Page 1

bachelor 2009 | 2010

Fiscale economie


Fiscale economie

Inhoudsopgave

Feeling voor economische en juridische kwesties

4

De opleiding in detail

5

Bachelor en dan?

9

Toelating, aanmelden en kosten

10

Studentenleven

12

Meer weten?

14

Altijd wel een studie die bij jou past

16

COLOFON 6 Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno  6 Opmaak JEAPLUS2 6 Coverbeeld Hollandse Hoogte  6 Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, september 2008

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie
Feeling voor economische en juridische kwesties Belastingen zijn onontbeerlijk voor het functioneren van de overheid. Er is bijna geen aspect van het leven waarin de invloed van de fiscus niet doordringt. Met de belastingopbrengsten financiert de overheid onder andere de zorg, het onderwijs en cultuur. Helaas kan een euro maar één keer worden uitgegeven en dus moet goed bekeken worden waaraan de overheid haar geld besteedt. Deze materie is vaak complex, en goede beslissingen over belastingen vereisen dan ook een gedegen kennis van de werking van de economie. Daar komen de fiscaal economen om de hoek kijken. Als student Fiscale economie leer je hoe en waarover belasting wordt geheven en waar dit belastinggeld naartoe gaat. Als fiscaal econoom moet je fiscale vraagstukken op zowel een economische als een juridische manier kunnen benaderen. Daarom volg je bedrijfseconomische, algemeen economische en juridische vakken, en leer je de economische en juridische aspecten van belastingen met elkaar in verband te brengen. Als afgestudeerd fiscaal econoom ben je breed opgeleid en kun je de uiteenlopende vraagstukken over belastingen, hun economische betekenis en de juridische inbedding daarvan oplossen. Wie weet adviseer jij de minister van Financiën in de toekomst wel bij de invoering van nieuwe belastingmaatregelen, of de Oost-Europese landen bij de vormgeving van hun belastingstelsel.

Jouw studie? Is Fiscale economie iets voor jou? Wel als je wiskunde A(1,2) of B(1) in je pakket hebt, en je later bijvoorbeeld wilt gaan werken als belastingconsulent, belastinginspecteur of bedrijfsfiscalist. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, bent secuur en analytisch. Het is ook belangrijk dat je juridische interesse en een goede uitdrukkingsvaardigheid hebt. Fiscale economie is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een meer dan voldoende voor Engels op de middelbare school. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert per week veel zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Het komt daarbij goed van pas wanneer je initiatief neemt en nieuwsgierig bent.

Waarom de Universiteit van Amsterdam? De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Je bevindt je tijdens je studie midden in het economische en financiële hart van Nederland. Door de uitstekende contacten van de UvA met toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad, krijg jij onderwijs dat gebaseerd is op wereldwijd hoog gewaardeerd onderzoek, tref je hoogleraren en gastdocenten die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, heb je interessante stagemogelijkheden én een stevige link met de beroepspraktijk. Als UvA-student kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Na je eerste studiejaar volg je als student Fiscale economie onderwijs aan twee faculteiten: de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De onderwijsprogramma’s van deze faculteiten zijn op elkaar afgestemd, waardoor je een bepaald onderwerp vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen. Ook heb je ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Wil je een extra uitdaging? Dan kun je een honoursprogramma doen. Na je bachelor Fiscale economie kun je doorgaan met de master Fiscale economie. Ook heb je de unieke mogelijkheid om tegelijkertijd een master Belastingrecht te volgen. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen. Veel masters zijn Engelstalig en je medestudenten komen uit alle delen van de wereld.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie
De opleiding in detail De bachelor Fiscale economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college, en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt in juni.

Studie-uren De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld vijftien uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer twaalf uur per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

