Page 1

inen a n k u u k a u s i t ta n n u k a r u e s i t To i vo n P o r t

u u t i s k i r je

S W E N HOPE 9/2013


Jumala luottaa

Sinuun

Jumala on uskonut meille ihmisille valtavasti erilaisia tehtäviä, sillä hän uskoo meihin. Itse asiassa Jumalan usko sinuun on paljon suurempi kuin mitä sinun uskosi häneen voi ikinä olla! Annan tästä valaisevan esimerkin. Uskomme siihen, että Jumalan on pelastanut meidät kaikista synneistäni ja ikuisesta kuolemasta Poikansa Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Kuitenkin luottamuksemme Jumalaan, hänen tahtoonsa ja hänen kykyihinsä horjuu silloin, kun kohtaamme erilaisia vastoinkäymisiä. Kuinka hullu ajatus: Jumalako ei kykenisi pitämään huolta minusta, perheestäni, työtovereistani ja seurakunnastamme! Hänhän on Kaikkivaltias eikä mikään ole hänelle mahdotonta. Uskomme Jumalan kykyyn suoriutua tämän elämän arkisten asioittemme hoitamisesta vaatiikin jatkuvasti vahvistumista. Sitä vastoin Jumalaa ei tarvitse yllyttää uskomaan meihin ihmisiin. Heti alusta alkaen hän uskoi Aadamin ja Eevan hoidettavaksi suuria asioita: Jumala valtuutti heidät viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa, vieläpä hallitsemaan sitä, tekemään se itselleen alamaiseksi. Saatat ajatella, että kaikki tuo tapahtui ennen syntiinlankeemusta, eikä Jumala enää sen jälkeen ole lainkaan voinut luottaa ihmiseen. On totta, että pelastaakseen meidät ihmiset synnin vallasta Jumalan täytyi itse tehdä se, mihin me emme olisi synnin alaisuuteen joutuneina kyenneet. Mutta pelastaakseen meidät ihmiset Jeesuksen, hänen Poikansa, täytyi ensin syntyä ihmiseksi, sillä vain ihmisen oli mahdollista siivota sotku, jonka ihminen oli saanut aikaan. Jeesuk2

tampere.uusitoivo.fi

sen tehtävä ainoana synnittömänä ihmisenä oli sekä vapauttaa meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta että antaa meille esikuva todellisesta, aidosta ihmisyydestä, jonka vallassa on tehdä hyvää ja olla valona yhä pimenevässä maailmassa. Jeesus sai aikaan kertakaikkisen pelastuksen kaikkien ihmisten vastaanotettavaksi. Lisäksi hän valtuutti jokaisen, joka uskoo häneen, toimimaan hänen edustajanaan. Meidän tehtävämme on Jeesuksen tavoin ajaa ulos riivaajia, parantaa sairaita, ja herättää kuolleita. Jeesus toimi sen valtuutuksen ja auktoriteetin puitteissa, jonka Jumala oli luomisessa sisällyttänyt ihmisyyteen. Samoin meidän on mahdollista toimia, sillä Jeesus tuli ja teki tyhjäksi Perkeleen teot, joiden täh-den synti oli estänyt meitä elämästä niin kuin Jeesus eli ja tekemästä samoja tekoja, joita hän teki. Me saamme saarnata ilosanomaa kaikille luoduille ja opetuslapseuttaa kaikki kansat, niin että Jumalan nimi tulisi ylistetyksi auringon noususta sen laskuun saakka! Ajatelkaa, kuinka suuri usko ja luottamus Jumalalla on meihin: hän uskoi suuren lähetyskäskyn täyttämisen meille, Jeesuksen seurakunnalle! Jumala ei uskonut evankeliumin sanomaa edes enkeleiden eteenpäin vietäväksi. He avustavat meitä, jotta me ihmiset Jumalan valitsemina ja valtuuttamina olisimme oikeaan aikaan oikeassa paikassa

julistamassa oikeaa, aitoa ja väärentämätöntä ilosanomaa ihmisille, joiden on määrä juuri silloin kuulemiensa sanojen kautta tulla uskoon ja täyttyä Pyhällä Hengellä! Mikä valtava usko ja luottamus Jumalalla onkaan meihin ihmisiin! Jumala on varustanut myös sinut erilaisilla lahjoilla ja kutsunut sinut osana tätä seurakuntaa ja Kristuksen ruumista Sanansa palvelukseen: Hän uskoo sinuun ja luottaa siihen, että sinä voit kaiken hänessä - Kristuksessa, joka vahvistaa sinua! Voiko ihminen saada mitään suurempaa ja arvokkaampaa tehtävää! Unohda siis menneet ja katso eteenpäin! Jumala luo uutta sinun elämässäsi, perheessäsi, seurakunnassasi ja paikkakunnallasi. Jumala pitää sinusta tavattomasti, ja hän kutsuu sinua! Luota hänen arviointikykyynsä hänen kutsuessaan juuri sinua ja vastaa hänen kutsuunsa! Hän tietää, mitä tekee!

