Page 1

”Indbyg” video fra Youtube, flashfiler og meget andet forskellige steder i SkoleIntra!

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk© Versionsdato: November 2009


Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk.....................................3 Embed?.........................................................................................................4 Hvad kan embeddes?...................................................................................5 Hvor kan det bruges i SkoleIntra?...............................................................5 Eksempler på konkret brug..........................................................................6 SkoleIntras nyheder............................................................................................................6 Det elektroniske skoleblad.................................................................................................6 Webaviser i ElevIntra..........................................................................................................7 Multiple choice.....................................................................................................................8 Arbejdsrum...........................................................................................................................8 Afsnit i logbøger i ElevIntra ...............................................................................................8 Sådan hentes en embed-kode......................................................................9

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 2 - af 9


Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk Manualerne er som udgangspunkt bygget op omkring både teori/teknik og praktisk arbejde. Som regel kan man finde beskrivelse af (stort set) alle menupunkter og evt. værktøjer i værktøjslinjer i det pågældende program. Materialet er løbende under udvikling – derfor også versionsdatoen på forsiden af materialet. Vi bestræber os på, at manualerne både er teknisk og sprogligt korrekte. Manualerne må frit kopieres og distribueres – men de må under ingen omstændigheder ændres eller på anden måde manipuleres! Vi anbefaler at man udskriver i farver, da alle billeder og illustrationer er i farver. Finder man fejl / mangler i materialet, er man meget velkommen til at skrive en mail til os. Skriv på esk@toender.dk eller br2@toender.dk. Angiv meget gerne: Hvor har du manualen fra? Hvilken versionsdato har manualen – og giv også gerne en vurdering af materialets kvalitet!

http://www.creativecommons.dk/

I forbindelse med al viderebrug og spredning skal du gøre licensvilkårene for dette værk klart for andre. Alle disse vilkår kan frafaldes, hvis du får tilladelse af rettighedshaveren. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 3 - af 9


Embed? Embedding er et begreb, der vinder indpas flere og flere steder.

Kilde: Ordbogen.com

Indtil nu har man f.eks. i den elektroniske avis været begrænset til billeder, tekst og links til f.eks. Youtube. Med den nye embed-funktion kan man indbygge f.eks. en Youtube-video direkte i avisen. I praksis sker følgende: Et sted i SkoleIntra indsættes en såkaldt embed-kode. Drejer det sig om en Youtube-video, gør SkoleIntra det, at den ønskede video vises direkte i SkoleIntra. Der streames så at sige fra Youtube. Et eksempel kunne være (embedded video i en nyhed)

Videoen kan afspilles, der kan vælges fuldskærm etc. - og videoen hentes direkte fra Youtube. Man skal altså ikke downloade en video eller andet bøvl!!

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 4 - af 9


Hvad kan embeddes? For at sikre en ordentlig afvikling af de indlejrede objekter, har man fra starten begrænset de godkende embed-kilder. Her en oversigt over sites, der d.d. er godkendt til brug i SkoleIntra: Youtube

Kendt af de flester. Millioner af videoklip.

UNI▪Server

Har skolen en UNI▪Server, kan indholdet imbeddes

SkoleTube

Minder om Youtube, men er det dansk tiltag

Vuvox

Lav flotte, interactive panoramer, præsentationer m.m.

JayCut

Rediger dine film online – og embed resultatet

Dvolver (Dfilm)

Lav små sjove film online – kan anbefales :)

Wix

Egentlig til at lave flash-websider

Google Maps DK Kortmateriale de luxe issuu.com

Den flotte måde at vise PDF'er på. Skal opleves!

Publish

?

Glogster

Make your interactive poster easily and share it with friends. Mix Images, Text, Music and Video. It is fantastic!

Calaméo

Den flotte måde at vise PDF'er på. Skal opleves! Måske endnu bedre end issuu.com

Jamendo

Afspil musik i SkoleIntra fra Jamendo.com

MusOpen

Gratis klassisk musik

MindMeister

Interaktive mindmaps direkte i din browser kan også indbygges

Hvor kan det bruges i SkoleIntra? Embedkoder kan i praksis anvendes overalt i SkoleIntra, hvor man har adgang til editoren og kildekode-knappen. Dette vil vi ikke beskrive i denne manual, men i stedet pege på de nye steder, hvor det er blevet SUPER-nemt at bruge embedkoder! Ifølge hjælpen i SkoleIntra er følgende p.t. muligt: • • • • • • •

Skoleintras nyheder (som alternativ til et foto). Oprettes i LærerIntra og vises i LærerIntra, ElevIntra, ForældreIntra, Skoleporten og i Infokiosken Det elektroniske skoleblad (både bladhoved og i nyhederne) i Skoleporten Webaviser i ElevIntra. Som illustration til nyhed. Webaviserne vises også i Skoleporten. Multiple Choice (som illustration til testopgave) i LærerIntra og i ElevIntras forfatterværktøj til multiple choice Arbejdsrum - som en ressource i arbejdsrummet i LærerIntra og ElevIntra Banner på Skoleporten Afsnit i logbøger i ElevIntra

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 5 - af 9


Eksempler på konkret brug I det følgende vises, hvordan embedkoden i praksis indsættes i SkoleIntras forskellige moduler. SkoleIntras nyheder [Arkiv] – [Nyheder] og

Indsæt embedkode her!

Det elektroniske skoleblad Her kan embed bruges i både som bladhoved og i de enkelte artikler. I bladhovedet ser det således ud:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 6 - af 9


I en artikel ser det således ud:

Webaviser i ElevIntra Her kan man i den enkelte artikel indsætte et objekt, som det fremgår af dette screendump:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 7 - af 9


Multiple choice Nu kan du ogsĂĽ udnytte diverse embed-elementer i en multiple choice. Der kan benyttes illustrationer eller et indlejret objekt.

Arbejdsrum Her kan et objekt bruges som ressource:

Afsnit i logbøger i ElevIntra

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 8 - af 9


Sådan hentes en embed-kode Her vist et eksempel fra Youtube. 1. Find den rigtige video på Youtube 2. Klik på teksten ud for "Embed"

Vi anbefaler at der ikke er flueben ved "Include related videos". Skal der være kanter? (Show border) og i hvilken farve?

Størrelse på video

Til sidst kopieres hele linket i embed-vinduet:

www.skolekonsulenterne.dk v. Bo Ramsing & Erik S. Kristensen

side - 9 - af 9

embedding  
embedding  

film i skoleintra