Page 1

2009 | 2010

UvA Mastergids

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 1 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

22-08-2008 10:44:18


Foto cover: Eva Kol is afgestudeerd in Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam:

“Onder andere door de kleinschaligheid van de werkgroepen is het contact tussen studenten en docenten goed.�

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 2 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

22-08-2008 10:44:21


Inhoudsopgave Universiteit van Amsterdam

4

Onderzoeksuniversiteit Stadsuniversiteit

4 5

Cultureel en wetenschappelijk middelpunt 5

De masters

6

Onderzoeksmasters Duale masters Bètamasters Internationale masters Niet bekostigde masters Advanced en executive masters Schakelprogramma’s

6 6 6 6 7 7 7

Van hbo naar universiteit

8

Schakelprogramma of verkorte bachelor Samenwerking UvA en HvA De UvA-HvA opleidingenzoeker

8 8 8

Voorzieningen

9

ICT 9 Bibliotheek 9 Mediatheek 9 Service & Informatiecentrum (SIC) 9 Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) 9 Loopbaan Advies Centrum (LAC) 9 Gezondheidszorg/welzijn 10 Studeren met een functiebeperking 10 Universiteitsrestaurants 10 Cultuur 10 Folia 10 Sport 11 Vind een kamer 11 Alumni 11

Toelating en aanmelding

12

Collegegeld

13

Overzicht masters

14

3

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 3 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:21


Universiteit van Amsterdam De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een moderne universiteit met een rijke geschiedenis. Het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam, werd in 1632 opgericht door het Amsterdamse stadsbestuur. De eerste hoogleraren aan het Athenaeum Illustre waren Caspar Barlaeus en Gerardus Vossius. In de loop van de 17de eeuw groeit het Athenaeum Illustre uit tot een academische opleiding met ongeveer

250 studenten en 8 professoren. Aan het eind van de 19de eeuw, in 1877, wordt het Athenaeum Illustre omgevormd tot de Universiteit van Amsterdam. Anno 2008 is de UvA een universiteit van wereldformaat met 7 faculteiten en meer dan 27.000 studenten en 5.000 stafleden. De Universiteit van Amsterdam is dé universiteit met een omvangrijk bachelor- en masteraanbod. De ruim 170 master’s van de UvA beslaan vrijwel alle wetenschapsgebieden. Van Accountancy & Control tot en met Wijsbegeerte. Een groot aantal van deze masters wordt in het Engels gegeven. De UvA bereikt daarmee veel internationale studenten en heeft dan ook een heterogene studentenpopulatie waarin talloze nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Het onderwijsaanbod van de UvA is breed en je kunt als student je master zo inrichten dat deze aansluit bij je persoonlijke ambities en talenten. Om je tijdens, en na je studie, zo goed mogelijk bij te staan, biedt de UvA uitgebreide studie(loopbaan)begeleiding.

Onderzoeksuniversiteit De Universiteit van Amsterdam is een onderzoeksuniversiteit. Veel masters zijn een afspiegeling van toponderzoek. Als student kom je daardoor tijdens je studie in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. In

4

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 4 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

vrijwel alle disciplines bestaat een onderzoeksmaster. En dat is uitzonderlijk in Nederland. In deze masters bereid je je voor op een promotietraject of op een loopbaan in het (wetenschappelijk) onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek dat aan de UvA wordt verricht, is overigens niet louter bestemd voor de wetenschap. De onderzoeksresultaten worden ook, en vooral, toegepast in de maatschappij. Tegelijkertijd vormen de problemen en vraagstukken van de samenleving de inspiratiebron voor deze onderzoeken. De nabije aanwezigheid van culturele en wetenschappelijke instituten zoals het Maison Descartes, De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), SARA Rekenen Netwerkdiensten, het GoetheInstitut en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV), vergemakkelijken en verrijken het doen van onderzoek en zelfstudie. De UvA maakt als onderzoeksuniversiteit deel uit van de League of European Research Universities (LERU), een Europees samenwerkingsverband van vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten dat de positie van Europa in de internationale arena van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wil versterken. Enkele andere LERU-leden zijn onder meer University College London, Université de Genève en Helsingin yliopisto (University of Helsinki).

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:21


Stadsuniversiteit De Universiteit van Amsterdam is een stadsuniversiteit. De zeven faculteiten, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit der Geesteswetenschappen, de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA), de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA), een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit (VU), liggen verspreid door de stad. In het centrum van de stad zijn de meeste alfa- en gamma-opleidingen en veel voorzieningen zoals de Universiteitsbibliotheek, de culturele organisatie CREA en Zoölogisch Museum Amsterdam gevestigd. Faculteiten zijn vaak gehuisvest in een karakteristiek gebouw in de stad. De één aan een gracht, de ander aan een hofje of aan een laan. Buiten het centrum, in de Watergraafsmeer, verrijst het Science Park Amsterdam. Deze dynamische plek, waar onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en kennisintensieve bedrijven samenwerken en elkaar inspireren, is de thuisbasis voor het merendeel van de bètaopleidingen. Zo, met de faculteiten verdeeld over de stad, vormt Amsterdam de campus van de UvA.

5

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 5 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Classificaties In 2007 was de Universiteit van Amsterdam met haar 48ste plaats in de Times Higher Education Supplement (THES), een van de werelduniversiteitenranglijsten, de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit. Een aantal disciplines van de UvA eindigde ook hoog in specifieke kwaliteitsklassementen. Zo scoorde de UvA in 2007 onder meer goed in de Ranking of Excellent European Graduate Programmes van het Centre for Higher Education Development (CHE), een ranglijst voor de disciplines Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde. En werden de opleidingen Communicatiewetenschap, Culturele antropologie en Psychologie in de Elsevier Thema Studeren (2007) door hoogleraren als de beste van Nederland beoordeeld.