Colleges Wat voor onderwijs kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de hoorcolleges krijg je een min of meer algemeen inleidend overzicht van vakken, samen met alle andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep medestudenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Bij de practica word je onder andere getraind in het werken met verschillende computerprogramma’s. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar In je eerste studiejaar, de propedeuse, volg je vakken als Oriëntatie fiscale economie, Microeconomie, Macroeconomie, Wiskunde, Financiering, Statistiek, Organisatie en manage-ment en Management accounting. Ook volg je het practicum Academische vaardigheden, waarin je vaardigheden traint die je in je verdere studie nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan de universiteit collegestof bestudeert, je oefent in het houden van een wetenschappelijke discussie en in het presenteren van (onderzoeks)-resultaten. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt. Omdat je het eerste jaar samen volgt met studenten Economie en Bedrijfskunde, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Een vak belicht | Oriëntatie fiscale economie In dit vak wordt de fiscale levenscyclus van een onderneming beschreven aan de hand van de belevenissen van twee jonge ‘starters’. Zij beginnen samen een onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma, zetten deze om in een BV, waarna een structuur met verschillende BV’s ontstaat. Daarna gaan zij met hun activiteiten over de grens, gevolgd door emigratie en verkoop van hun belangen in de verschillende vennootschappen. De nadruk bij het bestuderen van de levenscyclus van deze onderneming, ligt op de heffing van inkomstenen vennootschapsbelasting, maar ook andere belastingen komen aan de orde zoals loon- en omzetbelasting. Voor de precieze inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids. www.studiegids.uva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie
Het tweede en derde jaar Als je na het eerste jaar kiest voor Fiscale economie, dan volg je vanaf het begin van het tweede jaar een apart programma. Vergeleken met Economie en Bedrijfskunde en de verschillende afstudeerrichtingen en specialisaties van deze bachelor, ligt het studieprogramma van Fiscale economie grotendeels vast in de vorm van een breed programma. Je volgt vakken als Economie en recht, Statistiek, Bedrijfs-administratie, Ondernemingsrecht, Overheid en fiscaliteit, Wetenschapsleer economie en Financiële verslaggeving. De economievakken volg je samen met de studenten Economie en Bedrijfskunde en de fiscale vakken volg je met studenten Fiscaal recht. Daarnaast volg je integratievakken, waarin beide vakgebieden aan bod komen. Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Minor en keuzeruimte Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt kiezen uit verschillende keuzevakken, en een extra minor doen, bovenop je studieprogramma. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding, dat je grotendeels in de keuzeruimte kunt volgen. Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Bij Fiscale economie komt de minor boven op je onderwijsprogramma. www.uva.nl/minors

Stage lopen Een stage is niet verplicht voor studenten Fiscale economie. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. Ook kun je je stage koppelen aan je scriptie door het doen van een praktijkonderzoek. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Ook kunt je zelf een stageplek zoeken. Een stage kan in Nederland en in het buitenland worden gedaan. www.feb.uva.nl/stage

Internationaal studeren Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeenkomsten gesloten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren. Studenten uit het buitenland studeren op hun beurt, zeker in de masterfase, aan de UvA. De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande jaren waren dat reizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs Je kunt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom. Voor deze studie geldt wel een selectieprocedure. www.studeren.uva.nl/economics

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie
Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Double Degree programme Voor getalenteerde studenten wordt aan de Universiteit van Amsterdam een geïntegreerd fiscaal programma aangeboden, het Fiscale Double Degree, dat leidt tot een dubbele master, zowel van de opleiding Fiscale economie als van Fiscaal recht. De combinatie van deze vakgebieden is zeer aantrekkelijk. De fiscale theorie, maar ook de fiscale praktijk, kennen zowel een sterke economische als een sterke juridische dimensie. Een ‘allround’ fiscalist is in het bedrijfsleven, de advieswereld en ook bij de overheid dan ook zeer gevraagd. Nomimaal bestaat het dubbelprogramma uit circa 360 studiepunten. Getalenteerde studenten die in plaats van de standaard 60 studiepunten per jaar, circa 90 studiepunten behalen, kunnen het dubbelprogramma in ongeveer vier studiejaren voltooien. Al met al resulteert het dubbelprogramma in een fiscale double degree. Je behaalt zowel de titel MSc als LLM. www.studeren.uva.nl/fiscale-economie (opbouw bachelor)

Studiebegeleiding De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je in het propedeusejaar intensieve begeleiding. Zo zijn er extra colleges (steuncolleges) voor vakken waarmee studenten soms moeite hebben. Ook heb je in het eerste jaar, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Je kunt bij de studieadviseur ook terecht met vragen over onder andere studieplanning en -vertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, en keuzemogelijkheden binnen je studie.

Bindend studieadvies De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet halen, inclusief het vak Wiskunde 1. In het eerste jaar heb je, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een hbo-opleiding wellicht geschikt is.

Samenwerking UvA-HvA De Faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt intensief samen met Economie en Management/HES van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een hbo-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al behaalde studiepunten aan de UvA, wordt dan aan Economie en Management/HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor hbo-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nl www.studeren.uva.nl/heaohbo

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie
Locatie en faciliteiten Je volgt je colleges op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseilandcomplex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart tegen een gereduceerd tarief eten. Het bijbehorende café Krater is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld koffie te drinken of om tussen het studeren door even te ontspannen, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studieinformatie en collegedictaten) en Studieweb.

