Page 18

18

UUSI KOULUTUS -FOORUMI Työkirja

ORIENTAATIO

Keskeisimmät kysymykset

 MITÄ TEHTIIN?

Keskeisimmät kysymykset

Ryhmät määrittelivät teemojen alle keskeisimmät kysymykset, joihin foorumin tulisi heidän mielestään vastata.

Suomi edelläkävijänä :

1. Miten Suomea hyödynnetään uuden koulutuksen globaalina kokeilualustana siten, että se sparraa omaa yhteiskuntaa ja sitä kautta koulutusvientiä? 2. Miten lisätään koulutukseen kansainvälisyyttä, kehittäen kulttuurien ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja ja synnyttäen kansantaloudellista hyötyä? 3. Miten koulutusjärjestelmä vastaa entistä globaalimman työelämän murrokseen? 4. Miten saadaan käyttöön hyödyntämätön potentiaali, esim ammatillisen koulutuksen malli? 5. Miten fokusoidaan ja löydetään globaalit vahvuudet, esim yliopistojen keskittyminen vahvuusalueisiin? Osaaminen, tiedot ja taidot:

1 .Mikä on perusta, joka koulutuksen tulisi antaa kaikille muuttuvassa maailmassa? 2. Millainen muutos opetuksen kulttuurissa tulee tapahtua ja miten muutos tehdään? 3. Miten tuetaan omien tunteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista, käsittelemistä ja hallintaa? 4. Voidaanko osaaminen, tiedot ja taidot sitoa "kouluun" instituutiona? 5. Miten työelämä ja tekemällä oppiminen rakennetaan osaksi oppimispolkua? Miten yksilöillä jo olemassa oleva osaaminen otetaan huomioon? Digiajan koulutus:

1. Mitkä ovat (digiajan) metataidot ja -tiedot? 2. Kuinka rohkeasti johdamme globaaleja verkostoja, tarjontaa, toimijoita ja mahdollisuuksia? 3. Miten koulutusta johdetaan siten, että pysymme nopeasti muuttuvan (digi)maailman tahdissa? 4. Kuinka personoidaan koulutusta ja samalla taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet taustasta, paikasta, varallisuudesta yms. riippumatta? 5. Teknologiavetoisuuden sijaan, miten teknologia voisi tukea oppimisen tavoitteita? Oppijalähtöisyys oppimisen uudet tuulet:

1. Mikä on koulu? Voisiko se olla "koulu ilman rajoja" (luokka, ikä, aine, aika ja paikka)? 2. Miten oppimisympäristö tukee oppijan identiteettiä? 3. Millaista on vahvuuksiin perustuva arviointi? 4. Miten vahvistamme oppijan osallisuutta ja toimijuutta omassa oppimisessa? 5. Mitä on oppiminen nyt ja tulevaisuudessa?

 HUOM! 2. ja 4. kysymys päätyivät äänestyksessä tasatilanteeseen.

#uusikoulutus

Profile for Uusi koulutus -foorumi

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Työkirja 6 0 julkinen final  

Uusi koulutus -foorumin työkirja

Advertisement