Page 1

Kosten en aanmelding ■ Inschrijving Als u wordt toegelaten tot de opleiding, kunt u zich officieel inschrijven. Dit inschrijfformulier moet u vóór 1 juli insturen. Pas nadat het iMC Office uw inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt een plaats voor u gereserveerd. De examencommissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde beslist over uw toelating. Binnen zes weken na verzenddatum van uw inschrijfformulier ontvangt u hierover bericht en zal uw inschrijving een bindende status hebben.

Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School iMC Office Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam

Intensive Master Control

T (020) 525 4028 F (020) 525 5092 imc@uva.nl www.abs.uva.nl/imc

Meer informatie

Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij: 5

Collegegeld

Inschrijfprocedure

De hoogte van het collegeld wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 5.500 voor het collegejaar 2008/2009. Dit bedrag wordt u jaarlijks gedurende de nominale studieduur van drie jaar in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief de kosten van inschrijving aan de UvA, het onderwijs in de intensive Master Control en de daaraan verbonden examens, syllabi en lunches. Voor de benodigde literatuur dient u rekening te houden met ongeveer € 550 per jaar.

De inschrijfprocedure bestaat uit drie stappen:

Overschrijding van de studieduur

Als uit uw aanmeldingspapieren blijkt dat u een geschikte kandidaat bent, wordt u uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die u ervan heeft. Verder wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of u aan de toelatingseisen voldoet en hoe u eventuele deficiënties kunt wegwerken. Tenslotte wordt in overleg met de examencommissie bepaald of en onder welke voorwaarden u definitief kunt worden toegelaten.

Bij aanvang van de opleiding in september 2008 zal de student bij een nominale studieduur (inclusief schakelprogramma) in juli 2011 afstuderen. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de student zich inschrijven tegen het dan geldende wettelijke collegegeld vermeerderd met een bedrag van € 100 per EC voor de vakken die nog gevolgd dienen te worden.

Amsterdam Business School iMC Office Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam T (020) 525 4028 F (020) 525 5092 imc@uva.nl www.abs.uva.nl/imc

■ Aanmelding

U vult het vooraanmeldingsformulier in (te vinden op www.abs.uva.nl/imc). Stuur dit formulier en de gevraagde bijlagen zo spoedig mogelijk naar de opleiding in verband met de startdata van de bijscholingscursus wiskunde (in februari en april) en eventueel andere ingangseisen. ■ Oriëntatiegesprek

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend.

Colofon Ontwerp: Total Identity Lay-out: RAADHUIS voor creatieve communicatie Fotografie: Rein Zilvold/Hollandse Hoogte, Henny Boogert, Ineke Oostveen Eindredactie: Aggie Langedijk, Henriëtte Beuk Druk: De Raat & De Vries

‘The Amsterdam Business School aims to offer an inspiring, broadly oriented and thoroughly international academic environment where both staff members and students can develop their capacities to optimum effect. It seeks to emphasise an open-minded and tolerant attitude, a strong engagement between business and society, the importance of innovation and entrepreneurship and, throughout all, a commitment to the scientific study of the business world.’

‘Doelen stellen is gemakkelijk, doelen bereiken is veel minder eenvoudig. Een controller kijkt niet alleen of doelen zijn gehaald, maar ook waarom en hoe die doelen zijn gerealiseerd. Het uiteindelijke doel van een organisatie die in control is, is het verbeteren van haar prestaties.’ Sander van Triest, programmacoördinator iMC


Waarom de iMC volgen? ■ Parttime opleiding, colleges op vrijdag; ■ De MSc-titel Accountancy & Control,

2

afstudeerrichting Control; ■ Interactief onderwijs in kleine groepen; ■ De colleges worden verzorgd door (gepromoveerde) docenten van de UvA en/of door docenten die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Veel van onze docenten zijn actief betrokken bij onderzoek en innovatie op hun vakgebied en publiceren hierover in vakbladen, wetenschappelijke tijdschriften en boeken; ■ De opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, schriftelijke evaluaties onder studenten zorgen voor interne aanscherping.

