Page 26

26

UUSI KOULUTUS -FOORUMI Työkirja

SEMINAARI

¨¨ Oppimisen siirtyminen koulun ulkopuolelle

¨¨ Matalapalkka työn lisääntyminen ja työn arvon rapautuminen

¨¨ Opettajan roolin muutos

¨¨ Hierarkiat häviävät ¨¨ Tiedon avautuminen ja saatavuus paranee ¨¨ Innovointi ja teknologian kehitys ¨¨ Uusien digitaalisten opetusmateriaalien vyöry ¨¨ Robotisaatio, oppimispelit ja Moocit ¨¨ Globaalit yhteisöt ja mahdollisuudet ¨¨ Verkostojen, kumppanuuksien ja kansanliikkeiden vahvistuminen ¨¨ Kulttuurien törmäykset ¨¨ Turvattomuus ¨¨ Eriarvoistumisen kasvu (köyhä pysyy köyhänä)

¨¨ Koulutuksen sopeutumiskyky lisääntyy (resilienssi) ¨¨ Oppijakeskeisyys ¨¨ Taidot haastavat tiedot ¨¨ Ulkoistetut opepalvelut ¨¨ Globaali kilpailu opetusratkaisuissa ¨¨ Itsensä johtaminen, sitkeys ja keskittyminen ¨¨ Kollektiivinen individualismi ¨¨ Luovuuden vaatimus kasvaa ¨¨ Uteliaisuuden, harrastuneisuuden ja intohimoisuuden nousu ¨¨ Ympäristöongelmat ja resurssien jyrkkä väheneminen

VARMA

¨¨ Testaaminen ja mittaaminen ¨¨ Systeemiajattelun nousu ¨¨ Mikrotyö ¨¨ Aikuistein oppiminen ja pedagogiikan kehittely ¨¨ Muutosvastarinta

 MITÄ TEHTIIN?

¨¨ Tarve monenlaiselle osaamiselle lisääntyy

Trendikartalle kerättiin koulutuksen ja oppimisen tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja trendejä. Kartan pohjalta osallistujat ideoivat visioteatterit.

¨¨ Etäopetus ¨¨ Uteliaisuus ja altistuminen eri näkökulmille ¨¨ Eriarvoisuus ja polarisoituminen (resurssit)

SUURI MERKITYS

¨¨ Tulevaisuuden työn pirstaleisuus ja loppuminen

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Advertisement