Page 1

INDUSTRIEEL ONTWERPEN bacheloropleiding 2011 - 2012


inhoud 6

Wat is Industrieel Ontwerpen?

8 De opleiding Industrieel Ontwerpen 16

Waar moet je aan voldoen?

18 Jouw toekomst met Industrieel Ontwerpen 20

Jij op de Universiteit Twente

24

Bel, schrijf, mail, doe, kom


Industrieel Ontwerpen aan de universiteit twente

utwente.nl/bachelor/IO


4

“Ik ben graag creatief bezig, maar ik hou ook van wiskunde.�

rd e e pen W r e e d w t n n a O v Berte ars Industrieel 2de ja


5

Hoi, ik ben Berte. Ondanks dat ik nooit heel goed was in keuzes maken, wist ik al vrij vroeg wat ik wilde studeren. Halverwege de middelbare school hoorde ik van de opleiding Industrieel Ontwerpen, dit leek me meteen ontzettend leuk. Ik ben graag creatief bezig, maar ik hou bijvoorbeeld ook van wiskunde. Ook heb ik altijd al een brede interesse gehad. Omdat er veel komt kijken bij het ontwerpen van (consumenten)producten komen deze diverse interesses bij Industrieel Ontwerpen goed van pas! Nadat ik open dagen van verschillende universiteiten bezocht had, heb ik ervoor gekozen aan de Universiteit Twente te gaan studeren. De sfeer sprak me er erg aan; gezellig en persoonlijk. Daarnaast wordt er op de campus op het gebied van sport en cultuur veel aangeboden voor studenten. De stad Enschede is ook nog eens heel leuk! Ik vind de terrassen op de Oude Markt bijvoorbeeld erg gezellig. De projecten spelen een belangrijke rol tijdens de opleiding. Deze zijn meestal erg leuk! Je werkt hierin vaak in groepen en wordt begeleid door een tutor. Veel kennis die je opdoet in colleges pas je toe in een project. Enkele aspecten die voorkomen in projecten zijn; doelgroep- en marktanalyse, brainstormen, tekenen, conceptgeneratie, productieprocessen, krachtenberekeningen, 3D modelleren op de computer, ergonomie, materiaalstudies, mensproductrelaties, mechanismen, modellen maken, marketingplannen, grafische vormgeving en gebruikersonderzoeken. Zoals je misschien al gemerkt had houdt Industrieel Ontwerpen eigenlijk te veel in om op een pagina uit te leggen. Dus houd jij van techniek en creativiteit en lijkt Industrieel Ontwerpen je leuk? Lees dan snel verder!


6

wat is Industrieel Ontwerpen? Producten vervullen een functie. Je kunt een fiets gebruiken als transportmiddel waarmee je dagelijks naar de universiteit gaat, maar je kunt er ook mee op vakantie. Je kunt hem gebruiken als fitness足 apparaat, er wielerwedstrijden mee rijden of ermee gaan crossen op ruw terrein. Elke toepassing stelt andere eisen aan de fiets. Je wilt dat hij heel blijft en jij er niet af valt, dus je moet op een solide bouw kunnen rekenen. Je wilt dat hij niet te zwaar is, dus is het zinvol dat je een goede kennis van mogelijke materialen hebt. Je wilt dat de ATB eruit ziet als terreinfiets en de kinderfiets als kinderfiets. Je moet daarom kijken naar de vormgeving. Producten moeten zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk bediend kunnen worden. De fiets heeft onder andere een stuur, remmen, pedalen en versnellingen. Om dat als gebruiker goed te kunnen bedienen, heb je als ontwerper verstand van ergonomie nodig. De wielen worden gespaakt, het frame wordt gelast of in een matrijs gegoten. Je moet verstand hebben van productietechnieken. En dan ben je er nog niet. Producten moeten tegen een concurrerende prijs kunnen worden geproduceerd. De fiets moet worden verkocht, verpakt en vervoerd naar de winkels. Mensen moeten weten dat hij bestaat (reclame), ze moeten weten hoe hij werkt (handleiding) en welke accessoires ze erbij kunnen krijgen (documentatie). De industrieel ontwerper is er verantwoordelijk voor dat al deze aspecten goed doordacht zijn en goed op elkaar aansluiten. En dan is een fiets nog een redelijk eenvoudig product.


