Page 1

bachelor 2008  |   2009

Actuariële wetenschappen


ActuariĂŤle wetenschappen

Inhoudsopgave

Puzzelen aan de beste verzekeringspremie

4

De opleiding in detail

5

Bachelor en dan?

8

Toelating, aanmelding en kosten

9

Studentenleven

10

Meer weten?

12

Altijd wel een studie die bij jou past

14

COLOFON Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Opmaak RAADHUIS voor creatieve communicatie Coverbeeld Levien Willemse Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, augustus 2007

Faculteit Economie en Bedrijfskunde ActuariĂŤle wetenschappen

3


Puzzelen aan de beste verzekeringspremie Actuariële wetenschappen gaat over financiële vraagstukken van verzekeringen en leidt je op tot actuaris, ook wel verzekeringswiskundige genoemd. Een actuaris berekent bijvoorbeeld premies van een verzekering. Daar komt veel bij kijken. Of het nu gaat om een dekking voor auto-, brand- of aardbevingsschade, of een arbeids­ ongeschiktheids- of pensioenverzekering, telkens staat de relatie tussen toevallige gebeurtenissen en financiële risico’s centraal. Dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Enkele voorbeelden: mag je een stevige roker meer premie voor een ziektekostenverzekering laten betalen dan een niet-roker? Hoe zit dat eigenlijk bij mensen met een erfelijke ziekte? En kun je je verzekeren tegen een ramp als in Volendam of Enschede? Als verzekeringswiskundige moet je dus niet alleen rekening houden met rente, inflatie en stijgende kosten, maar ook met demografische, ethische, juridische en belastingtechnische aspecten. Door alle factoren in een kansmodel te verwerken dat de werkelijkheid zo veel mogelijk benadert, maak je vervolgens je analyse en neem je beslissingen. Dit alles maakt Actuariële wetenschappen een veelzijdige studie.

Jouw studie? Is Actuariële wetenschappen iets voor jou? Wel als je wiskunde B1 in je pakket hebt en je later wilt gaan werken als actuaris bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, kunt abstract denken en bent analytisch. Je hebt een ruime voldoende voor wiskunde B1 en nog belangrijker: je vindt wiskunde een leuk vak! Actuariële wetenschappen is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met een academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een voldoende voor Engels op de middelbare school. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert veel tijd per week zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Initiatief en nieuwsgierigheid zijn eigenschappen die daarbij goed van pas komen.

Waarom de Universiteit van Amsterdam? De Universiteit van Amsterdam is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland die een volledige bachelor en master Actuariële wetenschappen aanbiedt. Je bevindt je tijdens je studie midden in het economische en financiële hart van Nederland. Door de uitstekende contacten van de UvA met de toonaangevend bedrijven en instellingen in de stad, krijg jij onderwijs dat gebaseerd is op wereldwijd hoog gewaardeerd onderzoek, tref je hoogleraren en gastdocenten die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, en heb je interessante stagemogelijkheden en een stevige link met de beroepspraktijk. Als UvA-student kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Omdat je het eerste studiejaar samen volgt met studenten Econometrie en operationele research, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Binnen je studie is verder ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Haal je hoge cijfers en wil je een extra uitdaging? Dan kun je extra interdisciplinaire vakken volgen in het kader van het honoursprogramma, dat je volgt met de beste studenten. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

4


De opleiding in detail De bachelor Actuariële wetenschappen duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt eind in juni. De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld twintig uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer tien tot vijftien uur. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk. Wat voor onderwijs kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de hoor­ colleges krijg je een min of meer algemeen, inleidend overzicht van een vak, samen met alle andere eerstejaarsstudenten. In de werkcolleges bespreek je bepaalde onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep studenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Bij de practica word je flink getraind in het werken met verschillende computerprogramma’s. Als er iets is dat beschouwd kan worden als het ‘laboratorium’ van een actuaris, dan is het wel de computer. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen. Die kunnen bestaan uit een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar Het programma van het eerste jaar, de propedeuse, is zo ingericht dat je belangrijke basiskennis verwerft van wiskunde, statistiek en economie. In de zogeheten oriëntatievakken krijg je een overzicht van de kwantitatief economische richtingen Actuariaat, Econometrie, en Operationele research en management. Dit gebeurt onder andere aan de hand van cases en computeropdrachten. Je leert werken met standaard softwarepakketten als Microsoft Word en Excel, maar ook met meer geavanceerde wiskundige software, zoals Mathematica, Eviews en SPSS. Het eerste studiejaar volg je samen met de studenten van de bachelor Econometrie en operationele research. Dit heeft als voordeel dat je na je eerste jaar nog kunt overstappen naar deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Het tweede en derde jaar In je tweede en derde studiejaar volg je verplichte vakken als Basis actuariaat, Kansrekening en statistiek, Financiering, Programmeren en Pensioen actuariaat. Je raakt steeds meer vertrouwd met het wiskundig vertalen en inzichtelijk maken van financieel-economische problemen van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Ook volg je een aantal keuzevakken. Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

Minor en keuzeruimte Je hebt mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Dat doe je door het volgen van keuzevakken in je tweede of derde jaar, maar je kunt ook een extra minor kiezen, bovenop je studieprogramma. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogramma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding. Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Zo kun je bijvoorbeeld een minor Entrepreneurship doen, waarin je leert hoe je een eigen bedrijf moet starten. www.uva.nl/minors

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

5


Stage lopen Een stage is niet verplicht tijdens de bachelor Actuariële wetenschappen. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. Je maakt hiervan een stageverslag, dat je kunt gebruiken voor je scriptie. Maar je kunt je scriptie ook schrijven op basis van literatuuronderzoek. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen om een geschikte stageplek te vinden. Ook kun je zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Veel studenten Actuariële Wetenschappen doen als werkstudent al relevante werkervaring op. Via de beroependagen van de studievereniging VSAE kom je al snel in aanraking met potentiële werkgevers. www.feb.uva.nl/stage www.vsae.nl

Internationaal studeren Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de FEB hebben overeenkomsten met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten, zodat jij een periode op deze universiteiten kunt studeren. Studenten uit het buitenland studeren op hun beurt, zeker in de masterfase, aan de UvA. De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar studiereizen voor onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande studiejaren waren dat studiereizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs Je kunt aan de FEB ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom.

Honoursprogramma Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit inter­ disciplinaire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld tentamencijfer van minimaal een 7. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt ook betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Studiebegeleiding De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je als student Actuariële wetenschappen in het eerste jaar extra begeleiding en een bindend studieadvies. Daarnaast is het verplicht om voor wiskunde en statistiek regelmatig opdrachten te maken. Met vragen over of problemen met je studie kun je ook altijd aankloppen bij de studieadviseur, die wekelijks een inloopspreekuur houdt, of bij de opleidingsdirecteur van de propedeuse.

Bindend studieadvies De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet hebben behaald, inclusief het vak Lineaire algebra A. In het eerste jaar heb je geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een heao-opleiding wellicht geschikt is.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

6


Samenwerking UvA-HvA De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de HES Hogeschool voor Economische Studies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een heao-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al door jou behaalde studiepunten aan de UvA, wordt aan de HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor heao-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nl

Locatie en faciliteiten Je hebt je colleges op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseilandcomplex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart eten tegen een gereduceerd tarief. Het bijbehorende café is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld nog even koffie te drinken, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten. Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studie-informatie en collegedictaten) en Studieweb.

Opbouw bachelor Eerste jaar (propedeuse) Wiskunde Statistiek Economievakken Academische vaardigheden en Introductie actuariaat, econometrie en operationele research

Studiepunten 15 10 15 20

Voor alle vakken en hun precieze inhoud kun je kijken in de digitale studiegids. www.studiegids.uva.nl

Een doorsnee collegerooster maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 09.00 – 11.00 uur 11.15 – 13.00 uur 09.00 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 09.00 – 10.00 uur 10.15 – 11.00 uur 11.00 – 13.00 uur 11.15 – 13.00 uur 13.15 – 14.00 uur

hoorcollege Analyse A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM Micro-economie voor AEO practicum Vaardigheden & oriëntatie I hoorcollege Lineaire algebra A Vaardigheden & oriëntatie I: ORM Lineaire algebra A werkcollege werkcollege Analyse A werkcollege Micro-economie voor AEO voortgangstoets of vaardighedentoets AEO Micro-economie voor AEO

