Page 1

bachelor 2009 | 2010

Econometrie en operationele research


Econometrie en operationele research Inhoudsopgave

Een wiskundige benadering van economie en bedrijf

4

De opleiding in detail

5

Bachelor en dan?

9

Toelating, aanmelden en kosten

11

Studentenleven

13

Meer weten?

15

Altijd wel een studie die bij jou past

17

COLOFON 6 Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno  6 Opmaak JEAPLUS2 6 Coverbeeld Lizzy Kalisvaart  6 Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, september 2008

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research
Een wiskundige benadering van economie en bedrijf Als de lonen gematigd worden, dan is dat goed voor de economie en hoeft de overheid minder te bezuinigen. Als de overheid de accijnzen verhoogt en benzine daardoor duurder wordt, dan gaan minder mensen de auto gebruiken. Als de rente wordt verlaagd, dan is het aantrekkelijker om op de beurs te beleggen en stijgen de aandelenkoersen. Econometristen proberen dergelijke stellingen met modellen te bewijzen en economische wetmatigheden te vinden. Ze proberen de economie te voorspellen en aanbevelingen te doen voor een economisch beleid. Als student Econometrie word je daarom geschoold in zowel wiskunde en statistiek als in economie. Kies je voor de studierichting Operationele research en management (ORM), dan bestudeer je juist vraagstukken van operationele, bedrijfskundige of logistieke aard. Heb je er bijvoorbeeld wel eens bij stilgestaan wat er allemaal op Schiphol moet gebeuren voordat jij op reis kunt? Dat varieert van het plannen van de incheckbalies, het verzorgen van de bagageafhandeling tot het vaststellen bij welke gate het vliegtuig moet staan. Waarom ontstaan er verder eigenlijk zo vaak wachtrijen in supermarkten, postkantoren en bij het bellen naar callcenters, ook al is er voldoende capaciteit? Bij ORM verdiep je je in dergelijke vragen, en zoek je aan de hand van wiskundige berekeningen naar een oplossing.

Jouw studie? Is Econometrie en operationele research iets voor jou? Wel als je wiskunde B(1) in je pakket hebt, en je later bijvoorbeeld wilt gaan werken voor een multinational, een bank, het Centraal Planbureau of een adviesbureau. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, kunt abstract denken en je bent analytisch. Je hebt een ruime voldoende voor wiskunde B1 en nog belangrijker: je vindt wiskunde een leuk vak! Econometrie en operationele research is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een meer dan voldoende voor Engels op de middelbare school. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert per week veel zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Het komt daarbij goed van pas wanneer je initiatief neemt en nieuwsgierig bent.

Waarom de Universiteit van Amsterdam? De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. In Amsterdam bevind je je tijdens je studie midden in het economische en financiële hart van Nederland. Door de uitstekende contacten van de UvA met de toonaangevend bedrijven en instellingen in de stad, krijg jij onderwijs dat gebaseerd is op wereldwijd hoog gewaardeerd onderzoek, tref je hoogleraren en gastdocenten die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, en heb je interessante stagemogelijkheden en een stevige link met de beroepspraktijk. Als UvA-student kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Binnen je studie heb je ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Wil je een extra uitdaging? Dan kun je een honoursprogramma volgen. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research
De opleiding in detail De bachelor Econometrie en operationele research aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt eind in juni.

Studie-uren De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld twintig uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer tien tot vijftien uur. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

