Page 1

Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

27 september 2014 50ste jaargang nr. 577


Sluit hier uw totale verzekeringspakket! • Pakketvoordeel maximaal 10% op alle verzekeringen! • Autoverzekering • 80% no-claimkorting! • dubbele no-claimbescherming! • geen no-claimverlies bij kwaadwillige beschadiging! • Ook alle overige verzekeringen kennen uitgebreide voorwaarden en voordelige premies!

Kerkstraat 26 5411 BA ZEELAND Tel. 0486 - 453030 E-mail: info@van-zanten.nu www.van-zanten.nu

Kom langs of bel en laat u vrijblijvend adviseren!

Voor een deskundig en persoonlijk advies.


 Nr. 577  27 september 2014  redactie- en e-mailadres voor kopij-fam. berichten-sintels utrookelijzer@home.nl

Van de redactie

Ankie van Uden Melkpad 19, 5411 GC Zeeland  0486 451813

plaatsing van kopij is gratis familieberichten € 0,10 per cm2 sintels (korte berichtjes) tot max. 20 woorden € 5,00 onder nummer € 7,00 bij opgave te voldoen info bij redactie  0486 451813

voor commerciële advertenties adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland  0486 453816

hele pag. € 60,’n evenredig deel voor ½ pag. enz afwijkende maat € 0,13 per cm2

kopij binnen

9 dagen voor verschijningsdata

verschijnt

11 x p.jr. op tevoren vastgestelde data zie lijst bij Ut Rookelijzer nr. 569, dec. ‘13

abonnementen

G. Zegers Graspeel 9a, 5411 LB Zeeland  0486 450945

abonnementsprijs

bij machtiging: € 15,00 zonder machtiging: € 18,00 Losse exemplaren: € 2,50

postabonnement is mogelijk

bezorging

via vaste wijkbezorg(st)ers zie Ut Rookelijzer nr. 570, jan. ‘14

financiën

M. Zonnenberg Brouwerspad 6a, 5411 BG Zeeland  0486 451698 Rabobank IBAN NL96RABO0159505127 Regio IBAN NL61RBRB0687768705

Landerd herdacht Market Garden De Koninklijke Landmacht die in 2014 tweehonderd jaar bestaat, herdacht de operatie Market Garden al op woensdag 17 september. Op die zonnige dag trok vanaf 14.15 uur een lange colonne van oude Britse militaire voertuigen over de Udenseweg en de Kerkstraat van Zeeland. De belangstelling voor dit evenement was zeer groot. Na een korte plechtigheid op het kerkplein, waar o.a. burgemeester Marnix Bakermans en Wim Boeijen uit Schaijk het woord voerden, werd een krans gelegd bij de graven van de twee omgekomen geallieerde vliegers op het kerkhof. Hierbij waren vele belangstellenden aanwezig. Twee schoolkinderen droegen een gedicht voor. Na twee minuten stilte werd door een drietal leden van het Sint-Jacobusgilde de “Last post” geblazen. De gemeente Landerd stond op zaterdag 20 september stil bij zeventig jaar Market Garden. Op die dag vond tevens de Landerdse Veteranendag plaats. Burgemeester Bakermans zei hierover: “We gaan op gepaste manier vieren, dat we zeventig jaar geleden door de geallieerden bevrijd zijn”. Vanaf 8.45 uur passeerden bijna vierhonderd militaire voertuigen de Udenseweg en de Kerkstraat van Zeeland. De belangstelling was op deze dag zo mogelijk nog groter als op de woensdag daaraan voorafgaand. Behalve de militaire colonne waren er in het centrum nog verschillende andere activiteiten, waaraan volop werd meegedaan. Zo was er o.a. een F16-simulator, oude tractoren, allerlei kraampjes, trampolinespringen, abseilen bij de kerktoren en een aantal gezellige terrasjes voor een hapje en een drankje. Het deed deugd om te zien, dat velen in Landerd, jong en oud, hebben deelgenomen aan de herdenking van Market Garden, waarbij in 1944 duizenden jonge mensen hun leven gaven voor onze vrijheid. Om dat niet te vergeten, blijft herdenken, ook in de toekomst, zinvol.

drukkerij

GaafGrafisch, Wanroij. 1720 exemplaren

www.utrookelijzer.nl

Voor redactionele mededelingen zie laatste pagina 1


OP UUR EN TIJD GEZONDHEIDSZORG HUISARTSENPRAKTIJK DE VLASWIEK Praktijkadres: Puttelaar 2B,  451200 Optie 1Spoedlijn. Optie 2Vóór 10 uur alleen voor maken afspraak Na 10 uur ook voor opvragen uitslagen e.d. Optie 3Voor de apotheek en herhaalrecepten. Openingstijden: ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur. Op de volgende tijden uitsluitend via optie 1 voor spoedgevallen bereikbaar:  451200 11.00-11.30 u: werkoverleg, 13.00-14.00 u: lunchpauze, 14.00-15.00 u: div. werkz.(balie is wel open). Afspraken maken voor dezelfde dag: vóór 10.00 uur bellen. Herhaalrecepten vóór 11.00 uur bellen of lege doosjes brengen, medicijnen kunnen volgende dag opgehaald worden. Weekenddienst artsen: Op werkdagen van 17.00 - 8.00 uur ’s morgens en tijdens weekenden + feestdagen, 24 uur per dag. Bellen naar: 0900 8860 Weekenddienst apotheek: Voor spoedgevallen: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden.  0413-408780 Bloedafname voor laboratoriumonderzoek Op maan- dins- donder- en vrijdag 8.00-9.30 uur, in Zorgcentrum Compostella, Franciscushof 1. Door medewerkster Bernhoven Diagnostisch Centrum. Voor meer info zie: www.dcbernhoven.nl MOEDERS VOOR MOEDERS: Jeanne v.d. Linden  462459 / 0800-0228070 (gratis) ZWANGERSCHAPSCONTROLE: Verloskundigen: C. v Elderen, H. v Dijk, C. v Tiel en M. Elbers, Bernhardstraat 9, 5451 BN Mill,  0485-451511. TANDARTSEN:  J. Jacquemard. Burgerveld 24,  452783. In spoedgevallen tijdens weekend tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800.  M. de Graaf, Udenseweg 10b,  420500. In spoedgevallen van vr 12.00 u. tot ma 8.00 u. tandartsdienst Uden/Veghel:  0413-408800. LOGOPEDIEPRAKTIJK LANDERD Sandra Hofmans/Sandra van Boekel/Kim Baltussen  463093, praktijk in Compostella Zeeland. Tevens praktijk in Schaijk, Lorskensstraat 1e. Behandeling op afspraak. www.gezondheidscentrumlanderd.nl PODOTHERAPIE van de Kracht. Kerkstraat 25, Zeeland,  06-83166391. YOGA:*Tonnie v.d. Berg, tonnie@yoga4all.nl  452118 *Jolande Cornelissen Yogapraktijk Yoga Sanga Boekelsedijk 18, 0486-830200 www.yogasanga.nl PEDICURE-VOETREFLEX: Els Derks, Rootstraat 22,  451767 AMARANT Zorgverlening/dagbesteding voor mensen met een beperking en/of autisme. Cliëntenserv.: 013-4652151 64 2

BRABANT ZORG/ZORGCENTRUM COMPOSTELLA voor zorg en dienstverlening. Zorg, dag/groepsverzorging, activiteiten en eetpunt binnen zorgcentrum. Voor 24-uurs zorg aan huis in de gemeente Landerd kunt u contact opnemen met Dorothé Snijders van zorgcentrum Compostella 0486-458585. Bureau Zorgbemiddeling voor informatie over zorg en dienstverlening bij zorg en verpleegcentra Brabant Zorg 0413-380890, www.brabantzorg.net E: Zorgbemiddeling@brabantzorg.eu THUISZORG PANTEIN Voor alle zorgvragen bel 0900-8803 (lokaal tarief) 24 uur per dag, info.thuiszorg@pantein.nl / www.pantein.nl Bij Thuiszorg Pantein kunt u terecht voor: Huish. Hulp, Persoonlijke Verzorging, (Gespec.)Verpleging, Gespec. Thuisbegeleiding, Kraamzorg, Voeding- en Dieetadvies, Thuiszorgwinkel, Serviceorganisatie Pantein Extra. PANTEIN THUISZORGWINKEL, Nistelrodeseweg 10 Uden, ma t/m vr 9.00-21.00 uur, zat 10.00-17.00 uur, tel. 0900-8803 (lokaal tarief). FYSIOTHERAPIE  Praktijk voor Fysiotherapie Zeeland: (Bedrijfs)fysiotherapie/manueeltherapie/kinderfysiotherapie/training. Kerkstraat 25,  451503. www.bedrijfs-fysiotherapie.nl  W.J. v. Kessel – Fysiotherapie/Manueeltherapie: Brouwerspad 13,  452684. Op afspraak. CESAR OEFENTHERAPIE: Janine van Hastenberg, Brouwerspad 13a,  06-30790700. ACUPUNCTUUR: Marianne ten Westenend,  0413-260392 PRAKTIJK VOOR CRANIOSACRAAL THERAPIE EN VISCERALE MANIPULATIES Riekje te Meerman, Kerkakkers 4,  451621, www.meermanshanden.nl SPORT- EN ONTSPANNINGSMASSAGES-VOEDING.  Massagepraktijk/Gewichts- en voedings-consulente Tiny en Tonny, Pimpernel 14,  06-25000368 tiny.en.tonny@planet.nl  [relax & relieve] face and bodycare/Cora van Tienen, Vlasroot 2,  0486-451293, www.relaxandrelieve.nl  Lamat, Hooge Raam 6,  453936/06-19498601, tevens Shiatsu en Reiki.  Sandra Verdijck, Broeksteen 17, 06-45754934 www.sandraverdijck.nl  Vitaliteitscoach Personal Trainer Tom Laurenssen  06-15967529 info@samenstaanwesterk-er.nl en mijnvitaliteitshop.nl TCM (Traditioneel Chinees Geneeskundig) Hogeweg 12,  451558. www.tcm-ccmc.nl OPTOMETRIE: Optometrist OVN/Lensspecialist ANVC Frank Verbeek, Kerkstraat 19b,  452500. MAATSCHAPPELIJK WERK: Gemeenschapshuis de Garf, ruimte de Spriet, Kerkstraat 35, 5411 EA Zeeland,  461258. Spreekuur: donderdag van 9.00-10.00 uur. Buiten het spreekuur: De Misse 46, 5401 HT Uden,  0413-253900. Hulp Online: www.aanzet.nl


OP UUR EN TIJD GEMEENTE LANDERD

VEILIGHEID

Gemeentehuis: Kerkstraat 39.  458111 Fax: 458222

Alarm nummer:  112 Meld misdaad anoniem:  0800-7000 Brandalarm:  112 Loket Politie, Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk.  0900 8844. Geopend: ma 14.00-16.00 uur; wo 16.00-18.00 uur; za 10.00-12.00 uur. www.politie.nl/brabant-noord Wijkagent Zeeland: Gerrit v.d. Kerkhof  0900-8844. Bureau Slachtofferhulp: 24 uur per dag  0900-0101. Milieuklachten Centrale:  073-6812821. SOS Telefonische Hulpdienst:  0900 0767. Regionaal  073-6140048. E.H.B.O. Heeft u iets te organiseren bel of mail minimaal 3 weken van te voren naar Corry de Veth, Vlaskapel 1,  452179 E-mail: famdeveth@gmail.com VERBANDPOSTEN: P. v.d. Laar, Boekelsedijk 1,  451289 C. de Veth, Vlaskapel 1,  452179 W. Theloosen Weemveld 1,  450047 Ouderen-adviseurs: T. Logtens,  451711, Mw. D. Vogels,  451784 Ouderensteunpunt Compostella. Voor gratis info, advies of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters  06-23403327 of: elke 4e dinsdagochtend van de maand in Compostella te Zeeland (09.30-11.00 uur) Sociaal Raadslieden van Aanzet: Misse 46, Uden,  0413-253900/Schadewijkstr. 6, Oss,  0412-623880, spreekuur op afspraak. Online Spreekuur: elke vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur: u krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonnebloem afd. Zeeland: José Hoevenaars 451421 of Joke v. Dijk 451777 Ziekenbezoek Parochie: Wilt u bezoek ontvangen, dan is dat vanuit de parochie uiteraard mogelijk. U kunt (laten) bellen naar het parochiecentrum in Uden:  0413-263154 of naar 06-21204630. Een briefje met naam en tel.nr. in de brievenbus van de parochie (3de deur pastorie bij St. Jacobuszaal)) is ook mogelijk. Stichting Wetswinkel Uden: Aldetiendstraat 21b, 5402 Uden,  0413-267400. Spreekuur: maandag 19.30 - 21.30 uur. Lokaties AED in Zeeland: Bij hartstilstand 112 bellen en een AED laten halen, deze hangen bij: Basisschool Oventje Tennisver. Set '77 Boterbloemcomplex De Vlashoeve Rabobank Sporthal De Hekel Taxi van Gerwen Van Boekel Voederheil Camp. De Heische Tip Camping De Peelrand Het Witte Huis (buiten aan de zijingang) Buurtschap de Trent, bij Fam. v. Dijk, Trentsedijk 2 (achter het woonhuis onder de overkapping).

info@landerd.nl / www.landerd.nl Geopend: de gemeente werkt uitsluitend op afspraak. 1.Voor burgerzaken of documenten: u kunt online of telefonisch een afspraak maken. 2. Voor bouwen, vergunningen of sociale zaken: u kunt telefonisch een afspraak maken. Burgemeester: de heer M. Bakermans (spreekuur op afspraak)* Wethouders:  J. Roelofs*, jos.roelofs@landerd.nl  M. Böhmer*, moritz.bohmer@landerd.nl  H. Vereijken*, hans.vereijken@landerd.nl *Afspraak maken via Mevr. M. van Dongen of Mevr. E. Dekkers  458230. Portefeuilleverdeling: Burgemeester Bakermans: Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Informatie en Automatiseringsbeleid, Communicatie, Economische Zaken (regionaal), Personeel en Organisatie, Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking. Weth. Roelofs: Openb. Werken, Financiën, Handhaving, Monumenten, Verkeer en Vervoer, Dorpsraden. Weth. Böhmer: Zorg en Welzijn, Onderwijs, Transities (Jeugdzorg, WMO/Awbz en participatiewet), Subsidies, Accommodaties, Arbeidsmarkt, Sport, Volksgez.heid, Sociale Zaken, WMO-voorzieningen, Duurzaamheid. Weth. Vereijken: Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening, Milieu en Afval, Economische Zaken, Centrumplannen, Natuur en Landschapsbeleid, Toerisme en Recreatie. Gevonden en verloren voorwerpen: melden bij de balie van het gemeentehuis. Vuilophaaldienst: op dinsdag in Zeeland. Milieustraat (Industrieterrein Elzenburg), Maaskade 28 te Oss,  0412-629030. Openingstijden: op woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, op zaterdag van 09.0015.00 uur. Legitimatie is verplicht. Grof huisvuil: op 1e dinsdag van de maand, na tel. aanmelding vóór ma. 12.00 uur bij gemeentehuis; hieraan zijn kosten verbonden. Klein chemisch afval: (kca) Gratis kca-box legen bij: Gemeentewerf Schaijk en Milieustraat Oss.

PAROCHIE St. PETRUS, kern St. JACOBUS DE MEERDERE R.K. Kerk: Kerkstraat 53, Secretariaat parochie Kerkstraat 25, 5401 BC Uden  0413-263154. Na kantoortijd: 06-21204630, www.parochiesintpetrus.nl e-mail: info@parochiesintpetrus.nl H. Missen: zondag 9.30 uur en vrijdag 19.00 uur, op vrijdag om 18.30 uur Rozenkransgebed. Misintentie € 10, - opgegeven via voorgedrukte enveloppe, in de brievenbus van de St. Jacobszaal. Kerkradio contactpersoon: het parochiesecretariaat telefoon 0413-263154.

3


OP UUR EN TIJD UWV-Werkbedrijf Maasland Raadhuislaan 2 (gemeentehuis Oss) 5341 GM Oss Vrouwen aan de slag: Stichting vrouw en werk N.O.-Brabant.  073 6148700 (9.00-14.00) Parochiële Caritas Instelling: Informatie Jan van Schooten (secr.),

Magazijn Stichting Jeugdbelangen Bosweg 1, www.sjbzeeland.nl, ma + vrij open van 18.00-19.00,  453163. Beheerder Maarten v.d. Elzen: 450303, e-mail: magazijn@sjbzeeland.nl.

 451656.

Medische hulpmiddelen en advies en begeleiding Borstprothese: A.Willemsen, Gemertseweg 2, Boekel  0492 321976. Open: ma - vr 09.00-18.00 uur. Particulier-zittend ziekenvervoer: Ambutax Zeeland. 0900 2006002. In bezit van contract met V.G.Z. Al het particulier zieken- en rolstoelvervoer: De vervoerder voor o.a. VGZ, Univé, CZ, Triaz e.o. Taxibedrijf van Gerwen, Hogeweg 14.  454545, www.vangerwen.nl Oud papier door Ponyclub Jeanne D’Arc. Zie overzicht op gekleurde kaart en op pag. 56 in Ut Rookelijzer van dec.’10 Info  06-14701518.

Oud ijzer. Elke 1e zaterdag v.d. maand 10.00-12.00 op terrein van 't Gilde aan de Brand, grote poort tegenover Piet v.d. Laar. (geen koelkasten e.d.) Kinderdagverblijf Pinkeltje (incl. Peuterspeelzaal): Kerkstraat 35G,  453100. Opvang voor 0-13 jarigen. Peuterspeelzaal voor 2-4 jarigen. Openingstijden: 07.30 – 18.00 uur. Kinderdagverblijf De Vlieger Vlasroot 33a,  453231. Opvang van 0 tot 13-jarigen. Regionale Nierpatiënten vereniging. Inz. en verkoop tweedeh. goederen. Open loods zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Loods:  452960. Zorgland Dienstverlening Dienstverlening aan mensen met een beperking.  06-57162324/0486-453008, www.zorgland.nl Care & Coach PGB begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking,  06-40712408 www.careandcoach.nl

CULTUUR, SPORT, RECREATIE Bibliotheek: Kerkstraat 54,  451244. Openingstijden: ma 13.30-20.00, wo 10.00-17.30, do 13.30-17.30, vr 13.30-20.00 en za 10.00-13.00. Huur Sporthal “De Hekel”: Gemeentehuis Afd. Welzijn,  458111. Gemeenschapshuis De Garf: voor vragen en reservering De Garf 453835. De Vlashoeve Puttelaar 37,  451921. Info en reserveringen: Leo Boeijen  436793. Heemkundegebouw: Kleine Graspeel 3b.  454620. Openingstijden: archief op maandag van 19.30–22.00 en Heemhuis op woensdag van 14.00 – 16.00 uur. Verder op afspraak:  06-55104998 of 451650 4

Inkaterrein (kampeerterrein) Info en reserveringen: Mari Celen  452141 Landerdse Omroep Stichting: Kerkstraat 51A.

DIEREN Dierenarts: Dierenartsencentrum De Peelhorst Landbouwhuisdieren/paarden afspraken/medicijnen: Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Gezelschapsdieren afspraken en medicijnen:  0413 251159. Uden: De Drossaard 11, Mill: Meulenveldt 32,  0485 477555. Vogelwacht: Zieke of gewonde vogels. M. de Louw, Langenboomseweg 47,  452240. Centraal hok postduiven. Voor verdwaalde, dode of gewonde postduiven: Molenstraat 13,  452560. Dierenambulance Maasland:  088-8113410 optie 2, in geval van dierenmishandeling of verwaarlozing bel 144. Dierenopvang Maasland:  0412-638497. Gratis registratie vermiste of gevonden (huis)dieren elke dag v.a.13.00 u.  462029.

VERZEKERINGEN-BANKEN-POST Inloopspreekuur Zorgverzekeringen Wo. 10.30-11.30 uur gemeenschapshuis De Garf. Univé, Onderlinge Zeeland, Noord-Oost Brabant, W.A. Kapelweg 4a,  0165-309100 Open: ma t/m vr 8.30-12.00 / 13.00-17.00 uur. Rabobank Kerkstraat 32,  0413 219219 Open: maandag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur. Van Zanten Assurantiën: Kerkstraat 26,  453030. Voor al uw verzekeringen-hypotheken-financieringenzorgverzekeringen. E-mail: info@van-zanten.nu Post.NL, MoneyGram handelingen, (C1000). Kerkstraat 47a, 458830. Open: ma t/m do 8.0020.00 uur, vrijdag 8.00-21.00 uur en zaterdag 8.00-20.00 uur.

VERVOER Buslijnen: Info: Taxihopper:

99 Nijmegen-Uden / 96 Zeeland-Oss www.9292ov.nl  0900-8294467


5


Zaterdag 4 oktober 2014 van 11.00 – 15.00 uur

MELKPAD 13 A Verassende 2/1 kapwoning met eigen oprit en berging Vraagprijs € 247.000,= k.k.

GRASPEEL 37 A 2/1 kap woonboerderij Perc. 2330 m², grote schuur ! Vraagprijs € 420.000,= k.k.

VOOR-OVENTJE 22 Vrijstaand woonhuis met grote bedrijfsruimte IN PRIJS VERLAAGD !! Vraagprijs € 305.000,= k.k.

KAPELWEG 9 Vrijstaande woning met garage perceel 756 m² Vraagprijs € 349.000,= k.k.

VOOR-OVENTJE 34 Vrijstaande woning met garage Perceel 895 m² !

BEREKLAUW 6 2/1 kapwoning met garage perceel 231 m²

Vraagprijs € 260.000,= k.k.

Vraagprijs € 250.000,= k.k.

LANGENBOOMSEWEG 105 Vrijstaand wonen op een perceel van 8654 m² Vraagprijs: € 395.000,= k.k.

SCHEISTEEN 1 Vrijstaand woonhuis met overdekt terras. perceel 495 m² Vraagprijs € 439.000,= k.k.

