Page 1

Universitaire opleiding

Enterprise Risk Management

‘Toenemende regelgeving stelt steeds hogere eisen aan organisaties op het gebied van risk management, het risk management proces en het kennen en meten van risico’s. Onze nieuwe specialisatie binnen de Executive Master in Verzekeringskunde biedt een multidisciplinaire opleiding met een theoretische verdieping van op de praktijk gebaseerde situaties en problemen.’ Prof. Dr. Arjen Ronner en Drs. Roel van der Voort, programmadirectie ERM


Universitaire opleiding Enterprise Risk Management Het geheel is meer dan de som der delen De opleiding Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico’s bij instellingen, bedrijven, omwonenden, het milieu en zakelijke relaties. De kredietcrisis en dreigende pandemie stellen steeds hogere en andere eisen aan het risk managementproces. Enterprise Risk Management (ERM) biedt de organisatiebrede aanpak hiervoor. Kwantitatieve methoden zijn de bouwstenen voor een brede risk managementanalyse. Kennis van financiële op-lossingen is essentieel zoniet cruciaal; auditing, Basel II, Solvency II en COSO spelen een belangrijke rol. Welke beperkingen hebben deze modellen? Als specialisatie binnen de Master in Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School biedt de universitaire opleiding Enterprise Risk Management een multidisciplinaire aanpak met een breed scala aan theoretische onderdelen en actuele praktijkcases. De opleiding is daarom bij uitstek geschikt als een aanvullende Master voor leergierige personen die werkzaam zijn in deze branche: financiële en risk managers bij overheidsinstellingen en bedrijven, makelaars, verzekeraars en auditors. Tijdens onze opleiding ontwikkelt u een brede visie op risk management. De opgedane nieuwe vakkennis en de verdieping van uw analytische denkvermogen helpen u de juiste oplossingen te vinden voor uw organisatie of opdrachtgever. De tweejarige parttime ERM-opleiding start jaarlijks in september. Het opleidingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers, de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs en het Verbond van Verzekeraars.

Coverbeeld: Jean-Pierre Jans/Hollandse Hoogte

Waarom aanmelden voor Enterprise Risk Management? n De Amsterdam Business School (ABS) van de Universiteit van Amsterdam heeft een wereldwijde erkenning door de Equis-accreditatie; n De Executive Master in Verzekerings kunde van de ABS is NVAO geaccrediteerd; n Na het succesvol afronden van de opleiding mag u de internationale Titel Master in Science (Msc.) voeren; n Interactief onderwijs van prominente academici en risk experts uit het bedrijfsleven; n Prima studiefaciliteiten; n College op dinsdag van 15.00-21.45 uur; n Modulair studeren is mogelijk.

Docenten De opleiding wordt verzorgd door docenten die allen een ruime kennis en brede ervaring in de praktijk van ERM opgedaan hebben. Onder hen bevinden zich de heren Ir. E.V. Meyer en prof. dr. A.E. Ronner. Programmadirectie Prof. dr. A.E. Ronner bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management UvA, Drs. R.C.W. van der Voort MA, MBA docent Bedrijfskunde, directeur Business Research Atelier Toelating Elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een intakegesprek voor het bespreken van uw relevante werkervaring, opleiding en ambities. Nadere informatie over de toelatings­eisen kunt u vinden op www.abs.uva.nl/emerm. Kosten n Eerste jaar € 8.000 n Tweede jaar € 8.000 n Schakeltraject maximaal € 2.000 n Module € 1.500

Voor meer informatie: Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ERM Office Plantage Muidergracht 12 1018 TV Amsterdam

Minimaster Binnen de Enterprise Risk Managementopleiding bieden we, per 2009-2010, voor het eerst in het bestaan van het programma, de mogelijkheid tot het volgen van een “Minimaster” Enterprise Risk Management. Deze mogelijkheid is speciaal opgezet voor die studenten en organisaties die een tweejarig Masterprogramma te lang vinden.  In veertien bijeenkomsten van elk drie uur leert de student wat ERM precies is, welke voordelen ERM heeft en hoe deze te implementeren in de praktijk. Daarnaast wordt een inleiding gegeven in het kwantificeren van risico’s, value at risk modellen en het nut en de beperkingen daarvan worden uiteengezet. De kredietcrisis en dreigende pandemie vormen een leidraad voor de minimaster. De colleges vinden plaats op de dinsdagen van 15.00-18.00 uur in twee periodes van zeven bijeenkomsten (november/december 2009 en februari/maart 2010). Bij een voldoende resultaat kan de “Minimaster” vrijstelling opleveren voor delen van de opleiding ‘Executive Master Enterprise Risk Management’. Er wordt een certificaat verstrekt als voor alle vakken van de Minimaster ERM een voldoende wordt behaald. Kosten en ingangseisen n e 2500 n HBO/WO afgestudeerden De directeur van de opleiding bepaalt uiteindelijk of u voldoet aan de ingangs­ eisen die gesteld worden. Een aanvraagformulier voor inschrijving wordt u toegezonden als u een e-mail stuurt.

T (020) 525 6132 F (020) 525 5092 emerm@uva.nl www.abs.uva.nl/emerm

UVA FEB ABS ERM factsheet  

Universitaire opleiding ‘Toenemende regelgeving stelt steeds hogere eisen aan organisaties op het gebied van risk management, het risk manag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you