De UvA heeft relaties met veel regionale, nationale en internationale bedrijven, instellingen en organisaties zoals Het Rijksmuseum, Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, De Nederlandsche Bank, Heineken, KLM en Philips. Naast de aanwezigheid van het bedrijfsleven genieten de studenten ook van het kosmopolitische karakter van het culturele en wetenschappelijke leven in Amsterdam en participeren daar volop in. Zo treedt het UvAstudenten-orkest J. Pzn Sweelinck onder meer op in het Concertgebouw en de Beurs van Berlage en nemen studenten van de UvA deel aan internationale congressen. De stad biedt studenten extra inspiratie en stimulans die niet alleen waardevol is tijdens hun studie maar ook voor hun toekomst.

Cultureel en wetenschappelijk middelpunt Als middelpunt van het culturele en het wetenschappelijk circuit en van het internationale bedrijfsleven is de metropool Amsterdam dé plek voor de onderzoeks- en stadsuniversiteit UvA. Studenten komen gemakkelijk in contact met bedrijven en instellingen die een relatie hebben met hun opleiding. Dit maakt het vinden van een stageplaats dan ook eenvoudig.

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:23


De masters De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 170 masterprogramma’s. Sommige van deze masters zijn uniek in Nederland of hebben een wereldwijde reputatie. Bij de UvA kan je masters volgen in zeer uiteenlopende gebieden: van Arbeidsrecht tot en met Medische informatiekunde, van Cultural Analysis tot en met Forensic Science en van Gender, Sexuality and Society tot en met Business Econmics. Ruim 80 van deze masters worden in het Engels gegeven. Zo bereikt de UvA niet alleen studenten uit de hele wereld maar bereidt ze haar studenten ook voor om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Na elke aan de UvA afgeronde bachelor kun je zonder meer beginnen aan de master in dezelfde studierichting. In veel gevallen is dit een verdere specialisatie van je afstudeerrichting. Voor andere masters moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken hebben gekozen of geldt een selectieprocedure. Binnen sommige masters zijn ook weer varianten mogelijk. Zo hebben de meeste talenmasters een taalkundige en een letterkundige variant. Naast de reguliere masters zijn er onderzoeksmasters, duale masters, bètamasters, internationale masters en advanced en executive masters.

Onderzoeksmasters

Duale masters

Vrijwel elk vakgebied heeft een eigen onderzoeksmaster. Een onderzoeksmaster is een tweejarige master als voorbereiding op een promotietraject en een loopbaan in wetenschappelijk onderzoek. Toelating tot een onderzoeksmaster gebeurt via een selectieprocedure. De selectie vindt plaats op grond van de invulling van je bachelor, je studieresultaten, je bachelorscriptie en je motivatie.

Duale masters zijn masters waarin studie en werk zijn gecombineerd. Het zijn academische masterprogramma’s, waarin de doelen van je opleiding deels vorm krijgen in je werksituatie en waarbij inzichten en theorievorming uit je studie worden vertaald naar de beroepspraktijk. Toelating tot deze masters vindt plaats via een selectieprocedure. Duale masters zijn er onder meer op het gebied van taal, journalistiek en cultuur. Tijdens de werkperiode blijf je ingeschreven aan de UvA en word je begeleid door een docent. Bètamasters

Bij de bètaopleidingen zijn de masters op een andere manier ingedeeld. De meeste bètamasters duren twee jaar. Alleen de ICT-masters duren één jaar. Bètamasters zijn er in twee varianten. Je hebt de onderzoeksvariant en de communicatie-/educatievariant. Internationale masters

De UvA is trots op haar zogenaamde ‘international classrooms’, dit zijn masters waarvan de deelnemers van over de hele wereld komen. De universiteit wil de groei van deze international classrooms dan ook verder stimuleren. In deze international classrooms hebben discussies vaak een extra dimensie door verschil in cultuur, herkomst en academische achtergrond. Op dit moment zijn ruim 80 masterprogramma’s Engels-

www.uva.nl/ masters

6

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 6 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:24


Eva Kol (26) Afgestudeerd Nieuwe Media Na mijn bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen heb ik stage gelopen bij Hyves. De master Nieuwe media van de UvA leek mij een logisch vervolg op mijn werk daar. Ik wilde me ook graag verdiepen in het fenomeen online social networking. Tijdens deze master bestudeer je, toets en ontwikkel je theorieën en objecten zoals hardware, software en interfaces, met het oog op hun probleemoplossend vermogen. De master bestaat uit de onderdelen nieuwe media theorieën en -praktijk, een onderzoeksseminar, een keuzevak en het schrijven van een masterscriptie. Colleges worden gegeven in werkcolleges met kleine groepjes studenten. Zo is het contact tussen studenten en docenten goed. Docenten zijn prima bereikbaar en staan open voor vragen en discussie. Deze master is interessant als je je wilt verdiepen in nieuwe media en digitale cultuur. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Tijdens mijn master heb ik me verder verdiept in Hyves. Ik was de eerste in Nederland die onderzoek deed naar online sociale netwerken. Ik heb mijn scriptie erover geschreven en er was direct al een uitgever die hem wilde uitgeven.

talig. Studenten uit de hele wereld nemen deel aan deze masters. Alle Engelstalige masters die toegankelijk zijn met een bachelordiploma staan in de opleidingenlijst van de (Nederlandstalige) mastersite. Studenten met een buitenlandse vooropleiding kunnen voor meer informatie terecht op de internationale website van de UvA. www.uva.nl/masters www.uva.nl/isp

Niet bekostigde masters

Enkele masters van de UvA, zoals de master in International Finance en Latijns Amerika Studies, zijn toegankelijk voor studenten met een voltooide universitaire bacheloropleiding maar worden niet bekostigd door de overheid. Dit betekent dat er meestal geen recht op studiefinanciering is, en er geldt een hoger collegegeld dan het wettelijke collegegeld. www.studeren. uva.nl/masteropleidingen

financiering is, en er geldt een hoger collegegeld dan het wettelijke collegegeld. Schakelprogramma’s

Voor studenten die een master willen volgen die niet direct aansluit op hun bachelordiploma is er vaak een schakelprogramma. Als er geen schakelprogramma bestaat voor de master die je wilt doen, dan stelt de examencommissie van de master meestal een individueel programma samen. Studenten met een doctoraaldiploma kunnen masters volgen in dezelfde discipline als het doctoraaldiploma. Wil je met een doctoraaldiploma een master doen in een niet verwante discipline, dan kun je eerst een schakelprogramma doorlopen. Kijk voor specifieke informatie op de webpagina van de betreffende master: www.uva.nl/masters onder de kop Toelating en aanmelding.