VIERHOEKSWEG 25 (Langenboom) Vrijstaand woonhuis met 2 schuren, perceel 1271 m² ! Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

VOOR MEER INFO WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

6

MEER WONINGAANBOD EN INFORMATIE OVER DEZE WONINGEN VINDT U OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL

“BINNENLOPEN” IN ZEELAND TIJDENS NVM OPENHUIZEN DAG

VO


7


8


Zelland is Zelland

(deel 89)

nao d’n orlog Bekant honderd joor geleeje wier d’r op de hei tussen Zelland en Uje ’n groot kamp gebouwd, Vluchtoord genoemd. D’r waar plaots veur wel tienduuzend minse. Moete oe eigen indenke: Uje haj toen nog mar vijfen’nhalfduuzend inwoners, en Zelland ongeveer de helft daor van. Dus zònne grote klocht vluchtelinge, dè haj wel veul ‘impekt’ op deez umgivving. Mar tów ’t volk hier zag, dè’t eigelijk ok mar gewoon minse waren, en dèsse d’r ok nie veur d’r plezier zaaten, wier ’t toch wel getolereerd. Ons láánd waar in d’n ‘Grooten Orlog’ eigelijk neutraal, mar din wel vluchtelingen, veural uit Belgie, opvangen. Veul minse in de buurt van’t kamp kosse d’r ok nog wel wa aon verdienen ok. D’r is pas nog ’n schon toneelstuk hierovver opgevoerd in openlochttheater Naat Piek. En, hoewel ’t al haost honderd joor geleejen is, vluchtelingen zèn d’r nog steeds op de wirreld. En wij kunnen blij zèn dè wij ze kunnen opvangen, en veur ’n veilig plekske kunne zörgen. Want ge zôt mar in ’n orlogsláánd wonen. Dor wonen nou miljoenen kindjes die nog noit iets anders hebben meegemakt as schieten en èèrmoei. Dè kunnen wij ons eigen haost nie veurstellen. Wij leven al zeuventig joor in vrijheid. Dè wier de lèste daag nog ’s goed herdaacht mi alderhande optochten. Goed dè ge steeds blijft herdenken, en ik hoop dan ok dè’k altijd kan blijven zeggen dè’k van nao d’n orlog ben. Veul minse hebbe langs de kante van de weg al die aauw legerwages staon te bekijken. D’r zèn d’r nog zat die ’t in hullie jeugdjaoren in‘t echt hebben gezien en meegemakt wa ‘t is um onderdrukt te zèn en gin baos te zèn in oe eigen huis of durp. En dè ge mee moet doen, ok al doede’t nie geer, um d’n vijand te helpen, beveurbild

um ’t vliegveld mee aon te leggen. En wir wa laoter um de bomskuilen, die de geallieerden hajjen gemakt, wir dicht te kommen goien. Ge moest wel, want asse mi ’n geweer veur oe staon, en dreigen um oe vrouw of kiendjes wa aon te doen, wor kiesde dan veur wor, dè’s hèndig zat. Dan hoefde echt ginnen bravoer uit te haolen want dor hedde niks aon. Meedoen, dè’s dan wa ge doet. Veul aauwer minse zullen deez daag duk teruggedaocht hebben aon wà ze eiges in die orlogsjaoren meegemakt hebben. En veural in die septemberdaag, nou krèk zeuventg joor geleejen, waar ’t gruwelijk spannend in dizzen umgivving. Wij hier in Brabant wieren bevrijd, mar in de rest van ons láánd kwaam d’r nog unne gruwelijken hongerwinter aachteraon. Dor moese ze nog wel ’n half joor wááchten, veurdè d’n Duitser weggejaagd waar. Zo zullen d’r diverse gedaachten zèn gewist, bij die minsen die langs de kante van de weg al die waages en áánder orlogsgrei veurbij hebben zien kommen. Wor diejen optocht ók langs is gekommen waar ’t onderwerp van onze veurige vroog in ‘Kende gij Zelland’. Ja, dè Hellig Hart bild hai zeuventig joor gelejen ok de vreugde van de bevrijding gezien. Tów stond ’t bild rèècht veur de kerk, en nou in d’n hoek van d’n pastoriehof. Op ’t schild veur di bild stonte de woorden die ge moest hebben. Nou, ge zult ’t nie geleuven, mar veurdè ik di blèdje eiges openmakte, haj ’t al iemas gevonden en nor mèn gemeeld. En de daag d’rnoo waren d’r nog meer minsen die ’t wissen. Keigoed! Ik heb veur nou wir wa anders gevonden. Toepasselijk, zou ik zeggen, veur ’t onderwerp van di stukske. Veur unnen keer in’t Engels, mar as ge ’t ziet snapte wel weurum. ‘EVER REMEMBERED EVER LOVED’. Wit ’t mar te veine, en meelt ’t mar gerust deur: victorvanuje@hotmail.nl Ik ben beneit of diejezelfde snelle mins wir ’t uurste is.

En as Albert van Landerd FM di leest: geer dè toepasselijk plaotje van Kelly Clarkson:’ The war is over’.

Nou mensen, nog 12 wor Wies d’n volgende kir. Victor van Uje 9


www.muziekvereniging-zeelandia.nl www.facebook.com/MuziekverenigingZeelandia secretariaat@muziekvereniging-zeelandia.nl

14.485

Diamanten jubileum. Slechts zelden zal een vereniging het meemaken dat een lid maarliefst 60 jaar actief is, maar Zeelandia is deze eer al een paar keer te beurt gevallen. Ook dit jaar hebben we zo’n gedenkwaardig moment, want op 5 oktober a.s. vieren we het diamanten jubileum van Cees van Gerwen. Cees is al zestig jaar onafgebroken muzikant waarvan het overgrote deel bij onze vereniging. Tijdens de periode dat Cees in Nistelrode woonde en werkte was hij daar lid van de fanfare. Op zijn geliefde trombone is hij onlosmakelijk verbonden met Zeelandia en zijn verdiensten voor de club zijn groot. Als muzikant is hij samen met Nol van de Laar al decennia lang de ruggegraat van de trombone sectie van Zeelandia.Maar niet alleen als muzikant heeft hij zich doen gelden, ook is hij jarenlang de penningmeester van onze vereniging geweest. Als ‘Rabobankman’ waren de penningen natuurlijk in goede handen bij hem, in een tijd dat de vereniging een forse groei doormaakte. Zo’n mijlpaal gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij en dus gaan we dat groots vieren! Op 5 oktober a.s. zullen we namelijk de Cees van Gerwen dag organiseren. In de ochtend zal Cees het stralende middelpunt zijn van een actieve en feestelijke activiteit bij camping De Kreitsberg, met alle leden van Zeelandia. Maar voor diegenen die geen lid van Zeelandia zijn is er natuurlijk ook gelegenheid dit jubileum mee te vieren, en als muziekvereniging doen we dat natuurlijk op een muzikale manier. In de middag van 5 oktober zal om 14.00 uur in Het Witte Huis een prachtig concert te bezoeken zijn ter ere van Cees! We nodigen iedereen van harte uit daarbij aanwezig te zijn! Zowel het opleidings orkest, als de slagwerkgroep, als de harmonie zullen acte de presence even. Jubilarissen Naast Cees hebben we meerdere jubilarissen bij de club. Sterker nog, het is feest in de trombonesectie, want ook Nol van de Laar heeft een mijlpaal bereikt: 40 jaar lang versterkt hij nu onafgebroken ons orkest. Ook Nol wordt op 5 oktober in het zonnetje gezet en dat is welverdiend want er wordt al 40 jaar lang nooit tevergeefs een beroep gedaan op hem. Een rasechte muzikant die zowel bij de harmonie als het Zeelands Amusements Orkest nog meer dan verdienstelijk zijn partij blaast. De derde jubilaris is Teun Voet, Zeelandia’s langste muzikant. Teun speelt nu 10 jaar mee in de slagwerkgroep en heeft zich daar onmisbaar gemaakt. Beheerst alle slagwerkinstrumenten en neemt regelmatig prachtige xylofoon- of marimbasolo’s voor zijn rekening. - - Nieuwe uniformen - -

14.486 10


Nieuwe uniformen 5 oktober zal ook de dag zijn dat we ons nieuwe uniform kunnen presenteren. Het vertrouwde gezicht van het korps in de blauwe jassen zal blijven, maar wel in een wat modernere uitvoering, met daarop uiteraard ons nieuwe logo. Met de start van het schooljaar zijn ook weer de muziekopleidingen bij Zeelandia gestart; blokfluitlessen, voorbereidende muziekopleiding, slagwerk- en blaasinstrumenten. Van alles is mogelijk voor kinderen vanaf groep 3. Informeer of meldt nu aan bij Yolanda vd Elzen!! Voor optredens van Zeelandia: Voor muziekopleiding:

Dorien van den Berg, Yolanda van den Elzen,

tel. 0486-452582 tel. 0486-453373 (na 18.00 uur).

Bestuur Zeelandia

Jubilarissenconcert Muziekvereniging Zeelandia Cees van Gerwen 60 jaar muzikant Zondag 5 oktober 14.00 uur

Entree gratis

Het Witte Huis Zeeland

Pinkeltjes spullenmarkt 14.487

Op zondag 12 oktober a.s. organiseert Kinderopvang Pinkeltje uit Zeeland, wederom een snuffelmarkt. Het aanbod bestaat uit tweedehands kinderkleding, babyartikelen en speelgoed. De markt is van 10.30 – 12.30 uur, in Zalencentrum “Het Witte Huis”, Reekseweg 7 te Zeeland. Dus........... wilt u uw babyartikelen, speelgoed en/of kinderkleding te koop aanbieden, dan kunt u een kraam huren à € 10,=. Voor meer informatie en het huren van een kraam, kunt u contact opnemen met: Sandra Roovers 0486-755146 Of via e-mail: ocpinkeltje@live.nl

Simon van Dongen, wonend in de Vensteeg, is 90 jaar geworden op 9 september 2014. VAN HARTE GEFELICITEERD.

TE HUUR TOILETWAGEN bij “Buurtschap de Graspeel” Informatie: Theo Habraken Tel: 06-51887130 11


Prinsonthulling op zaterdag 1 november tijdens Jetz geht’s Wous! Op de eerste zaterdag van november halen we de Duitse Oktoberfeesten naar Zeeland. Met deze avond trappen wij weer af voor een nieuw carnavalsseizoen. Een oergezellige avond vol met Duitse ingrediënten, gezelligheid en live muziek. Zo staat het aanstekelijke duo Ein Prosit! garant voor een herkenbare show met de leukste Duitstalige schlagers. En zorgt Dietwin de Jodelaar ervoor dat we al jodelend de avond goed door gaan komen. En dat onder de klanken van onze Duitse-Tiroler DJ! En…. om elf-voor-half-elf onthullen we de nieuwe Hoogheden van De Smouskes! Wie worden de opvolgers van Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal en Adjudant Marc? Benieuwd? Kom naar Ambianz, de entree is gratis. Binnenkort vind je meer informatie op smouskes.nl. Auf Wiedersehen.... Smouskes Loterij: Koop een lot en ondersteun de Smouskes-activiteiten voor de Zeelandse gemeenschap Evenals voorgaande jaren organiseren de Smouskes in nauwe samenwerking met de Zeelandse buurtschappen weer een grote loterij. In de weken rond de herfstvakantie komen de vrijwilligers van de buurtschappen en de Smouskes weer bij u aan de deur voor deze loterij. Voor € 2,maakt u kans op een van de twee hoofdprijzen van € 111,- of een andere (geld)prijs. De opbrengst voor deze loterij is bedoeld voor activiteiten ten behoeve van zieken, mensen met een beperking, bejaarden en jeugd van Zeeland zodat ook zij, samen met de Smouskes, carnaval kunnen vieren. De trekking van de loterij vindt plaats op 1 november in Ambianz. De loten worden op naam gesteld, gewonnen prijzen worden thuisbezorgd als u niet aanwezig bent en de uitslag wordt gepubliceerd in Ut Rookelijzer. Adverteren in de carnavalskrant Begin 2015 komt hij weer uit! De kleurrijke carnavalskrant ‘Smouske’. Met veel foto’s, leuke interviews en verhalen, en veel info over de komende carnaval. Huis-aan-huis verspreid in heel Zeeland in een oplage van 2.550 stuks. Om dit financieel haalbaar te maken zoeken we adverteerders. Binnenkort gaan onze leden en vrijwilligers weer de straat op om advertenties te verkopen. Mocht u hier niet op willen wachten of ook interesse hebben om te adverteren? Neem contact met ons op via pr@smouskes.nl of kijk alvast op smouskes.nl/krant. Overigens zijn de prijzen van advertenties wederom gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar! Alvast bedankt! Programma Zaterdag 1 november: Jetz geht’s Wous met Prinsonthulling, Ambianz. 20.30 uur Vrijdag 7 november: Onthuling Jeugdhoogheden, De Heische Tip, 20.00 uur Zondag 23 november: Prinsreceptie Jeugdhoogheden en Hoogheden, Het Witte Huis Een volledig programma staat op onze site www.smouskes.nl.

Kopij voor Ut Rookelijzer van 25 oktober dient op donderdag 16 oktober vóór 19.00 uur binnen te zijn op ons e-mailadres utrookelijzer@home.nl (voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl) of bij ons redactieadres: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland.

12


voor hem & haar

15 JAAR IN ZEELAND

5 JUNI 1999 -5 JUNI 2014 Wat 15 jaar geleden als een hobby begon, is uitgegroeid tot een mooie dagelijkse bezigheid!

REDEN VOOR EEN OPEN DAG U BENT VAN HARTE WELKOM OP ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 TUSSEN 11.00 EN 16.00 UUR

Met o.a. diverse demonstraties en indien gewenst een persoonlijk advies op het gebied van massages, huidverzorging, huidverbetering en well-being Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.relaxandrelieve.nl Cora van Tienen Vlasroot 2|5411 AD Zeeland|0486-451293

 

 

 

  

Voor al uw problemen met: Vaatwasser Wasmachine Wasdroger Koel - / Vrieskast Etc.

Van  den Oever Klussen & Reparaties

Bel voor vragen of om een afspraak te maken naar: (06) 5 11 44 0 15 of (0486) 45 09 75

   

      

Bij de kleurplaat op pag. 79 in Ut Rookelijzer van augustus stond geen inzenddatum vermeld. Daarom kan die alsnog ingeleverd worden vóór 19.00 uur op 16 oktober a.s. 13


Met een leesbril achter de coMputer is als‌

Ervaar de voordelen van een beeldschermbril. nieuwe tijden vragen om nieuwe kijkoplossingen. We staan er eigenlijk zelden bij stil, maar de leesbril en multifocaalbril stammen uit het pre-computertijdperk. Ze zijn echter minder geschikt voor langdurig gebruik achter een beeldscherm. daarvoor is de beeldschermbril. Voor wie is de beeldschermbril? de beeldschermbril is ideaal voor mensen vanaf 40 jaar en mensen die meer dan 2 uur per dag achter de computer zitten. een beeldschermbril geeft de ogen de juiste ondersteuning en voorkomt vermoeidheid en irritaties van de ogen. Straks ook op uw neus? Van de brildragers vanaf 40 jaar gebruikt 90% dagelijks een computer. steeds meer mensen gebruiken hierbij een beeldschermbril en ervaren de vele voordelen. Wist u al dat er een complete rodenstock beeldschermbril is vanaf â‚Ź 329,-? u heeft ruime keuze uit vlotte monturen en trendy kleuren. Wij zien u graag in onze winkel!

14


Stukske fietsen Even kort introduceren: wij zijn Michiel van Asseldonk en Emma Melin. Ik, Michiel, ben zoon van Jos van Asseldonk en Maria Hermens uit Zeeland. Opgegroeid in Zeeland en na een studie in Enschede uiteindelijk in Utrecht gaan wonen met mijn vriendin Emma, die uit het noorden van Zweden komt. Drie jaar geleden zijn we, vlak na de geboorte van onze zoon Leon, naar Stockholm verhuisd en hebben daar in september 2013 een dochter, Nina, gekregen. Nu het najaar op komst is, zouden we het leuk vinden een verhaal over ons zomeravontuur te delen met dorpsgenoten in Zeeland. Sinds we in Zweden zijn gaan wonen is Zeeland weer ons “thuis in Nederland” geworden. Al kunnen we niet zo vaak komen als we zouden willen, sinds ma en pa en aanhang oma’s en opa’s geworden zijn, is de druk gestegen en nu zijn we 3 of 4 keer per jaar in Zeeland te vinden. De KLM doet goeie zaken. 14.488 Tot dit voorjaar, zegt Emma: “laten we deze zomer met de kinderen naar Nederland fietsen!” Vertrek thuis in Stockholm “Nee, dat kan toch niet.” “Ja, zeker wel!” En dus was het geregeld. Fietskar voor de kinderen hadden we al, dus nog een bagagekar en wat reservebanden kopen, en wat ouderschapsverlof boeken. Ondanks protesten van bezorgde collega’s en vrienden als: “zover fietsen met kleine kinderen, dat doe je toch niet!”, “veel te gevaarlijk!” en “zijn jullie gek?” was het 5 juni zover. Ons motto: we zien wel hoe ver we komen, en falen we dan zitten we niet in Siberië. Niks boeken, gewoon zien hoever we komen, iedere dag weer.

De route was al uitgestippeld, want twee jaar geleden waren oma Maria en opa Harrie de andere kant op, van Zeeland naar Stockholm gefietst. In het kort: 1680 kilometer fietsen:  Van Stockholm naar Trelleborg grotendeels via Sverigeleden (een deel van dwars-doorZweden fietsroutes, www.svenska-cykelsallskapet.se)  De ferry van Trelleborg naar Travemünde in Duitsland  Van Travemünde naar Groningen via de Hanzefietsroute (www.hanzefietsroute.nl), en een stukje via de Elberadweg (www.fietsen-elbe.nl) langs Hamburg  Met de trein naar Nijmegen en van daar de laatste etappe met de fiets naar Zeeland.

14.489 Wildkamperen in de tuin van een slot

Beetje doorzettingsvermogen bleek wel nodig, bijvoorbeeld wanneer je gedwongen wordt halfgare spaghetti te eten tot je een nieuwe gaspit hebt gevonden die wel op de flessen past. En in Zweden kan de eerste winkel wel eens 100 kilometer verder zijn. Maar daar krijg je dan wel weer een fantastisch landschap voor terug. Pijn in de knie? Bagagekar bijna kapot na één dag, gaan de spullen het wel redden? Eindeloos bergop en bergaf. Gewoon doorfietsen. - - Misschien zien - 15


Misschien zien de meeste mensen eerder een autovakantie zitten want daar kan je tenminste de dvd-speler of de iPad aanzetten. Maar wat maak je en je kinderen dan mee van de omgeving? Gekke bomen, grote vogels, de geuren, hertjes langs de weg, geluiden, mensen onderweg die een praatje maken als je op de kaart aan het kijken bent. Voor de kleintjes werd het een heel avontuur. Al weken was ernaartoe geleefd, we gaan naar opa en oma fietsen. Op de dag dat we vertrokken dacht Leon wel dat we dezelfde dag aan zouden komen. Al na twee dagen besefte ook hij dat het wat langer zou duren. Maar we mochten wel een beetje opschieten: bij iedere steile helling kwamen de bevelen uit de fietskar: “harder fietsen, papa!”.