Opbouw bachelor Semester 1 Financial Accounting Organisatie en Omgeving Oriëntatie Fiscale economie Wiskunde 1 Practicum Academische Vaardigheden 1 Management Accounting: Inleiding Micro-economie

Studiepunten 5 5 2 5 2 4 7

Semester 1 Organisatie en Management Statistiek 1 Wiskunde 2 Practicum Academische Vaardigheden 2 Financiering Macro-economie

Studiepunten 6 5 4 3 5 7

Een doorsnee collegerooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

10.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 15.00 – 17.00 uur 11.00 – 13.00 uur 13.00 – 15.00 uur geen college 09.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 13.00 – 16.00 uur

practicum Academische vaardigheden hoorcollege Organisatie & omgeving Oriëntatie fiscale economie werkcollege Organisatie & omgeving Financial accounting Zelfstudie Wiskunde 1 werkcollege Organisatie & omgeving steuncollege Wiskunde

Fiscale economie door de ogen van… `Het fiscale aspect van Fiscale economie houdt niet in dat je de wet uit je hoofd moet leren, maar je leert wél waar je relevante wetsartikelen kunt vinden en hoe je ze moet toepassen in de praktijk’, zegt prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschoër, hoogleraar Fiscale economie. Voor het hele interview en méér, ga naar ‘Fiscale economie’ op www.uva.nl/bachelors.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie
Bachelor en dan? De master Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 170 masterprogramma’s die één of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn. Met je bachelordiploma Fiscale economie kun je doorgaan met de master Fiscale economie, maar de lerarenopleiding behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden.

masters

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige master Fiscale economie, waarbij je kunt kiezen uit de studievarianten Fiscale economie en Tax Compliance. Daarnaast heb je de unieke mogelijkheid om tegelijkertijd met de master Fiscale economie een master Belastingrecht te volgen.

onderzoeksmasters

Heb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeksmaster Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden: een commissie kijkt of je gekwalificeerd en gemotiveerd bent voor en affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA.

lerarenopleiding

Wil je leraar worden? Dan volg je, na de vakinhoudelijke master, de eenjarige lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). In de keuzeruimte van de bachelor kun je je op het leraarschap oriënteren in het vak Didactiek en communicatie. www.uva.nl/ilo

overige masters en meer informatie

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot andere masters. Voor sommige masters gelden andere of uitgebreidere instroomeisen. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt De beroepsperspectieven voor fiscaal economen zijn zeer goed. Vaak vinden fiscaal economen al een baan voordat ze hun opleiding hebben afgerond, maar het is aan te raden om eerst af te studeren. Vooral in de laatste fase van de studie, met de specialisatievakken en de scriptie, kunnen studenten nog veel kennis opdoen die later in de carrière van pas kan komen. Je kunt gaan werken als belastingadviseur, belastinginspecteur of als bedrijfsfiscalist.

Onderzoek en promoveren Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Aan de Universiteit van Amsterdam wordt onder meer onderzoek gedaan naar de financiële verslaggeving van ondernemingen, de Belastingdienst, (vijandige) overnames, contracten en financieringsvormen. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie
Toelating, aanmelden en kosten Toelating Je kunt Fiscale economie studeren met een vwo-diploma, met wiskunde A(1,2) of B(1) en economie (1) in je programma. Heb je geen economie in je pakket, neem dan contact op met de Onderwijsbalie van de faculteit. Je krijgt dispensatie voor dit vak. www.student.uva.nl/ecb/onderwijsbalieecb.cfm

Aanmelden De aanmelding voor de bachelor loopt via Studielink. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de Universiteit van Amsterdam en bij de juiste opleiding terechtkomen. Na aanmelding via Studielink ontvang je in juni een inschrijfpakket van de UvA, waarmee je je inschrijving voltooit. Daarna ontvang je bericht van de faculteit en meld je je aan voor het onderwijs. We raden je aan je vóór 1 juli aan te melden via Studielink, zodat je voldoende tijd hebt om alle volgende stappen te zetten om je inschrijving rond te krijgen. www.uva.nl/aanmelden www.studielink.nl

Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse heb je ook toegang tot de bachelor Fiscale economie. Dit is vaak erg zwaar. Daarom raden we je aan om je hbo-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen. Voor afgestudeerde hbo’ers zijn schakelprogramma’s samengesteld die (na afronding) toegang verlenen tot de womasters Business Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze programma’s duren maximaal een jaar. www.uva.nl/hbo-doorstroom www.studeren.uva.nl/heaohbo

Studeren in deeltijd De bacheloropleiding Fiscale economie wordt niet in deeltijd aangeboden.