De opleiding

Voorwoord

Wie vandaag de dag een professionele carrière ambieert, doet er goed aan werken en studeren te combineren. Medewerkers in alle takken van het bedrijfsleven en de overheid moeten immers voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied, maar ook daarbuiten. Onze Master Control sluit op deze ontwikkeling aan met een uitgekiend intensief programma, waarin u een werkweek van 4 dagen efficiënt combineert met 1 volledige collegedag. De Master of Science-titel kunt u in drie jaar behalen. De intensive Master Control is erop gericht u een academisch niveau van denken en werken bij te brengen. De opleiding richt zich op de beheersing van organisaties: hoe bereikt de organisatie de doelen die gesteld zijn? Dat kan door middel van formele instrumenten, zoals het gebruik van prestatiemeetsystemen (bijvoorbeeld de Balanced Scorecard) of prestatiebeloning, maar ook door anders te budgetteren, of door verantwoordelijkheden in de

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland, met ongeveer 22.000 studenten en meer dan 5.000 medewerkers. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de UvA heeft een sterke portefeuille van bachelor-, master- en executive master­programma’s op het gebied van business, accounting & control en finance. Deze programma’s worden verzorgd door twee gerenommeerde opleidingsinstituten van de faculteit, de Amsterdam Business School en de Amsterdam School of Economics. De Amsterdam Business School (ABS) biedt plaats aan academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van economie en bedrijfskunde. Zij bouwt voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor studenten een maximaal rendement behalen. De praktijkgerichte aanpak via casestudies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof. In combinatie met de academische achtergrond bieden de opleidingen van de ABS de studenten een uitstekend carrière­perspectief.

organisatie beter aan te laten sluiten op de activiteiten en de omstandigheden. U houdt zich niet alleen bezig met mogelijke oplossingen, maar ook met het ‘waarom’ van de problematiek, en u gaat op zoek naar theoretische verdieping achter de praktijk. Deze opleiding doorlopen betekent in waarde groeien, niet alleen voor u, maar evenzeer voor uw organisatie. Na afronding van de opleiding bent u in staat om met de opgedane kennis een nieuwe, kritische blik te werpen op uw werkomgeving. Dit kan tevens betekenen dat u een volgende stap in uw carrière kunt zetten. Een carrière in een wereld waarin het gebruik van kennis en informatie een steeds belangrijker rol zal spelen. Dr. ir. Sander van Triest Programmacoördinator intensive Master Control

3

In deze master ligt de nadruk op de rol die accounting speelt in het bestuderen en beheersen van (delen van) organisaties en individuen. Voor het bestuderen, analyseren en oplossen van vraagstukken op dit gebied, is kennis nodig van management accounting, management control, financial accounting en finan­ ciering. We benaderen deze disciplines niet alleen economisch, maar ook gedragswetenschappelijk en organisatiekundig. De afstudeerrichting Control biedt u een wetenschappelijke basis om op academisch niveau een bedrijfseconomische functie te vervullen. Maar we bereiden u ook voor op het zelfstandig uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek op de vakgebieden Management Accounting en Management Control. Hierdoor leert u essentiële vaardigheden voor het oplossen van problemen en het verbeteren van de prestaties binnen organisaties.

Schakelprogramma HEAO-studenten Masterprogramma Advanced Corporate Finance Internal control & Accounting information systems Management Accounting International financial reporting standards Management Accounting afstudeerseminar Management thesis / scriptie

60 EC 10 EC 5 EC 10 EC 10 EC 10 EC 15 EC

Een overzicht van het schakelprogramma en de beschrijving van bovengenoemde vakken kunt u vinden op www.abs.uva.nl/ imc, evenals de toelichting op de European Credits (EC).

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van organisatiestrategieën. U vertaalt strategische en operationele doelstellingen in bedrijfseconomische termen en bewaakt vooral de financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Voor iemand met een brede belangstelling voor vraagstukken op het gebied van organisatie, accounting en financiering is de functie van controller bijzonder aantrekkelijk. Studieduur

Voor studenten met een relevante heaovooropleiding bestaat het volledige programma uit een schakeltraject (nominaal 1,5 jaar) en een mastertraject (nominaal 1,5 jaar). Voor studenten met een universitaire vooropleiding kan het schakeltraject korter zijn. Dit wordt individueel beoordeeld.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De iMC is bestemd voor degenen die een hbo of universitaire opleiding met relevante bedrijfseconomische kennis hebben afgerond en naast hun werk verder willen studeren. De beslissing om deze opleiding te gaan volgen, moet niet lichtvaardig worden genomen. De combinatie werken en studeren vereist doorzettingsvermogen en een goede planning. Maar als u kiest voor de intensive Master Control wordt u beloond met een inspirerende kennis­ making met een interessant vakgebied, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrière­perspectieven. Uw carrièreperspectief