Actuariële wetenschappen door de ogen van…

‘De actuariële wereld is heel dynamisch. Wetten veranderen elk jaar en dat maakt het nooit saai. Je hebt erg veel variatie in je werk, het is absoluut niet eenzijdig’, zegt Lianna Kouznetsova, student Actuariële wetenschappen. Voor het hele interview en méér, ga naar ‘Actuariële wetenschappen’ op www.uva.nl/bachelors.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

7


Bachelor en dan? De master Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 150 masterprogramma’s die een of twee jaar duren en waarvan er veel Engelstalig zijn. Je bachelordiploma Actuariële wetenschappen geeft je toegang tot diverse van deze masters. Soms gelden een selectieprocedure en/of aanvullende eisen. master

Je kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de eenjarige master Actuariële wetenschappen. Een masterdiploma is nodig om het beroep van actuaris te kunnen uitoefenen. Je volgt tijdens de master vakken als Markov-modellen in het actuariaat en Asset-liability management, en je kiest een aantal keuzevakken. overige masters en meer informatie

De Universiteit van Amsterdam verzorgt ook masterprogramma’s waarvoor aanvullende ingangseisen worden gesteld. Met je bachelor Actuariële wetenschappen kun je bijvoorbeeld ook instromen in de master Econometrics, als je eerst een schakelprogramma volgt. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt Nadat je bachelor hebt voltooid, ben je nog geen actuaris. Hiervoor moet je de master Actuariële wetenschappen afronden. Om erkend te worden door de beroepsvereniging moet je daarna ook een postdoctorale beroepsopleiding volgen. De beroepsperspectieven zijn goed. Actuarissen zijn onmisbaar voor instellingen als verzekeringsmaatschappijen, en de opleiding Actuariële wetenschappen speelt voortdurend in op toekomstige ontwikkelingen en behoeften van de samen­ leving. Zo is er momenteel veel behoefte aan financieel-economisch geschoolde actuarissen. Als actuaris kun je werk vinden bij verzekeringsmaatschappijen, actuariële adviesbureaus, pensioenfondsen, accountantsbureaus, de Nederlandsche Bank (die toezicht houdt op het verzekeringsbedrijf) en bij andere financiële instellingen.

Onderzoek en promoveren Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Op een promotieplaats moet je solliciteren. Actuarissen doen onderzoek op het gebied van levens-, schade- of pensioenverzekeringen en het financieel actuariaat. Eén onderzoeksvraag is onder meer: hoe bepaal je de waarde voor verzekerings- en pensioenproducten op een marketconsistent basis? Deze vraag is actueel, want regelgevers en toezichthouders in Europa zijn de wetgeving op dit gebied aan het herzien. Dat heeft uiteraard direct invloed op het werkterrein van Nederlandse actuarissen. Een tweede, hieraan gerelateerde vraag is: hoe kun je onder deze nieuwe regels de risico’s (beleggingsrisico’s en verzekerings­ technische risico’s) zo goed mogelijk bijsturen? En welke afweging maak je daarbij: maximale bescherming van je polishouders of maximaliseren van je beleggingsrendement? Veel promovendi combineren hun promotie-onderzoek overigens met hun werk in het bedrijfsleven.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

8


Toelating, aanmelding en kosten Toelating* Je kunt Actuariële wetenschappen studeren als je een vwo-diploma hebt in een van de vier profielen, en met wiskunde B1. De beide ‘natuur’-profielen zijn heel geschikt. Het vwo-vak economie is niet verplicht. Als je wiskunde A1,2 in je profiel hebt, kun je via een zomercursus wiskunde bij de UvA alsnog voldoen aan de ingangseis van wiskunde B1. Deze zomercursus, die vier weken duurt, gaat vooraf aan het collegejaar. Neem voor meer informatie over de zomercursus contact op met de afdeling Marketing en Communicatie van de FEB. mc-feb@uva.nl