Colleges Wat voor onderwijs kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de hoorcolleges krijg je een min of meer algemeen inleidend overzicht van vakken, samen met alle andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep medestudenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Bij de practica word je onder andere getraind in het werken met verschillende computerprogramma’s. Je maakt daarbij gebruik van bestaande programma‘s, maar soms moet je zelf iets programmeren. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar Het programma van het eerste jaar, de propedeuse, is zo ingericht dat je de belangrijke basiskennis van wiskunde, statistiek en economie verwerft. In de zogeheten oriëntatievakken krijg je een overzicht van de kwantitatief economische richtingen Econometrie, Operationele research en management, en Actuariaat. Dit gebeurt onder andere aan de hand van cases en computeropdrachten. Je leert werken met standaard softwarepakketten als Microsoft Word en Excel, maar ook met meer geavanceerde wiskundige en statistische software als Mathematica, Eviews en SPSS. Omdat je het eerste studiejaar samen met studenten van de bachelor Actuariële wetenschappen volgt, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Het tweede en derde jaar In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken en keuzevakken. Je specialiseert je in de richting Econometrie of Operationele research en management. De keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om bijvoorbeeld het in Nederland unieke traject Operationeel management te volgen. In de richting Econometrie is het ook mogelijk om een minor te kiezen of een deel van je studie in het buitenland te doen. Je sluit je opleiding af met een scriptie. Bij Econometrie baseer je die op een seminar waaraan je deelneemt. Bij ORM baseer je je scriptie op een praktijkopdracht. Na afronding van je studie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

Minor en keuzeruimte Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. In je tweede of derde jaar kun je kiezen uit verschillende keuzevakken of daarnaast een extra minor doen, bovenop je studieprogramma. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding, dat je grotendeels in de keuzeruimte kunt volgen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research
Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Zo kun je bijvoorbeeld een minor Entrepreneurship doen, waarin je leert hoe je een eigen bedrijf moet starten. Bij Econometrie en operationele research kun je een minor van 30 studiepunten integreren in je studieprogramma. www.uva.nl/minors

Stage lopen Een stage is niet verplicht voor studenten Econometrie en operationele research. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Ook kunt je zelf een stageplek zoeken. Veel studenten Econometrie en operationele research doen als werkstudent al relevante werkervaring op. Via de beroependagen van de studievereniging VSAE kom je al snel in aanraking met potentiële werkgevers. www.feb.uva.nl/stage www.vsae.nl

Internationaal studeren Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeenkomsten gesloten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren. Studenten uit het buitenland studeren op hun beurt, zeker in de masterfase, aan de UvA. De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande jaren waren dat reizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs Je kunt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom. Voor deze studie geldt wel een selectieprocedure. www.studeren.uva.nl/economics

Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research
Studiebegeleiding De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je als student Econometrie en operationele research in het eerste jaar extra begeleiding en een bindend studieadvies. Daarnaast is het verplicht om voor wiskunde en statistiek regelmatig opdrachten te maken. Met vragen over of problemen met je studie kun je ook altijd aankloppen bij de studieadviseur, die wekelijks een inloopspreekuur houdt. Ook kun je terecht bij de opleidingsdirecteur van de propedeuse.

Bindend Studieadvies De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet halen, inclusief het vak Lineaire algebra A. In het eerste jaar heb je, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een hbo-opleiding wellicht geschikt is.

Samenwerking UvA-HvA De Faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt intensief samen met Economie en Management/HES van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een hbo-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al behaalde studiepunten aan de UvA, wordt dan aan Economie en Management/HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor hbo-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nl www.studeren.uva.nl/heaohbo

Locatie en faciliteiten Je volgt je colleges op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseilandcomplex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart tegen een gereduceerd tarief eten. Het bijbehorende café Krater is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld koffie te drinken of om tussen het studeren door even te ontspannen, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studieinformatie en collegedictaten) en Studieweb.

Opbouw bachelor Eerste jaar (propedeuse) Wiskunde Statistiek Economievakken Academische vaardigheden Oriëntatie actuariaat, econometrie en operationele research

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research

Studiepunten 15 10 15 20
Een doorsnee collegerooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 09.00 – 11.00 11.15 – 13.00 09.00 – 11.00 11.00 – 13.00 09.00 – 10.00 10.15 – 11.00 11.00 – 13.00 11.15 – 13.00 13.15 – 14.00

hoorcollege Analyse A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM Micro-economie voor AEO practicum Vaardigheden & oriëntatie I hoorcollege Lineaire algebra A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM werkcollege Lineaire algebra A werkcollege Analyse A werkcollege Micro-economie voor AEO voortgangstoets of vaardighedentoets AEO Micro-economie voor AEO

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research
Bachelor en dan? De master Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 170 masterprogramma’s die één of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn. Met je bachelordiploma Econometrie en operationele research hheb je toegang tot diverse masters. Soms gelden een selectieprocedure en/of aanvullende eisen.

