Page 1

Sis ält

tt a

utu

m islo makke en!

>> S. 12 >> S. un 7 ut vih re >> ää S. ja 8 sin ist ä

,l iil aa ,

3? 6 9 1 na ta s n i uo na v u p tin n e tt s o u a u -k sä p s C i n ia e r r e i s u i e l ä o a m m al a m l i n s g oi a n i m e e il im n ti a u a s i H st im m a u l l H a a v a a ää G k a Ku im u H


PÄÄKIRJOITUS

3

Valitusvirsi: Hukkaajan suru, löytäjän riesa? LAINEILLA

4-5

Pärskähdykset

Tunnelmakuva Tosihuimablogin teosta

6-7

KULTTUURITUOTTEET

Kirja: Totta

TUTUSTU HUIMAN ALALEIREIHIN JA NIIDEN JOHTAJIIN! s. 12

Elokuva: Pussikaljaelokuva

Kuka tämänkin keksi? C-kasetti In ja Out TRENDIT

8-9

4/2011

Partiotyylejä Huima-gaalasta

Kamagallup: Syyskokouksen erikoiset

Alakulttuurit: Partiomuusikko 10-11

TAVARAA

Pärske testaa: Pussit joka kelille

12-14

HENKILÖT

Ai kuka? Alaleirien johtajat Missä hän on nyt? Tiina Pusa

15-18

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

19

Myös Roverwayn ilmoittautuminen on alkanut

20-21

REPORTAASI

Sivari on sankari 22-23

Artikkeli: Välivuosi ulkomailla KENTÄLTÄ

24-25

Lippukunnan kynästä

Johtajakahvilan juttusarja Erikoislaatuisin partiomokani Kotipaikka: Uusimaa PAPERIPARTIO VS. OIKEA PARTIO

22

Vinkkipankki paperipartioon

Kuokkavieraat HiHi:n 20-vuotisjuhlissa

23

Partiolaisen huone

24-25

KOLUMNIT

Partiopoliittinen broileri: Säbätoimitsija

HUIMAGAALASTA EI GLAMOURIA PUUTTUNUT s. 8

Vallan kahvassa: Partiossa ei ole arkea 26

Tee-se-itse

Pärske 4/11 Uudenmaan Partiopiirin lehti 34. vuosikerta, nro 195 Ilmestymispäivä 1.12.2011 Julkaisija Uudenmaan Partiopiiri ry Töölönkatu 55, 00250 Helsinki p. 09 8865 1400 faksi (09) 8865 1199 uusimaa@partio.fi www.uusimaa.partio.fi

Piirinjohtaja Ossi Ikonen 040 549 3191 ossi.ikonen@uusimaa. partio.fi Piirin varajohtaja Kim Setälä 040 748 2615 kim.setala@uusimaa.partio. fi Vastaava päätoimittaja Antti Koistinen 040 182 2489 antti.koistinen@uusimaa. partio.fi Toimitussihteeri ja ulkoasu Hanna Niemi 050 446 0057 hanna.niemi@partio.fi

2

3/2011

Toimitus Jaakko Haapala (SiHu) Riina Haapala (HiTy) Markus Haveri (LEV) Maija Huitu (HiTy) Emma Napari (HiTy) Samuli Reunamo (KKP) Johanna Korhonen (NS) Joonas Lehtonen (Tuus) Avustajat 4/11 Emilia ”Immu” Pöyry Laura Salo Markus Haveri Emmi Uutela Anna E. Kosonen Janne Haonperä Mikko Roininen Pekka Valkonen Matti Luokola

Perttu Pihlajaviita Helmi Viljamaa Katri Hautajärvi Pärskähdykset: Soile ”Soikkeli” Laitinen, Pauli Korhonen, Niko Mikkola, Minttu Rahkola, Mira Nurmela, Leena Väre ja Mirjam Pullinen Kannen taitto Nelli Immonen. Kuvat, joiden yhteydessä ei mainita kuvaajaa, ovat peräisin piirin kuva-arkistosta.

Painos 4200 kpl Painopaikka Painokurki Oy, Helsinki Paperi Galerie Volume 100 gr. Pärskeen 1/12 aineistopäivä on 16.1.2012. Aineisto toimitettava deadlineen mennessä päätoimittajalle. Seuraava Pärske ilmestyy 15.2.2012.


Pääkirjoitus

Partion tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria partioliikkeelle tyypillisin metodein, eikä tämä missio toteudu ilman riittävää aikuisten panostusta ja tukea.

Vanhemmat, lukekaa tää! Hei äidit ja isit! Oletteko tulleet miettineeksi

set toimivat ennaltasovituissa pesteissä joko

kuinka paljon helpompaa lastenne harras-

oman lippukunnan porukan kesken tai muu-

tuksen tukeminen ja seuraaminen olisi, jos

alla leirissä. Lisätietoja löytyy muun muassa

partio olisi samalla teidän oma harrastuk-

tästä lehdestä!

senne? Nyt en tarkoita mitään futismutsi- tai lätkäfaija-tyyppistä meininkiä, jossa van-

Partion tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuo-

hemmat istutetaan kentän laidalle huutele-

ria partioliikkeelle tyypillisin metodein, eikä

maan tai viikkailemaan paitoja. Partiossa

tämä missio toteudu ilman riittävää aikuis-

jokaiselle on varattuna pelipaikka kentältä,

ten panostusta ja tukea. Mutta nuorten tu-

eikä vaihtopenkille joudu kuin omasta tah-

kemista tärkeämpää on aikuisten oma viih-

dostaan!

tyminen. Liity partioon ja koe Huima 2012 — parhaat leirikokemuksesi ovat kokemista

Partio on harrastus, jonka voi aloittaa myös

vaille valmiit.

aikuisena. Ja nyt aloittaminen on tehty erityisen helpoksi: me kutsumme kaikkien uus-

PS: Tämä on Uudenmaan Partiopiirin jäsen-

maalaisten ( ja muidenkin!) partiolaisten isit,

lehti Pärske! Normaalisti lehti tavoittaa kaik-

äidit, kaverit, kummit ja mummot mukaan

ki yli 15-vuotiaat uusmaalaiset partiolaiset.

ensi kesän piirileirille, Huima 2012:lle!

Tämän numeron välissä on Huima 2012 -piirileirin ilmoittautumislomake, ja siksi lehti on

Harrastuksen aloitus Huimalla on erityisen

kiikutettu joka partiolaisen kotiin. Lukekaa

helppoa, koska järjestämme uusille aikui-

koko perheen voimin — lehti on täynnä hui-

sille vuorenvarmaa perehdytystä partioon.

mia juttuja!

Lisäksi kotilippukunnan arki tulee tutuksi kuin itsestään kun osallistutaan valmiste-

Antti Koistinen, vastaava päätoimittaja

luihin jo ennen leiriä. Leirillä kaikki aikui-

Valitusvirsi

HUKKAAJAN SURKU LÖYTÄJÄN RIESA?

Iso musta jätesäkki täynnä löytötavaroita. Kuulostaako tutulta? Jokaisen leirin jälkeen leirinjohtaja esittelee löytötavaroista vaatteita, pyyhkeitä, kenkiä ja makuupusseja. Ja jokaisen leirin jälkeen jätesäkki jää puolilleen rojua. Kuinka vaikeaa voi nimikointi ja omien tavaroiden tunnistus olla? Jos seitsemänvuotias sudari ei tunnista vaatteitaan ja hukkaa ne heti kun päästää niistä irti, pitäisi vanhempien ostaa permanenttitussi ja kirjoittaa mussukkansa nimi jokaiseen vaatekappaleeseen. Sukista lähtien. Ja jos säkin raahaaminen alkaa ketuttaa, jokaisen johtajan tulisi ottaa radikaalit aseet käyttöön. UFF on keksitty.

3/2011

3


Pärskähdyksiä Riku ja Tunna Huiman suojelijoiksi

Kansainvälisyyttä Huimalla!

Huima 2012 -leiri sai nimensä mukaisesti hui-

Huimalle odotetaan noin 200

mat suojelijat, kun Madventures-tv-ohjelmasta

ulkomaalaista partiolaista. Ul-

tutut maailmanmatkaajat Riku Rantala ja Tuo-

komaalaiset partiolaiset majoit-

mas ”Tunna” Milonoff ottivat heille esitetyn

tuvat lippukuntien kanssa sa-

haasteen vastaan.

vuissa ja osallistuvat ohjelmaan

Koonnut JANNE HAONPERÄ

kuten muutkin leirille tulijat.

Pärskähdykset valottavat ajankohtaisia uusmaalaisia ilmöitä. Tällä kertaa valonheittimet on suunnattu kohti Huiman ohjelmaa! Vaikka suunnitelmat ovat pitkällä, joka tiimiin kaivataan tekijöitä. Katso lisää nettisivuilta

www.huima2012.fi.

”Lähetimme Rikulle ja Tunnalle alkusyksystä

Huimalla tarjotaan kansainväli-

kirjeen, jossa haastoimme heidät viettämään

siä kokemuksia kaikille leiriläi-

yön teltassa partioleirillä. Halusimme poliitik-

sille ja yksi tavoitteista on edis-

kojen sijaan leirille suojelijat, jotka nuoretkin

tää

tuntevat”, kertoo leirinjohtaja Mikko Roininen.

Uudellamaalla. Kansainvälises-

kansainvälisyyskasvatusta

tä toiminnasta vastaa KV-tiimi. Riku ja Tunna innostuivat ajatuksesta ja lähti-

Onko sinulla partiokavereita ul-

vät mielellään mukaan leiriprojektiin. Parival-

komailla, joita olisi kivaa nähdä

jakosta Rikulla on myös partiotaustaa, ja hän

Huimalla ensi kesänä? Kutsu

on osallistunut muun muassa vuonna 1996

heidät mukaan! Ohjeet löytyvät

Hangossa järjestetylle Finnjamboree Loistolle.

Huiman nettisivuilta.

Rakenna ystävyyttä yli rajojen!

Aikuisviihdettä täysi-ikäisille

KV-kummitoimintaa tarjotaan kaikille tarpojille, samoajille, vaeltajille ja aikui-

Leiri-illan rauhan voi silloin ymmärtää,

sille. KV-kummina vietät aikaa ulkomailta leirille tulleen partiolaisen kanssa ja

kun päivän lehden ääreen aikuiskahvilas-

tutustut hänen kulttuuriinsa samalla, kun kerrot hänelle suomalaisesta kulttuu-

sa levähtää. Huima tarjoaa sinulle vaeltaja

rista.

tai aikuinen omaa ohjelmaa, johon ehdit tällä kertaa myös osallistua. Koulutusta,

Home Hospitality tuo mahdollisuuden tutustua ulkomaalaisiin partiolaisiin.

tapaamisia, uusia kokemuksia ja elämyk-

HoHo-emäntänä tai -isäntänä tarjoat kotoasi majapaikan ulkomaalaiselle partio-

siä. Osassa ohjelmalaaksoista järjestetään

laiselle tai parille ennen tai jälkeen leirin. Home Hospitality on mainio kokemus

vaeltajille ja aikuisille räätälöityä ohjel-

ja myös yksi vaeltaja-ohjelman aktiviteeteista!

maa. Huimia hetkiä vaeltajille tarjoaa

Kiinnostaako KV-kummius tai HoHo? Muista raksittaa kohta ilmoittautumislo-

myös täysin Pimeä Kahvila. Aikuisille on

makkeestasi ja kuulet lisää!

tarjolla teknopauhusta ja karkinhimoisista leiriläisistä vapaa hiljainen kahvila.

