leider: Ron de Rooij Andrews de Bakker Ranil Beekers Boy Biemans Ben Bluekens Rob Broeders Jeroen de Brouwer Sjoerd den Dekker Tim Eggly Jordi Jeras Denny Kanters Jordi van der Kleij Joëll Maas Dennis van Oers Nils de Rooij Bjorn Snepvangers Rolf Snepvangers Edwin van Vugt

Infogids UVV’40

15

Seizoen 2010/2011


3.1.3

Voorbereiding selectie

De voorbereiding voor de selectie ziet er dan als volgt uit: Dag

Datum

Activiteit

Tijd

Zondag

01-08-2010

Training

10.30 uur

Dinsdag

03-08-2010

Training

19.45 uur

Vrijdag

06-08-2010

Training

19.45 uur

Zondag

08-08-2010

Training

10.30 uur

Dinsdag

10-08-2010

Training

19.45 uur

Vrijdag

13-08-2010

Training

19.45 uur

Zondag

15-08-2010

Oefenwedstrijd

n.n.t.b.

Chaam uit

Dinsdag

17-08-2010

Oefenwedstrijd

n.n.t.b.

n.n.t.b.

Vrijdag

20-08-2010

Training

19.45 uur

Zondag

22-08-2010

Bekerwedstrijd

n.n.t.b.

n.n.b.

Dinsdag

24-08-2010

Bekerwedstrijd

n.n.t.b.

n.n.b.

Vrijdag

27-08-2010

Training

19.45 uur

Zondag

29-08-2010

Bekerwedstrijd

n.n.t.b.

n.n.b.

Dinsdag

31-08-2010

Oefenwedstrijd

19.30 uur

Rijen thuis

Vrijdag

03-09-2010

Training

19.45 uur

Zondag

05-09-2010

Start competitie

19.30

Infogids UVV’40

16

Tegenstander

n.n.b.

Seizoen 2010/2011


3.2

Lagere senioren

3.2.1

Teamindeling

De indeling van de lagere senioren inclusief begeleiding is als volgt:

UVV’40 2 Leider: Michiel van Exsel 06-15151190

Bart van Baal Koen van Berkel Freek Crul Rob Crul Joost Heestermans Hans Herrings Bob de Kort Sven Lameijer Bob Melisse Paul Melisse Rob Raats Bart van Riel Jeroen van Riel Martijn van Rijen Jurgen Stoop Bert Timmerman Niels Verheijen Roddy Verheijen Dominic Vlamings

3.2.2

UVV’40 3 Leider: Wil Mertens / Chris Voeten 076-5611138 Roel van Baal Mark Bruggeling Yoerie vd Dam Dirk van Dooren Luc Heestermans Maikel Heestermans Wesley Kriesels Seth Marijnissen Dennis van Miert Jeroen vd Meulen Daniel Schalk Jan Spiering Marc Stuijfzand Toon Vissers Erik Vogels Joeri Vuyk

UVV’40 4 Leider: Ton Roovers 076-5657958

Ronnie van Baal Freek vd Berg Mario de Brouwer Niki Hendrickx Niels Mulders Bram van Overloop Pim van Overloop Tom van Overloop Remco Raats Niek Roovers Rick Roovers Paul Snepvangers Emiel Schreuder Tom Schreuder Hugo Stam Kenny Vuyk

Competitie-indeling

Op dit moment zijn er nog geen competitie-indelingen voor lagere senioren bekend. Zodra deze bekend zijn zullen deze met de leiders van de lagere senioren gecommuniceerd worden. Voor de lagere senioren start de competitie in het weekend van 11 en 12 september 2010.

Infogids UVV’40

17

Seizoen 2010/2011


4.

Junioren

4.1

Inleiding

UVV’40 heeft 25 jeugdteams. Dit jaar weer meer jeugdteams in de competitie en daaruit blijkt dat het leuk is om te voetballen bij UVV’40 in Ulvenhout. We hebben prachtige velden, goede kleedkamers en vooral ook een grote inzet van leiders en trainers die met veel enthousiasme de spelers laten voetballen en vele leuke activiteiten organiseren! Ook de hulp van vele ouders is vaak een steun in de rug. Het aantal jeugdleden is ook dit seizoen enorm toegenomen en we heten de nieuwe leden van harte welkom. We hebben ons best gedaan om weer een goede indeling te maken van de elftallen en deze op het juiste niveau in te delen. Daarbij is gebruik gemaakt van ons technisch jeugdplan wat door het bestuur is vastgesteld. We starten dit jaar dus met 25 jeugdteams. Een enorm aantal. Bij voldoende aanwas komt er ook weer een trainingsgroep van de jongste F-jeugd die na de winterstop zal deelnemen aan de competitie. Het is duidelijk dat we te maken hebben met een forse groei van het aantal elftallen en dat het voetbal duidelijk leeft in Ulvenhout. We hebben de teams zo ingedeeld dat iedereen veel kan voetballen. Dus als je niet kan spelen geef dat dan zo snel mogelijk door aan je leider zodat er aanvulling kan worden geregeld van een ander team en alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. Naast het voetbal zullen er dit jaar weer een groot aantal activiteiten worden georganiseerd zoals het Sinterklaasfeest, het kerstzaalvoetbaltoernooi en het jeugdkamp wat elk jaar weer een feest is voor de kinderen. Zoals ieder jaar willen wij de spelers en ouders informeren over een aantal belangrijke voetbal- en organisatorische zaken bij UVV’40. Deze informatie kunt u in deze Informatiegids vinden. Zo vindt u de namen en telefoonnummers van de leden van de jeugdcommissie. Daarnaast heeft de jeugdcommissie een aantal belangrijke tips en afspraken opgenomen met betrekking tot afmeldingen, hygiëne, vervoer, afgelastingen, etc. Wij hopen dat ouders en spelers met ons mee willen werken om deze afspraken na te komen zodat we er weer een plezierig en succesvol seizoen van kunnen maken. Ten slotte vindt u in deze gids de indeling van de elftallen, namen en telefoonnummers van leiders en trainers, de trainingstijden en het oefenprogramma voor de start van het nieuwe seizoen. Ik wens iedereen een prettig en plezierig voetbalseizoen 2010/2011 Michael van Egeraat / Jeugdvoorzitter

Infogids UVV’40

18

Seizoen 2010/2011


4.2

De belangrijkste regels

⇒ Speel met plezier en sportief; ⇒ Kom op tijd en meld je bijtijds af voor wedstrijden en trainingen; ⇒ Betaal je contributie voor 15 oktober; ⇒ Bedenk dat we voor de activiteiten zoals zaalvoetbal, Sinterklaas en Jeugdkamp ook afhankelijk zijn van jullie verkoop van loten, dus doe allemaal je best. ⇒ Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt een beroep op ouders gedaan; ⇒ Tijdens vakanties wordt er niet getraind; ⇒ Elke zaterdagochtend is er een lid van het jeugdbestuur aanwezig i.v.m. mogelijke afgelastingen. Ook voor ondersteuning (invullen formulier, ontvangst tegenstander etc.) kunnen leiders hierop een beroep doen; ⇒ Elk team zal aan het eind van het seizoen voor 1 toernooi worden ingeschreven; ⇒ Speciaal voor onze jeugdleden zijn er op zaterdagmorgen tegen gereduceerd tarief consumptiekaarten te koop (10 stuks) in de Taveerne. ⇒ Aan kinderen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verkocht De leider van het elftal kan bij het niet nakomen van deze regels in overleg met de jeugdvoorzitter een waarschuwing aan spelers geven. Ook kan een speler bij regelmatig wangedrag door de leider in overleg met de jeugdvoorzitter een straf worden opgelegd zoals geen basisplaats en het schorsen van maximaal 2 wedstrijden. Over het opleggen van schorsingen van meer dan 2 wedstrijden beslissen de jeugdvoorzitter en een lid van het hoofdbestuur.

