Page 1

MEMÃ’RIA 2015-2016


PRESENTACIÓ Tal com ja anunciava en la presentació de la memòria del curs passat, la memòria d’aquest curs 2015-2016 és la primera que recull les dades del conjunt de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, és a dir, que incorpora, a més de les dades del campus UVic com fèiem fins ara, les dades del primer curs d’estudiants de la UVic-UCC matriculats al campus UManresa, i les dades generals d’aquests dos campus (òrgans de govern, estudis, professorat, beques, recerca, campus internacional...). Alguns elements rellevants d’aquest curs són, a UManresa, la commemoració del 25è aniversari de la Fundació Universitària del Bages i l’obertura del cicle formatiu de grau superior de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals. La signatura, amb l’Ajuntament de Granollers, de l’acord d’obertura d’una seu de la UVic-UCC que el curs 2016-2017 impartirà el cicle formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat. La investidura de Martin Dougiamas, creador de la plataforma Moodle, com a doctor honoris causa. I, finalment, la inauguració a Vic la residència universitària Ruvic, de 242 habitacions. Jordi Montaña Rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

La UVic-UCC al món

Edició: Servei de Publicacions de la UVic-UCC. Disseny: Eumo_dc. Fotografies: UMedia. Impressió: Artyplan. D.L.: B-22186-2014


ÒRGANS DE GOVERN Patronat de la Fundació Universitària Balmes Anna Erra Alcaldessa de Vic, presidenta

Arcadi Navarro

Antoni Anglada

Valentí Martínez

Director general de Consorci Hospitalari de Vic, vocal(fins a 30 de juny de 2016)

Director general de la FUBages

Miquel Blanch Representant de la FUBages, vocal

Secretari d’Universitats i Recerca, vicepresident primer (des del 30 de juny de 2016)

Denis Boglio

Valentí Junyent

Joan Boix

Director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, vocal

alcalde de Manresa, vicepresident segon

Director general de Noel Alimentària, vocal

Josep Terradellas

Joan Font

Deixen el càrrec:

El conformen els membres de la Junta de Rectorat i els càrrecs següents:

Antoni Castellà

Joan Turró

Secretari d’Universitats i Recerca, vicepresident (fins a 17 de desembre de 2015)

Lluís Jofre Director general d’Universitats, vocal (fins a 17 de desembre de 2015)

Joan López

Secretari general del Patronat, no patró

Director general de Bon Preu, vocal

Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (fins a 17 de desembre de 2015)

Josep Pallarès

Albert Giralt Director general d’Avinent, vocal

Anna Matas

Director general d’Universitats, vocal (des del 30 de juny de 2016)

Josep Ribas Sotsdirector general d’Universitats, vocal

Josep M. Arimany Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal

Josep Lluís Garcia Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des del 17 de desembre de 2015)

Joan Coma Regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal

Àlex Garrido Alcalde de Manlleu, vocal

Jaume Vivet Alcalde de Torelló, vocal (des del 17 de desembre de 2015)

Montserrat Venturós

Pere Girbau Codirector general del Grup Girbau, vocal

Oriol Guixà Vicepresident de la Farga Group, vocal

Alcalde de Puigcerdà, vocal

Josep Mayoral Alcalde de Granollers, vocal

Joan Roca President del Consell Comarcal d’Osona

Xavier Ferràs degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació

Antoni Tort director de l’Escola de Doctorat

Imma Ubiergo

Vicerector de Recerca i Professorat

Pere Quer

Daniel Barquero

Vicerector d’Ordenació Acadèmica

Director general d’ESERP, vocal (des del

Joan Masnou

Anton Granero

Representant de la Comunitat Universitària

Àngel Torres Representant de la Comunitat Universitària Representant de la Comunitat Universitària

Albert Piñeira

Degana de la Facultat de Ciències i Tecnologia (des de l’1 d’octubre de 2015)

