Page 1

Junior-PC kørekortet Trin 1

0. – 3. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Informationssamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk

It - og mediestøttende læreprocesser Det forventes, at eleven:

It-program/udstyr

Kan bruge It- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb I et tekstprogram skrives en tekst, som printes ud og rettes af lærer. Herefter tilretter eleven teksten i den gemte fil og arbejder videre med teksten – som efterfølgende rettes osv.

Word

Kan bruge logbog (dagbog) på computeren I forbindelse med et projekt f.eks. om eventyr skriver eleven først, hvad han/hun ønsker at arbejde med. Herefter foretager eleven løbende en vurdering af processen/produktet. Vurderingen er fremadrettet så eleven også skriver, hvad han/hun vil arbejde videre med.

Logbog i Skolenetværket

Kan bruge enkle computerprogrammer til spil og simulationer Eleven arbejder med undervisningsprogrammer – det kan være fra Skoleaftalen f.eks. ”En verden af matematik” eller ”Alf og alfabetet” Det kan også være sider fra nettet f.eks. www.matematikbogen.dk eller alineas sider. Det kan også være spil-sider se f.eks. på dr.dk/oline, Tv2.dk og på www.popit.dk

Skoleaftalen Internetsider

Kan hente, gemme og kommunikere på et netværk (Internettet, Skolenetværket) Benytte værktøjer i Skolenetværket – gemme i samlemapper eller præsentationsmappen – lave en webavis – chatte og sende beskeder til lærere og klassekammerater.

Skolenetværket

Informationssamling Det forventes, at eleven kan bruge/benytte sig af følgende funktioner vedrørende internettet:

It-program/udstyr

Søgetjenester Eleven præsenteres for Google som er skolernes startside. De kan f.eks. søge efter billeder af kæledyr på nettet, vis valgmulighederne, sider på dansk og billedsøgning.

Links Det forventes, at eleven har kendskab til:

www.google.dk


Junior-PC kørekortet Trin 1

Opbygning af en hjemmeside Eleven forevises skolens hjemmeside med overskrift og links

Internettet

Uønsket information ved en søgning Eleven forevises resultatet af søgningen: f.eks. eventyr, som er et meget bredt begreb og derfor giver alt for mange svar.

Internettet

Copyright fra internettet Eleven forevises en privat hjemmeside uden copyright Og en med copyright. f.eks. Disneys sider

Internettet.

Produktion og analyse Det forventes at eleven:

It-program/udstyr

Kan arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren I forbindelse med en ekskursion tager eleven et billede med digitalt kamera. Læreren hjælper eleven med at lægge billedet ind i klassens mappe. Billedet sættes ind i et tekstbehandlingsprogram, hvorefter eleven tilføjer tekst og overskrift. Overskriften forstørres og laves fed. Eleven bruger undervejs ”vis udskrift”, for at vurdere produktet. Eleven indsætter eksisterende lydfiler.

Digitalt kamera Word – PowerPoint PhotoStory 3 PhotoFiltre

Ved, man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner Læreren viser eleven et billede som er blevet ændret f.eks. klassebilledet. Derefter vises hvordan man kan rotere, beskære, forstørre og bruge effekter. Eleverne får lov til at lege med egne billeder.

PhotoFiltre Paint Shop Pro

Kommunikation Det forventes at eleven:

It-program/udstyr

Ved, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet Ved, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Kender grundlæggende regler for sprogbrug på nettet Kan modtage og sende en e-mail Eleven skriver mails til lærer og kammerater på Skolenetværket

Skolenetværket

Ved, at der er flere former for kommunikation på Internettet Alene og sammen med andre kan analysere og vurdere indhold og kommunikation på en samarbejdsplatform Eleven forevises Skolenetværket, debatforum og dermed mulighederne for at kunne kommunikere indbyrdes. En kort orientering om chat programmer og hvad man skal passe på..

Internettet Skolenetværket


Junior-PC kørekortet Trin 1

Computere og netværk Det forventes, at eleven:

It-program/udstyr

Kender de forskellige dele af et skærmbillede Kender navnene på computerens enkeltdele Eleven forevises Skrivebordet, som gennemgås. Mus, tastatur, harddisk, og de forskellige drev forevises ligeledes.

Kan tænde og slukke korrekt for computeren Kan logge på et lokalt netværk Kan åbne og lukke et program Kan gemme og hente filer på computer og lokalt netværk Kan få data ud af et program (printe, vis udskrift) I forbindelse med skrivearbejde/billedbehandling printe ud – lær eleverne at bruge vis udskrift så de kan se hvordan det kommer til at se ud på siden før de printer. Udprint fra Internettet: Lær eleverne at vælge ud og udskrive markeret tekst eller kopiere til tekstbehandling og skrive ud derfra.

Internettet Word Paintshop PhotoFiltre

Kan tage enkle forholdsregler vedrørende virus I forbindelse med et projekt, hvor eleven skal hente oplysninger fra internettet, gennemgår læreren enkle forholdsregler mod virus: Kender eleven ikke afsender slettes mailen med det samme. Evt. spørger eleven en voksen.

Internettet

Bruger begge hænder på tastaturet Kender betydningen af korrekt arbejdsstilling/arbejdslys ved computeren Eleven arbejder med et tifinger-program og bliver orienteret om fordele og ulemper ved forskellige arbejdsstillinger/belysninger

Tifinger et program fra Skoleaftalen.

Junior-PC-Kørekort_trin1_sept_2008  

Kan hente, gemme og kommunikere på et netværk (Internettet, Skolenetværket) Benytte værktøjer i Skolenetværket – gemme i samlemapper eller p...