4.3

Samenstelling jeugdcommissie

De jeugdcommissie is het hele jaar actief om samen met vele vrijwilligers (leiders, trainers en ouders) de voetballers van UVV'40 voetbalplezier te bezorgen én om de jeugd van UVV’40 voor te bereiden op het "grote werk", het seniorenvoetbal. Om dat te kunnen bereiken worden er vele trainingen, wedstrijden en activiteiten georganiseerd. De jeugdcommissie probeert al deze zaken te coördineren en op elkaar af te stemmen. De Jeugdcommissie is als volgt samengesteld: Michael van Egeraat Paul Goeijers Geert Boemaars Wiljan van Laarhoven Ad van Rijen Johan Snepvangers

Jeugdvoorzitter Wedstrijdzaken Activiteiten Technische commissie Loterij / ondersteuning SNUVVEL/advisering/EHBO

076-5613250 076-5601543 076-5601662 06-51567415 076-5612182 076-5614942

De Jeugdcommissie is aanspreekbaar voor de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. Met vragen en/of opmerkingen kunt u bij een van de leden terecht. Ook kunt u zich bij een van hen melden voor het geven van trainingen, begeleiden van teams, scheidsrechter en sponsoring. Regelmatig is er overleg tussen de jeugdcommissie en alle leiders en trainers van de jeugd.

Infogids UVV’40

19

Seizoen 2010/2011


4.4

Technische Commissie

Binnen UVV’40 is een technisch beleidsplan voor de jeugd van kracht dat is bedoeld om zorg te dragen voor een goede opleiding van de gehele jeugd, dus van F-pupil tot A-junior. De Technische Commissie (TC) is door het bestuur van UVV´40 ingesteld voor het opstellen c.q. bijstellen en bewaken van de uitvoering van een Technisch Beleidsplan. Het technisch beleidsplan is voor iedereen beschikbaar via de website www.uvv40.nl De taken van de TC zijn: - adviseren over indeling van de competitieteams; - coördinatie en indelingen trainers, trainingen en trainingsstof; - adviseren inzake spelersaangelegenheden tijdens het seizoen (tijdelijke of permanente overplaatsing spelers); - advisering inzake de overgang van de junioren naar senioren. De commissie bestaat uit: - Frank Peeters - Wiljan van Laarhoven - Richard Verburgt - Hans der Kinderen - James Bush

4.5

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bedenkt en organiseert allerlei activiteiten voor de voetbaljeugd. Hierbij valt te denken aan het feest voor Sinterklaas, het kerst zaalvoetbaltoernooi en natuurlijk het eigen UVV-jeugdkamp. De commissie bestaat uit: - Geert Boemaars - Maurice de Koning - Bart van Baal - Kees Mouwen - Niek Roovers - Remco Raats Daarbij worden zij ondersteund door een groot aantal andere vrijwilligers en vrijwilligsters. Heel belangrijk, want vele handen maken licht werk.

Infogids UVV’40

20

Seizoen 2010/2011


4.6

Toernooicommissie miniveld jeugd

Met als ‘groot voorbeeld’ het internationale Miniveld toernooi zal ook dit jaar weer een eigen Miniveld toernooi voor de jeugd worden georganiseerd. De organisatie die er steeds in slaagt een fantastische dag hiervan te maken bestaat uit: - Simon van Dongen - Rob de Jong - Ton Roovers - Ad van Rijen

4.7

Overleg leiders / trainers

Er is 3 x per jaar overleg tussen leiders/trainers van de jeugdafdeling. De vergadering wordt voorbereid door de jeugdvoorzitter en alle trainers en leiders van de jeugd worden geacht daarbij aanwezig te zijn.

4.8

Taken van een leider

De leider / trainer is de coach van het team en dus degene die de opstelling bepaalt en zegt hoe er wordt gespeeld. Hij geeft de aanwijzingen in het veld naar de spelers toe. De ouders moeten, indien nodig, worden verzocht zich niet met het veldspel te bemoeien. Positief aanmoedigen mag natuurlijk wel. De leider is “slechts” vlagger of indien nodig ‘scheidsrechter’. Taken: De leider is bij thuiswedstrijden ook gastheer en zorgt voor de opvang (koffie) van de leider en/of trainer van de gasten in de bestuurskamer. Vaak is er iemand van het jeugdkader (Paul, Michael, Ad, Johan,Ton) aanwezig die hiervoor zorgt en waar je terecht kan voor vragen en andere aangelegenheden die zich voordoen. De leider zorgt er tevens voor dat het wedstrijdformulier (vanaf D-jeugd) vóór de wedstrijd geheel en zorgvuldig is gevuld aan de hand van de spelerspassen door beide partijen. Na de wedstrijd vult de leider en/of scheidsrechter van UVV’40 de uitslag op het wedstrijdformulier in en tekenen beiden het formulier. Hierna tekent de leider/trainer van de gasten het formulier en ontvangt de bezoekende club de laatste kopie. Bij de F en E teams vult de leider/trainer of scheidsrechter de uitslag in waarna de leider en/of trainer van de bezoekers tekent. Bij niet volledig ingevulde formulieren brengt de KNVB kosten in rekening dus probeer dit te voorkomen. De gastheer begeleidt de bezoekers eventueel naar hun kleedkamer en vermeldt op welk veld er wordt gespeeld. Meestal is dit al door een van onze terreinknechten aangegeven op het witte bord voor de ingang van de taveerne op Jeugdland.