Advanced en executive masters

Advanced en executive masters zijn postinitiële opleidingen, bestemd voor mensen met een afgeronde hogere opleiding (universiteit en soms ook hbo). Vaak hebben studenten die aan deze master deelnemen al enkele jaren relevante werkervaring. Advanced masters zijn niet rechtstreeks toegankelijk na een universitaire bachelor en worden niet door de overheid bekostigd. Dit betekent dat er meestal geen recht op studie-

7

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 7 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Leraar worden? Als je leraar wilt worden, volg je na het behalen van je vakmaster de master lerarenopleiding (één jaar in voltijd en anderhalf jaar in deeltijd) bij het Instituut voor de lerarenopleiding (ILO). De lerarenopleiding kun je ook gelijktijdig met je vakmaster volgen, maar om je bevoegdheid te verkrijgen, moet je altijd je vakmaster hebben afgerond. Het ILO verzorgt lerarenopleidingen in 23 middelbareschoolvakken, waarna je les kunt geven op de hoogste niveaus van het voortgezet onderwijs. www.ilo.uva.nl

Promoveren Na het voltooien van een master is het mogelijk om te promoveren. Je kunt solliciteren naar een omschreven promotieplaats. Deze staan vermeldt bij de vacatures van de UvA. En je kunt ook als extern promovendus promoveren. In dat geval schrijf je zelf een promotievoorstel en zoek je zelf een hoogleraar die je bij het promoveren begeleidt. www.uva.nl/phd www.uva.nl/vacatures

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:25


Van hbo naar universiteit Ook als je na het afronden van een hbo-opleiding verder wilt studeren aan een universiteit kun je bij de Universiteit van Amsterdam terecht. Met een universitaire master verdiep je de praktijkgerichte kennis van de hbo-opleiding met theoretische en wetenschappelijke kennis. Omdat een hbo-opleiding meer toepassingsgericht is en een universitaire master de nadruk legt op onderzoek en analytische vaardigheden is het in bijna alle gevallen nodig om een schakelprogramma of een verkorte bachelor te volgen. De UvA heeft voor hbostudenten speciale schakelprogramma’s ontwikkeld waarmee je binnen een jaar aan de instroomeisen van de master voldoet. Schakelprogramma of verkorte bachelor

Voor masterprogramma’s in een verwant vakgebied kun je meestal een schakelprogramma volgen van maximaal 60 ECTS-studiepunten (één jaar voltijdstudie). De UvA heeft voor bijna alle sectoren schakelprogramma’s ontwikkeld. Na het afronden van een schakelprogramma ontvang je een Bewijs van Toelating tot de betreffende master. Het voltooien van een schakelprogramma levert geen universitair bachelordiploma op. Als de overbrugging naar een universitaire master niet via een eenjarig schakelprogramma mogelijk is, verloopt de route van hbo-opleiding naar universitaire master langs een

8

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 8 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

driejarige universitaire bacheloropleiding. Hbo-afgestudeerden krijgen meestal voor enkele onderdelen van de bacheloropleiding vrijstelling. Het voltooien van een (verkorte) bachelor levert wel een universitair bachelordiploma op waarmee meerdere masters toegankelijk zijn. Samenwerking UvA en HvA

De doorstroom van talentvolle HvAbachelors naar UvA-masters op de terreinen waarin beide instellingen samenwerken, is soepel. De UvA en de HvA werken samen op de gebieden economie en bedrijfskunde, ICT, opvoeding en onderwijs, rechten en gezondheid. Voor de betere studenten is het mogelijk om direct na afronding van de HvA-bachelor te beginnen met de master aan de UvA. Tijdens je bachelor aan de HvA volg je dan een zogenaamd doorstroomprogramma of een doorstroomminor waarin je je voorbereidt op de wetenschappelijke master. Daarnaast kan het zijn dat je een aantal verbredingsvakken moet volgen, of dat je een verzwaarde scriptie moet schrijven. De UvA-HvA opleidingenzoeker

De UvA en de HvA hebben een ‘opleidingenzoeker’ ontwikkeld met daarin alle opleidingen van beide instellingen. In het studiepad dat je van iedere master kunt bekijken, zie je welke HvA-bachelor op welke master aansluit. www.uva-hva.nl

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:26


Voorzieningen ICT

Studenten aan de UvA ontvangen bij inschrijving een UvAnetID en toegang tot diverse online diensten zoals studentenmail, Blackboard en Studieweb. Op de digitale leeromgeving Blackboard raadpleeg je onderwijsmateriaal en discussieer je met docenten en medestudenten. Op Studieweb schrijf je je in voor colleges en tentamens en bekijk je je studieresultaten. Daarnaast krijgt elke student een eigen e-mailadres, een homepage, een gratis inbelabonnement en korting op de breedbandverbinding UvA-dsl en verschillende software. Elke student heeft beschikking over 100MB opslagruimte op de zogeheten U-drive. De UvA heeft 6 studiecentra, met in totaal bijna 800 computerwerkplekken met snelle internetverbindingen en printmogelijkheden. Daarnaast beschikken verschillende UvAgebouwen over zogenaamde ‘WI-FI hotspots’, waar je draadloos met je eigen laptop op het UvA-netwerk kunt inloggen. Via UvAvpn en UvAdsl heb je, buiten UvA gebouwen, toegang tot digitale diensten van de UvA zoals de Digitale Bibliotheek. www.ic.uva.nl/diensten

Bibliotheek

De bibliotheek van de UvA bestaat uit de Universiteitsbibliotheek en 7 facultaire bibliotheken. De UvA bezit een omvangrijke collectie van zo’n vier miljoen titels, en een grote verzameling zeldzame

handschriften, brieven en kaarten. De collectie is gratis toegankelijk voor alle studenten. UvA-musea als het Allard Piersonmuseum en het Museum Vrolik beheren de museale UvA-collecties. Deze collecties worden onder meer gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Ook beschikt de UvA over een zeer uitgebreide Digitale Bibliotheek. Dit is de toegangspoort tot onder andere bibliotheekcatalogi, 300 bibliografische bestanden, 10.000 e-books, 15.000 elektronische tijdschriften, tekst- en beelddatabanken en elektronische proefschriften.

