Uusiteknologia.fi 2/2016

Page 46

Kuva: Shutterstock

Kohti parempaa 5G- ja IoTUutta 5G-verkkojen tekniikoita testataan jo eri puolilla maailmaa, vaikka standardointi on edelleen kesken. Uusia vaateita tuovat uuteen verkkoon myös esineiden internet tietoturvaratkaisuineen. JYRKI PENTTINEN

toimitus@uusiteknologia.fi

Matkaviestinnän kehityksessä on ollut tuttua, että uusi, aiemmista sukupolvista eroava ratkaisu on ilmestynyt markkinoille melko tasaisesti noin vuosikymmenien sykleissä. 1980-luku NMT-verkkoineen oli Suomessa päänavaajana analogisten järjestelmien antaessa esimakua kehityksestä siinä, kun 90-luvun toinen sukupolvi, eli suomalaisittain GSM, sisälsi huomattavia uudistuksia digitaalisuuden, tekstiviestien ja datansiirtomenetelmien myötä. Kolmas sukupolvi on ollut kuningasasemassa 2000-luvulla, ja tällä vuosikymmenellä neljäs sukupolvi kehittyneine LTE-verkkoineen on johtajan paikalla. Tulevien 5G-verkkojen lisäarvona saadaan nykyistä huomattavasti nopeampia datanopeuksia. 46 - UT 2/2016

Nopeat vasteet ja tietoturva Nopeuden merkitys ei tulevissa 5G-verkoissa ole välttämättä kaikkein tärkeintä, vaan erityisesti lyhyet viiveet, jotka kehittyvät nykyisistä, karkeasti sadan millisekunnin arvoista yksinumeroiseksi. Nopeat vasteajat ovat lopulta ehkä se kaikkein oleellisin aspekti 5G-verkkojen kehityksessä. Ne luovat pohjaa esimerkiksi itseohjaavien ajoneuvojen kehitykselle ja moniin muihin reaaliaikaisiin sovelluksiin. Vasteen lisäksi tietoturvan on seurattava muiden tekniikoiden kehityksen rinnalla. Itseohjaava ajoneuvo kun on herkullinen kohde tiedon valtateiden kaitapolkujen kulkijoille, jotka tahallisesti voivat pyrkiä aiheuttamaan taloudellisia tai jopa henkilövahinkoja. Toisaalta, nykytrendi antaa viittei-

Kuva 1. Verkkopaloittelun periaate. Picture 1. The principle of the Network Slicing.