President de la Fundació EADA, vocal

Josep M. Corominas

Alcalde de Ripoll, vocal

Laura Dempere

David Parcerisas

M. Carme Comas

Jordi Munell

degana Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar

Carlota Riera

Alcaldessa de Figueres, vocal Alcalde d’Olot, vocal

Mireia Subirana

Jordi Montaña

Núria Simó

Marta Felip

degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

President de la Fundació Eduard Soler, vocal (des del 17 de desembre de 2015)

Ramon Vilardell

Isaac Peraire

Alcalde de Sant Hilari de Sacalm, vocal

Representant de la FUBages (fins a 30 de juny de 2016)

Joan Soler

adjunta a la Direcció General de la FUBages

Alcaldessa de Berga, vocal

Joan Ramon Veciana

Antoni Llobet

Director general de la FUB

Junta de Rectorat

Membre vinculat a la trajectòria de la FUB/UVic, vocal

Alcalde de Prats de Lluçanès, vocal

directora de Formació de la Fundació Eduard Soler, vocal (fins a 17 de desembre de 2015)

Mercè Rosich Representant de la FUBages (des del 30 de juny de 2016)

Consell de Govern

Rector

Jordi Villà

Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua

Valentí Martínez Vicerector del Campus Manresa

M. Àngels Crusellas Secretària general

Marc Mussons Gerent de la UVic

degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa

Sílvia Mas degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa

Jordi Solé representant del PDI

Eduard Ramírez representant del PDI

Josep Bisquert representant del PAS

Víctor Iglésias representant dels estudiants (des del 16 de juny de 2015)

Laia Puig representant dels estudiants (des de l’1 de desembre de 2015)

Assistents amb veu i sense vot:

Jordi Montaña Rector de la UVic-UCC

Joan Turró Director general de la FUB

Marc Mussons Gerent de la UVic-UCC

Memòria 2015/2016 UVic-UCC 3


ESTUDIANTS 15.768

Total estudiants UVic-UCC

6.456

Centres propis i adscrits - Títols oficials Total estudiants: 6.456

Facultats UVic: 5.098

Total Formació Oficial

4.493

Estudiants per procedència geogràfica

ED: Escola de Doctorat 165

Graus UVic

70

FETCH: Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 1.889

Llicenciatures, diplomatures i enginyeries

FCSB: Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 1.310

370

FCT: Facultat de Ciències i Tecnologia 907

Màsters

165

FEC: Facultat d’Empresa i Comunicació 827 Catalunya 77%

Doctorats

Facultats UManresa: 371

371

Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 307

Graus - UManresa

621

Facultat de Ciències Socials de Manresa 64

Grau Disseny - BAU

161

Graus - ESERP

205

Màster d’EADA

9.312

Centres Adscrits: 987 Estat espanyol 8%

BAU. Centre Universitari de Disseny 621

ESERP - The Barcelona School of Business and Social Science 161

EADA. Escola d’Alta Direcció i Administració 205

Total Formació Contínua

5.694

Formació contínua UVic

Estudiants per gènere

(Graus, màsters universitaris i doctorats)

2.771

3.817

UManresa 220 UVic 3.597

49

2.639

UManresa 151 UVic 2.488

Formació contínua UManresa

Formació contínua UVic/UManresa

326 Bau

472

Universitat d’estiu 4 Memòria 2015/2016 UVic-UCC

Dones

Homes

Internacional 15%


PROFESSORAT I PROFESSIONALS DE SERVEIS Professorat per centres | UVic: 555 - UManresa: 392

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 172

Professorat per gènere UVic UManresa

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 166

288

248

267

144

Dones Dones

Facultat de Ciències i Tecnologia 118

Homes Homes

Facultat d’Empresa i Comunicació 99

Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 283

Facultat de Ciències Socials de Manresa 109

Personal d’Administració i Serveis i Empreses vinculades | UVic: 215 - UManresa: 58 PAS UVic 210

