Page 1

Stage lopen? Ja natuurlijk! Stage lopen is de ideale manier om opgedane kennis in de praktijk toe te passen, je voor te bereiden en te oriënteren op de carrière na je studie. Daarbij levert een relevante stage je voordeel op bij het zoeken naar een baan. En niet onbelangrijk: je kunt een stage doen als onderdeel van je studie, zowel in de bachelor als in de master!

Soorten stages Keuzevakstage Een onderzoeks- of meeloopstage op academisch niveau gedurende minimaal 280 uur tijdens je bachelor-opleiding. De stage kun je opnemen als keuzevak (10 ec) in de meeste bacheloropleidingen. Bachelorscriptiestage Een onderzoeksstage in het kader van de scriptie aan het eind van de bacheloropleiding van minimaal 400 uur. Je ontvangt geen extra ec voor de stage, maar de naam van het stagebedrijf wordt op je cijferlijst vermeld. Deze stage kan in de meeste bacheloropleidingen worden opgenomen.

Masterscriptiestage Een onderzoeksstage in het kader van de scriptie aan het eind van de masteropleiding van minimaal 400 uur. De naam van het stagebedrijf wordt op je cijferlijst vermeld. Je ontvangt geen extra ec voor het volgen van de stage. Deze stage kan in alle masteropleidingen worden opgenomen.

Tjade Stroband masterscriptiestage Ministerie van Economische Zaken ‘Tijdens mijn stage bij de directie Marktwerking werd mij frequent de mogelijkheid gegeven relevante input te leveren op basis van mijn aan de UvA opgedane kennis. Mede hierdoor, als ook door de collegiale sfeer, deed mijn stageperiode eerder denken aan een tijdelijke aanstelling als beleidsmedewerker. De mogelijkheid na afronding van mijn scriptie bij EZ terug te keren heb ik dan ook met alle plezier aangenomen.’

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09457 A5_3luik_FEB_Stage_NL.indd 2-4

Stages in de bachelor In de bachelor Economie en Bedrijfskunde is het mogelijk zowel een keuzevakstage te lopen als een bachelorscriptiestage. Voor de overige drie bachelors binnen de FEB geldt het volgende: binnen de bachelor Fiscale economie en binnen de variant econometrie van de bachelor Econometrie en Operationele research is een keuzevakstage mogelijk. Een bachelorscriptiestage kan gelopen worden binnen de bachelor Actuariële wetenschappen en de variant operationele research van de bachelor Econometrie en Operationele research.

Stages in de master In alle masteropleidingen binnen de FEB is het mogelijk een masterscriptiestage te doen.

Oswald Hoogeveen bachelorscriptiestage, MHI Equipment Europe B.V. Mitsubushi (MEE) ‘Ik heb veel van mijn stage geleerd. Zo wist ik bijvoorbeeld nog niet welke richting ik op wilde na mijn studie. Door deze stage werd duidelijk dat ik voor strategie zou gaan. Ik volg inmiddels de Master’s in Business Studies, accent Strategie en ben bezig met afstudeerscriptie. Ook heb ik een tweede stage gelopen. Naast studeren wilde ik namelijk ook werkervaring opdoen. Deze keer liep ik stage op de afdeling Business Development & Strategy van RTL Nederland. Hier ben ik bezig geweest met allerlei verschillende projecten: het doen van marktonderzoeken, het bedenken van concepten voor websites en het maken van businessplannen. Ik zal wel iets langer over mijn scriptie doen, omdat ik inmiddels in vaste dienst ben bij RTL Nederland.’

persoonlijke ervaring op. Het is een enorme uitdaging om in korte tijd in een andere cultuur een leven op te bouwen. Een goede voorbereiding is daarbij wel noodzakelijk. Begin daar dus vroeg mee.

Procedure De procedure die je moet volgen om een stage op te kunnen nemen in het studieprogramma staat beschreven in de Onderwijs en Examenregeling: Bachelor/ Master scripties en Stages aan de FEB. Voor uitleg hierover en meer informatie kun je terecht bij het Stagebureau en op de website.

Daniëlle Bond keuzevakstage ING Bank ‘De belangrijkste ervaring die ik heb opgedaan tijdens mijn stage is het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk. Wat ik verder leuk vond is het herkennen van de kennis die je vergaart tijdens je opleiding in de dagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie. Op deze manier gaat de studie veel meer leven, je weet wat meer waar je eigenlijk mee bezig bent en uiteindelijk naartoe wilt. Het kennis maken met en dus ontdekken van de werkzaamheden die je hoogstwaarschijnlijk na je studie zult gaan doen, vond ik het belangrijkste leerdoel van deze stage.’

Wat doet het Stagebureau voor jou?

Als je je grenzen wilt verleggen, denk dan eens aan een internationale stage. Naast werkervaring doe je daarmee veel

Het Stagebureau is het aanspreekpunt voor studenten met vragen over stages, mogelijke stageplaatsen, de stageprocedure, solliciteren, brief en CV. Kom langs op een inloopspreekuur, maak een afspraak via de Onderwijsbalie of stuur ons een email met je vraag. Wij helpen je graag!

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Binnenland of buitenland

Meer ervaringen lezen? Kijk op www.student.uva.nl/feb_stage en klik op ‘testimonials’.

21-08-09 11:34


Stagebureau FEB

‘Neem een voorsprong. Loop stage!’

Contactgegevens Stagebureau Faculteit Economie en Bedrijfskunde Stagebureau FEB, kamer E 1.31 Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam Tel: 020-525 4207/5223 Fax: 020-525 4313 Spreekuur: iedere maandag van 12.00-13.00 in kamer E1.54

Colofon Uitgave Universiteit van Amsterdam september 2009

E-mail: stage-feb@uva.nl www.student.uva.nl/feb_stage

Fotografie Henny Boogert Ineke Oostveen

De maandelijkse stagenieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via www.student.uva.nl/ feb_stage en klik op ‘aanmelden’.

Vormgeving Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Valkenburg aan de Geul | 09457

www.student.uva.nl/feb_stage

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Stagebureau FEB, kamer E 1.31 Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam Tel: 020-525 4207/5223 Fax: 020-525 4313 E-mail: stage-feb@uva.nl

www.student.uva.nl/feb_stage

De Universiteit van Amsterdam heeft geen baat bij het vernoemen van commerciële organisaties. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. © Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09457 A5_3luik_FEB_Stage_NL.indd 5-7

21-08-09 11:34

UVA FEB stagebureau  
UVA FEB stagebureau  

Stages in de bachelor Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Be...

Advertisement