Swoppaus on merkkien vaihtamista muiden partiolaisten kanssa. Huimalla voit vaihtaa kotoasi löytyviä vanhoja partiomerkkejä tai pientä Suomi-tavaraa vaikka

Ei mitään äitien tekemää ruokaa

ulkomaalaisten merkkeihin. (VINKKI: Mainio tapa päästä eroon turhista ylijäämämerkeistä ja herättää kateutta partiokavereiden keskuudessa;) )

Ruokalaakso on jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ole partioleirillä koettu. Se

Ystävyyttä voi rakentaa myös rajojen sisäpuolella

on siis Huima kokemus! Ruokalaaksossa jokainen leiriläinen valmistaa ryhmänsä

SCOUTTI järjestää myös Suomeen muualta muuttaneille mahdollisuuden tutus-

kanssa itse leirin aikana vähintään yhden

tua Huimalle 1.-2.8. Maahanmuuttajavieraat tulevat kiertämään leirillä ja yöpy-

aterian. Ateriat on suunniteltu niin, että

mään yhteistyölippukuntalaisten parissa. Näin he pääsevät samalla tutustumaan

niissä on kullekin ikäkaudelle sopivaa

paikkakuntansa partiolaisiin.

haastetta.

4

3/2011


Siis mikä Vuovdi?

Huimalla tiivistä yhteistyötä SPR:n kanssa

Ota isi mukaan ja kerro kaverille!

Vuovdi on sudenpentujen

SCOUTTI tekee Huimalla yhteistyötä SPR:n

Tietääkö isäsi, äitisi, veljesi, vaarisi tai

ja seikkalijoiden oma kisa

kanssa mm. erilaisten roolipelien merkeissä.

pikkusiskosi, mitä siellä partiossa oi-

Huimalla. Kisan jälkeen

Yksi roolipeleistä on useita päiviä kestävä hen-

kein tehdään? Olisiko jo aika kertoa

tiedämme,

ovat

kilötiedustelu, johon kaikkien tarpojaikäisistä

kavereillesikin, että partio on paljon

nohevim-

ylöspäin on mahdollista osallistua. Leiriläisille

muutakin kuin vain solmuja ja EA:ta?

mat sudenpennut ja tar-

jaetaan roolit sekä henkilö, kenet leirin aikana

Meillä on tarjota sinulle helppo, halpa

mokkaimmat seikkailijat.

tulisi löytää. Roolien ansiosta ei voi etukäteen

ja yksinkertainen ratkaisu. Ota van-

Jokainen sudenpentu ja

tietää, kuka etsittävä henkilö on.

hempasi ja kaveriesi mukaan Huimalle!

Uudenmaan

ketkä

Huimalle ovat lämpimästi tervetulleita

seikkailija pääsee oman kisavartionsa kanssa rat-

Henkilötiedusteluroolipelin lisäksi noin viidel-

myös Ei-Vielä-Partiolaiset eli EVPt, jot-

komaan jännittäviä teh-

lekymmenelle samoajalle järjestetään ainutlaa-

ka ilmoittautuvat leirille lippukunnan

täviä Räyskälän metsiin.

tuinen roolipeli, jota ei suositella herkimmille.

HuimaHemmon kautta. Kysy lisää omal-

Kisat käydään sekavarti-

Roolipeliin pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä.

ta HuimaHemmoltasi tai piiritoimiston Annalta, anna.e.kosonen@partio.fi.

oissa, sudenpennut omassa ja seikkailijat omassa

Myös tarpojat pääsevät kokemaan oman rooli-

sarjassaan.

Vuovdi-tiimi

pelin, jossa he asettuvat pakolaisen asemaan.

Ps. Huiman leirinjohtajat Mikko ja Hen-

pohtii paraikaa kisoihin

Mitä kaikkea he tulevat kohtaamaan paetessaan

ny ovat jo onnistuneet houkuttelemaan

sopivia tehtäviä ja kirjoit-

omasta maastaan? Se selviää yhdessä ohjelma-

omat äitinsä kokkaamaan alaleirikeitti-

taa rasti-käskyjä.

laaksossa.

öön. Pystytkö pistämään paremmaksi?

Tunnelmakuva

TOSIHUIMABLOGIN PÄIVITYSSESS

IO

Partion Medialähettiläät Venla ja Otto päivittävät Tosihuimablogia sy yskokousv iikonloppuna. Käy tsekkaamassa uusimmat blogipäivitykset www.huima2012.fi.

3/2011

5


Kvartaalin kirja

Totta ihmeessä kannattaa lukea! Teksti: SAMULI REUNAMO Riikka Pulkkisen Totta oli odotettu teos. Esikoisromaani Raja

ansiokas joukkovoimaa korostaneina aikoina - kuvailu on aidon

(2006) herätti ilmestyttyään paljon keskustelua, ei varmaankaan

tuntuista ja eroaa muista aikalaiskuvauksista. Tosin Pulkkinen

vähiten yksityiskohtaisesti kuvailtujen seksikohtausten takia.

ei 1980 syntyneenä ole näitä aikoja koskaan nähnytkään, mikä

Totta otettiinkin hyvin vastaan.

voi vapauttaa hänet kuvaamasta esimerkiksi hippiliikettä kovin tarkkaan.

Heti aluksi on kiitettävä Pulkkisen kieltä: se on kehittynyt entisestään Rajasta. Teksti jättää enemmän sanomatta kuin sanoo,

Vauhdin ja jännityksen ystäville ei Totta -romaania voi suositel-

se on maalailevampaa ja abstraktimpaa. Toisinaan kieli lähestyy

la. Loppujen lopuksi kirjassa tapahtuu hyvin vähän: yksittäiset

jopa runomuotoa. Silti tekstiä lukee helposti, ja kirjaa on vaikea

asiat eivät tapahdu, vaan pikemminkin liukuvat esiin ja häipy-

laskea käsistään.

vät pois lomittuen keskenään - ja sekoittuen tunteisiin. Toisaalta Reijo Mäen ystäväkin voi löytää romaanista jotakin uutta.

Kirja sijoittuu samaan aikaan nykyhetkeen, vuoden 2010 tietämille, ja 1960-luvun hulluihin vuosiin. Yksilön näkökulma on

Kvartaalin elokuva

”Tästä hetkestä eteenpäin tää on hyvä päivä” Teksti: JOONAS LEHTONEN

Mikko Rimmisen Pussikaljaromaani (Teos 2004) oli vuoden 2004

karit peittoavana komediana, mutta totuus on toinen. Pussikal-

kovimpia kotimaisia kirjoja. Nyt siitä on tehty myös elokuva. Pus-

jaelokuvassa on muutamia hyviä letkautuksia, etenkin Hennistä

sikaljaelokuva on Ville Jankerin ohjaama kesäpäiväkuvaus, joka

esittävän Eero Milonoffin suusta, mutta mistään tajunnanräjäyttä-

sijoittuu Helsingin Kallioon. Elokuva kertoo kolmesta vetelästä

västä komediapäräyksestä ei ole kyse.

nuoresta miehestä (Marsalkka, Lihi ja Henninen) ja heidän tavastaan viettää mukava kesäpäivä.

Elokuva ei ole huippuluokkaa, mutta kyllä se on katsomisen arvoinen. Elokuvan ikäraja jäi toimittajalle epäselväksi, Finnkinon

Varsinaista juonta tai draaman kaarta elokuvasta ei löydä, mutta

mukaan elokuva on K13, Wikipedia näyttäisi leffan yli kolme vuo-

henkilöiden väliset vuoropuhelut ja huumori tekevät elokuvasta

tiaille, mutta trailerissa komeilee K7-leima. Oli miten oli, ihan mu-

katsottavan. Pussikaljaelokuvaa mainostettiin jopa Napapiirin san-

kiinmenevä suomi-leffa.

6

3/2011


Kuka tämänkin keksi?

Huiman nostalgiset kassut Teksti: EMMA NAPARI Huiman pirteässä logossa komeilee sympaattisen nostalginen c-kasetti. Aineettomiin äänitiedostoihin tottuneelle tämä Compact Cassette tai tuttavallisemmin kassu voi haiskahtaa hiukan historialliselta. Mutta huhu kertoo, että C-kasetit ovat tekemässä paluuta: Helsingissä voi törmätä kasettiklubeihin, joissa tanssahdellaan CJ:den johdolla. Mistä nämä kassut sitten ovat oikein kotoisin? Kaseteissa käytetty magneettinauhatekniikka on peräisin jo 1930-luvulta, mutta ensimmäiset varsinaiset C-kasetit valmisti Philips vuonna 1963. Kasetit oli tarkoitettu alun perin puheen tallentamiseen. Pienen kehittelyn jälkeen huomattiin niiden sopivan loistavasti musiikin tallentamiseen. Äänenlaadun kehityttyä 1970-luvulla kaseteista tulikin hyvin suosittuja. Pienen koon ja edullisuuden lisäksi C-kaseteille oli helppo äänittää omat suosikit radiosta ja jakaa ne ystävien kanssa.

IN - OUT

IN

Huiman ilmoittautuminen Makumatkat exoottisiin keittiöihin

Solmut Pönöttäminen

O

Analogiset tallenteet

Huiman johtaja Mikko Roininen ja viestintäjohtaja Janne Haonperä paljastavat, mikä on tällä hetkellä IN ja mikä OUT.

Poliittiset partioblogit

UT

.ppt-partio

3/2011

7


Partiotyylit

Teksti: JANNE HAONPERÄ Kuvat: MIKKO ROININEN

Jepen yhteydessä lokakuussa järjestetystä HuimaGaalasta ei glamouria puuttunut. Vieraat olivat pynttäytyneet parhaimpiinsa, ja jännitys oli käsinkosketeltavaa, kun Akatemia jakoi maailmankaikkeuden ensimmäiset Mikko-pystit.

Timo Miettinen ja Aleksi Kuvaja olivat varautuneet tähtiloistoon.

Tyylikkäästi punaisella matolla

8

3/2011

Emmi Räsänen,

Veera Valkama

Jonna Korhonen

ja Olli Bergström

ja Jenna Jakola

olivat paikalla

poseerasivat leh-

esittelemässä

distön edustajille

tulevaa ensi-il-

punaisella matolla.

taansa, Huimaa.


Kamagallup

Syyskokouksen erikoiset

Teksti ja kuva: EMMA NAPARI

Pärskeen toimittaja uteli Tuusulassa 30.10. piirin syyskokouksen osallistujilta sekä erikoisista että elintärkeistä kokousvarusteista. Sannamari

Ahola,

Hiiden

Oona Rautomäki, Valkealan

Hittavaiset

Kolmisoihtu

Kummallisinta, mikä on sat-

Oudoin mukana ollut esine

tunut mukaan, on varmaan

lienee kynsiviila, tosin ko-

työpäivän jälkeen laukkuun

kouksen aikana ei nyt tullut

jäänyt

lippis,

lukee

viilailtua. Minustakin puhe-

Tärkein

lin on aika ehdoton kokous-

syyskokousvaruste on mi-

varuste, myös lompakko on

nusta ehdottomasti puhelin.

hyvä olla varmuuden varalta,

Seikkailulaakso.

jossa

kun kokouspaikka oli tällä kertaa näin kaukana kotoa.

