Page 37

IEEE WLAN- standardi / markkinointinimi

Taajusalueet (GHz)

Taajuuskaista (MHz)

Maksiminopeus (Mbit/s)

Modulaatio

MIMOkanavia

Kantavuus sisätiloissa (m)

Standardointivuosi

802.11

2.4

22

2

DSSS, FHSS

-

20

1997

802.11a

5

20

54

OFDM

-

35

1999

802.11b

2.4

22

11

DSSS

-

35

1999

802.11g

2.4

20

54

OFDM

-

38

2003

802.11n / Wi-Fi 4

2.4 ja 5

20 ja 40

135

MIMO-OFDM

4

70

2009

802.11ac /Wi-Fi 5

5

20-160

780

MIMO-OFDM

8

35

2013

802.11ad

60

2160

6912

OFDM

-

60

2012

802.11ay, tulossa

2019?

802.11ax / Wi-Fi 6, tulossa

2019?

vat vain ISM-taajuusalue on 863 – 868 MHz, Yhdysvalloissa 902 - 928 MHz ja Kiinassa 700 MHz Kiinassa. Standardissa on mukana IoT-laitteiden virrankulutusta vähentävä pitkän uniajan tuki päätelaitteille. Euroopan ja maailmanlaajuisia markkinoita ajatellen lupaavin käyttöön tulossa oleva tekniikka IoT-sovelluksiin on 802.11ax-standardi. Se tarjoaa suurien datanopeuksien Testerivalmistajat ovat tuomassa tukea myös uusille Wifi-ratkaisuil- lisäksi uusia ominaisuuksia myös le. Kuvassa Rohde & Schwarzin Wifi AX-standardia tukeva testaus- vähän tehoa kuluttavia IoT-laitteita ratkaisu, joka sopii myös Bluetooth-mittauksiin ajatellen. In the picture, Rohde & Schwarz WiFi AX-standard supporting test 802.11ax-standardin leveää tiesolution that is also suitable for Bluetooth measurements. donsiirtokanavaa käyttävät tukiaseUutuuksista QCA6438 ja vuoksi. Erityisesti pari vuotta sitten mat pystyvät liikennöimään tehokQCA6428 ovat suunnattu tukiase- standardoitua IEEE 802.11ah-tek- kaasti myös perinteisellä 20 MHz masovelluksiin ja kiinteisiin yhte- niikka pidettiin aluksi uutena lupaa- kaistalla toimivien piirien kanssa. yksiin. QCA6421 ja QCA6431 ovat vana tulokkaana IoT-sovelluksiin. Vähän tiedonsiirtokaistaa tarvitoptimoitu mobiilisovelluksiin. Wi-Fi HaLow lupaa tarjota nor- sevat IoT-laitteet pystyvät liikenmaalia Wifiä pidemmän toiminta- nöimään pienillä datanopeuksilla Oma versio IoTmatkan, paremman rakennusmate- (375 kbps) käyttäen vain yhtä noin sovelluksiin riaalien läpäisyn ja pienen tehonku- 2 MHz alikanavaa. Etuna on virranSuurempien taajuuksien lisäksi Wi- lutuksen. Bluetoothiin verrattuna se kulutuksen lisäksi häiriöisiin olofi-tekniikkaa on sovellettu Yhdys- tarjoaa teoriassa samalla tehonkulu- suhteisiin optimoidun modulaation valloissa myös alle gigahertsin taa- tuksella korkeammat datanopeudet avulla. Myös pitkän uniajan tuki on juuksille. Euroopassa varsin tun- ja laajemman kattavuusalueen. käytettävissä myös 802.11ax:ssa. tematon IEEE 802.11ah-standardi HaLow-tekniikan suurimpana pystyy käyttämään televisioiden haasteena on ollut, että tekniikka Valo tulossa mukaan UHF- ja VHF-taajuuksien käyttä- joutuu toimimaan eri taajuuksilla Wifi-tekniikan sovellusalue on laajemättömiä taajuualueita 54 MHz ja ja eri kaistanleveyksillä eri puolilla nemassa mikroaaltojen lisäksi valon 790 MHz välillä. maailmaa. Myös piirisarjatuki on aallonpituuksille. IEEE on perustaTekniikka ei ei ole juurikaan vähäistä ja valmiiden laitteiden tuki nut uuden projektityöryhmän IEEE yleistynyt edes Yhdysvalloissa taa- lähes olematonta. 802.11bb suunnittelemaan valon juuskäytön hallinnan hankaluuksien Euroopassa IEEE 802.11ah sopi- avulla toimivia lähiverkkostandardia. Uuden työryhmän tarkoitukseWifi boosts speed and encryption + IoT na on standardoida lähivuosina LiThe first IEEE 802.11b wireless Wifi The most up-to-date reform of Fi-niminen tekniikka, joka tarjoaa routers appeared at the end of the wireless local area networks is Wivähintään kymmenen megabittiä se1990s. New versions are already fi technology in the form of an IEEE kunnissa datanopeuden. Uusi IEEE promising gigabit data transfer ra802.11ax standard. It will bring in a 802.11bb tarjoaisi myös nopean toites. There is also a low-power vernumber of improvements and addimintatilan ja vähintään viiden gigasion of IoT applications - although it tions in the near future. bitin siirtonopeuden. is poorly suited to Europe. New features increase not only Tarkoitus on saada aikaan turvalliSoon, the new wireless Wifi LANs the data transfer capacity, but also nen nopea Internet-yhteys ledilampare built on IEEE 802.11ax and improve predictability of capacity alpujen avulla. Internetin käytön tälWPA3, enabling more data rates location, especially in environments laisesta järjestelmästä pitäisi olla luand better encryption for wireless with many simultaneous users. pausten mukaan turvallisempaa kuin connectivity. perinteinen wifi, koska valoaallot

voidaan pitää olla määritellyn alueen sisällä helpommin kuin radioaallot. Haluttaessa LiFi-tekniikkaa voitaisiin hyödyntää myös ulkotiloissa esimerkiksi kiinteissä pitkän matkan yhteyksissä, katuvaloissa tai ajoneuvojen valoissa. Se tuo aivan uudenlaisia ideoita autojen verkottumiseen ja älyteiden ja robottiautojen kehittäjille. Standardoitavaa LiFi-tiedonsiirtotekniikkaa voidaan soveltaa näkyvän valon lisäksi infrapuna-alueella sekä juuri näkyvän valon ulkopuolella olevalla ultraviolettialueella (380-5000 nm aallonpituusalue). MAC-kerros tulee tämän hetken tietojen perusteella perustumaan pitkälle langattomissa verkoissa käytettyihin olemassa oleviin IEEE 802.11 -määrityksiin. Näin voidaan hyödyntää osin jo olemassa olevia Wifi-piiriratkasuja. Standardointityöryhmän ehdotuksissa Wifi-piirisarjan tuottama normaalisti radiotaajuusmodulaattorile menevä kantataajuussignaali vain moduloidaan ledeille. Vastaanotossa optodiodilta tuleva vahvistettu signaali vietäisiin taas WIFi-piirin kantataajuustuloon.. Global LiFi -yhteenliittymän tavoitteena on, että tulevaisuudessa LiFi on integroitu jokaiseen laitteeseen ja jokaiseen valoon. Artikkelin kirjoittaja Tomi Engdahl toimii Netcontrol Oy:ssä tuotekehitysinsinöörinä.

Linkkipankki Uusiteknologia 2/2018 linkkipankkiin on kerätty artikkelissa mainittujen Wifi-piiri- ja laitevalmistajien sekä testaus- ja kehitysohjelmien tuottajien nettiosoitteet. Mukana on linkit myös verkon sovellusartikkeleihin ja tietoturvaan.

UT 2/2018 - 37

Profile for Uusiteknologia.fi

Uusiteknologia.fi 2/2018  

Uusinta luettavaa teknologiasta! Tutustu mm. IoT-, WiFi-, 5G-aiheisiin ja kvanttitietokoneiden saloihin! Finnish electronics and technology...

Uusiteknologia.fi 2/2018  

Uusinta luettavaa teknologiasta! Tutustu mm. IoT-, WiFi-, 5G-aiheisiin ja kvanttitietokoneiden saloihin! Finnish electronics and technology...

Advertisement