Page 1

bachelor 2008  |   2009

Econometrie en operationele research


Econometrie en operationele research Inhoudsopgave

Een wiskundige benadering van economie en bedrijf

4

De opleiding in detail

5

Bachelor en dan?

8

Toelating, aanmelding en kosten

9

Studentenleven

10

Meer weten?

12

Altijd wel een studie die bij jou past

14

COLOFON Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie Coverbeeld Lizzy Kalisvaart Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, augustus 2007

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

3


Een wiskundige benadering van economie en bedrijf Als de lonen gematigd worden, dan is dat goed voor de economie en hoeft de overheid minder te bezuinigen. Als de overheid de accijnzen verhoogt en benzine daardoor duurder wordt, dan gaan minder mensen de auto gebruiken. Als de rente wordt verlaagd, dan is het aantrekkelijker om op de beurs te beleggen en stijgen de aandelenkoersen. Econometristen proberen dergelijke stellingen met modellen te bewijzen en economische wetmatigheden te vinden. Ze proberen de economie te voorspellen en aanbevelingen te doen voor een econo­ misch beleid. Als student Econometrie word je daarom geschoold in zowel wiskunde en statistiek als in economie. Kies je voor de studierichting Operationele research en management (ORM), dan bestudeer je juist vraagstukken van operationele, bedrijfskundige of logistieke aard. Heb je er bijvoorbeeld wel eens bij stilgestaan wat er allemaal op Schiphol moet gebeuren voordat jij op reis kunt? Dat varieert van het plannen van de incheckbalies, het verzorgen van de bagageafhandeling tot het vaststellen bij welke gate het vliegtuig moet staan. Waarom ontstaan er verder eigenlijk zo vaak wachtrijen in supermarkten, postkantoren en bij het bellen naar callcenters, ook al is er voldoende capaciteit? Bij ORM verdiep je je in dergelijke vragen, en zoek je aan de hand van wis­ kundige berekeningen naar een oplossing.

Jouw studie? Is Econometrie en operationele research iets voor jou? Wel als je wiskunde B1 in je pakket hebt, en je later bijvoorbeeld wilt gaan werken voor een multinational, een bank, het Centraal Planbureau, een adviesbureau, et cetera. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, kunt abstract denken en je bent analytisch. Je hebt een ruime voldoende voor wiskunde B1 en nog belangrijker: je vindt wiskunde een leuk vak! Econometrie en operationele research is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een voldoende middelbare schoolcijfer voor Engels. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert veel tijd zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of bent op zoek naar literatuur. Initiatief en nieuwsgierigheid zijn eigenschappen die daarbij goed van pas komen.

Waarom de Universiteit van Amsterdam? De Universiteit van Amsterdam is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Amsterdam is het economische en financiële hart van Nederland en de UvA onderhoudt uitstekende contacten met de toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad. Dat betekent dat jij onderwijs krijgt dat gebaseerd is op wereldwijd hooggewaardeerd onderzoek, dat je hoogleraren en gastdocenten treft die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, dat je interessante stagemogelijkheden hebt en een stevige link met de beroepspraktijk. Als UvA-student kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Omdat je je eerste studiejaar samen volgt met studenten Actuariële wetenschappen, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Haal je erg hoge cijfers en wil je een extra uitdaging? Dan kun je extra interdisciplinaire vakken volgen in het kader van het honoursprogramma, dat je volgt met de beste studenten van de UvA. Na je bachelor kun je kiezen uit diverse masters. Veel daarvan zijn Engelstalig en je mede­ studenten komen uit alle delen van de wereld. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