PAS UManresa 58

PAS per gènere UVic UManresa

157

39

58

19

Dones Dones

Homes Homes

Empreses vinculades (Eumo Editorial i Eumo_dc) 5

BEQUES I AJUTS UVic - Total Beques i Ajuts: 4.168.422€

UManresa - Total Beques i Ajuts: 118.562€

Beques Ministeri d’Educació 2.757.065€

Beques amb finançament extern 100.562€

Beques UVic 814.031 €

Beques pròpies 18.000 €

Beques UVic-Agaur 214.906€

Beques Pla de Millora Doble Grau MEI/MEP 131.194€

Beques mobilitat estudiants 166.835€

Total Institucions privades 59.372€

Beques País Basc 25.019€

Memòria 2015/2016 UVic-UCC 5


ESTUDIS PRESENCIALS

SEMIPRESENCIALS I ONLINE

Graus en Arts i Humanitats

Graus

• Disseny (BAU. Escola Superior de Disseny) • Llengües Aplicades i Traducció • Traducció i Interpretació • Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades

• Llengües Aplicades i Traducció • Traducció i Interpretació • Enginyeria d’Organització Industrial • Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades

Graus en Ciències • Biologia • Biotecnologia • Ciències Ambientals / Biologia

Graus en Ciències de la Salut • Fisioteràpia • Fisioteràpia (UManresa) • Infermeria • Infermeria (UManresa) • Logopèdia • Nutrició Humana i Dietètica • Podologia • Psicologia • Teràpia Ocupacional

Graus en Ciències Socials • Administració i Direcció d’Empreses • Administració i Direcció d’Empreses (UManresa) • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport • Comunicació Audiovisual • Educació Social • Mestre d’Educació Infantil • Mestre d’Educació Infantil (UManresa) • Mestre d’Educació Infantil / Mestre d’Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora) • Mestre d’Educació Primària • Negocis Internacionals (ESERP) • Periodisme • Publicitat i Relacions Públiques • Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (ESERP) • Treball Social • Turisme (ESERP)

MÀSTERS UNIVERSITARIS Ciències Experimentals • Anàlisi de Dades Òmiques / Omics Data Analysis

Ciències Humanes • Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania • Traducció Especialitzada

Ciències Socials • Direcció Estratègica de la Comunicació i de l’Empresa • Educació Inclusiva • Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes • Gestió Empresarial (EADA) • Innovació en Didàctiques Específiques • Pedagogia Montessori (0-6 anys) • Prevenció de Riscos Laborals

Ciències Mèdiques i de la Salut • Atenció i Cures Pal·liatives - ICO/UVic-UCC

Ciències d’Enginyeria • Aplicacions Mòbils i Jocs / Mobile Applications and Games

Graus en Enginyeria • Enginyeria Biomèdica • Enginyeria d’Organització Industrial • Enginyeria Mecatrònica • Multimèdia • Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecatrònica

6 Memòria 2015/2016 UVic-UCC

≥ Vegeu els programes de doctorat a la pàgina 9.


FORMACIÓ CONTÍNUA

UNIVERSITAT D’ESTIU

UVic

UManresa

Nombre de Nombre de programes matriculats

Nombre de Nombre de programes matriculats

Nombre de Nombre de programes matriculats

10

45

993

12

231

Màsters propis i postgraus

Màsters propis i postgraus

106

84

2.606

Cursos d’especialització, cursos i jornades

33

1.176

Cursos a mida i short programmes

4

63

Study abroad

26

1.768

Formació d’especialització

2

58

156

Cursos d’extensió universitària

7

262

Jornades professionals i escoles d’estiu

3

54

Programa FUB+Gran

Campus internacional

45

Total

714

Servei d’Idiomes

20

472

Total

856

143

2.771

5.694

Programes conjunts UVic/UManresa

Escola d’Idiomes Total

214

Emprenedoria UVic

39

Tallers de sensibilització Nombre de Nombre de programes matriculats

BAU (Centre adscrit)