14.490

14.491 Op bezoek bij Pippi Langkous

Langs de Zweedse oostkust

En zowaar, na de eerste tussenstop (na 400 kilometer) bij het sprookjesland van Astrid Lindgren in Vimmerby, je kent het o.a. wel van Pippi Langkous en Ronja Roversdochter, begon het langzaamaan gewoon te voelen om onderweg te zijn en begon ook enige hoop te dagen dat we toch wel een eind zouden komen. 14.492

Tweede tussenstop de boot naar Duitsland, gelukkig met ballenbak. Van de boot af komen met gevoel “we zijn er bijna”, wat tegen blijkt te vallen als je beseft dat je nog 700 kilometer moet over wat later vooral zand- en  Brug over om bij de hut te grindpaden blijken komen te zijn.  Rondvaart door de havens in Van de verlaten Hamburg bossen, uitzichten over zee, steile heuvels en weilanden in Zweden naar de mooie Duitse Hanzesteden fietsen (Lübeck, Lüneburg, Hamburg, Bremen), een fantastische route met enorme afwisseling. 14.493

16

- - Leuke mensen - -


Leuke mensen ontmoeten, bijvoorbeeld een Duits stel met even oude kinderen op de camping in Zweden die toevallig verderop op de route woonden in Lübeck, dus twee weken later was die slaapplek ook geregeld. En dan natuurlijk de niet ophoudende stroom senioren toeristengroepen in de Duitse Hanzesteden: “ahh, so süß”. Met z’n vieren in een klein tentje brengt het gezin letterlijk dichtbij elkaar, en na een week was het geluid van open- en dichtgaande ritsen zo gewoon dat geen kind er meer wakker van wordt. Dus vooral kamperen, maar af en toe wel lekker met een blokhut (zijn in Zweden overal te vinden) of hotelletje, en zelfs in een oude bibliobus kan je slapen. Een ander voordeel van je vakantie niet plannen is dat je allerlei onverwacht mooie plekken tegenkomt. Zoals een camping op een eiland in de Elbe, waar de campingbaas je met een klein bootje komt ophalen. Of minder mooie maar indrukwekkende plekken, zoals een hotel in een oud concentratiekamp in Hamburg. En die keer dat we echt geen slaapplek konden vinden, wees een boer ons de tuin van zijn broer, het volgende huis langs de weg. Het leuke van Zweden is dat dat volgende huis dan wel 5 kilometer 14.494 verderop kan zijn. Maar de tuin had mooi Gezellig in de fietskar gras. Na 33 dagen fietsen, een week korter dan gedacht, bereiken we Groningen, om daar met de trein naar Nijmegen te gaan. Tussenstop bij oom Jeroen, tante Marianne en neefje Teun, en tenslotte nog een laatste stukje te fietsen door Nederlandse hoosbuien. Begin juli komen we dan eindelijk aan in Zeeland, bij Leon en Nina’s favorieten opa Jos, oma Criselda, opa Harrie en oma Maria, of was het toch de pannenkoekenbakker die het meest lokte? Eenmaal aangekomen in Zeeland, blijken de opa’s en oma’s een en ander in petto te hebben: in en rond Zeeland is dus ook een hele 14.495 hoop te beleven: fietstochtje naar de plekken waar opa Jos is opgegroeid en heeft gewerkt Grens bereikt (Zeelandsedijk, het Duits lijntje bij de Steltenberg en F-16’s kijken) en blijkt er vlakbij zowaar een heuse dierentuin te zijn (Zie-Zoo). Een pannenkoekenbakker zoals je ze in Zweden niet vindt, luxe dineren bij ’t Witte Huis en ook nog eens bovenin de molen mogen klimmen. Allemaal avonturen in de buurt! Met een schat aan indrukken zijn we na twee weken in Nederland weer op het vliegtuig naar Stockholm gestapt. We zouden het leuk vinden om meer mensen te stimuleren met kinderen op fietsvakantie te gaan. Vrij van onnodige spullen, ongekende doses buitenlucht, niet haasten maar toch vooruit komen. En ondertussen nog fit worden ook. Wie wil dat nou niet? Dus mensen: pak die fiets! En als jullie een keer in Stockholm belanden dan is hier een slaapplek voor jullie klaar.Of gewoon tot de volgende keer in Zeeland! Groetjes! Michiel van Asseldonk & Emma Melin

 Nog 3 bijbehorende foto’s  17


14.497

14.496

 Met buurman Andries en opa Harrie de molen in

 Fietsen langs de herinneringen van opa Jas

Zwemmen in Plasmolen met oma Maria

14.498

Houd je van carnaval vieren? Kom bij de Jeugdraad van 11! Kun je nu al bijna niet wachten tot de carnaval weer begint? Houd je wel van een feestje? Lijkt het je leuk om samen met de andere Raadsleden en de Jeugdhoogheden lekker dol te doen tijdens de carnavalsactiviteiten? Kom dan bij de Jeugdraad van 11. We hebben plotseling nog plaats voor 2 jongens of meiden. Je kan bij de Jeugdraad komen als je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zit. Heb je interesse? Stuur een mail naar jeugd@smouskes.nl of bel Marc (453442) en we nemen contact met je op! Vrijdag 7 november: onthulling jeugdhoogheden Op deze avond worden de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses, Adjudant(e) en Nar (of Narrin) van De Smouskes onthuld voor het nieuwe seizoen. Weet jij al wie het zijn? De eerste hint: ze zitten in groep 8 van de basisschool. Misschien wel bij jou in de klas! Deze spectaculaire onthulling start om 19.00 uur in de zaal van De Heische Tip (zaal open 18.30 uur). Naast de onthulling zal ook afscheid worden genomen van Jeugdprins Tom, Jeugdprinses Auke, Adjudant Sietse en Narrin Anna die het vorig seizoen zo voortreffelijk gedaan hebben, en gaan de Dansgarde en Huppelsmouskes hun nieuwe dans aan het grote publiek laten zien. En voor alle kinderen is er een gratis traktatie! De entree is gratis (ook voor de ouders, opa’s en oma’s enz.) 18


knippen

Knippen Dames* ....................................................................................................... € 15,00 Knippen Föhnen Dames ....................................................................................... € 25,50 Föhnen.............................................................................................................................. € 14,25 Knippen Watergolf .................................................................................................... € 35,00 Watergolf ......................................................................................................................... € 22,50 Knippen Heren* ......................................................................................................... € 15,00 Tondeuse ........................................................................................................................ € 10,00 Baard knippen ............................................................................................................. € 6,50 Knippen Kinderen t/m 12 jaar* ....................................................................... € 12,50

verven

* Inclusief blowen en stylen van het haar.

Verven uitgroei/kort haar..................................................................................... € 22,50 Verven half lang haar .............................................................................................. € 27,25 Verven lang haar ....................................................................................................... € 32,50 Kam soleil vanaf.......................................................................................................... € 7,50 Highlights folies kort haar vanaf...................................................................... € 10,00

permanent

Highlights folies lang haar vanaf ..................................................................... € 17,50

H. Bongers

Permanent ..................................................................................................................... € 62,50 incl. knippen & föhnen Deel permanent ........................................................................................................ € 50,00 incl. knippen en föhnen

Ook voor make up (advies) en bruidskapsels kunt u bij mij terecht. Voor vragen bel gerust!

Anne Bardoel

ook voor de montage van uw eventueel elders aangekochte keuken.

Haarstyliste-aan-Huis M: 06 52 03 13 93 E: info@lesalon-byanne.nl www.lesalon-byanne.nl

Uw mais goed gehakseld en vast in de kuil!

Voor vragen bel Willem 06-12 74 52 09 19


20


De appelautomaat is open, ook voor appelsap of voor een lekkere biologische "appelchampagne" van eigen appels. Lekkere drankjes voor alle gelegenheden. Zie ook onze website: www. biologischeappelsenperen.nl Harrie en Elianne van den Elzen Korte dijk 2, 5411 BJ Zeeland

Heesterseweg 13 5386 KT Geen

T 073-5340700 E drukkerij@wihabo.nl

Zorg nodig thuis? Thuiszorg Compostella

Het thuiszorgteam Compostella staat graag voor u klaar!

Ons werkgebied is Zeeland. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam, en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 op nummer: 06-42927537 21


Totale inrichting van A tot Z J&L projectinrichting vervaardigt complete interieurs voor kantoren, winkels, zorginstellingen, en alle aftimmerwerkzaamheden bij particulieren. Daarnaast levert en monteert J&L projectinrichting, vitrage en gordijnen uit eigen atelier bij particulieren en bedrijven. Onze collectie bestaat uit: Gordijnen: Inbetweens, Vouwgordijnen, Overgordijnen, Vitrage etc. Zonwering binnen: Rolgordijnen, JaloezieĂŤn, Plisse & Duette, Paneelgordijnen, Facetlight, Lamelgordijnen, Shutters, Sheerlights. Zonwering buiten: Screens, rolluiken, markiezen Hordeuren en raamhorren Harde en zachte vloeren Aftimmeren en monteren cq plaatsen van keukens Keukenrenovatie en trappenrenovatie Joop Laarakkers mobiel 06 138 39 691 www.jenlprojectinrichting.nl Lia de Groot info@jenlprojectinrichting.nl

22


23


Kern: H. Jacobus de Meerdere Wie, wat, waar?! Pastoraal assistente: Betsie van der Wijst. 06-21204630. b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochiecentrum van onze parochie (in Uden). Voor info overdag: 0413-263154. Open van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur. info@parochiesintpetrus.nl www.parochiesintpetrus.nl

Voor algemene informatie, bediening of sterfgeval kunt u bellen: Overdag: Parochiecentrum, buiten kantooruren: Betsie van der Wijst. Aanvraag doopviering en huwelijks(jubileum)viering: Parochiecentrum Uden. Informatie is ook te vinden op de website van de parochie. Misintenties Zeeland: via voorbedrukte enveloppen, te verkrijgen achter in het kerkportaal. Kunnen ingeleverd worden in de brievenbus van de St. Jacobuszaal (bij achterste deur pastorie) t/m maandag 18.00 uur, (mits feestdagen e.d.) intenties komen dan in zaterdag editie van Arena! Nieuws voor de gehele parochie: elke 2de woensdag van de maand in het Udens Weekblad. Parochie-intenties kern Zeeland: elke week in de Arena. Ook staat het nieuws van de parochie wat in Ut Rookelijzer staat op de website. Contactpersoon kerkradio: Voor informatie en opmerkingen kunt u bellen naar het Parochiecentrum te Uden. Vieringen in de kerk van Zeeland: Vrijdag 18.30 uur Rozenkransgebed

Vrijdag 19.00 uur H. Mis

Zondag 09.30 uur H. Mis

26ste zondag door het jaar Zondag 28 sept. 09.30 uur

Dierendag H. Franciscus zaterdag 4 okt. 14.00 uur dierenzegening bij de kerk

27ste zondag door het jaar Zondag 5 okt. 09.30 uur kerkkoor

28ste zondag door het jaar zondag 12 okt. 09.30 uur

29ste zondag door het jaar Zondag 19 okt. 09.30 uur kerkkoor

30ste zondag door het jaar zondag 26 okt. 09.30 uur koor van ouderen

Nieuwe naam parochie lokalen/pastorie Zeeland: Sinds enige tijd is de pastorie (beneden) met parochiecentrum (boven) verhuurd en zijn de parochie activiteiten verplaatst naar het achterste gedeelte van de pastorie met bovenverdieping (ingang laatste deur richting kerkhof). Drie ruimtes zijn hiervoor bruikbaar gemaakt, twee beneden (lokaal 1 en 2) en één boven (lokaal 3). Van de lokalen 1 en 2 is één grote ruimte te maken voor gebruik door grotere groepen. Het geheel heeft een nieuwe naam gekregen en wel: St. Jacobuszaal, deze staat op een blauw bord nabij de ingang waar ook de brievenbus geplaatst is voor alle parochie post, ook o.a. de misintentie enveloppen. - -Voor alle activiteiten - 24


Voor alle activiteiten, informatie bijeenkomsten, vergaderingen e.d. zal deze naam gehanteerd gaan worden, degene die u ontvangt/de activiteit organiseert verwijst naar het betreffende lokaal. Voorbereiding E.H. Communie 2014-2015: De informatie avond is geweest, een mooie groep kinderen zijn aangemeld en de 1ste kindbijeenkomst start zondag 28 september om 09.15 uur. Contactpersoon: pastoraal assistente Betsie van der Wijst (telefoon en e-mail zie in kader). Voorbereiding H. Vormsel St. Petrus parochie: Alle geïnteresseerde opvoeders zijn van harte welkom op: maandag 6 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum te Uden (Kerkstraat 25). Evt. informatie vooraf kan ingewonnen worden via het parochiesecretariaat, contactpersoon is kapelaan P. Hagenbeek. Dierendag zaterdag 4 oktober: De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot werelddierendag om aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Op deze gedenkwaardige dag willen we in alle kernen van onze St. Petrus parochie een dierenzegening gaan houden, dit houdt in dat op zaterdag 4 oktober iedereen welkom is met zijn/haar lievelingsdier om deze te laten zegenen. Om 14.00 uur zal dit in/bij de kerk gaan plaats vinden, u en jij bent van harte welkom met je (huis)dier. Sint Franciscus is patroon van de Franciscanen en van Italië (zijn geboortestreek) en daar kwamen werelddierendag en sinds 1979 ook beschermer van het milieu en alle dieren nog bij. Gezinsvieringen, kinderoppas en kinderwoorddienst:  Gezinsvieringen zijn er 1 x per maand (behalve in de vakantie) in onze St. Petrus kerk te Uden, raadpleeg hiervoor de website: www.parochiesintpetrus.nl, ook info in Udens Weekblad: 2de woensdag van de maand.  Elke zondag (behalve in de zomer-schoolvakantie) is er in Uden tijdens de H. Mis van 10.30 uur kinderoppas en kinderwoorddienst. De kleintjes kunnen voordat de H. Mis begint naar de oppas (rechtsvoor in de kerk) gebracht worden. De kinderen van de basisschool worden na het woord van welkom uitgenodigd voor de kinderwoorddienst en komen na de preek en voorbede weer bij de ouders terug om de H. Mis verder mee te vieren.

U wilt abonnee van Ut Rookelijzer worden? Als u onderstaande gegevens invult en opstuurt dan ontvangt u z.s.m. een machtiging. Naam:..................................................................................................................................................... Adres:...................................................................................................................................................... Postcode:...............................Plaats:............................................................Tel:................................... utrookelijzer@home.nl of Redactieadres Ut Rookelijzer, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland. 25


Ouderdom Terwijl ik mijn stukje schrijf weet ik al dat het niet actueel meer is als u het leest, alhoewel….. De voorbereidingen zijn in volle gang de kranten staan er bol van, versierselen verschijnen langs de wegen, Market Garden is hot! 70 jaar geleden begon de bevrijding van Brabant. De actie Market Garden was bedoeld om eerst Brabant en tevens het westen volgens plan te bevrijden. Dit plan liep echter zoveel vertraging op, dat deze missie mislukte. Arnhem bleek een brug te ver…… Natuurlijk had ik wel eens van Market Garden gehoord, maar wat het precies inhield, daar heb ik me nooit zo in verdiept. Schande? Over de oorlog werd door mijn ouders liever niet gesproken, er zaten te veel pijnlijke herinneringen aan vast. Ze gebruikten hun ervaringen echter wel als het opvoedkundig goed van pas kwam. Vooral als we het eten ooit lieten staan of klaagden over een bepaalde soort groente die opgediend werd, maar niet onze voorkeur had. Juist dán werden we verwezen naar de oorlog en er op attent gemaakt dat er in die tijd zelfs bloembollen gegeten werden. Van brandnetels werd ,,spinazie” gekookt en meer van die lugubere verhalen…… Niet dat moeder er over in zat om met het eten te blijven zitten, want dan regelde ze wel ,,kliekjes dagen”. Nee waar zij een hekel aan had was de ondankbaarheid die ze proefde na het samenstellen van de met zorg bereidde maaltijd. In vergelijking met de oorlogsperiode leefden we als kind na de oorlog in rijkdom. Maar als je de oorlog als kind niet meegemaakt hebt is dat moeilijk te begrijpen. Dat wordt pas later duidelijk als je gaat beseffen dat niets vanzelfsprekend is en je zelf verantwoordelijk bent om in je eigen onderhoud te voorzien. Om iets te bereiken zul je moeten werken en in werken gaat nu eenmaal veel vrije tijd zitten…….. Zo is het ook met vrijheid. Je zou het bijna vergeten, maar vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. De laatste tijd wordt dat maar al te duidelijk. Vandaar dat het goed is om te beseffen dat herdenken belangrijk is om het nageslacht te laten beseffen dat er voor vrijheid gevochten is. Onlangs hoorde ik op de radio een interview met Wim Boeijen uit Schaijk. Hij wist ons twee uur lang te ,,Boeijen” met zij belevenissen uit de oorlog. Hij was slechts elf jaar toen zijn moeder hem ’s nachts uit bed riep met de woorden: ,,Wim opstaan het is oorlog!” Als kind van elf maak je vanaf dan situaties mee die je van je leven niet meer vergeet. Vandaar dat ik onze vrijheid met extra veel besef ga herdenken en de groenten op mijn bord de komende dagen met meer smaak zal eten dan ooit! Vrijheid moet je vieren net als verjaardagen. Verjaardagen zijn gezond: hoe meer je ervan hebt, hoe langer je leeft…….!

Groetjes, Tim. 26

Verzoekje aan Albert, L-FM (Het Moet Kunne): A Whiter Shade Of Pale


27


28


ZORGEN VOOR HET WINTER ETEN. De tuin van meneer en mevrouw Groen begint er al herfstachtig uit te zien met volop de herfstzon. Daardoor ziet het er nog mooier uit! Het fluiten van de merel is voor dit jaar voorbij. De blaadjes aan de bomen veranderen in de mooie herfstkleuren en beginnen al af te vallen. De tuin ligt bezaaid met van alles. Eikels, kastanjes, beukennootjes en ook nog hazelnootjes. Op de hoek bij de poort staat een grote notenboom en een appelboom. Verderop nog een perenboom. Dus eten genoeg voor de vogels, de mensen en de muisjes en alle anderen dieren. Zelfs zie je zo af en toe een eekhoorn in de tuin die ook van al dat lekkers komt snoepen. Mevrouw Groen is al druk bezig met appelmoes en perenmoes te maken voor de winter. Ook zie je haar noten rapen. De appels die blijven liggen zijn voor de dieren. Zo is vader Muis ook al druk bezig voor het winter eten. Al heel veel appels heeft hij één voor één naar hun huis gebracht. Moeder Muis maakt appelmoes, appelsap en natuurlijk appelkoekjes. Pipie en Groppie hebben geholpen met eikels en beukennootjes rapen. Ook kastanjes liggen al in de keuken bij de muisjes. Iedereen helpt mee! Peren vinden ze heel erg lekker. Dibbel had er zoveel van gegeten dat hij een hele dag buikpijn gehad heeft. De noten legt moeder Muis dicht bij de kachel, dan worden ze goed droog en zijn ze nog lekkerder. Moeder maakt notenwijn, die ze samen met vader soms een glaasje drinkt. Zo af en toe krijgen de muisjes met z’n tweetjes een noot, die vader Muis dan voor hen open knabbelt. In de groentetuin van meneer Groen groeien ook wortels en die vinden de muisjes ook lekker. Mevrouw Groen maakt er wortelstamp van, dat vertelde Joery de hond tegen de muisjes. De kippen en de konijnen krijgen ook wortels en maïs die ook in de tuin groeien. Er is dus volop te eten voor iedereen. Zo af en toe maakt vader Muis een praatje met de schildpad die onder de houtberg woont. Ook die komt af en toe wat in de tuin halen om op te eten. De eenden en de ganzen eten gras en blaadjes en die krijgen soms brood van mevrouw Groen, vooral als het heel hard vriest en sneeuwt in de winter, want dan kunnen die dieren niet bij het gras! Vader Muis heeft iets nieuws ontdekt in de tuin, er staat ook nog een kleine boom die vol hangt met pruimen. Ook daar heeft hij er van naar huis gebracht. Want pruimenjam maken kan moeder Muis net zo goed als mevrouw Groen. Polletje heeft vader geholpen met de zonnepitten van de uitgebloeide zonnebloem er uit te halen. Daar maakt moeder Muis van alles lekkers van. Ook knabbelen de musjes graag deze pitjes op en ook appelpitten. Meneer Groen is al aan het zorgen voor de winter. Bij de boer heeft hij wel drie pakken stro gehaald en 3 pakken hooi, dit is allemaal voor de hokjes van de kippen en de konijnen. Die moeten in de winter ook lekker warm zitten in hun hokken. De eenden en de ganzen krijgen ook stro in hun winterhokjes. In de tuin onder een groot afdak heeft meneer Groen allemaal grote klossen hout opgestapeld en die zijn natuurlijk voor de houtkachels die hij binnen heeft staan. Meneer en mevrouw Groen willen het ook lekker warm hebben in hun huisje als het winter wordt. Zo zorgt iedereen dat er alles is voor de wintertijd! Over een paar maandjes komen ook weer de warme mutsen en de dassen en handschoenen weer uit de kast, niemand heeft het in de winter echt koud, ook de dieren niet. Allemaal hebben ze een warm nestje of hokje, of zelfs een mooi huisje in een oude laars en dat zijn natuurlijk de muisjes. De Molletjes wonen onder de grond en de wilde konijnen in een warm holletje. In het bos liggen heel veel kastanjes en eikels en dennenappels, dus de dieren in het bos hebben ook genoeg te eten. Wat fijn, dat niemand honger heeft ook wanneer het winter is! De koeien, varkens, paarden, de hertjes, schaapjes en geitjes , allemaal hebben ze ook een warme stal. Met genoeg eten, daar zorgt de boer wel voor! Zo kinderen, wij hebben ook genoeg te eten en wanneer het winter is hebben we het lekker warm, wat een boffers zijn we toch allemaal! GR. *** DE VERTELSTER *** 29


Terugblik Zonnebloemdag De Zonnebloemdag was een waar feest. De opkomst was geweldig met 120 personen. Tussen deze personen was een variatie zichtbaar van oude en nieuwe gasten. Iedereen ouder dan 55 jaar is welkom om met 1 of meerdere activiteiten mee te doen. De animatie van de Pinpernellen was zeer verrassend en wat hebben we gelachen bij het ophangen van de was. Hier was het verschil tussen nieuwerwets en ouderwets heel duidelijk zichtbaar. Ook zijn er tussendoor veel gezellige liedjes gezongen die iedereen goed kende waardoor iedereen graag mee zong. We sloten de middag af met een heerlijk pasteitje waar we met z’n allen van genoten. Iedereen keerde tevreden huiswaarts en we zien graag iedereen bij een volgende activiteit terug! 14.499

14.500

In de afgelopen weken is onze jaarlijkse lotenverkoop geweest. We hebben ontzettend veel loten verkocht. Iedereen bedankt voor de steun en hulp aan de Zonnebloem. Een kleine mededeling aan onze vrijwilligers: denkt u aan onze jaarvergadering op donderdag 9 oktober? Voor foto's en meer informatie, kijk op onze website!

zeeland-nb.zonnebloem.nl

Nieuwe cursus EHBO en AED De EHBO-verenigingen van Langenboom, Mill, Wilbertoord en Zeeland zullen gezamenlijk weer een reguliere EHBO-cursus organiseren. Er kunnen nog nieuwe cursisten geplaatst worden. Deze cursus wordt gegeven volgens de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad en kost € 160,00 p.p. all-in. Hierbij inbegrepen is de module: “verbandleer, kleine ongevallen en AED”, alsmede het examen en het Oranje Kruis boek. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een EHBO-cursus gedeeltelijk of geheel. Het kan dus lonend zijn om bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren, zodat u wellicht tegen lagere of zelfs zonder kosten kunt deelnemen. Tijdens de gehele cursus zal ook een lotusslachtoffer aanwezig zijn. De lessen worden gegeven in Gemeenschapshuis ‘De Garf’ in Zeeland. De cursus start bij voldoende deelname op dinsdag 6 januari 2015 en omvat 10 lesavonden met één wekelijkse lesavond op dinsdagen van 19.30 tot 22.00 uur. Op dinsdag 17 februari (carnaval, 24 februari en op 17 maart is er geen les. - - Na de lessen - 30


Na de lessen zal het examen plaatsvinden. Van tevoren zal er een proefexamen worden gegeven, zodat men zich optimaal kan voorbereiden. Belangstellenden voor de cursus kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 23 december 2014 14.501 bij een van de volgende personen: Langenboom Henk Hendriks (06) 481 00 244 e-mail: hendhen@home.nl Mill Leny v.d. Burgt (06) 466 86 531 e-mail: adleny@online.nl Wilbertoord Harrie Cillessen (06) 506 05 511 e-mail: habe.cillessen@hotmail.com Zeeland: Fien Knijnenburg (0486) 45 14 72 e-mail: secretariaat@ehbo-zeeland.nl

