Page 1

Spieken, plagiaat en meeliften Deze folder is bedoeld om duidelijk te maken wat wel en wat niet hoort als je studeert aan een universiteit. Helaas blijkt namelijk dat niet iedereen altijd studeert op een correcte wijze: er zijn studenten die aan een voldoende voor een tentamen of werkstuk komen op een manier die niet aanvaardbaar is. Dat wil zeggen dat zij een vak behalen door te frauderen. Als zulke studenten worden betrapt, zeggen zij vaak niet te hebben geweten dat wat zij deden fraude was en dat zij niet de bedoeling hadden te frauderen. Aan die onwetendheid moet deze folder een einde maken, want frauderen is ontoelaatbaar! Onwetendheid kan ook niet als excuus worden aangevoerd bij de examencommissie als je wordt betrapt op ontoelaatbaar studiegedrag. Je hebt tenslotte willens en wetens het risico genomen dat jouw gedrag als vorm van fraude zou worden aangemerkt.

Spieken

Plagiaat

Spieken bij tentamens en examens is al zo oud als het onderwijs zelf. Iedereen weet dat het niet mag. Maar toch worden altijd weer nieuwe dingen bedacht om op een oneerlijke manier aan een goed cijfer voor het tentamen te komen. Spiekers dwingen een onderwijsinstelling tot maatregelen. Zo hebben universiteiten scanners geïnstalleerd die mobiel telefoonverkeer onderscheppen en storen. Dit zijn zeer kostbare maatregelen en er moet geld voor worden gebruikt dat anders aan onderwijs had kunnen worden besteed. Dit nog afgezien van het feit dat je geen voldoende hoort te krijgen voor een vak als je niet in staat bent op eigen kracht het vak af te ronden.

Plagiaat houdt in dat je een tekst van een ander overneemt (meestal letterlijk, hoewel dit niet hoeft om van plagiaat te spreken) en de tekst presenteert alsof deze van jezelf afkomstig is. Bronvermeldingen ontbreken. Het kan zijn dat je niet alles, maar wel grote delen van een tekst van iemand anders letterlijk overschrijft en daarbij wel een bron vermeldt. Dit is strikt genomen geen plagiaat, maar het is evenmin aanvaardbaar: het wordt wel ‘misbruik van copyright’ genoemd. Natuurlijk maak je gebruik van bronnen en dat moet ook. Het eindresultaat moet echter wel jouw eigen creatieve gedachtegoed zijn en niet een mooi staaltje plak- en knipwerk.

Dus: ■ Zet je mobiel uit en stop hem in je tas bij een tentamen. Of nog beter: laat je mobiel thuis. ■ Zwicht niet voor de verleiding van spieken. ■ Laat anderen niet bij jou afkijken. ■ Bereid je goed voor, zodat je een reële kans hebt het tentamen te halen.

Dus: ■ Schrijf nooit letterlijk over, tenzij het een citaat is. Maak altijd een eigen tekst! ■ Een letterlijk citaat mag niet te lang zijn, het moet een functie hebben en er hoort altijd een correcte bronvermelding bij. ■ Als je informatie uit bronnen gebruikt, moet je deze parafraseren, wat wil zeggen: weergeven in je eigen woorden. Voldoende en correcte bronvermeldingen mogen ook dan niet ontbreken.

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

www.student.uva.nl/fraude-plagiaat

Ga te rade bij de facultaire handleiding voor het schrijven van stukken om te weten hoe je omgaat met bronnen en bronvermeldingen (S. Gerritsen, 2001, Schrijfgids voor economen. Bussum: Coutinho).

Meeliften ‘Meeliften’ staat voor ‘meedoen met een groepsopdracht maar niets of weinig bijdragen’, bijvoorbeeld door niet te verschijnen bij groepsbesprekingen, het werk niet voor te bereiden en gemaakte afspraken over de taken niet na te komen. Kortom: een meelifter drukt zich als er iets moet worden gedaan en haalt zo met geen of weinig inspanning een voldoende voor het vak. Meeliften is ronduit asociaal, maar het komt veel voor. Het is voor de groepsgenoten ook lastig de meelifter aan te pakken, want wie durft hardop uit te spreken dat een groepslid substantieel minder bijdraagt dan de rest? Maar meelifters zijn klaplopers en meeliften hoeft niet te worden getolereerd. Dus: ■ Maak duidelijk wat je verwacht van ieder groepslid als het gaat om afspraken en taken.