Infogids UVV’40

21

Seizoen 2010/2011


De leider zorgt ervoor dat de spelers tijdig zijn omgekleed voor de warming-up of de te spelen wedstrijd. De trainer maakt de opstelling bekend waarna hij met de spelers de warming-up doet. In principe is dit altijd op het trainingsveld of in overleg met een van de terreinknechten. Vlak voor aanvang van de wedstrijd zorgt de leider er voor dat de spelers klaar staan voor het handje schudden met de tegenstander en ziet toe dat dit zonder “akeligheden” gebeurd. De leider zorgt voor een scheidsrechter, de wedstrijdbal en de vlaggen voor de assistenten. De vlaggen en de wedstrijdbal liggen al klaar in het scheidsrechterlokaal of na overleg met onze terreinmanagers. Bij de F en E teams worden na de wedstrijd nog strafschoppen genomen. De scheidsrechter bepaalt in welk doel dit gebeurt. De leider zorgt ervoor dat zijn spelers achter elkaar klaar staan voor het nemen van de strafschoppen. Na de wedstrijd/het nemen van de strafschoppen zorgt de leider ervoor dat al zijn spelers weer klaar staan voor het handje schudden en ziet toe dat dit wederom zonder “akeligheden” gebeurt. Zelf bedankt de leider de leider/trainer van de bezoekende club en de scheidsrechter. De leider zorgt ervoor dat zijn spelers alvorens de kleedkamers te betreden hun schoenen buiten uitkloppen. Indien er 2 begeleiders zijn, zorgt ofwel de leider, de trainer of de scheidsrechter dat het wedstrijdformulier wordt afgetekend en ook de tegenpartij dit heeft gedaan. De andere is aanwezig in de kleedkamer en zorgt ervoor dat de spelers zich zo snel mogelijk gaan douchen en aankleden zodat de terreinverzorgers de kleedkamer snel kunnen schoonmaken voor de volgende bezoekende club. De leider en/of trainer zorgt er uiteraard voor dat er geen spullen in de kleedkamer blijven liggen. Gevonden kleding en andere spullen afgeven bij de terreinverzorgers. Samengevat: -

Opvang bezoekers (thuis) Zorgen voor een scheidsrechter (thuis) Bepalen wie coacht en wie vlagt (thuis/uit) Invullen/aftekenen wedstrijdformulier (thuis/uit) Afmeldingen spelers (thuis/uit) Vervoer (uit) Eerst melden in de bestuurskamer (uit) Telefoonnummers spelers (ALTIJD).

Infogids UVV’40

22

Seizoen 2010/2011


Als bestuur en leden hechten wij bijzonder veel waarden aan sportiviteit en de gebruikelijke gedragsregels binnen onze vereniging. Indien iemand zich niet houdt aan deze gedragsregels (ook verbaal geweld hoort daarbij ) dan moeten leiders / trainers de persoon hierop aanspreken en daarvan melding maken aan één van de leden van het jeugdkader (Paul, Michael, Ad, Johan,Ton). Alle leiders zijn ook lid van de KNVB en moeten dus een kopie van het legitimatiebewijs in bezit stellen van UVV’40. Tip: het KNVB nummer van UVV’40 is BBJD21K Een formulier voor het maken van stickers staat op www.uvv40.nl

4.9

Loterij

Elk jaar worden aan de leden van UVV’40 zowel senioren als junioren loten verstrekt om te verkopen aan vrienden, familie, kennissen, buurtbewoners enz. Iedereen heeft dan tot 15 december de tijd om de verkochte boekjes weer in te leveren. En met het verkopen van loten kan je weer meedoen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd zoals een Sinterklaasfeest, zaalvoetbal en het jeugdkamp.Net als vorig jaar zullen we de leden die de meeste loten verkopen weer belonen met een voetbalshirt van hun favoriete club. Dit moet dan wel gedaan worden met de verkoop van extra boekjes.

4.10

Contributie

De contributie bedraagt voor het voetbalseizoen 2010-2011: € 100,- per jaar voor de spelers uitkomend in de A t/m D jeugd; € 95,- per jaar voor de spelers uitkomend in de E t/m F jeugd; € 60,- per jaar voor de F-spelers die vanaf augustus trainingslid zijn en vanaf Januari competitie gaan spelen;

De contributie dient uiterlijk 15 oktober betaald te zijn, anders kan niet meer worden deelgenomen aan wedstrijden en trainingen. De bij de A t/m D jeugd verplichte spelerspas wordt dan ingenomen.

Het banknummer van UVV’40 is 11.67.09.847. Vermeld hierbij volledige naam van speler en het elftal.

Infogids UVV’40

23

Seizoen 2010/2011


4.11

Trainingen en afmeldingen

Voetbal is een spel en het is dan ook fijn om te voetballen. Voetballen is ook een sport en vraagt daarom ook om vaardigheden om beter te worden. Hiervoor is veel voetbaltraining nodig. De jeugdtrainers van UVV’40 zijn in staat om, rekening houdend met de leeftijdsgroep, te streven naar zoveel mogelijk plezier in het voetbal. Voor een training betekent dit dan ook dat er zoveel mogelijk wordt gevoetbald en er dus spraken is van echte voetbalsituaties. Op de training wordt ook geleerd wanneer en hoe vrij te lopen. Hoe te dekken, mandekking of positiedekking. Dat wordt geoefend in positiespelletjes en in partijvormen. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de leeftijdsgroep. De training kan alleen zinvol zijn als ALLE spelers er zijn. In principe is het dus verplicht om aanwezig te zijn op de training. Natuurlijk komt dit wel eens een keer niet goed uit door huiswerk, verjaardagsfeestje enz. Voor de trainer is het dan ook erg belangrijk om te weten dat je niet komt. Hij kan dan rekening houden met de oefenstof. Bel s.v.p. even af bij de trainer als je echt niet kunt komen. Voor alle elftallen zijn er vaste trainingsblokken. Er vinden geen trainingen plaats tijdens vakanties. Tijdens de schoolvakanties is er GEEN training voor de jeugd. Wedstrijden en afmeldingen. Wanneer een speler niet kan spelen op zaterdag moet hij zich uiterlijk donderdag (noodgevallen uitgezonderd) afmelden bij zijn leider. Als er tijdig afgemeld wordt, kan de leider voor een eventuele vervanging zorgen. Wij hopen natuurlijk dat er zo min mogelijk afmeldingen komen. Als een team te weinig spelers heeft verzoekt de leider van het ‘vragende team’ aan de leider van een ander team om spelers af te staan. De leider van het ‘leverende team’ zal dan de speler (s) benaderen en op de hoogte stellen voor welk team wordt gespeeld. De leider van het ‘leverende team’ bevestigt naar de leider van het ‘vragende team’ dat de speler (s) meespelen. Het is alleen tijdens trainingen en wedstrijden toegestaan om gebruik te maken van de velden. Daarbuiten is het verboden om zonder begeleiding vanuit UVV’40 te voetballen.

Infogids UVV’40

24

Seizoen 2010/2011


4.12

Kleding

Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen voetbaltas. In de tas moet het volgende aanwezig zijn: shirt, broek, kousen, voetbalschoenen, trainingspak, handdoek, zeep en shampoo, badslippers, scheenbeschermers (verplicht) en een reserveshirt. Teams die beschikken over een team met een sponsornaam worden aan het eind van het seizoen deze weer in te leveren. Nieuwe sponsors zijn natuurlijk altijd welkom en de tenues hiervoor worden centraal ingekocht. Voor de herkenbaarheid van onze club hebben wij daarvoor de volgende afspraak gemaakt: shirt: broek : kousen : merk :

Donkergroen Wit Groen-wit gestreept Masita.

Wij streven er naar om het tenue meerdere jaren te gebruiken en geven daarbij het advies om bij inkoop voor een compleet team uit te gaan van 10 stuks en 1x keeper voor E en F jeugd en 15 stuks en 1x keeper voor de A t/m D jeugd. Van elk verkocht tenue ontvangt UVV’40 een percentage van het aankoopbedrag. Voor het bestellen van tenues voor een geheel team, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Soccer Center Breda. Voor meer informatie verwijzen wij u naar paragraaf 2.6 (UVV’40 kleding).

4.13

Douchen

Uit oogpunt van hygiëne zijn de spelers verplicht na iedere training en wedstrijd te douchen. Als er problemen zijn met het gezamenlijk douchen, dan kunnen de ouders contact opnemen met de leider of trainer.

Infogids UVV’40

25

Seizoen 2010/2011


4.14

Vervoer bij uitwedstrijden

De speler moet op tijd van huis vertrekken. Bij uitwedstrijden wordt er over het algemeen uitgegaan van vervoer per auto via een rijschema. Voor vervoer over kortere afstanden kan de leider aangeven dat de fiets zal worden gebruikt. In beide gevallen wordt er door de leider er op toegezien dat er gezamenlijk wordt vertrokken en na afloop gezamenlijk wordt terug gekeerd naar Jeugdland. De KNVB stelt dit als eis i.v.m. de verzekering van de spelers:” Bij het waarnemen van onveilig verkeersgedrag dient onmiddellijk de leider en/of het jeugdbestuur geïnformeerd te worden”. Het komende seizoen zal er per team een zogenaamd rijschema gemaakt worden. In het schema staat wanneer welke ouder(s) aan de beurt is om te rijden bij uitwedstrijden. Alle ouders worden op deze manier betrokken bij het vervoer van de kinderen. Bij een verhindering moet de ouder die moet rijden zelf voor vervanging zorgen! Indien ouders niet kunnen rijden (geen auto, ploegendienst, voor ander elftal rijden, etc.) verzoeken wij u uw verhinderingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de leider van het team (zie teamindeling en leideroverzicht in deze gids) waarin u kind(eren) speelt. Dit in verband met het samenstellen van het rijschema. Als de leiders geen bericht ontvangen gaan zij er van uit dat u kunt rijden en zullen zij u op een willekeurige datum “inroosteren”.

4.15

Schorsingen en boetes

Het kan voorkomen dat een speler door een overtreding een boete en/of een schorsing krijgt van de KNVB. Afhankelijk van de aard van de overtreding zal het bestuur bepalen wie de boete betaalt, UVV'40 of de speler. UVV'40 zal in ieder geval niet automatisch alle boetes betalen.

4.16

Aan- en afmeldingen

Nieuwe leden kunnen zich in principe het hele jaar door aanmelden. Zij kunnen en mogen dan al mee trainen met de leeftijdgenoten en in vriendschappelijke wedstrijden meespelen mits er voldoende plaats vrij is. Als er nog plaats is binnen een team, dan mogen zij ook meteen meedoen aan officiële wedstrijden. Als er geen plaats is worden zij voorlopig ingedeeld bij een trainingsgroep. Kinderen die lid willen worden kunnen zich het beste aanmelden vóór half mei, omdat dan de teams voor het nieuwe seizoen ingedeeld gaan worden. Spelers die willen stoppen met voetballen moeten zich vóór 15 mei afmelden. Formulieren voor aanmelding/afmelding zijn verderop in de gids opgenomen. Voor spelers ouder dan 16 jaar en leiders moet een identiteitskenmerk, zoals paspoortnummer op het aanmeldingsformulier worden vermeld.

Infogids UVV’40

26

Seizoen 2010/2011


4.17

Spelerspas

Alle spelers die uitkomen in de D-jeugd of hoger zijn alleen speelgerechtigd als zij beschikken over een spelerspas. Nieuwe leden moeten daarvoor bij aanmelding ook een echte pasfoto inleveren. Door het aanleveren van een pasfoto voor de spelerspas geeft de speler toestemming voor het gebruik van de pasfoto en persoonsgegevens voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.

4.18

EHBO

Binnen de jeugdafdeling beschikt iedere leider over een EHBO-set en een waterzak, zodat bij blessures de eerste verzorging door de leider of trainer plaats kan vinden.

4.19

Informatie rond wedstrijden en trainingen

Alle informatie over wedstrijden, trainingen en jeugdzaken is elke week te vinden in het weekblad Nieuw Ginneken, rubriek UVV-nieuws en de Bredase Bode. Ook op Internet is informatie te vinden via www.uvv40.nl www.voetbal.nl en zoek op club Mededelingenbord in de Taveerne. In de Taveerne op sportpark Jeugdland hangt een speciaal mededelingenbord voor de jeugd. Op dit bord worden mededelingen, standenlijsten en aankondigen op gehangen die bestemd zijn voor de jeugdspelers. Het bord hangt bij de doorgang richting tennishal.

Infogids UVV’40

27

Seizoen 2010/2011


Afgelastingen en de telefooncirkel. Door de KNVB afgelaste wedstrijden zijn te vinden op teletekstpagina 603 van de 3 Nederlandse TV-zenders. Kijk dan naar regio ZUID 1. Om bij afgelastingen van wedstrijden of trainingen elkaar snel te kunnen informeren wordt de telefooncirkel geïntroduceerd. Alle leiders en trainers kunnen het komende seizoen met dit systeem gaan werken. Het systeem zit heel simpel in elkaar en gaat als volgt. 1. Alle spelersnamen (met telefoonnummer) van het team worden achter elkaar geplaatst. De trainer/leider belt de eerste speler. Deze speler belt de volgende op de lijst, enz. 2. Bij geen gehoor bel je de daar op volgende speler op de lijst. Vergeet niet om later alsnog je eigen speler te bellen! 3. Word je gebeld, bel dan onmiddellijk de volgende speler op! Procedure op zaterdag. Als de wedstrijden NIET doorgaan ontvangt de leider bericht. De leider kan bij twijfel op zaterdag bellen naar 06-23477125. De leider geeft het bericht dan verder door. Procedure bij trainingen. Als de wedstrijden NIET doorgaan wordt per team 1 trainer gebeld door de terreinverzorger. Zorg dat het juiste nummer bekend is. De trainer geeft dit dan verder door.