Verschillende partijen bundelen krachten tijdens Big BUSiness Hoe kunnen we meer van elkaar leren? Welke tips heeft de ene ondernemersgroep voor de andere? En hoe gaat het er op een volwassen, technologisch innovatief bedrijf aan toe? Op bovenstaande vragen geeft Big BUSiness een antwoord. Op zaterdag 18 oktober is het zover. Gerard Nabuurs, voorzitter van ZLTO Boekel-Venhorst, legt de doelstelling uit: “Big BUSiness is een initiatief van de ZLTO’s Boekel-Venhorst, Landerd, Uden, Veghel en Rabobank Uden Veghel. Het doel is om jonge ondernemers (tot 35 jaar) in de regio Uden-Veghel, die actief zijn in Agro en MKB, kennis met elkaar uit te laten wisselen, zodat zij van elkaar kunnen leren.” Het concept Hoe die kennisuitwisseling plaatsvindt, licht Maurice Pierik, manager Food & Agri van Rabobank Uden Veghel, toe: “De kennisuitwisseling krijgt een extra boost doordat de jongeren in een bus een rondrit maken en twee innovatieve bedrijven bezoeken: één op het gebied van hightech en één op het gebied van Food & Agri.” De namen geeft Pierik alvast prijs: “Dit zijn Vanderlande in Veghel en Vereijken Kwekerijen (Tasty Tom) in Beek en Donk. Vanderlande is een gevestigde naam in Veghel en de eigenaars van Tasty Tom werden uitgeroepen tot ondernemer van het jaar in de regio Peel-Noord. Prachtige bedrijven om een kijkje in de keuken te kunnen nemen.” Het programma De dag start om 13.00 uur met een rondleiding bij Vanderlande. Daarna is Vereijken Kwekerijen aan de beurt. De bus zet vervolgens koers naar Eindhoven, waar de beurs Agri meets Design plaatsvindt tijdens de Dutch Design Week. Op een authentieke locatie wordt, tijdens het diner, een discussie gevoerd tussen de jongeren. Sprekers van ZLTO leiden het gesprek over beleving, printen en bereiden van voedsel en de rol van technologie daarin. Het voorgerecht van dit diner wordt ‘gemaakt’ door een heuse 3D-voedselprinter. Interesse? Ben je een jonge ondernemer en heb je interesse om deel te nemen aan een dag waarbij kennis en innovatie centraal staan? Meld je dan snel aan, want vol = vol. Deelname is overigens geheel gratis. Je kunt je tot 1 oktober opgeven via froukje.kooter@zlto.nl. Vermeld daarbij s.v.p. je naam, eventueel je bedrijfsnaam, adres, leeftijd en sector waarin je actief bent. 31


Verre vreemde vrienden Herinneringen van zuster Martia van der Burgt aan haar missiejaren in Curacao - Oeganda - Kenia: Ik hoop dat het resultaat van mijn inspanning met veel genoegen en aandacht gelezen zal worden. EXPERIMENT MET KUIKENS UIT HOLLAND In de goede jaren, vlak na de onafhankelijkheid in 1961, liet het Ministerie van Landbouw in Uganda jaarlijks een vlucht eendagskuikens uit Holland overvliegen. Die werden dan naar verschillende delen van Uganda per Land Rover verstuurd aan degenen die een aanvraag hadden ingediend. Wij vroegen honderd kuikens aan. Maar de pater die ze voor ons zou afhalen in Kabale, een stad op 50 kilometer afstand, had vast in zijn hoofd dat we er tweehonderd gevraagd hadden. En al beweerde de verdeler dat er honderd moesten zijn, hij ging niet weg voordat hij tweehonderd kuikens had. Even bellen ging natuurlijk niet. Dus kwam hij vol trots thuis. We schrokken wel, want we hadden er niet gerekend op zo'n groot aantal. Maar we vonden enkele afnemers die een gedeelte overnamen. Het onderkomen was primitief. Twee platen soft-board tegen elkaar met daartussen een stok om een ovaalvormige kooi te maken. Eroverheen werd een dwarsstok gelegd, waar een blauwe stormlamp aan hing als warmtebron, want kuikentjes houden van warmte. Daarop golfplaten die werden afgedekt met zakken om het geheel warm te houden. Voer hadden we al aangeschaft. In water werd voorzien op een bord met daarop een omgekeerde glazen pot. Ieder half uur moest de glazen pot opgetild worden om water toe te laten op het bord. De mannen die in de wasserij werkten zorgden hiervoor, omdat het geheel daar was ondergebracht. Een echt kippenhok hadden we niet. 's Nachts namen de nachtmannen de zorg over. Zij kwamen ieder uur trouw hun plicht doen. Dat verstoorde echter wel onze nachtrust omdat ze druk pratend langs onze slaapkamers liepen. Maar ja, je moet er iets voor over hebben. Volgens onze berekening werd er goed gezorgd voor de kleine kuikentjes. In het begin ging het toch bijna mis. Een van die mannen vond het te ingewikkeld om ieder half uur water toe te laten en deed de glazen pot eraf zodat het bord vol water stond. Maar dat ging niet goed. De kuikens gingen door het water en dan weer in het bord met meel. Het gevolg kun je wel raden. Terwijl ik in de kliniek aan het werk was kwam een man mij roepen: " Zuster, kom vlug de kuikens gaan dood." Ik holde naar de wasserij en zag de ronde balletjes vol meel geplakt. Ze zagen eruit als gepaneerde gehaktballen, klaar om in de olie gegooid te worden. Wat te doen? De arme beestjes konden niet meer ademen omdat de neusgaatjes verstopt waren. Vlug een emmer lauw water en daar werden ze een voor een ingedompeld en goed afgespoeld. Daarna legden we ze vóór de houtoven van de wasketel in een kartonnen doos zodat ze konden drogen. Ze overleefden het allemaal. Een hotelhouder in de buurt, die 50 kuikens overgenomen had was niet zo gelukkig. Omdat er geen nachtwacht was die 's nachts de zorg kon overnemen had hij 's avonds de petroleum stormlamp goed hoog gezet met het gevolg dat alle kuikens de volgende morgen pikzwart en dood in de kooi lagen. Dat was een strop voor deze man. Later hebben paters en zusters in Zaïre een vijftigtal van de jonge kippen overgenomen. En toen ze eenmaal aan de leg waren hadden we voor lange tijd heerlijke verse eieren. Een jongen die geen schoolgeld had en bij ons kwam werken en voor de kippen zorgde, nam wel eens enkele eieren mee die hij dan weer ging verkopen. Soms bij ons aan de keukendeur. Dat merkten we als de leg nogal erg terugliep. Maar ja, wat doe je als je voor je eigen schoolgeld moet zorgen! Dan denk je al gauw: ‘Een paar eieren mist men niet.’ We hebben hem er toch over aangesproken en hij bekende schuld. Het gebeurde ook niet meer en hij kreeg zijn schoolgeld uitbetaald. Wordt vervolgd. 32


WIJ DOEN AL 25 JAAR DIE EXTRA STAP communicatie • online & offline vormgeving • drukwerk • belettering • adverteren GERWEN RECLAME

gerwen reclame • udenseweg 25 zeeland www.gerwen.nl • 0486 45 1960

Comfort en veiligheid - zonwering - rolluiken - veranda - hekwerk

Sebastian Schuurmans Vrijblijvend advies en offerte op maat aan huis! 06 - 11 45 93 89 www.schuurmansbuitenleven.nl

33


Het kan weer! Zilvervloot Sparen

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

10% prem voor 10 ie ja sparen ar

Assurantiekantoor Robben

Kroatenstraat 2 5408 RH VOLKEL T (0413) 33 56 00 E info@assurantiekantoorrobben.nl I www.assurantiekantoorrobben.nl

34


TIONA’S SMARTIESFESTIVAL MET EEN GULLE LACH EN EEN ENKELE TRAAN. Twee bands staan er op het programma: De Bijtels en HaRP. En alom aanwezig natuurlijke het enorme 120-koppige Smartlappenkoor Tiona. Op zondag 28 september zullen de schilderijen van de huilende zigeunerkindjes weer de wanden van zaal De Potter in Schaijk vullen. Uiteraard wordt de zaal weer opgetuigd in de overbekende rood/ zwart huiskleur van Tiona en dan kan het feest beginnen. Samen smartlappen zingen brengt iets te weeg bij mensen. Zelfs bij degenen die beweren er niets om te geven. De ongecompliceerdheid van de teksten en de muziek zorgen voor een ontspannen sfeer en iedereen kan op z’n minst de refreintjes meezingen; wat u zegt, meeblèren! Meer nog dan andere jaren is er tijd ingeruimd voor het eigen koor Tiona. Het voor zover bekend grootste smartlappenkoor van Nederland gaat samen met De Bijtels een aantal nummers zingen en dat vereist nogal wat oefening vanwege de grote tegenstelling: coverband en smartlappenkoor. Door het jaar heen worden onder leiding van dirigent Ellen Geurts van Kessel er steeds nieuwe liedjes aan het eigen repertoire toegevoegd, ook die worden ten gehore gebracht. HaRP en De Bijtels: Bijzonder om te kunnen vermelden is dat uit het koor een geheel nieuwe band ontsproten is: HaRP (zie foto). Bassist Piet van der Linden is grotendeels verantwoordelijk voor de muziekkeuze van HaRP. “Ik zoek naar repertoire dat aansluit bij de bezetting en bij onze eigen smaak. We kunnen alle vier zingen en als instrumenten hebben we een accordeon, twee gitaren en wat kleine slaginstrumenten. We hebben inmiddels een 40-tal nummers op ons repertoire staan in de stijlen americano, muzette, Iers en folk. Het moet pure, doorzichtige muziek zijn, niet te lawaaierig. Het liefst zouden we alles 14.502 akoestisch doen, maar dat gaat niet in grote zalen.” Verder bestaat HaRP uit Hans Kuijpers (zang/percussie), Hans de Rooij (gitaar) en Richard Westra (accordeon). Al deze mensen maken deel uit van het Tiona combo. Hans Kuijpers is koorlid en soms solo zanger. De uitsmijter van de dag vormt de coverband De Bijtels uit Alphen NB. Deze semi -professionele band voorziet menig feest van muzikale omlijsting. En daar zijn ze heel erg goed in. Het repertoire is breed. In feite omvat dat een halve eeuw aan allerlei liedjes die nog altijd goed in het gehoor liggen. Zowel Engels-, Nederlands- als Franstalig. Opmerkelijk zijn de Rowwen Héze en Queen specials. De Bijtels staan garant voor FEEST. En ze zullen alles uit de kast halen om dat voor elkaar te krijgen. Eenmaal op het podium zijn ze er maar moeilijk weer af te krijgen. Samen met Tiona zijn een aantal nummers ingestudeerd, ondermeer van Neil Daimond, Normaal, Wolter Kroes en Van Dik Hout. De loterij. Ook de roemruchte loterij is er weer. Om de toegang gratis te kunnen houden en dus laagdrempelig te zijn, organiseert Tiona elk jaar een loterij. De prijzen worden steeds groter , meer, mooier en kostbaarder dankzij een vrijgevige Schaijkse middenstand. En bezoekers moeten vooral blijven, totdat de hoofdprijs getrokken wordt. In de afgelopen jaren is het een paar keer voorgevallen dat juist de hoofdprijs niet afgehaald werd. En dat is zonde; deze keer is het een midweek in een luxe appartement in Oostenrijk, waarde € 750. Daarnaast heel veel cadeaubonnen van winkels en restaurants en andere leuke prijzen. Het Smartiesfestival is mede mogelijk gemaakt door sponsoring. Wanneer? Zondag 28 september van 15.00 uur tot ± 22.00 uur. Waar? Zaal de Potter in Schaijk. Gratis toegang. 35


Hoe het allemaal begon…… Het begon allemaal 50 jaar geleden, in 1964. Piet Vrenssen, Christ Dirks en Kapelaan Ruys besluiten om samen met Stichting Jeugdbelangen te praten over de mogelijkheid om jongeren een vrijetijdsbesteding aan te bieden. Ut Hoischurke is geboren. Al duurt het nog enkele jaren voordat het ook deze naam draagt. Op de zolder van het parochiehuis is er de mogelijkheid om op ‘door de weekse’ avonden te komen kaarten of andere gezelschapsspellen te doen. Niet veel later komt er ook een jukebox op de zolder te staan, zodat de jeugd ook lekker muziek kan draaien. Dit alles gebeurt onder de naam de ‘Tienerbar’. Dit is een naam die nog lang gebruikt zal worden in Zeeland. In 1971 wordt de naam veranderd naar Ut Zulderke. Na deze verhuizing komt de nadruk echt op de muziek te liggen. Op zondagavond kunnen de jongeren komen dansen en kletsen. In 1975 moet Ut Zulderke verhuizen i.v.m. onveiligheid. In eerste instantie is de leiding hier niet blij mee. Gelukkig heeft de leiding veel inspraak gehad in de inrichting van de Vlashoeve. Dit gebouw heeft de gemeente aangekocht van Has van de Hei om de activiteiten voort te zetten. Omdat hierdoor de naam Ut Zulderke wat achterhaald is, wordt de naam veranderd in Ut Hoischurke. Door de jaren heen is de ruimte altijd up to date gehouden door het aanpassen van de licht- en geluidsinstallatie. In 2004, voor het 40 jarig bestaan van Ut Hoischurke besluit de leiding dat de discotheekruimte niet meer modern is voor die tijd. Een grote metamorfose is het resultaat. Na flink wat vrije uurtjes en een paar potten blauwe verf is de ruimte omgetoverd van een gezellig bruin café naar een moderne discotheek. Helaas krijgt Ut Hoischurke in de jaren na het 40 jarig bestaan te maken met het teruglopen van de bezoekersaantallen. De leiding komt voor moeilijke keuzes te staan en er wordt diverse keren vergaderd over hoe het verder moet. Na een aantal aanpassingen komt de leiding uiteindelijk met het huidige concept. In 2009 wordt de naam van Jongerendiscotheek Ut Hoischurke veranderd naar Hoischurke Jongerenevents. Vanaf die tijd wordt er 1 keer in de maand op zaterdagavond een event georganiseerd voor de jongeren van groep 7 t/m 15 jaar. Een groep van ongeveer 15 enthousiaste leiding zorgt ervoor dat de jeugd tussen 19.00 en 22.00 uur vermaakt wordt met verschillende activiteiten. In de afgelopen 50 jaar hebben duizenden tieners Ut Hoischurke bezocht en meer dan 200 mensen zijn als leiding actief geweest. Zonder deze mensen was Ut Hoischurke nooit geworden zoals het nu is. Hopelijk gaat Hoischurke Jongerenevents nog jaren door met het vermaken van de jeugd van Zeeland en omstreken. Gouden Hoischurke weekend 4 en 5 oktober. Ons 50-jarig bestaan vieren we groots in het weekend van 4 en 5 oktober aanstaande. Zaterdagmiddag starten we met een reünie voor oud leiding, aansluitend een feestavond voor oud leiding en oud leden. Oud leiding heeft hiervoor al persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Op zondagmiddag 5 oktober openen we onze deuren voor iedereen die een kijkje wil komen nemen van 13:00 tot 16:00 uur. Je bent van harte welkom! Het spetterende hoogtepunt van deze activiteiten is de unieke Hoischûrke avond op zaterdag 4 oktober 2014 vanaf 20:30 in de Vlashoeve te Zeeland. Iedereen die ooit een avond heeft doorgebracht bij Ut Hoischûrke kan het zich nog vast en zeker herinneren. Kletsen met je vrienden en vriendinnen. - - Dansen op de - 36


Dansen op de nieuwste muziek. Je eerste voorzichtige kus achter in de ruimte. Een milkshake halen bij Tej Tat. En ja, toen mocht het nog gewoon: sigaretten roken met de leiding. Heb jij ook zulke mooie herinneringen aan Ut Hoischûrke en wil je de oude tijden laten herleven? Kom dan op zaterdag 4 oktober naar het GOUDEN Hoischûrke feest. Het wordt een avond vol met ontmoetingen van oude vrienden, dansen en heel veel gezelligheid. Legendarische Hoischurke DJ’s zoals Gradje, Tonnie en Ewald zorgen voor een geweldig feest die terug doet denken aan de Hoischûrke avonden uit de jaren '70, '80 en '90. Alle oud-leiding en oud-leden zijn van harte uitgenodigd voor deze feestavond. Let op: Alleen toegang vanaf 18 jaar. Kaarten kosten maar 5 euro per stuk in de voorverkoop en zijn te bestellen via onze website en bij de voorverkoopadressen: C1000, de Groene vakwinkel en Tamoil Tonny Willemsen. Aan de kassa kosten de kaarten 7,50 euro. Voor het laatste nieuws ga naar onze website www.hoischurke.nl of like ons op facebook: https://www.facebook.com/het.hoischurke Tot zaterdag 4 en zondag 5 oktober! Groeten van de leiding van Hoischurke Jongerenevents.

Nieuwe Jeu de Boules-baan geopend bij de Coppensmolen te Zeeland. Tijdens de burendag, op 27 september 2014 wordt de nieuwe jeu-de-boules baan bij de Coppensmolen door de voorzitter van Buurtschap Kerkstraat Noord, mevr. C. Wijten, officieel geopend. Samen met de gemeente. Buurtschap Kerkstraat Noord wenste al jaren dat er een jeu-de-boules baan in de buurt zou komen. De meest geschikte plek hiervoor is het erf van de Coppensmolen. Omdat de Coppensmolen een rijksmonument is, moest er overleg worden gepleegd met, zowel de gemeente als de vrijwillige molenaars van de Coppensmolen. Allen ondersteunden het initiatief. Hierna zijn er plannen gemaakt en samen met de gemeente is de baan uiteindelijk gerealiseerd. De gemeente zorgde voor de materialen en het graafwerk. De vrijwilligers van de buurtschap deden de rest. Buurtschap Kerkstraat Noord Maria Hermens en Maria Willemsen, twee van de initiatiefnemers, zijn apetrots. “Het samenzijn en samen spelen versterkt de sociale binding. In een wereld waar individualisme plaats moet maken voor participatie is dit een goede stap in de richting. Als Buurtschap is er al veel cohesie, maar dit versterkt het alleen maar.” De buurtschap, waarbij 30 personen regelmatig de jeu-de-boules-ballen laten rollen, hebben zich georganiseerd in “Le Nord”. Oranjefonds Om dit alles te kunnen bekostigen is er een financiële bijdrage gevraagd bij het Oranjefonds. Het Oranje Fonds draagt buurtinitiatieven een warm hart toe, omdat deze contact en verbinding tussen groepen mensen bevorderen. Het Oranjefonds steunt bij deze initiatieven het vieren van de Burendag. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. En ook ná de Burendag wil het Oranje Fonds mensen bij elkaar brengen. Een jeu-de-boules-baan is hiervan een geweldig voorbeeld. Buurtschap Kerkstraat Noord dankt daarom zowel de gemeente voor haar bereidwillige medewerking als het Oranjefonds voor de financiële ondersteuning.

37


Herfstfestijn 2014! Op woensdag 22 oktober 2014, midden in de herfstvakantie, is het weer zover! Stichting Jeugdbelangen Zeeland organiseert dan voor de 48ste keer de jaarlijkse herfstactiviteit voor alle basisschoolkinderen uit Zeeland. Sinds vorig jaar is deze activiteit omgedoopt tot het Herfstfestijn. Nieuw is dat het Herfstfestijn zal bestaan uit twee onderdelen, namelijk de ‘Herfstrun’ voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en ‘Fort Boyard 5678’ voor de groepen 5 t/m 8. Het belooft een spectaculair programma te worden, dus zorg dat jullie er allemaal bijzijn! Programma: Om 10.15 uur verzamelen alle kinderen bij sporthal de Hekel (let op: we verzamelen dus niet meer bij de Vlashoeve, zoals voorgaande jaren!). De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zoeken in de sporthal hun groepje met leiding op, waarmee zij zich vooraf hebben opgegeven. Daarna kunnen zij hun tocht door de Zeelandse Vlaswijk beginnen. Onderweg zijn er in diverse garages of onder carports allerlei spelletjes te spelen waarvoor je handig, slim of snel moet zijn. Ook dit jaar zijn er weer supergave activiteiten. Je kunt jezelf mooi laten schminken of een stoere glittertattoo laten zetten, klimmen op de klim- en klauterbaan, knuffelen in het knuffelparadijs en je uitleven op het springkussen Shooting Combo. Ook een bezoekje aan de waarzegster mag natuurlijk niet ontbreken! Kortom, een avontuurlijke dag waar je bij moet zijn! De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen in de zelf gevormde groepjes naar de wijk Steenakker gaan, waar hen een aantal spectaculaire spelen staan op te wachten. Denk bijvoorbeeld aan zweefbal, Mega Twister, een Bungee run, de mysterieuze Donkere kamer, een spannende kabelbaan, Stef Stuntpiloot en een potje sumoworstelen! De dag zal in het teken staan van Fort Boyard, waarbij het de bedoeling is om samen met je groepje zoveel mogelijk sleutels te verdienen. Spannend, want deze sleutels zul je aan het einde van de dag nodig hebben bij het beslissende finalespel! Opgave: Anders dan voorgaande jaren vragen we alle kinderen zichzelf voorafgaande aan de activiteit op te geven. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 kunnen via de site www.sjbzeeland.nl aangemeld worden voor de Herfstrun. Geef uw kind op met een groep van 8-10 kinderen en minstens één begeleider. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 is het de bedoeling dat zij voorafgaand aan de activiteit groepjes vormen van ongeveer 4-6 kinderen en zich met dat groepje opgeven via de site www.sjbzeeland.nl. Bedenk een leuke naam voor je groep en zorg voor een spectaculaire outfit. Hiermee is op de dag zelf een extra sleutel te verdienen! Je kunt je opgeven tot 10 oktober, dus zorg dat je er snel bij bent! Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Je moet zelf je brood meenemen, maar voor drinken en op zijn tijd iets lekkers wordt gezorgd. Leiding gezocht! Het herfstfestijn kan pas worden gespeeld als er voldoende leiding is om de groepjes van de onderbouw en de spelen van de onder- en bovenbouw te begeleiden. Vind je het dus leuk om een groepje kinderen te begeleiden, of sta je liever als leiding bij een spel voor de onder- of bovenbouw en ben je 14 jaar of ouder: dan zijn wij op zoek naar jou! Om zeker te zijn van voldoende leiding vragen wij bij interesse jezelf op te geven via de site www.sjbzeeland.nl. Meer informatie vind je op onze site www.sjbzeeland.nl Tot op woensdag 22 oktober! 38


Van der Ven

Slijterij en Partyservice

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale) bieren wijnen frisdrank gratis glaswerk cadeau-artikelen drank-pakketten biertaps tafels en stoelen

sta-tafels serviesgoed tenten aankleding oudhollandse spelen kinderspelen bezorgservice gekoelde drank

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

modellen 2015 zijn binnen! m o d el le n et 20 14 nu m

hoge kortingen!