Service & Informatiecentrum (SIC)

www.uba.uva.nl

Het BIS begeleidt en coördineert studenten bij hun uitwisseling naar het buitenland. Studenten die een een deel van hun studie in het buitenland willen studeren en vragen hebben over bijvoorbeeld de UvA-uitwisselingsprogramma’s of de aanmeldingsprocedures voor de uitwisselingsprogramma’s, kunnen terecht bij het BIS. Uitwisselingen binnen Europa verlopen via het international office van de eigen faculteit.

Mediatheek

In de Mediatheek kun je terecht als je door zelfstudie een taal wilt leren of je kennis van een taal wilt verbeteren. De Mediatheek heeft voor ongeveer 40 talen en vakgebieden studiemateriaal, van Albanees tot Zweeds. Er zijn cursusboeken, cd-roms, dvd’s, video’s en circa 30 televisiezenders waaronder satellietzenders voor onder meer Arabisch en Roemeens. Als je bij het leren van een taal liever wordt begeleid, dan kun je met korting taalcursussen volgen bij UvA Talen, het centrum voor taaltrainingen van de UvA. www.fgw.uva.nl/mediatheek www.uvatalen.nl

9

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 9 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Iedereen die vragen heeft over studeren aan de UvA, bijvoorbeeld over toelatingseisen, studiefinancering of studiemogelijkheden, kan terecht bij het Service & Informatiecentrum. Bij het SIC is ook een documentatiecentrum met folders en digitale bronnen van alle UvA-opleidingen, informatie over de arbeidsmarkt, het hoger onderwijs in Nederland en studeren in het buitenland. www.uva.nl/sz

Bureau Internationale Studentenzaken (BIS)

www.uva.nl/internationaal

Loopbaan Advies Centrum (LAC)

Het Loopbaan Advies Centrum adviseert en begeleidt studenten, alumni en promovendi van de UvA bij onder andere studiekeuze, oriëntatie op de arbeidsmarkt of een promotieplaats. De gesprekken met de loopbaanadviseurs zijn voor UvA en HvA studenten gratis. Het LAC organiseert ook

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:28


workshops, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere Effectief Solliciteren. www.uva.nl/lac

www.uva.nl/studentenservices (ga naar Studentenzaken en dan naar Bureau studentenpsychologen) www.ve90.nl

Gezondheidszorg/welzijn

Studeren met een functiebeperking

De UvA heeft eigen medische en welzijnsvoorzieningen. Studenten met medische of tandheelkundige klachten kunnen terecht bij UvAstudentenartsen en tandartsen. De UvA-studentenartsen zijn huisartsen die kundig zijn op het gebied van studenten en hun levensstijl. Bij het UvA-inschrijfpakket ontvangen studenten ook een inschrijfformulier voor de UvA-studentenartsen. Studenten tandheelkunde voeren onder begeleiding van ervaren tandartsen tandheelkundige behandelingen uit bij het ACTA. Dit gebeurt vaak tegen een laag tarief. Studentenpsychologen helpen UvAstudenten met psychisch sociale problemen die bijvoorbeeld een nadelig effect hebben op de voortgang van hun studie. En bij het studentenpastoraat geven pastor, rabbijn of humanistisch raadgever hun visies op vragen waarover je misschien niet gemakkelijk met andere studenten praat. Ook als je niet gelovig bent, kun je terecht bij het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat organiseert ook regelmatig activiteiten als café-avonden met psychologische, filosofische en theologische thema’s.

Studenten met een functiebeperking kunnen advies en hulp vragen aan Studenten Services. Afhankelijk van de functiebeperking zijn er voorzieningen als een brailleprinter, bandopnameapparatuur of een computer met spraakherkenning. Maar ook extra studiebegeleiding behoort tot de mogelijkheden of een buddy (medestudent) die helpt bij praktische zaken als het maken van collegeaantekeningen, het nakijken van stukken of het doornemen van de planning.

www.uva.nl/studentenartsen www.acta.nl

10

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 10 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

www.uva.nl/studentenservices www.uva.nl/handicap

beeldende kunst, video, radio, multimedia en fotografie. CREA-Studium Generale organiseert, vaak in samenwerking met studie- en studentenverenigingen, debatten, lezingen en filmvoorstellingen. Naast cursussen zijn er ook werkgroepen, orkesten en projecten. CREA heeft een eigen theater en café waar per jaar ruim honderd voorstellingen, concerten, manifestaties en tentoonstellingen worden gehouden. www.uva.nl/crea

Folia

Folia is het universiteitsblad dat bijna iedere week verschijnt. Hierin staan het laatste nieuws van de universiteit en prikkelende artikelen over onder meer onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe nummers liggen

Universiteitsrestaurants

De Universiteit van Amsterdam heeft twee universiteitsrestaurants, Atrium en Agora. Op vertoon van je collegekaart krijg je een gezonde maaltijd voor een aantrekkelijke prijs. Veel studenten lunchen en dineren in deze restaurants. Beide restaurants hebben een café. Het zijn ideale plekken om met collegastudenten af te spreken, of om even te pauzeren. Cultuur

CREA is de culturele organisatie van de UvA en de HvA en verzorgt cursussen en workshops op het gebied van theater, muziek, dans, literatuur,

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:29


Serena Egidi (30) Student Strafrecht en International and European Law De UvA biedt op het gebied van deze masters een goede opleiding. Bij strafrecht is er veel ruimte voor keuzevakken. Je kunt de nadruk leggen op nationaal of op internationaal strafrecht, of een combinatie. Bij International and European Law is het onderwijs heel stimulerend. Soms schrijf je een casenote of een defence motie. Het onderwijs is wel anders dan tijdens je bachelor, niet meer een combinatie van hoorcolleges en werkgroepen, maar in de vorm van werkcolleges. Er wordt een actieve deelneming van studenten “vereist”. Lessen zijn daardoor veel interessanter, je hoort veel meer dan wanneer je zelf een boek of reader leest. Docenten zijn over het algemeen vrij toegankelijk en stimuleren studenten om zoveel mogelijk vragen te stellen en hun visie naar voren te brengen. Dit maakt de les interactief. Beide masters zijn aan te raden. In beide kun je vakken volgen die een kijk geven in de praktijk zoals Oefenrechtbank, Amsterdam Law Clinic of Workshop Prosecution of International Crimes. Hierna wil ik misschien de advocatuur in maar andere mogelijkheden sluit ik niet uit.

in alle universiteitsgebouwen. In Folia kun je ook voor weinig geld een kleine, niet-commerciële advertentie plaatsen. Naast het weekblad heeft Folia een uitgebreide website met dagelijks nieuws en filmpjes.

