Page 1

TRZECI ODDECH MAJ 2019

NUMER XXXIII

KWARTALNIK

Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1


A NA RAZIE… Za każdym razem, gdy kończy się jakiś etap: rok szkolny, rok kalendarzowy, rok akademicki, to wtedy zwykle przychodzi czas swoistego rozliczenia z przeszłością, Zadajemy sobie pytania – co się działo, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy, co wygraliśmy, co przegraliśmy, co było dobre, a co niezupełnie. I snujemy plany na przyszłość: nadrobimy zaległości, odnowimy przyjaźnie, poprawimy to, co w nas niedoskonałe. Pesymiści pomrukują „nie zdążę, za późno”. Optymiści z uśmiechem „nowy etap czas zacząć”. Chcąc nie chcąc poddajemy się upływowi czasu i wymaganiom kolejnej cezury naszego istnienia… Tak i teraz: kończymy rok akademicki 2018/2019 w naszej Wszechnicy ze świadomością dobrze wykonanych zadań i zamiarami naładowania „akumulatorów” na rok następny. A był to rok – jak wszystkie poprzednie i, miejmy nadzieję, wszystkie następne – intensywny. W rozlicznych zawodach startowali i zdobywali laury nasi strzelcy, pływacy, brydżyści i szachiści, zawodnicy nordic walking i innych dyscyplin. Intensywnie pracowała grupa teatralna „TREMA”, śpiewali „Romantyczni” i „60-tka”. Nasz „dziesięciolatek” - chór Wrzosy Jesieni - jak od początku swojego istnienia, zdobywał serca każdej widowni, przed którą prezentował swój kunszt. Podnosiliśmy swoją tężyznę na zajęciach fizycznych, uczyliśmy się języków. I tak dalej, i tak dalej... Był to też rok pożegnań. Na wieczny odpoczynek, po niespodziewanej i przedwczesnej śmierci, odprowadziliśmy Bronisławę Kucza, wielokrotnie reprezentującą naszą uczelnię w przełajach rowerowych rozgrywanych na Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach i Świętochłowickiej Uniwersjadzie Seniorów. 2


A teraz – wakacje. A po wakacjach – dalszy ciąg „dodawania życia do lat”. Na czas wakacyjny proponujemy też Państwu do przemyślenia fragment wzruszającej piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz, artystki nie pierwszej wszak, a nawet nie drugiej młodości. Tekst utworu napisała Magda Umer. Tytuł brzmi „Jest cudnie”. Oto jej słowa: Za pewien czas, gdy któreś z nas Odejdzie, odfrunie, odpłynie Skończy się w nas zielony czas I zmatowieje ten blask A na razie fruwają motyle Tyle tego, tamtego też tyle A na razie wierzymy w baśnie I jaśniej i jaśniej... A na razie kołyszą nas noce A na razie kołyszą nas dni Choć już życia, psiamać, popołudnie Jest cudnie, jest cudnie Tymczasem zapraszamy do lektury kolejnego „Trzeciego Oddechu” - z nadzieją, że wyda się on Czytelnikom interesujący. Przeczytać w nim można m.in. o Jubileuszowym Koncercie „Wrzosów Jesieni”, o udziale słuchaczy Uniwersytetu w telewizyjnym programie „To już piątek” i o tym, co warto z sobą zabrać na wakacje do czytania. Na początek, zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim numerze, sylwetka i biogram pierwszego z członków Rady Programowej Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A zatem – miłych wakacji! REDAKCJA 3


PROFESOR PIOTR OBRĄCZKA - HONOROWY OBYWATEL BYTOMIA Zgodnie z zapowiedzią, umieszczoną na zakończenie poprzedniego numeru „Trzeciego Oddechu”, w tym numerze zaczynamy prezentację sylwetek członków Rady Programowej naszego Uniwersytetu. Najpierw kilka podstawowych informacji o tym organie. Zgodnie ze zapisami statutu Uniwersytetu Rada Programowa jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności: a) opiniowanie przygotowanych przez Dyrektora Centrum planów i analizowanie sprawozdań z działalności uniwersytetu, b) opiniowanie przedstawionych przez Dyrektora Centrum propozycji form kształcenia i aktywizacji słuchaczy uniwersytetu, c) wnioskowanie o podjęcie określonych form kształcenia i aktywizacji słuchaczy uniwersytetu. Radę Programową powołuje i odwołuje Prezydent Bytomia w porozumieniu z Dyrektorem Centrum. Pierwszą Radę Programową powołał Prezydent Bytomia Krzysztof Wójcik 25 października 2006 roku, a w jej składzie znaleźli się: dr Małgorzata Balukiewicz (Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu), Karolina Brongiel (Bytomskie Centrum Kultury), Mieczysław Dobkowski (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu), Krzysztof Doliński (Wydział Edukacji UM w Bytomiu), dr Hanna Firganek (Towarzystwo Miłośników Bytomia), Jolanta Girsch-Hajda (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu) i dr Łukasz Zimnoch (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy 4


w Bytomiu). Tyle o Radzie i jej historii, a teraz sylwetka pierwszego z jej obecnych członków: prof. dr hab. Piotra Obrączki. W roku 2017 ukazała się książka „Honorowi Obywatele Miasta Bytomia”. W książce przedstawione zostały sylwetki 19 osób, które w przeszłości otrzymały ten prestiżowy tytuł, w tym 11 w czasach, kiedy Bytom był miastem niemieckim. W rok po tej publikacji Rada Miejska Bytomia nadała 20. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bytomia - otrzymał go autor książki Piotr Obrączka - humanista, literaturoznawca, profesor zwyczajny, bytomianin. Jego nazwisko znalazło się wśród innych postaci tak bardzo zasłużonych dla naszego miasta jak: Georg Brüning (burmistrz i nadburmistrz Bytomia w latach 1882-1916), Ignatz Hakuba (przemysłowiec, samorządowiec, wieloletni członek Rady Miejskiej i Zarządu Bytomia, filantrop), Tadeusz Serafin (dyrygent, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu w latach 1978 – 1993) oraz prof. Jan Drabina (religioznawca i mediewista, autor książek o historii wielu śląskich miast, w tym Bytomia, Prezes Towarzystwa Miłośników Bytomia – od roku 1990). Po odebraniu nagrody, w rozmowie z dziennikarzem internetowego portalu „Nasze miasto”, Profesor powiedział, że nie spodziewał się, że dosłownie po kilku tygodniach od wydania swojej książki, sam... też otrzyma ten tytuł: Zbierałem materiały od kilku lat. To wymagało żmud5