Hogeweg 13a Zeeland (NB) Tel 0486 - 45 25 24 www.vdelzencaravans.nl ma t/m vr 8.30 - 18.00u, za 9.00 - 17.00u.

Openingstijden: Ma t/m Vrij 13.30 – 17.00 uur Zaterdag 08.00 – 16.00 uur

Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard want Mooi groen is niet lelijk. Levering van bomen, coniferen, beuken, e.d. uit de volle grond zijn leverbaar. Voor verder informatie en openingstijden gaat u naar onze website: www.verstegentuinplanten.nl 39


natuurgeneeskunde therapie energetische therapie complementaire therapie voetreflex therapie triggerpoint therapie manuele lymfe drainage EMDR

U bent welkom in onze praktijk voor: Voetreflex therapie tegen hormonale klachten Hormonen hebben invloed op het reguleren en afstemmen van veel processen in het lichaam en beïnvloeden daarnaast emoties en stemming. Veel klachten waar vrouwen mee te maken krijgen zijn onderhevig aan de wisseling van de hormoonspiegels en ze raken hierdoor eerder uit balans, zowel fysiek als emotioneel. Voetreflex kan u helpen om weer een harmonieuze samenwerking te krijgen tussen de verschillende organen en het levensritme. Te denken valt aan menstruatieklachten, overgangsklachten, slaapproblemen, opvliegers en nachtelijk transpireren. Begeleiding naar een gezond gewicht Wil je graag een paar kilootjes kwijt , die je hebt gekregen in de vakantie, doordat je gestopt bent met roken of door een veranderende hormoonhuishouding b.v. bij de overgang? Ga dan op een gezonde manier naar een prettig en verantwoord gewicht. Dit is veel gemakkelijker met de professionele begeleiding van de BGN gewicht- en voedingsconsulent. Op een persoonlijke manier, één op één, krijgt u voeding- en leefstijladviezen en wordt u begeleidt om uw doelen te bereiken. Met de tailletest, BMI-test, en vetpercentagemeting wordt uw energiebalans tussen eten en bewegen berekend en gaat u via gezonde voeding naar een verantwoord en passend gewicht. Onze consulten worden door een aantal zorgverzekeraars vergoedt. Blijf niet lopen met klachten, maar kom in actie!

40

sport- en ontspanningsmassage bindweefsel massage holistische massage hotstone massage kinetisch tapen Thaise yoga gewichtsconsulent voor: gewichtsproblemen en sport en voeding cadeaubonnen vanaf € 23,-

Praktijk Tiny en Tonny Pimpernel 14 5411 GZ Zeeland

tel: 0625000368 mail: tiny.en.tonny@planet.nl internet: www.tinyentonny.nl facebook: tinyentonny twitter: @tinyentonny

u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig wij zijn er voor u van maandag tot en met vrijdag voor zowel middag- als avondbehandelingen bel gerust voor een afspraak of meer informatie


Nu in ons instituut:

Microdermabrasie met Ultrasoon AKTiE PRiJS*

van €105,voor €59,50

Vertoont uw huid kleine rimpeltjes, vergrote poriën, onzuiverheden, andere beschadigingen of heeft hij meer energie nodig? Dan is de combinatie van Microdermabrasie en Ultrasoon de perfecte oplossing!

*Geldig tot 30 november 2014

Babor Beauty Spa KIM van Nuland Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl

VERSNELLINGSBAK PROBLEMEN?

Versnellingsbak reparatie en revisie Voor al uw versnellingsbak problemen zowel handgeschakeld als automaat. Ook voor olie verversing van zowel automatische als handgeschakelde versnellingsbakken.

Marc Goossens 06-53739691 Brand 54A 5411 PC Zeeland Info@googear.nl

41


Deuren Bestratingen Vloeren Carpoorten Wanden Schuttingen Plafonds Poorten Jaloezieën Tuinhuisjes Hubo Kuijpers Rolgordijnen Tuinverlichting Bitswijk 14a Horren Speeltoestellen 5401 JB Uden Interieurbouw Dakkapellen Tel. 0413-330635 Trappen Dakramen Balies Rolluiken www.maatwerkuden.nl Schuifwandkasten Zonnewering Radiator-webbings Screens gratis meetservice Tafels Ramen vakkundige montage Douchecabines Kozijnen kijk voor voorbeelden op onze site

bouwbedrijf verbeek•van dongen nieuwbouw•verbouw•renovatie Witte Dellen 12 • 5411 LG Zeeland T: 06 304 22 503 • T: 06 508 05 444 info@verbeek-vandongen.nl www.verbeek-vandongen.nl

42


Oan de proot mè…… Jannesjan Bergmans

Door Ria Boley

Hij is jong, enthousiast, bevlogen maar bovenal sociaal. Velen kennen hem uit de elektrozaak E P Toon Bergmans, die zijn vader in 1981 begon en waarin hij al sedert zijn 14de jaar werkzaam is. Zijn levensmotto is: geniet van iedere dag! Op hemzelf is dat zeker van toepassing. Hij geniet van zijn gezin, van zijn werk, van zijn hobby’s. Dit keer een kijkje in het leven van Jannesjan Bergmans. EEN GELUKKIG JONGETJE Op 4 mei, de dag dat overal in Nederland de oorlogsslachtoffers worden herdacht, werd in het Radboudziekenhuis in Nijmegen een jongetje geboren. Het was 1980. Zijn ouders, Toon Bergmans 14.503 en Ans Bergmans-Verbeten, waren dolblij dat er na Jannesjan en Cindy. de beide dochters, Maaike en Saskia, een klein mannetje het gezin compleet maakte. Zijn naam werd Jannesjan, genoemd naar beide opa’s en zijn moeder voegde daar nog de prachtige Hebreeuwse naam Benjamin aan toe. Negen dagen na zijn geboorte werd hij feestelijk welkom geheten in het ouderlijk huis aan de Molenstraat maar hij was nog maar 20 dagen oud toen dat huis werd verruild voor een mooi nieuw pand aan het Weemveld. Aangezien hij het eerste kindje was dat in de nieuwe wijk “de Strepenbuurt” geboren werd, mocht hij op 5 mei 1990 tijdens de feestelijke opening van de buurtschap de “Strepenvlag” hijsen. Jannesjan had een gelukkige jeugd. Spelen, naar school gaan, hij had nergens moeite mee. Zijn eerste juffrouw op de kleuterschool was juffrouw Tilly en hij vindt het superleuk dat zij nóg onderwijs geeft op de Vlasgaardschool nu zijn kinderen daar ook naar school gaan. Al heel jong toonde hij interesse in actiefilms. Zo was Sesamstraat al snel uit beeld en het A-team kwam er voor in de plaats. De “soldatenperiode” was reuze interessant met “schietgeweren” en stoere helmen. Samen met Rudy van Vliet, Rens Laurenssen en Cyrille Lamée vonden er vele veldslagen plaats. Ook timmeren was een van zijn grote hobby’s en jarenlang was hij de schildknaap bij handboogschutterij “Concordia”. Op basisschool de Vlasgaard had hij vriendjes die tot aan de dag van vandaag nog zijn vrienden zijn. Blijkbaar was hij goed in toneelspelen want altijd kreeg hij een van de hoofdrollen in de toneelstukjes die op school gespeeld werden. --Na het -43


Na het verlaten van de basisschool, ging hij naar de Havo in Uden maar in het eerste jaar kwam hij al tot de ontdekking dat hij de verkeerde richting gekozen had. Hij moest te veel studeren terwijl hij zijn vrije tijd liever wilde besteden aan meehelpen in het bedrijf van zijn vader. Vooral techniek interesseerde hem. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij, na het behalen van het Mulodiploma, naar de MTS in Veghel ging om zich daarin te bekwamen. Leuke bijkomstigheid was dat hij, door ziekte van een medewerker, thuis in het bedrijf mocht stage lopen. DE NIEUWE ZAAK De eerste jaren van het bedrijf Toon Bergmans was dit gevestigd in de garage en op de slaapkamers van het Weemveld. Hier waren Toon en Ans, geholpen door broer Fons en in zijn vrije tijd door Jannesjan, druk bezig om een mooie zaak op te bouwen. In 1987 vonden ze een geschikt pand, de voormalige Sparwinkel van de familie Herckenrat. Herckenrath. Op 28 augustus opende burgemeester Schellekens, onder muzikale begeleiding van harmonie Zeelandia, de nieuwe zaak. Toen moeder in datzelfde jaar zeer ernstig ziek werd namen 14.504 Jannesjan zijn zusen Saskia een groot deel van haar taken Jannesjan,en Maaike Saskia een groot deel van haar taken Tijdens de opening van de winkel over. Het was een spannende tijd waarin het even leek dat in 1987. het niet meer goed zou komen maar dankzij heel veel bloeddonoren en veel ziekenhuisopnames, herstelde ze wonderbaarlijk. Motoren waren altijd al zijn passie geweest. Daarom had hij al vroeg een krantenwijkje om te sparen zodat hij te zijner tijd zijn motorrijlessen kon betalen. Vooruitlopend daarop gingen de vrienden crossen waar te crossen viel. Ook judo had zijn interesse. Al op vijfjarige leeftijd was hij daarmee begonnen. Momenteel breekt hij nog altijd een lans voor deze, van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst waarvan de naam “zachte weg” betekent. Jannesjan geeft regelmatig classics. Hij noemt judo een bijzonder sociale sport waarbij respectvolle samenwerking op nummer één staat. Samen met zijn vrienden Rudi van Vliet, Michiel van Asseldonk, Luuk van der Ven en Paul van Sleeuwen, werd een oud Volkswagenbusje gekocht waar de mannen o.a. disco’s en festivals mee afreisden. Jannesjan reed op zaterdagavond ook taxi en het kon gebeuren dat hij zo moe was dat hij na het werk in het busje lag te slapen, terwijl zijn vrienden zich te goed deden aan een heerlijk pilsje. EEN MEISJE UIT TWENTE

14.505 Met vrienden Rudi van Vliet, Paul van Sleeuwen, Luuk van der Ven en Michiel van Asseldonk op de bus waar we mee op vakantie gingen (en andere uitstapjes).

Met het busje gingen ze ook op vakantie. In de zomer van 2000 waren ze in Hongarije toen Jannesjan een leuk meisje tegenkwam: Cindy. Ze kwam uit een klein plaatsje in Twente, Weerselo, en werkte op een kinderdagverblijf. Jannesjan vond haar zo leuk dat hij met haar in contact bleef en in 2003 gingen ze samenwonen. Het eerste halfjaar bij de ouders van Jannesjan, daarna kregen ze een eigen huis aan de Zwingel en daar werd in 2005 dochter Janne geboren. -- In 2006 -44


In 2006 kwam Aniek ter wereld, in 2008 zoon Ties en als extra cadeautje in 2014 dochtertje Neele. Cindy is vanaf het begin dat ze in Zeeland is komen wonen activiteitenbegeleidster in huize Compostella. In het begin hadden bewoners nog wel eens moeite om haar te verstaan. De Twentse taal verschilt nogal met het Brabants. Dan wilde men het naadje van de kous weten maar als ze zei dat ze was getrouwd met een kleinzoon van Jan en Kee Bergmans wisten ze het allemaal. De familie is bijzonder sportief. Wekelijks zijn zowel Jannesjan als Cindy meerdere malen in het fitnesscentrum te vinden. Cindy volleybalt DETAC Jannesjan doet behalve aan judo ook korfbalt bijbij DETAC enen Jannesjan doet behalve aan judo ook aan survivalrun. Een tamelijk nieuwe sport waarbij veel krachtinspanning en opperste concentratie wordt vereist. Voor zijn klimactiviteiten gaat hij wekelijks trainen op vliegbasis Volkel. Ook de kinderen zijn al sportief. Janne doet aan turnen en survival, Aniek judo en survival en Ties is een fanatiek voetballertje. VAKANTIE De afgelopen twee jaar zijn we niet met vakantie geweest. Dat zat er niet in want altijd is het druk druk druk. Enerzijds is dat natuurlijk positief. Onze vakantie dit jaar was een heerlijke week op het Inkakamp. Cindy is al vele jaren steunberin en daarom mogen enkele we daar een week blijven kamperen. Wat ook heel leuk is, opa en oma Bergmans gingen ieder jaar op eerste Pinksterdag op 14.506 bedevaart naar Sint Gerardus in Wittem. Wij Afgelopen jaar met gezin in Wittem. Elk jaar op 1e hebben die traditie voortgezet. Op eerste Pinksterdag familiedag van de fam. Bergmans met Pinksterdag verzamelt de hele familie zich ooms, tantes, neven en nichten. daar en we beginnen met een H. Mis tot intentie van opa en oma en tante Mien. Daarna een kaarsje opsteken voor Gerarduske en dan naar de Gulpener berg voor de grote picknick. Ik weet zeker dat we opa en oma nergens een groter plezier mee hadden kunnen doen! Ook gaan we regelmatig met mijn ouders en de gezinnen van mijn zussen naar de Efteling. Ons Mam is serieus fan van het sprookjespark en als ze voor ons een verrassing in petto heeft is dat negen van de tien keer naar de Efteling. Soms met een aantal overnachtingen en ik vertel je: daar wordt je optimaal verwend! Ja, ik besef dat ik een geluksmens ben. Ik kan genieten van al het moois dat op mijn pad komt. Van Cindy die ook altijd blij en positief is, van onze mooie kindjes, van mijn werk dat ik heel erg graag doe waardoor ik met heel veel mensen in contact kom. Bovendien vind ik het een voorrecht om met mijn ouders te mogen werken in ons bedrijf waar we gezegend zijn met uitstekende medewerkers. Ik heb plezier in de neventaken die ik er nog bij doe o.a. lid van de ondernemersvereniging en ik geniet van mijn sport. Wat mag een mens zich nog meer wensen? Jannesjan, we wensen je toe dat jouw levensmotto “geniet van elke dag� op vele dagen in je leven van toepassing zal zijn. Dat je veel mensen alleen al door je enthousiaste aanwezigheid blij kunt maken. En dat je je leven lang de kei leuke positieve Jannesjan zult blijven!

HARTELIJK DANK VOOR HET GESPREK 45


14.509

14.507 Jannesjan, nog geen 2 jaar oud, in de wasmachine.

14.508 Jannesjan op de motor van ome Frans.

14.510 Maaike, Toon, Ans, Saskia en Jannesjan, bij gelegenheid 25-jaar huwelijk ,10-11-1997.

14.512 Jannesjan, 1994. 46

Jannesjan, juni 1990.

14.511 Heropening winkel 2001.

14.513 Boerenbruiloft 't Zuid.


14.514

14.515 Samen met dochter Aniek op de judomat.

Onze kinderen vlnr: Janne, Neele, Ties en Aniek.

14.517

14.516

In actie tijdens survivalrun in Gennep.

Jannesjan, Saskia en Maaike, april 2013.

14.518 Toon en Ans met alle kleinkinderen (behalve Neele) in de Efteling ter ere van hun 40-jarig huwelijk.

14.519 Cindy en ik met mijn zussen Maaike, en haar vriend Jos, en Saskia, met haar vriend Jasper, in de Efteling.

47


NA 85 JAAR AFSCHEID VAN KVO ZEELAND. Op maandag 15 september jl. werd tijdens een ledenvergadering de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) Zeeland definitief opgeheven. Deze, nog ca. 80 leden tellende vereniging kon, wegens gebrek aan bestuursleden, niet langer voortbestaan. Voorzitter Mien van Dijck vatte dit als volgt samen: “Andere jaren zou ik zijn begonnen met Beste leden, welkom op de openingsavond van het seizoen 2014-2015 maar dat kan niet want dit is de opheffingsvergadering van KVO Zeeland”. 85 jaar KVO, drie generaties vrouwen hebben daaraan meegewerkt. Behalve ontwikkelingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied, maakten ze ook de naamswisseling van Boerinnenbond naar KVO en laatstelijk naar Vrouwen van Nu mee. De vrouwen van Toen zijn vrouwen van Nu geworden! Vrouwen die midden in het leven en de maatschappij staan. Dat is wat ook wij, gedurende al die jaren, met onze vereniging getracht hebben uit te dragen. 85 jaar kwamen vrouwen bij elkaar om te leren, om bij elkaar gezelligheid te zoeken, om enthousiasme en vuur met elkaar te delen, om een warme plek van samenkomst te zijn. Maar we gaan nu onze eigen weg. Een andere tijd vraagt andere vormen. KVO Zeeland heeft 14.520 een keuze gemaakt. Maar het is goed om te weten dat we uit de afgelopen jaren heel veel licht, warmte en enthousiasme met ons meedragen. Beste leden, laten we ons de KVO afdeling Zeeland op deze manier blijven herinneren. Na de pauze was er een door Jo Kremers samengestelde PowerPoint presentatie met foto’s vanaf 1929 tot nu. Uiteraard riep dit de nodige herinneringen op. Tot slot liet onze volksdansgroep ons nog genieten van enkele fraaie dansen en hiermee dacht de voorzitter de avond af te sluiten. Toen hadden onze leden nog gezorgd voor een bijzondere verrassing. Gezamenlijk zongen ze in prachtige bewoordingen een danklied aan het bestuur en als extra verrassing werd aan ieder bestuurslid een uiterst creatieve plantenhouder aangeboden. Hierna viel het doek en kwam er na 85 jaar een einde aan een vereniging die zeer waardevol is geweest voor de ontwikkeling van de plattelandsvrouw.

14.521

48


Jort Tweewielers - Schoolstraat 25 - Zeeland - 0486-451633 - jorttweewielers.nl - maandag gesloten Elektrische fietsen van o.a. Batavus, Rih en TDR - Transportfietsen van Batavus en Cortina

De Klijn Glas & Schilderwerken .

Nieuwbouw Onderhoud Beglazing

Middelveld 6 5411 TK Zeeland (NBr.) Mobiel : 06-22229022 Fax : 0486-454343

EP: die doet het www.ep.nl

Deskundig advies en kwaliteit voor een scherpe prijs Thuisbezorgen en installatie wanneer het u uitkomt EP:Serviceplan voor extra zekerheid

Toon Bergmans Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur Kerkstraat 19 - 5411 CJ Zeeland - Telefoon: (0486) 45 23 56

49


Van den Wijngaard Dakbedekkingen Dakdekker voor al uw PLATTE DAKEN,     

Nieuwbouw Renovatie Elke type dakbedekking Isoleren Zinkwerken

MarJohn van den Wijngaard Telf. 06- 534 56 989 info@wijngaard-dakbedekkingen.nl Het Zuid 15, 5411 CP Zeeland (NBr) DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 50


GROND VERZET Voor al uw grond -sloop werk. Verhuur van containerbakken. Zand en Grind Hans van Dijk Trentsedijk 20, Zeeland 0486-451637 06-16532443

DIVERSION

Praktijk voor onderzoek, advisering, begeleiding en remedial teaching voor kinderen en jongeren met leer- en of gedragsproblemen. Het zich eigen maken van schoolse vaardigheden zoals; rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen, werkplanning, structuur aanbrengen ed. verloopt in sommige gevallen met de nodige hobbels. Heeft uw kind gerichte hulp nodig of moet er nog een oorzaak van de ontstane problemen vastgesteld worden middels onderzoek, dan bent u bij DIVERSION aan het juiste adres. U kunt vrijblijvend bellen of mailen voor informatie naar…….

