Page 1

Master in Business Studies Bedrijfskunde in deeltijd (MSc)


Inhoudsopgave De opleiding samengevat Waarom Bedrijfskunde in deeltijd? Hoe ziet de opleiding eruit? Wat levert de studie op? Waarom de ABS? Kosten en aanmelding

2 De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van Europa’s grootste en best gewaardeerde kennisinstellingen, met ongeveer 30.000 studenten en meer dan 5.000 medewerkers. Aan de Amsterdam Business School (ABS) van de UvA wordt hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van: Accounting, Corporate Finance & Financial Systems, Strategy & Marketing, Human Resource Management en Information Management. Het voltijdse onderwijs van de ABS wordt verzorgd in driejarige bachelor- en eenjarige masteropleidingen. Daarnaast worden er andere onderwijsvormen aangeboden, waaronder het deeltijd programma Bedrijfskunde, executive opleidingen voor professionals en maatwerk voor bedrijven, korte modules, masterclasses, bijscholingen en lezingen.

5 6 8 11 13 14


Voorwoord

Het programma Bedrijfskunde in Deeltijd maakt het mogelijk om werk met een universitaire opleiding Bedrijfskunde te combineren. Het is een pittige combinatie, maar ook een combinatie met veel voor­delen. Blijven leren naast het werk is goed voor uw carrière en het omgekeerde geldt niet minder. Werkende studenten hebben het voordeel dat de theorie veel meer leeft doordat ze die kunnen afzetten tegen hun eigen praktijk. Ze hebben niet alleen de beschikking over de cases uit de leerboeken, maar ook over hun eigen ervaring en de inbreng van medestudenten; tevens collega’s uit andere bedrijven. Het is voor iemand die in de praktijk werk­ zaam is veel makkelijker om te begrijpen dat één eenvoudige theorie niet voldoende is om de complexiteit van het management van een echt bedrijf te beschrijven. De colleges op vrijdag geven u de moge­ lijkheid om afstand te nemen van uw werk en zowel vanuit de theorie als in gesprek­ ken met andere studenten te reflecteren op de eigen praktijk. U wordt zo wekelijks getraind om op academisch niveau te kijken naar actuele bedrijfskundige vraagstukken. Het combineren van werken en studeren is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk. De Amsterdam Business School ligt centraal in Amsterdam. Is er een mooiere plek om de week af te sluiten? Dr. Mark van der Veen Programmadirecteur

3


4


De opleiding samengevat Kenmerken

n  Colleges op vrijdagen in centrum Amsterdam n  Keuze uit vier specialisaties n  Twee- en een halfjarig parttime programma n  Kleinschalige en interactieve opleiding n  Goede begeleiding n  Docenten uit het bedrijfsleven en wetenschap n  Medestudenten en alumni uit talloze organisaties n  Opbouw uniek relatienetwerk en carrière impuls n  Twee startmomenten: februari en september n  Verkort programma voor academici

Diploma en accreditatie

n  Diploma: Master of Science in Business Studies (MSc) n  NVAO geaccrediteerd n  Amsterdam Business School is EQUIS geaccrediteerd

Toelatingseisen en kosten

n  Afgeronde hbo of universitaire opleiding met aantoonbare bedrijfskundige basiskennis n  Voorkennis van wiskunde vereist n  Relevante werkervaring is een pré n  Cursusgeld: € 17.500 voor de duur van twee en een half jaar n  Betalingsregeling mogelijk voor studenten die de opleiding zelf financieren

5


Waarom Bedrijfskunde Eén dag college in de week

Fleur Smeding (student)

6 Ik werk nu bijna 3 jaar bij ABN AMRO, waar ik ben binnengekomen met een Traineeship. Ik heb meegewerkt aan diverse projecten met betrekking tot reorganisaties van het facilitair bedrijf. Daarna ben ik personal assistant geworden van een EVP binnen ABN AMRO. In 2005 heb ik de studie Psychologie afgerond. Na twee jaar werken had ik ook echt zin om weer te gaan studeren. Het kan nooit kwaad om te blijven werken aan je eigen employability en het volgen van een opleiding naast je werk draagt daar zeker aan bij. Daarbij maakt de opleiding me meer bewust van de bedrijfskundige processen die zich afspelen binnen organisaties. Iedereen is gemotiveerd en wil er zo veel mogelijk uit halen. We hebben regelmatig mooie discussies over ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Zo hoor je veel van wat er speelt binnen andere bedrijven. De link van theorie naar de praktijk wordt daardoor snel gemaakt.

