Page 42

42

UUSI KOULUTUS -FOORUMI Työkirja

EKSKURSIO

Tahtotilat

5/6

Suomi on oppimisen ja osaamisen johtava maa

••

Suomi on maailman johtava koulutustoimija

••

Oppimiskokemukset synnyttävät osaamista, joka rakentaa yhteiskuntaa, luo työpaikkoja ja jaettavaa maailmanlaajuisesti

••

Suomalaiset ovat aktiivisia muutosagentteja kansallisesti ja globaalisti

••

Projekteista ja hankkeista siirrytään kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja yksittäisistä projekteista siirrytään kansallisiin uudistuksiin, joita rakennetaan ja hyödynnetään yhdessä - yritykset, kolmas sektori ja koko koulutuksen kenttä on otettu tähän työhön mukaan

••

Nykyisistä tutkintorakenteista, oppiaineista ja kouluasteista siirrytään joustaviin, tarvelähtöisiin osaamisratkaisuihin, joihin on sisäänrakennettu innostava tekemisen imu ja monimuotoinen toteutus.

••

Opettaja-professio täydentyy omaan intohimoon perustuvalla yrittäjyydellä

••

Suomi on maailman halutuin oppimiskumppani ja jatkuvasti kehittävä osaamisyhteiskunta synnyttää uutta palveluliiketoimintaa

••

Rahaa on, kohdennus remonttiin

KOKEILU Koulutusvientikokeilu (s. 47)

HAASTEITA

• Kukaan ei ole sitoutunut koulutusviennissä kokonaistuotteen rakentamiseen. Kaikki rakentavat paloja • Lainsäädäntö ei tue koulutuksen vientiä eikä yksityisiä / kaupallisia koulutusmarkkinoita • Hankkeet syö resursseja ilman, että tiedetään niiden vaikuttavuudesta

MAHDOLLISUUKSIA

• On syntymässä globaaleja alakulttuureja: hacking ja 3D-printtaus • Suomalaiset mukaan verkostoihin • Miten kannustamme nuoria mukaan suoraan globaaleihin verkostoihin? • Miten pääsemme siihen tilaan, että luonnollisesti kaikki teemme kv-yhteistyötä ja olemme osa verkostoja ja yhteisöjä

VÄITTEITÄ

• Kaikista opettajista sivutoimisia yrittäjiä • Oppimisympäristöistä oppimiskokemuksiin! • Uusi koulutus tukee innostumista ja oman intohimon löytymistä, joka parhaimmillaan johtaa uuden työn löytymiseen • Ensin generalisti, sitten spesialisti. Koulutuksen pitää olla anti-disciplinary. • Me uskomme kouluun, jossa on oppimisen imua, intohimoa. Lainataan muualta, jos emme itse osaa tehdä sitä.

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja