Page 1

Beste ondernemers, Het is belangrijk dat VMBO-scholieren zich in de praktijk op een beroep kunnen oriënteren. Een goede oriëntatie voorkomt schooluitval. Bedrijven faciliteren ‘high potentials’ op de werkvloer zodat zij op eenvoudige wijze toekomstig talent kunnen werven. Aangezien de regio Breda (waaronder Ulvenhout) een platform is voor ondernemende mensen, neem ik hierbij graag de vrijheid om u uit te nodigen om mee te doen aan de ‘VMBO On Stage’ Beurs (te Ulvenhout) & Doe-Dag, beiden begin 2013. ‘VMBO On Stage’ staat voor ontmoetingen tussen jongeren en beroepsbeoefenaars, op een positief podium voor het VMBO. Saskia Boelema, wethouder Onderwijs en Jeugd, zet zich als ambassadeur persoonlijk in voor dit project. Even voorstellen; mijn naam is Arnoud Donkers, 14-jarige MAVO-2 leerling aan de Christoffel in Breda. Op jonge leeftijd ervaar ik dat het hebben van een netwerk of community belangrijk is om ambitieuze doelstellingen te realiseren. ‘VMBO On Stage’ en ondergetekende gaan voor een succesvolle oriëntatie op opleiding en beroep en daarom heb ik uw hulp nodig! Ik wordt geacht om minstens 3 ambitieuze bedrijven te overtuigen dat zij via ‘VMBO On Stage’ op een doeltreffende- en kostenneutrale wijze een kweekvijver voor geschikt en gemotiveerd personeel kunnen creëren. Is uw bedrijf actief in een van de sectoren Zorg-, Welzijn en Maatschappij (1), Techniek (2), Groen en Natuur (3) of Handel en Economie (4) en heeft u een lange-termijn visie? Bewijs mij – en uzelf – een dienst en neemt u contact op via arnoud.donkers@hotmail.com of mobiel 06-30123821. Ik meld u aan bij de organisatie van ‘VMBO On Stage’ en zij regelen daarna uw registratie. Voor uitvoerige informatie en toelichting verwijs ik u naar de flyer die ik als bijlage heb toegevoegd. Uiteraard kunt u ook de website www.vmbobredaonstage.nl raadplegen. Graag ontmoet ik u op 21 februari 2013 in Ulvenhout op de ‘VMBO On Stage’ Beurs. Mogelijk ‘matchen’ we zo goed dat ik dan op 7 maart, tijdens de DOE-Dag, bij u op de werkvloer actief mag zijn en meer te weten kom over het uitoefenen van een beroep en uw bedrijf! Mocht u geen samenwerking met ‘VMBO On Stage’ willen aangaan maar wel een pro-actieve VMBOscholier willen verblijden met een praktijkoriëntatie binnen uw bedrijf, neemt u dan aub contact op. Ik ontvang graag uw aanmelding ten laatste op 30 november via arnoud.donkers@hotmail.com of mobiel 06-30123821. Dank voor de genomen moeite en tot ziens!

Arnoud Donkers, MAVO-2 Christoffel, MAVO en voorbereidend MBO met LWOO

vmbo_breda_on_stage_ondernemers  
Advertisement