Aanmelden en inschrijven De aanmelding voor de bachelor loopt via de Informatie Beheer Groep. Nadat je je daar hebt aangemeld, ontvang je van de Universiteit van Amsterdam een inschrijfpakket. Alle informatie vind je op het UvAweb. We raden je aan je zo vroeg mogelijk bij de IB-Groep aan te melden, zodat alles op tijd geregeld kan worden. www.uva.nl/aanmelden

Colloquium doctum Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum. www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo Een overstap van een heao-propedeuse naar de bachelor Actuariële wetenschappen is in bepaalde gevallen mogelijk, maar erg zwaar. We raden je dan ook aan om je heao-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen. Voor afgestudeerde heao’ers zijn schakel­programma’s samengesteld die (na afronding) toegang verlenen tot de wo-masters Business Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze programma’s duren maximaal een jaar. Het is niet mogelijk met een hbo-diploma via een schakelprogramma in te stromen in de master Actuariële wetenschappen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur, of ga naar het UvAweb. www.uva.nl/hbo-doorstroom

Collegegeld en studiekosten Voor het studiejaar 2007-2008 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1538. Je kunt Actuariële wetenschappen niet in deeltijd studeren. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 600. Voor het studiejaar 2008-2009 gaat een iets hoger collegegeldtarief gelden. Kijk voor meer informatie op het UvAweb, of neem contact op met het Service & Informatiecentrum.

Studiefinanciering Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering. www.ib-groep.nl

* D  e genoemde profieleisen gelden voor scholieren die in het studiejaar 2007-2008 in 5 of 6 vwo zitten. Zit je in 4 vwo of lager, dan krijg je te maken met een andere invulling van de profielen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de toelatingseisen van bepaalde studies. Vraag je decaan of de studieadviseur om meer informatie.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

9


Studentenleven Natuurlijk hoef je niet alleen hard te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Je hebt genoeg ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Ook kun je lid worden van de studievereniging of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Zo kun je ook naast je studie bezig zijn met je vakgebied en mensen leren kennen. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in ons Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de HvA.

Studievereniging Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) zijn actief in studieverenigingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studiejaren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van de studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing. De VSAE is de studievereniging voor studenten van de drie kwantitatief economische opleidingen aan de UvA. De VSAE organiseert een introductiekamp voor eerstejaarsstudenten, bedrijfsbezoeken, carrièredagen en afstudeerborrels. Ook biedt ze studiebegeleiding. Met het lidmaatschap van de VSAE kun je ook korting krijgen op je studieboeken. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studentenverenigingen. www.vsae.nl

Studenteninvloed Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. In het propedeuse jaar wordt ook een klankbordgroep samengesteld, waarin studenten direct feedback kunnen geven op het onderwijs. www.studentenraad.nl/feb

Sport Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sporten fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sport­ duiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website vind je alle informatie. www.uva.nl/usc

CREA Ben je geïnteresseerd in muziek, toneel, zang, dans of debat? Bij CREA kun je tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op vele gebieden: theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Ook kun je je aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. CREA organiseert onder de naam Studium Generale bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over ­interessante en actuele thema’s. www.uva.nl/crea

Folia Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en artikelen over onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de website van Folia vind je zowel het dagelijkse nieuws vanuit de UvA, als landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s zien van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens. www.folia.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

10


Op kamers Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De UvA werkt met de VU, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen. Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studenten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen in bijvoorbeeld Folia of Viavia. Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname. Kijk voor meer informatie op het UvAweb. Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studentenunie Kamerbureau houdt bij voldoende aanbod elke dag een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het Studentenhandboek vind je meer informatie over huisvesting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek

Faculteit Economie en Bedrijfskunde ActuariĂŤle wetenschappen

11


Meer weten? Ben je geïnteresseerd in de bachelor Actuariële wetenschappen en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De Universiteit van Amsterdam adviseert en helpt je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Open Dagen, kom proefstuderen, of volg een UvA Webklas. Ook kun je voor meer informatie contact opnemen met de studieadviseur. Hieronder vind je alle mogelijkheden op een rij.