Vind een kamer

woningcorporaties om het aantal studentenwoningen in Amsterdam te verhogen. Zo is onlangs in samenwerking met woningcorporatie Stichting DUWO het nieuwbouwcomplex voor studentenhuisvesting op het Science Park Amsterdam in de Watergraafsmeer tot stand gekomen. In Amsterdam zijn verschillende woningcorporaties en bemiddelingsbureaus die woonruimtes speciaal voor studenten aanbieden. Behalve op het Science Park Amsterdam verhuurt Stichting DUWO ook onder meer wooncabines in de Haarlemmer Houttuinen en op de voormalige NDSM-werf. De woningbouwcorporaties De Key, DUWO en Ymere bieden tijdelijke woonruimte aan. Of voor de duur van je studie of op basis van een leegstandsvergunning of voor een korte tijd in bruikleen. Ook de kamerbureaus van de studentenunies ASVA en de SRVU bemiddelen in woonruimte voor studenten. Bij beide unies moet je eerst lid worden voordat je in aanmerking komt voor een kamer. En tenslotte is het mogelijk om een kamer te huren in Casa Academica. ’s Zomers is dit een hotel en van oktober tot en met mei wordt het gebruikt voor studentenhuisvesting.

Amsterdam als studentenstad aanbevelen is haast overbodig. Waar vind je zoveel te doen als in deze multiculturele minimetropool? Huisvesting blijft een kwestie maar de UvA voert regelmatig overleg met gemeente en

www.duwo.nl www.studentenwoningweb.nl www.asva.uva.nl/kamerbureau www.srvu.org. www.studentencasa400.nl www.wonen.amsterdam.nl

www.folia.nl

Sport

Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kunnen studenten voor een klein bedrag sporten en tal van sportcursussen volgen, van aikido tot zwemmen. De hoofdvestiging aan De Boelelaan telt ruim 5.500 m2 en meerdere sportzalen. Het USC heeft naast haar hoofdvestiging ook de vestigingen: USC Tennis, met 8 hardcourt banen, in de Watergraafsmeer, ASC (het AMC Sport Centrum) naast het AMC, USC Fitness, het fitnesscentrum nabij de Wibautstraat, en PCH Fitness, het fitnesscentrum in het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat in het centrum van Amsterdam. Alle vestigingen hebben kleedkamers, douchefaciliteiten en een horecavoorziening. Bij het USC kan je naar een infrarood sauna en bij het ASC onder de zonnebank. www.uva.nl/usc

11

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 11 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Alumni

De Universiteit van Amsterdam blijft graag in contact met haar afgestudeerden. UvA-alumni ontvangen drie keer per jaar SPUI, het alumniblad van de UvA. Hierin staat onder meer een overzicht van de lezingen, trainingen en collegecycli die je als alumnus kunt volgen. UvA-alumni kunnen zich aansluiten bij de Alumnikring van hun opleiding en bij de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV). Via de Alumnikring onderhoud je contacten met oud-studiegenoten en docenten en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Als AUV-lid kun je gratis of tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van universitaire en culturele voorzieningen zoals de UvA-musea, de Universiteitsbibliotheek, het sportcentrum en UvA Talen. Daarnaast ontvangt elke UvA-alumnus jaarlijks een uitnodiging voor de Universiteitsdag, een dag vol activiteiten op het vlak van wetenschap en maatschappij. www.alumni.uva.nl

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:32


Toelating en aanmelding Studenten met een UvA-bachelordiploma kunnen zich zonder meer inschrijven voor de aansluitende master van dezelfde opleiding. In juni, zodra je je weer kunt herinschrijven, ontvang je een brief van de Centrale Studenten Administratie (CSA). Als je een master wilt volgen van een andere discipline of een duale of onderzoeksmaster, vraag je een Bewijs van Toelating aan bij de decaan van de faculteit. Dit bewijs heb je nodig om je officieel in te schrijven bij de desbetreffende master. Wil je met een doctoraaldiploma een master volgen in een andere, verwante discipline, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een aantal vrijstellingen. Neem hierover v贸贸r 1 juni contact op met de onderwijsbalie van de betreffende opleiding. De inschrijfprocedure verloopt verder hetzelfde als hierboven omschreven. Vergeet niet dat je je niet alleen moet inschrijven voor een opleiding, maar je ook moet aanmelden voor de modules van die opleiding. Meestal gaat dit via Studieweb, maar de precieze procedures en deadlines kunnen per opleiding verschillen. Kijk daarom tijdig op de studentensite van de betreffende opleiding. Ben je geen UvA-student en wil je wel een master aan de UvA volgen, lees dan de informatie over Toelating en aanmelding bij de master van je keuze. Veel masters hebben een deadline voor de aanmelding. Deze

12

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 12 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:35