Alakulttuurit partiossa

Partiomuusikko

Teksti: JOONAS LEHTONEN Kuva: HELMI VILJAMAA

Partiossa iltanuotiot ja kitarasäestys liitetään yleensä yhteen. Jotta iltanuotiolaulut saataisiin säestettyä, tarvitaan kitaran varteen soittotaitoinen partiolainen. Mutta millaisia henkilöitä partiomuusikot ovat? Seuraavassa esittelemme yhden musiikillisia taitoja omaavan partiolaisen, keravalaisen Iikka Puolakan, joka taitaa soittimen jos toisenkin. Kun Iikalta kysyy, miksi hän on partiossa, on vas-

Iikalle on ehtinyt Keravan lippukunnat tulla tutuk-

taus tuttu: ”Koska partion kautta oon päässy ko-

si. Partion Iikka aloitti sudenpentuna vuonna 2002,

kemaan kaikenlaista uutta ja tutustumaan uusiin

jolloin lippukunta oli Keravan Korvenpojat. Sieltä

ihmisiin.” Soittamisen Iikka aloitti 6-vuotiaana al-

hän siirtyi vuonna 2008 Hiiden Hittavaisiin, josta

kamalla käymään pianotunneilla. Pianoa hän jaksoi

taas edelleen Eräkamuihin vuonna 2010. Tulevai-

pimputella vuoden verran, jonka jälkeen hän aloitti

suuttaan partiossa Iikka ei ole vielä ehtinyt suun-

kitaratunnit. 9-vuotiaana Iikka pääsi musiikkiopis-

nitella, mutta tavoitteena on osallistua ainakin ensi

toon jazz/pop-linjalle.

kesän Huima–piirileirille. Tämän syksyn aikana Iikka tulee kuitenkin näkymään vielä esimerkiksi

Tänä päivänä Iikka soittaa bassoa, kitaraa, rumpu-

Huiman promovideolla. ”Mulle olis siellä kuulem-

ja sekä laulaa. Varsinainen moniosaaja siis. Iikka

ma miespääosan rooli varattuna, kai se olis ihan

vaikuttaa kahdessa eri bändissä, musiikkiopiston

mielenkiintonen projekti”, Iikka miettii.

omassa Gizzardissa hän on soittanut kitaraa ja laulanut vuodesta 2006. Gizzardin lisäksi Iikka soittaa

Vapaa-aikansa Iikka viettää kavereiden kanssa sekä

rumpuja myös Kansan Suosikit –yhtyeessä. Bändin

musiikin parissa. Mikäli mies ei ole soittamassa tai

kaikki jäsenet ovat yhtä lukuun ottamatta partio-

partiossa, hän on todennäköisesti kuuntelemassa

laisia

laajaa musiikkikokoelmaansa. Hänellä on hyllyssä yli 300 CD-levyä ja vinyyliä.

3/2011

9


Pärske testaa

Pussit joka kelille

VINKKI

Teksti: MAIJA HUITU ja EMMA NAPARI

pidentää käyttöikää, kun itse makuu-

Kuva: EMMA NAPARI

pussia ei tarvitse pestä niin usein.

Paljon retkeilevän kannattaa harkita makuupussilakana hankkimista. Sisälakana helpottaa pussin huoltoa ja

Valmiiden makuupussilakanoiden hinnat alkavat noin kahdesta kympistä.

Pärske testasi Trekin valikoimista löytyviä kohtuuhintaisia makuupusseja.

Makuupussilakanan voi ommella myös itse tai käyttää tavallista pussilakanaa makuupussilakanana. Trekistä lakanan voi ostaa alle parilla kympillä.

Halti Ultra 6F Haltin Ultra 6 sarjaan kuuluu kolme erikokoista

minun kohdallani se ei ollut toimiva ratkaisu. Kyl-

kesämakuupussia. Testattavana oli sarjan pienin

keä kääntäessä tasku luureineen jäi olkapääni alle

malli F. Valmistajan ja jälleenmyyjien nettisivuilla

ja painoi ikävästi. Jokin pehmeämpi säilytettävä,

pussia suositellaan kesämakuupussiksi erityisesti

kuten nenäliinapaketti, voisi toimia paremmin.

naisille.

Tiedot

Testasin pussia kahdessa eri lämpötilassa. 19–20

Koko 75X200 cm (Suositus nuk-

Makuupussin päälliskangas on puolikiiltävää po-

°C nukkuessa makuupussi oli hyvin lämmin,

kujan maksimipituudesta 175 cm)

lyamidia. Kangas kahisee hieman, mutta ei häi-

mutta ei vielä hiostava. 14–15 °C pussi toimi ok.

Paino: 1 kg

ritsevästi.

Vilukissojen tosin kannattaa tuossa lämpötilassa

koko pakattuna noin 15x35 cm

pukea yöpuvuksi pyjama tai kerrasto.

Kangas: Ultralite R/S DuPont Tac-

Enemmän ärsyttää pussin päällisen

sähköisyys. Voin vain kuvitella kuinka telttaan eksyneet havunneulaset tarrautuvat sähköisty-

tel Ultralite Ripstop Polyamidi.

neen makuupussin pintaan. Vuori tuntuu pehme-

Valmistajan mukaan F-mallissa on lisäeriste jal-

Vuori: Soft Touch Polyester

ältä ja miellyttävältä ihoa vasten. Makuupussin

kopäässä ja rinnan seudulla. Itse en koekäytössä

Täyte: Microtherm microfilament-

vetoketjun pystyy avaamaan molemmista päistä.

huomannut eroa lisäeristeettömään makuunpus-

tikuitu

Vetoketju on joko oikealla tai vasemmalla, jolloin

siin verrattuna.

EN 13537 –standardin mukainen

kaksi pussia voidaan halutessa yhdistää tuplama-

lämpötilaluokitus +13/+9/- 4 °C

kuupussiksi. Pääntien saa halutessaan kiristettyä

Ultra 6F toimii hyvin kesäpussina, mutta sopii

Äärilämpötila: - 4 °C Mukavuus-

nyörillä suppuun.

mielestäni myös syys/talvikäyttöön sisätiloissa.

lämpötila (M): +9 °C Mukavuus-

Loppusyksyn metsäretkille ja talvileireille kannat-

lämpötila (N): +13 °C

taa pakata mukaan paksumpi pussi.

Suositushinta: 99,90€

Makuupussissa on myös sisätasku. Kokeilin kännykän säilyttämistä sisätaskussa, mutta aikanaan

10

3/2011


Deuter Exosphere +2 L

Tiedot Koko 78x205 cm (Suositus

Deuterin kolmen vuodenajan makuupussi yllättää

Tekokuituiset kankaat tuntuivat oikein mukavil-

nukkujan maksimipituudesta

positiivisesti keveydellään ja pienellä pakkaus-

ta, mutta tosin hieman sähköisiltä. Kankaat ovat

200 cm)

koollaan. Makuupussin ohut olemus ei herättänyt

lisäksi joustavia, joten makuupussissa kiemurrel-

Paino: 1,1 kg

alkuun luottamusta, mutta osoittautui, että pussi

lessa ei alkanut ahdistaa, kun pussi venyi sopi-

koko pakattuna noin 15x36 cm

oli testauslämpötilassa n. +10 °C varsin sopivan

vasti. Lisäksi hupussa ja jalkopäässä uloin kan-

Kangas: Tactel 44D Nylon

lämpöinen.

gas hylkii vettä, joten varpaiden kastumista ei

Diamond Ripstop + 70D Nylon

tarvitse pelätä. Makuupussista löytyy myös pieni

Ripstop Dryzone

Varpaille oli tulla vilu, mutta tämä olisi helposti

sisätasku tarrakiinnityksellä ja tämänkin makuu-

Vuori: Deuter Poly-Lite Soft

korjaantunut villasukilla. Suurempi ongelma oli

pussin pystyy yhdistämään toiseen vastaavaan

Täyte: Deuter Thermo ProLoft®

se, että pussista puuttui lämpökaulus, joka olisi

pussiin vetoketjulla.

EN 13537 –standardin mukainen

auttanut pitämään lämmön pussin sisällä, ja syys-

lämpötilaluokitus +8/+2/-12 °C

pussilta kaipaisi jo lämmön pitävyyttä. Kahteen

Syksyisille ja keväisille retkille varsin hyvä, kevyt

Äärilämpötila: -12 °C Mukavuus-

suuntaan aukeava vetoketju sen sijaan oli hyvin

makuupussi, kunhan muistaa ottaa kaulahuivin ja

lämpötila (M): +2 °C Mukavuus-

lämpöeristetty suojalistalla.

villasukat mukaan!

lämpötila (N): +8 °C Suositushinta: 189,00€

3/2011

11


Ai kuka?

Alaleirien johtajat

Kesän 2012 piirileiri Huiman alaleirijohtajat Riikka, Antti, Annariikka ja Kia raottavat hieman Huiman salaisuuksien verhoa ja väittelevät rinkkamalleista.

Teksti ja kuva: MARKUS HAVERI

Vasemmalta Riikka, Antti, Huiman osallistujajohtaja Emmi, Kia ja Annariikka.

Mitä alaleiriä johdat?

Annariikka:

Riikka: Alaleirien nimet julkaistaan vasta

dän tiimissä on neljä huimaa tyyppiä, ja

kainen muistaisi.

partioglögeillä… siihen asti saa odotella, ja

etenkin rakennelmia on mietitty jo pal-

Antti: Meidän alaleiri nyt on vaan vähän

puhutaan väreistä. Minun alaleirini on vä-

jon. Kokouksia on pidetty alaleirinjoh-

muita huimempi :)

riltään liila.

tajien kanssa, oman tiimin kanssa, live-

Annariikka: Meidän on tietysti paras! No

Antti: Vihreän väristä.

nä ja skypessä, viime keväästä alkaen.

todellisuudessa kaikista alaleireistä on

Annariikka: Väriltään punaista.

Kia: Suunnittelu etenee loistavasti! Huimia

tietysti tulossa todella hienoja, mutta kui-

Kia: Sinistä.

ideoita riittää, ideat pitäisi enää vain saada

tenkin erilaisia, joten leirillä alaleirit kyllä

toteutettua.

varmasti erottaa toisistaan.

Oikein

mukavasti,

mei-

Miten leirin suunnittelu etenee?

sellaisen alaleirin iltaohjelman, jonka jo-

Kia: Alaleiri sininen on vain kertakaikki-

Riikka: Hyvin, suurimmat rakennelmat on

Miten alaleirisi eroaa muista Huiman ala-

sesti parhain alaleiri! Alaleiri sinisessä ote-

jo suunniteltu, ja alaleirin iltaohjelman teko

leireistä?

taan kaikki ikäkaudet huomioon ja kaikille

on vauhdissa.

Riikka: Yritän luoda uusmaalaista yhteis-

löytyy varmasti kivaa ja rentouttavaa teke-

Antti: Oikein mukavasti!

henkeä koko alaleiriin, auttaa savuja tu-

mistä.

kemalla ja hauskalla toiminnalla sekä pitää

12

3/2011


Miten oma kädenjälkesi näkyy alaleirillä-

teistä vastausta ei tarvinnut kovin montaa

si?

päivää miettiä, sen verran mielenkiintoises-

Riikka: Portissa ainakin konkreettisesti,

ta pestistä on kyse.

Millaisia terveisiä lähetät alaleiriläisillesi?

mutta pyrin siihen, että näkemykseni näkyi-

Kia: Emmi soitteli ja kyseli, olisinko kiin-

Riikka: Tervetuloa huimaan alaleiriimme,

si kaikissa alaleirin tapahtumissa ja päätök-

nostunut lähtemään Huimalle alaleirin joh-

joka tarjoaa sinulle parhaita muistoja ja

sissä.

tajaksi. Ensin vastasin kieltävästi, mutta

rohkeita ideoita. Alaleirimme ei olisi mi-

Antti: Toivottavasti monessakin asiassa,

Emmi sai minut vielä harkitsemaan asiaa,

tään ilman teitä!

mutta konkreettisimmin rakennelmissa.

ja lopulta vastasin myöntävästi.