(fot. UM Bytom) nych badań w Berlinie, Wiedniu, Wrocławiu, Opolu czy w Katowicach. Dobrze więc, że ten album się już ukazał, bo... byłbym w niezręcznej sytuacji, ponieważ musiałbym pisać o sobie, co w ogóle byłoby rzeczą niemożliwą. (…) Przede wszystkim to wielki zaszczyt. Czuję ciężar tradycji, w jaką zostaję wpisany. Zdaję sobie sprawę, że jest to najwyższe odznaczenie, jakie miasto może nadać. To wszystko onieśmiela i uczy pokory. (…) 1 W Wikipedii pod hasłem Piotr Obrączka2 znaleźć można następującą informację: Piotr Obrączka (ur. 24 września 1941 w Bytomiu) – polski literaturoznawca, http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/piotr-obraczka-honorowym-obywatelembytomia-to-mnie,4594754,art,t,id,tm.html 2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Obrączka 1

6


profesor zwyczajny. W rodzinnym mieście, gdzie do dzisiaj mieszka, ukończył Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia. W latach 1960-2010 był związany z Opolem, najpierw z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (WSP), później z Uniwersytetem Opolskim, kolejno jako: student filologii polskiej, asystent stażysta, doktorant, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Władysława Studenckiego na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP w Opolu (1970), habilitował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1983). W latach 1989-1991 był lektorem języka polskiego i kultury polskiej w Instytucie Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego. Pod jego kierunkiem powstało 150 prac magisterskich oraz pięć rozpraw doktorskich. Był promotorem doktoratu honoris causa Adama Hanuszkiewicza (2001). Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury okresu Młodej Polski (zwłaszcza twórczości Jana Augusta Kisielewskiego), twórczości Zygmunta Kisielewskiego, a przede wszystkim stosunków literackich polskoniemieckich ze szczególnym uwzględnieniem recepcji literatury niemieckojęzycznej w Polsce. Jest autorem ponad 230 publikacji, w tym kilkunastu książek, m. in. Studia nad życiem i twórczością Jana Augusta Kisielewskiego, Opole 1973; Literatura niemiecka w czasopismach polskich końca XIX w. (1887-1900), Opole 1983; Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w. (1901-1914), Opole 1990; W kręgu Młodej Polski, Opole 1994; Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887-1914. Bibliografia przekładów, Opole 1999; Od Ordona do Szymanowskiego, Opole 2005; Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej, Wrocław7


Drezno 2008; Bytomskie tematy, Bytom 2011. Między Bytomiem a Opolem, Bytom 2014; O nadburmistrzu Brűningu i inne szkice, Bytom 2015; Pisarz zapomniany. O życiu i twórczości Zygmunta Kisielewskiego, Kielce 2016; Honorowi Obywatele Miasta Bytomia, Bytom 2017. Prywatnie Pan Profesor jest wielbicielem opery. Z Bytomskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku Pan Profesor jest związany od samego początku jego działalności. W 1998 roku, Towarzystwo Miłośników Bytomia, rozszerzając swoją działalność uruchomiło tzw. „Wieczory uniwersyteckie”. Do przedstawienia cyklicznie organizowanych wykładów, zapraszano, raz na jakiś czas, osoby o dużej wiedzy i kompetencjach, a przy tym interesujące jako osobowości. Pomysłodawczynią Wieczorów i ich organizatorką była dr Hanna Firganek Przewodnicząca Rady Programowej naszego Uniwersytetu, o której napiszemy w jednym z następnych numerów „Trzeciego Oddechu”. „Wieczory uniwersyteckie” odbywały się, najczęściej w gościnnych murach Muzeum Górnośląskiego, aż do roku 2006, kiedy to, jak wspomina dr Firganek, dowiedziałam się, że powstaje w Bytomiu Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uznałam, że nasza działalność znakomicie wpisuje się w funkcjonowanie tego rodzaju uczelni, jest więc szansa, żeby wieczory uniwersyteckie przedłużyć i rozszerzyć. Zgłosiłam się więc - byłam wówczas sekretarzem TMB3 - do dyrektora Ryszarda Kłaka z propozycją organizowania wykładów otwartych dla słuchaczy nowo powstającej placówki.4 Jednym z wykładowców Wieczorów, których zaprosiliśmy do współpracy z naszym Uniwersytetem był Towarzystwo Miłośników Bytomia „10 lat Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, Bytom 2016

3

4

8


prof. dr hab. Piotr Obrączka. Jan Cieplinski - Przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy BUTW i kolejny członek jego Rady Programowej - zanotował w swoim kalendarzu, że Pan Profesor pierwszy wykład dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wygłosił 25 kwietnia 2007 roku w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego, a temat wykładu brzmiał następująco „O Stanisławie Wyspiańskim - w stulecie śmierci”. RK

TO JUŻ PIĄTEK Kiedyś była „SOBOTA W BYTKOWIE”. Śląska telenowela nadawana przez Telewizję Katowice w latach 19931999. Jak podaje Wikipedia, w najlepszych miesiącach serial ten oglądały 4 miliony widzów. Nakręcono około 70 odcinków. Teraz, od 8 lutego 2019 r., co dwa tygodnie, w piątek wieczorem, TVP3 Katowice emituje program „TO JUŻ PIĄTEK”. Program poświęcony jest problemom osób starszych, zagrożeniom, jakie niesie ze sobą dla tej grupy wiekowej współczesny świat i nowoczesne technologie. W programie, z udziałem zaproszonych gości, prezentowane są także aktywności seniorów, ich zainteresowania i rozwijane talenty. Od czasu emisji pierwszego programu w lutym w studio telewizyjnym przy ul. Bytkowskiej w Katowicach zdążyli już gościć między innymi seniorzy z Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich i Jaworzna. 22 marca studio wypełniła nasza dwudziestokilkuosobowa grupa słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 9


Program „To już piątek” ma swoje stałe tematy. Są nimi: gotowanie, rozmowa z ekspertami, działalność artystyczna seniorów oraz sprawność fizyczna. Tak samo było także w czasie naszej wizyty w Katowicach. Z ekspertami rozmawiały: Maria Miszczyk - o zdrowym odżywianiu i Zofia Kaczyńska, w części poświęconej bezpiecznemu korzystaniu z Internetu. Ilustracją tematu zainteresowania i twórczość artystyczna seniorów były: występ zespołu Studia Piosenki „60-tka” i rozmowa z jego animatorką Bożeną Związek oraz rozmowa o arteterapii z Martą Hawlicką, Elizą Bezner i Krystyną Oborską-Kominek. Te dwie ostatnie zaprezentowały także prowadzącym i widzom namalowane przez siebie obrazy. W części kulinarnej udział wzięła Jadwiga Kil, przygotowując, wspólnie z trenerką kulinarną Agnieszką Jasińską, zupę krem z cukinii i kieszonki z kurczaka gotowane na parze. To co przygotowały zostało do 10


ostatniego okruszka i ostatniej łyżki zjedzone po zakończeniu programu.

Kolejne rozmowy w studio przeplatane były, nagranymi wcześniej - 11 marca, fragmentami zajęć i wywiadami ze słuchaczami Uniwersytetu. Na ekranie telewizora zobaczyć można było m.in.: obszerne fragmenty, prowadzonej przez Monikę Woleńską, próby chóru „Wrzosy Jesieni”, uzupełnione uwagami członków chóru na temat tego, co jedzą i tego, czego nie jedzą. Widzowie przy odbiornikach dowiedzieli się, że Eliza je solidne śniadania, a Edward na kolację jada krupnioki, że Antoni nie jada słodyczy, a Władysława nie je kolacji i że Stenia nie popija kompotem.

11


Pokazano też migawkę z zajęć komputerowych - uzupełnioną komentarzem je prowadzącego, Łukasza Ferdyna i krótką relację z zajęć karate z elementami samoobrony, prowadzonych przez Marię Sowę. Dłuższy fragment programu poświęcony został samemu Uniwersytetowi. O jego początkach opowiedział piszący te słowa, a o aktualnej działalności Jan Cieplinski – Przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu. W czasie nagrywania programu telewizyjne kamery rejestrowały nie tylko to, co działo się w świetle reflektorów. Najpierw, na samym początku, jedna z nich zarejestrowała nasz przyjazd do ośrodka TVP3 w Katowicach, wysiadanie z autobusu, przejście do budynku i oddanego do naszej dyspozycji pomieszczenia oraz przygotowanie się do programu. Przygotowania te były bardzo staranne, co widać na zdjęciu poniżej.

12


W czasie programu któraś z kamer, od czasu do czasu, kierowana była na widownię, obserwując nasze reakcje na to, co dzieje się w studio. Realizatorka programu wybierała i pokazywała telewidzom te najbardziej żywiołowe.

Dla większości słuchaczy Uniwersytetu biorących udział w programie był to pierwszy kontakt ze studiem 13


telewizyjnym, z kamerami, mikrofonami, reflektorami, z pudrowaniem twarzy i głosem realizatorki programu, p. Bożeny Klimus, dochodzącym z reżyserki.

Nie wszyscy wystąpili przed kamerami, zaproszeni, przez prowadzących (Urszulę Rój i Jerzego Łuczaka), do rozmowy na telewizyjnej kanapie. Ci niezaproszeni oklaskiwali zaproszonych siedząc na widowni. Zaproszeni, po zakończonej rozmowie, wracali na widownię „na miękkich nogach” i odreagowywali stres, związany z pierwszym telewizyjnym występem. Dla wszystkich na pewno była to wielka przygoda, którą na długo zapamiętają. RK Zdjęcia wykorzystane w tekście pochodzą ze strony https:// katowice.tvp.pl i zostały zamieszczone za zgodą TVP3 Katowice.

14


„WRZOSY JESIENI” MAJĄ JUŻ 10 LAT W sobotę 2 marca 2019 r. w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu „ROZBARK” odbył się Jubileuszowy Koncert chóru Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wrzosy Jesieni”. Chór powstał w roku 2009 z inicjatywy – ówczesnej przewodniczącej Zarządu Samorządu Słuchaczy - Ewy Tyburczyk. Na początku liczył sobie kilkanaście Pań, teraz w jego próbach i występach uczestniczy 39 osób, w tym 7 Panów. Po kilku miesiącach prób chór wystąpił, w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, przed słuchaczami Uniwersytetu ze swoim pierwszym koncertem. Od tego czasu ilość koncertów osiągnęła już liczbę trzycyfrową, a występy chóru mogli podziwiać nie tylko słuchacze macierzystej uczelni i mieszkańcy Bytomia oraz miast ościennych. Chór występował w Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Tychach, Częstochowie i Oświęcimiu. Występował w Polsce, w Bułgarii i w czeskiej Pradze. Wśród wielu nagród, otrzymanych przez chór w ciągu dziesięciolecia jego działalności, wymienić można: III, II i I miejsce na Juwenaliach Trzeciego Wieku w Warszawie (2015, 2016 i 2017), II miejsce na festiwalu Balkan Folk Fest w Kiten w Bułgarii (2014), II miejsce w kategorii chórów mieszanych i nagrodę specjalną za wykonanie utworu kompozytora zagranicznego na Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów w Szczecinie (2015), II miejsce na XV Diecezjalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2018” w Jaworznie, brązowy medal na III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis (2018) i dwukrotnie Grand Prix Oświę15


cimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów (2016 i 2018). Wyrazem uznania dla chóru było zaproszenie go w roku 2018 do czeskiej Pragi na IV Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Antonina Dvořáka. Za całokształt dokonań artystycznych chór otrzymał, w roku 2018, statuetkę MUZA - Nagrodę Prezydenta Bytomia w Dziedzinie Kultury. Od samego początku, od roku 2009, chórmistrzem i dyrygentem chóru „Wrzosy Jesieni” jest bytomianka, niegdyś korepetytorka i artystka chóru Opery Śląskiej Monika Woleńska. W czasie Jubileuszowego koncertu razem z chórem wystąpili zaproszeni goście: tenor - Arkadiusz Dołęga oraz tancerze Małgorzata Mazurkiewicz i Filip Jędruch, a całość prowadził konferansjer, dziennikarz muzyczny i organizator życia muzycznego Jacek Woleński. Występ gości i specjalnie dobrany zestaw utworów

(Fot. UM Bytom) 16


spowodował, że koncert był wyjątkowy. Część utworów chór wykonał a cappella, przy pozostałych podkład muzyczny zapewniła Halina Mansalińska - fortepian. Koncert był Jubileuszowy i dlatego ze sceny popłynęły bardzo różne pieśni i piosenki prezentujące bogaty i zróżnicowany repertuar chóru. Ojczyzno ty ma Fr. Chopina, Paloma mensajera - J. Ruiza Gascha, Goodnight, well it’s time to go - C. Cartera i J. Hudsona, Oj, nasi jadą - piosenka ludowa, Chwalmy Pana Z. Koniecznego, Hallelujah - L. Cohena, Powiadają, żem jest ładna - śląska piosenka ludowa, Szła dzieweczka – w opr. A. Grefa i Freedom Is Coming - melodia z płd. Afryki. W czasie wykonania słoweńskiej piosenki ludowej En hribcek bom kupil akompaniament zapewniły Grażyna Skrzypek na akordeonie i Ilona Król na łyżkach. Udział zaproszonych gości i termin koncertu, Koniec Karnawału i Ostatki, spowodowały, że przez chwilę widzowie poczuli się trochę jak w Wiedniu na Koncercie Noworocznym, albo przynajmniej, jak kiedyś na sali Operetki Śląskiej w Gliwicach. Ze sceny popłynęły: Aria Adama z operetki K. Zellera „Ptasznik z Tyrolu”, Chór niewolników hebrajskich z opery „Nabucco” G. Verdiego, Barkarola z „Opowieści Hoffmana” J. Offenbacha, Artystki z variete z „Księżniczki Czardasza” I. Kalmana, Duet kotów G.Rossiniego, Nad pięknym modrym Dunajem J.Straussa, Zottelmarsch i Wielka sława to żart z „Barona Cygańskiego” J.Straussa. Kiedy Arkadiusz Dołęga wyznawał, że Tak całkiem bez dziewczątek na nic świat... razem z nim tańczyły członkinie chóru: Ilona Król, Grażyna Krzyżanowska, Marianna Sikora i Jolanta Tarnowska.

17


Wśród widzów na widowni Teatru „ROZBARK” zasiedli: Zastępca Prezydenta - Adam Fras, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bytomiu - ks. Piotr Kopiec, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu - Anna Panas, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu - Henryk Dolewka, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bytomiu - Roman Jopa i mjr Jacek Kaciuba z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Adam Fras odczytał list gratulacyjny skierowany do chóru przez Prezydenta Bytomia - Mariusza Wołosza oraz złożył chórowi życzenia dalszych sukcesów artystycznych.

(Fot. UM Bytom)

18


Podziękowania za minione 10 lat, gratulacje z już uzyskanych dokonań i życzenia kolejnych złożył Jubilatom - Przewodniczący Zarządu Samorządu Słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Jan Cieplinski. Ryszard Kłak - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, wręczył 16-tu członkiniom chóru, które występują w nim od samego początku5, specjalne dyplomy, a Monice Woleńskiej - bukiet z 10 róż i statuetkę upamiętniającą Jubileusz. Życzenia w imieniu, zaprzyjaźnionego z chórem, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej złożyła artystom - Grażyna Omeljaniuk-Szulc - Przewodnicząca Uniwersytetu. RK

BYTOMSKI MISTRZ ORTOGRAFII 2019 5 kwietnia 2019, już po raz szósty Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zaprosiło pasjonatów poprawności językowej i tych, którzy nie boją się nowych wyzwań do udziału w międzypokoleniowym konkursie ortograficznym TRZY POKOLENIA o tytuł Bytomskiego Mistrza Ortografii 2019, w organizacji którego uczestniczyły także słuchaczki Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Halina Antosz, Eliza Bezner, Stefania Borkowska, Ewa Cogiel, Janina Domańska, Joanna Januszewska, Joanna Jaremkiewicz, Zofia Kowalik, Irena Krajewska, Irena Maziarka, Helena Ryczaj, Marianna Sikora, Grażyna Skrzypek, Anna Słota, Elżbieta Sokalska, Eugenia Świderska

5

19


(Fot. A. Swojnóg) W tegorocznej edycji dyktanda wzięło udział 106 uczestników. Silną reprezentację wystawił też Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W przygodzie z ortografią wzięły udział: Eliza Bezner, Lucyna Chirowska, Maria Ferfecka, Stefania Furman, Bożena Golczyk-Stempor, Maria Grummich, Urszula Kiełbasa, Barbara Klupieć, Danuta Koczwara, Danuta Kowalska, Wanda Kuchejda, Maria Pańczyszyn, Józefa Wachulska, Ewa Wysocka-Panek. Konkurs rozpoczął się sympatycznym akcentem – upominek otrzymała pierwsza zarejestrowana uczestniczka konkursu – słuchaczka Uniwersytetu Maria Grummich. Bytomskim Mistrzem Ortografii 2019 została MARTYNA OLSZEWSKA z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. Jury przyznało również siedem równorzędnych wyróżnień. Jedno z nich otrzymała słuchaczka Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku URSZULA KIEŁBASA. 20


Jak przystało na gospodarzy z „sercem na dłoniach” słuchaczki Uniwersytetu - Gabriela Andrzejczak, Mirosława Bawecka, Stefania Borkowska i Małgorzata Jabłońska przygotowały dla uczestników konkursu słodki poczęstunek. Zaś pod wprawnym okiem Zofii Kowalik i Gabrieli Heuchert powstały wyjątkowe okolicznościowe ozdoby wielkanocne wykonane przez nauczycielki, w czasie kiedy pozostający pod ich opieką uczniowie pisali konkursowe dyktando. Po raz kolejny w auli CKU ortografia połączyła pokolenia. LB

Z KART LUDZKIEJ PAMIĘCI: SABINA BARAL „ZAPISKI Z WYGNANIA”, WYDAWNICTWO AUSTERIA, KRAKÓW 2018 „Emigracja to rodzaj pogrzebu, po którym życie dalej trwa” – od słów Tadeusza Kotarbińskiego zaczyna swoje „Zapiski z wygnania” Sabina Baral. „Gnębiła mnie krzywda moich rodziców. Po nieopisanych stratach Holocaustu, w 1968 stracili oni również przywilej życia w świecie, który znali i rozumieli. Stracili ojczyznę. Po wojnie uczyli się ponownie ufać, i znów się zawiedli. Ich jedynym zadośćuczynieniem było to, że wywieźli, albo wysłali z Polski nas, swoje dzieci, do miejsc, gdzie ludzie nie rodzą się lepsi ani gorsi. I tak, z potrzeby serca zrodziły się „Zapiski z wygnania” (…) - napisane znakomitą polszczyzną i emocjami refleksje młodej dziewczyny, której świat rozpada się na kawałki. Dziewczyny z Wrocławia, którą wyrzuca własna ojczyzna. Wyrzuca ją, bo jej mama 21


ma na imię Estera, a wujek – Zacharje. To są niedobre imiona w Polsce w 1968 roku. Niedobre imiona i niedobry wygląd. Zresztą czy kiedykolwiek były dobre? Czy byłyby dobre dzisiaj? Autorka opisuje swoje pogmatwane i pełne dramatycznych przeżyć losy, ograniczając się najczęściej do opisu zdarzeń. Jeśli pojawiają się refleksje czy podsumowania, są lakoniczne i szybko zmierzają do puenty, która często jest pytaniem z kategorii tych, na które brak odpowiedzi. Każdy rozdział ma swoje motto, rodzaj refrenu, kontrapunktu dla opisywanego fragmentu jej skomplikowanego i dramatycznego życia. Opowieść ta porusza, gdyż autorka postanowiła po prostu „mówić”, przelewać swoje życie na papier: „...Moi rodzice pracowali w Polsce przez wiele lat... prości uczciwi ludzie, rzemieślnicy. Każde z nich przeżyło cudem; innym cudem każdego dnia. Cóż oni zawinili? Wyjechali z Polski bez niczego, nawet bez obywatelstwa, starzy ponad lata, doświadczeni ponad słowa (...). Czy Wy o takich rzeczach wiecie?.... To pytanie prześladowało mnie podczas lektury. Czy ja to wiem?... albo inaczej, dlaczego tego nie wiem? 22


Czytałam więc z poczuciem smutku i przygnębienia, bo historia Sabiny Baral w pewnym sensie jest uniwersalna, jest opowieścią o każdym wygnanym Żydzie, jest opowieścią o każdym wygnanym człowieku. Skupia się na jednostkowym świadectwie wypędzonej wówczas wraz z rodziną dwudziestoparolatki, bazując na jej poruszającej relacji z tamtego czasu. Ale opowiada historię całego pokolenia wygnanych. Obnaża przy okazji absurd nienawiści, tragedię ksenofobii i jest ważnym i potrzebnym głosem w toczącej się ciągle dyskusji o antysemityzmie. GŻDACZ

Ps. Jest tu jeszcze jeden ważny dla mnie wątek. Wątek związany z Bytomiem. Edward Baral, ojciec przyszłego męża autorki, urodził się i wychował w Tarnopolu, znał miasto, płynnie mówił po niemiecku. Ukończył studia medyczne, był chirurgiem. Wtedy zastała go wojna. Ukrywał się, wraz z ciężarną żoną Heleną w bunkrze. Wyszedł z niego by szukać jedzenia i... zginął. Minęły lata. Helena Baral, po wojnie, skończyła przerwane studia medyczne i została lekarzem pediatrą. Na mocy rządowego nakazu pracy przeprowadziła się z Krakowa do Bytomia, gdzie została ordynatorem Szpitala Pediatrycznego. Jej syn Edward (obecny mąż Sabiny) też zostaje lekarzem i zaraz po ukończeniu studiów, w 1969 wyjeżdża do Szwecji. Pani Helena, która jeszcze przed urodzeniem syna została wdową, wysłała swojego jedynego syna i znowu została sama... W wieku czterdziestu dziewięciu lat czuła się stara i zmęczona... 23


COŚ DO POCZYTANIA: MAŁGORZATA J. KURSA: TEŚCIOWĄ ODDAM OD ZARAZ, WYDAWNICTWO LUCKY, RADOM 2018 „Paweł wziął głęboki oddech i zebrał się w sobie. Ukradkiem przyjrzał się żonie wpatrzonej skupionym wzrokiem w ekran laptopa i podjął męską decyzje. Skłonności samobójczych nie miał, więc sięgnął po kurtkę, kątem oka zlokalizował torbę z ciuchami i prowiantem, po czym oznajmił w przestrzeń: - Izuniu, zapomniałem ci powiedzieć, że mama jutro wybiera się na działkę, żeby ci pomóc. I nim do Izy dotarła ta hiobowa wieść, Paweł złapał bagaże i dał nogę z mieszkania. Miał alibi - czekał go właśnie wyjazd do Niemiec. Instynkt mu podpowiadał, że kilka dni powinno wystarczyć, by żona porzuciła myśl o morderstwie w afekcie. Izabela Łęcka, w przeciwieństwie do powieściowej heroiny, nazwisko zyskała wraz z mężem, przez chwilę z upodobaniem wpatrywała się w wymyślone przez siebie logo, za które miała otrzymać niezłe pieniądze. Złowroga treść komunikatu dotarła do niej z opóźnieniem. Samozadowolenie wyparowało z niej jak kamfora. Jego miejsce zajęła furia, która domagała się natychmiastowego ujścia. 24


W dawnych czasach za złe wieści karano delikwenta ścięciem łepetyny. Katowskich upodobań do tej pory w sobie nie zauważyła, ale gdyby małżonek przytomnie nie opuścił domu, miałaby przynajmniej szanse na uczciwą, grzmiącą awanturę. Niestety, zwierzyna jej się wymknęła, więc złapała to, co miała pod ręką, czyli filiżankę z resztkami kawy, i z impetem rzuciła ją przed siebie. Filiżanka zrobiła jej przyjemność, rozbijając się z miłym brzękiem, a fusy ochlapały wiszący na ścianie kalendarz - nomen omen prezent od teściowej” Książki Małgorzaty J. Kursy mają jedną niewątpliwą wadę: za szybko się kończą. Aż żal… Poczucie humoru, interesujący styl, zabawne dialogi i wartka akcja – wszystko to składa się na powieści dla...no, chyba dla wszystkich pragnących relaksu i rozświetlenia szarzyzny powszedniego dnia. Sama pisarka o sobie mówi tak: „Urodzona na Rzeszowszczyźnie, od dzieciństwa kraśniczanka. Ogólnie optymistka i śmieszka, od ludzi poważnych i ponurych ucieka spłoszonym truchtem. Agresywnie reaguje jedynie na głupotę i politykę. W ciągu ponad pół wieku żywota dorobiła się małżonka i córki, a także apodyktycznej kocicy Kropki. Rodzinę stara się oszczędzać, wyżywając się gastronomicznie w kuchni, bądź pisując humorystyczne czytadła.” Niełatwo być synową. Właściwością tego stanu jest bowiem to, że... posiada się teściową. O teściowych krążą mniej lub bardziej zgryźliwe dowcipy, z drugiej strony

25


Tadeusz Różewicz napisał piękny i wzruszający „Dytyramb na cześć teściowej” (poeta pisał to co prawda z pozycji zięcia, ale nie zwracajmy uwagi na szczegóły). Matki mężów bywają różne: uprzejme do bólu, nadopiekuńcze do zamęczenia, złośliwe do wściekłości, wiedzące wszystko lepiej, wtrącające się do wszystkiego. Są również teściowe inne: życzliwe, wyrozumiale, zaprzyjaźnione z synowymi, taktowne i dyskretne. Takich teściowych jest całkiem sporo, ale żadna z nich nie przypadła w udziale bohaterce powieści... Izabeli Łęckiej. Iza, szczęśliwa mężatka, otoczona bezgranicznym, pozbawionym wszelkiego umiaru uwielbieniem męża, wraz z nim posiadła w pakiecie teściową. Starsza pani jest opiekuńcza, pomocna, gorliwa. Czy raczej: nadopiekuńcza, zbyt pomocna, wreszcie nadgorliwa. Stara się pomóc, nie pytając nikogo o zgodę. Stąd problemy domowe i nieustająca frustracja Izy. Kochająca teściowa skopała ogródek – przepadły drogie cebulki, ugotowała obiad – synową rozbolał brzuch, ziemniaki były posolone – posoliła jeszcze raz, posprzątała w warsztacie syna – pomieszała faktury. I tak dalej... Jakby tego było mało, synową Belunią nazywa...no, horror po prostu! Przy tym wszystkim to osoba bardzo życzliwa, co w najmniejszym stopniu nie osłabia niechęci bohaterki do matki męża. Co można zatem zrobić? Najlepiej teściową sprzedać – tylko kto kupi? Może zatem oddać, nawet dopłacić… Akcja książki, osadzona we współczesności, toczy się wartko, lekko i dowcipnie. Nie brak w niej elemen26


tów sensacyjnych, kryminalnych, poczucia humoru i napięcia. Polecamy na wakacje. Synowym i teściowym. EJB

COŚ DO OBEJRZENIA: DUMBO, FAMILIJNY FILM FANTASY, REŻ. TIM BURTON, SCENARIUSZ EHREN KRUGER, W ROLACH GŁÓWNYCH COLIN FARRELL, DANNY DE VITO, MICHAEL KEATON, EVA GREEN. PROD. USA, 2019 Tak to się już ułożyło, że nasze zakończenie roku akademickiego przypada w sąsiedztwie jednego z najradośniejszych świąt – Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dlatego też proponujemy studentom trzeciego wieku, aby – skoro mają już wakacje, więc i nieco więcej czasu - zainteresowali się propozycjami kin skierowanymi do młodszych widzów. Taka wyprawa z wnuczętami do kina może być ze wszech miar atrakcyjna: tzw. filmy familijne mają zwykle sporo wdzięku i są niezłym relaksem, a poza tym widok błyszczących oczu i przejętych buziaków dziecięcych jest wart uwagi. Na młodziutką widownię czeka w tym roku sporo nowych produkcji. Na ekranach kin pojawią się liczne ”dalsze ciągi”: powrócą Ralph Demolka, Asterix i Obelix, bohaterowie „Toy story” i „Krainy Lodu”’. Będą też nowości, a wśród nich przygody tyleż uroczego, co rozpuszczonego „Corgi, psiaka Królowej”. 27


Tradycyjnie nie zawodzi Disney. Na ekrany wchodzą w tym roku trzy aktorskie wersje kinowych przebojów sprzed lat: „Dumbo”, „Aladyn” i „Król Lew”. Proponujemy - tak na zachętę – bliższe zajęcie się tym pierwszym. W 1941 roku wytwórnia Walta Disneya wyprodukowała na podstawie książki Helen Aberson film animowany „Dumbo”. Jest to piękna opowieść o tym, że inny wcale nie oznacza gorszy. Bohater tej animacji, uroczy słonik Dumbo, odrzucany przez otoczenie z powodu niezwykle wielkich uszu stał się najbardziej znanym, pierwszym na świecie, latającym słoniem. Teraz aktorską adaptację tej baśni proponuje uważany za jednego z największych ekscentryków Hollywood Tim Burton, znany z takich produkcji jak m.in. „Charlie i fabryka czekolady”, „Alicja w Krainie Czarów”, czy „Edward Nożycoręki”. Oglądamy poruszająca historię o sile rodziny i marzeń oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel popadającego w ruinę cyrku liczy na poprawę sytuacji po narodzinach słoniątka. Wkrótce przychodzi ono na świat, ale nieproporcjonalnie wielkie uszy czynią zeń pośmiewisko. Opiekunem słonika zostaje była gwiazda cyrku, a obecnie inwalida i samotny ojciec (w tej roli Colin Farrell). Niespodziewanie jego dzieci odkrywają, że słonik potrafi latać. Dumbo z miejsca staje się gwiazdą, zaś cyrk zyskuje rozgłos. To z kolei budzi zainteresowanie sprytnego właściciela parku rozrywki...dalej zobaczycie Państwo sami. 28


Reżyser powierzył główne role znanym i sprawdzonym aktorom. Danny de Vito w roli dyrektora cyrku z powodzeniem kreuje postać cwaniaka, który pod płaszczykiem dusigrosza kryje inteligencję, wrażliwość i oddanie bliskim. Równie interesująca jest kreacja Colina Farrella. Jego bohater to człowiek po przejściach, kombatant pierwszej wojny światowej. Kiedyś gwiazda, obecnie kaleki opiekun słoni, wstydzi się tego, co postrzega jako degradację. Tym bardziej, że trudno mu porozumieć się z własnymi dziećmi. Na początku sprawia wrażenie mało przyjemnego człowieka, czującego się pokrzywdzonym przez niesprawiedliwy los. Jednak w miarę upływu czasu, dzięki opiece nad Dumbo, zaczyna sobie przypominać, co naprawdę liczy się w życiu. Jednak prawdziwą gwiazdą jest tytułowy bohater filmu. Dumbo jest autentyczny: bez trudu można odczytać jego emocje: smutek, strach, radość, zachwyt. Jest rozczulający - łatwo go czymś zaciekawić lub zachęcić do jakiegoś zachowania, na świat patrzy z typowym dla dziecka zachwytem, dostrzegając w nim to, co najpiękniejsze. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że zarówno uroczy słonik jak i sama opowieść o tolerancji oraz akceptacji odmienności wzbudzą sympatię widzów w każdym wieku. A zatem - w Dniu Dziecka zapraszamy wnuczęta do kina. To będzie miło spędzony czas. EJB

29


COŚ DO ZJEDZENIA: CIASTO FRANCUSKIE Z RABARBAREM I NIE TYLKO6 Wakacje przynoszą ze sobą nie tylko słońce (oby…), uśmiech, częstsze wizyty przyjaciół, ale także zwiększoną ochotę na coś smacznego i prostego w przygotowaniu. Na przedmieściach, w ogródkach działkowych, czasem także na balkonach (jeżeli nie zakazuje tego administracja) unoszą się smakowite aromaty grillowanych mięsiw, wędlin, ryb czy warzyw. Grillowanie jest już narodową niemal rozrywką Polaków… Ale kiedy już spożyjemy słuszną porcję grillowanych przysmaków, chciałoby się coś lżejszego, Niektórzy zresztą właśnie biesiadując na powietrzu preferują dania lekkie i barwne. Takim wymaganiom sprosta proponowane dzisiaj ciasto francuskie z owocami.

