Page 26

Myös tietokannossa hinnoittelu on tyypillisesti datamäärään ja tapahtumamäärään sidottua. Tietoliikenteestä hinnoitellaan yleensä siirretyn tietomäärän mukaan. Prosessorikuormasta laskutetaan käytetyn prosessoriajan mukaan. Eri toimijoilla on hiukan toisistaan eroavia tapoja, kuinka kuormitus lasketaan ja miten siitä laskutetaan. Laskutus tapahtuu tyypillisesti jälkikäteen luottokorttilaskulla. Tyypillisesti palveluntarjoajat tarjoavat uudelle asiakkaalle sen verran ilmaista kokeilukapasiteettia, että sillä voi käyttää jonkin aikaa ilmaiseksi pientä proof-of-concept-tyyppistä palvelun testijärjestelmää. Esimerkiksi ThingSpeak myy kapasiteettiaan etukäteen myytävinä paketteina, jotka sisältävät tietyn käyttömäärän kapasiteettia. Paketteja on eri hintaisia eri ominaisuuksin yrityskäyttöä, akateemista käyttöä, opiskelijakäyttöön ja kotikäyttöä varten. Kokeilukäyttöä varten on saatavissa ilmainen rajoitetun kapasiteetin paketti. Elisa IoT, GE Predix ja Siemens MindSphere haluavat puolestaan myydä palveluitaan kuukausihintaisena palveluna. Silloin se mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tällöin valitaan halutut palvelut ja laitemäärä mitä tuetaan, ja palvelun tarjoaja kertoo millaisella kuukausilaskutuksella se myy nämä ominaisuudet. Laskutus ei muutu sen mukaan kuinka paljon absoluuttisia resursseja käytetään, vaan aina maksetaan sama vakiohinta. Jos palveluun halutaan lisää laitteita tai sen halutaan toimivan esimerkiksi nopeammin, voidaan sopia uusia vaatimuksia palvelevan palvelupaketin hinnasta.

IoT-laitteisto pilveen Esineiden internetin anturipäässä pilveen liittämiseen tarvitaan sulautettu tietokone sekä siihen sopiva ohjelmisto. Älykkäässä suoraan pilveen yhteydessä olevassa IoT-laitteessa anturielektroniikka, sulautettu tietokone ja ohjelmisto ovat kaikki yhdessä paketissa. Toinen mahdollinen toteutustapa on, että käytetään sulautetusta tietokoneesta ja ohjelmistosta koostuvaa IoT-yhdyskäytävää yhdistämään joukko vähemmän älykkyyttä sisältäviä antureita pilveen. Yhdyskäytäväratkaisua käyttäessä yhdyskäytävälaite voi olla tilan26 - UT 2/2018

IBM:n pilvipalvelut pyörivät yrityksen omissa datakeskuksissa, joita on kaikkiaan 19 maassa. IBM markkinoi IoT-käyttöön sopivia palveluita IBM Bluemix ja IBM Watson IoT nimillä. IBM markets IoT services with names IBM Bluemix and IBM Watson IoT. IBM has own data centers in 19 countries. teesta riippuen fyysisesti erillinen laite tai koteloitu samaan koteloon anturien kanssa. Vaikka lopullisena tarkoituksena olisi tiukasti integroitu oma hintaoptimoitu sulautettu laite, niin projektin alkuvaiheessa kannattaa kehityskustannusten optimoimiseksi valita valmis alusta, jonka saa helposti kiinni valittuun pilvialustaan. Toimivien sovellusten kehittäminen on laitekehityksen näkökulmasta aina kallista ja aikaa vievää, joten testaus kannattaa aina aloittaa valmiilla sulautetuilla korteilla. Näin minimoidaan riskejä sekä nopeutetaan tuotekehitystä. On olemassa sekä yleiskäyttöisiä sulautettuja kortteja että pilvialustakohtaisia valmiita kokeilukortte-

ja. IoT-pilvitoimijat tarjoavat myös ohjelmistotukea eri laitealustoilla ja ohjelmointikielille. Esimerkiksi Microsoftilla on Azure IoT -ohjelmistopaketti, jonkqaAzure Certified for IoT -ohjelma tarjoaa valittujen Microsoft-kumppaneiden, kuten Rasberry Pi:n ja Texas Instrumentsin IoT-laitteita, jotka on testattu ja sertifioitu toimimaan yhteen Microsoftin pilven kanssa. Microsoft tarjoaa sulautettuihin laitteisiin suositelluiksi käyttöjärjestelmävaihtoehdoiksi Windows 10 IoT Core sekä Linux-pohjainen Azure Sphere OS. Amazon tarjoaa AWS IoT -ohjelmistokehitystyökalusarja (SDK), jonka avulla käyttäjät voivat muo-

dostaa yhteyden AWS IoT-järjestelmään. käyttää todennusta ja lähettää ja vastaanottaa viestejä järjestelmään erilaisilla protokollilla. Amazonin IoT Device SDK on ohjelmointialusta, joka tekee laitteiden liittämisen kivuttomaksi esimerkiksi C:llä, Arduinolla tai Node. js:llä. Amazonilla on myös tarjolla Amazon Dash -painikkeeseen pohjautuvan AWS IoT -painikkeen, joka on AWS-pilven tehoja hyödyntävä ohjelmoitava laite harrastelijoiden käyttöön. Mathworks tarjoaa myös maksullisten tuotteiden lisäksi vapaan lähdekoodin ThingSpeak tietoliikennekirjastoja Raspberry Pi:n lisäksi muun muassa Arduino-, ESP8266and EPS32-alustoille. Bechhoff tukee MATLAB/Simulink- mallien ajoa sekä ThingSpeak-pilviliitäntää ET1400 TwinCAT-alustallaan. Siemens suosittelee omaan MindSphere liittymiseen helpoksi ratkaisuksi Simatic IOT2020 IoT-yhdyskäytävälaitetta. Simatic IOT2020 on DIN-kiskoon asenettava PLC-laite, jossa pyörii Linux-käyttöjärjestelmä. Sitä voidaan ohjelmoida myös Arduinon IDE-työkalulla. Kotimaisesta tarjonnasta voidaan poimia Haltian Thingsee One -anturilaite, joka on vesitiivis ja iskunkestävä sekä langattomasti yhteydessä laitevalmistajan omaan Thingsee Operations Cloud-pilveen. Haltian laitteen keräämät tiedot on mahdollista siirtää edelleen välittää käsiteltäväksi esimerkiksi Azureja AWS-pilvipalveluihin. Kerroimme Thingseestä ja muuta-

Pilvestä takaisin tietoliikenneverkon reunalle Keskitettyjen pilvipalveluiden vasteajat ja luotettavuus eivät aina riitä jatkuvasti reaaliaikaisempaa ja luotettavampaa toimintaa vaativan automatisoituvan maailman tarpeisiin. Erittäin kestävä ja hajautettu verkko on äärimmäisen tärkeä pilveen keskitetyn IoT-järjestelmän toiminnassa. Näitä ongelmia ratkaisemaan pilvitekniikoita levitetään vauhdilla verkon reunalle. IoT- ja IT-talot kehittävät vauhdilla fog- ja edge computing -tekniikoita, jotka tuovat pilven toimintoja lähemmäs käyttäjiä. Näin on pakko toimia, sillä nykyinen pilveen keskitetty malli ei sovi kaikkiin sovelluksiin. Tulevaisuudessa

yhä enemmän älykkyyttä tulee siirtymään verkon reunarajalle. Älykkäät antureita sisältävät laitteet puhelimista sähkölamppuihin ja termostaateista sydänmonitoreihin vaativat hajautettua ja reaaliaikaista tietojenkäsittelyä. Fog- ja Edge computing -termejä termeillä tarkoitetaan, että nykyisiä pilven toimintoja tuodaan lähemmäs käyttäjiä ja laitteita. Tietojenkäsittely verkon reunalla on vauhdilla nousemassa IoT-tekniikan valtavirtaan. Kyseessä on pitkän ajan prosessi, jossa esineiden internetin, älyliikenteen ja 5G:n kehitys risteää. Suurimmat julkiset pilvipalvelut

tarjoavat joitain tuotteita, jotka on suunnattu reunamarkkinoille. Amazonin ratkaisut ovat on Greengrass ja AWS Lambda @ Edge. Microsoftin tuotteita pilvipalveluiden siirtämiseen pilven reunalle ovat Azure Stack ja Azure IoT Edge. Cloud IoT Edge laajentaa Googlen pilvitietojenkäsittelyä ja koneoppimista reunalaitteisiin. Se mahdollista pilvitoimintojen suorituksen Android Things ja Linux-alustoilla. Ratkaisu tukee Googlen Edge TPUTM AI-kiihdytinpiiriä. Google on julkaissut myös Cloud Services -alustan pilvipalveluiden tuomiseen takaisinpäin yritysten omille palvelimille.

Profile for Uusiteknologia.fi

Uusiteknologia.fi 2/2018  

Uusinta luettavaa teknologiasta! Tutustu mm. IoT-, WiFi-, 5G-aiheisiin ja kvanttitietokoneiden saloihin! Finnish electronics and technology...

Uusiteknologia.fi 2/2018  

Uusinta luettavaa teknologiasta! Tutustu mm. IoT-, WiFi-, 5G-aiheisiin ja kvanttitietokoneiden saloihin! Finnish electronics and technology...

Advertisement