Timo Aro-Heinilä (Lyhennelmä su 21.7.2013 saarnasta)


Talous

SAATIIN TASAPAINOON!

Saimme vuokravakuussumman (15 000 euroa) sovitusti heinäkuun lopulla kokoon: vuokranan-tajamme voi olla tyytyväinen. Kiitos Herralle ja kiitos jokaiselle lahjoittajalle!

LOMAUTUKSET PÄÄTTYNEET Timo Aro-Heinilä ja Ari Starckman ovat palanneet töihin lomautuksilta. Heli Nurmi sai lomautusaikanaan määräaikaisen työn Nokian kaupungin kulttuuritoimistosta 31.1.2014 asti. Siitä johtuen hän on tuon ajan palkattomalla vapaalla seurakuntasihteerin tehtävistä.

Ajankohtainen hankkeemme: sähköpiano

TOIMISTON PÄIVYSTYSAIKA JA UUSI PUHELINNUMERO

Seurakuntamme uuden sähköpianon hankinta on jo aivan ovella! Tavoitesummasta puuttuvat 350 euroa saatiin kokoon syyskuun ensimmäisessä parantumisillassamme! Niinpä piano päästään hankkimaan jo alkavalla viikolla! Vuokravakuusrahojen kartuttamisesta tuttu viitenumero 2040, joka ehti jonkin aikaa ohjata lahjoituksesi pianorahastoon, jää ”tauolle” odottamaan uutta tärkeää kohdetta, johon lisärahan tarve on ilmeinen.

Syyskuusta alkaen pastori Timo Aro-Heinilä päivystää Portissa torstaisin klo 16-18. Tuolloin voi myös soittaa toimiston uuteen puhelinnumeroon 0440 2008 04. Muina aikoina tähän numeroon ei yleensä vastata, mutta siihen voi lähettää milloin hyvänsä tekstiviestejä: esimerkiksi rukouspyyntöjä, kiitosaiheita ja mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Kymmenyksistä ja yleislahjoituksista Uskomme, että anteliaisuus on olennainen tapa ylistää Herraa. Osoitamme mielellämme kiitollisuuttamme ja kiintymystämme Jumalaa kohtaan kymmenysten ja muiden lahjoitusten myötä. Onhan se kaikki, mitä meillä on, sitä siunausta, jonka hän laskee käsiimme. Ne, jotka ovat löytäneet Toivon portista itselleen ”kodin”, oppivat kuin luonnostaan talon tavoille tuoda säännöllisesti kymmenykset Herralle. ”Kymmenykset” tarkoittaa sitä, että kunnioitamme Jumalaa luovuttamalla takaisin hänelle ensimmäisen kymmenesosan tuloistamme. Se tekee mahdolliseksi sen, että hänen kutsunsa koskien sekä yksittäistä ihmistä että koko yhteisöämme pääsee toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja tasolla. Jumala käyttää kymmenyksiä muiden työkalujensa ohella haastaessaan meitä anteliaaseen elämäntapaan. Kymmenyksistä rakentuu luja perustus kaikelle muulle antamiselle.