4.20

Pupil van de week

Ook dit seizoen is er bij thuiswedstrijden van het eerste elftal een ‘pupil van de week’. Deze pupil wordt geselecteerd uit de E1-jeugd. Op de betreffende wedstrijddag is deze pupil met zijn voetbalkleding aanwezig met zijn ouders. De pupil kan dan deelnemen aan een echte wedstrijdbespreking van het eerste elftal, de warming-up meedoen en het verloop van de wedstrijd volgen. Ook wordt er een foto gemaakt voor het Weekblad “Nieuw-Ginneken”. Na de wedstrijd is er nog een nabespreking met consumptie in de bestuurskamer. De ouders van de betreffende pupil worden van tevoren op de hoogte gesteld.

Infogids UVV’40

28

Seizoen 2010/2011


4.21

Gevonden voorwerpen

Elk jaar blijven er enorm veel spullen over die bij UVV’40 zijn blijven liggen. Mist u iets of hebt u iets gevonden stelt u zich dan in verbinding met onze terreinverzorgers. Gevonden voorwerpen kunnen ook in de bestuurskamer worden afgegeven.

4.22

Opleidingen

UVV’40 stimuleert alle leden en betrokkenen tot het volgen van cursussen en opleidingen die ten goede komen van onze vereniging. Voor het volgen van een KNVB opleiding zijn er de volgende mogelijkheden : - jeugdvoetballeider (4x 3 uur) - module F-E-D pupillentrainer (4 x 3 uur) - pupillentrainer (8x 3 uur en minimaal 6 eigen trainingen) - juniorentrainer (10x 3 uur en minimaal 8 trainingen en 4 wedstrijden) - trainer-coach III jeugd (23 bijeenkomsten x 3 uur en 60 uur stage) - pupillenscheidsrechter (2 bijeenkomsten van 2,5 uur) - juniorenscheidsrechter ( 5 bijeenkomsten x 3 uur) - basisopleiding scheidsrechter veldvoetbal (17 bijeenkomsten x 3 uur). Daarnaast is het ook mogelijk om een opleiding voor clubscheidsrechter (ook voor jeugd) te volgen. In korte tijd leer je de belangrijkste regels en via de scheidsrechtersvereniging Breda wordt je hierbij geholpen en ondersteund. Clubscheidsrechters kunnen ook voor 50% van de kosten een seizoenskaart van NAC aanschaffen.

Infogids UVV’40

29

Seizoen 2010/2011


4.23

Elftalindeling jeugd

4.23.1

Doelstelling

“De jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport laten beoefenen”. Dat is waar UVV’40 voor gaat. De gelegenheid die wordt geboden om je te vormen van jeugdige naar volwassene is van onschatbare waarde. Het juiste sportklimaat kan van immense betekenis zijn voor iedereen die van sport houdt en hieraan meedoet. Voetbalvereniging UVV'40 hanteert als belangrijkste uitgangspunt voor haar jeugdafdeling het principe van ‘het opleiden staat centraal'. Primair is het voetbalspel en de begeleiding van de jongeren gericht op; - het stimuleren van het plezier in voetbal; - het verbeteren van de voetbalvaardigheden van de speler; - motiveren tot inspanning voor het team; - het aandragen van een gepaste voetbalbeleving; Elk jeugdlid heeft recht op de mogelijkheid om opgeleid te worden in beginselen van het voetbalspel. UVV'40 heeft hiermee de verantwoordelijkheid om dit op een zodanige wijze te doen dat hiermee het jeugdlid door zijn gekozen vrijetijdsbesteding verder als persoon gevormd wordt. Door een doordachte manier van opleiden en begeleiden kan UVV'40 hier een bijdrage aan leveren. De indeling van de teams vindt plaats middels het Technisch beleidsplan wat voor alle leden beschikbaar is en op de website www.uvv40.nl te vinden is.

Infogids UVV’40

30

Seizoen 2010/2011


4.23.2

Indeling teams

De peildatum voor de leeftijdsgrenzen van de jeugdelftallen is gesteld op 1 januari. Voor het seizoen 2010/2011 geldt het volgende: A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd E-jeugd F-jeugd

2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e

jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars jaars

Geboren in 1992 Geboren in 1993 Geboren in 1994 Geboren in 1995 Geboren in 1996 Geboren in 1997 Geboren in 1998 Geboren in 1999 Geboren in 2000 Geboren in 2001 Geboren in 2002 Geboren in 2003 Geboren in 2004 en vanaf 01-01-2011 geboren in 2005

Trainingsgroep

Per leeftijdsgroep kunnen maximaal 3 spelers (1e jaars) in aanmerking komen voor dispensatie waardoor zij kunnen uitkomen in een lagere leeftijdsgroep. Voor zeventallen is dat maximaal 2 spelers. Geen dispensatie wordt verleend aan E-pupillen die in de F-jeugd willen uitkomen. Voor dispensatie moet een apart verzoek aan de KNVB worden gedaan (vóór 1 augustus resp. 1 november). Het besluit hierover is bindend.

Infogids UVV’40

31

Seizoen 2010/2011


INDELING Voor eventuele vragen/suggesties kunt u vanaf maandag 30 augustus terecht op tc@uvv40.nl want dan gaan we van start met (de voorbereiding op) het seizoen 2010/2011. Spelers die gestopt zijn danwel ontbreken worden verzocht dit per omgaande door te geven via tc@uvv40.nl. De onderstaande teamindeling wijkt enigszins af van het overzicht dat in april op de website van UVV'40 is geplaatst. Naar aanleiding van af- een aanmeldingen is er in een aantal teams nog wat gewijzigd omdat sommige teams anders te weinig spelers te hebben. Dit is met de desbetreffende ouders/verzorgers besproken. A1

B1

B2

1 Mounsiff

Arrhioui

1 Bas

van

Baalen

1 Laurens

Baeten

2 Julian

Baeten

2 Jelco

de

Beer

2 Rogier

Daamen

3 Bindert

Blauw

3 Daan

van

Beyneveld

3 Dennis

van Dongen

Boxel

4 Bram

Boemaars

4 Lars

van Dun

5 Tom

Fens

5 Joep

Dooren

5 Mark

Heestermans

6 Chesron

Givigori

6 Rob

Heestermans

6 Tim

Heestermans

7 Ruud

Heestermans

7 Wesley

Hooijdonk

7 Robin

Huijbregts

8 Sharif

Jaber

8 Lars

Hooijdonk

8 Mick

Koertshuis

9 Teun

Peters

9 Matthijs

Machielse

4 Nick

van

van

van

9 Lars

van

Oosterbosch

10 Daan

van

Oosterbosch

10 Lex

Schoenmakers

10 Brian

van Riel

Stes

11 Ruben

Vissers

11 Floris

de

Velthoven

12 Pieter

Zuijdwijk

12 Jasper

Vrins

11 Hans 12 Aad

van

Vries

13 Sebastian

Welten

13 Bjorn

Wantia

14 Jorg

Wouters

14 Thomas

Weijmer

Infogids UVV’40

32

Seizoen 2010/2011


C1 1 Luc

C2 van

2 Bas 3 Nino

van

4 Stan

C3

Dongen

1 Jochem

Aerts

1 Jan

Donkers

2 Reza

Bayrami

2 Nick

Bijmoer

Gastel

3 Mart

Bighelaar

3 Paul

Bliek

Huijbregts

4 Tom

Boucherie

4 Mauro

Busch

Dietz

5 Niels

van Dongen van Ginneken

v.d.

van Bergen

5 Bas

v.d.