4


De opleiding in detail De bachelor Econometrie en operationele research duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee ­semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari; het tweede semester eindigt in juni. De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. In het eerste jaar van de opleiding krijg je intensief onderwijs en volg je gemiddeld twintig uur college per week. In het tweede en derde jaar heb je ongeveer tien tot vijftien uur college per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk. Wat voor lessen kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de hoorcolleges krijg je een min of meer algemeen, inleidend overzicht van een vak, samen met alle andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je bepaalde onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep studenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Tijdens de practica werk je individueel of in kleine groepen aan praktijkopdrachten, meestal met behulp van de computer. Je maakt daarbij gebruik van bestaande programma’s, maar soms moet je zelf iets programmeren. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar Het programma van het eerste jaar, de propedeuse, is zo ingericht dat je de belangrijke basiskennis van wiskunde, statistiek en economie verwerft. In de zogeheten oriëntatievakken krijg je een overzicht van de kwantitatief economische richtingen: Econometrie, Operationele research en management, en Actuariaat. Dit gebeurt onder andere aan de hand van cases en computeropdrachten. Je leert werken met standaard besturingssystemen en softwarepakketten als Microsoft Word en Excel, maar ook met meer geavanceerde wiskundige en statistische software als Mathematica, Eviews en SPSS. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Het tweede en derde jaar In het tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken en keuzevakken. Je specialiseert je in de richting Econometrie of Operationele research en management. De keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om je studie naar eigen inzicht in te vullen, bijvoorbeeld met het in Nederland unieke traject Operationeel management. In de richting Econometrie is het ook mogelijk om een minor te kiezen of een deel van je studie in het buitenland te doen. Je sluit je opleiding af met een scriptie. Bij Econometrie baseer je die op een seminar waaraan je deelneemt. Bij ORM baseer je je scriptie op een praktijkopdracht. Na afronding van je studie krijg je de titel Bachelor of Science (BSc).

Minor en keuzeruimte Je hebt mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Dat doe je door het volgen van keuzevakken in je tweede of derde jaar, maar je kunt daarnaast ook een minor kiezen. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding. Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Zo kun je bijvoorbeeld een minor Entrepreneurship doen, waarin je leert hoe een eigen bedrijf te starten. Bij Econometrie en operationele research kun je een minor van 30 studiepunten integreren in je studieprogramma. www.uva.nl/minors

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

5


Stage lopen Een stage is niet verplicht tijdens de bachelor Econometrie en operationele research. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Ook kun je zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Veel studenten Econometrie en operationele research doen als werkstudent al relevante werkervaring op. Via de beroependagen van de studievereniging VSAE kom je al snel in aanraking met potentiĂŤle werkgevers. www.feb.uva.nl/stage www.vsae.nl

Internationaal studeren Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. Dat geeft jou de gelegenheid een periode in het buitenland te studeren. Studenten uit het buitenland volgen op hun beurt aan de UvA. Ook organiseren de studievereniging VSAE en andere studieverenigingen van de FEB ieder jaar studiereizen voor onderzoek en/of het bezoeken van het bedrijfsleven in het buitenland. Voorgaande studiejaren waren dat studiereizen naar New York, Cuba, Mexico, BraziliÍ, Hong Kong, Londen, Madrid, Kuala Lumpur en Peking. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs Je kunt aan de FEB ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals in de bachelor Economics and Business. Deze bachelor trekt veel studenten uit het buitenland, en je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom.

Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal een halfjaar (27 studiepunten) die je tijdens je driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit interdisciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen. Wanneer je voor deze vakken en voor alle vakken van het reguliere programma minimaal een 7 hebt behaald, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt ook betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Studiebegeleiding De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je als student Econometrie en operationele research in het eerste jaar extra begeleiding en een bindend studieadvies. Met vragen over of problemen met je studie kun je ook altijd aankloppen bij de studieadviseur, die wekelijks een inloopspreekuur houdt, of bij de opleidingsdirecteur van de propedeuse.

Bindend studieadvies De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet hebben behaald, inclusief het vak Lineaire algebra A. In het eerste jaar heb je geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een heao-opleiding wellicht geschikt is.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

6


Samenwerking UvA-HvA De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de HES Hogeschool voor Economische Studies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een heao-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al door jou behaalde studiepunten aan de UvA, wordt aan de HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor heao-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nl

Locatie en faciliteiten Je hebt je colleges op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseiland zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart eten tegen een gereduceerd tarief. Het bijbehorende café is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld nog even na te praten, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studie-informatie en collegedictaten) en Studieweb.