Drs. Irma Dekkers Mijn praktijk is gevestigd in Zeeland op zevenhuis 36. Tel: 0486-453066. irma.diversion@gmail.com

VOOR HET BESTE HOORADVIES ! ● ● ● ● ●

Persoonlijk deskundig advies Alle dagen audicien aanwezig Vrij parkeren voor de deur Altijd gratis hoortest en proefperiode Onafhankelijk

Botermarkt 3 Uden ‘t Dorp 29 Heesch Meijerijstraat 6 Veghel

0413-330905 0412-475959 0413-288338

www.vanschijndelhoortechniek.nl

51


Voor al uw inttirnti tin tixttirnti communicatiti

Mngnznnn Ennnnnnnnnn Nnnnwnbnnnf

Hftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ftftftftftftftftftftftftftffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi Paul Verstegen nnnnnnnnnnnnnnnnnnn pnnl@kntt.nl 06-13537659 www.kntt.nl

52

Bnnnhnnn Pnnnnnnnlnblnn Wnbnntn Pnnnbnnnnht


Belevenissen van Piet van der Burgt

Deel 7

7. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG. Maar toen kwam op een avond leske van Schijndel. Dat was de enige zoon van Toon van Schijndel. Er waren ook nog enkele meisjes. leske was altijd op de boerderij van een zuster geweest en had daar altijd gewerkt. Hij had echter in Ewijk een meisje opgedaan en wou daar mee trouwen. Hij zei toen: "lk heb deze boerderij overgenomen van mijn zusters en zou nu gaarne op de boerderij komen. Ik kon daar niet veel op tegen hebben, want ik had de boerderij maar voor 6 jaar gehuurd en wij woonden er al 13 jaar. Ze waren toen in de Molenstraat nieuwe huizen aan het bouwen. We zijn toen samen naar de burgemeester gegaan en hebben hem alles uitgelegd. Toen zei de burgemeester: "Het eerste huis dat klaarkomt, is voor jouw". Maar dat duurde nog lang. We hebben toen samen nog een jaar op de boerderij gewoond. leske had een stuk grond om tuinbouw op te doen. In het huis had leske een gang laten maken. Hij woonde met zijn vrouw in de kamer en wij in den hert en daar sliepen wij ook. 14.522 Den hert was groot genoeg. Ons kinderen sliepen op de opkamer. Van de oude keuken voor op de stal hadden we een nieuwe keuken gemaakt. Toen in 1946 kwam ook de geldinwisseling. Daarna heb ik al de boerderijspullen verkocht en heeft leske de boerderij overgenomen. Ik ben gaan werken. Eerst een tijdje op het vliegveld. Toen in 1947 konden we naar de Molenstraat. 8. NAAR EINDHOVEN. Ik ben toen in Eindhoven naar Philips gaan werken. Er was toen werk genoeg. Er reed toen Het huis aan de Molenstraat in Zeeland. een bus van Van Dongen alle dagen met mensen naar Eindhoven. Ik ben toen 5 jaar met Piet van Frans van Dongen naar Eindhoven gereden. We bleven toen altijd 12 uur weg: van 's morgens 6 tot 's avonds kwart over 6. Ik was toen bij Philips bij het zwaar transport en ik deed dat werk graag. Overal met die grote wagens door heel Nederland. Ik kon niet altijd mee, omdat ik 's avonds met de bus naar huis moest. Daarom kocht ik maar een huis in Woensel. We zijn toen met ons hele gezin naar Eindhoven verhuisd. Toen ik dat huis moest betalen ben ik naar de kassier van de Boerenleenbank gegaan. Dat was toen Martien van der Loop oftewel meester Van der Loop. Dat was een buitengewoon bekwaam hoofdonderwijzer. Daar had ik al ondervinding van. Hij zei tegen mij: "Die oudste moet je naar de HBS in Veghel sturen, die kan goed leren." Ik had hem toen in Veghel opgegeven voor de HBS. Maar toen kwam er nog een testcommissie en die zei MULO is genoeg voor hem. Ik ben toen weer naar de rector van die HBS gegaan en heb hem dat verteld. Die zei: "Stuur hem gerust naar hier, want ik acht het oordeel van de hoofdonderwijzer 10 maal hoger als de gehele testcommissie. De werken hebben het uitgewezen: .... hij is nu registeraccountant. 0, ik ben helemaal afgedwaald, want ik kwam bij de kassier van de Boerenleenbank oftewel Martien van der Loop en die zei: "lk heb niet zoveel geld in huis, maar ik geef U wel een brief mee dan kunde uw geld in Eindhoven halen op het hoofdkantoor van de Boerenleenbank. Dat zat toen nog in de Dommelstraat. Ik ging met die brief daarbinnen. "0, ja dat is in orde. De kassier heeft er over gebeld". Ik kreeg daar onmiddellijk geld en daar ging ik mee naar de notaris dat huis betalen. We konden toen vlug verhuizen, want de vestigingsvergunning had ik al daar, daar had mijn baas al voor gezorgd. Mijn baas heeft een grote aanhanger, die toch naar Os moest over Zeeland laten rijden en die heeft ons hele hebben en houwen opgeladen. We hadden alles klaar staan. We zijn toen naar Eindhoven verhuisd op 9 december 1952. -- Ons jongens -53


Ons jongens konden daar naar het Sint Joriscollege. Ons vrouw had daar zo goed den aard. Ze kreeg daar zo'n goeie dokter die veel belang stelde in die gewrichtsrheuma dat ons vrouw heel erg had. Soms kwamen die Philipsdokters wel met 2 man. Telkens bracht die huisdokter andere dokters mee. Ons vrouw is in die jaren wel 8 maal met de Rode Kruisboot de "Henri Dunant" telkens voor een week mee geweest en elk jaar naar de ziekendag bij de dochter van Philips: mevrouw Van Riemsdijk. Daar was het prachtig, midden in de bossen. Dan werd ze gehaald en gebracht. Ik had er ook goed werk met die grote wagens door heel Nederland met zware machines. Daar moest bij gewerkt 14.523 worden, net zo lang tot ik het eens in mijn rug kreeg. Toen Het huis aan de Woenselsestraat te Eindhoven. moest ik zelf ook naar de dokter. Die liet mij toen helemaal onderzoeken en zei toen: "Je mag dat werk helemaal niet meer doen". Maar onze baas wouw me niet kwijt en gaf me veel lichter werk. Dit mocht ook niet van de dokter. Ik ben toen overgeplaatst naar het natuurkundig laboratorium naar een chemisch magazijn. Dat was ook fijn werk, maar meestal binnen. --Wordtvervolgd vervolgd---Word --

Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep, Oproep. Re端nie Oud Klasgenoten van de Mariaschool in Zeeland. Voor degene die dit jaar 65 jaar worden, of in 2015. De laatste keer was deze op 17 april 2010. We hebben 2 data geprikt: 14 of 21 september 2015. De datum waar de meeste voorkeur naar uitgaat wordt gekozen. Aanmeldingen kunnen via de mail naar: Francien Peters-van Lith, pete5523@planet.nl Of telefonisch naar: Jella Broeren 06-22777347, Annie Terlujssen-v.d. Graaf 06-33975241 en Willemien v.d. Vossenberg-Bongers 06-12318491.

14.524 1ste rij vlnr: Ida Bergmans, Jet Verstegen, Ellie Verstegen, Mieke Pansier, Ria Dekkers, Thea Wientjes, Jella Broeren, Corrie Habraken, Francien v. Lith, Corrie Habraken. 2de rij vlnr: Juffr. Martens, Betsie Cornellissen, Juffr. Schliecher, Netty v. Haandel, Marietje v.d. Berg, Diny Kerkhof, Greet v. Bakel, Fien Emons, Cisca v. Beek, Annie Verstegen, Joke v.d. Brand, Annie de Bolt. 3de rij vlnr: Corrie v. Tienen, Dinie Cornellissen, Ria v. Boxtel, Juffr. Van Marwijk, Maria Dekkers, Betsie de Klein, Joke v. Hees, Ria v.d. Wijst, Mien Bongers, Annie v.d. Graaf, Marty Westerveer, Thea Siroen, Rieky Jacobs, Mien Zegers, Mien Bongers, Corrie Schippers, Zr. Odorica, Maria van Dongen, Bep Griffioen, Maria Meijers, Zr. Francisca-Maria. Als er namen niet goed mochten zijn ze dit mailen naar: jellabroeren@gmail.com 54


Bakkerij Van der Coer. De Echte Bakker in Zeeland bestond 10 september jl. 90 jaar. De bakkerij is in 1965 verplaatst van Kerkstraat 99 naar Kerkstraat 46. In 1924 kocht Willem van der Coer van de Graspeel een stuk grond van de familie Jacobs en bouwde daarop een woonhuis met bakkerij en winkel. Hij was getrouwd met Jo Martens uit Escharen. Zij was coupeuse en handwerklerares van beroep en gaf les aan verschillende dorpen langs de Maas. Zij woonde in Villa Nova dat was een oud klooster dat haar ouders hadden gehuurd van de paters in Grave. Het was een groot gebouw en de tuin lag aan de Maas, daarom ging ze met een bootje over de Maas naar haar werk. Op 10 september 1924 kwam de vergunning voor de bakkerij, ondertekend door burgemeester Doedens en secretaris Wientjes. Willem van der Coer meende 14.525 dat hij een goede plek voor zijn zaak Huis gebouwd in 1924, Kerkstraat 99. had uitgekozen, dicht bij Coppens molen, want daar kwamen de boeren met hun karren om het graan te malen. Zeeland bestond toen voor een groot gedeelte uit boeren bedrijven. In de Kerkstraat-Noord waren ook veel winkels en bedrijfjes tussen de boerderijen, om maar wat te noemen smit Van Tienen, kapper Derks, kleermaker Schenk, schoenlapper Batist, schilder Harry Claasen, Herman Verstegen met een houtzagerij en Toon Meyers. Ook het postkantoor Van der Sluijs stond in de buurt. Toon Meyers is nu de zaak van Tonny Willems en is het enige bedrijf dat in de KerkstraatNoord is overgebleven. De uitbreiding van Zeeland ging naar de Kerkstraat-Zuid. In de jaren ’30 was er veel armoede ook in Zeeland. Met paard en kar ging Willem van der Coer brood bezorgen ook nam hij levensmiddelen mee. Later werd de kar vervangen door twee transportfietsen met manden voor. Er waren zes bakkers in Zeeland: Bakker Aldenhuijsen, Wim Huvenaars, Nico van Casteren, Bakker Thijsen en op ’t Oventje bakker Has de Groot. Er waren veel grote gezinnen met 12 tot 16 kinderen. Sommige gezinnen hadden twee bakkers, de meesten hadden hun eigen bakker. In de winkel werden, naast brood, ook levensmiddelen en tabaksartikelen verkocht. In de bakkerij werd naast brood, krentenbrood en roggebrood, ook beschuit en speculaas gebakken. De beschuit werd met de hand gesneden en ingepakt. Dat was moeilijk en intensief werk. Nichtje Riek Verstegen-van der Coer vertelde dezer dagen nog, dat ze in de bakkerij mee ging helpen om beschuit in te pakken. Iedere bakker had veel personeel, want de lonen waren zeer laag. In die tijd waren de verhoudingen tussen werknemer en werkgever niet zo groot. De werknemer woonde 14.526 meestal bij de werkgever in huis. -- En het --

55


En het was zo dat de contacten als ze er niet meer werkten instant bleven zo ook bij Bakker van der Coer. Nel van Tiel van de Groesplak heeft er velen jaren gewerkt en tot het einde van haar leven is ze met familie Van der Coer bevriend gebleven. Er was nog meer personeel nodig, dat was ook nodig want het gezin breidde zich uit met zes jongens en een meisje. Na school moesten ze meehelpen in het gezin of in de zaak ieder kreeg zijn eigen taak. Moeder Van der Coer (Jo Martens) ging om wat bij te verdienen knip- en naailes geven in de woonkamer. Het ging goed totdat Willem van der Coer astma kreeg en in die tijd was daar geen geneesmiddel voor. Hij heeft lang in het Canisius Ziekenhuis gelegen, daarna drie jaar in het Kalorama Ziekenhuis en is op 55-jarige leeftijd overleden. Alles moest doorgaan er was geen bijstandsuitkering, weduwegeld of kinderbijslag. Van de zes jongens werden er vier bakker, dat waren Adriaan, Theo, Willy en Leo. Adriaan is altijd thuis blijven werken. Toen Theo trouwde ging hij naar een bakkerij in Eindhoven. Willy ging bij bakkerij Coppens in Veghel werken (later naar de Mars) en Leo emigreerde naar Nieuw-Zeeland en had daar zijn bakkerij. In 1960 nam Adriaan de 14.527 14.528 bakkerij over. Hij trouwde met Annie Cremers uit Willem van der Coer, Adriaan van der Coer, Mill. Zij was onderwijzeres en gaf les aan de 1898-1953. 1926-2008. Mariaschool, later aan de VGLO-school, beide gevestigd in Zeeland. In 1968 werd de VGLO opgeheven en ging zij parttime werken aan de St. Anna Huishoudschool in Uden. Voor de middag voor de klas en na de middag in de winkel. Steeds meer winkels kwamen in de Kerkstraat-Zuid. Boerderijen werden afgebroken en daarvoor in de plaats kwamen er winkels of andere bedrijven. In 1965 kwam het huis van Frans de Groot, Kerkstraat 46, te koop en Adriaan besloot het te kopen. Frans de Groot had een kippen en fruitteelt bedrijf midden in het centrum van Zeeland. Het was een groot perceel, de kippenhokken werden afgebroken, de fruitbomen gekapt en het huis werd verbouwd tot winkel en woonhuis. 14.529 Achter het huis kwam de bakkerij. Later heeft de gemeente nog een stuk grond gekocht voor het bouwen van de school De Vlasgaard. Het achterste gedeelte van het huis werd het woongedeelte en voor kwam een grootte levensmiddelen zaak De Vivo. En er werd een gedeelte ingericht voor brood. De bezorgdienst van brood- en levensmiddelen werd uitgebreid en er kwam een bestelwagen bij. In de bakkerij kwam Theo, broer van Adriaan, te werken, want in Eindhoven was zijn bakkerij aan de Boschdijk afgebroken voor een woonwijk. Hij wilde terug naar Zeeland. Er kwam nog meer personeel voor in de bakkerij en voor de bezorging. Jan en Bart Strik hebben jarenlang voor bakkerij Van der Coer brood bezorgd. Adriaan kreeg meer tijd en nam deel aan het bloeiende verenigingsleven in 1943, Theo en Wil van der Coer. Zeeland. Hij vond dat ook in Zeeland een Gilde hoorde. Het is hem gelukt om in 1971 het St. Jacobus gilde te heroprichten en tot op de dag van vandaag is het een bloeiende vereniging die alle evenementen opluistert. In 2007 kreeg het Gilde, na lange jaren wachten, een vergunning op het schutsveld om een gildehuis te bouwen. Helaas heeft Adriaan van der Coer de opening niet meer mee kunnen maken. Hij overleed enkele maanden daarvoor op 18 juni 2008. -- Het gezin -56


Het gezin van Adriaan en Annie heeft vier kinderen Maarten, Mieke, Wil en Inge. Wil is de bakker geworden en nam in 1992 met zijn vrouw Petra Vos de zaak over. Er veranderde veel, de bezorging hield op en de levensmiddelen en tabaksartikelen gingen de deur uit. Het werd een winkel met brood en banket. Wil van der Coer sloot zich aan bij het bakkersgilde “De Echte Bakker”. Dit is een organisatie van 180 bakkers of bakkersvrouwen in Nederland, die zich tot doel stelt een hoogwaardig en afwisselend product aan te bieden. Daarvoor word ook een prijs uitgeloofd. atletiekIn 1999 wonnen Wil en Petra de prijs als beste bakker van de regio Nijmegen en dat was de tweede prijs van Nederland. De laatste jaren is er veel vernieuwd in de bakkerij. Er is een stuk aangebouwd met een nieuwe meelsilo en andere machines. Dit alles, om maar een zo goed mogelijk product te maken. Ieder heeft zijn eigen afdeling met personeel. Wil heeft de brood afdeling, Peter Aderolt is al jaren de banketbakker. Petra heeft de zorg over de winkel, het winkelpersoneel en de bestellingen. Het hele team probeert een zo goed mogelijk product te maken en te verkopen want de ambachtelijke bakker, slager en groenteboer moeten in Zeeland kunnen blijven bestaan. Brood, vlees en groente heb je dagelijks nodig en het is fijn dat je dat in je eigen dorp kunt kopen. Hoe meer winkels in een dorp hoe levendiger en welvarender een dorp is. Gelukkig staan er in Zeeland nog geen winkels leeg en dat is in andere dorpen en steden wel het geval. Op 10 september jl. bestond de zaak 90 jaar en was er feest bij de Echte Bakker Van der Coer in Zeeland, de prijs van het brood in de winkel was de prijs van vroeger: 90 cent. 14.530

30 juli 1943, links Adriaan van der Coer.

14.531

Adriaan van der Coer, 1944.

Gezocht Vrijwilligers ! Iedere woensdagavond heeft gymclub “De Sportvrienden” (gymclub voor mensen met een beperking) onder leiding van een gediplomeerde docente een uurtje gymles in sporthal De Hekel. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die onze deelnemers kunnen begeleiden tijdens dit sportmoment. Heb je tijd en zin om op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur deelnemers mee te begeleiden neem dan contact op met: Gerte van der Loop, telefoonnummer: 06-57162324 57


Impressie: 200-jaar Landmacht, 17-09-2014 en Dodenherdenking op het kerkhof.

14.532

14.533

14.534

14.535 14.537

14.536 14.538

14.539

58

Foto’s Gerard v.d. Sluis.


Blommestein stucadoorsbedrijf

Noordveld 2 5411 TS Zeeland

M: 06-109 153 78 E: info@stucadoorsbedrijfblommestein.nl

Voor een persoonlijk afscheid

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Betrokken

Dag en nacht bereikbaar

Respectvol Persoonlijk

Telefoon 0486 - 45 23 93 Mobiel 06 - 12 21 67 44

59


AUTORIJSCHOOL DEKKERS

Tegelzetbedrijf gespecialiseerd in natuursteen, wandtegels en vloertegels.

Vaandriglaan 10 5411 DA Zeeland

T: 0486 45 01 10 M: 06 510 63 795

Voor meer informatie zie onze website: www.rijschooldekkers.nl T. 0486-453328

REIS BOEKEN? Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

• Onderhoud • Restauratie • Decoratie • Marmer- en houtimitatie

Nooit meer wachten bij het reisbureau, niet meer urenlang surfen op het internet… • Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis, ook ’s avonds en in het weekend • Reisadviezen van een ervaren reisadviseur • Zekerheid omdat wij lid zijn van ANVR en SGR • Beschikt over alle professionele systemen die ook gebruikelijk zijn bij een “stenen” reisbureau • U krijgt uw reisbescheiden thuis afgeleverd. • Kortom méér service, zonder extra kosten! Via mijn mobiele werkstation kan ik beschikbaarheid checken, prijzen vergelijken, direct uw reis reserveren, autohuur en andere extra’s bijboeken, etc… Vliegvakantie, rondreis op maat, stedentrip, camping of welke reis dan ook … Ik sta voor u klaar! Boeken via Personal Touch Travel: snel – deskundig – makkelijk

Repeltand 2 5411 AK Zeeland (N.Br.) Internet www.beekmans-st.nl 60

Telefoon (0486) 45 28 48 Mobiel (06) 51 75 92 93 Email info@beekmans-st.nl

Meer weten? Uw Personal Touch Travel reisadviseur, Joni Biemans-Meekelenkamp T: M: I:

06 1500 4871 of 0413 335140 joni.biemans@personaltouchtravel.nl www.personaltouchtravel.nl/joni-biemans


Vanaf juni wegens succes ook overdag geopend, dus kom gezellig langs tijdens het wandelen voor koffie met gebak of de lunch. Wij heten u graag welkom. Ook vanaf juni is er de nieuwe kaart met lekkere zomerse gerechten.

Bedrijfsfeest, verjaardagsfeest, trouwerij, bedrijfspresentatie of een beurs. Bij zalencentrum Het Witte Huis bent u hiervoor op het juiste adres! Service en kwaliteit voor elke portemonnee.

Thuis een feestje of een open dag van het bedrijf. Wij verzorgen het, van hapjes, lunches, koude en warme buffetten tot complete feesten met tent, inrichting en personeel. Echt alles is mogelijk. Ook lekker voor thuis, Barbecue van Het Witte Huis. Al vanaf â‚Ź 10,00 per persoon, informeer vrijblijvend voor alle mogelijkheden.