6 Przepis i zdjęcie z: http://mamucieprzysmaki.pl/przepisy/ciasta-i-desery/wakacyjne-ciasto-francuskie-z-owocami/

30


Składniki: - ciasto francuskie (1 opakowanie świeżego lub mrożonego ciasta), - rabarbar (2 - 3 łodygi), - jajko (1 szt.), - świeże owoce – kilka garści (oprócz rabarbaru mogą być np. maliny, truskawki i borówki amerykańskie) - cukier puder do posypania, - świeże listki do ozdoby (mięta, majeranek, tymianek). Sposób przyrządzenia: Nagrzej piekarnik do temperatury wskazanej przez producenta ciasta francuskiego. Ciasto rozwiń na papierze i ułóż na dużej, płaskiej blaszce. Jeśli jest zamrożone, wcześniej trzeba je rozmrozić. Rozmąć jajko z łyżeczką zimnej wody i posmaruj powierzchnię ciasta. Rabarbar umyj, obierz ze skórki, podziel na węższe łodyżki i ułóż w dowolny sposób na powierzchni ciasta. Pozostałe owoce umyj, osusz, jeśli jest taka potrzeba, pokrój na mniejsze cząstki, a następnie rozrzuć w mniej lub bardziej fantazyjny sposób. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz ok. 20 minut – do momentu aż urośnie i równomiernie się zarumieni. Po wyjęciu z piekarnika posyp cukrem pudrem i ewentualnie ozdób świeżymi listkami; na przykład mięty, melisy, szałwii czy kolendry. Ciasto jest smaczne zarówno na ciepło jak i po wystygnięciu. Jest dość lekkie, orzeźwiające i świetnie 31


wygląda; w bardzo łatwy i szybki sposób możesz uzyskać ciekawy efekt wizualny. Do takiego ciasta bardzo pasuje cydr albo lekkie białe wino.

DZIAŁO SIĘ… 4 grudnia 2019 – noworoczne kolędowanie zespołu Studia Piosenki „60-tka” w Kawiarni „Fokus Kawowy” 8 stycznia 2019 – Koncert Noworoczny Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – sala Teatru Górnośląskiego w Bytomiu-Łagiewnikach 12 stycznia 2019 – udział chóru „Wrzosy Jesieni w koncercie „KOLĘDUJMY MAŁEMU” zorganizowanym w Filharmonii Częstochowskiej przez UTW przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 13 stycznia 2019 – wystawa i aukcja prac słuchaczy grupy plastycznej Marty Hawlickiej, w Muszli Koncertowej w Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla i w parku w Bytomiu-Miechowicach, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 – występ zespołu Studia Piosenki „60-tka” w Parku Miejskim im. F.Kachla w ramach miej-skiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 14 stycznia 2019 – otrzymanie podziękowania dla słu-chaczy Uniwersytetu za udział w akcji Świąteczna Paczka (w grudniu 2018 roku wśród słuchaczy Uniwersytetu oraz słuchaczy i pracowników CKU prowadzona była zbiórka prezentów dla p. Barbary z Rudy Śląskiej)

32


16 stycznia 2019 – noworoczne kolędowanie zespołu Studia Piosenki „60-tka” w Dziennym Domu Pomocy Nr 1 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 22 stycznia 2019 – Złote Gody Ireny i Andrzeja Urbańczyków w Klubie Roman-tycznych Serc – Restauracja „Antrakt” w Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK 25 stycznia 2019 – wykład w ramach „Akademii Bezpiecznego Seniora” – projektu realizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – aula Centrum Kształcenia Ustawicznego 31 stycznia 2019 – wycieczka słuchaczy Uniwersytetu do Wisły i kulig w Dolinie Białej Wisełki 4 lutego 2019 – wykład otwarty Grzegorza Świetlika „Geneza Powstań Śląskich 1919-21” – aula Centrum Kształcenia Ustawicznego 5 lutego 2019 – udział grupy wolontariuszy Uniwersytetu (Krystyna Drzazga, Gabriela Heuchert, Iwona Ozga, Jolanta Wróblewska, Teresa Wojtyło i Ryszard Zwerowicz) w balu karnawałowym w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu-Miechowicach 8 lutego 2019 – spotkanie słuchaczy Uniwersytetu w Kawiarni „Fokus Kawowy” i występ zespołu Studia Piosenki „60-tka” 11 lutego 2019 – „Muza grana przez Romana” spotkanie Klubu Roman-tycznych Serc w Restauracji „Antrakt” w Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK 13 lutego 2019 – występ duetu wokalno-muzycznego Joanna Matonia i Roman Wildanger oraz Bożeny Noga (poezja) w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przy ul. Dworcowej 33


14 lutego 2019 – „O miłości nie tylko we Lwowie” – występ zespołu Studio Piosenki 60-tka w Centrum Kresowym w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 – 26 lutego 2019 – udział reprezentacji Uniwersytetu (Krystyna Benska, Jan Cieplinski, Marianna Czajerek, Zygmunt Ćwiąkała, Maria i Jacek Ochman, Wiesław Rzepecki) w VI Zimowej Senioriadzie na Podhalu w Rabce-Zdroju 27 lutego 2019 – udział grupy słuchaczy (grupa lektoratu języka niemieckiego prowadzonego przez Krystynę Baron) w spotkaniu z Weroniką Wise – dyrektorem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i prowadzonych przez nią warsztatach „Dziedzictwo Górnego Śląska” 1 marca 2019 – udział przedstawicielek Uniwersytetu (Stefanii Borkowskiej i Danuty Koczwary) w miejskich uroczystościach pod pomnikiem Ofiar Tragedii Górnośląskiej w Bytomiu-Miechowicach z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2 marca 2019 – Jubileuszowy koncert chóru „Wrzosy Jesieni” z okazji 10-lecia działalności zespołu – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK 3 marca 2019 – IV Międzypokoleniowa Sztafeta Pływacka „Seniorzy i młodzież - 10 km w wodzie” – pływalnia kryta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu przy ul. Parkowej 5 marca 2019 – udział grupy plastycznej Marty Hawlickiej (Janina Niedzielska, Sławka Grzywna, Krystyna Oborska-Kominek, Grażyna Rosołowska) w międzynarodowych warsztatach w Szkole Podstawowej Nr 40 w ramach jej udziału w Programie ERASMUS+ 34