Tässä perustiedot suorien tilisiirtolahjoitusten ohjaamiseen seurakuntamme työhön:

VANHA PUHELINNUMERO 03 254 4124 ja FAKSINUMERO 03 254 4130 poistuvat käytöstä! UUSI PUHELINNUMERO 0440 2008 04 VOIMASSA HETI

Lahjoitustili: Uuden toivon seurakunnat FI43 1158 3000 2252 45

Toivon portti –seurakunnan viitenumerot: 2008 2011 2024 2040

Kymmenykset ja yleislahjoitukset Indonesian työ Viron työ – UUSI VIITE! (vanha 100955 toimii vielä) Tärkeät ajankohtaiset hankkeet tampere.uusitoivo.fi

3


Tunne Hänet

naistenpäivä ”Tunne Hänet” – naistenpäivä kokosi lähes 50 osallistujaa lauantaipäiväksi Toivon Porttiin. Toiveemme oli sekä oppia tuntemaan enemmän Jumalaa että kokea hänen voimaansa. Pyhän Hengen läsnäolo olikin aistittavissa alkuhetkistä alkaen. Päivään kokoontui naisia eri seurakunnista ja saimme kokea ihmeellistä, rakkaudellista yhteyttä Pauliina Pakkalan johtamissa ylistyshetkissä ja sanan äärellä. Ella Viitaniemi oli päävastuussa upean lounaan ja kahvihetken järjestämisestä. Kauniit auringonkukat ja värikkäät kattaukset puhuttelivat kauneudellaan ja päivässä oli levollisen läsnäolon tuntu. ”Tunne Hänet” – naistenpäivä kokosi lähes 50 osallistujaa lauantaipäiväksi 17.8. Toivon Porttiin. Toiveemme oli sekä oppia tuntemaan enemmän Jumalaa että kokea hänen voimaansa. Pyhän Hengen läsnäolo olikin aistittavissa alkuhetkistä alkaen. Päivään kokoontui naisia eri seurakunnista ja saimme kokea ihmeellistä, rakkaudellista yhteyttä Pauliina Pakkalan johtamissa ylistyshetkissä ja sanan äärellä. Ella Viitaniemi oli päävastuussa upean lounaan ja kahvihetken järjestämisestä. Kauniit auringonkukat ja värikkäät kattaukset puhuttelivat

4

tampere.uusitoivo.fi

kauneudellaan ja päivässä oli levollisen läsnäolon tuntu. Maarit Aro-Heinilä ja minä käsittelimme puheenvuoroissamme pelkojen voittamista. Jumalan sanan auktoriteetti toimii tässäkin, eipä Sanaa suotta sanota Hengen miekaksi. Sanan syvälliseen tuntemiseen kehotti myös päivän pääpuhuja Outi Välimaa opetuksessaan. Outi on Hope for Tomorrow –järjestön johtaja. Hän on ollut 25 vuoden ajan lähetystyössä Taiwanilla ja Afrikassa. Outi kertoi elämänsä varrelta useita mielenkiintoisia


esimerkkejä ja kokemuksia, jotka todella koskettivat läsnäolijoita. Hänen opetuksensa oli konkreettista ja täynnä Pyhän Hengen voimaa. Päiväämme mahtui paljon naurua ja kyyneleitä. Saimme kokea sen, mitä Outi näyssään näki, että tyhjät saviastiat saivat täyttyä Jumalan voimalla. Outi opetti, että ihminen on henki, sielu ja ruumis. Sieluun kuuluu tunteemme ja tahtomme sekä ajatuksemme. Henki on kuitenkin se, jossa ”todellinen minämme ”on – silloin, kun Jumalan Henki on saanut asettua sinne asumaan. Meidän tulee seistä siinä identiteetissä, joka meillä on Jumalalta eikä antaa sielun hallita meitä. Kun tunnemme Jumalan Sanan ja uskomme ja toimimme sen mukaan, voimme Hengessä pysymällä Pyhän Hengen

voimalla hallita ailahtelevaisia tunteitamme ja kokea Jumalan rauhaa myrskyisissäkin elämäntilanteissa. Outin julistus pohjautui vahvasti Jumalan armoon ja Sanan tuntemiseen. Saimme omat muistilaput, jotka ohjaavat käytännössä rukoilemaan Jumalan Sanan pohjalta erilaisissa elämän ongelmatilanteissa. Itseäni kosketti paljon esimerkki, jonka Outi kertoi. Hän oli ollut vankilassa tapaamassa vakavan rikoksen tehnyttä naista. Nainen tuli uskoon ja 20 minuutin tapaamiskerroilla Outi opetti naiselle Raamatusta asioita. Erään kerran nainen kysyi, mitä Uudessa testamentissa tarkoitetaan ”valkoisella kivellä, jossa on uusi nimi” (Ilm. 2: 17). Outi kertoi hänelle, että Raamatun aikana oikeudenistunnossa päätöstä tehtäessä tuoma-