Bachelorsite en bachelorgids Wil je meer informatie over studeren aan de Universiteit van Amsterdam of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, ook precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de algemene bachelorgids aanvragen. www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Actuariële wetenschappen is bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur, dagelijks tussen 11.30 en 12.30 uur op nummer 020 – 525 4138. Je kunt ook langskomen tijdens inloopspreekuren dagelijks tussen 14.00 en 15.00 uur: Faculteit Economie en Bedrijfskunde Kamer E 1.11 Roetersstraat 11, Amsterdam

Service & Informatiecentrum (SIC) Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC: Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: 020 – 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het SIC voor een interessetest.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

12


UvA Open Dagen Op de UvA Open Dag kun je kennismaken met de Universiteit van Amsterdam en je oriënteren op ons brede opleidingenaanbod. Je kunt praten met studenten en docenten, en de praktische aspecten van studeren aan de UvA en in Amsterdam komen aan bod. Ook is er een voorlichtingsronde voor ouders. Weet je al ongeveer welke studie je wilt gaan doen, dan kun je op een van de UvA-locaties ook van dichtbij sfeer proeven en deelnemen aan de voorlichtingsronde van de studie van je keuze.

Data: 17 november 2007 en 8 maart 2008

UvA Last Minute Voorlichting Heb je in juni nog geen geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich en docenten, studenten en medewerkers helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past.

13 juni 2008

UvA Webklassen Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een introductiecursus op internet, die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk, en ook kun je er studielasturen mee ver­ dienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen, vooral van de UvA, maar ook van de HvA. www.uva.nl/webklassen

29 oktober t/m 26 november 2007 en 25 maart t/m 21 april 2008

UvA Proefstuderen Een dagdeel proefstuderen laat je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege, practicum of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en van studeren aan de UvA. Proefstuderen is voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolgopleiding.

3 april 2008

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en hbo-doorstromers. Voor meer informatie kun je terecht op de Bachelorsite.

Meelopen? Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding, of kijk op de Bachelorsite.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Actuariële wetenschappen

13


Altijd wel een studie die bij jou past Bij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 63 bacheloropleidingen binnen 13 interesse­ gebieden. ActuariÍle wetenschappen valt onder het interessegebied Economie en ondernemen. Naast de bachelor ActuariÍle wetenschappen kun je bijvoorbeeld kiezen voor Econometrie en operationele research. Maar ook Fiscale economie behoort tot de mogelijkheden. Gaat je interesse vooral uit naar de relatie tussen mens, organisaties en informatietechnologie? Lees dan zeker meer over de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde. Alle UvA-bachelors binnen het interesse­ gebied Economie en ondernemen: Economie en ondernemen

ActuariÍle wetenschappen Econometrie en operationele research Economics and Business Economie en Bedrijfskunde Fiscaal recht Fiscale economie Informatiekunde Kijk voor alle bacheloropleidingen per interesse­gebied, en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK "IJDEMAGENTAVERSIEKA NHET HANDJEGEPLAATSTWORDE N

5V!CODEINMAGENTA VOORALGEMEENGEBRUIK "IJDEMAGENTAVERSIEK ANHET HANDJEGEPLAATSTWORDE N

5V!CODEINZWART INTERESSEGEBIEDOPGELIC HT

TEKSTWITINMAGENTABA LK CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOPDIEPLE KVERVAL ENWORDENTRANSPARANT

5V!CODEINZW

VOORALGIN EM BRUEB IKPIED TEEEN ER OP REGE SSEG OPLEIDINGHIERALSVO ORBEELD AARDWETENSCHAPPEN

TEKSTWITINMAGEN CIJFERMAGENTA GRIJZEBALKENOPD ENWORDENTRANSPAR

VOORALGEMEENGEB OPLEIDINGHIERALSVO AARDWETENSCHAPPEN De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Faculteit Economie en Bedrijfskunde ActuariĂŤle wetenschappen

14

%CONOMIEENBEDRIJFSKU

NDE

&ISCAALRECHT

UVA FEB Actuariele wetenschappen 2008/2009  

Actuariële wetenschappen bachelor 2008 | 2009 De opleiding in detail 5 Toelating, aanmelding en kosten 9 Inhoudsopgave Puzzelen aan de beste...