Page 1

Luha 39 / Uue Maailma 25 ja Luha 41 KINNISTUTE DETAILPLANEERING DP030820

Planeering seisuga: mai 2012 Algatatud: 21.11.2007 Tellija: Guru Projekt OÜ Projekteerija: Guru Projekt OÜ

Planeeringu eesmärk: Luha tn 39 ja Luha tn 41 kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita nimetatud kinnistud ning määrata ehitusõigus 4-korruselise (kuni 15 meetrit) elu- ja ärihoone ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

Kavandatav ruumiline mõju: Planeeringus kavandatava eesmärgiks on tänase Uue Maailma eklektilise linnaruumi asemele luua oluliselt korrastatum ruum. Planeeritava ala hoonestamisega tekib võimalus luua terviklikum tänavaruum, mis seoks omavahel üksikobjektidena domineerivad hooned. Jalakäijatele meeldivama keskkonna loomiseks planeeritakse hoone lääneküljele konsool ja lõunaküljele varikatus. Uue Maailma asumit on viimastel aastatel uute korterelamutega mõnevõrra tihendatud. Kaks kuuekorruselist hoonet paiknevad planeeritava ala kõrval, lisaks on naabruses palju väikesi asutusi. Planeeritav hoone sobib olemasolevat miljööd jätkama.

Seltsi küsimused:

Kavandatava hoone ehitusjoon on määratud Luha 37 / Uue Maailma 28 hoonestusala ristmiku poolse nurga ning Pärnu mnt 76 hoone Luha tn poolse nurga vahelisele sirgele. Linnaehituslikult oleks otstarbekas võtta Luha tn teisel küljel asuvate hoonete asendamise korral aluseks Luha tn 40 3-korruselise hoone ehitusjoon. Nii kujuneks hoonete vahelise tänava ruumi laiuseks ca 19 meetrit, mis oleks Luha tänava olulisust arvestades põhjendatud. Uue Maailma tänava idaküljel asuvad hooned asuvad selgelt tajutaval ehitusjoonel, millest lähtub ka planeeritav hoone. Ümbritsevate hoonete korruselisus on varieeruv, jäädes kahe kuni seitsme korruse vahemikku. Planeeritavast alast põhja ja lääne suunda jäävad uued kuuekorruselised korterelamud. Planeeritav hoone on 4-korruseline ja maksimaalselt 15 m kõrgune. Et mitte halvendada insolatsiooni kestust naaberhoonetes, astub 4. korrus põhja küljelt 5 m tagasi. Moodustatava krundi hoonestustihedus on 1,3 ning käsitletavat ala ümbritsevate kinnistute hoonestustihedused on 0,1-2,5.

Tehnilised näitajad: sihtotstarve: elamumaa 75%, ärimaa 25% krundi suurus: 1127 m2 ehitusalune pind: maa-pealsel osal 400 m2, maa-alusel osal 395 m2 hoonete arv krundil: 1 hoone max kõrgus: 15 m korruselisus: 4 maapealset ja 1 maa-alune korrus korterite arv: 11, äripinda 380 m2 parkimiskohtade arv: 16 hoonestustihedus: 1,3

Luha 39/ Uue Maailma 25 planeering  
Luha 39/ Uue Maailma 25 planeering  

Planeeringut tutvustav plakat