7

Bij Industrieel je veel colleges. Ontwerpen krijg d aar naast hoor Gelukkig zitten werkcolleges bij colleges ook veel opdrachten geh , waar je bij je Zo hoef je thuolpen kan worden. is minder te doen!


8

De opleiding Industrieel Ontwerpen

Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten is voor bedrijven van levensbelang. Zie hier het terrein - en de toegevoegde waarde - van de industrieel ontwerper. Industrieel Ontwerpen kun je op meerdere plaatsen in het land aan verschillende hogescholen en universiteiten studeren. Maar de ene opleiding is de andere niet. De belangrijkste reden om voor Industrieel Ontwerpen in Twente te kiezen is de toekomstgerichtheid van de opleiding. In alle stappen die je doorloopt, van het eerste productidee tot het produceren en de introductie op de markt, leer je hoe het ontwerptraject er uitziet. Maar ook kijk je steeds naar hoe bijvoorbeeld andere technische mogelijkheden of veranderingen in de markt tot betere producten kunnen leiden in de toekomst en hoe het ontwerptraject daarop kan worden aangepast.


9

ebben h g n i d i e l e op ep studenten d t i u n a V een gro ht aan de t e m e w gebrac echte k e o z e b n ee i, waar we rk Autora ers aan het we ontwerp zien. konden


10


11

Na de opleiding verlaat je Twente als ondernemend ontwerper. Met de ontwikkelde competenties ben je een aantrekkelijke kandidaat voor een groot aantal functies in verschillende bedrijfstakken. Zo kun je bijvoorbeeld ook je eigen ontwerpbureau beginnnen. Je bent een creatief ingenieur die thuis is in alle facetten van het productontwikkelingsproces. Je bent in staat verder vooruit te kijken, te anticiperen op de toekomst Ên over de grenzen van het vak heen te kijken. Als Twents ontwerper geef je kortom vorm aan de toekomst – letterlijk en figuurlijk.

Het hoogtepunt van een project is de projectmarkt, waar elke projectgroep zijn product presenteert. De jaarzaal, waar bijna alle colleges gegeven worden, staat dan vol stands met een model, een poster en flyers. De publieks- en juryprijs maken de projectafsluiting extra spannend en feestelijk.


12

De bacheloropleiding

De bachelor­ EINDopdracht

De opleiding Industrieel Ontwerpen werkt met ontwerpgericht projectonderwijs. Dit wil zeggen dat in elke fase van de opleiding een ontwerpproject centraal staat. Een project is een grote, realistische opdracht waar je met een ontwerpteam aan werkt. De vakken worden zoveel mogelijk gegeven op het moment dat ze relevant zijn voor een project. In het projectonderwijs staat teamwork voorop omdat je straks in de beroepspraktijk ook vaak zult samenwerken met andere specialisten.

Aan het einde van het derde jaar werk je individueel drie maanden aan een externe eindopdracht. Zo krijg je de kans om zelfstandig te laten zien wat je hebt geleerd. En wat blijkt? Niet de docenten maar de studenten zelf zijn verbaasd over hoeveel dat eigenlijk is. Veel resultaten van de eindopdracht zijn verrassend en sommigen zijn zelfs erg bruikbaar voor de desbetreffende organisatie.