Het Witte Huis, voor alles wat mensen samen brengt‌

61


DE9003010-ONT001-CB013

GRATIS onderhoud en reparatieadvies Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl

Diensten zoals: • • • • • • •

Pedicure aan huis Maaltijdservice Tuinservice Klussenservice Kapper aan huis Korting Pantein Thuiszorgwinkel Korting CZ en VGZ

U woont zelfstandig maar de zorg voor u zelf en uw huishouden gaat niet meer vanzelf. Het gevoel de touwtjes zelf in handen te kunnen houden kan dan belangrijk voor u zijn. Via Pantein Extra kunt u eenvoudig zelf diensten aan huis regelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.panteinextra.nl of bel naar 0900-8803. 62


MOV nieuws Op het moment dat de kopij voor Ut Rookelijzer aangeleverd moet worden is de Fiets Mee nog niet gereden. Elk jaar worden de aangedragen projecten beoordeeld op een aantal punten. Een van de punten zijn de Millenniumdoelen. In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd, de millenniumdoelen:        

Het uitbannen van extreme armoede en honger Het bereiken van een universele basiseducatie Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen Kindersterfte tegengaan Het tegengaan van moedersterfte Het uitbannen van hiv/aids, malaria en andere ziekten De bescherming van een duurzaam leefmilieu Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

Hierbij wat informatie over de projecten van de Fiets Mee 2014 en door wie de projecten aangedragen zijn en waarvoor we gaan fietsen: Angelique van Zeeland Dit project voor de Fiets Mee heeft als doel om de situatie van de papierophalers en recyclers in Porto Alegre, Brazilië te verbeteren. De huidige hal is verouderd en lekt water bij regenval. De recyclers worden hierdoor nat en het materiaal wordt nat waardoor het minder oplevert. Dit project valt onder Millenniumdoelen (het uitbannen van (extreme) armoede en honger en de bescherming en behoud van een duurzaam leefmilieu). Frater Paul Steverink: Dit project voor de Fiets Mee heeft als doel om milieuvriendelijke energie (zonne-energie) op te wekken voor Sophea Heritage Foundation in Kameroen. Dit project valt onder de Millenniumdoelen (het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten, de bescherming van een duurzaam leefmilieu en het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling). Zuster Martia van de Burgt/Theo Groot Dit project voor de Fiets Mee heeft als doel om een speelplaats inclusief speeltoestellen voor de kleinste kinderen (5 - 7 jaar) van de Muteesa School in Kayunga, Uganda) aan te leggen. Dit project valt onder de Millenniumdoelen (elk kind naar school). En secundaire zaken zoals verbetering van de speelplaats voor de kleinste kinderen vinden we ook van belang. Bovendien is dit project een vervolg van het project van 2013 “Verbetering klaslokaal”. Door gebruik te maken van lokale ambachtslieden wordt er wat extra werkgelegenheid gecreëerd wat ook weer positief werkt. De Fiets mee kan alleen gereden worden dankzij de inzet van vele vrijwilligers, mensen die helpen om andere mensen te helpen of mensen die ruimte beschikbaar stellen, of mensen die ons spullen en/of geld schenken. Dank je wel! We zijn weer gestart met eenmalige machtigingen. Waarom? We horen van diverse mensen dat men de goede doelen/projecten van MOV willen steunen maar dat men niet kan fietsen maar toch een kleine bijdrage/donatie wil doen. En voor het goede doel helpen alle kleine beetjes en wie het kleine niet eert is het grote... Heeft u uw eenmalige machtiging nog niet ingeleverd en wilt u deze als nog inleveren? U kunt ze nog altijd inleveren bij een van onze bestuursleden. P.S. onze website is www.movzeeland.nl. Groeten namens MOV Zeeland. 63


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren

Culturele Dag Op 9 oktober a.s. houdt KBO-Zeeland haar jaarlijkse culturele dag, welke dit jaar plaats vindt in Het Witte Huis. Om 10.30 uur ontvangen we onze leden met een kopje koffie en gebak. Leo Fijen zal om 11.00 uur een lezing houden onder het motto ‘Kansen om jong van hart te worden in de herfst van je leven’. Velen zullen Leo Fijen kennen van de televisie; op zondagochtend voert hij op NPO 2 geloofsgesprekken en introduceert hij de eucharistieviering. De lezing van Fijen zal omkleed worden met gedichten en muziek, waardoor een waardevolle overweging ontstaat. Na dit geestelijke voedsel zal er best trek zijn in voedsel van geheel andere orde: heerlijke soep met belegde broodjes. Vervolgens zal de countrydansgroep van de KBO een paar line-dance demonstraties geven. Mia Dekkers zal rond 14.00 uur het woord voeren. Met veel humor brengt zij Brabantse liederen en vertellingen ten tonele, waarna het tijd wordt voor een borreltje en onderling buurten. Om 16.00 uur komt het hoofdgerecht ter tafel: diverse soorten vlees, groenten, salades enzovoorts met als slot bavaroise. Tegen vijven zal de culturele dag beëindigd worden. Al onze leden zijn persoonlijk uitgenodigd deel te nemen aan deze culturele dag en we hopen dat velen hieraan gevolg geven. Tachtig plus middag Onze oudste leden en bewoners van Compostella zijn veelal niet in staat deel te nemen aan actievere vormen van ontspanning die de KBO biedt, zoals dansen, fietsen, natuurwandelingen e.d. Daarom organiseren wij op gezette tijden een speciale activiteit, júist voor hen. Op 22 oktober is dat het geval in Compostella. Begonnen wordt met koffie en taart om twee uur. Na een half uurtje zullen Mientje en Karel Thijssen optreden met gedichten en vertellingen over het alledaagse leven. Tussendoor wordt er muziek gemaakt door het kelderkoor. In de pauze wordt een drankje aangeboden en rond vieren valt er wat lekkers te eten. Om half vijf wordt de 80+middag besloten. Graag nodigen wij onze oudste leden uit deze middag, die geheel gratis is, bij te wonen. Persoonlijk zullen bestuursleden de uitnodiging voor deze middag aan 80+-ers overhandigen; bewoners van Compostella worden via de Activiteitenbegeleiding uitgenodigd en kunnen zich aanmelden bij de receptie. Computeren De KBO zorgt niet alleen voor ontspanning, maar ook ontwikkeling van haar leden staat op het programma. Zo verzorgen wij al jarenlang computerlessen voor onze leden. Sinds kort is daar enige verandering in gekomen. Naast les in ‘gewone’ computers kunt u voortaan ook geschoold worden in het gebruik van tablets. Dat zijn kleine, platte computertjes waarbij geen muis of apart toetsenbord nodig is. Enkel door het scherm aan te raken kun je de gewenste dingen te zien krijgen. Heel praktisch dus en veel gemakkelijker mee te nemen dan de toch vrij zware laptop. Op 18 september is het computeren bij de KBO weer begonnen en er is volop ruimte voor nieuwe ‘studenten’. Wie graag wil leren hoe om te gaan met computer, laptop of tablet: neem contact op met ons bestuurslid Piet van den Berg, telefoon 452172. Brandweerlunch De brandweer in Brabant organiseert de komende maanden een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Tijdens die lunch vertellen brandweermensen over hun vak en geven zij tips voor een brandveilige woonomgeving. U kunt dan meer te weten komen - - over de brandweer - -

64


over de brandweer en u krijgt antwoord op vragen als: wat is de meest voorkomende oorzaak van brand? Wat moet ik doen als er brand is? Waar kan ik het beste een rookmelder ophangen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Hoe kom ik veilig uit mijn brandende woning? Nederland kent jaarlijks 6000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat het aantal slachtoffers bij brand de komende jaren stijgt. Vandaar dat de brandweer in Brabant senioren uitnodigt om tijdens een lunch met een goed gesprek – ‘Broodje Brandweer’- brandveiligheid onder de aandacht te brengen. Belangstellenden kunnen zich via de website www.broodjebrandweer.nl opgeven. Aangezien niet al onze leden over een computer beschikken kunnen KBO-ers zich voor de brandweerlunch opgeven bij onze penningmeester Henk van Griensven (telefoon 451865) die dan voor collectieve aanmelding zal zorgdragen. Broodje Brandweer oftewel de Brandweerlunch wordt in Zeeland gehouden op 18 en 19 oktober van 11.00-13.00 uur in de brandweerkazerne aan de Langenboomseweg. J. Ermers, secretaris KBO-Zeeland Drukkerij Wihabo neemt Drukkerij Zeeland over Drukkerij Zeeland is per 1 september overgenomen door Drukkerij Wihabo. Marien Nass en Jozef van de Schans, de voormalige eigenaren van Drukkerij Zeeland, hebben met een goed gevoel hun bedrijf overgedragen. Marien: “De continuïteit is gewaarborgd. Voor ons en de overige personeelsleden is er zekerheid over de toekomst en voor de klanten betekent het dat ze minimaal kunnen rekenen op dezelfde contacten, service en kwaliteit.”

14.540

Meer te bieden “Het is voor ons een mooie kans om onze markt te verbreden”, vertelt Ruud Bosch, een van de directeuren van Wihabo. De drukkerij heeft vestigingen in Geffen en Heesch. “De overname past perfect binnen de filosofie ‘groot worden door klein te blijven'. We willen wel groeien, maar nooit ten koste van het gevoel dat je als klant hebt bij een regionale speler. We kunnen nu persoonlijke aandacht, professionaliteit, schaalvoordelen en stabiliteit combineren.” Voor de klanten van Drukkerij Zeeland verandert er niet veel meer dan de naam. Het personeel blijft in dienst en we bieden dezelfde kwaliteit en service. Drukkerij Zeeland heeft een mooi klantenbestand, waar nog veel muziek in zit. Niet alleen voor ons, maar vooral voor die klanten zelf. Hun eigen drukker heeft ze nu veel meer te bieden. En ze blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien in de drukkerij. Voor Wihabo betekent dit dat we extra gekwalificeerde mensen in huis hebben die we goed kunnen gebruiken.” Goed gevoel Na een wederzijdse verkenning hebben beide partijen een goed gevoel over de gekozen richting. Jozef: “We hebben lang gezocht en voor ons is dit de beste keus die er is. De werkwijzen van beide drukkerijen sluiten naadloos op elkaar aan. We staan dan ook voor 300% achter ons besluit.” Marien: “Op mijn 50ste verjaardag heb ik gezegd: als ik 55 jaar ben dan stop ik. Deze leeftijd heb ik nu bereikt. Om helemaal te stoppen vind ik wel heel rigoureus, maar dit biedt me wel de mogelijkheid om in de loop van jaren af te bouwen.” Persoonlijk contact De overname betekent wel dat het personeel vanaf 1 september werkt vanuit de vestiging in Geffen. "Maar zoals klanten van ons gewend zijn, hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. En dat blijft ook zo”, vertelt Jozef. “Dat voel je aan alles. We zijn een zakelijk bedrijf maar werken met en op gevoel. En natuurlijk brengen we nog steeds de producten netjes tot aan de deur van onze klanten.” 65


Dag allemaal, Het was weer gezellig de 2de september. Natuurlijk even na kletsen over de vakanties, van ons zelf, van onze kinderen en kleinkinderen. En dan komt er een natuurquiz op de proppen. De vragen zijn soms nog moeilijk, echter samen komen we er wel uit. Daarna is er weer tijd voor de gebruikelijke spelletjes, de sjoelbak, rummikuppen en kaarten. Natuurlijk ontbreekt de heerlijke koffie en thee niet en vergeet het smeuïge koekje niet. De vaste bezoekers genieten hiervan. Echter, iedereen mag zomaar aansluiten, wanneer je maar van gezelschap houdt. De vrijwilligers van de Zonnebloem en het Rode Kruis in Zeeland gaan door met het organiseren van deze ontmoetingsmiddag. Dit doen wij voor: - alle mensen die het gezellig vinden om zomaar binnen te wandelen voor een praatje met een kop koffie. - alle mensen die het gezellig vinden om een spel te spelen, denk aan rummikuppen, pictonary, kaarten, puzzelen of sjoelen. Of gewoon voor hen die het fijn vinden om er even uit te zijn! Je hoeft van de Zonnebloem, noch van het Rode Kruis lid te zijn! Deelname € 1,= per middag, koffie of thee inbegrepen. U bent van harte welkom, elke eerste dinsdag van de maand. In de GARF wachten wij op u van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 7 oktober 2014. Komt u ook! Vrijwilligers van de Zonnebloem; Annie, Dora, Dini, Diny Vrijwilligers van het Rode Kruis; Lieke, Nellie 4 november, 2 december

NIEUWS VAN DE LANDERDPAS. Op woensdag 3 september waren wij, houders van de LanderdPas, te gast bij de heemkundekring Zeeland. We kregen een zeer interessante rondleiding door het Heemhuis met als één van de hoogtepunten een klasje in de schoolbanken van zo’n honderd jaar geleden. Daarna werd een rondleiding verzorgd door de heemtuin, heel mooi nog in deze tijd van het jaar. Onze gastheren hadden gezorgd voor prachtig zomerweer, dus de dag kon niet meer stuk. Op woensdag 17 september hadden wij weer een activiteit voor de LanderdPas houders. Deze vond plaats in theater Markant te Uden. Het Goldberg pianotrio bezorgde ons een onvergetelijke avond. De pashouders uit Boekel en Uden waren ook aanwezig, dus alles bij elkaar een aardig gezelschap. We waren het er allemaal over eens: “een muziekavond “ is zeker voor herhaling vatbaar. Voor meer informatie en aanmelding voor de LanderdPas, bezoek onze website www.landerdpas.nl Bestuur LanderdPas. 66


Boekelsedijk 30 - 5411 NX Zeeland Tel. 06-53818509 - Fax (0486) 45 01 45

BOVAG AUTORIJLES

500,00

Tweehuizerweg 4, 5363 SH Velp-Grave Tel. (0486) 47 13 00 of 06-51614296

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl 67


G A S H A N D E L Burg. de Grootstraat 22 - 5374 GE Schaijk Tel (0486) 46 19 56 - www.gashandelwillemsen.nl

... UW GASSPECIALIST IN DE REGIO

Tevens uw adres voor slijpwerk en onderhoud van Tuin- en Parkmachines

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat 117 5411 CK Zeeland Nbr Tel (0486) 45 21 15

propaan camping gaz heftruckgas industriĂŤle gassen petroleum bijbehorende artikelen eigen vulstation

-

www.tonnywillemsen.nl

NIEUW: BETONSCHUTTINGEN Onderhoudsvrij

Bezoekadres: Brand 65 5411 PA ZEELAND Tel: 0486 451743

WWW.VOORDELIGBESTRATEN.NL 68


Een nieuw volleybalseizoen gaat van start bij V.C. Detac. Wij hebben er weer zin in…!! We zijn al volop aan het trainen, met onze nieuwe teams en nieuwe trainers. Aan onze conditie wordt gewerkt, de volleybaltechnieken worden weer getraind, op naar de eerste wedstrijden en misschien gaan we weer wat kampioenschappen binnen halen!! Wedstrijden van NeVoBo. Eind september starten de wedstrijden van Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) weer! Dit jaar zullen niveau 1 t/m 6 toernooien spelen in verschillende plaatsen. Meisjes C, meisjes B, dames 1, 2, 3 en 4 spelen dit jaar weer allemaal op zaterdag de wedstrijden! De thuiswedstrijden van Meisjes C2, Meisjes C3 en Dames 3 en zullen om 15.00 uur plaatsvinden, de thuiswedstrijden van Dames 1 , Meisjes B1 en Meisjes C1 zullen om 17.00 uur plaatsvinden en de thuiswedstrijden van de dames 2 en 4 zullen om 19.00 uur plaatsvinden in sporthal ‘De Hekel’. Je kunt onze wedstrijden volgen op www.volleybal.nl Detac doet mee aan ‘De grote club actie’. Wat is de grote club actie? Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. Volgens ons zijn verenigingen namelijk de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. Hoe werkt het? De komende weken gaan Detac-leden langs de deuren om loten te verkopen. De loten worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. De hoofdprijs is €100.000,-. De trekking zal plaatsvinden op 27 november 2014. Kijk voor het volledige prijzenpakket en de trekkingsuitslag op www.clubactie.nl Meer informatie en andere nieuwtjes kun je vinden op onze site: www.vcdetac.nl Wij gaan voor een sportief, enthousiast, gezellig en succesvol volleybalseizoen! Jij komt toch zeker ook een kijkje nemen tijdens onze wedstrijden?

Leren tekenen van ervaren schilders. Als u nog nooit heeft getekend of geschilderd, als u al wat pogingen heeft gedaan maar graag een solide ondergrond wilt, is dit uw kans. De schilderclub D’n Zolder in Zeeland start met een tekenen schildercursus. Onder begeleiding van ervaren schilders leert u over vormen, perspectief, kleuren en alles wat verder nog aan de orde komt. De cursus, die uit 10 avonden bestaat, start op dinsdagavond 30 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 50,-, inclusief koffie/thee. Welke materialen u nodig heeft, hoort u bij opgave. Voor meer informatie kunt u terecht bij Riet van Lankveld tel. 0413-273628 Ank de Klerk tel. 0486-851605 of op de website www.schildersclubdenzolder.nl 69


Open Dag Vrijwillige Brandweer Post Zeeland groot succes. De open dag op zondag 31 augustus, georganiseerd door de vrijwillige brandweer van Post Zeeland ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan van deze vrijwillige brandweer is een zeer groot succes geworden. Duizenden mensen bezochten deze spectaculaire open dag waar veel indrukwekkende demonstraties op het gebied van brand en hulpverlening werden gegeven. Om 11.00 uur werd door burgemeester Bakermans de openingshandeling verricht door de vlag van Landerd en de brandweervlag, vanuit de ladderwagen, van een prachtig schilderij te verwijderen. Een schilderij gemaakt door kunstenares Lian Damen was een prachtige weergave van het eerste voertuig waar de vrijwillige brandweer van Zeeland 75 jaar geleden mee startte. Deze wagen is nog het enige tastbare wat aan die tijd herinnert, want dit voertuig wordt nog steeds in ere gehouden door Stichting de Sirene die een eigen museum heeft aan de Bosweg in Zeeland. Natuurlijk was dit prachtige voertuig te bezichtigen tijdens deze Open Dag. Na deze openingshandeling werd een groots opgezette Ice Bucket Challenge voor ALS uitgevoerd. Te midden van oud-brandweerman Toon van der Ven, die deze vreselijke ziekte heeft gekregen, mocht Marijke van de Ven, echtgenote van Toon van der Ven, bij burgemeester Bakermans en de regionaal commandant van Brandweer Brabant Noord, Paul Verlaan, het ijskoude water over hun hoofden schudden. Daarna werd door drumband en harmonie Zeelandia hetzelfde gedaan bij een dertigtal actieve leden en oud-leden van de vrijwillige brandweer Zeeland. Hierop volgde diverse financiële donaties die deze week aan de familie van der Ven zal worden overhandigd die het hun beurt overdragen aan de mensen die zich inzetten voor onderzoek naar de ziekte ALS. De zon wisselde af met een stevige bui, maar dat mocht voor niemand de pret drukken, want zowel binnen in de kazerne als daarbuiten was enorme veel te beleven. De brandwondenstichting, EHBO-Zeeland, Stichting de Sirene, de wensambulance, een stand van Veilig Leven en preventiebedrijf Weimar gaven in mooi opgetuigde stands uitleg en demonstraties over hun nuttige, interessante en dankbare werk. Buiten sloegen letterlijk de hete vlammen rond je hoofd door een in brand gevlogen frietpan of geprepareerde auto, terwijl er met een speciale schaar vakkundig een deur van een auto werd verwijderd. Ook waren er diverse grote voertuigen te bewonderen waaronder een grote tankwagen, een crashtender van de fa. Plastisol, de reeds genoemde ladderwagen en werd er met 150 mm slangen vanaf de vijver op de Melkpad het zogenaamde Groot Water Transport afgelegd, zodat de crashtender van Vliegbasis Volkel, één van de grootste brandweervoertuigen in Nederland, met hun krachtige pomp een straal water 80 meter ver wegspoot. Ondertussen genoten de kinderen van het speciale Brandweer springkussen, waterspelletjes of mochten ze in echte brandweerkleren een brandje blussen of een ruimte vol (nep)-rook binnen. En natuurlijk was er voor de grote groep enthousiaste kinderen ook een rondrit in een heuse brandweerwagen. De kleurplaten die de voorafgaande week waren uitgedeeld op alle basisscholen in Zeeland stroomden binnen en iedereen die wilde kreeg een mooi petje, tas, pen of key-cord met brandweerlogo uitgereikt. Onder het genot van een drankje en hapje, compleet verzorgd door leden en oud-leden en hun dames van brandweer Zeeland genoot iedereen met volle teugen van deze mooi interessante en belevingsvolle dag. Tijdens de Open Dag waren Leentje WC-eendje en Lotje WC-potje samen met een klein wc-eendje druk doende om alles schoon te houden en hadden de toiletten zeer gezellig versierd en brachten zij veel mensen aan het lachten met hun hilarische uitstraling. Ook zorgden zij met groot fanatisme dat de collectebus voor Stichting ALS goed gevuld werd. Na deze collecte werd er door Brandweervereniging Zeeland, de leden van Post Schaijck, Stichting de Sirene, de drumband en Harmonie Zeelandia het bedrag aangevuld tot maar liefst € 900,=. Dit bedrag is inmiddels aan Toon en Marijke van der Ven overhandigd, die er voor zorgdragen dat dit op de goede plaats terecht komt. Ook werden de ingeleverde kleurplaten beoordeeld. - - De kinderen die - 70


De kinderen die als prijs een geheel verzorgde brandweermiddag aangeboden krijgen, zijn al op de hoogte en met hen wordt een afspraak gemaakt om een hele middag te genieten van al wat de brandweer te bieden heeft. Na het opruimen van het geheel waren er alleen maar blije gezichten te zien en kon iedereen met trots terugkijken op een bijzondere, succesvolle Open Dag van vrijwillige brandweer Zeeland. Deze open dag van de vrijwillige brandweer van Zeeland werd mede mogelijk gemaakt door: Slijterij vd Ven, Tuincentrum de Scheiwal, Pebetex, C1000 (straks Jumbo), gemeente Landerd, camping de Heische Tip, snack for you, Brandweer Brabant Noord.

14.541 14.542

Hulp met de kleding van Sint en Piet nodig? Het duurt nog wel eventjes, maar vanuit Spanje is er al weer een bericht gekomen dat ook dit jaar Sinterklaas en zijn Pieten naar Nederland zullen komen en dus ook naar Zeeland! Menig kinderhart gaat weer sneller kloppen bij het naderen van deze speciale tijd van het jaar. Stichting Jeugdbelangen biedt al jaren onderdak aan een aantal onder hen in het Pietenhuis, zodat in Zeeland alles wederom van een leien dakje kan verlopen. Ook zullen Sint en/of Piet mogelijk uw vereniging/school/buurt/sportclub aangaan… wellicht dient dat ondersteund te worden door de mogelijkheden die SJB in haar magazijn heeft. Tegen een geringe (was)vergoeding kunt u gebruik maken van pakken van SJB. Wij organiseren dit op vastgestelde openingstijden op ons magazijn aan de Bosweg. De pakken kunnen elke maandag en vrijdag gehaald en gebracht worden tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Voor het vastleggen en afstemmen van afhaal/retour brengen van deze goederen, neemt u contact op met Anja Jacobs (453061). Wij wensen eenieder alvast een mooi Sinterklaasfeest in 2014!! SJB Zeeland.

Credo cursus. Stelt u zich ook wel eens de vragen: Wat is dat christelijke geloof nu eigenlijk? Wat geloof ik zelf eigenlijk, en wat is mijn betrokkenheid bij die geloofsgemeenschap? Om tegemoet te komen aan deze vragen, wordt in Uden een cursus georganiseerd over de inhoud van ons geloof en onze plaats in de parochie- en kerkgemeenschap. Daartoe worden 9 bijeenkomsten tussen oktober 2014 en juni 2015 georganiseerd, een ‘Credo-cursus’ (‘Credo’ betekent: ik geloof). De bijeenkomsten vinden plaats op de 1e maandag van de maand (met uitzondering van april) van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiecentrum, Kerkstraat 25 te Uden. Om deel te nemen aan deze bijeenkomsten, kunt u zich tot 1 oktober aanmelden, via email: info@parochiesintpetrus.nl, of telefonisch: 0413-262515. 71


“Oma is jarig”: Uitnodiging voor 100ste verjaardag.