rit laittoivat eteensä pöydälle joko mustan tai valkoisen kiven. Musta kivi tarkoitti syyllisyyttä, valkoinen syyttömyyttä. Uusi nimi on Jumalan antama uusi identiteetti: syyllinen on armahdettu, hylätty on rakastettu. Tämänkin totuuden kautta vankina ollut nainen sai kokea Jumalan rakkauden parantavaa voimaa niin, että vankilan psykiatri oli ihmeissään siitä, mitä vangille oli tapahtunut. Itselleni rohkaisevinta koko päivässä oli vahva Pyhän Hengen läsnäolo loppuhetkessä. Siinä ilmapiirissä saimme parantua ja täyttyä Hengellä. Outi sai näyn valtavasta joukosta naisia ja sanoi, että tämä naistenpäivämme oli pienten alkujen päivä.

Maria Järvinen

tampere.uusitoivo.fi

5


& t e e t n u T

Herran tunteminen Meillä oli hyvä naisten päivä Toivon Portissa! Itselleni jäivät mieleen erityisesti Outi Välimaan käytännönläheiset opetukset. Niissä oli monia helmiajatuksia tunteista ja toisaalta Herran tuntemisesta. Haluan nyt jakaa teille jotain. Joh. 1:12: ”Mutta kaikille, jotka

ottivat hänet [= Jeesus = Sana] vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.”

Sanamme ovat merkityksellisiä – ja myös se on merkitsevää, otammeko Jumalan sanan vastaan. Henkemme syntyy Sanan voimasta. Uudestisynnymme Jumalan elävän ja voimallisen sanan voimasta! Meistä tulee uusi luomus. Tunteista tiede sanoo, että on kaksi perustunnetta: hyvä olo ja paha olo. Tiedetään, että ilo kykenee muuttamaan pahan olon hyväksi. Mutta tiede ei kykene selvittämään sitä, miten paha olo saadaan muuttumaan hyväksi oloksi. Mutta Pyhä Henki tietää.

6

tampere.uusitoivo.fi

Hänen aikaansaa iloa. (Gal. 5:22) Jumalan sanassa on valtava voima. Jeesus puhui Nikodeemukselle Pyhästä Hengestä, joka synnyttää henkemme uudeksi. Hengen tarkoitus on ohjata sieluamme: siis myös tunteitamme. Henki aikaansaa meissä pysyvää ja eteenpäin menevää muutosta. Olemme henki, sielu (= psyyke) ja ruumis. Tämän ymmärtämisestä lähtee myös tunteidemme korjaaminen. 1 Kor. 2:9-10: “Mitä silmä ei ole

nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen nous-sut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.”

On tärkeää saada ilmestystieto Jumalasta. Hän antaa sen meille henkensä kautta. Henki vaikuttaa psyykeeseemme ja siten myös tunteisiimme. Pyhä Henki on erehtymätön. Henkemme on mahdollista tietää asioita hänen ohjaamanaan. Tunteemme eivät ole erehtymättömiä, eivät myöskään ajatuksemme. Jumala opettaa meitä Henkensä kautta. Meidän päämme ei välttämät-tä ymmärrä. Sen tähden on tärkeää lukea Sanaa, vaikka et aina ymmärrä. Henkesi ymmärtää. Kun arjessasi tunteesi ja tahtosi myrskyävät - henki hallitkoon! Et ole saanut maailman henkeä. Hengen mieli tahtoo voittaa lihallisen minäsi vallassa olevan psyyken.


Room. 8:6: ”Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha.” Lihan mieli on kuolema - kaikki on huonosti. Hengen mieli on elämä ja rauha! Se, että elämme psyykemme mukaan, siis menemme tunteidemme mukaan, tuottaa huonoja asioita elämäämme. Room. 12:2: ”Älkääkä mukautu-

ko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” Mielemme uudistuu, kun Henki alkaa muuttaa ajatuksemme. Jumalan tarkoitus on, että meillä on Jeesuksen ajatukset. Tässä on kuitenkin meneillään taistelu: on tärkeää, ettemme mene maailman hengen mukaan emmekä tunteidemme mukaan. Raamatun lukemisen myötä henkesi voi muuttua. Syö Sanaa, jotta mielesi muuttuu! Orjan mieli muuttuu lapsen mieleksi: Room. 8:15: ”Sillä te ette ole saa-

neet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huu

damme: ’Abba! Isä!’”