De opleiding Bedrijfskunde in deeltijd is zo opgezet dat je binnen twee en een halfjaar de titel Master of Science in Business Studies (MSc) kan behalen. Het programma is speciaal ontwikkeld voor mensen die naast hun werk een academische opleiding Bedrijfskunde willen volgen. Het onderwijs op vrijdag is daarbij een belangrijk element. Op deze dag kun je jezelf volledig op de studie concentreren. Investeren in vermogen

Tijdens de opleiding Bedrijfskunde in deeltijd leer je bedrijfskundige vraagstuk­ ken op een academisch niveau benaderen vanuit verschillende theore­tische invals­ hoeken. De uitdaging is om te begrijpen wat de diepere achtergronden van een probleem zijn en te leren hoe je problemen multidisciplinair kunt aan­ pakken. Hierdoor zul je in de toekomst in nieuwe situaties makkelijker tot een oplossing komen. Het programma is intensief en het tempo ligt hoog zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Docenten participeren actief in wetenschappelijk onderzoek, volgen recente ontwikkelingen op hun vakgebied, publiceren in internationale tijdschriften, zijn gepromoveerd of hebben hun sporen verdiend in de praktijk. Met behulp van cases slaan zij een brug tussen theorie en praktijk.

Hard werken en veel tijd investeren zijn noodzakelijke voorwaarden om de opleiding te volbrengen. Deze investering leidt echter wel tot resultaat: een profes­ sional met een brede scope en een ver­ mogen tot probleemoplossend werken. Goede begeleiding

Wij zien de kwaliteit van onze onder­ steuning als een belangrijke factor voor het succes van de opleiding. Er heerst grote betrokkenheid tussen studenten onderling, de docenten en het team van de opleiding. Onze studieadviseur is je aanspreekpunt voor alle zaken die met jou en jouw studie te maken hebben. Je kunt bij de adviseur bijvoorbeeld terecht voor het bespreken van je studieplanning en overleg over scriptieonderwerpen. In de eindfase van de opleiding biedt de opleiding scriptie bijeenkomsten. Hier wordt je op het scriptieproces voorbereid en kun je onder deskundige begeleiding ervaringen uitwisselen en eventuele knelpunten bespreken. Kleinschalig onderwijs

Het onderwijs is kleinschalig, waardoor er veel tijd is voor persoonlijke aandacht voor de student. De studentengroepen zijn klein, dit bevordert de communicatie tussen studenten en het uitwisselen van kennis en praktijkervaring.

‘Daarbij maakt de opleiding me meer bewust van de bedrijfskundige processen die zich afspelen binnen organisaties.’


in deeltijd? Class profile 2009-2010 Overzicht Vrouw 38% Gemiddelde leeftijd 28 jaar Werkervaring gemiddeld 5 jaar Vooropleiding HBO 72% WO 28%

Werkachtergrond

Handel en Industrie:

14% Werkervaring  2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar >8 jaar

42% 17% 13% 28%

Financiële dienstverlening:

33%

Diederik Ligtenberg (student) Zakelijke dienstverlening:

35%

Overheid en non-profit:

18%

Na mijn studie werd ik bij ASR Nederland N.V. aangenomen als trainee binnen het Talent Ontwikkeling Programma (TOP). Ik volg het programma Bedrijfskunde in deeltijd van de ABS als onderdeel van dit trainee-programma. De vakken die je hier volgt geven je een solide wetenschappelijke basis mee die goed toepasbaar is in de bedrijfskundige praktijk. De setting waarin je colleges volgt is bijzonder prettig, dat je medestudenten ook werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven merk je tijdens de discussies in de colleges. Tijdens de studie heb ik docenten ontmoet die de nodige ervaring uit het bedrijfs­ leven meenemen en dit maakt voor mij persoonlijk het verschil tussen regulier universitair onderwijs en studeren aan een Business School. Als ik klaar ben met de opleiding wil ik mijn carrière bij ASR Nederland N.V. vervolgen. Mijn ambitie om internationaal aan de slag te gaan zal met de verworven kennis een stukje dichterbij komen.