Opbouw bachelor* Eerste jaar (propedeuse) Wiskunde Statistiek Economievakken Academische vaardigheden en Oriëntatie actuariaat, econometrie en operationele research

Studiepunten 15 10 15 20

Een doorsnee collegerooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 09.00 – 11.00 uur 11.15 – 13.00 uur 09.00 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 09.00 – 10.00 uur 10.15 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 11.15 – 13.00 uur 13.15 – 14.00 uur

hoorcollege Analyse A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM Micro-economie voor AEO practicum Vaardigheden & oriëntatie I hoorcollege Lineaire algebra A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM werkcollege Lineaire algebra A werkcollege Analyse A werkcollege Micro-economie voor AEO voortgangstoets of vaardighedentoets AEO Micro-economie voor AEO

Econometrie en operationele research door de ogen van…

’Wiskunde vond ik op school alleen leuk als het toegepaste wiskunde was, maar dat is precies wat Econometrie is. Ook zit er economie en ­programmeren in het onderwijsprogramma. Het is heel breed’, zegt Nynke de Groot, student Econometrie. Voor het hele interview en méér, ga naar ‘Econometrie en operationele research’ op www.uva.nl/bachelors.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

7


Bachelor en dan? De master Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 150 masterprogramma’s die een of twee jaar duren en waarvan er veel Engelstalig zijn. Met je bachelordiploma Econometrie en operationele research kun je kiezen voor diverse van deze masters. Soms gelden een selectieprocedure en/of aanvullende eisen. master

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige Engelstalige master Econometrics (na de studierichting Econometrie), of de eenjarige Nederlandstalige master Operationele research en management (na de studierichting Operationele research en management). onderzoeksmaster

Heb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeks­ master Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden: een commissie kijkt of studenten gekwalificeerd en gemotiveerd zijn voor en affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA. overige masters en meer informatie

De Universiteit van Amsterdam verzorgt ook masterprogramma’s waarvoor aanvullende ingangseisen worden gesteld. Na het volgen van een schakelprogramma kun je bijvoorbeeld ook instromen in de master Actuariële wetenschappen, die je opleidt tot verzekeringswiskundige. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle masterprogramma’s en mogelijkheden. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt De vraag naar econometristen groeit, omdat financieel-economische beslissingen in onze samenleving een steeds belangrijkere rol spelen. Operationele researchspecialisten en logistiek adviseurs worden in groten getale gevraagd, als gevolg van sterk toenemende concurrentie en de behoefte aan steeds meer efficiëntie in het bedrijfsleven. De analytische benadering en vaardigheden van econometristen en ORM’ers worden daarbij erg gewaardeerd. Econometristen komen terecht bij werkgevers als ministeries, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, banken, beurzen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en consumentenorganisaties. ORM’ers werken onder andere voor de NS (spoorboekje), Schiphol (planning vluchten) en adviesbureaus. De studierichting Econometrie onderhoudt nauwe contacten met ministeries, banken en instellingen, zoals het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en De Nederlandsche Bank. Een nog sterkere koppeling met de praktijk geldt voor Operationele research en management, dat contacten onderhoudt met onder andere Schiphol en de KLM, de NS, advies- en softwarebureaus, callcenters, banken, ziekenhuizen, transport- en vervoers­ bedrijven. Deze contacten zijn gunstig tijdens de studie en met het oog op stageplekken én voor de toekomst.