Jumalan sana on lääke sielullemme: siis myös tunteillemme. Se on lääke myös ruumiillemme. (Sananl. 4:22) Fil. 4:6-7: ”Älkää mistään mu-

rehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”

Murhe on oikeastaan usean tunteen yhdistelmä. Kun Jumala sanoo ”Älä mistään murehdi!”, se laittaa sinut valinnan paikalle: elätkö lihan mukaan vai hengen mukaan? Päätä elää hengen mukaan. Jumalan sana muuttaa ajatuksiamme asioista. Jumalan sana uudistaa myös tunteemme. Murhe voi vaihtua rauhaan. Ihminen elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. On tärkeää seurustella Herra kanssa. Mitä enemmän olemme lihassa, niin sitä enemmän elämä tuntuu taistelulta. Ja mitä enemmän elämme hengessä, sitä pienemmältä taistelu tuntuu. Paavali totesi

isoissa ongelmissa ollessaan: 2 Kor. 4:17: ”Tämä hetkisen kes-

tävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden.” Kyseessä on pieni ja hetken kestävä ahdistus, kunhan vain osaat nähdä tilanteen oikein! Mielemme yllä on luonnostaan peitto, mutta Kristuksessa se otetaan pois. Käänny siis Jumalan ja hänen Sanansa puoleen. 2 Kor. 3:18: ”Mutta me kaikki,

jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.”

Kun katselet Herran kirkkautta, niin muutut. Fil. 3:10: ”Tunteakseni hänet ja

hänen ylösnousemisensa voiman.”

Haluan tuntea Jeesuksen ja hänen ylösnousemusvoimansa. En suostu murehtimaan - elän Jeesus-elämässä! Millä siis saan tunteeni hallintaan? Sanan avulla.

Maarit Aro-Heinilä tampere.uusitoivo.fi

7


Donkkis Big Night

-toimintaillat alkavat Vapaa-aikatalolla

Viime keväänä Break Forth tapahtuman yhteydessä Jumala puhutteli meitä vahvasti lapsista, varhaisnuorista ja nuorista. Haluamme seurakuntana panostaa tänä toimintavuonna heihin aiempaa enemmän. Kesällä Herra avasi yhteistyön mahdollisuuden Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa. Järjestämme nyt aluksi yhteistyössä kaksi toiminnallista, tavoittavaa iltaa Kaukajärven vapaa-aikatalolla 10.9. ja 12.11. 2013. ”Donkkis Big Night” -illat on tarkoitettu 1.-6. –luokkalaisille lapsille. Näitä tapahtumia Kansanlähetys on järjestänyt jo aiemmin ympäri Suomea ja ne on todettu toimiviksi. Tapahtumien motivaationa on kertoa lapsille ilosanomaa Jeesuksesta, joka rakastaa jokaista lasta ja sanoo:

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valta-kunta.” Mark 10:14

Elämme ajassa, joka tarjoaa lapsille valtavan määrän harrastuksia ja ajanvietettä. Monien lasten vapaa-ajasta suuri osa kuluu tietokoneen ja television äärellä. Yhä nuorempana heidän elämäänsä tulevat tupakka, alkoholi ja päihteet. Kotien rikkinäisyys, elämän kiireellisyys ja monet muut asiat tuovat huolia lasten elämään. Moni lapsi kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä elämässään. Valitusvirsien sanat kertovat tilanteesta, joka on totta myös monen lapsen kohdalla Suomessa:

”Lapset ja imeväiset nääntyvät nälkään kaupungin kaduilla. He sanovat äidilleen: ’Anna leipää, anna viiniä!” He vaipuvat maahan kuin kuolettavasti haavoittuneet ja heittävät henkensä äidin sylissä.’”

Valit. 2:11-12 Suomen lapsilla on Jumalan Sanan nälkä, jota ei voi tyydyttää mi8

tampere.uusitoivo.fi

kään, mitä tämä maailma tarjoaa. Lasten, jotka eivät tunne Jeesusta, täytyy saada kuulla evankeliumin sanoma. Tehtävämme on opettaa sanoma yksinkertaisesti, perusteellisesti ja niin pian kuin mahdollista. Luota Herraan, joka yksin voi johtaa lapsen Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen.