Antti: Valmistautukaa huiman koukutta-

Annariikka: Meillä on suunnitteilla minun

Kia: Todellakin!

vaan leirikokemukseen!

käteni muotoinen portti...no ei oikeasti. Kä-

Miten hyvin tunnet muut alaleirinjohta-

Annariikka: Tavoitteeni on tavata teistä

denjälkeni näkyy siinä, että luonteeni mu-

jat?

jokainen. Kuinka monta uutta kaveria sinä

kaisesti meidän alaleirimme toimistossa

Riikka: Antti oli PJ-peruskurssillani kurs-

itse lupaat saada leiriltä?

kaikki tavarat ovat järjestyksessä ja toisaal-

sinjohtajana, tosin sieltä ennemminkin vain

Kia: Huimalla alaleiri sinisessä pääsette

ta siinä että meidän tiimi ei ole pelkästään

tiesin hänet. Muita en entuudestaan tun-

kokemaan palan paratiisia eli “Welcome to

siellä järjestyksessä olevassa toimistossa,

tenut, mutta nyt kun on pari kolme kertaa

paradise!”

vaan siellä missä alaleiriläisetkin on.

jokaisen nähnyt, niin alkaa jo juttu luistaa

Kia: Alaleirin rakennelmissa ja ohjelmissa.

tai jopa lentää.

Ja ai niin, Pestisi tällä hetkellä?

Antti: Riikan ja Kian tiesin entuudestaan,

Riikka: Hiiden Hittavaisten lippukunnan-

Mitä olet viimeksi tehnyt pestissäsi alalei-

Annariikan tapasin vasta tämän pestin

johtaja

rinjohtajana?

myötä. Kaikki ovat tosi päheitä tyyppejä!

Antti: JuVeSi:n lippukunnanjohtaja vielä

Riikka: Pidin tiimilleni tutustumisillan, jos-

Annariikka: Kia, Riikka ja Antti ovat uusia

hetken aikaa. Peruskoulutusryhmän jäsen.

sa tutustumisen lisäksi ideoimme alaleirin

tuttavuuksia, mutta nyt on tavattu ja suun-

Annariikka:

identiteettiä lisää ja tietenkin myös suunnit-

niteltu jo sen verran yhdessä, että tiedän

minulla ei ole tällä hetkellä muita vakitui-

telimme alaleirin iltaohjelmaa.

kollegoideni olevan huimia tyyppejä. Tun-

sia pestejä, mutta kolmen lippukunnan toi-

Antti: Pidimme alaleiritiimin kokouksen.

nen heidät varmasti jo paljon paremmin,

minnassa mukana oleminen pitää kuitenkin

Annariikka: Saimme tiimimme juuri uuden

kun leiri heinäkuussa alkaa.

partioelämän vireänä Huiman ulkopuolella-

jäsenen, joten soittelin hänen kanssaan ja

Kia: Antin olen tavannut pari kertaa aikai-

kin.

kerroin tiimistä ja pestistä. Lisäksi olen

semmin, mutta Riikka ja Annariikka ovat

Kia: Olen tällä hetkellä omassa lippukun-

miettinyt, millä tavalla alaleirimme nimi ja

uusia huimia tuttavuuksia.

nassani JäMe:ssä “pestitön”.

leirissämme.

Toimittajan mielestä leiri ei ole mistään

Rinkka putkilla vai ilman?

Kia: Viimeksi pidimme tiimini kanssa ko-

kotoisin ilman sisäpiirihuumoria ja pientä

Riikka: Ilman, ja mieluiten Osprey! Tosin

kouksen, jossa listasimme mitä varusteita

vinoilua toisia alaleirejä kohtaan. Oletko

itsellä ei ole sen merkkistä _vielä_.

tulemme leirillä tarvitsemaan.

samaa mieltä?

Antti: Putkilla. Tästä ei keskustella!

Riikka: Sehän kuuluu leiriin ja se luo vaan

(Riikka: ANTTI, EI PUTKIRINKKAA... ja

Miten sinusta tuli alaleirinjohtaja?

alaleirin sisällä yhteisyyden tunnetta ja pa-

tästä keskustellaan! Muistaakseni sinulla-

Riikka: Emmi (Uutela) kysyi hommaan.

remmuuden tunnetta. Kaikki me neljä halu-

kin oli ilman putkia oleva rinkka ;)

Sen jälkeen soitin parille vaeltajaystävälle-

amme, että jokainen leiriläinen kokisi juuri

Antti: Älä kettuile kaverille, joka voi myy-

ni, joiden kanssa olen tehnyt paljon yhteisiä

oman alaleirinsä parhaaksi, vaikka mikään

dä tai olla myymättä sinulle sen Ospreyn ;)

projekteja. Kun sain heidät innostumaan,

alaleiri ei kuitenkaan puolueettomasti mi-

Missä olet nähnyt minut anatomicin kans-

uskalsin suostua alaleirinjohtajaksi.

tattuna ponnahtaisi toisen yli.

sa? Kursseilla ja seminaareissa minulla on

Antti: Emmi soitti ja kysyi. Parin viikon

Antti: Ehdottomasti näin!

putkikassi, metsässä Savotta!)

miettimisen jälkeen totesin, että alaleirin-

Annariikka: Olen samaa mieltä! Se ei kui-

Annariikka: Ilman.

johtaja on piirileirin paras pesti!

tenkaan tarkoita mitään sotatilaa alaleirien

Kia: Ilman.

Annariikka: Osallistujajohtaja Emmi otti

välillä, vaan yhteen hiileen puhalletaan lop-

yhteyttä ja kysyi alaleirinjohtajaksi. Myön-

pupeleissä kaikkien alaleirien voimin.

Alaleirinjohtajuuden

lisäksi

teema tulee näkymään konkreettisesti ala-

3/2011

13


Missä hän on nyt?

Högforsin hengessä, Tiina Pusa Teksti: MARKUS HAVERI Kuva: JAAKKO HAAPALA

Tiina Pusan mielestä ei ole huolestuttavaa, että en tiedä, kuka

partiopiirin aktiiviporukka ja toimintatapa muovattiin nuoriso-

hän on. Jos muistaisin Tiina Pusan nimeltä, tarkoittaisi se haas-

järjestön näköiseksi 90-luvun loppupuolella. Kokeneet ja ikäänty-

tateltavani mukaan, että olisin käyttänyt partioaikani arkistojen

neet kuuluvat Tiitun mukaan tukijoiden paikoille, eivät toimintaa

ja pölyisten paperien ympäröimänä sillä välin, kun muut ovat ret-

pyörittämään. Piirinjohtajavuosien aikaista itseään hän kuvailee

keilleet neljän seinän ulkopuolella.

nuoruuden metaforaksi. ”Ehkä pyörä pitää kaikesta huolimatta saada keksiä uudelleen. Toivon, että Uusimaa tarkoittaa yhä uu-

Tiina ”Tiitu” Pusa oli Uudenmaan Partiopiirin johtaja vuosina

den polven mahdollisuuksien paikkaa.”

1996–1997. Piirin partiohistoriallisesti merkittävästä toiminnasta ovat noilta vuosilta Tiitun mieleen jääneet hankeohjaajakurssin

Nykyään Tiitu Pusa jatkaa ihmisenä kasvamista perheen, taiteen

luominen yhteistyössä kattojärjestön kanssa ja Karkkilassa syk-

ja tutkimuksen parissa. Tiitu sanoo kasvaneensa eroon jokapäi-

syllä 1996 pidetyt SP:n Rajalla-kisat. ”Uudellamaalla oli partiopii-

väisestä partiotoiminnasta ja näkee näin olevan hyvä. Kotinsa

rien joukossa jo ennen omaa sukupolveani vallankumousmaine.

keittiönpöydän ääressä Tiitu kertoo kuitenkin yhä saattavan

Ja sitä liekkiä ruokimme innoissamme. Högforsin ruukki Kark-

syntyä partiopoliittisia keskusteluja. ”Minulle partio on ennen

kilassa on paikkana noiden vuosien kiteytymä. Aki Kaurismäen

kaikkea rauhanjärjestö. Kun partiossa piti puhua normin ja nor-

kotistudio sijaitsi siellä. Ehkä se on allegoria, jonka kautta ne

maaliuden mahtumisesta partioon olin ymmälläni. Jos nähdään

vuodet tulisi muistaa. Me olemme kaikki miehiä ja naisia vailla

ongelmana, että partiossa on muslimi, homoseksuaali tai nuori-

menneisyyksiä. Meidän tulisi kohdata toisemme ilman ennakko-

sorikollinen, järjestö on ajautunut kauaksi ytimestään.”

oletuksia.” Högforsin ruukin allegorian hengessä Tiitu suostuu esittämään Entistä piirinjohtajaa pitää kuitenkin pyytää myös muistelemaan,

myös toiveita piirin nykyiselle toiminnalle: ”Keravan nuorisovan-

miltä tuntui valta ja mahdollisuudet muuttaa jotain piirin toi-

kila sijaitsee piirimme alueella. Se on suunta, johon Uudenmaan

minnassa haluamaansa suuntaan. Valta on Tiitulle ”hurja juttu”.

Partiopiirin tulisi katsoa sekä konkreettisesti että vertauskuval-

Sitä himoitsevia hän kehottaa miettimään, mistä moinen himo

lisesti. Partiojärjestön tehtävä ei ole varmistaa, että hyväosaisille

valtaan johtuu.

Uudistamista vain uudistamisen takia Tiitu

pukkaa yhä enemmän pääomaa. Partion tehtävä on luoda olosuh-

luonnehtii kokemustensa perusteella oudoksi oman jäljen jättä-

teita, joissa jokaiseen uskotaan tasavertaisesti ja joissa jokaiselle

misen tarvetta ilmaisevaksi oireeksi. Tiitu kuitenkin jatkaa uu-

annetaan mahdollisuuksia kasvuun.”

disraivaaja- ja vallankumoushengen kiittelyä kertoen, että koko

14

3/2011


e!

la l iu m H u d au

t t i o Ilm

Leirille voivat ilmoittautua tällä lomakkeella ������������� ������ ����� ���������� ������� ������������� ������������� ������������ ������ ��� ���������������� ������������ ��� �������������������������������������������������� ���� ����������� ��� ���������� ������ ���������������������������������������������� ��������� ������������������������ ������� �������������������������������������������� ���������� ��� ������ ���������� ������� ������� �������������������������������������������������� ��

3/2011

15


Ilmoittautumisohje partiolaisille ����������� ����� ��������� ��� ������ ����������� �������������� ��� ���������������� ������������ ��� ����� �������������������������������������������������� ����������������� ��� ���������� ������� ������ ��������������������������������������������������������� ������� ���������� �������� ����������� �������������������������������������������������������������� ������ ��� ���� ��� ���������� ����� ��������� ��� ���������� ������� ������������ ��������� ������������� ���������� ����� �������� ���������� ��������������������� ������������������� ���������� �������������� ������������������ ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������� ������������ ���� ����������� ���������������� ��� ���� ������������ �������������������� ���� ������������������������������������������������������ ����� ������������� ��������� ���� ����������� ��������������� ������������� ���������� ��� ������������ �������������� ������� ��������� ���������������� ��� ����� ���������������������������������������������������� ���������� ��������������� �������� ������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������� ���������������� �������� ������ ���������� ����������������� ����� ����������� �������������������� ��� ������������� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������

 

���������������������������������������������������� ������� ���������� ������ �������������� ������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