Onderzoek en promoveren Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

8


Toelating, aanmelding en kosten Toelating* Je kunt Econometrie en operationele research studeren als je een vwo-diploma hebt in een van de vier profielen, en met wiskunde B1. De beide ‘natuur’-profielen zijn heel geschikt. Het vwo-vak economie is niet verplicht. Als je wiskunde A1,2 in je profiel hebt, kun je via een zomercursus wiskunde bij de UvA alsnog voldoen aan de ingangseis van wiskunde B1. Deze zomercursus, die vier weken duurt, gaat vooraf aan het collegejaar. Neem voor meer informatie over de zomercursus contact op met de afdeling Marketing en Communicatie van de FEB. mc-feb@uva.nl

Aanmelden en inschrijven De aanmelding voor de bachelor loopt via de Informatie Beheer Groep. Nadat je je daar hebt aangemeld, ontvang je een inschrijfpakket van de Universiteit van Amsterdam. Alle informatie vind je op het UvAweb. We raden je aan je zo vroeg mogelijk bij de IB-Groep aan te melden, zodat alles op tijd geregeld kan worden. www.uva.nl/aanmelden

Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo Een overstap van een heao-propedeuse naar de bachelor Econometrie en operationele research is mogelijk, maar erg zwaar. We raden je dan ook aan om je heao-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen. Voor afgestudeerde heao’ers zijn schakelprogramma’s samengesteld die (na afronding) toegang verlenen tot de universitaire masters Business Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze programma’s duren maximaal een jaar. Studenten met een diploma HBO Bedrijfswiskunde kunnen een tweejarig schakelprogramma volgen voor de master Operationele research. Het is niet mogelijk om met een hbo-vooropleiding een schakelprogramma te volgen voor de master Econometrics. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur, of ga naar het UvAweb. www.uva.nl/hbo-doorstroom

Collegegeld en studiekosten Voor het studiejaar 2007-2008 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1538. Je kunt Econometrie en operationele research niet in deeltijd studeren. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 600. Voor het studiejaar 2008-2009 gaat een iets hoger collegegeldtarief gelden. Kijk voor meer informatie op het UvAweb, of neem contact op het met Service & Informatiecentrum.

Studiefinanciering Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering. www.ib-groep.nl

* D  e genoemde profieleisen gelden voor scholieren die in het studiejaar 2007-2008 in 5 of 6 vwo zitten. Zit je in 4 vwo of lager, dan krijg je te maken met een andere invulling van de profielen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de toelatingseisen van bepaalde studies. Vraag je decaan of de studieadviseur om meer informatie.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

9


Studentenleven Natuurlijk hoef je niet alleen hard te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Je hebt genoeg ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Zo kun je ook naast je studie bezig zijn met je vakgebied en mensen leren kennen. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de HvA.

Studievereniging Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverengingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studie­ jaren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van de studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing. De VSAE is de studievereniging voor studenten van de twee kwantitatief economische opleidingen aan de UvA. De VSAE organiseert een introductiekamp voor eerstejaarsstudenten, bedrijfsbezoeken, carrièredagen en afstudeerborrels. Ook biedt ze studiebegeleiding. Met het lidmaatschap van de VSAE kun je ook korting krijgen op je studieboeken. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen.

Studenteninvloed Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen.

Sport Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sporten fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sport­ duiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website vind je alle informatie. www.uva.nl/usc

CREA Ben je geïnteresseerd in muziek, toneel, zang, dans of debat? Bij CREA kun je tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op vele gebieden: theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Ook kun je je aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. CREA organiseert onder de naam Studium Generale bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over ­interessante en actuele thema’s. www.uva.nl/crea

Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en artikelen over onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de website van Folia vind je zowel het dagelijkse nieuws vanuit de UvA, als landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s zien van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens. www.folia.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

10


Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De UvA werkt met de VU, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of Viavia. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Kijk voor meer informatie op het UvAweb. Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

11


Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelor Econometrie en operationele research en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De Universiteit van Amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Open Dagen, kom proefstuderen of volg een UvA Webklas. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Hieronder vind je alle mogelijkheden op een rij.