7


Hoe ziet de opleiding Voor studenten met een hbo voorop­ leiding bestaat het volledige programma uit een pre-master traject van 1 jaar en een mastertraject van 1,5 jaar. Voor studenten met een universitaire vooropleiding kan het pre-master traject korter zijn. Dit wordt individueel beoordeeld. Studiebelasting

8

Gemiddeld besteed je 20 uur per week aan de opleiding. Naast het volgen van de colleges op vrijdag moet je nog rekenen op 12-15 uur zelfstudie per week. Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt. Bovendien wordt regelmatig in groepen gewerkt. Het is daarom alleen bij uitzondering toegestaan een college te missen. Jaarindeling

Er zijn twee instroom momenten: in september en in februari. Het cursusjaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee blokken. Het eerste semester loopt van september tot januari, het tweede van februari tot en met juni. Een blok bevat 6 of 7 collegeweken, 1 week zelfstudie en 1 tentamenweek. In het pre-master programma vallen de meeste vakken binnen 1 blok, in de masterfase beslaan de vakken vaak twee blokken (1 semester).

een studiejaar bestaat dus uit 40 ECTS. Concreet betekent dit dat studenten één jaar studeren in het pre-master pro­ gramma en anderhalf jaar in de master. Toelatingseisen

De opleiding Bedrijfskunde in deeltijd van de Amsterdam Business School is bestemd voor degenen die een hbo- of universitaire opleiding met relevant bedrijfskundige kennis hebben afgerond en naast hun werk verder willen studeren. Je kunt worden toegelaten tot de op­leiding als je voldoet aan de volgende criteria: 1. Je bent in het bezit van een hbo- of universitair diploma met aantoonbare bedrijfskundige basiskennis én 2. Je hebt voldoende wiskunde voor­ kennis (vwo met wiskunde A1,2 of wiskunde B; havo-diploma met voldoende voor wiskunde B1,2) 3. Relevante werkervaring is een pré. Wanneer je niet aan punt 2 voldoet, moet je een wiskunde-entreetoets afleggen. De Amsterdam Business School biedt ter voorbereiding op deze toets een bijscholingscursus wiskunde aan. Kijk voor meer informatie op www.abs.uva.nl/bedrijfskunde-in-deeltijd. Masterprogramma

*Studiepunten

Het pre-master programma bestaat uit 40 punten. De masterfase bestaat uit 60 studiepunten. Een studiepunt of European Credit Transfer System(ECTS) staat gelijk aan 28 uur studie. Elk studie­ jaar van Bedrijfskunde in deeltijd is onder­ verdeeld in twee semesters van 20 ECTS,

In ons programma bepaal je zelf welke 3 mastervakken je wilt volgen. De mastervakken worden gedoceerd door docenten en hoogleraren die ook zelf op het onderzoeksgebied actief zijn. Daarmee maken zij een duidelijke koppeling tussen de bestaande theorie en recente weten­ schappelijke inzichten.


eruit? Je rondt je studie af met het schrijven van een scriptie over een onderwerp uit één van de door jou gekozen mastervakken. Het onderwerp kan te maken hebben met een vraagstuk waar je in je eigen werk mee te maken hebt, maar dat is niet noodzakelijk. Om je goed voor te bereiden op het schrijven van je scriptie

Pre-master programma Strategic Management en Marketing Financiering Marketing Management Strategie en Organisatie Human Resources Management Quantitative Methods Management Research Methods Academic Project Totaal pre-master (1 jaar) Masterfase 3 vakken totaal, maximaal 2 per specialisatie Specialisatie: Strategie, Organisatie en Arbeid Strategy and Competitive Advantage Strategy and Sustainability International Strategic Management Specialisatie: Marketing Consumer Behavior Services Marketing Marketing Strategy International Entrepreneurial Marketing Specialisatie: Governance & Valuation Valuation and Value Based Management Internal & External Governance Specialisatie: Human Resources Management Leadership Advanced Topics Scriptie en voorbereidingsvakken Professional and Research Orientation Master Research Project Scriptie Totaal Master (1,5 jaar)

begin je al vroeg in het masterprogramma met vakken waarin je gestimuleerd wordt om na denken over een passend onderwerp en de opzet van een onder­ zoek. Voor meer informatie over het programma en de specialisatievakken, zie www.abs.uvs.nl/bedrijfskunde-indeeltijd.

studiepunten* 5 5 5 5 5 5 5 5 40

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 20 60

‘De focus op strategieontwikkeling sprak mij enorm aan.’