De essentie van de opleiding is het ontwikkelen van nieuwe producten, verbeteren van bestaande producten en het integreren van de verschillende disciplines binnen een productieproces. De opleiding maakt gebruik van diverse disciplines. Namelijk van vormgeving, techniek en basisvakken zoals Wiskunde en Natuurkunde. Maar je krijgt ook vakken als Ergonomie, Marketing en Bedrijfskunde. Naast de vakinhoud wordt in de vakken aandacht besteed aan wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld door het lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen. In de projectlijn zitten projecten van uiteenlopende lengte die zowel aandacht besteden aan leren samenwerken als aan je persoonlijke ontwikkeling. Projecten kennen steeds een thema, zoals ontwerpen voor speciale doelgroepen of ontwerpen vanuit een specifieke functie.

De opdrachten variĂŤren enorm: van een kinderstoel tot een terrasverwarmer en van een tas met zonnepanelen tot een interface voor selfservice in bibliotheken. Maar je kunt ook denken aan een geurdetectie-apparaat, een revalidatierobot, een snelkoeler voor bier of een ontspanningsmeubel.


13

De master­ opleiding Na je bachelor kun je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding Industrial Design Engineering. Binnen dit tweejarige masterprogramma specialiseer je je in een richting van het vakgebied dat bij jou past. Er zijn zes specialisaties binnen dit (Engelstalige) programma waarin je kunt afstuderen, namelijk:

• • • • • •

Architectural Building Components Design Engineering Cradle to Cradle Design & Styling Emerging Technology Design Industrial Design & Manufacturing Management of Product Development

De master wordt afgesloten met een afstudeeropdracht, waarna je het masterdiploma ontvangt. Je mag dan de titel ingenieur (Ir.) of Master of Science (MSc.) voeren. Voor meer informatie over de masteropleidingen en -specialisaties kun je terecht op http:www.utwente.nl/master.


14


15

Op deze foto’s zie je een project uit het tweede jaar. Hier wordt gevraagd een product te ontwerpen voor een specifieke doelgroep. Een van de projecten was in opdracht van Philips en de doelgroep betrof ouderen. Een eis was dat het product iets te maken moest hebben met gastvriendelijkheid. Samen met mijn projectgroep heb ik uiteindelijk een draagbare OV-planner gemaakt die ouderen in staat stelt hun reis vanuit huis te plannen. Onderweg beschikken zij over de nodige reisinformatie en het apparaat biedt de gehele tijd complete begeleiding. Tijdens het project is er vooral aand acht besteed aan de interface, zod at deze aansluit bij de doelgroep. Uiteindelijk mochten de twee winnende teams naar een internationale beurs van Philips, helaas waren wij dat niet.

anner OV reispl


16

Waar moet je aan voldoen? Voor de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen geldt als toelatingseis dat je je vwo-diploma moet hebben gehaald met het profiel Natuur & Techniek. Wanneer je een ander profiel hebt dan word je toegelaten als je je eindexamen in Wiskunde B en Natuurkunde hebt gehaald met een voldoende. Het eerste jaar (de propedeuse) van de opleiding is representatief voor de rest van de opleiding. In het eerste jaar merk je dat je zelfstandiger moet studeren en dat de opleiding op een hoger niveau ligt dan je op het vwo gewend was. Sluit je het eerste jaar met goed gevolg af, dan haal je over het algemeen je bachelordiploma.

Studiebegeleiding Binnen de opleiding word je intensief begeleid. Dat begint al met een zomercursus voorafgaand aan de opleiding om te kunnen inschatten of je de opleiding aan zou kunnen. Tijdens de opleiding is er begeleiding op maat door mentoren en een studieadviseur. De begeleiding helpt iedere student zo snel mogelijk op de goede manier aan het studeren te krijgen. Dat is belangrijk omdat


17

Op de foto b het Virtual Ren ik te zien in lab bev indt z eality lab. Dit onderwijsgebo ich in het Industrieel O uw van kun je er bijv ntwerpen. Zo onderzoek doe oorbeeld producten te n door gebeurtenissen v isualiseren of te simuleren . de start heel bepalend blijkt te zijn voor studiesucces. En omdat er veel in groepen wordt gewerkt is het extra belangrijk dat de groepsleden aan elkaar gewaagd zijn qua kennis, kunde en inzet. Binnen de UT en de opleiding wordt op dit moment gediscussieerd over een bindend studieadvies. Door de vrijblijvendheid te verminderen kan het groepswerk effectiever

worden en zullen meer studenten de opleiding succesvol kunnen afsluiten. Bij de eisen die gesteld gaan worden zal natuurlijk rekening gehouden worden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Of er een bindend studieadvies komt, is nog onzeker. Kijk op www.utwente.nl/bachelor/io voor meer informatie over onder andere de zomercursus, studiebegeleiding en het bindend studieadvies.