Functies op het gebied van management accounting en management control variëren van controller tot financieel directeur. In deze functies bent u verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van organisaties. Als controller bent u

Studiebelasting

Gemiddeld besteedt u 20 uur per week aan de opleiding. Naast het volgen van de colleges op vrijdag moet u nog rekenen op 12-15 uur zelfstudie per week. Tijdens de colleges wordt stof behandeld die op het tentamen of in de opdrachten aan de orde komt. Bovendien wordt regelmatig in groepen gewerkt. Het is daarom alleen bij uitzondering toegestaan een college te missen. Jaarindeling

Het studiejaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee blokken. Het eerste semester loopt van september tot en met januari, het tweede van februari tot en met juni. Een blok bevat 6 of 7 collegeweken, 1 week zelfstudie en 1 tentamenweek. In een collegejaar volgt u colleges op maximaal 28 vrijdagen.

Praktische informatie Organisatie

Opleidingsdirecteur prof. dr. Deanne den Hartog is eindverantwoordelijk voor de op­leidingen intensive Master Control en Master in Business Studies intensive programme. Zij is tevens coördinator van de bachelor in Business Studies. Deanne is hoogleraar Organizational Behavior met als onderzoeksinteresse Inspirerend leiderschap en HRM. Zij publiceert regelmatig in internationale wetenschappelijke tijdschriften en is lid van de redactieraad van diverse tijdschriften op haar vakgebied. Programmacoördinator dr. ir. Sander van Triest is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de iMC-opleiding. Hij is verbonden als universitair docent Management Accounting aan de ABS. Hij publiceert regelmatig in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de toepassingen van management accounting technieken.

Studieadviseur drs. Froukje Mebius is uw aanspreekpunt voor alle zaken die met u en uw studie te maken hebben. Zij is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. Locatie

De colleges vinden plaats bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex aan de Roetersstraat. In het gebouw bevinden zich ook de faculteitsbibliotheek met computerwerkruimte, het universitair restaurant Agora en café Krater. Computerfaciliteiten en digitale ­bibliotheek

U kunt gebruikmaken van de faciliteiten in de computerzalen van de FEB. U ontvangt een persoonlijke toegangscode tot de digitale bibliotheek, zodat u ook vanaf uw werkplek of thuis toegang heeft tot de grote digitale collectie van de bibliotheek. Bereikbaarheid

Programmamanager Saskia OverdijkGoedhard coördineert het curriculum, initieert en begeleidt initiatieven op het gebied van onderwijs en onderzoek, en onderhoudt externe contacten.

Dr. Victor Maas, docent Management Accounting

De ABS is goed te bereiken met zowel het openbaar vervoer als – buiten de spits – per auto. Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij het secretariaat van de opleiding. Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen.

Sinds een jaar of vijf ben ik als docent en onderzoeker verbonden aan de UvA. Ik werk binnen het vakgebied Management Accounting en hou me bezig met vraagstukken als het ontwerp van performance measurement en beloningssystemen. Ik vind onderzoek doen - proberen te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, waarom organisaties de dingen doen die ze doen - het leukste wat er is. Dat enthousiasme probeer ik ook in mijn colleges over te brengen. Het mastervak Management Accounting bestaat uit interactieve sessies waarin we recente wetenschappelijke artikelen bespreken. De sessies met iMC-studenten zijn extra interessant omdat iedereen praktijkervaring heeft. Ik vind het een uitdaging om studenten te laten zien dat de theorieën die we bespreken vaak abstracties zijn van hun dagelijkse realiteit. Je merkt dat studenten gedurende de collegecyclus hun ervaringen in perspectief gaan plaatsen en op een hoger niveau gaan discussiëren. Dan is mijn missie geslaagd.

4

UVA FEB ABS IMC  

imc@uva.nl www.abs.uva.nl/imc Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij: Bij aanvang van de opleiding in septem- ber 2008 za...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you