Elisabeth Koning (student)

Na een traineeship bij de Rabobank Groningen en enige jaren werkervaring bij Delta Lloyd merkte ik dat ik op zoek was naar een meer theoretische benadering van organisaties en de manier waarop zij zich bewegen. De vakinhoud van de Bedrijfskunde in deeltijd, met de focus op strategieontwikkeling, sprak mij enorm aan. Ook is het fijn dat de opleiding op vrijdag wordt aangeboden, waardoor de studie goed te combineren is met je carrière. Het intakegesprek met de studieadviseur vond ik erg prettig en heeft me over de streep getrokken. Vooral de strategische en internationale vakken zijn erg interessant. In de toekomst wil ik me dan ook meer bezig gaan houden met strategieontwikkeling, maar eerst mijn scriptie maar eens schrijven. Als ik klaar ben denk ik dat ik het studeren wel zal gaan missen, dus de kans bestaat dat ik in de toekomst nog een andere studie zal gaan doen.

9


Wat levert de studie op? Welke titel behaal ik met de opleiding?

Waardevol netwerk

Na het afronden van het programma ontvang je van de Universiteit van Amsterdam de titel Master of Sciences in Business Studies. Je kunt dan de titel MSc gebruiken.

Met je medestudenten bouw je een waardevol netwerk op tijdens en na de studie. De opleiding heeft op Linkedin een groep aangemaakt waarvan studenten Bedrijfskunde in deeltijd lid zijn.

Carrièreperspectief

De opleiding Bedrijfskunde in deeltijd biedt je de mogelijkheid je kennis te verbreden en te verdiepen. Studenten die de opleiding volgen vergroten hun carrièreperspectief binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn, al tijdens de studie. Na het afstuderen zijn de alumni van Bedrijfskunde in deeltijd klaar voor de volgende stap in hun carrière, binnen de sector waar ze al werkten maar ook dikwijls daarbuiten.

‘Met de Master op zak wil hij bij FMO doorgroeien naar een andere managementfunctie.’

Roland Deege, sinds 2008 als CFO ­werkzaam bij de CoffeeCompany.

Roland Deege studeerde naast zijn baan als manager planning en control bij de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden(FMO). Eind ­september haalde hij zijn bul, cum laude. Trots was hij, opgelucht ook. Deege, afgestudeerd aan de Hotelschool, verlangde ernaar op een abstracter niveau te kunnen kijken naar de activiteiten van FMO. Op het Roeterseiland had hij college in kleine groepen. ‘Een leuke break in de week, lekker in spijkerbroek. Zijn verlangen naar abstractie werd ruimschoots bevredigd. Deege noemt het college Marketingmanagement, waarin het ging over scenarioplanning en de ontwikkeling van een visie. Ook leerde hij systematisch om te gaan met de constant veranderende omgeving waar FMO in opereert. En leerde hij gestructureerd te schrijven. Met de Master op zak wil hij bij FMO doorgroeien naar een andere managementfunctie. ‘Ik vind het leuk om met mensen te werken en op strategisch gebied een visie te ontwikkelen.’

11


Waarom de ABS? De Amsterdam Business School (ABS) is de business school van de stad Amster­ dam, het financiële en zakelijke hart van Nederland. De eerste aandelenbeurs, de eerste handelsvereniging en de eerste multinational ter wereld werden in Amsterdam opgericht. De Nederlandsche Bank, de beurs, de (regionale) hoofd­ kantoren van vele Nederlandse en internationale banken en bedrijven maken Amsterdam tot een van Europa’s toonaangevende commerciële centra.

De ABS slaat de brug tussen academische kennis en de zakelijke gemeenschap en heeft nauwe banden met het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. De business school is dé plek om elkaar te ontmoeten en te leren van verschillende inzichten en ervaringen. Onze op maat gemaakte programma’s, seminars en andere evenementen zijn actueel en bieden een unieke kans om je carrière naar een hoger plan te tillen.

