Page 30

TOMI ENGDAHL

toimitus@uusiteknologia.fi

Kuva: Harting T1

Ethernet tuo uutta vipinää Langattomien yhteyksien yleistyminen ei syr­ jäyttänyt Ethernet-yhteyksiä, joiden nopeudet ovat kymmentuhatkertaistuneet neljän vuosi­ kymmenen aikana. Ethernetistä on tullut tär­ keä tietoverkkojen linkkikerrosteknologia, jota tarvitaan toimistojen ja teollisuuden langatto­ mien verkkojen taustalla. Ethernet-verkot ovat mukana kaikessa tietoliikenteessä langattoman verkon tukiasemasta eteenpäin, koska uudet verkot ovat kehittymässä entistä enemmän virtuaaliverkko- ja pilvipalvelupohjaisiksi. Ethernettiä hyödynnetään eri pilvikomponenttien välillä niin datakeskuksien sisällä kuin järjestelmien välilläkin. Jopa 5G tekniikan ydin tulee rakentumaan pilviratkaisujen päälle – eli sielläkin on paljon Ethernettiä.

Ethernetin historia Ethernetillä on pitkä historia. Ethernetin perusteet kehitettiin 1970-luvulla ja sitä alettiin käyttää laajasti 1980-luvulla. Ensimmäistä Ethernet 30 - UT 2/2017

verkkoa, jota nimitettiin Alto ALOHANetiksi, alettiin kehittää Xeroxin Palo Alton tutkimuskeskuksessa vuonna 1972. Vuonna 1973 Bob Metcalfen esittelemä tekniikka kykeni aluksi datansiirtoon 2,94 megabitin sekuntinopeudella. 1980-luvulla ensimmäiseksi käyttöön otettiin ensin yli 10 mm vahvuiseen koaksiaalikaapeliin perustuvaa ja 10 Mbit/s nopeudella toimiva "paksu" Ethernet (IEEE 802.3). Vuoden 1985 jälkeen käytettiin paljon ohuempaa kaapelia käyttävä versio versiota ns. ohut-Ethernet. Ethernetin alkuaan rajattomalta tuntuneen 10 Mb/s nopeusrajat tulivat pian vastaan. Kun tarvittiin lisää nopeutta, verkon osat erotettiin toi-

sistaan ja kehitettiin uusia nopeampia versioita. Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana Ethernetistä on tullut laajimmalle levinnyt tietoverkkojen linkkikerrosteknologia. Samaan aikaan Ethernetin nopeus on kymmentuhatkertaistunut. Vaikka Ethernetit eroavat merkittävästi toisistaan, niin niillä on yhtei-

nen tausta ja paljon yhteisiä toimintamekanismeja. Kaikki Ethernetit välittävät verkkoon liitettyjen koneiden välillä tietoa käyttäen kehyksiä. Pitkään tärkein yhteinen piirre on ollut kehysten lähettämisessä käytetty kuri, CSMA/CD, jonka avulla useat koneet voivat jakaa saman kommunikaatiotien. Nimi Ethernet on peräisin juuri tuosta kommuni-

Broadcomin uusi Trident 3 on ohjelmoitava kytkinpiiri, joka tukee 10/25/100G Ethernet nopeuksia. Piiri on ohjelmoitavissa toteuttamaan ohjelmistopohjaisen verkon (SDN) toimintoja, verkon virtualisointia ja operaattoreiden reititysprotokollia (MPLS, VXLAN, GPE, GUE, Geneve, PPPoE). The Broadcom Trident 3 Ethernet switch chip support 10/25/100G, SDN and routing.

Uusiteknologia.fi 2/2017  

Uutta luettavaa teknologiasta. Tutustu IoT-, 5G- ja mobiiliaiheisiin! Finnish electronics and technology professionals magazine.

Uusiteknologia.fi 2/2017  

Uutta luettavaa teknologiasta. Tutustu IoT-, 5G- ja mobiiliaiheisiin! Finnish electronics and technology professionals magazine.

Advertisement