Uusiteknologia.fi 2/2017

Page 58

Kuva: Suomen Messut

Suomalaiskehittäjät koolle lokakuussa

Digitaalisuuden muutosvoima näkyy Helsingissä pian järjestettävillä Teknologia 17-messuilla. Mu­ kana on yli neljäsataa yritystä tuotteineen sekä laaja seminaaritarjonta komponenteista sulautet­ tuihin IoT-järjestelmiin, tekoälyyn ja robotteihin.

Teknologiatapahtuman teemana on tällä kertaa digitaalisen tiedon hyödyntäminen ja palveluiden tuotteistaminen. Käytännössä uudet digi- ja älytekniikat näkyvät kaikilla osastoilla jossakin muodossa.

Taustalla alan järjestöt Teknologia17 takana ovat Suomen Messujen lisäksi Automaatioseura, komponentti- ja mittauslaitemaahantuojien Elkomit, tietotekniikan ja elektroniikan seura TiES, Hyd58 - UT 2/2017

rauliikka- ja pneumatiikkayhdistys sekä Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys. Tapahtuma rakentuu messuhalleihin 6 ja 7. Omat alueet ovat Automaatio-, Elkom-, Hydrauliikka & Pneumatiikka-, MecaTec-, Levytyö-, Kunnossapito-, Robosteam- ja Logyiscm-näyttelyosuuksilla. Vastaava Teknologia-tapahtuma keräsi vuonna 2015 messuille yli 14 000 kävijää. Vuosikymmenten takaisten Elkom- ja Automaatiomes-

sujen jopa yli 20 000 vieraasta on teollisuuden alan muutostenkin takia tultu selkeästi alas. Sama suunta on ollut muillakin ammattimessuilla.

400 yritystä Eniten näytteilleasettajia on Automaatiossa ja Elkomissa. Messuilla on mukana laitevalmistajia, maahantuojia, koneenrakentamisen suunnitteluyrityksiä sekä teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysyrityksiä. Elektroniikan komponenttikau-

pan yrityksistä muutama jättää tällä kertaa tapahtuman väliin. Pois jäävistä suurin on Arrow. Yrityksen tietotekniikkaryhmä järjestää kuitenkin 12.10 Messukeskuksen kongressiosassa IoT-pilvipalveluihin keskittyvän koko päivän seminaarin. Viime kerran messuilla mukana olleista yrityksistä poissa ovat Digikey, Elfa, TMS ja Rutronik. Myös Avnetin ostama Farnell ei ole listoilla. Tosin Avnetin osastolla on muitakin saman konsernin jakeluyrityk-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.