5 marca 2019 – „Sylwester na Bis - przeżyjmy to jeszcze raz” Bal Karnawałowy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Restauracja „Biesiadnik” w Bytomiu-Stroszku 8 marca 2019 – „Być kobietą” koncert zespołu Studia Piosenki „60-tka” dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Bytomiu-Miechowicach 8 marca 2019 – koncert dla słuchaczek Uniwersytetu z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem Chóru „Wrzosy Jesieni”, Zespołu „Club Roman-tycznych Serc” i zespołu Studia Piosenki „60-tka” 9 marca 2019 – występ chóru „Wrzosy Jesieni” na pikniku zorganizowanym w koszarach 34. Dywizjonu Rakietowego OP w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego 14 marca 2019 – I nagroda dla Zofii Golder na V Konkursie Recytatorskim Dla Seniorów „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” w Dzielnicowym Domu Kultury w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej 15 marca 2019 – wykład otwarty prof. dr hab. Joachima Dieca „Dziedzictwo Czyngis-chana, czy cywilizacja turańska to tylko przeszłość?” – aula Centrum Kształcenia Ustawicznego 19 marca 2019 – udział delegacji Uniwersytetu, Jan Cieplinski i Ewa Tyburczyk, w Śląskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Współczesny Senior Aktywny Senior” 19 marca 2019 – udział grupy słuchaczy Uniwersytetu w warsztatach integracyjnych w ramach projektu „Uśmiechnij się człowieku” zorganizowanych przez 35


uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Smolenia w Bytomiu 21 marca 2019 – wernisaż wystawy „Polska z Góry” prezentujące prace grupy plastycznej Mary Hawlickiej – Klub Garnizonowy 34. Dywizjonu Rakietowego OP 21 marca 2019 – wyjazd delegacji Uniwersytetu, Urszula Jaksik, Ewa Tyburczyk, Bożena Związek oraz Maria Zyczkowska, do Warszawy i jej udział w zorganizowanym w gmachu Sejmu spotkaniu seniorów z całej Polski w ramach projektu „Polska Seniora” 22 marca 2019 – udział grupy słuchaczy Uniwersytetu w programie „TO JUŻ PIĄTEK” TVP3 Katowice 25 marca 2019 – spotkanie Klubu Roman-tycznych Serc z udziałem gościa specjalnego - poetki i malarki Ireny Chrostek – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK 30 marca 2019 – wycieczka do Zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce i do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, spotkanie z ojcem Leonem Knabitem 30 marca 2019 – wycieczka grupy teatralnej TREMA, w towarzystwie zaprzyjaźnionych seniorów z Chorzowa, do Koszęcina - siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny 5 kwietnia 2019 – udział grupy słuchaczy, Eliza Bezner, Lucyna Chirowska, Maria Ferfecka, Stefania Furman, Bożena Golczyk-Stempor, Maria Grummich, Urszula Kiełbasa, Barbara Klupieć, Danuta Koczwara, Danuta Kowalska, Wanda Kuchejda, Maria Pańczyszyn, Józefa Wachulska, Ewa Wysocka-Panek, w międzypokoleniowym konkursie ortograficznym TRZY POKOLENIA o tytuł Bytomskiego Mistrza Ortografii 2019 36


9 kwietnia 2019 – występ zespołu „Clubu Roman-tycznych Serc” i Zofii Golder w Bytomskim Centrum Kultury w finale VI Bytomskiego Konkursu Wielkanocnego 12 kwietnia 2019 – spotkanie Zarządu Samorządu Uniwersytetu i Dyrekcji Centrum Kształcenia Ustawicznego ze słuchaczami z rocznika 80+ 12 kwietnia 2019 – wykład otwarty dr Ireneusza Szpary „Kariera narracji. Nie tylko o literaturze...” – aula Centrum Kształcenia Ustawicznego 24 kwietnia 2019 – koncert zespołu Studia Piosenki „60-tka” „Dzień dobry wiosno” w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach 25 kwietnia 2019 – V Otwarte Mistrzostwa Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelaniu i Darcie z udziałem reprezentacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich 26 kwietnia 2109 – udział reprezentacji Uniwersytetu, Andrzej Cogiel, Ewa Cogiel, Antoni Kandzia, Andrzej Ołówka, Irena Ołówka, Joanna Matonia, Damian Mzyk, Helena Neuman, Henryk Neuman, Andrzej Prończuk, Henryk Sroka i Roman Wildanger, w VI Piekarskich Senioraliach 27 kwietnia 2019 – udział 30 osobowej reprezentacji Uniwersytetu w VI Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking w Parku Śląskim w Chorzowie (na dystansie 5 i 10 km) 13 – 15 maja 2019 – wycieczka słuchaczy do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria

37


16 maja 2019 – Koncert Urodzinowy Studia Piosenki „60-tka” w Dziennym Domu Opieki w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 17 maja 2019 – Wykład otwarty i oficjalne zakończenie roku akademickiego 2018/19 - aula CKU przy ul. Powstańców Śl.10 16 maja 2019 - spotkanie z Zarządem Samorządu Słuchaczy i dyrekcją CKU oraz występ zespołu Studia Piosenki „60-tka” 16 maja 2019 – wykład otwarty dr Michała Oleszczyka „Elementy inscenizacji filmowej” – aula Centrum Kształce-nia Ustawicznego 20 maja 2019 – wykład informacyjny dot. udziału słuchaczy w programie opieki “Telemed 24” – aula Centrum Kształcenia Ustawicznego 21 maja 2019 – wyjazd słuchaczy na „Dni Seniora” w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie 23 maja 2019 – ognisko członków sekcji Nordic Walking w rezerwacie przyrody Seget na Srebrnej Górze i spotkanie w Restauracji Ośrodka Sport-Dolina 25 maja 2019 – udział reprezentacji Uniwersytetu w XI Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych w „Trzeci Wiek na Start” Łazach 28-29 maja 2019 – IV Przegląd Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW – Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK 31 maja 2019 – „Zabawa na Koniec Roku 2018/2019” w Restauracji „Biesiadnik w Bytomiu-Stroszku

38


W NASTĘPNYM NUMERZE W następnym numerze przeczytać będzie można między innymi:  relację z oficjalnego i z „nieoficjalnego” zakończenia na naszym Uniwersytecie roku akademickiego 108/2019;  relację z wycieczki do Parku Narodowego Czeska Szwajcaria;  relację z IV Przeglądu Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW;  w stałej rubryce Z KART LUDZKIEJ PAMIĘCI zaproszenie do lektury książki „Boniecki. Rozmowy o życiu”, autorami której są: ks. Adam Boniecki i Anna Goc;  prezentację sylwetki kolejnego członka Rady Programowej Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;  wspomnienia z wakacyjnych wyjazdów (liczymy na testy nadesłane przez czytelników) oraz jak zwykle coś do poczytania, zaproszenia do kina i do kuchni.

39


Redakcja: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Powstańców Śląskich, 41-902 Bytom tel: 322 811 138 fax.: 322 812 784 e-mail: utw@utw.bytom.pl, http://www.utw.bytom.pl

Zespół redakcyjny: Elżbieta Jabłońska-Bielińska [EJB] Ryszard Kłak [RK] Gościnnie w tym numerze: Lucyna Barańska [LB] GŻDACZ Na okładce: Grupa Teatralna TREMA w Koszęcinie przed siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (30.03.2019) 40

Profile for TRZECI ODDECH

Trzeci Oddech XXXIII  

Trzeci Oddech XXXIII  

Profile for utw4
Advertisement