Page 1

Virmalise 3 KINNISTU DETAILPLANEERING DP023400

Algatatud: 5.09.2006 Kehtestatud: 8.09.2007 Tellija: Kodakondsus- ja migratsiooniamet Projekteerija: K-projekt

Planeeringu eesmärk: Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Virmalise tn 3 kinnistule ehitusõigus olemasolevale 3-korruselisele administratiivhoonele (passitrüki keskuse hoone) kuni 3-korruselise juurdeehituse ehitamiseks.

Kavandatav ruumiline mõju: Planeeringuga on kavandatud olemasolevale kolmekorruselisele hoonele juurdeehitus, mis on analoogsete gabariitide ja kõrgusega. Hooned on omavahel ühendatud vahetükiga, kuhu saaks sisse sõita väike kaubik. Linnaehituslikult ei tekita selline lahendus vastuväiteid - nimelt paiknevad Virmalise tänava sellel poolel põhiliselt nelja- ja kolmekorruselised hooned ja trükikoja juurdeehitatav maht täidab tühja augu tänava frondis. Ka Virmalise tänava alguses, trükikoja vastaspoolel paiknevad neljakorruselised korterelamud. Virmalise tn 3 lõunapoolse piiriga külgneb 2 neljakorruselise korterelamuga krunti, põhjapoolse piiriga külgneb samuti neljakorruselise korterelamu krunt. Idapoolse Virmalise tn 3 krundi piiriga külgneb Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonetega kinnistu, kus paiknevad nelja-, kolme- ja kahekorruselised kooli korpused.

Seltsi küsimused:

Kavandatud hoonestustihedus jääb madalamaks naaberkruntide hoonestustihedustest, vaatamata sellele, et hoonete otstarbed ei ole võrreldavad. Olemasolev trükikoja krunt on piiratud korraliku sepispiirdega, mis on hoone iseloomu arvestades hädavajalik. Juurdeehitatava hoone maht ei häiri mingil viisil naabruses elavaid linnaelanikke.

Tehnilised näitajad: sihtotstarve: 100% riigikaitsemaa krundi suurus: 2742 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 750 m2, maa-alusel osal 430 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 12 m parkimiskohtade arv: 11 hoonestustihedus: 0,8

Virmalise 3 planeering  

Planeeringut tutvustav plakat