18

Jouw toekomst met Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpers zijn actief op allerlei terreinen: in grote, middelgrote en kleine bedrijven, bij producenten van consumenten­producten, maar ook in de kapitaalgoederen­ industrie, bij ontwerpbureaus of in een CadCam-softwarehouse. Verscheidene industrieel ontwerpers starten hun eigen onderneming en hebben daar veel succes mee. Ook de (semi-)overheid is als werkgever interessant. Je kunt in deze sectoren bijvoorbeeld betrokken zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen van producten of leidinggeven aan het totale ontwerpproces. Je werkt als productontwikkelaar, technisch ontwerper, consultant, projectleider van grotere ontwerp­ opdrachten, procesbewaker of misschien wel als onderzoeker.

Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland grote behoefte is aan industrieel ontwerpers die intelligente producten kunnen ontwerpen én een goed oog hebben voor het totale ontwerpproces. Deze rol van ‘spin in het web’ zal in de toekomst belangrijker worden.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers in razend tempo op en de tijd dat een product verkoopbaar is wordt steeds korter. De toekomst vraagt kortom naar ingenieurs die in staat zijn over de grenzen van hun eigen vakgebied te denken en te werken.


19

Samen met 49 stu Deze reis wordt elk diegenoten ben ik naar Milaan geweest (de studievereniging jaar georganiseerd door S.G. Daedalus ! de Design Week die van Industrieel Ontwerpen) vanwege v indt. Niet alleen op op dat moment in Milaan plaats rest van de stad pre de meubelbeurs, maar ook in de ontwerpen. Erg leuk senteren ontwerpers dan massaal hun Naast de Design Weeen inspirerend om te zien! Lamborghini bezocht k wordt ook elk jaar de fabriek van de auto’s van Lambor. Het is erg leuk om zelf te zien hoe Natuurlijk is het ook ghini worden geproduceerd. studiegenoten op reis gewoon al erg leuk met zoveel te zijn en lol te hebb en!


20

Jij op de Universiteit Twente

En, spreekt deze opleiding je aan? Zo ja, dan wil je nu natuurlijk ook weten wat je nog meer kunt verwachten als je naar Twente komt. De Universiteit Twente is ‘groots in kleinschaligheid’. Er studeren ongeveer 10.000 studenten aan onze universiteit. Dat lijkt enorm, maar tijdens je studie werk je vaak in groepen van maximaal 10 personen. Dat houdt het overzichtelijk en je gaat niet kopje onder in de massa. Een ander voordeel van kleine groepen is het persoonlijke contact dat je hebt met docenten. De drempel ligt laag, waardoor je makkelijk bij ze kunt binnenstappen.


21

Campus Campus of stad? Waar wil je gaan wonen? De keuze is aan jou. De campus van de Universiteit Twente is bekend om de uitgebreide sportaccommodaties die horen bij een campus naar Amerikaans voorbeeld, maar er is meer: je vindt er ook een theater, een cafĂŠ, een supermarkt, een kapper, een boekhandel en een uitzendbureau. Ook voor een bezoek aan de huisarts of tandarts kun je op de campus terecht. Op de campus wonen ongeveer 2.000 studenten. In de stad Enschede wonen nog eens pakweg 8.000 studenten.

Kick-In Je studie begint met de Kick-In. In twee intensieve weken leer je de stad, de universiteit en je medestudenten grondig kennen.

Ook leren we bij Industrieel Ontwerpen over productfotografie om je producten zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.


22

studievereniging e d is s u al d ae D . S.G erpen. Daed alus tw n O el ie r st u d In van les wat met al et m ig ez b h ic z houdt en heeft: het de opleiding te mmakateriaal, maar ook onderwijs, studie e activ iteiten. Op excursies en ander enigingskamer te deze foto is de verStudIO. Hier is het zien, genaamd de wezig. Ik ga er in de bestuur altijd aan studiegenoten heen pauzes vaak met opje thee of koffie te om een (gratis) k n er banken waar we scoren. Verder zij maken en heeft graag gebruik van nement op de Daed alus een abon Donald Duck!


23

Deze Kick-In is één van de belangrijkste periodes van je studie, want iedereen is nieuw en je sluit er vriend­schappen voor het leven. Overigens kent de Universiteit Twente geen ‘ontgroening’. Vanaf de eerste dag hoor je er bij ons volwaardig bij.

Op kamers Studeren? Op kamers wonen hoort er bij. Het woningaanbod in Enschede is ruim en de prijzen liggen lager dan in de meeste studentensteden, dus niets weerhoudt je deze stap te zetten. Zorg ervoor dat je een kamer hebt geregeld voordat je met de Kick-In begint. Wacht niet te lang met zoeken, want hoe eerder je begint, hoe groter het kameraanbod. Uiteindelijk vindt iedereen een plekje, maar als je laat bent zul je harder moeten zoeken en is jouw ideale plekje misschien al weg.

Het collegejaar Het collegejaar loopt van begin september tot eind juni. Het jaar is verdeeld in vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenperiode van twee weken. Van de 52 weken besteed je er dus 32 aan de studie, acht aan tentamens en de rest van de tijd heb je vakantie. Het eerste college-uur begint om kwart voor negen, het laatste eindigt om half zes. Ruim de helft van de tijd is ingeroosterd, de overige uren zijn voor (begeleide) zelfstudie, voorbereiding of projectwerk.

Zelfstandig maar niet alleen Als student aan een universiteit werk je een stuk zelfstandiger dan als leerling op het vwo. Niemand dwingt je op tijd op te staan. Slechts een beperkt aantal colleges is echt verplicht. Die verantwoordelijkheid moet je natuurlijk wel aankunnen. Toch word je niet zomaar in het diepe gegooid. Bij veel studies krijg je in het eerste jaar een persoonlijke mentor die waakt over je voortgang en die vragen stelt als je ergens blijft steken.

Een ondernemende universiteit Vanaf dag één zul je ontdekken dat we een ondernemende universiteit zijn. Je krijgt volop de kans om in het onderwijs en bij allerlei activitei­ ten op de campus actief betrokken te zijn. Kennis ontwikkelen en toepassen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen vinden we erg belang­ rijk. Daarom werken we nauw samen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ook hebben we een eigen Studen­ ten Ondernemerscentrum dat ondersteuning biedt bij het opzetten van een eigen bedrijf. Veel succesvolle bedrijven zijn hier ooit begonnen. Meer informatie over studeren en het studentenleven in Twente vind je in de brochure ‘Jij en de Universiteit Twente’ of op utwente.nl/bachelor.


24

Bel, schrijf, mail, doe, kom Na het lezen van deze brochure ben je ongetwijfeld nieuwsgierig geworden. Je kunt je wel een voorstelling maken van de opleiding, maar t贸ch zou je graag meer willen weten. Kom daarom naar de voorlichtingsdagen, bezoek de website of loop gewoon een dagje mee op de universiteit.


25

Bachelorvoorlichtingsdagen Tijdens de voorlichtingsdagen zie je wat de Universiteit Twente je te bieden heeft. Deze brochure geeft veel informatie, maar pas als je hier rondloopt zie je wat het is. Laat je inspireren door een gesprek met één van onze studenten of vraag een docent de oren van het hoofd. Tijdens een voorlichtingsdag kun je twee opleidingen bezoeken. Als je nog niet kunt kiezen welke twee, volg dan ‘s ochtends het oriëntatieprogramma en daarna een opleiding.