4

49

Màsters propis i postgraus Nombre de Nombre de programes matriculats

23

975

Estudiants

45

Assessoraments

267

Màsters propis i postgraus

2

59

Emprenedoria UManresa

Cursos d’especialització Total

25

Total Formació Contínua

326

239

8.840

11

Activitats de sensibilització

3

Escoles d’emprenedoria (49 participants)

38

Assessoraments

Memòria 2015/2016 UVic-UCC 7


RECERCA RELACIÓ DE GRUPS DE RECERCA PER ÀREA DE CONEIXEMENT Ciències experimentals

Ciències humanes

• Mecatrònica i Modelització Aplicada a la Tecnologia de Materials (MECAMAT) • Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental (BETA) • Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM) • Tractament de Dades i Senyals (TDS)

• Aprenentatge i comunicació (GRAC) • Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC) • Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció (TEXLICO)

Ciències mèdiques i de la salut • Sport Performance Analysis Research Group (SPARG) • Alimentació, Salut i Benestar (GRASB) • Esport i Activitat Física (GREAF) • Psicologia clínica i Neurociència (GRPCN) • Salut Mental i Innovació Social (SAMIS) • Reparació i regeneració tissular (TR2 Lab) • Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M3O)

Ciències socials • Konekto • Laboratori de Mitjans Interactius (LMI) • Atenció a la diversitat (GRAD) • Coneixement i didàctica (CODI) • Data Analysis and Modeling (DAM) • Educació Física (GREF) • Educació, llenguatge i literatura (GRELL) • Emprèn • Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) • Recerca Educativa (GREUV) • Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE)

RELACIÓ DE CÀTEDRES I CENTRES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT Càtedres • Càtedra de Cures Pal·liatives • Càtedra de Serveis Socials • Càtedra TIC i Salut • Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures • Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris • Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar • Càtedra de Recerca Qualitativa • Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades • Càtedra de Bioètica • Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris • Càtedra d’Innovació i Gestió en Serveis de Salut

8 Memòria 2015/2016 UVic-UCC

Centres de recerca i transferencia de coneixement • Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) • Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) • Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) • Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentària (CT BETA) - Centre TECNIO

RELACIÓ DE GRUPS DE RECERCA RECONEGUTS N. %

17

68%

Grups de recerca reconeguts SGR 2015

8

32%

Grups propis de la UVic-UCC Total grups de recerca

25

100%

MEMBRES DELS GRUPS DE RECERCA Nombre total de professorat per àrea de coneixement N. %

40

16%

Ciències experimentals

48

19%

Ciències mèdiques i de la salut

33

13%

Ciències humanes

122

47%

Ciències socials

12

5%

Enginyeries

OTRI

Total de membres dels grups de recerca

• OTRI. Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement

255

100%


Relació de programes de doctorat del curs 2015-16 i nombre d’estudiants

Ciències Experimentals

Biologia de Sistemes 1

Membres dels grups de recerca per gènere

Experimental Sciences and Tecnology 28

Tecnologies Digitals i de la Informació 1

108 42,4% Dones

Ciències Humanes

147 57,6% Homes

Traducció, Gènere i Estudis Culturals 14

Traducció, Llengües i Literatures 6

Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 1

Ciències Mèdiques

Estudiants de doctorat: 165

Cures Integrals i Serveis en Salut 24

Salut, Benestar i Qualitat de Vida 36

Ciències Socials 33%

Ciències Socials Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del Cicle Vital 1

Educació Inclusiva 12

Innovació i Intervenció Educatives 18

Ciències Experimentals 18%

Ciències Humanes 13%

Comunicació Digital Interactiva 7

Dret, Economia i Empresa 16

Total 165

Ciències Mèdiques i de la Salut 36%

Tesis llegides 14

Memòria 2015/2016 UVic-UCC 9


RECURSOS OBTINGUTS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES

CONVENIS DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Àmbit Internacional Objecte