Lucie de Nooij (24) Student Particle and Astroparticle Physics, traject van de master Physics Na mijn bachelor Natuur- en sterrenkunde aan de UvA wilde ik me verder verdiepen in de experimentele natuurkunde, op het gebied van de (astro)deeltjesfysica. De onderzoeksgroep waar deze master op stoelt is onderdeel van het nationaal instituut voor subatomair fysica (Nikhef). Hier heb ik tijdens mijn bachelor een erg leuk project gedaan. De master heeft een sterk internationaal karakter. Veel onderzoek op dit gebied gedaan wordt in Genève bij het CERN, de Europese organisatie voor nucleair onderzoek. Vanaf juli 2008 worden daar de eerste proefmetingen met de deeltjesversneller LHC gedaan, de meest krachtige versneller die ooit gebouwd is. De hoop is dat dit onderzoek zal resulteren in antwoorden op de fundamentele vragen van de natuurkunde. Spannend, en de UvA is daar mee verbonden. Ik heb les in kleine groepjes studenten, je kunt samen kunt brainstormen over natuurkundige problemen. Zo leer je veel van elkaar. Docenten staan echt open voor de visies van de studenten. Na mijn afstuderen wil ik promoveren in Particle Physics en een jaar in Genève werken.

aanmelding is geen inschrijving en verplicht ook niet tot inschrijving. Wel wordt bekeken of je aan de instroomeisen van de master voldoet, en eventueel vindt er een selectieprocedure plaats. Als je tot de master wordt toegelaten, ontvang je een Bewijs van Toelating waarmee je je kunt inschrijven bij de UvA. Kijk voor het laatste inschrijfnieuws op: www.studeren.uva.nl/master-praktisch

Selectieprocedure voor duale en onderzoeksmasters

Het beschikbare aantal plaatsen bij duale en onderzoeksmasters is beperkt. Voor deze masters geldt dan ook een selectieprocedure voordat je je kunt inschrijven. De procedure kan per duale of onderzoeksmaster verschillen. Kijk daarom voor gedetailleerde informatie bij de opleiding van jouw keuze. Over het algemeen geldt: voldoe je aan de ingangseisen en ben je geselecteerd, dan krijg je een Bewijs van Toelating waarmee je je voor de betreffende master kunt inschrijven. De inschrijfprocedure verloopt verder hetzelfde. Let op: Voor duale en onderzoeksmasters geldt een vroege deadline voor inschrijving, die per master kan verschillen. Meestal ligt deze op 1 of 15 april. Kijk voor de deadline bij de opleiding van je keuze. Let op: Voor de masters van de FGw geldt een aparte aanmeld- en

13

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 13 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

inschrijfprocedure. Voor de onderzoeks- en duale masters van deze faculteit kun je je na 1 april niet meer aanmelden. www.uva.nl/masters

Niveautoets voor Engelstalige masters

Bij sommige Engelstalige masters kan als ingangseis een IELTS of TOEFL-toets worden gevraagd. Dit zijn testen waarin je niveau van het Engels wordt bepaald. Kijk voor gedetailleerde informatie bij de master van jouw keuze. Voor meer informatie over IELTS of TOEFL-toets kun je terecht op www.ielts.org www.toefl.org

Collegegeld De hoogte van het collegegeld hangt af van verschillende factoren, zoals je nationaliteit, je reeds behaalde diploma en of je als voltijd, deeltijd, duaal of extraneus student staat ingeschreven. Schrijf je je aan de UvA voor meer dan één opleiding in als voltijd- of deeltijdstudent, dan betaal je slechts eenmaal het hoogst verschuldigde tarief. Wie zich als extraneus inschrijft bij verschillende UvA-opleidingen, betaalt per opleiding het tarief voor extraneï. Als je aan een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs staat ingeschreven en daar het wettelijke

tarief voor studenten <30 hebt betaald, dan betaal je geen collegegeld aan de UvA. Sta je bij een andere Nederlandse instelling van hoger onderwijs ingeschreven en je betaalt daar het instellingstarief, dan ben je wel collegegeld aan de UvA verschuldigd, behalve: ■ wanneer je je bij de UvA inschrijft voor bijvakken en het collegegeld bij de eigen instelling gelijk of hoger is dan dat bij de UvA. Als het collegegeld aan de eigen instelling lager is dan dat van de UvA, hoef je slechts het verschil te betalen. ■ wanneer je staat ingeschreven bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) of de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Amsterdam en het daar betaalde collegegeld hoger of gelijk is aan het collegegeld bij de UvA. Ook hier geldt dat wanneer het betaalde collegegeld bij HvA of HES lager is dan dat aan de UvA, je slechts het verschil verschuldigd bent. Kijk voor verdere informatie op: www.uva.nl/collegegeld

Aanvullingen op bovenbeschreven informatie vind je op www.student. uva.nl/studentenhandboek

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:37


Overzicht masters 2009-2010 Programma’s Medische wetenschappen en tandheelkunde Masters (MSc) Medical Informatics

Trajecten

Studieduur

Taal

2 jaar

Engels

Tandheelkunde Advanced Masters1 Evidence Based Practice3

2 jaar

Nederlands

2 jaar

Nederlands

Verloskunde3

2 jaar

Nederlands

1 jaar

Nederlands

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

1 jaar

Nederlands

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Engels Engels Engels Engels Engels

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

Rechtsgeleerdheid Masters (LLM) Arbeidsrecht Fiscaal recht

Internationaal en Europees belastingrecht Nederlands belastingsrecht

Informatierecht International and European Law

European Union Business Law European Union Law International Criminal Law International Trade and Investment Law Public International Law

Notarieel recht Omgevingsrecht Privaatrecht

Commerciële rechtspraktijk European Private Law Privaatrechtelijke rechtspraktijk

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Engels Nederlands

Publiekrecht

Gezondheidsrecht Militair recht Staats- en bestuursrecht Strafrecht

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Onderzoeksmasters (LLM) Information Law

2 jaar

Nederlands

Public International Law

2 jaar

Engels

1 jaar

Engels

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Comparative Labour and Organisation Studies (MSc in Sociologie)

1 jaar

Engels

Conflict Resolution and Governance (MSc in Politicologie)

1 jaar

Engels

Contemporary Asian Studies

1 jaar

Engels

Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen

1 jaar

Nederlands

European Communication Studies (MSc in Communicatiewetenschap)

1 jaar

Engels

Gender, Sexuality and Society (MSc in Sociologie, Politicologie of Culturele antropologie)

1 jaar

Engels

International Development Studies International Relations (MSc in Politicologie) Latijns Amerika Studies2 Medische antropologie en sociologie

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Engels Engels Nederlands Nederlands

Migration and Etnic Studies (MSc in Sociologie of Culturele antropologie)