Bij een bezoek aan een voorlichtingsdag krijg je een goed beeld van het leven en wonen op de campus en in de stad, de verenigingen en de unieke voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Kom langs: Vrijdag 18 en zaterdag 19 november 2011 Vrijdag 30 en zaterdag 31 maart 2012

Loop eens mee! Lijkt het je, na het bezoeken van een voorlichtingsdag, leuk om een dagje proef te draaien? Loop dan een dagje mee met een student Industrieel Ontwerpen. Je volgt dan zelf het onderwijs van die dag en je doet mee aan een practicum of werkcollege. Je bent een dag student. Als je wilt kun je ’s avonds mee stappen in Enschede. Die afspraak maak je met je begeleider. Aanmelden kan via de website: utwente.nl/bachelor.

Scholierenaccount

van een e d in e t e h n e aa Vaak gaan w werkplaats in om een k product de e maken. Het is erg leu ct te prototype t aantal weken een produ te om na een d acht, het product echt hebben uitge je handen te kunnen maken en in houden!

Alle informatie over studeren aan de Universiteit Twente vind je ook online op: utwente.nl/bachelor. De kans is groot dat je vaker iets van ons wilt: eerst eens een brochure aanvragen, dan je aanmelden voor een voorlichtingsdag en later nog eens een meeloopdag. Om te voorkomen dat je steeds al je adresgegevens moet intikken, wordt er bij je eerste aanvraag automatisch een account voor je aangemaakt.


26

Twente Academy Wij helpen je graag om je middelbare school succesvol af te ronden. Dat kan met Twente Academy. Onder die noemer kun je alle activiteiten vinden die je als scholier bij ons kunt doen. Zoek je huiswerkhulp, wil je meedoen aan masterclasses of hulp bij je profielwerkstuk; wij helpen je graag! En als je een sprintje wilt trekken naar je eindexamen dan kun je hier examens oefenen. Ook organiseert Twente Academy de inmiddels beroemde bijspijker­ kampen waarmee je je in korte tijd kunt klaarstomen voor het eindexamenniveau. Kom eens kijken op www.twenteacademy.nl.

Meer informatie Wil je meer informatie over de voorlichtings­ dagen of de opleiding? Wil je andere brochures opvragen of heb je een algemene vraag? De studenten van het Studie-informatiecentrum zitten voor je klaar. Bel, schrijf of mail naar: Universiteit Twente t.a.v. het Studie-informatiecentrum Antwoordnummer 323 7500 VB Enschede (053) 489 5489 studievoorlichting@utwente.nl utwente.nl/bachelor/io

Ik woon, samen met tw studenten, in een huis d ee andere campus. Dit is erg geze ichtbij de vaak samen en koken omllig! We eten Daarnaast zijn we nog w de beurt. voor activ iteiten als Sin el eens in v ieren of onze fietsen scterkerst hilderen!

© 2011 Dit is een uitgave van het Studieinformatiecentrum van de Universiteit Twente.


27


Universiteit Twente Drienerlolaan 5 7522 NB Enschede Postbus 217 7500 AE Enschede T +31 (0)53 489 5489 F +31 (0)53 489 2000 studievoorlichting@utwente.nl utwente.nl/bachelor

Advanced technology business & IT Bedrijfskunde international business administration variant van Bedrijfskunde

Bestuurskunde European Studies

variant van bestuurskunde

Biomedische technologie Civiele techniek communicatiewetenschap CREATIVE TECHNOLOGy electrical engineering Gezondheidswetenschappen Industrieel ontwerpen Onderwijskunde Psychologie SCheikundige technologie Technische bedrijfskunde Technische geneeskunde Technische informatica Technische natuurkunde Technische wiskunde Werktuigbouwkunde utwente.nl/bachelor/IO

Io bachelor brochure 2011 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you