Convenis

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

8

Volum facturació

Convenis

Volum facturació

843.014

6

40.979

Entitat atorgant: Comissió Europea

Ciències humanes

1

Beques postdoctorals

170.121

Entitat atorgant: Comissió Europea AXA Research Foundation

Àmbit Estatal Objecte

Convenis

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

4

Volum facturació

180.805

Entitat atorgant: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

1 1

Beques de mobilitat

Beques predoctorals

19.620 250

7

38.190

Ciències mèdiques i de la salut

53

423.505

Ciències socials

22

154.421

Ciències experimentals

4

51.603

Enginyeries

Entitat atorgant: Ministerio de Educación Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

1

21.713

Total

92

Entitat atorgant: Fundación Biodiversidad

708.698

Àmbit Autonòmic Objecte

Convenis

Beques predoctorals

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Beques de mobilitat

Ajuts per a la promoció, i difusió del Pla de Doctorats Industrials

Volum facturació

8

83.815

1 3

7.142 5.350

6

138.672

1

700

1

6.000

Producció científica en revistes indexades: 200 articles

Entitat atorgant: Agaur

Beques de mobilitat

Articles JCR-ISI 54%

Entitat atorgant: Fundació BBVA Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

Articles SCOPUS 30%

Entitat atorgant: Consell Català de l'Esport

3

Divulgació Científica

5.375

Entitat atorgant: Generallitat de Catalunya. Departament de Cultura Projectes de recerca, desenvolupament i innovació

2

105.901

28

1.745.482

Entitat atorgant: La Caixa

Total

10 Memòria 2015/2016 UVic-UCC

Articles CARHUS 14% Articles Arts and Humanities Index 1% Emerging Source Citation Index: ESCI 1%


CAMPUS INTERNACIONAL 3. ESTUDIANTS DE MOBILITAT ESTATAL - UVIC

IN

OUT

IN

OUT

ERASMUS

6

Estudi

6 8

Pràctiques

Pràctiques recent titulats

154 66 81 7

Intercanvi SICUE

IP

161 147 14 0 139 29 27

DOCTORAT

83 10 0 0 4

56 1 2 2 4

Total d’estudiants de mobilitat Internacional

314

441

GRAUS

1 . ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL - UVIC

NO ERASMUS

Estudi

Pràctiques

Estades de curta durada (Short Mobility Programmes) DOBLE GRAU INTERNACIONAL MÀSTER OFICIAL - Erasmus pràctiques MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS - Pràctiques

278 13 209

Mobilitat DRAC (XVU) Total d’estudiants de mobilitat estatal

6

14

4. MOBILITAT INTERNACIONAL PDI I PAS - UVIC

IN

OUT

Menys d’una setmana

110

149

Una setmana o més

16

54

Total mobilitat internacional de PDI i PAS

126 203

5. PROGRAMES INTERNACIONALS 2. ESTUDIANTS INTERNACIONALS DE “RECRUITMENT” - UVIC

Títols Oficials

Títols Propis Total d’estudiants Int. de Recruitment TOTAL ESTUDIANTS INTERNACIONALS (Mobilitat i “Recruitment”)

IN

OUT

818 649 1.467 1.781 441

El Campus internacional aglutina les polítiques i activitats d’àmbit internacional: projectes acadèmics i de cooperació.

IN

OUT

Programes d’estades de curta durada (Short Mobility Programmes)

6

3

Programes de cooperació internacional al desenvolupament

9

6. CONVENIS - UVIC

TOTAL

Internacionals (centres d’educació superior)

247

Estatals (centres d’educació superior)

30

De pràctiques internacionals (altres institucions)

172

Països amb conveni amb la UVic

40 28

Països amb qui la UVic-UCC té conveni de pràctiques

Memòria 2015/2016 UVic-UCC 11


www.uvic-ucc.cat

Campus UVic Carrer de la Sagrada Família, 7 08500 Vic, Barcelona Tel. 93 886 12 22 info@uvic.cat

www.uvic.cat

Campus UManresa Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa, Barcelona Tel. 93 877 41 79 umanresa@umanresa.cat

Disseny: eumodc.cat

www.umanresa.cat

Memoria 2015 16  

Memòria UVic-UCC 2015-2016