masters

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige Engelstalige master Econometrics (na de studierichting Econometrie), of de eenjarige Nederlandstalige master Operationele research en management (na de studierichting Operationele research en management).

onderzoeksmasters

Heb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeksmaster Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden: een commissie kijkt of je gekwalificeerd en gemotiveerd bent voor en affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA.

overige masters en meer informatie

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot andere masters. Voor sommige masters gelden andere of uitgebreidere instroomeisen. Na het volgen van een schakelprogramma kun je bijvoorbeeld ook instromen in de master Actuariële wetenschappen, die je opleidt tot verzekeringswiskundige. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt De vraag naar econometristen groeit, omdat financieel-economische beslissingen in onze samenleving een steeds belangrijkere rol spelen. Operationele researchspecialisten en logistiek adviseurs worden in groten getale gevraagd, als gevolg van sterk toenemende concurrentie en de behoefte aan steeds meer efficiëntie in het bedrijfsleven. De analytische benadering en vaardigheden van econometristen en ORM’ers worden daarbij erg gewaardeerd. Econometristen komen terecht bij werkgevers als ministeries, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, banken, beurzen, verzekerings-maatschappijen, pensioenfondsen en consumentenorganisaties. ORM’ers werken onder andere voor de NS (spoorboekje), Schiphol (planning vluchten) en adviesbureaus. De studierichting Econometrie onderhoudt nauwe contacten met ministeries, banken en instellingen, zoals het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Nederlandsche Bank. Een nog sterkere koppeling met de praktijk geldt voor Operationele research en management, dat contacten onderhoudt met onder andere Schiphol en de KLM, de NS, advies- en softwarebureaus, callcenters, banken, zieken-huizen, transport- en vervoersbedrijven. Deze contacten zijn gunstig tijdens de studie en met het oog op stageplekken én voor de toekomst.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research
Onderzoek en promoveren Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

10


Toelating, aanmelden en kosten Toelating Je kunt Econometrie en operationele research studeren als je een vwo-diploma hebt in één van de vier profielen, en met wiskunde B(1). De beide ‘natuur’-profielen zijn heel geschikt. Het vwo-vak economie is niet verplicht. Als je wiskunde A(1,2) in je profiel hebt, dan kun je via een zomercursus wiskunde bij de UvA alsnog voldoen aan de ingangseis van wiskunde B(1). Deze zomercursus, die vier weken duurt, gaat vooraf aan het collegejaar. www.feb.uva.nl/entreetoets

Aanmelden De aanmelding voor de bachelor loopt via Studielink. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de Universiteit van Amsterdam en bij de juiste opleiding terechtkomen. Na aanmelding via Studielink ontvang je in juni een inschrijfpakket van de UvA, waarmee je je inschrijving voltooit. Daarna ontvang je bericht van de faculteit en meld je je aan voor het onderwijs. We raden je aan je vóór 1 juli aan te melden via Studielink, zodat je voldoende tijd hebt om alle volgende stappen te zetten om je inschrijving rond te krijgen. www.uva.nl/aanmelden www.studielink.nl

Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo Met een hbo-propedeuse kun je in bepaalde gevallen overstappen naar de bachelor Econometrie en operationele research. Zo‘n overstap is vaak echter zwaar. Daarom raden we je aan om je hbo-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen. www.uva.nl/hbo-doorstroom www.studeren.uva.nl/heaohbo

Studeren in deeltijd De bacheloropleiding Econometrie en operationele research wordt niet in deeltijd aangeboden.

Collegegeld en studiekosten Voor het studiejaar 2008-2009 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1565. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 600. Het collegegeldtarief voor 2009-2010 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op het UvAweb. www.uva.nl/collegegeld

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research

11


Studiefinanciering Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering. www.ib-groep.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

12


Studentenleven Tijdens je studie aan de Universiteit van Amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van een studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in het Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam.