Linden

5 Maarten

6 Gijs

v.d.

Linden

6 Tim

van

Dijke

6 Jesse

7 Tim

Nederveen

7 Javier

van

Eijck

7 Bart

8 Tommy

Nous

8 Floris

van

Jeveren

8 Pepijn

v.d. Maagdenberg

9 Ivo

Peeters

9 Nils

Meijer

9 job

vd

10 Youri

Steenbergen

10 Lars

11 Lauren

Vissers

12 Tommy

Wurtz

13 Moerad

Zekari

C Meisjes

van

Janssens

Meer

Nederkassel

10 Adriaan

11 Alexander

Papatsonis

11 Lars

12 Niek

Vromans

12 Bossis

Sambi

13 Coen

Voesenek

D1

1 Maaike

Boemaars

1 Onno

2 Esmee

Bruininks

3 Lindy

Przespolewski van Rees

D2 Beer

1 Jesper

2 Jaap

Berenschot

2 Martijn

v.d. Boer

Donkers

3 Martijn

Bloemen

3 Thomas

van Boxtel

Eeckelen

4 Marijn

Burgers

4 Mathijs

v.d. Broek

Kleijn

5 Tim

van

Dun

5 Joris

Loop

6 Martijn

ten

Hagen

6 Wouter

van Dijke

7 Hannes

Messemaeckers

7 Gijs

Hutten

7 Nando

van Gastel

8 Sanne

Nous

8 Berend

Kinderen

8 Roel

Gulikers

9 Nienke

Peeters

9 Michiel

Kokshoorn

9 Max

Kranenborg

10 Famke

Peeters

10 Luc

van

Laarhoven

10 Mari

Kuijpers

11 Deinira

Souhawat

11 Jasper

v.d.

Pol

11 Sep

Luijf

12 Lotte

Voesenek

12 Chevarigo

Souhawat

12 Thijs

Mouwen

13 Eva

Vuckovic

13 Olaf

Steenbergen

13 Gijs

Peeters

Walle

14 Mick

Wurtz

14 Luc

Reichardt

15 Max

Scheerhoorn

4 Myrte

v.d.

5 Romy 6 Jaimy

14 Adinda

van der

v.d.

15 Sigrid

Wilking

16 Lotte

Zwartelé

Infogids UVV’40

de

de

33

Bal

Dam

Seizoen 2010/2011


D3

D4

1 Mark

Bliek

1 Luc

2 Koen

Bogaerts

2 Timo

Brouwer

3 Sander

Donkers

4 Beau

Es

5 Jan

Jansen

6 Bas

Leij

7 Jorne

8 Joep

Machielse

8 Dirk

9 Noah

Passania

9 Tim

3 Joey

de

4 Arnoud 5 Joris

van

6 Jordan 7 Daan

van der

E1 van

Aalst

1 Marijn

Argelo

2 Simon

v.d.

Broek

v.d.

Boer

3 Ties

ten

Hagen

de

Bont

4 Jim

Karelse

Bruininks

5 Jurre

Liesker

Dongen

6 Joep

Douven

7 Lars

Peeters

Haperen

8 Rutger

Romein

Husson

9 Jasper

van

van

10 Gian

Passania

10 Boris-Jan

11 Tijn

Regeer

11 Loek

12 Boris

Sambi

12 Wessel

Paap

Velden

13 Huib

Sprangers

Wantia

14 Danny

Voeten

15 Tim

Vriens

13 Bart

v.d.

14 Davey

16 Jorn

E2

Bosma

van

v.d.

Mook

Weert

Nijssen van

v.d.

Nimwegen

Wijngaart

E3

E4

1 Joey

Bruijns

1 Caelis

Baert

1 Tim

Chin See

2 David

Hermans

2 Victor

Desmit

2 Olivier

Dop

3 Hugo

Hoogerheide

3 Sander

Doorman

3 Hendrik

Heerdink

4 Merlijn

Machielse

4 Joep

Gils

4 Nick

Huijbregts

5 Berend

Paap

5 Ika

Luijf

5 Bram

6 Ingmar

Stolk

6 Lars

Nobelen

6 Joey

Kuijpers

v.d.

Weerd

7 Rik

Oers

7 Sam

Mante

8 Matthijs v.d.

Weert

8 Marijn

Wohrmann

8 Jim

Verburgt

7 Rinus

van

van

9 Sebastiaan

Infogids UVV’40

34

de

Kinderen

v.d. Wallen

Seizoen 2010/2011


E5

E6

E7

1 Marnix

Argelo

1 Teun

van

Aert

1 Mathijs

2 Bram

Christiaansen

2 Max

v.d.

Heijden

2 Wouter

Bloemsma

3 Jorg

Feskens

3 Pepijn

Hendricks

3 Famke

Bruininks

Gurp

4 Stijn

v.d.

Hoven

4 Eva

Dam

5 Luc

Keijzers

5 Daan

v.d.

Lans

5 Wessel

Janssens

6 Thijs

Oprins

6 Bernd

van

Liemt

6 Mandy

Oomen

7 Jens

Peeters

7 Maurits

v.d.

Maagdenberg

7 Ivo

v.d

8 Philip

Schroder

8 Bor

van

Opstal

8 Mick

v.d. Velden

Vries

9 Mark

4 Gijs

9 Simon

van

de

F1 Ameziane

1 Beau

2. Rohan

Baert

3. Joey

6 Jasper

1 Joep

2 Benjamin

Hermans

2 Daan

Bont

3 Tijn

Janson

3 Jochem

Heestermans

4 Sander

Jochems

4 Boris

de

Koning

5 Bart

Koedijk

5 Cas

Hoogerheide

v.d.

Maagdenberg

6 Sem

Meer

6 Victor

Huijben

Pennock

7 Luuk

Olieslagers

7 Thomas

Kleijn

Vries

8 Simon

Ruis

8 Max

Lemmens

Wijngaard

9 Bas

Verburgt

de

7 Tim 8 Jilko

F3 Beckhoven

4. Jari 5. Tom

Stoel

Vergouwen

F2

1. Yani

v.d. Berg

de

9 Luc

van

v.d.

v.d.