1 jaar

Engels

Onderwijskunde

1 jaar

Nederlands

Maatschappij- en gedragswetenschappen Masters (MSc) Children’s Rights (MSc in International Development Studies, Culturele antropologie of Pedagogische wetenschappen) Communicatiewetenschap

Commerciële communicatie & voorlichting Media entertainment & populaire cultuur Organisationele & corporate communicatie Politieke communicatie

14

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 14 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:37


Programmaâ&#x20AC;&#x2122;s Maatschappij- en gedragswetenschappen vervolg Masters (MSc) vervolg Pedagogische wetenschappen

Trajecten

Studieduur

Taal

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands

1 jaar

Nederlands

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Engels Nederlands Engels Nederlands

Psychologie Sociale geografie

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

Social Policy and Social Work in Urban Areas (MSc in Sociologie)

1 jaar

Engels

Social Theory and Public Affairs (MSc in Sociologie) Sociologie

1 jaar 1 jaar

Engels Nederlands

Urban Studies (MSc in Sociologie, Sociale geografie of Planologie)

1 jaar

Engels

Onderzoeksmasters (MSc) Communication Science

2 jaar

Engels

Educational Sciences Human Geography, Planning and Development Studies Metropolitan Studies Psychology

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels

Social Sciences Erasmus Mundus Master4 Journalism and Media within Globalisation Lerarenopleiding Maatschappijleer Advanced Master1 Medical Anthropology

2 jaar

Engels

2 jaar

Engels

1 jaar

Nederlands

1 jaar

Engels

1 jaar 1 jaar

Engels Engels

1 jaar

Nederlands

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Engels Engels Engels

1 jaar

Engels

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Engels Engels Engels

Opvoedingsondersteuning Orthopedagogiek Forensische orthopedagogiek

Planologie Politicologie

Bestuur en beleid European Union in a Global Order Internationale betrekkingen International Relations Politieke theorie en politiek gedrag

Economie en bedrijfskunde Masters (MSc) Accountancy and Control

Accountancy5 Control5

Actuarial Sciences Business Economics

Finance Organisation Economics Real Estate Finance

Business Studies5 Econometrics

Econometrics Financial Econometrics Mathematical Economics

Economics Fiscale economie

Fiscale economie Tax Compliance (duaal)

Onderzoeksmaster (MSc) Master of Philosophy in Economics Lerarenopleiding Algemene economie Management en organisatie (bedrijfseconomie) Advanced en Executive Masters1 Business Administration (MBA)

Corporate Social Responsibility Entreprenseurship Finance Real Estate

Independent Executive MBA

15

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 15 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

1 jaar

Engels

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

2 jaar

Engels

1 jaar

Nederlands

1 jaar

Nederlands

1 jaar

Engels

1,5 jaar

Engels

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:38


Programmaâ&#x20AC;&#x2122;s Economie en bedrijfskunde vervolg Advanced en Executive Masters1 vervolg International Finance

Trajecten

Studieduur

Taal

1 jaar

Engels

2 - 2,5 jaar 1,5 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 3 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Forensic Intelligence Gaming Intelligent Systems

2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels

Learning Systems for Language, Knowledge, Speech

2 jaar

Engels

International Finance Law and Finance Mathematical Finance Real Estate Finance

International Executive Master of Finance and Control Executive Master in Information Management3 Executive Master of Finance and Control Executive Master of Internal Auditing3 Executive Master of IT Auditing3 HRM-Arbeid, Organisatie en Beleid Master Financial Planning3 Master Verzekeringskunde Post-Master Accountancy Bètawetenschappen (Onderzoeks)masters (MSc) Artificial Intelligence

Astronomy and Astrophysics

2 jaar

Engels

Biological Sciences

General Biology Ecology and Evolution Integrative Plant Sciences Limnology and Oceanography

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels

Biomedical Sciences

Immunology Medical Biochemistry Medical Biology Oncology

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels

Brain and Cognitive Science

Neuroscience Cognitive Neuroscience Cognitive Science

2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels

Chemistry

Analytical Sciences Molecular Biosciences Environmental Sciences Molecular Design, Synthesis and Catalysis Physical Sciences

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels Engels

Earth Sciences

Bio- and Physical Geography Earth and Environmental Sciences Earth Surface Processes Landscape Ecology

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels

Forensic Science

2 jaar

Engels

Grid Computing

Computational Science Computer Science

2 jaar 2 jaar

Engels Engels

Informatiekunde

Business Information Systems Human Centered Multimedia

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

Life Sciences Logic Mathematical Physics Mathematics Mathematics and Science Education

Molecular Biosciences

2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels Engels Engels

Physics

Theoretical Physics Particle and Astroparticle Physics Physical Sciences

2 jaar 2 jaar 2 jaar

Engels Engels Engels

1 jaar 2 jaar 1 jaar

Nederlands Engels Engels

Software Engineering Stochastics and Financial Mathematics System and Network Engineering

16

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 16 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:38


Programmaâ&#x20AC;&#x2122;s Bètawetenschappen vervolg Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Trajecten

Studieduur

Taal

1 jaar

Nederlands

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands

Arabische taal en cultuur

1 jaar

Nederlands en Arabisch

Archeologie en prehistorie

1 jaar

Nederlands

Conservering en restauratie van cultureel erfgoed (Restauratiekunde)

2 jaar

Nederlands

Duitse taal en cultuur Documentaire informatiewetenschap English Language and Culture

1 jaar 1 jaar 1 jaar

Duits Nederlands Engels

1 jaar 1 jaar

Nederlands Engels

1 jaar 1 jaar

Nederl./Frans Engels

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Engels Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Griekse en Latijnse taal en cultuur

1 jaar

Nederlands

Hebreeuwse taal en cultuur6

1 jaar Nederl./Engels en Hebreeuws

Italiaanse taal en cultuur

1 jaar

Italiaans

1 jaar 1,5 jaar 1 jaar

Nederlands Engels Engels

Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Geesteswetenschappen Masters (MA) Algemene cultuurwetenschappen Boekwetenschap en handschriftenkunde