Studievereniging Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverenigingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van een studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing. De VSAE is de studievereniging voor studenten van de drie kwantitatief economische opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. De VSAE organiseert een introductiekamp voor eerstejaarsstudenten, bedrijfsbezoeken, carrièredagen en afstudeerborrels. Ook biedt ze studiebegeleiding. Met het lidmaatschap van de VSAE kun je ook korting krijgen op je studieboeken. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. www.vsae.nl

Studenteninvloed Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. In het propedeuse jaar wordt ook een klankbordgroep samengesteld, waarin studenten direct feedback kunnen geven op het onderwijs. www.studentenraad.nl/feb

Sport Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sporten fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht. www.uva.nl/usc

CREA CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Hier kun je onder meer tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op het gebied van theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. Onder naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s. www.uva.nl/crea

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research

13


Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens. www.folia.nl

Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De Universiteit van Amsterdam werkt samen met de Vrije Universiteit, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in het universiteitsblad Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt regelmatig een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het online Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek www.uva.nl/bachelors (praktische zaken)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

14


Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelor Econometrie en operationele research en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De UvA adviseert je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Bachelordag, kom ‘proefstuderen’ of volg een UvA Webklas.

Bachelorsite en bachelorgids Wil je meer informatie over studeren aan de UvA of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, ook precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de UVAGIDS aanvragen, de algemene bachelorgids. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Econometrie en operationele research is op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 11.30 tot 12.30 uur. T (020) 525 4138 Je kunt voor korte vragen ook langskomen tijdens het inloopspreekuur op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur. Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat 11, Amsterdam kamer E1.11

Service & Informatiecentrum (SIC) Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC. Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: (020) 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het Service & Informatiecentrum voor een interessetest.

UvA Bachelordag De UvA Bachelordag, die tweemaal per jaar plaatsvindt, is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor- en informatiemarkt. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. Ook kun je een beroepeninteressetest doen. zaterdag 15 november 2008 en zaterdag 7 maart 2009

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research

15


UvA Proefstudeerweek Tijdens de UvA Proefstudeerweek kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en studeren aan de UvA. De Proefstudeerweek is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding. 19 t/m 23 januari 2009 Kijk op de Bachelorsite voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze. www.uva.nl/proefstudeerweek

UvA Webklassen Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een introductiecursus op internet die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk en ook kun je er op school studielasturen mee verdienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen van de UvA en de HvA. www.uva.nl/webklassen

UvA Last Minute Voorlichting Heb je in juni nog geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich. Studenten, docenten en studieadviseurs helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past. vrijdag 12 juni 2009

Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding of kijk op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

UvA–HvA Oriëntatiejaar Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden of meer doen. Daarna ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past. www.orientatiejaar.nl

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en/of hbo-doorstromers. www.uva.nl/bachelors

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

16


Altijd wel een studie die bij jou past Bij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 61 bacheloropleidingen binnen 13 interessegebieden. Econometrie en operationele research valt onder de interessegebieden Economie en ondernemen én Mens en gedrag. Naast Econometrie en operationele research kun je bijvoorbeeld kiezen voor Actuariële wetenschappen. Gaat je interesse uit naar de relatie tussen organisaties, mens en informatietechnologie, dan is de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde wellicht echt iets voor jou.

Alle UvA-bachelors binnen bovengenoemde interessegebieden: Economie en ondernemen

Actuariële wetenschappen Amsterdam University College Bèta-gamma Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Fiscaal recht Fiscale economie Future Planet Studies Informatiekunde Sociale geografie en Planologie Mens en gedrag

Algemene sociale wetenschappen Amsterdam University College Bèta-gamma Communicatiewetenschap Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Culturele informatiewetenschap Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Future Planet Studies Kunstmatige intelligentie Media en cultuur Medische informatiekunde Onderwijskunde Pedagogische wetenschappen Politicologie Psychobiologie Psychologie Rechtsgeleerdheid Religiestudies Sociale geografie en Planologie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde  Econometrie en operationele research

17


Sociologie Taal en communicatie Wijsbegeerte

Kijk voor alle bacheloropleidingen per interessegebied, en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

18

UVA FEB Econometrie en operationele research - bachelor brochure  

Econometrie en operationele research bachelor 2009 | 2010 Toelating, aanmelden en kosten 11 Altijd wel een studie die bij jou past 17 Een wi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you