Dirven van Dongen

v.d. Goes

10 Jasper

F4

F5

1 Ivar

Bal

1 Tim

2 Chris

Bastiaansen

2 Niek

Breugel

3 Thijs

4 Rick

Francken

5 Sebastian van

Donkers

Verheijen

F6 Gool

1 Boris

Bloemers

Kuijpers

2 Bram

Dekker

Lange

3 Tim

van Eijgenhuizen

4 Owen

Lichtenberg

4 Rens

van Haren

Hal

5 Jubbe

Stoop

5 Sebastian

Litjens

6 Luc

Jobse

6 Stijn

Veen

6 Koen

Pothof

7 Jaimy

Klem

7 Koen

Vergouwen

7 Stijn

Leng

8 Jules

Wallen

8 Joost

Vugts

Pauwels

9 Tobie

Walraven

9 Jelle

Wohrmann

3 Senne

8 Okke

van

de

9 Jesse 10 Joost

Infogids UVV’40

van

de

v.d.

van Rens

Verschueren

35

Seizoen 2010/2011


TRAININGSGROEP

F7 1 Thijs

Hul

1 Tim

2 Mats

Korpel

2 Lorenzo

3 Ralf

Lemmens

3 Jump

Maagdenberg

4 Chiel

van

Nes

5 Nol

Pelders

5 Sjoerd

van

Nes

6 Bas

Pennel

6 Menno

de

Visser

7 Bas

Pennock

8 Boris

Vossen

4 Bas

9 Olivier

4.24

van

v.d.

v.d.

Eijgenhuijsen de

Bruin Fassaert

Weert

Trainingstijden en veldindeling

Trainingstijden vanaf 1 sept 2010. Laatste versie staat op www.uvv40.nl

maandag

18.15 Trainingsveld I E3/E5

18.15 Trainingsveld II D1

18.15 B-veld I C4-Meisjes

18.15 B-veld II E7

dinsdag

E1/E4

D4

C2/C3

woensdag F3/F4

F5/F6

F7

Trainingsgroep

donderdag D2

E6/E2

E1/E4

C3

maandag

19.30 Trainingsveld I A1

19.30 Trainingsveld II C1

19.30 B-veld I B1

19.30 B-veld II D2

dinsdag

senioren-1

senioren-1

senioren-2

B2

woensdag B1 senioren 3(20.30)

C1

D1

D3

donderdag senioren-4

A1

C2

vrijdag

senioren-1

F1/F2

vrijdag

Infogids UVV’40

senioren-1

36

Seizoen 2010/2011


Indien er door oefenwedstrijden of andere verplichtingen ruimte ontstaat op het trainingsveld moeten de teams op het B-veld deze vrije ruimte gebruiken. De aanwijzingen van de terreinbeheerder (s) zijn bindend! Op het B-veld moet het veld in de lengte richting worden gebruikt. Na afloop van elke training moeten de goals aan de zijkant gezet worden.

4.25

Trainers, leiders en telefoonnummers

De jeugdcommissie en TC hebben de afgelopen periode geprobeerd bij alle teams leiders/trainers te plaatsen. Uit het overzicht blijkt dat dit op dit moment helaas nog niet voor alle teams is gelukt. Ouders die interesse hebben om leider en/of trainer te worden kunnen zich melden via tc@uvv40.nl of info@uvv40.nl of bij de jeugdvoorzitter. Indien bij de start van het seizoen er geen leider/trainer is gevonden zal er met de ouders van de desbetreffende teams contact opgenomen worden en een roulatiesysteem opgesteld worden voor het verzorgen van de trainingen en/of het begeleiden van het team bij wedstrijden.

Team

Functie

Naam

A1 A1 B1 B1 B2 B2 B2 C meisjes C meisjes C meisjes C1 C1 C1 C2 C3 C3 D1 D2 D2 D2

Leider Trainer leider/trainer Leider/trainer Leider Leider Trainer Leider Trainer Trainer Leider Leider/trainer Trainer Leider,trainer Leider/trainer Trainer Leider/trainer Leider Leider/trainer Trainer

D3 D3

Leider Trainer

Ludwig John Marcel Willo Ton Sven Simon Marcel Ger Robbert Aad Frank Karel Pierre Joep James Wiljan John Ger Edwin nog niet bekend Hans

Infogids UVV’40

Telefoonnr. van van

van van

van van v.d. van

Boxel Isaac Dooren Peters Heestermans Dun Dongen ZwartelĂŠ Peeters Kleijn Steenbergen Peeters Twist Nederkassel Maagdenberg Busch Laarhoven Scheerhoorn Peeters Verheijen

Kriesels

37

076-5614746 076-5616540 076-5612593 076-5651642 076-5658434 076-5710953 076-5651322 076-5610212 076-5600737 076-5600456 076-5659515 076-5600869 076-5616894 076-5657000 076-5658640 076-8874115 076-5651322

Gsm 06-23926411 06-38762600 06-20530028 06-51205880 06-51595184 06-54913329 06-55873747 06-55768519 06- 36311417 06-52630070 06-10448307 06-53409152 06-53985673 06-29561020 06-29587242 06-48471079 06-51567415 06-48179817 06-36311417 06-15056023

06-24949529

Seizoen 2010/2011


D4 D4 D4 E1 E1

Leider/trainer Leider/trainer Trainer Leider Leider

E1 E2 E2 E3

Trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider

E3 E4 E4

Trainer Leider/trainer Leider/trainer

E4 E5 E5

Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer

E6 E7 E7 F1

Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer

F2 F3 F3 F3 F3 F4 F4 F5 F5 F5 F5 F6

Leider/trainer Leider/trainer Leider Trainer Trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider/trainer Leider

F6 F7 Trainings groep

Trainer Leider/trainer

Infogids UVV’40

Tom Hans Ad Edwin Ado nog niet bekend Johan Marc Jan nog niet bekend Hans Richard AlbertJan Luc Allard nog niet bekend Jeroen Antoon Edwin nog niet bekend Frank Frank Huub Richard Johan Maarten Eric Klaas Paul Winfred R nog niet bekend Anton nog niet bekend

van van van van

v.d.

de

vd

de v.d.

van

Nimwegen Haperen Aalst Peeters Mook

06-5600540 076-5658393 076-5223600

Stolk Weert Desmit

076- 5640432 076-5321213 076-5601388

06-22221065 06-51622286 06-53356927

Kinderen Verburgt

076-5601474 076-5651949

06-46080550 06-38903280

Mante Keijzers Argelo

076-5209410 076-5656871 076-5208538

06-14117028 06-38881437 06 51332431

0161-778108 076-5602183

06-24353268 06-23654879 06-55120658

Velden Vissers Heestermans

06-52358688 06-40500061 06-24669210 06-28959725

Lemmens Donkers Verheijen Verburgt Klem Leng Wallen Veen Walraven Kuijpers Vugts

06-10094758 06-22908275 076 - 5214727 06-55768458 076-5651949 06-38903280 06-24315951 076-5611225 06-22608171 06-10446301 076-5138418 06-55798371 06-2010107 06-25024595 076-5657668 06-22779939