Ilmoittautumislomakkeen täyttö     � ���������� ��� �������� �������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   � ���������� ��� �������� ��������������������� ��������� ������� ����������� ������� ����������� ���������������������������������������������  �������������������������������������������� ������� ����������� ������� ����������� �������� ��������������������������������  ��  � ���������� ������ ��� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������ ������� ���������� ������� ����������� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������� ��������������� �����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� € ������������������������������������������������������������������ ������� �������� ���� ������ �������� ������� ���������� ������������ ������������� ��������� ������������� ���������� ����� ������� ������ ������� ���� ���������������������������������������������� ������������� ���������� ������ ��� ��������������� ‚ …‚… ������������ ������������� ���������� ��������������� ����������������� ������ ��������������� ������������� ������������� ������ ��������� �������� ������� ���� ����� ������������� ��������� ��������������� ����������� ����� ���������� ��������� ������������� ������������������������������������������������������� ������� ��������� ��������������� ������ ��� �����������������������������������������������������  ���� ������� ���������� �������� ������� ������������ ���������� ����������� ������������� ����������� ���� �������� ������������� ����� ������ ��� ���������� ������������������������� ������ ���������������� �������������������������������������������������� ���������������� ������������ ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� � �������������������������������������������������� � ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������������� � ��������������������������������������������� � ������������������������������������������������ � ������������������������������������������� � ����������� ������������������������������������������������� � ������������������������������������������������� � �������������������������������������

 

���������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ����� ��� ������������ ����������� �������������� ������������������� �������������������� ������������ �������������� ������ ������� ��������� ��������������� ��������������� ��������� ������ ������������ ����������������������������������������������������� ������ ������ ����������������� �������� ������������ ������ ������������ ����� ���������� ��������������� ���� �������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

 ­­ ������� ������������ ����������� ����� �������������� ����������������������������������������������������������������������������������  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ���������� ��������������� ������� ����������� ������������������������������� ������� ��������������������������������������������������� ������ ������� ������� ������� ����� ����� ����� ���������������������������������������������������

 € ‚  ƒ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������� ���������� ��������� ������� ����� ������ ��������� ������������������ �������������� ����� ��������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������������� ����������������� ���������������� ������� ���������� �������� ����������������� ��������������������� ��������� ������������� ��������� ������������� ����� ������ ������ ������� ��� ���������������� ������� �������� ������� ������� �������� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������� ���� ������������������� ������ ������������������� �������� ������������������� ��������������������������

 ‚€„­ ������ �������������� ��������� ������ ���������� �������������������������������������������������������� ����� �������������� ��������� ���������������� ������� ������������������������������������

… ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������� �����������������������������

  ����������� ��������� ����� ��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������ ��������� ������������� ������������� �������������� ����������� ���������������� ��������������

16

3/2011

­ ������������������������� ��������� ����������� ��� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

 

�

�

�

�

�

������������

�

�

�

�

�

�

���������� �

�

�

�

�

�

��������� �

�

�

�

�

�

�

������������������������������������

�

�

�

�������������

�

�

�

�

�

�

�������������

�

�

�

�

�

����������������������������

�

�

�

�

�

���������������

�

�

�

�

�

�����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������������������

�

�

�

Huima 2012 - Ilmoittautumislomake partiolaisille

����������������������������

�

�

�������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������

�

�

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � ����� � � �

�

�

 � � � � � � � � � � �

����������������������������������������� � � � ������������������������������������������ � � � ������������������������������������������ � � � �������������������������������������������� � � � ���������������������������������������������������� � � ������������������������������������������������ � � ������������������������������������������������������������ � ������ � ������ � ����� � ����� ����� � ����� � ����� � ����� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� � �

 � ������������������������������������ � ���������������������������� � � �����������������������������������������

������ � �

� � �

� � � � � � � � � � � � � � � � ��������������������������������������������� � � � � ������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

����������������������������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � �

� � �

��������������������������������������������������������������������������

�

�

� �

� �

� � � � � � � � � � �

�

�

�

�

    ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � � � �

����� � � � � � ����������������������������������������������� � � ����������������������������������������������� � ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ � �������������������������������������������� � � �������� � � � � � ��������� � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

      

 � ������������������������������������������������������� � � � ������������������������������������ � � � � � ��������� � ������������������� � ������������������������������ � � � � � � ����������������� �

� � � � � ��������������������������������������������������� � � � � � ���������������������������������������� � � � � � � � � � � ���������������������������������� � � � � � ���������������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � ����������������� ������� �

� � � �

� � ������ �����

3/2011

� � � � � � � � � �

17


 ������������������������������������������������������ � � � � � ������������������������������������������������������������������������������������ � ������������������������������������������� � � � � � ���������������������������������������������������������� � � � ����������������������������������������������������� � � � � � � � � � ����������������������� � � � � � � � �

� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

 ������������������������

�

�����������

� � � � � � � ����������������������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

��������� �

������

�

�����

�

���������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������������

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

    ��������������������������������������������������� �

�

�������������

�

�

���������������

�

�

�

�������������

�

��������������������������������

�

�

�

�

�

�

������������������������������������������ �

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� �������

� �

� ��������

� �

� �

� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  ����������������������������������������������������������

���������� �

�

�

�

�

�

�

����������������������������������������������������������

���������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������� �

�

�

�

�

���������� �

������������������������������������

�

� � � � � � � �

� � � � � ������� � � � � � ����������� � � � � � �������� ������������������ � � � � ����������������������������������������������������� � ������������������ � � � � � � � �

� � ���������� � ���������� �������� � ������ � ����� � � � �

��������������������� ������� � ������ � ��������� � ������ � �������� � ������ � �������� �

� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

� � � � � �

�

��������������

��������������������������������������������������������� � �������� � ������� � ������ �

�����������

�

�

�

� � � �

 ������������������������������ � � � �

� � � �

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

������������������������� �������������������� ������������������ �������������������������

�

 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������� � � � � � � � � � � � � � ���������������������������

�

�

�

�

�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� 18 �������������������������������������������������������������������������� 3/2011

�

�

�

�


Myös Roverwayn ilmoittautuminen on alkanut Teksti: KATRI HAUTAJÄRVI

Roverway-faktat: Roverway on partiotapahtuma 16-22 -vuotiaille sa-

Huiman lisäksi ensi kesänä Suomessa järjestetään kansainvälinen Roverway 2012 -leiri samoaja- ja vaeltajaikäisille. Roverway on kansainvälisin Suomessa koskaan järjestetty leiri.

moajille ja vaeltajille. Partioliikkeen maailmanjärjestö WOSMin (World Organization of Scout Movement) ja Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGSin (World Association of Girl Guides and Girl Scouts yhteistyössä järjestämä Roverway on Eurooppalainen tapahtuma, joka järjestetään joka kolmas vuosi. Aiemmin se on järjestetty Portugalissa, Islannissa ja Italiassa, nyt vuonna 2012 se on Suomessa! Partiolaiset ympäri maailmaa ovat Suomessa 20.-28.7.2012. Roverway koostuu nelipäiväisistä poluista, jotka pidetään eri puolella Suomea sekä nelipäiväisestä leiriosasta, joka pidetään Evon suurleirialueella. Tapahtumaan odotetaan 4000 osallistujaa.

Euroopan kansainvälisin partiotapahtuma kesällä 2012 on Roverway, joka järjestetään Suomessa. Tapahtuman valmistelut etenevät hurjalla vauhdilla, osallistujien ilmoittautuminen on jo alkanut. Suomen joukkueen johtajana toimii energinen Ville Tarhala, Hämeenlinnalaisesta Kaskenkaatajat -lippukunnasta. Aikaisempaa kokemusta kansainvälisistä partiotapahtumista hänellä on esimerkiksi Chilen ja Englannin Jamboreelta sekä leirimatkalta Nepalista. Roverway on huippujuttu ja Ville on innolla mukana! Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Suomen Partiolaisten internet -sivujen kautta osoitteesta www.partio.fi/roverway. Kannattaa ilmoittautua ajoissa, sillä kotimaisia osallistujia voi olla vain 25 % kaikista noin 4000 osallistujasta,

se jos mikä on tae tapahtuman kansainvälisyydestä. Kansainvälisyyden tuntua saadaan jo ensi keväänä kun eri kansallisuuksista koottujen heimojen jäsenet tutustuvat toisiinsa. Varsinainen tapahtuma alkaa heinäkuussa 2012, jolloin Roverway näkyy ja kuuluu Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä huikeiden aloitustapahtumien merkeissä. Aloitustapahtumasta siirrytään Poluille eri puolille Suomea. Polkujen aiheet ovat luonto, taide ja kulttuuri, yhteiskunta ja seikkailu. Mahdollisuuksia on laidasta laitaan, valittavana on muun muassa vaelluksia ja purjehduksia, tutustumista suomalaisiin perinteisiin, joista et ehkä ole kuullutkaan sekä haastavia seikkailui-

ta eri puolilla Suomea. Yksi poluista tulee sijoittumaan naapurimaahamme Viroon. Mikä polku on sinun valintasi? Polkujen kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www.roverway.fi/paths . Suomen joukkue huomioi parhaansa mukaan ilmoittautuneiden polkutoiveet. Tapahtuma ei todellakaan pääty polkuihin, vaan siitä alkaa kaikille heimoille yhteinen nelipäiväinen leiriosio Evolla. Leiriosion päätyttyä uusien ja vanhojen partiokavereiden kanssa ollaan yhteydessä RoverMomemtumin merkeissä. See.feel.follow: www.roverway.fi PS. Roverwayllä voit tavata myös Suomen pääministeri Jyrki Kataisen, tapahtuman suojelijan!

3/2011

19


Reportaasi

Sivari on sankari partiolaiset palveluksessa Teksti: SAMULI REUNAMO

Pärske keskusteli maanpuolustusvelvollisuuden suhteesta partiolaisiin Sipoon Hukkien Iikka Salmelan kanssa.

Maanpetturi. Pitkätukkakommari. Lihava ja laiska. Kaikkea tätä ei järjen mukaan partiolaisen kuuluisi olla. Niin kuitenkin usein sanotaan siviilipalvelusmiehistä, tästä eteenpäin sivareista, joiden joukkoon tiettävästi kuuluu myös partiolaisia. Samuli Reunamo: ”Ikuisuuskysymys: miksi ei armeijaa?” Iikka Salmela: ”Aseistakieltäytymiseeni on monia syitä. Ideatason syitä ovat skeptisyys puolustusvoimien rauhanjärjestö-leimaa kohtaan, kritiikki puolustusbudjettia kohtaan ja yleisesti pasifistiselta tuoksahtava elämänkatsomus. Konkreettiselta puolelta voisin mainita auktoriteettikammon ja vapaamman välivuoden.” Partio pohjaa sotilasarvoltaan kenraalin ajatuksiin poikien kasvattamisesta. Jokainen meistä on antanut partiolupauksen, jossa luvataan rakastaa omaa maatansa ja maailmaa. Samuli: ”Oletko antanut partiolupauk-

20

3/2011

sesi hyvällä omallatunnolla? Rakastatko maatasi, jos tänne vyöryy ensin Venäjä ja sitten USA?” Iikka: ”Partiolupauksessa on pari minulle vaikeaa kohtaa. En ole koskaan ollut sinut maani kanssa, enkä hurjissa kuvitelmissanikaan voisi sanoa rakastavani sitä. Kysymyksesi on siis helppo; en rakastaisi (uhkaskenaariosi toteutuessakaan).” Samuli: ”Entä miten partiotoverisi ovat suhtautuneet asiaan? Olen kuullut tarinoita isoisistä, jotka eivät ole katsoneet lapsenlapsensa silmiin kuukausiin sen jälkeen, kun kuulivat hänen jättävän armeijan väliin. Lippukunnassasi Sipoon Hukissahan on peräti yksi erikoisrajajääkäri, mikä vaatii sekä kovaa motivaatiota maanpuolustukseen että kovaa kuntoa.” Iikka: ”Meitä on Sipoon Hukissa tosiaan moneen junaan, mutta lähinnä tuohon Vekaranjärvelle matkaavaan. Läheisimmille tovereilleni asia on ollut selviö jo pitkään, eivätkä muutkaan ole valintaani juuri karsastaneet. Kyseisen

erikoisrajajääkärin kanssa olemme käyneet jopa pari ihan hyvää keskustelua maanpuolustusasioista. Ainoa laatuanihan minä silti yhä olen.” Samuli: ”Totaalikin olisi siis ollut vaihtoehto? Iikka: ”Harkitsin aikoinaan totaalikieltäytymistäkin vaihtoehtona. Ajattelin kuitenkin sivarin olevan paremmin lähisuhteitani ylläpitävä vaihtoehto.” Samuli: ”Kiistatta!” Valtio on ovelin keinoin saanut sivarin kuulostamaan kamalalta vaihtoehdolta. Kuukauden kestävä koulutusjakso pidetään Lapinjärvellä, joka nimestään huolimatta sijaitsee lähellä Loviisaa, reilun tunnin bussimatkan päässä pääkaupungista. Samoin puheet vanhusten peppujen pyyhkimisestä elävät sitkeästi. Samuli: ”Mulla on aika jees palveluspaikka tulossa, menen konserttitalolle musatekniikkaa kasaamaan.”


TOTTA VAI TARUA

SIVARISTA Sivari kestää 13 kuukautta. Tarua: sivari kestää 362 vuorokautta, eli ei yhtään sen kauempaa kuin pisin varusmiesaikakaan. Intistä pääsisit puolella vuodella. Totta/tarua: ei todellakaan välttämättä. Vaikka ei olisi kiinnostusta tai motivaatiota, saatetaan aliupseerikouluun vain tyrkätä. Monet kyllä pääsevät. Iikka: ”Vanhainkodeille löytyy siis oikeasti myös varteenotettavia vaihtoehtoja.” Samuli: ”Millaisia sun hommat on Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ollut?” Iikka: ”Hommia voisi kutsua vaihteleviksi. Päätoimeni on postin lajittelu ja lähettely, niin talon sisälle kuin ulkopuolellekin. Loppu toimenkuvastani koostuu eri työntekijöiden akuuteista tarpeista.” Palveluspaikaksi todellakin käy mikä hyvänsä yleishyödyllinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pystyy tarjoamaan noin 8 tuntia päivässä työtä sekä maksamaan päivä- ja ruokarahat. Toimittaja haki palveluspaikkaa useista teattereista ja taidepäiväkodeista, kunnes viimein tärppäsi. Samuli: ”--- Oman lippukunnan hallituksessakin vitsailtiin, että nyt löytyi lippukuntalehdellekin täysipäiväinen päätoimittaja.”

Facebookista sain kerran lukea sivarikaverin päivityksestä seuraavaa: Duunikaveri sano kerran että maailmankaikkeuden arvokkain aine on Helsingin Kaupungin työntekijän hiki, harvinaisuutensa vuoksi. - Nimimerkillä duunipäivät facebookissa viettäjä Siviilipalvelusmiesten valtavaa potentiaalia ei hyödynnetä lainkaan tarpeeksi. Esimerkiksi Saksassa ennen lainmuutosta sairaalat, päiväkodit ja vanhainkodit pyörivät pitkälti sivareitten voimin. Saksan malli oli myös se, että 70 prosenttia ikäluokasta kävi sivarin. Jos joku meni armeijaan, hän oli luuseri: ei kai ny sinne kukaan mene, etkö sä päässyt sivariin? Iikka: Oikeastaan tilanne on työnantajan kannalta paras mahdollinen; lähes ilmaisella työntekijällä voi 11 kuukauden aikana teettää kosolti tylsiä rästihommia.

Sivarit on homoja ja hippejä. Tarua: ei ainakaan minun erässäni ollut kuin muutama pötkyläpää, pitkätukkia oli kourallinen. Jos lähdetään katsomaan nuorisokulttuurien kannalta, oli hevareita paljon. Ihan hyödytöntä mennä sivariin. Jos tulee sota, sut pistetään rintamalle kumminkin. Tarua: enää vuodesta 2008 saakka tämä ei ole ollut mahdollista. Sivarit toimivat muun muassa väestönsuojelutehtävissä sotatilassa. Tätä varten koulusjaksokin periaatteessa on. Elämääsi tuhlaat kun vuoden olet jossain kituuttamassa palkatta. Totta/tarua: tämä riippuu kokonaan palveluspaikasta. On eri asia mennä presidentin kansliaan silppuamaan papereita ja keittämään kahvia kuin esimerkiksi mennä Suomen Partiolaisiin järjestämään seuraavaa Finnjamboreeta. Esimerkiksi. Mahdollisuuksia on lukemattomia.

3/2011

21


Artikkeli

Välivuosi ulkomailla Valmistumisen jälkeen kaipaa usein vaihtelua koulukirjoihin ja tiedon pänttäämiseen. Jos Siwan kassa ei kuitenkaan houkuttele ja maailmaa haluaisi päästä näkemään, löytyy useita vaihtoehtoja. Itse päätin lähteä au-pairiksi Englantiin. Aluksi on hyvä selventää, että au-pair työskentelee, asuu ja elää perheessä. Työpaikka voi sijaita missä päin maailmaa tahansa ja jopa Suomeen tulee useita au-paireja vuosittain. Asianmukaista korvausta vastaan työnkuvaan kuuluu lastenhoito sekä kevyet kotityöt, usein myös ruuanlaitto.

Perheen

löytämiseen

voi

käyttää välitystoimistoa, mutta Internet toimii aivan yhtä hyvin, kunhan muistaa olla vähän varuillaan. Myös yhteydenotto edelliseen au-pairiin voi auttaa luomaan realistista kuvaa tulevasta perheestä. Oma hakuprosessini sujui erittäin yksinkertaisesti: profiili nettisivulle, kiinnostava yhteydenotto, sähköposteja puolin ja toisin, ja lento oli bookattu. Viimeisenä iltana suoritettu paniikkipakkaus osoitti erittäin loogista ajattelua ja lentokoneen ehtiessä Englannin ilmatilaan ensimmäinen asia mielessäni oli unohtunut sateenvarjo. Lentokentälläkin löysin syyn hätääntyä, sillä eihän minulla ollut minkäänlaista muistikuvaa host-isän ulkonäöstä. Kuvan hänestä olin nimittäin nähnyt viimeksi pari kuukautta sitten. Lopulta pääsin turvallisesti autoon, vaikka ensin yritinkin mennä sisään väärältä puolelta,

22

3/2011


ja matka kohti uutta kotia alkoi. Olihan se

Pari viikkoa sitten toinen perheen lapsista

- anteeksipyytelystä kun ei siskon vierailun

melko uskomaton fiilis.

kertoi illallispöydässä vanhemmilleen, että

aikana meinannut tulla loppua. Sekä olen

haluaisi liittyä paikalliseen partiolippu-

tietysti kehittynyt huomattavasti englannin

Perhe oli juuri niin hyvä kuin osasin odot-

kuntaan. Harrastus on kuulemma suosittu

kielen puhujana. Tämän tekstikin kirjoitta-

taa, ja vaikka kieli sekä uudet tavat tuotti-

ja kaverit olivat pyytäneet häntä mukaan,

minen olisi luultavasti sujunut mutkatto-

vat aluksi ongelmia, opin nopeasti ja niin

kun uusille lapsille olisi nyt tilaa. Hän pu-

mammin englanniksi, mutta välillä on ihan

koti kuin Cambridgen keskustakin tulivat

hui aiheesta tovin jos toisenkin ja yritti

hyvä harjoitella omaa äidinkieltään. Vaikka

tutuiksi. Kavereita löysin nopeasti Face-

vakuutella vanhempiaan (koska sellainen

ihan varmuuden vuoksi, että en sitten vain

bookin au-pair yhteisön kautta (Internetille

hän nyt sattuu olemaan - aina äänessä) ja

joudu suomen kielen alkeet –kurssille, kun

kiitos), eikä aikaakaan kun puhuin englan-

nämä suostuivat harkitsemaan asiaa. Par-

olen taas kotona.

tia ilman kummempia takelteluja. Eriskum-

tiokolo kuulemma sijaitsee pelastusarmei-

mallisia asioita tästä uudesta kulttuurista

jan tiloissa kylän pääkadulla, joten matka-

On selvää, ettei jokainen au-pair -kokemus

kuitenkin panin merkille aina silloin tällöin

kaan ei olisi liian pitkä. Aiheesta ei ole sen

voi olla yhtä positiivinen kuin minun, sillä

niitä kohdatessani: sisäänpäin aukeavat

koommin puhuttu, mutta saattaahan tuosta

joskus niin koti-ikävä kuin kurjat olosuh-

ovet, kymmenminuuttiset sadekuurot, kak-

innokkaasta pikkutytöstä vielä partiolainen

teetkin yllättävät. Näihin ongelmiin voin

sikerroksiset bussit, kapeaakin kapeammat

tulla.

kuitenkin antaa neuvon: etsi kavereita!

tiet ja tietysti nurinkurinen liikenne, hymyi-

Loppujen lopuksi he ovat niitä, joiden kans-

levät ja kohteliaat ihmiset sekä kummalliset

Kaupungin keskustassa en ole partiolaisiin

sa olet lähes joka päivä, jotka ymmärtävät,

kaksipiippuiset hanat.

törmäillyt, mutta girl scout cookies ovat

joihin tulet pitämään yhteyttä loppuelämäsi

erittäin tunnettu herkku kaiken kansan kes-

ja joiden luona tulet vierailemaan ympäri

Uuteen elämään totutellessa en tullut aja-

kuudessa. Näin syksyn tullen niitä aletaan

maailmaa. Tietysti hätätilanteessa voit aina

telleeksi Suomeen jääneitä harrastuksia-

taas myydä ja ehkäpä minäkin saan siinä

vaihtaa perhettä, jolloin taas ystävät tuke-

ni, kuten partiota tai kuvataiteita. Lasten

samalla oman maistiaiseni. Tai ehkäpä in-

vat ja tarjoavat kodittomalle majapaikkaa.

kanssa piirtelin merenneitoja harva se päi-

nostun leipomaan ystävieni kanssa au-pair

Jos on tarpeeksi rohkea ja ennakkoluu-

vä, mutta partiosta muistuttivat vain sähkö-

– keksejä, jotka sisältäisivät ainakin tupla-

loton, kuten partiolaiset tunnetusti ovat,

postiini aika ajoin tupsahtava Purske sekä

määrän niin vaaleaa- kuin maitosuklaata.

voi kokea vaikka mitä upeaa. Suosittelen

partion jäsenmaksulasku. Yritin kyllä etsiä

Ne olisivat luultavasti kaivattua vaihtelua

todella kaikille vähänkin au-pairiksi läh-

tietoa paikallisista lippukunnista, mutta

niiden ainaisten markettikeksien tilalle, joi-

temistä harkitseville: tehkää se! Ette tule

tänne saapuessani lähes kaikki harrastus-

ta me yleensä napostelemme joen varrella

katumaan!

toiminta oli jo kesätauolla. Sattui kuitenkin

istuen ja naureskellen.

niin, että tutustuin puolalaiseen tyttöön,

Best regards,

joka oli enemmän kuin innokas jakamaan

Au-pair -ajastani ei ole vielä kulunut puo-

partiokokemuksia ja puhumaan jopa lippu-

liakaan, mutta voin jo täysin rehellisin

kuntayhteistyöstä. Tapaaminen, jota olin

mielin todeta tämän olleen elämäni paras-

etukäteen hieman jännittänyt, osoittautui-

ta aikaa. Olen saanut uskomattomia uusia

kin varsin mukavaksi - partio yhdistää.

ystäviä, tutustunut uuteen kulttuuriin ja

xxxx Johanna Korhonen

saanut siitä huomattavan paljon vaikutteita

3/2011

23


Lippukunnan kynästä

RaMe-gourmet ruokki kotiseutuväkeä Teksti: PEKKA VALKONEN (RaMe) Kuvat: MATTI LUOKOLA Nurmijärven kirkonkylässä vietettiin lokakuun puolivälissä Nurmijärvi-päivää messuineen, päiväjuhlineen ja ennen kaikkea kotiseutupäivällisineen. Viimeksi mainitusta vastasi viime vuoden tapaan Rajamäen Metsänkävijät. Koko pitkä menu valmistettiin alusta alkaen itse, vain lampaan teurastus ja lohien kalastus jätettiin ammattilaisille! Viime vuonna RaMen valmistamaa gourmet-ruokaa nautti runsaat 50 henkeä. Sen verran maine oli kiirinyt, että nyt päästiin reilusti toiselle sadalle!

Perttu Pihlajaviidan ja Outi Mäkelän taitavissa käsissä

Alan ammattilaisten Riitta Syrjän ja Perttu Pihlajaviidan johdolla syntyi toi-

syntyi mm. alkukeitto.

nen toistaan herkullisempia ”partioäitien ja -isien valmistamia kotiruokia puhtaasta luonnosta”, kuten tilaisuuden mainos ylisti. Menusta löytyi mm. Jyrskyn luomulampaanpaistia, Taula-Timon savulohta ( joka savustettiin suoraan pitopöytään juhlapaikan pihalla), Auvisen ihania silakoita, Piatun salaista sienisalaattiia, Pertun parempaa punajuuriohrattoa ja paljon muuta. Myös leivät leivottiin ja paistettiin paikanpäällä. Jo aiemmin syksyllä kerättiin suppilovahveroita sienikeittoon. Viime vuonna lippukunta järjesti hygieniapassi-kurssin, joten senkin suhteen asia oli kunnossa. Nurmijärvi-päivän järjestelyistä vastasi RaMen ohella Nurmijärvi-seura, seurakunta ja kunta. Vaikka oli urakka iso, päivällinen jätti myös mukavasti

Miina Tuure (vas.) ja pääkokki Riitta Syrjä asettelivat

rahnaa lippukunnan kassaan.

uunilämpimät valkosipuliperunat omalle paikalleen.

Johtajakahvilan juttusarja

Taidekahvila Karhu

Taidekahvila Karhu on Huiman oma johtajakahvila. Kahvilamme

Teksti ja kuva: PERTTU PIHLAJAVIITA

siin. Tästä pitää huolen RAME9001-laadunhallintajärjestelmä. Maa-

tarjonta vastaa jopa vaativimpien uusmaalaisten johtajien toiveiilmanmusiikin discossa voit antautua villien rytmien vietäväksi.

Kahvia, musiikkia ja hyvää tunnelmaa. Sympaattisia elämän nautintoja kaikille aisteille Huimalla.

Kahvilassamme on tilaa myös rauhoittumiseen. Kahvin ääressä gallerian nurkassa voi vaikkapa selata vanhoja Pärskeitä ja muistella kuka olikaan mystinen Aapo Gustav Yrjänä Sandels? Kahvilan keittiötiimi puolestaan vastaa herkkusuiden huutoon. Huhuja ennenmaistamattoman herkullisista toasteista on liikkeellä. Keittiötiimimme valmistaa myös paikan päällä paistetut uunituoreet Huimamuffinssit! Be prepared! Tunteella ja taidolla syntyy hieno ja täyteläinen, jäljittelemätön Taidekahvila Karhu

24

3/2011


Erikoislaatuisin partiomuistoni

Lököjotos, partiomaailman vasen pakara Teksti: JOONAS LEHTONEN Toukokuinen kesäaamu, Tikkurilan juna-asema. Viisi partiopoikaa

teista tavaraa. Siksi olimme taas ahertaneet tovin salakätköjemme

marssii laiturille rinkat selässä. Ei sinänsä mitään erikoista, mut-

kanssa. Turhaahan se oli, sillä aikaisemman vuoden kokemuksen

ta näiden vaatetus herättää suurta ihmetystä. Kaikilla on Rooman

perusteella kilpailun valvoja, Suopoliisi, ei uskonut meihin muka

Valtakunnan aikainen asustus, lisäksi viimeinen on pukeutunut

puhtaisiin pulmusiin, vaan tarkistuksia jatkettiin kunnes vihdoin

naiseksi ja paljastavan toogan alta vilkkuu pinkit bokserit. Lisäksi

rullatun makuualustan sisään tehty salakätkö paljastui. Noh, aina-

kaveruksilla on mukana puhallettava lammas. Herää kysymys, mi-

kin kantamukset kevenivät kun Trangia oli poissa pelistä.

hin partioliike on mennyt? Lökön rastitehtävät ovat aina olleet hauskoja ja kekseliäitä, kukaPartioliikkeen menoista en tiedä, mutta nämä kaverukset suunta-

pa ei haluaisi tehdä kylmään suo-ojaan patoa vartion jäsenillä tai

sivat Joensuussa järjestettävään hieman erilaiseen pt-kisaan, Lö-

kaivaa maajussin kadonneita koruja suohon hukkuneen lehmän

köjotokseen. Lökö on Joensuun Eräsissien järjestämä jokavuotinen

rektumista? Mikäli oikeat pt-kisat eivät maistu, on Lököjotos hyvä

voimankoitos. Olimme toista kertaa kisaamassa, joten tiesimme

vaihtoehto. Ja sen voin sanoa, että Hiipivä Haamu on siveellinen

käytännöt. Kisat alkavat aina turvatarkastuksilla, sillä Joensuu-

pyhäkoulun retki Lököjotokseen verrattuna.

laista suoperää pilaamaan ei saa tuoda mitään ruotsalaisvalmis-

Kotipaikka: Uusimaa

Uusmaalaisena Oulussa Teksti: RIINA HAAPALA Kuva: MIKKO ROININEN Elokuun lopulla pakkasin omaisuuteni verrattain lyhyellä varoitusajalla rinkkaan, hyppäsin junaan ja löysin itseni Oulusta. Uusi kaupunki, uudet ihmiset ja uusi koulu. Olen luokallani ainoa Uudeltamaalta. Uusmaalaisuus on vaikuttanut identiteettiini vahvasti, vaikka huomasin sen oikeastaan vasta pois lähtiessäni. Yhtäkkiä olenkin se, joka puhuu oudosti. Olen se, joka on kaukaa oudosta paikasta. Uusmaalainen partioidentiteettini ei kuitenkaan pääse Pohjois-Pohjanmaallakaan katoamaan, siitä pitää huolen erityisesti lippukunnanjohtajuus kotilippukunnassani. Etäisyys asettaa haasteita, mutten siitä huolimatta ole kertaakaan harkinnut loikkaavani oululaiseen lippukuntaan. Kai sitä sen verran vahvasti on kotilippukuntaansa leimautunut. Voin sanoa olevani ylpeä uusmaalaisuudestani, etänäkin.

3/2011

25


Vinkkipankki paperipartioon

Johda porkkanalla Teksti: RIINA HAAPALA Jokaisen lippukunnanjohtajan painajainen on hallituksen kokous,

Karkkien jako on yksinkertaista. Mikäli huivinkäyttökulttuuri on

jossa kukaan ei osallistu. Kukaan ei halua kommentoida, päättää

päässyt lippukunnassa repsahtamaan, ensimmäisen karkin voi an-

tai ottaa vastuuta ja kokouksen jälkeen välttämätön eines on pään-

taa kaulassa olevasta partiohuivista. Jokaisesta kommentista ja

särkylääke. Miten motivoida nuokkuvat osallistumaan? Kokeile

mielipiteestä saa karkin, pestiin lupautumisesta kaksi. Valta kar-

kokousporkkanoita.

keista on kokouksen puheenjohtajalla.

Osta iso pussi karkkia. Jos kokoustajia on paljon, osta toinenkin.

Kun käytäntö on voimassa useammassa kokouksessa, johtajisto

Laskuta lippukunnalta kokouseväinä. Karkit toimivat normaalien

ehdollistuu kommentoimaan ja lopulta kokousporkkanat voidaan

kokouseväiden rinnalla porkkanoina, joilla johtajat houkutellaan

jopa poistaa käytöstä. Porkkanoiden uudelleenkäyttö on tietenkin

osallistumaan. Muista, ettei kokouseväissä tule olla karkkia pork-

aina mahdollista.

kanoita häiritsemässä.

Kuokkavieraat

Hittavais-pippaloissa kuokkimassa! Teksti ja kuvat: JOONAS LEHTONEN Hiiden Hittavaiset Keravalta juhli sunnuntaina 9.10. 20-vuotista taivaltaan. Vajaa parisataa juhlavierasta saivat nauttia hyvin huikaisevasta ja etenkin HiHimäisestä ohjelmasta, johon sisältyi niin pienten sudenpentujen esityksiä kuin yhteisleikkejäkin. Unohtamatta tietenkään pientä historiikkia valokuvien ja videoiden muodossa. Koko juhlan kruunasi kahvitus korean Hittavaiskakun kera! Kakku näytti maistuvan kuokkavieraan lisäksi myös muille juhlijoille, sillä se loppui hyvin nopeasti. Onneksi tähän oli varauduttu ja uudet kakut ( joista tosin puuttui hieno HiHi-logo) saatiin nopeasti pöytään. Kuten kaikissa partiojuhlissa kuuluu olla, myös Hittavaisten pippaloissa oli hieman virallista pönötystä juhlapuheiden ja ansiomerkkien jakamisen muodossa. Hittavaisjohtajistoa palkittiinkin runsain mitoin. Suurimman tunnustuksen sai HiHin entinen lippukunnanjohtaja sekä yksi perustajajäsenistä, Charlotte ”Lotte” Malkakorpi, joka sai Suomen Partiolaisten myöntämän Hopeajoutsenen tunnustuksena loistavasta työstä partiotoiminnan eteen! Pärske onnittelee!

26

3/2011


Partiolaisen huone

Hukan huoneessa

Viestintäministeri Antti Koistisen (SiHu) soluhuone

Teksti ja kuva: SAMULI REUNAMO

ti, vaikkakin aavistuksen verran epäjärjestyksessä.

ei ole mikään poikamiesboksi. Vaikka hän ei ole siivonnut, ei sille huomaa juuri tarvetta – se on siisHuoneesta huomaa heti: täällä asuu musiikkia harrastava partiolaisteekkari. Partiokaman lisäksi huoneessa on kaksi kitaraa, 12- ja 6-kielinen. Huoneen nurkassa on midi-kosketinsoitin. Teekkarin huoneeksi sen tunnistaa siitä, että pöydällä on peräti kolme tietokonetta. Vierailijan vedettyä päätelmät huoneen asukista sisustuksessa kiinnittää huomion opiskelijasolun varsin epätyypillinen valaisin: kristallikruunu. Mistä Koistinen on sellaisen saanut? ”No se tuli mummolasta, Heinävedeltä. Se oli siellä mummin ja vaarin talossa, mut ne nyt vähän niinku on kuollu, niin se pääty sit tänne.” Kun katsoo tarkemmin, huomaa, että kruunussa on vain kolme lamppua, vaikka paikkoja on viisi. Koistinen kertoo tarinan siitä, kuinka kerran oli sytyttänyt valot niin, että kruunussa oli viisi lamppua: koko solusta olivat palaneet sulakkeet. Partio suorastaan tunkee huoneen joka nurkasta silmille: ovessa roikkuu partiopaita ja -huivi, tuolinselkämyksellä lojuu Sipoon Hukkien huppari, löytyypä kirjahyllystä muutama vanha Pärskekin. Samaten valmiiksi pakattu Haglöfsin reppu, sillä Koistinen on heti haastattelun jälkeen lähdössä piirihallituksen kokoukseen ja Jeppeen.

3/2011

27


Partiopoliittinen broileri

Säbätoimitsija ”Haetaan kadonneita toimitsijoita salibandy-, taitoluistelu-, ringet-

”Kyllä se olen minä, joka lasta innostaa, kun tulee se hetki, ettei

te- ja jääkiekkokenttien laidoilta. Vaaditaan pitkäjännitteisyyttä ja

säbä kiinnosta. Sanon, että jaksa nyt. Ja kun lapsesta tuntui tylsältä

kykyä integroitua haastavaan ympäristöön. Tarjotaan monipuolisia

olla puolustaja, valmentaja sanoi, että ne syötöt ovat paljon ko-

elämyksiä ja oman elämäntilanteen mukaan kehittyvä tehtäväkent-

vempi juttu kuin varsinaiset maalit. Sitten yhdessä lasketaan niitä

tä.”

syöttöpisteitä. Ne ovat kyllä tosi tärkeitä”, säbätoimitsija kuvasi.

Edellä olevaa ilmoitustekstimallia saa vapaasti käyttää. Se olisi

Kun puhe kääntyi muihin harrastusvaihtoehtoihin, hän jatkoi: ”En

suorastaan suositeltavaa, sillä partiolaisia on koko ajan vähemmän

mä tiedä, mitä siellä partiossa oikein tapahtui. Se toinen vetäjä,

ja ratkaisu on säbätoimitsijoissa.

ilmeisesti se aktiivisempi, lopetti. Kyllähän sen ymmärtää, että nuorilla on muutakin. Opinnot ja kaikkea. Mutta en mä viitsinyt

Säbätoimitsija on pienen pojan tai tytön vanhempi, joka jo lapsen

meidän lasta siellä pakolla pitää. Sen kaveritkin lopettivat.”

ollessa kuusivuotias soitti paikalliseen partiolippukuntaan ja sai lupauksen sudenpentulauman jonopaikasta. Hän oli onnellinen,

Tarinoitahan riittää. Niitä on kerätty myös erilaisiin tutkimuksiin.

että oli tajunnut soittaa vuoden etukäteen, jotta koulun alkaessa

Partiota on muutettu niin, että kaikki olemassa olevat asiat on myl-

lapsi voisi aloittaa kehittävän harrastuksen.

lätty läpikotaisin. Uskotaan, että kun tuote on kunnossa, niin se riittää.

Lapsen lauman vetäjät olivat aktiivisia. Säbätoimitsija oli vaikuttunut partiosta tulevista ohjeista ja tiedotteista. Hienoa oli huomata,

Jos yhtään on perehtynyt liikkeenjohtamisen saloihin, tietää, että

että lapsi lähti intoa puhkuen harrastukseen ja saapui sieltä kaiken-

uskomus on täyttä roskaa. Tarvitaan tehokkaat myynti- ja jakelu-

laisia tarinoita kertoen. Tuli ensimmäisen yöretken aika. Sitä jänni-

kanavat. Tarvitaan markkinointiviestintää. Tarvitaan tuotetukea.

tettiin kovasti yhdessä. Hyvästä valmistautumisesta johtuen lapsi

Tarvitaan säännöllistä ja systemaattista palautteenkeruuta niin

ei osannut jännittää ja asiat olivat luistaneet. Lapsen into kasvoi.

asiakkailta kuin tekijöiltä. Ennen kaikkea tarvitaan ryhtiä tarttua havaittuihin epäkohtiin ja tehdä niiden aiheuttamat parannustoi-

”Kyllä partio on hyvä harrastus”, sanoi säbätoimitsija. ”Kaikista

menpiteet. Se on laadukkaan toiminnan elinehto.

vaikuttunein olen siitä, että ihan nuoret vetävät ja organisoivat koko homman”, hän jatkoi kertoessaan lapsensa harrastuksesta työpai-

Muutettaisiinko taas uusi ohjelma, ikäkaudet ja vaatetus? Entä or-

kan lounasravintolassa.

ganisaatiorakenne? Entä jos vain kysyttäisiin, mikä mättää, ja tartuttaisiin toimeen? Ja

Tuli kesäloma ja lapsi kävi lyhyesti partioleirilläkin. Sudenpentulau-

sitoutettaisiin säbätoimitsijat mukaan oman kokoisiinsa pesteihin?

ma oli kasvanut, sillä alkuperäisten lasten kaveritkin olivat halunneet tulla mukaan. Toiminta oli niin innostavaa.

Silmäke

Lasten harrastuksista tuli taas puhetta työkaverin synttärikakkua

Wikipediasta:

syötäessä seuraavan joulun jälkeen: ”Ei se meidän lapsi enää tykän-

silmäke

nyt olla siellä partiossa. Salibandy on paljon kiinnostavampaa. Mi-

1. kohta, jossa vesisuoni tulee maanpinnalle

näkin olen nykyään toimitsija. Lasken aina matseissa pisteitä. Sitten kotona aina jutellaan matsien tilanteista ja erotuomarilinjauksista.”

28

3/2011


Vallan kahvassa

Partiossa ei ole arkea Teksti: KIM ”KIMBLE” SETÄLÄ Kuva: MIKKO ROININEN

Partiolaisella ei ole arkea harrastuksensa parissa. Varsinkaan meil-

Toivoisin kovasti, että jokainen lippukunnassa toimiva, joka tuntee

lä piirihallituksessa. Joka päivä saa kohdata uusia juttuja, hyviä ja

vastuuta, näkisivät kannustimena sen, mitä kaikkea alueen lapset

vähemmän hyviä. Sähköposteja ja tekstiviestejä tulee milloin siitä,

ja nuoret, aikuisetkin MENETTÄVÄT jos partiota ei voida tarjota.

kuinka partiolaisia on taas liittynyt jossain mukaan tai miten piiri-

En lähde nyt luettelemaan mitä partio voi tarjota, jokaisella meistä

leirin tekijät edistyvät tehtävissään tai että ohjelmatapahtumalle ei

on omat juttumme mielessä.

ole vieläkään muonittajia, vaikka tulijoita on jo 30!

Tässä vaaditaan sitä epäitsekyyttä, joka yhdistetään kuvaan partiolaisista. Epäitsekkyyttä siinä mielessä, että haluaisimme tarjota

Jokainen partiojohtaja pohtii jossain vaiheessa, että mikä saa har-

muillekin yhtä siistejä fiiliksiä kuin olemme itse saaneet partiossa.

rastamaan. Mikä on hyvä! Eihän meillä muuten olisi innostavia ja motivoivia johtajia erinäisissä tehtävissä. Entäpä kannustimia?

Eikun KANNUSTAMAAN kaikki Huimalle. Ihan oikeasti. Nykyiset

Mikä meitä kannustaa ylittämään itsemme ja saamaan jotain ai-

partiolaiset, äidit ja isät ja kaverit. SIIHEN ON MAHDOLLISUUS.

kaiseksikin? Jokaisella meistä on omamme ja niistä pidetään it-

Katso vaikka ilmoittautumislomaketta. Meillä ei ole parempaa

sekkäästi kiinni, mikä on aivan oikein! Mutta on yksi asia, mihin

myyntivalttia kuin partiolaiset itse, sinä ja minä. Jaetaan siis kaik-

en ole keksinyt ratkaisua: mikä kannustaa lippukuntaa tarjoamaan

ki parhaat leirimuistomme ystäviemme kanssa, niin he saattavat

partiotoimintaa alueellaan? Kukaan ei saa ”potkuja” jos partiotoi-

myös haluta omansa!

minta ei toteudukaan. Eikä palkankorotusta (saati palkkaa lainkaan), jos partiotoimintaa tarjotaan ylitsevuotavasti!

Partiossa ei tarvitse elää arkea. Meillä on vain ainutlaatuisia kokemuksia elettävänä.

3/2011

29


Tee-se-itse 1. Tarvikkeet: Magneettinauha, 2 kelaa, kasetin kuoret, 2 puolaa, magnettisuoja, pehmuste ja 5 pientä ruuvia.

2. Kiinnitä magneettinauhan päät keloihin.

Tee itse Huima-kasetti! Teksti ja kuvat: EMILIA

3. Rullaa mageettinauha siististi toisen kelan ympärille.

Vinkki: Jos haluat kokoamisen sijaan purkaa vanhoja C-kasetteja, magneettinauhoista voi virkata esim. koristeita!

4. Liitä osat toiseen kasetin puoliskoon ja aseta magneettinauha kulkemaan kuvan mukaisesti.

5. Ruuvaa kasetin puoliskot kiinni toisiinsa.

6. Koristele!

30

3/2011


B

esä jatää: k i r i e esit an L Kiljav Leirikesä enkun

PARAS IKKA A P Ö Y T Ä S KE LEIRILLÄ!

Haemme rohkeita ja reippaita tyyppejä leirille esimerkiksi ohjaajiksi, huoltotiimiin, keittiöön, terveydenhoitoon... Huippukokemus. Ensi kesänä yli 100 kesätyöpaikkaa, Nurmijärvellä sekä Hangossa. Kesäajan toimistosihteeriksi haetaan järjestelmällistä asiakaspalvelijaa. Katso lisätiedot www.leiri.fi/tyonhaku. Hakuaika päättyy 19.1.2012. Leirikesä ry - lastenleirejä kaikille lapsille

Huima 2012 leiripaidat Tarjoamme kaikille uusmaalaisille partiolaisille mahdollisuuden tilata Huiman leiripaitoja ennakkoon. Kuvia paidoista voit katsoa leirin nettisivuilta osoitteesta http://www.huima2012.fi/leirituotteet. Paidan hinta on ennakkoon tilattuna 10€/kpl + toimituskulut 3€/lähetys. Jos haluat tilata paidan itsellesi, toimi seuraavasti:

1) Maksa paitojen hinta Uudenmaan Partiopiirin tilille FI6657800720158174. Käytä maksaessasi viitenumeroa 2406. 2) Lähetä tilauksesi sähköpostilla osoitteeseen leirituotteet@uusimaa.partio.fi viimeistään 31.12.2011. Ilmoita tilauksessa haluamasi paitojen koko (miehet xs-xxxl, naiset xs-xxl, lapset 120/140/160), lukumäärä ja väri (musta/valkoinen/oranssi) sekä nimesi ja osoitteesi. 3) Liitä sähköpostiin joko ruutukaappauskuva tai PDF-tuloste verkkopankkisi maksukuitista. Jos et tiedä miten toimia, niin voit lähettää myös paperitulosteen kuitistasi Uudenmaan Partiopiirin piiritoimistolle osoitteeseen: Uudenmaan Partiopiiri ry, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Jos ei tämäkään onnistu, niin lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen timo.miettinen@uusimaa.partio.fi ja keksitään joku ratkaisu. Paidat pyritään postittamaan helmikuun aikana.

3/2011

31


Uudenmaan Partiopiiri ry

Töölönkatu 55 Uudenmaan Partiopiiri ry 00250 Helsinki 55 Töölönkatu 00250 Helsinki

.D711

.D711

.2012 8 . 7 . .7 ään 30 t e t s e j r jä eiri, joka l i r i i p n ä m seitse Huima 2012 on Uudenmaan Partiopiirin ä!

ness n e m .2012 2 . 9 2 e l l a Huima u t u a tt i o m l i a t s i u M

Pärske 4/2011  
Pärske 4/2011  

Pärske täynnä Huimaa! Sisältää myös piirileiri Huiman ilmoittautumislomakkeen.

Advertisement