Doe zelf actief mee en verdeel de taken eerlijk. Geef een ander niet de gelegenheid mee te liften. Spreek een meelifter wel op zijn gedrag aan. Doe dit eventueel met de rest van de groep samen. Meld het meeliften bij de begeleidende docent als een gesprek met de meelifter niets oplevert.

Voorbeelden Een student moet een werkstuk Schrijven Hij vindt het moeilijk op tijd een onderwerp te vinden en dit uit te werken. Onder druk van de inleverdatum besluit hij terug te vallen op een werkstuk van een vriend, die twee jaar eerder met een 8,5 hetzelfde vak heeft behaald. De student levert eerst een opzet in, daarna een inleiding, een eerste versie (met wat zelf ingevoegde foutjes) en dan de perfecte tweede versie. Bij een groepsbespreking van zijn werkstuk valt hij echter door de mand: hij weet geen enkele inhoudelijke vraag te beantwoorden. De docent ruikt onraad en gaat op zoek naar het werkstuk (zij bewaart samen met de andere docenten alle werkstukken voor het vak). Als blijkt dat hetzelfde werkstuk al eerder door een ander

is ingeleverd, is de student officieel betrapt op fraude. Hij moet zich vervolgens verantwoorden voor zijn gedrag bij de examencommissie en mag een half jaar lang niet aan het bewuste vak deelnemen of erin tentamen afleggen. Een groep studenten moet tentamen maken Van anderen hebben zij gehoord dat de docent soms een oud tentamen gebruikt. Zij verzamelen onder medestudenten de oude tentamens en nemen lijstjes met de antwoorden mee naar het tentamen. Inderdaad blijkt de docent weer een oud tentamen te hebben gekozen, maar de studenten worden betrapt als zij hun antwoordenlijstjes gebruiken. Zij moeten zich voor de examencommissie verantwoorden en worden voor een half jaar van deelname aan het tentamen uitgesloten. Een studente moet haar scriptie schrijven Zij vindt dit enorm moeilijk, maar wil heel graag een goed resultaat halen. Bovendien dringt de tijd, omdat ze aan een nieuwe baan gaat beginnen. Op internet vindt zij drie interessante papers van studenten van de University of Chicago over hetzelfde onderwerp.

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde


Spieken, plagiaat en meeliften

Detectie en sanctie Spieken, plagiaat en meeliften zijn officiële vormen van fraude, die worden bestraft door de examencommissie. Je kunt maximaal een jaar worden uitgesloten van deelname aan al het onderwijs en alle examens. De faculteit neemt ook maatregelen om fraude gemakkelijker te kunnen opsporen en aan te tonen, omdat zij de kwaliteit van haar afgestudeerden wil bewaken.

www.student.uva.nl/fraude-plagiaat

Fraude kan je dus behoorlijk opbreken: doe het gewoon niet. Advies nodig? Als je in het algemeen problemen hebt met het halen van tentamens, deadlines of met het actief studeren, kun je je wenden tot de studieadviseurs van de faculteit. Heb je specifieke problemen met een vak, wend je dan tot de vakdocent om raad. Wie problemen heeft met schrijven, kan terecht bij de onderwijsgroep Vaardigheden.

Meer informatie Spieken, plagiaat en meeliften www.student.uva.nl/fraude-plagiaat Studieadviseurs www.feb.uva.nl/studieadviseurs Deze handeling is illegaal. Wilt u doorgaan met kopiëren?

Onderwijsgroep Vaardigheden Voor het maken van een afspraak: ■ T (020) 525 4079 (maandag t/m donderdag) of ■ stuur een e-mail met je vraag of probleem naar drs. R. van Hemert (coördinator van de onderwijsgroep): r.vanhemert@uva.nl.

Annuleren

www.crasborn.nl | 09509

Zij maakt een eigen titelblad en een inleiding en combineert vervolgens delen van de verschillende papers tot een geheel. Daarna levert ze de paper in bij haar scriptiebegeleider. Deze vertrouwt het niet, omdat de studente wel erg mooi Engels schrijft in ‘haar’ scriptie. Bovendien wekken de vreemde overgangen en stijlbreuken in de tekst zijn achterdocht. In de zoekmachine Google voert hij een aantal zinnen uit de scriptie in en vraagt Google een match te zoeken. Binnen enkele minuten vindt Google de papers die de studente heeft gestolen. Haar scriptie wordt ongeldig verklaard en de studente wordt voor een jaar uitgesloten van de studie.

Ga door

UVA FEB Fraude NL 2009  

www.student.uva.nl/fraude-plagiaat Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde ■ Meld het meeliften bij de begeleidende...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you