Opstal

076 - 5640152 06-51834405

38

076-5309610

Seizoen 2010/2011


4.26

Programma jeugd UVV’40

Oefenwedstrijden Nog niet bekend. Zie hiervoor info op www.uvv40.nl

4.27

Speelkalender

Aanvang competitie veldvoetbal Zuid I, seizoen 2010/’11 Jeugdvoetbal - categorie A : zaterdag 4 september 2010 - categorie B : zaterdag 11 september 2010 Seniorenvoetbal - categorie A : zaterdag/zondag 4/5 september 2010 - categorie B : zaterdag/zondag 11/12 september 2010 A-jeugdbeker voor de A-categorie - speeldag 1 : zaterdag 28 augustus 2010 - speeldag 2 : zaterdag 23 oktober 2010 - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 A-jeugdbeker voor de B-categorie - speeldag 1 : zaterdag 4 september 2010 - speeldag 2 : maandag 6 september 2010, 18.30 uur - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 B-jeugdbeker voor de A-categorie - speeldag 1 : zaterdag 28 augustus 2010 - speeldag 2 : zaterdag 23 oktober 2010 - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 B-jeugdbeker voor de B-categorie - speeldag 1 : zaterdag 4 september 2010 - speeldag 2 : dinsdag 7 september 2010, 18.30 uur - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 C-jeugdbeker voor de A-categorie - speeldag 1 : zaterdag 28 augustus 2010 - speeldag 2 : zaterdag 23 oktober 2010 - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 C-jeugdbeker voor de B-categorie - speeldag 1 : zaterdag 4 september 2010 - speeldag 2 : woensdag 8 september 2010, 18.45 u - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010

Infogids UVV’40

39

Seizoen 2010/2011


D-jeugdbeker voor 1e divisie/2e divisie//Hoofdklassen - speeldag 1 : zaterdag 28 augustus 2010 - speeldag 2 : zaterdag 23 oktober 2010 - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 D-jeugdbeker voor de overige D-elftallen (1e en 2e en 3e klasse) - speeldag 1 : zaterdag 4 september 2010 - speeldag 2 : maandag 6 september 2010, 18.45 uur - speeldag 3 : zaterdag 20 november 2010 Er kunnen zich nog altijd wijzigingen voordoen, controleer daarom op www.voetbal.nl www.uvv40.nl Daarnaast Weekblad ‘Nieuw-Ginneken’.

Infogids UVV’40

40

Seizoen 2010/2011


4.28

Agenda / om te onthouden

Telefoon Jeugdland: 076-5612654 op zaterdag 06-23477125

30 augustus

KALENDER U.V.V’40 Jeugd Start trainingen jeugd

1-2-3 september 4 september 5 september 10-11-12 september 14 oktober 15 oktober

KNVB voetbaldagen (inschrijving) Vriendschappelijk en beker Start competitie Vlooienmarkt (op vrijdag ophalen met A/B jeugd) Jeugdleidersbijeenkomst (19.30 uur) Contributie betaald?

16 t/m 24 oktober

Herfstvakantie: geen training kopie Snuvvel: bijdrage A1, C1,C4-M, D3,E1,E4,F1,F4,F7 Tennistoernooi jeugdleiders en - trainers Loten ingeleverd? Jeugdleidersbijeenkomst (19.30 uur) Sinterklaas bij UVV’40

15 oktober 6 november 15 november 9 december 28 november 18 december t/m 2 januari 27 december 8 januari 15 januari 19 februari t/m 27 febr 1 maart 25 april 21 april 29 april 30 april t/m 8 mei 13 juni ….april ….mei …juni

Kerstvakantie: geen training Zaalvoetbaltoernooi Jeugd Nieuwjaarsreceptie kopie Snuvvel: bijdrage B2,C2,D1,D4,E2,E5,F2,F5,E7, Trainingsgroep Voorjaarsvakantie/carnaval : geen training kopie Snuvvel: bijdrage B1,C3,D2, E3,E6,F3,F6, Pasen : geen training Jeugdleidersbijeenkomst (19.30 uur) Laatste training jeugd Mei vakantie: geen training Pinksteren Jeugdtrainers en -leiders gaan voetballen Jeugdtoernooi UVV’40 Jeugdkamp (nog niet bekend)

Ruimte voor aantekeningen / telefoonnummers etc

Infogids UVV’40

41

Seizoen 2010/2011


4.29

Aan- en afmelding bij UVV’40

VOETBALVERENIGING UVV’40 Sportpark “Jeugdland” te Ulvenhout. Aanmeldingsformulier voetbalvereniging UVV’40 Als uw kind lid wil worden van UVV’40 verzoeken wij u dit aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen naar : info@uvv40.nl (In verband met de indeling van de teams en de opgave aan de KNVB van het aantal teams verzoeken wij u om de aanmelding bij voorkeur voor 21 mei a.s. te doen) . Naam : ..................................................................[

] jongen [ ] meisje

Geboortedatum: .................................................................................... Adres: .................................................................................................. Postcode en plaats: ..................................................................................... Telefoon: ……............................................................................................ E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. Bank-gironummer:……………………………………..t.n.v…………………………………….............. Identiteitskenmerk:(mits boven 16 jaar) .................................................................. (nummer paspoort, identiteitskaart). Is ook nodig voor leider / trainer

Pasfoto bijgesloten : [ ] ja [ vanaf D- jeugd (vanaf 11 jaar)

Datum

] nee

: .........................

Handtekening (naam en voornaam): ………………………………………….

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………

UVV’40 beschikt over een groot aantal vrijwilligers die de jeugdleden trainen en begeleiden. Indien U als ouder ouders/verzorgers geïnteresseerd bent om hieraan mee te helpen, dan kunt u dat hieronder aangeven: naam:...................................................................................................... wil graag helpen bij nl ......................

Infogids UVV’40

[ ]

trainen

[ ]

42

leider

[ ]

sponsor

[ ] anderszins

Seizoen 2010/2011


VOETBALVERENIGING UVV’40 Sportpark “Jeugdland” te Ulvenhout.

Beëindiging lidmaatschap UVV’40 Als u / uw kind geen lid wil blijven van UVV’40, verzoeken wij u dit afmeldingsformulier in te vullen en af te geven of te sturen naar: info@uvv’40.nl

In verband met de contributie en de opgave aan de KNVB verzoeken wij u om de afmelding uiterlijk 31 mei a.s. te doen. Na 31 mei is in ieder geval contributie verschuldigd voor het gehele seizoen.

Naam : ............................................................................................................ Voornaam : ........................................................................................................... Geboortedatum: ................................................................................................... Adres : ............................................................................................................. Postcode en plaats : ............................................................................................... Telefoon: ............................................................................................................. Reden van beëindiging : …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

Datum : ......................................

Infogids UVV’40

Handtekening :

43

.......................

Seizoen 2010/2011

download-infogids-seizoen-2010-2011  
download-infogids-seizoen-2010-2011  
Advertisement