”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” Snl. 22:6

Jokainen, joka on mukana tässä toiminnassa, on erittäin arvokkaalla paikalla, sillä hän saa Jumalan Sanan avulla ohjata lasta Jeesuksen luo. Kun hän jo nuorena löytää oikealle tielle, hänen ei tarvitse vanhanakaan poiketa siltä pois: hän saa elää elämänsä Jeesukseen turvaten ja pääsee kerran perille taivaaseen. Donkkis Big Night -tapahtumassa on joka kerta raamattuopetus. Tavoitteena on se, että lapset oppivat tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti. Heitä opetetaan ja innostetaan rukoilemaan, lukemaan itse Raamattua, kertomaan kavereille Jeesuksesta sekä käymään säännöllisesti seurakunnassa. Iltojen aikana on sielunhoitopiste, jossa voi rauhassa keskustella ja rukoilla turvallisen aikuisen kanssa. Illoissa pidetään esillä myös lähetystyötä. Joka kerta illassa on toiminal-

lisuutta ja sosiaalisuutta: niissä tehdään sellaista, mistä lapset tykkäävät. Illassa halutaan kohdata lapsia, olla ja touhuta heidän kanssaan – ja järjestää myös arvontoja. Illoissa on nukketeatteri, jossa Saku ja Ruut, Donkki-aasin kaverit, seikkailevat etsien kysymyksiä ongelmiinsa ja löytävät vastauksen raamattuopetuksesta. Illoissa on aina lopuksi iltapala ja jättinyyttärit. Mieti, voisitko sinä olla mukana vastuunkantajana näissä illoissa. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Timo Viitaniemeen: timo.viitaniemi@uusitoivo.fi Pyydämme sinua rukoilemaan iltojen puolesta! Kiitos jokaisesta rukouksesta.

”Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan!”

Jaak.5:16 Syksyn aikana halukkaiden on mahdollisuus osallistua koulutukseen, jossa opit kertomaan ja opettamaan Raamattua lapsille. Katso tarkemmat tiedot liitetiedostona olevasta esitteestä. Ensimmäisen moduulin ilmoittautumisaikaa jatkettiin niin, että siihen voi ilmoittautua vielä syyskuun ensimmäisen viikon alussa. Ilmoittaudu pikimmiten.


tampere.uusitoivo.fi

9


Hermes Falcao Jr. vierailulle lokakuussa Seurakunnassamme vierailee mitä ilmeisimmin lokakuun 3. ja 4. päivä (torstai ja perjantai-ilta) brasilialainen evankelista Hermes Falcao Jr. Jumala on armoittanut häntä parantamisen alueella. Tästä vierailusta tarkemmin myöhemmin. Ala jo rukoilla ystäviesi puolesta ja kutsu heidät iltaan. Hermes Falcao Jr:n haastattelu: http://www.tv7.fi/vod/player/?program=20718 Pyhän Hengen ilta: http://www.tv7.fi/vod/player/?program=21683

Tarja Vasarainen vuodeksi Yhdysvaltoihin Ylistystanssijamme Tarja Vasarainen on päässyt opiskelijaksi Bethel School of Supernatural Ministry -raamattukouluun (BSSM), joka sijaitsee Reddingissä Kaliforniassa. Hän toteuttaa matkan vuorotteluvapaan turvin. Tarja on luvannut silloin tällöin kertoa opiskeluvuotensa kuulumisia HOPE NEWSin sivuilla. Toivotamme seurakuntana Tarjalle Isän siunaamaa, yliluonnollisen antoisaa vuotta!

