Page 41

41

4/6

Digiajan koulutus

••

Suomi on oppimisteknologian luomisen ja hyödyntämisen globaali suunnannäyttäjä

••

Suomi on ”quantified learningin" pioneeri

••

Oppimisteknologian hyödyntämistä hankaloittavat yksilölliset, tekniset, hallinnolliset ja lainsäädännölliset haasteet ylitetään

••

Suomalaiset opettajat ja oppijat omaksuvat nopeasti uusimmat teknologiset ratkaisut ja hyödyntävät niitä rohkeasti ja innokkaasti

••

Teknologiset ja ei-teknologiset oppimisratkaisut tukevat toisiaan saumattomasti KOKEILU Ope Talks (s. 46)

HAASTEITA

MAHDOLLISUUKSIA

• Digitalisaation merkitystä koulutuskentällä ei ole täysin ymmärretty

• Opetuksen ”my data” eli tietty osa datasta on yksilön omistuksessa ja käytössä

• Oppikirja traditio ja opettajien autonomia esteenä

• Pelaamisen/pelillisyyden kautta ja avulla mahdollista vaikuttaa ja muuttaa toimintaa!

• Oppimista koskevaa big dataa ei haluta kerätä uusilla välineillä (aktiivisuusrannekkeet, sovellukset), eikä sitä osata käyttää hyväksi. • Mennään teknologia edellä, ei oppiminen edellä • Aikuisten osaaminen jäljessä esim. ICT-taidot

• Teknologia tekee oppimisesta hauskempaa • Teknologia ihmisenä kehittymisen tukena: voimaannuttaminen, parempi elämän laatu, ymmärrys ja osaaminen • Open data

VÄITTEITÄ

IDEOITA

• Oppimisen näkökulmasta pelit eivät vielä pelitä. Pelejä pitää vielä kehittää em. näkökulmasta. –Toisaalta pelien soveltaminen tänä päivänä oppimiseen on heikkoa. -Vuoropuhelu vielä heikkoa pedagogiikan ja pelien suunnittelijoiden kesken.

• OPH:n kuratoima koulutus-some, jolla voidaan käyttää ja hallita koulutukseen liittyvää keskustelua ja hankkeita

• Teknologia haastaa oppimista ja opettamista – nyt, huomenna ja jatkuvasti • Tietoturva ja pelko estävät teknologian ennakkoluulottoman käyttöönoton ja rohkeat kokeilut • Digitalisaatio haastaa koulut – aikaa reagoida on vähän

• Opettajille opetus/pedapeli – Teachers of the Universe-Learnscape – peli koulun ja oppimisen todellisuudesta, jonka tehtävänä on saada aikaiseksi pelin imu ja flow

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja