Page 1

NYLAND I SIFFROR 2018


kommuner

26

Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis

Markarealen är 9 097 km2, 57 % Sötvatten 471 km2, 3% Havsvatten 6 491 km2, 40 %


1,7 miljoner invånare

30% av Finlands befolkning

Befolkningstillväxten år 2017 över

19 000 invånare Övriga Finland –6 000 invånare

95 %

av Nylands befolkning bor i

tätorter


Av bostadshushållen bor • 56 % i Nyland i ägarbostäder, i hela landet 64 % • 63 % i Nyland i höghus, i hela landet 45 %

Höghusbostädernas genomsnittliga kvadratmeterpris:

Nyland 3 700 € Helsingfors 4 500 € Hela landet 2 500 €

Kvadratmeter boyta per person: Nyland 36,8 m2

Helsingfors 34 m2

Grankulla 47,5 m2

Hela landet 40,3 m2


Av den nyländska befolkningen talar 8,1 % svenska 12 % något främmande språk

Av dem som är bosatta i Finland men talar ett för landet främmande språk bor 56 % i Nyland

79,9 % finska

ryska

De främmande språk som talas mest är

estniska somaliska


Andel av Finlands bnp

39 %

Näringsfördelningen Service

Förädling

82,1 %

17,1 %

såsom handel, social- och d.v.s. industri och hälsovårdsbranschen, byggnadsverksamhet utbildning, ICT

Primärproduktion

såsom jord- och skogsbruk, fiskeri och gruvverksamhet

Andel av arbetsplatserna inom Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet

46 %

0,8 %


I Nyland finns • ca

780 000 arbetsplatser,

d.v.s. en tredjedel av alla arbetsplatser i Finland

ca 111 000 verksamhetsställen för företag, d.v.s. 28 % av alla ställen i Finland

Företagen sysselsätter drygt

480 000 personer Sysselsättningsgraden bland 15–64-åringar 72,9 %, i Finland i genomsnitt 69,6 %

Arbetslöshetsgrad 7,7 % *, i Finland i genomsnitt 8,6 % *Källa Statistikcentralen, arbetskraftsundersökning, medeltal för 2017


I Nyland-databanken hittar du den senaste statistiken från Nylands område i form av interaktiva kartor och diagram. Bekanta dig närmare med teman som intresserar dig och utnyttja informationen som finns tillgänglig. Jämför de nyländska kommunernas och regionernas siffror med uppgifterna för hela Finland. Utforska databanken och du vet mer! uudenmaanliitto.fi/tietopankki (på finska)

Uppgifterna från åren 2017, 2016 och 2015. Källa Statistikcentralen

Hitta statistiska uppgifter och forskning enkelt på nätet

Nylands förbund 2/2018

NYLANDDATABANKEN

Nyland i siffror 2018  
Nyland i siffror 2018  
Advertisement