10

tampere.uusitoivo.fi


Nuortenillat jatkuvat TORSTAISIN 5.9. alkaen

Nuortenillat jatkuvat jälleen! Tänä syksynä niitä vietetään torstaisin klo 19-22 Toivon portti -seurakunnan nuortentilassa. Seurakuntamme pastori Timo Aro-Heinilä on päävastuussa iltojen opetuspuolesta. Myös Maarit Aro-Heinilä ja Pekka Linna tulevat opettamaan syksyn aikana. Aloitamme syksyn marraskuulle asti kestävällä aihekokonaisuudella ”Mission Possible” – miten elää uskovana tämän maailman keskellä ja opiskelijaelämän haasteissa, kun suuri osa koulukavereiden yhteisistä illanvietoista sisältää enemmän tai vähemmän alkoholia ja välillä turhankin villiä menoa ja kuitenkin tämän kaiken keskellä kohdata näitä Jumalan elämäämme antamia ihmisiä. Entä milloin on sopivin hetki julistaa evankeliumia heille? Pohdimme näitä kysymyksiä yhdessä ja saamme niistä Raamattuun pohjautuvaa opetusta Timo ja Maarit Aro-Heinilältä. Syksyn aikana käsittellään myös seurustelua, läpinäkyvyyttä ja Jumalan tahtoa elämässämme. Illoissa on opetuksen lisäksi tuttuun tapaan luvassa yhdessä olemista, ylistämistä, mahdollisuus keskustella ja saada esirukousta sekä tietenkin maittavaa iltapalaa ja naposteltavaa. Tervetuloa nuorteniltoihin nauttimaan hyvästä seurasta ja oppimaan lisää meidän upeasta Isästämme ja elämästä uskovana tässä maailmassa. Ps. Kannattaa liittyä nuorteniltojemme sivulle facebookissa ja näin pysyä perillä kaikista sponttaaneistakin tapahtumista! Lisäksi sivuilla saa esittää toiveita iltojen aiheiksi ja keskustella menneiden iltojen aiheista. Tervetuloa! :) https://www.facebook.com/groups/LINKnuortenilta/

Anrietta Kuosku

Ta p a h t u u Syys-lokaku ussa

Parantumisillat sunnuntaisin Portissa klo 16 8.9. Timo Aro-Heinilä 15.9. Leena Käppi 22.9. Erkki Salo 29.9. Timo Aro-Heinilä 6.10. Hannu Pyykkönen 13.10. Maarit Aro-Heinilä 20.10. Timo Aro-Heinilä 27.10. Pekka Linna Parantumisillat ovat nähtävissä netissä sekä suorana: http://nettitv.uusitoivo.fi/

että tallenteena: http://bambuser.com/channel/ nokiamissio Seurakunnassamme vierailee mitä ilmeisimmin lokakuun 3. ja 4. päivä (torstai ja perjantai-ilta) brasilialainen evankelista Hermes Falcao Jr.

Kasvu Kristuksen kaltaisuuteen

Raamattu- ja rukousillat ylistyksen ilmapiirissä Portissa keskiviikkoisin klo 18-20. Opettajana Timo Aro-Heinilä

4.9. Viisaus 11.9. Myötätunto 18.9. Oikeudenmukaisuus 25.9. Innostus 2.10. Aloitteellisuus 9.10. Tunnollisuus 16.10. Huomaavaisuus 23.10. Aikaansaavuus LINK -nuortenillat jatkuvat TORSTAISIN Toivon Portti -seurakunnan nuortentiloissa klo 19-22. https://www.facebook.com/ groups/LINKnuortenilta/

tampere.uusitoivo.fi

11


Lä h et ä to di st u s J u m al a n te o i st a e lä m äs sä si o s o i t te e lla m a a r i t. a ro -h e i ni la (a t) u u si to i vo . fi ni i n e h kä pä e n si ke r ra llla o n si nu n v u o ro si ro h ka i st a to i si a :)

a t i e h i Kiit osa

i - s e u r a k u n n a sta ! P u h u t m i n u ll e K i i to s H e r r a J e e s u s To i vo n Po r t t a sta ja s i t te n s a a r n a p ö nt ö st ä ju m o n e st i u s e i ta p ä i v i ä jo sta i n a s i n! K i i to s n ä i st ä P y h ä ä H e n ke ä t ä y l i ste ta a n s u n n u nta i n a s a m a a s i a n ä o l ev i sta pa l ve l i jo i sta s i ! ke sta - a i va n va l tav a J u m a l a n k i r K i i to s s u n n u nta i n 1 1 . 8 . 2 0 1 3 ko ko u ks n k u i n P y h ä n H e n g e n t u u l e n p y ö rka u s l ä s n ä ! Y l i st y ks e n a i ka n a o l i u s e i l o p p u i s i o ll e n ka a n , o l i n i i n te e n y m p ä r ö i m ä ! To i vo i n et t ä ko ko y l i ste t t y J e e s u s ! h y v ä o ll a ta i va a n i l m a p i i r i ss ä ! O l e

m p e re N i mi m e r k k i: ”Vo i t to o n He r ra n”, Ta

Tait to: Anr iet ta Ku osku Toimit us: M a ar it Aro-Heinilä J ulkaisija: Toi vo n po r t ti -seu raku nta , Ta mpe re

HopeNews syyskuu2013  

Toivon Portti -seurakunnan uutiskirje ajankohtaisista asioista.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you