Bachelorsite en bachelorgids Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de algemene bachelorgids aanvragen. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Econometrie en Operationele Research is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 11.30 en 12.30 uur op nummer 020 – 525 4138. Je kunt ook langskomen tijdens inloopspreekuren dagelijks tussen 14.00 en 15.00 uur: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Kamer E 1.11 Roetersstraat 11, Amsterdam

Service & Informatiecentrum (SIC) Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC: Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het SIC voor een interessetest.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

12


UvA Open Dagen Op de UvA Open Dag kun je kennismaken met de Universiteit van Amsterdam en je oriënteren op ons brede opleidingenaanbod. Je kunt praten met studenten en docenten, en de praktische aspecten van studeren aan de UvA en in Amsterdam komen aan bod. Ook is er een voorlichtingsronde voor ouders. Weet je al ongeveer welke studie je wilt gaan doen, dan kun je op een van onze locaties ook van dichtbij sfeer proeven en deelnemen aan de voorlichtingsronde van de studie van je keuze.

Data: 17 november 2007 en 8 maart 2008

UvA Last minute Voorlichting Heb je in juni nog geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich en docenten, studenten en medewerkers helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past.

13 juni 2008

UvA Webklassen Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een introductiecursus op internet, die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk, en ook kun je er studielasturen mee ver­ dienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen, vooral van de UvA, maar ook van de HvA. www.uva.nl/webklassen

29 oktober t/m 26 november 2007 en 25 maart t/m 21 april 2008

UvA Proefstuderen Een dagje proefstuderen laat je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege, practicum of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. Proefstuderen is voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding.

3 april 2008

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en hbo-doorstromers. Voor meer informatie kun je terecht op de Bachelorsite.

Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding, of kijk op de Bachelorsite.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

13


Altijd wel een studie die bij jou past Bij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 63 bacheloropleidingen binnen 13 interesse­ gebieden. Econometrie en operationele research valt onder de interessegebieden Economie en ondernemen Ên Mens en gedrag. Naast Econometrie en operationele research kun je bijvoorbeeld kiezen voor ActuariÍle wetenschappen. Gaat je interesse uit naar de relatie tussen organisaties, mens en informatietechnologie, dan is de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde wellicht echt iets voor jou. De UvA-bachelors binnen de interesse­ gebieden Economie en ondernemen Ên Mens en gedrag: Economie en ondernemen

ActuariĂŤle wetenschappen Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Fiscaal recht Fiscale economie Informatiekunde Mens en gedrag

Bèta-gamma Communicatiewetenschap Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen Documentaire informatiewetenschap Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Gedrag en samenleving Media en cultuur Medische informatiekunde Onderwijskunde Pedagogische wetenschappen Politicologie Psychobiologie Psychologie Rechtsgeleerdheid Religiestudies Sociale geografie Sociologie Taal en communicatie Wijsbegeerte

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK "IJDEMAGENTAVERSIEKA NHET HANDJEGEPLAATSTWORDE N

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK "IJDEMAGENTAVERSIEK ANHET HANDJEGEPLAATSTWORDE N

5V!CODEINZWART INTERESSEGEBIEDOPGELIC HT

TEKSTWITINMAGENTABA LK CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOPDIEPLE KVERVAL ENWORDENTRANSPARANT

5V!CODEINZW

VOORALGIN EM BRUEB IKPIED TEEEN ER OP REGE SSEG OPLEIDINGHIERALSVO ORBEELD AARDWETENSCHAPPEN

TEKSTWITINMAGEN CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOPD ENWORDENTRANSPAR

Kijk voor alle bacheloropleidingen per interesse­gebied, en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

VOORALGEMEENGEB OPLEIDINGHIERALSVO AARDWETENSCHAPPEN

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

14

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Econometrie en operationele research

%CONOMIEENBEDRIJFSKU

NDE

&ISCAALRECHT

UVA FEB bachelor brochure Econometrie en operationele research  
UVA FEB bachelor brochure Econometrie en operationele research  

Econometrie en operationele research bachelor 2008 | 2009 De opleiding in detail 5 Toelating, aanmelding en kosten 9 Altijd wel een studie d...

Advertisement