Europese studies European Studies Identity and Integration Franse taal en cultuur General Linguistics Geschiedenis American Studies Duitslandstudies Gouden Eeuw Holocaust- en genocidestudies Militaire geschiedenis (Krijgswetenschappen) Publieksgeschiedenis

Kunstgeschiedenis Artistic research Dutch Art in a European Context Latijnse taal en cultuur Literatuurwetenschap

1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Nederlands Film studies6 New Media Televisiestudies

Media en cultuur

Muziekwetenschap6 Nederlandse taal en cultuur Nieuwgriekse taal en cultuur

1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Engels 1 jaar Nederlands 1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Nederlands 1 jaar Nieuwgrieks

Religiestudies6 Bibles and Cultures Islam in de moderne wereld Jewish Cultures Mysticism and Western Esoteriscism Religie en professie Religie, cultuur en individu

1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Engels 1 jaar Nederlands 1 jaar Engels 1 jaar Engels 1 jaar Nederlands 1 jaar Nederlands

Roemeense taal en cultuur

1 jaar Nederlands en Roemeens

Scandinavische talen en culturen

1 jaar Deens, Noors of Zweeds

Slavische talen en culturen6

1 jaar Nederlands en Russisch, Pools, Tsjechisch en/of Servisch/ Kroatisch 17

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 17 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:39


Programma’s Geesteswetenschappen vervolg Masters (MA) vervolg Spaanse taal en cultuur Theaterwetenschap6 Wijsbegeerte6

Trajecten

Studieduur

Discourse and Argumentation Studies Wijsbegeerte van een wetenschapsgebied Duale masters (MA) Archiefwetenschap Dramaturgie Cultureel Erfgoed

Erfgoedstudies Museumstudies

Journalistiek en media Museumconservator Nederlands als tweede taal Preservation and Presentation of the Moving Image Redacteur/editor Tekst en communicatie Onderzoeksmasters (MA) Archeologie Cultural Analysis Geschiedenis Kunstwetenschappen Theorie der muziek Linguistics Literary Studies Media Studies Nederlandse letterkunde Comperatieve neerlandistiek Religious Studies Rhetoric, Argumentation Theory and Philosophy Wijsbegeerte6 Erasmus Mundus Master4 International Performance Research Lerarenopleidingen Arabisch Duits Engels Filosofie Frans Geschiedenis en staatsinrichting Godsdienst en levensbeschouwing Grieks, Latijn en klassieke culturele vorming Hebreeuws Italiaans Kunstgeschiedenis en culturele kunstzinnige vorming Latijn en klassieke culturele vorming Nederlands Russisch Spaans 1 2 3

4

5

6

Taal

1 jaar Nederl./Spaans 1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Nederl./Engels 1 jaar Engels 2 jaar Nederlands 1,5 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 2 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar 1,5 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Engels Nederlands Nederlands

2 jaar Nederlands 2 jaar Engels 2 jaar Nederlands 2 jaar Nederlands 2 jaar Nederlands 2 jaar Engels 2 jaar Engels 2 jaar Engels 2 jaar Nederlands 2 jaar Nederlands 2 jaar Engels 2 jaar Engels 2 jaar Nederl./Engels 1,5 jaar

Engels

1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar 1 jaar

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Voor deze opleidingen geldt een afwijkend collegegeldtarief en je kunt geen beroep doen op studiefinanciering. Voor deze opleidingen geldt een afwijkend collegegeldtarief, je kunt wel een beroep doen op studiefinanciering. Deze opleidingen zijn momenteel (of worden op korte termijn) voorgelegd voor accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De UvA heeft sinds jaren de bevoegdheid de mastertitel te verbinden aan niet door de overheid gefinancierde (postinitiële) masteropleidingen. De kwaliteit van deze masteropleidingen wordt bewaakt en onderhouden door het universitaire kwaliteitszorgsysteem. De titel die momenteel wordt verkregen is nog geen graad zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) die kent. Dit doet overigens niets af aan de kwaliteit en het wetenschappelijk niveau van de opleiding. Dit betreft een Erasmus Mundus Programme. Deze programma’s worden aangeboden door de UvA in samenwerking met partnerinstellingen binnen en buiten de EU. Een deel van het programma wordt aan de UvA gevolgd. Ga voor meer informatie over het betreffende programma naar www.uva.nl/masters. Dit programma wordt tevens als deeltijd programma aangeboden. Voor de deeltijdvariant geldt een afwijkend collegegeldtarief en kun je geen beroep doen op studiefinanciering. Deze masters worden (ook) in het Engels aangeboden.

Verklaring van titels MA = Master of Arts LLM = Master of Laws MSc = Master of Science Zie voor collegegeldtarieven www.uva.nl/collegegeld.

Accreditatie Alle masterprogramma’s zijn van rechtswege geaccrediteerd door de Nederlandse overheid, tenzij anders vermeld. Dit betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma.

Dit overzicht is aan constante verandering onderhevig. Kijk voor de meest actuele informatie over het aanbod op www.uva.nl/masters. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

18

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 18 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

Universiteit van Amsterdam | UvA Mastergids

22-08-2008 10:44:39


Colofon Uitgave

Universiteit van Amsterdam, bureau Communicatie. september 2008 Fotografie

Dirk Gillissen Marie-José Keizers (CREA) Lucie de Nooij Jeroen Oerlemans Levien Willemse Basisontwerp

Crasborn Grafisch Ontwerpers bno Valkenburg aan de Geul De Universiteit van Amsterdam heeft geen baat bij het vernoemen van commerciële organisaties. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. © Universiteit van Amsterdam

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 19 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

22-08-2008 10:44:39


Universiteit van Amsterdam Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9 1012 ZA Amsterdam Telefoon: +31 20 525 3333 E-mail: info@uva.nl Website: www.uva.nl

UvA_MB_Algemeen_NL_V4.indd 20 Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackPANTONE BlackPANTONE 871 C

22-08-2008 10:44:39

UVA FEB Master 2009/2010  
UVA FEB Master 2009/2010  

UvA Mastergids 2009 | 2010 Amsterdam: Eva Kol is afgestudeerd in Nieuwe Media aan de Universiteit van Foto cover:

Advertisement