Collegegeld en studiekosten Voor het studiejaar 2008-2009 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1565. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 634. Het collegegeldtarief voor 2009-2010 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op het UvAweb. www.uva.nl/collegegeld

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie

10


Studiefinanciering Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering. www.ib-groep.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie

11


Studentenleven Tijdens je studie aan de Universiteit van Amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van een studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in het Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam.

Studievereniging Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverenigingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van een studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing. De Sefa is de grootste studievereniging aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als faculteitsvereniging bedient zij de studenten van alle studierichtingen en studiejaren aan de FEB. De Sefa organiseert verschillende carrièreactiviteiten, die je de kans bieden je te oriënteren op de arbeidsmarkt, en borrels. Ook kun je hier je studieboeken en syllabi met korting kopen. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. www.sefa.nl

Studenteninvloed Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. In het propedeuse jaar wordt ook een klankbordgroep samengesteld, waarin studenten direct feedback kunnen geven op het onderwijs. www.studentenraad.nl/feb

Sport Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sporten fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. www.uva.nl/usc

CREA CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Hier kun je onder meer tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op het gebied van theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. Onder naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s. www.uva.nl/crea

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie

12


Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens. www.folia.nl

Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De Universiteit van Amsterdam werkt samen met de Vrije Universiteit, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in het universiteitsblad Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt regelmatig een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het online Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek www.uva.nl/bachelors (praktische zaken)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie

13


Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelor Fiscale economie en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De UvA adviseert je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Bachelordag, kom ‘proefstuderen’ of volg een UvA Webklas.

Bachelorsite en bachelorgids Wil je meer informatie over studeren aan de UvA of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, ook precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de UVAGIDS aanvragen, de algemene bachelorgids. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Fiscale economie is op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 11.30 tot 12.30 uur. T (020) 525 4138 Je kunt voor korte vragen ook langskomen tijdens het inloopspreekuur, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur. Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat 11, Amsterdam kamer E1.11

Service & Informatiecentrum (SIC) Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC. Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: (020) 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het Service & Informatiecentrum voor een interessetest.

UvA Bachelordag De UvA Bachelordag, die tweemaal per jaar plaatsvindt, is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor- en informatiemarkt. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. Ook kun je een beroepeninteressetest doen. zaterdag 15 november 2008 en zaterdag 7 maart 2009

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie

14


UvA Proefstudeerweek Tijdens de UvA Proefstudeerweek kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en studeren aan de UvA. De Proefstudeerweek is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding. 19 t/m 23 januari 2009 Kijk op de Bachelorsite voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. www.uva.nl/proefstudeerweek

UvA Webklassen Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een introductiecursus op internet die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk en ook kun je er op school studielasturen mee verdienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen van de UvA en de HvA. www.uva.nl/webklassen

UvA Last Minute Voorlichting Heb je in juni nog geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich. Studenten, docenten en studieadviseurs helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past. vrijdag 12 juni 2009

Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding of kijk op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

UvA–HvA Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden of meer doen. Daarna ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. www.orientatiejaar.nl

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en/of hbo-doorstromers. www.uva.nl/bachelors

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Fiscale economie

15


Altijd wel een studie die bij jou past Bij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 61 bacheloropleidingen binnen 13 interessegebieden. Fiscale economie valt onder de interessegebieden Economie en ondernemen én Maatschappij en recht. Naast Fiscale economie kun je bijvoorbeeld kiezen voor de bachelor Fiscaal recht. Houd je erg van wiskunde, dan ben je wellicht op je plek bij de bachelors Actuariële wetenschappen (verzekeringswiskunde) of Econometrie en operationele research.

Alle UvA-bachelors binnen bovengenoemde interesse­ gebieden: Economie en ondernemen

Actuariële wetenschappen Amsterdam University College Bèta-gamma Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Fiscaal recht Fiscale economie Future Planet Studies Informatiekunde Sociale geografie en Planologie

Maatschapij en recht

Algemene sociale wetenschappen Amsterdam University College Bèta-gamma Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Europese studies Fiscaal recht Fiscale economie Future Planet Studies Geschiedenis Notarieel recht Politicologie Rechtsgeleerdheid Religiestudies Sociale geografie en Planologie Sociologie

Kijk voor alle bacheloropleidingen per interessegebied, en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Fiscale economie

16

UVA FEB BSc Fiscale economie - bachelor brochure  

Fiscale economie bachelor 2009 | 2010 Toelating, aanmelden en kosten 10 Altijd wel een studie die bij jou past 16 Feeling voor economische e...

Advertisement