Page 77

77

Tähytään tulevaisuuteen, tähytään maailmalle Jari-Pekka Kaleva, Jan-Markus Holm, Laura Vanhanen ja Kirsi Harra-Vauhkonen.

Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista, on maa jossa oppimisen kynnys on laskettu mahdollisimman alas. Se on maa, jossa jokainen oppii missä vain milloin vain. Se on maa, jossa oppimisen edellytykset ovat kunnossa. Teknologinen murros tarjoaa tälle kaikki edellytykset; nyt ne on otettava käyttöön ja hyödynnettävä myös kansainvälisillä markkinoilla. Avoimuus, digitaaliset oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tulevat Nopea teknologisen kehityksen aiheuttama yhteiskunnallinen murros haastaa koulutusta uudistumaan tavalla, jota emme osaa edes vielä kuvitella. Digitaalisuuden merkitystä koulutukselle ei ole ymmärretty riittävän syvällisesti ja aikaa reagoida on vähän. Suomi on Euroopassa alisuorittaja uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Toisaalta teknologia edellä -ajatteluun liittyy suuria haasteita. Vain sellaista teknologiaa, joka on oppimisen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista, kannattaa käyttää. Jotta oppimista voi rakastaa, oppimisesta on tehtävä motivoivaa ja hauskaa. Nyt koulussa ei viihdytä, eikä oppimista koeta mielekkääksi. Tarvitsemme siis hauskan oppimisen vallankumouksen. Suomen ei pidä panostaa vain digitaalisten oppimisympäristöjen ja -alustojen luomiseen. Ennen kaikkea meidän tulee välttää tilannetta, jossa yksi oppimisalusta saavuttaa määräävän markkina-aseman. Meidän on keskityttävä ennen kaikkea elinikäiseen oppimiseen innostaviin sähköisiin oppimispalveluihin ja sisältöihin. Jokaisella kansalaisella on jo nyt henkilökohtainen oppimisympäristö, joka koostuu nykyisin sekä sosiaalisen median alustoista että erilaisten oppimispalveluntarjoajien ratkaisuista. Monipuoliset työkalut ovat jo olemassa, mutta ne on otettava systemaattisemmin haltuun ja käyttöön. Suomessa on maailman paras koulutusosaaminen ja se on avattava kaikkien kansalaisten saataville. Suomessa on siksi panostettava voimallisesti verkko-opetuksen lisäämiseen uusia teknologioita käyttäen. Jokaiselle kiinnostuneelle tulisi olla tarjolla hauskalla tavalla ja korkeilla sisältökriteereillä toteutettuja lukion tai ammatillisen koulutuksen kursseja verkon välityksellä. Samaan aikaan korkeakoulujen on terävöitettävä osaamistaan ja valmistauduttava koulutustuonnin tuomaan kilpailuun, kun maailman huippuyliopistojen avoin opetustarjonta (esim. MOOC:it) loistavine sisältöineen valtaavat Suomen. Uusien, innostavien ja hauskojen oppimisratkaisujen tehokas käyttöönotto edellyttää tunnistautumisratkaisujen luomista. Samoin oppimisdatan käyttöön liittyvät kysymykset on ratkaistava. Quantified Learning -ajattelu avaa mahdollisuuden jokaisen omaa oppimista koskevan tiedon hyödyntämiseen: personoidut tehtävät, eteneminen omassa tahdissa, kone löytää sen, mistä haluat oppia lisää jne. Tarvitsemme siis yhteiset oppimisen ekosysteemin avainstandardit ja -käytännöt (esim. datan anonymisoinnin osalta), jotka määritellään aidossa yhteistyössä kaikkien kentän toimijoiden kesken. Ellemme luo standardeja ja käytäntöjä itse, hyvin pian joku ylikansallinen toimija asettaa ne meille meiltä kysymättä. Jotta tämä tapahtuu, uusiin hauskoihin ja innovatiivisiin oppimateriaaleihin ja palveluihin on kohdennettava määrärahoja. Vain jos pidämme huolen siitä, että Suomeen syntyy digitaalisen oppimisen globaaleille suunnannäyttäjille kansalliset referenssimarkkinat, oppimistyökalut luodaan alusta alkaen myös meidän tarpeistamme lähtien, ei muiden tarpeisiin sopeutuen.

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Advertisement