De executive programma’s van de ABS reflecteren het internationale en onder­ nemende karakter van de stad. Excellente wetenschappers vanuit de hele wereld en topdocenten uit het bedrijfsleven doceren een internationaal georiënteerd en actueel curriculum. Studenten van vele ver­ schillende nationaliteiten en culturele en professionele achtergrond komen samen op de ABS en werken hier in kleine groepjes aan cases en projecten.

`We hebben een uniek hbo traineeship ontworpen.’

Roger Dieteren, Manager traineeships, Talent Ontwikkel Programma, ASR Nederland NV

‘ASR is een grote financieel dienstverlener in een dynamische markt: Het is een overvolle markt en klanten zijn steeds bewuster op zoek naar een partner die bewijst dat ze haar vertrouwen waard is. Het is cliché maar om onze klanttevredenheid hoog te houden hebben we enthou­ siast en goed opgeleid personeel nodig. Maar ook willen wij zelf voor een groot deel kunnen voorzien in ons midden- en hoger kader. Daarom hebben wij een uniek Hbo traineeship ontworpen. Wij hebben samenwerking gezocht met de Amsterdam Business School omdat wij van mening zijn dat zij in staat zijn om onze TOP-bachelors op de juiste manier naar een hoger abstractieniveau te brengen. We zoeken aanpakkers, geen theoretici, maar mensen die na een gedegen analyse een beslissing kunnen nemen en de organisatie in beweging kunnen zetten. Bedrijfskunde in deeltijd sluit daarop aan. Gesteund door de reputatie van de UvA en de bereikbaarheid vanuit al onze vestigingen was Bedrijfskunde in deeltijd voor ons de logische keuze als partner voor ons TOP traineeship.’

13


Kosten en aanmelding Cursusgeld

De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 17.500 voor de cursusduur van 2,5 jaar. Dit bedrag wordt gedurende de nominale ­studieduur van 2,5 jaar in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief de kosten van inschrijving aan de UvA, het onder­ wijs in Bedrijfskunde in deeltijd en de daaraan verbonden examens en syllabi. Voor de benodigde literatuur dien je rekening te houden met ongeveer € 550 14 voor de hele opleiding. Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure bestaat uit de ­volgende stappen. 1. Neem contact op met het secretariaat van Bedrijfskunde in deeltijd en bespreek je vooropleiding op zowel hoger als middelbaar onderwijs niveau. Wanneer je vooropleiding toereikend is voor toelating tot het programma plannen we een intakegesprek. 2. In het intakegesprek komen je verwachtingen en ambities aan de orde. Tevens kun je vragen stellen over de inhoud van het programma en de sfeer van de universiteit proeven 3. Op grond van het kennismakings­ gesprek wordt vastgesteld of je

– definitief of onder voorwaarden – kunt worden toegelaten. Na dit gesprek kun je je inschrijven bij de Amsterdam Business School voor de opleiding Bedrijfskunde in deeltijd met behulp van het inschrijfformulier. 4. De examencommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde beslist over je toelating. Met behulp van Studielink scrijf je je in voor de opleiding. Organisatie

■ Studieadviseur: Drs. Anne Boverhof ■ Programma-assistenten: ­ Amanda Meijerink en Mirjam Bouws ■ Programma Manager: Drs. Ed van der Lely ■ Programma Directeur: Dr. Mark van der Veen Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt je terecht bij: Amsterdam Business School Secretariaat Bedrijfskunde in deeltijd Plantage Muidergracht 12 1018 TV Amsterdam T (020) 525 4028 mbs@uva.nl www.abs.uva.nl/bedrijfskunde-in-deeltijd Route: www.abs.uva.nl


‘The Amsterdam Business School aims to produce, advance and disseminate knowledge at the highest international academic levels and to meet the needs of the businesss community, as well as students and society at large. To be recognized internationally as one of the leading Business Schools in Continental Europe by 2015’

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend. Colofon Lay-out: RAADHUIS voor creatieve communicatie Fotografie: Ineke Oostveen


Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School Secretariaat Bedrijfskunde in deeltijd Plantage Muidergracht 12 1018 TV Amsterdam T (020) 525 4028 F (020) 525 5092 mbs@uva.nl www.abs.uva.nl/bedrijfskunde-in-deeltijd

16

Bedrijfskunde deeltijd  

Brochure, economics

Advertisement