Toneelvereniging Excelsior Zeeland speelt op 4, 10 en 11 oktober het originele en speciaal voor hen geschreven toneelstuk ‘Oma is Jarig!’ Een 100 jarige verjaardag laat je niet zomaar aan je voorbij gaan. “En toch hoeft het van oma allemaal niet,” vertelt Annelies die oma speelt. “Omdat de directie het jubileumfeest van het verzorgingstehuis in oma’s kamer wil vieren. Dit vanwege de verbouwing van de kantine. ” “De sfeer onderling is goed,” zegt auteur en regisseur Maurice “en dat zie je terug op het podium.” Anders dan bij “Ahaa! (2012)”, welke ook werd geschreven en geregisseerd door Maurice, is deze voorstelling wat korter maar zeker net zo vol hilariteit. Afscheid: “Helaas nemen we dit jaar afscheid van Maurice, omdat je als vereniging weer verder moet,” meldt voorzitter Martijn. “Maar we hebben een geweldige tijd gehad met hem en wilden nog één keer knallen.” In herkenbare scènes komen alle verhoudingen op scherp te staan. Martijn voorspelt daarom dat “je een fantastische avond uit zal beleven.“ Excelsior bestaat nu 97 jaar en gaat zelf dus ook hard richting de 100 jaar. Uitnodiging: Graag nodigt Excelsior u van harte uit om te komen kijken naar “Oma is Jarig!” op 4, 10 of 11 oktober. De zaal gaat om 19 uur open. Toegangskaarten zijn te koop via: www.excelsiorzeeland.nl, bij C1000 Eijsermans (tot 27 september) en Tonny Willemsen. Kaarten in de voorverkoop kosten 8 euro, aan de zaal kosten deze 10 euro. Jeugdkaarten, voor jeugd tot en met 12 jaar, kosten slechts 5 euro.

14.543

Meespelen? Mocht u nu zelf ook enthousiast zijn geworden om mee te spelen of mee te helpen dan is dat altijd mogelijk. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste acteurs, actrices en/of vrijwilligers. Naast een gezellig en enthousiast team biedt toneelvereniging Excelsior Zeeland ook een steeds professionelere omgeving om in toneel te spelen. Zo zijn er dit jaar wederom individuele microfoons voor de spelers, mede mogelijk gemaakt door RWP Online, zodat de verstaanbaarheid van de voorstelling sterk wordt verbeterd. Daarnaast is toneel spelen natuurlijk erg ontspannend! Kom eens kijken tijdens de (hilarische) repetities, neem contact met ons op via internet of spreek ons aan tijdens één van onze uitvoeringen. Wij kijken naar u uit! Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan via de sociale media (Twitter, Instagram, YouTube, Facebook of LinkedIn), de email nieuwsbrief en de Excelsior App.

OPBRENGST COLLECTE LONGFONDS 2014. De collecte van het Longfonds heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1205,92 opgebracht. Dit bedrag is bijeengebracht door 40 collectanten, die ook dit jaar weer voor het Longfonds op pad zijn gegaan. Namens alle mensen met longproblemen heel hartelijk bedankt daarvoor! En natuurlijk ook hartelijk dank aan alle inwoners van Zeeland! Mede dankzij u kan het Longfonds verder onderzoek doen naar o.a. effectieve behandelmethoden van astma en COPD. Vriendelijke groeten, Angelique Verstraten. 72


AHCcomputers, Hoekstraat 7,5374 GA Schaijk, 0486-462735, info@ahccomputers.nl

Computer I3 Intel I3 processor 8GB intern geheugen 500 GB Harddisk 7200rpm sata DVD/CD Dual layer, Multi-recorder Brander/speler  Netwerkkaart 10/100/1000  Cardreader

   

     

6 USB aansluitingen Toetsenbord en muis Windows 8 of 7 2 jaar garantie -Inruil oude pc Excl uren voor data en eventuele programma’s overzetten

€ 500,Een lekkere trek op iedere plek

DIER

Wij hebben een uitgebreid assortiment met alle producten voor uw huisdier

AGRO

Voor agrariërs en hobbyboeren heeft Country Store een complete serie producten voor de veehouderij.

DOE HET ZELF

Voor de bewuste doehet-zelver hebben wij de meest gangbare materialen in huis.

TUIN

De aanleg en het onderhoud van uw tuin wordt een plezierige bezigheid met onze adviezen en producten.

Oudedijk 54 - Odiliapeel Tel.: 0413 - 274 351

w w w.decountr ystore.nl

Verse friet en snacks gebakken op locatie

Maar ook broodjes beenham, kipshoarma, vegetarische snacks, broodjes hamburger, gehaktballen of glutenvrij. Alle andere wensen zijn bespreekbaar Bel of mail voor de mogelijkheden 06‐22616835 / edekkers@scarlet.nl Of kijk op onze site

www. Snacks4you.nl Ook verhuur van toiletwagen 73


HET ADRES VOOR DESKUNDIG ADVIES OVER VOEDING VERZORGING VLOOIENBESTRIJDING BENCHES – MANDEN – KUSSENS SNACKS ACCESSOIRES

     

Bossestraat 65, Schaijk Tel.: 0486-461386 www.spanjersvoordierentuin.nl

Openingstijden: Ma 13.00-18.00 Di-Do 08.30-18.00 Vrij 08.30-20.00 Za 08.30-17.00

Voor al uw metselwerk, voegwerk, stucwerk en tegelwerk. Voor informatie bel:06-23205109 P.v/d Burgt Groesplak 6 Zeeland 74


KennisMaker: Toos Dekkers-van Dijk. Toos heeft een grote hobby, wandelen. Gewoon een rondje Maashorst, een georganiseerde wandeling, een NS wandeling of een langeafstandswandeling zoals: Pieterpad, Hertogenpad, enz. Een grote wens was er al lang: een keer naar Santiago de Compostela lopen. In 2012, na haar pensionering was er de tijd en ruimte om die wens in vervulling te laten gaan. Camino belevingen. Het onderwerp van de lezing is: Camino belevingen: onderweg naar 14.544 Santiago de Compostela. Toos zal in haar lezing vertellen over de voorbereiding van de reis, de reis ernaar toe, de inhoud van de rugzak, de slaapgelegenheden en ervaringen onderweg, enz. De lezing zal aangevuld worden met foto’s. Datum: Woensdag 29 oktober, Locatie: Bibliotheek Zeeland. De avond begint om 20.15 uur. Deze lezing is gratis, maar reserveren is gewenst, want vol is vol. Reserveren kan in de Bibliotheek (Kerkstraat 54), telefonisch: (0486) 451244 en via e-mail: contactzeeland@nobb.nl KennisMakers. De lezing is onderdeel van het KennisMakers project van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Voor meer informatie over KennisMakers, raadpleeg www.nobb.nl of neem contact op via kennismakers@nobb.nl.

Opfriscursus verkeersregels. Hoe zat het ook alweer met die nieuwe verkeersregels? Op maandag 29 september 2014 om 20.00 uur verzorgt Ed Jacobs, instructeur van Rijschool van Gerwen uit Zeeland, een korte opfriscursus in de bibliotheek van Zeeland. Een mooie kans om uw kennis weer te actualiseren. De laatste jaren is het op de weg steeds drukker geworden. De regelgeving is hierop aangepast en tussentijds ingrijpend gewijzigd. Regels zijn uit het verkeersreglement geschrapt en nieuwe zijn erbij gekomen. Denk bijvoorbeeld aan rijden op het fietspad, voorrangsregels voor langzaam verkeer en regels ten aanzien van handsfree bellen. Bovendien zijn er diverse soorten voertuigen bijgekomen, zoals de brommobiel en de Segway. Wat mogen die bestuurders wel of juist niet en waar mogen ze wel of niet rijden? Deze avond is bedoeld om uw verkeerskennis op te frissen en al uw vragen te beantwoorden. Wilt u uw verkeerskennis weer eens een opfrisbeurt geven? Deze cursus is op maandag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Zeeland, Kerkstraat 54. De cursus kost â‚Ź 2,50. Een kopje koffie of thee is bij de prijs inbegrepen. U kunt aanmelden bij de Klantenservice in de bibliotheek. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 0486-451244 of per mail via contactzeeland@nobb.nl.

75


Sudoku Stuur de oplossing voor 16 oktober 2014 (19.00 uur) van onderstaande puzzel in naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de volgende adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland. En maak kans op een cadeaubon van € 15,00. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

76


Kinderpuzzel Vul bij het nummer het gezochte dier in. Alle kinderen t/m 11 jaar kunnen de oplossing opsturen. Je maakt kans op een cadeaubon van € 10,00. Vermeld even je naam, adres en leeftijd. Insturen kan naar utrookelijzer@home.nl of naar één van de onderstaande adressen: Melkpad 19, 5411 GC Zeeland of Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland.

1 4

2

3

5 6

7

8

9

10 11 12 13

Stuur de oplossing in voor 16 oktober 2014 (19.00 uur) en maak kans op die leuke prijs!

14 EclipseCrossword.com

Oplossing kinderpuzzel 576: vogel, kwal, mond jongen, schelp op het zandkasteel, golf (rechtsvoor) en de zwembroek van jongentje. Prijswinnaar na loting: Dide Kremers, Vaandriglaan 16 Oplossing puzzel 576: 

Prijswinnaar na loting: T. Jacobs, Brouwerspad 30 77


Voorlezen voor peuters en kleuters. Op woensdag 8 oktober gaan we weer voorlezen van 15.00 uur tot 15.30 uur. Op de volgende woensdagen in 2014 wordt er ook voorgelezen van 15.00 uur tot 15.30 uur:12 november en 10 december. KINDERBOEKENWEEK 2014: 1 t/m 12 oktober. Woensdag 1 oktober een feestelijke opening in de BIBLIOTHEEK om 14.30 uur precies. We gaan voorlezen over feest er zijn feestelijke spelletjes en een feestelijke quiz. Bovendien kun je feestelijk geschminkt worden!! Verder is er voor iedereen wat lekkers!! Doe dus mee deze middag aan het Kinderboeken-Feest van de bieb!!

Herengym. Met veel enthousiasme gymmen elke maandagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur in de sporthal De Hekel te Zeeland een aantal mensen die juist in de winter de spieren soepel proberen te houden. Het valt niet altijd mee om op een winteravond de warme kachel te verlaten en dan te gaan sporten, maar zo kunnen wij U verzekeren, het resultaat geeft veel voldoening. De gymleider Johan Otker geeft gedurende een uur op zeer afwisselende wijze gym, waarbij telkens alle spieren loskomen. Iedereen kan alle oefeningen meedoen. Het laatste kwartier is voor een balsport. Het nieuwe gymseizoen start weer op maandagavond 1 september 2014. Een T-shirt, korte broek en gymschoenen zijn voldoende om mee te gymmen. Zonder enige verplichting kunt U een maand meedoen. Ook kunt U vanaf de tribune de gym volgen. Na het gymmen kunt U douchen en bij thuiskomst wacht de warme koffie. Echt, U moet dat beleven. Nieuwe leden zijn welkom. Als U belangstelling heeft, neem dan contact op met de contactpersonen van de herengym: Harry van Tiel, Hemelrijk 3A, Zeeland, tel. 0486-451768 of Gerrit Henst, Schoolstraat 22B, Zeeland, tel. 0486-452436. Met sportgroeten en wellicht tot ziens!!

Ontmoeting voor mantelzorgers in Hotel Udens Duyn. Op donderdag 2 oktober a.s. organiseert De Mantelzorgwinkel van 13.30 uur tot 15.00 uur een ontspannende en informatieve ontmoeting voor mantelzorgers bij Hotel Udens Duyn aan de Annaboulevard 6 in Uden. Tijdens deze ontmoeting krijgt u een rondleiding door en uitleg over het zorghotel. Verder wordt er door de consulenten informatie gegeven over de wijziging van het mantelzorgcompliment welke ingaat per 1 januari 2015 en kunt u daar vragen over stellen. En onder het genot van een kopje koffie of thee krijgt u de gelegenheid om met elkaar en de consulenten van De Mantelzorgwinkel te praten. Bent u mantelzorger uit de gemeente Boekel, Landerd, Uden of Veghel? Dan bent u op donderdag 2 oktober a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur van harte welkom bij Hotel Udens Duyn aan de Annaboulevard 6 in Uden. Meldt u zich vooraf wel even aan bij De Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of per telefoon: 0413-33 47 80.

78


Mark Caspers Creatief schilderwerk ƒ decoratiewerk ƒ onderhoud ƒ kleurenadvies

Is uw huis of bedrijfspand weer toe aan een frisse uitstraling? Mark Caspers Boekelsedijk 20 5411 NX Zeeland M: 06-54296384 E : info@caspersschilderwerk.nl I : www.caspersschilderwerk.nl

79


• • • • • • • • • • • • • •

Kamerplanten Snijbloemen Rouwwerk / gelegenheidslinten (rouwlint) Bloembollen Wenskaarten 1001 cadeau-artikelen Gekleurde bloembakken en potten Torresol vliegengordijnen Tuinbeelden en parasolvoeten Groot assortiment tuinplanten coniferen, sierheesters en bomen Gelegenheidskaarsen Groenten- en bloemzaden Vogelwintervoer Vogelhuisjes

Openingstijden: - Maandag t/m vrijdag - Vrijdag - Zaterdag

8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 18.00 uur tot 20.00 uur. 8.00 tot 16.00 uur

TUINCENTRUM BOOMKWEKERIJ HOVENIERSBEDRIJF

De Scheiwal Tot ziens op ‘De Scheiwal’!! Langenboomseweg 117 - 5411 AT Zeeland Tel. (0486) 45 19 91 - www.descheiwal.nl

Computer Service Landerd Puttelaar 2A – Zeeland Tel. 0486-451914

Uw adres voor: - Notebooks - vaste computers - TFF - tablet - All-in-one - cartridges - papier - school -en kantoorbenodigdheden Voor reparaties kunt u ook bij ons terecht, wij repareren zelf. Openingstijden winkel: di t/m do van 09.00 - 18.00 u. Pauze van 12.15 - 13.15 u. vr. van 09.00 – 17.30 u za. Van 09.00 – 12.15 u. www.computerservicelanderd.nl

INSTALLATIEBEDRIJF

verbruggen Voor aanleg, onderhoud en aanpassingen van: • C.V.-installaties • C.V.-ketels • Sanitair • Gas- en waterinstallaties • Mechanische ventilatie • Dakbedekking Installatiebedrijf Verbruggen, Zeeland Tel. 06-51185431 80

Zonnenberg elektro Gespecialiseerd in elektrotechnische installaties voor: • nieuwbouw • verbouw • particulieren • bedrijven Scheisteen 41, 5411 BS Zeeland • m: 06 229 21 594 info@zonnenbergelektro.nl • www.zonnenbergelektro.nl


voor alle rijopleidingen en personenvervoer

Pedicure Dionne van Ham-v. Dongen • Eigen praktijk ruimte • Nieuwste nat-techniek apparatuur • Aangesloten bij PROVOET vakorganisatie • Reumatische en diabetische voetverzorging • Behandeling na afspraak

Voor vragen en/of afspraken: Hogeweg 14 - 5411 LP Zeeland T 0486 454545 - F 0486 453155 info@vangerwen.nl - www.vangerwen.nl

Keurmerk Taxibedrijf

Oude Molenstraat 18 5411 EJ Zeeland Tel nr.: 06-46504970

Wendy’s Hondenkapsalon

Voor de complete vachtverzorging van kleine honden Een afspraak maken kan via:

Wendy Bens Brand 61 5411 PA Zeeland Tel.: 0623665948 81


Glas-in-loodbedrijf Koenders   

glas-in-loodramen ontwerp restauratie

Noordveld 9, Zeeland tel. 0486-452324

www.glasinloodbedrijfkoenders.nl Verkoopbemiddeling en taxaties tegen concurerende tarieven. Taxaties Bemiddeling Advisering Onroerend Goed

H.L.J.M. van Dongen

Gratis opgehaald: Al uw oud ijzer en metalen. Tel:0486-451223 of 06-30240228

Geen koel- en vrieskasten.

Kleine Graspeel 6 5411 RA Zeeland Tel./Fax: (0486) 45 29 12

TreeCare Services

Verzorging of verwijdering van (risico)bomen Bram van Grinsven Pimpernel 6 5411 GZ Zeeland (N-Br) 06 1626 1338 0486 453736

www.treecareservices.nl info@treecareservices.nl - Is uw boom te groot geworden voor de tuin? - Neemt deze teveel licht weg voor uw huis of tuin? - Overlast van schuurtakken tegen uw woning? - Hinderlijke overhang van takken naar uw buren? - Stormschade aan uw boom? - Vormt uw boom een gevaar voor de omgeving? - Wanneer handhaven van de boom door middel van verzorging niet meer mogelijk is zorgen wij desnoods voor zorgvuldige verwijdering van bomen op zeer moeilijke locaties.

Ook voor BOOMSTAM-MEUBELS en HAARDHOUT kunt u bij ons terecht.

82

Zoekt u een stal voor uw paard kom dan eens kijken bij paardenpension Verstegen in Odiliapeel. Ook verhuren wij groepsstallen en tevens beschikken wij over een groeps-accommodatie. Voor meer informatie zie onze website www.paardenpensionverstegen.nl of neem contact met ons op via tel nr. 0486-432039 of mcm_verstegen@wish.net


Schup en Schoefel 577 Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup:

Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel: Schup: Schoefel:

De zommer vurbij daachten we de vurrige kiejr. En nou nog alle daag zon, werm en amper weind. We worre oarig verwend op onzen aawen dag. Aawen dag zinde gij, we vuulen ons eigen nog jong genog. Da is eigeluk wel woor, we zien en hurre nog veul, we kunnen ons eigen nog oarig overeind haawe en we mène da we nog alles goed wiejte. Kik, en da is af en tow wel is anders. Dan zing we iets kwijt en wiejte nie wor we ut gelote hebben. Hedde gij da ok? Da wel is oit. Mar ok da ik iets wil gon doen en dan eefkes noaderhaand eigeluk niemer wiejte wa we van plan ware. Oarig wor. Vruuger wis ik alles en veul en goed. Da kumt umda we vruuger op school goed opgelet hebbe en veul verhaaltjes hebbe hurre vertelle en die modde thuis nog is noo vertelle en dan wisse ze ut wel. En wette wa ik dan moei von? Da ons durskes d'r niks van af wisse dan vuulden we ons eige toch hiejl wa geliejrd. De durskes krigge bij de nonne miejr les in sokke stoppe, nije, hake en zoewe denk ik. Ge wet d'r eigeluk niks af. We kwame noit op de durskesschool. Alliejn mè de kindsheidoptocht en as ge iets te doen hajt mè de persessie. Sommige jonges ware ok nog misdienaar int kloster. Alliejn in de kapel moode komme. En dor blonk alles hiejl moei en ut rook er altijd lekker nor wierook en zoewe. En nou de leste daag geggut ovveral over suffentig joor geleeje. Toen we ollemol bevrijd zing. Inens den orlog vurbij. Ete zat, sigrètte en kwatta. Kuukskes en tieje. In ben benijt wa we te zien krijge as die olling stoet hier dur Zellund kumt rije um nor Nimwegen te goon. We wiejte d'r nieffel af. Ware nog te klien. Mar as ge nou die klien kiendjes over de stroot ziet fietsen dan denkte: wa zulle die over suffentig joor nog wiejte van dizzen tijd. Nou ik denk nie veul. Die hoeve niks mer te onthaawe. Alles gè vort mè mobieltjes en computers en lappetops. Dan hoeve ze alliejn mar op knöpkes te douwe en dan wiejte ze ut. En wa doen ze as da ding onderweges kapot is ? Dan worre ze stapelgek. Nou dan is ut te hope da ze vur diejen tijd geliejrd hebbe op d'r eige biejn te kunnen stoon en geliejrd hebben zelf noo te denke en onthaawe wa ze geliejrd hebbe. Wa denkte van de pastorei wor druk gegete kan worre? Ut lijkt goed te goon. Zulle Den Brouwer, Hap en Stap en Tej Tat ok van kunnen profiteren denk ik. En dan kumt de Jumbo over un mond de See-1000 overnemen. Zulle we ons eten vur vertien daag int vurre moete hoale. Bij de Aldi hebbe ze ok van alles en anders kunde nog altijd nor Ujje. Nou zag ik ok nog dat de Kerkstroot un par weke olling dicht gè. Da wordt wer lastig vur de bussen en de winkels. Wette gij worrum? Ik wiejt ut nie, mar ik denk da ze de stroot en ut kerkplein olling gon verandere vur da de nij school kloor is. Ik waacht mar af. As we erges hen moete gon we wel aachterum of anders te voet. En nou de bloajer gon valle en de mais vort veul te groewt is wiejte we da de herfst stè te beginne en da de daag ont korten zing da merkte al alle daag. Zurg mar da ge watterdichte schoen hedt en unnen goeien regenjas dan kunde er wel tege. We doen’t er mè en wis de kommende kèr. 83


Heemhuis: Kleine Graspeel 3b, 5411 LA Zeeland 0486-454620 Openingstijden: maandag 19.30-22.00 uur woensdag 14.00-16.00 uur Secretaris: Korte Dijk 5, 5411 BH Zeeland 06-44378506 www.heemkundekringzeeland.nl

Programma 1 oktober 20 oktober

Liederentafel Excursie naar Heemkundekring Ravenstein

Operatie Market Garden Op het moment van schrijven is de eerste militaire colonne Zeeland al gepasseerd. Op een stralende woensdagmiddag, 17 september, kwamen honderden Engelse voertuigen door ons dorp. Het was er gezellig druk en overal waren huizen versierd met vlaggen en slingers. Na een plechtige kranslegging bij de twee oorlogsgraven helemaal achter op het kerkhof, werd in de bibliotheek een luchtfoto onthuld, die door de RAF was gemaakt op 19 september. Samen met de mensen van bibliotheek Zeeland was er door de Heemkundekring een tentoonstelling ingericht over de bevrijding. Dankzij de thee en het gebak, verzorgd door Kings en Queens, zat de stemming er goed in. Twee broers Verstegen, Gerrit en Tonnie, waren daar ook te gast en mochten met burgemeester Bakermans en wethouder Vereijken de foto onthullen. Zij stonden op een van de weinige foto’s die direct na de bevrijding zijn gemaakt. De Heemkundekring roept iedereen op om nog eens goed in de schoenendoos te kijken op zoek naar foto’s uit die tijd. Wij scannen ze heel graag voor u in.

14.545 v.l.n.r. Tonnie en Gerrit Verstegen, de luchtfoto, burgemeester Bakermans en wethouder Vereijken

14.546 v.l.n.r. Piet van Gerwen, Gerrit Verstegen, Peter Poorts en Tonnie Verstegen

In de hal van Compostella op Franciscushof 1 is ook een kleine tentoonstelling over de oorlog en de bevrijding ingericht. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis. Nieuwe rubriek: CSI-Zeeland In het gemeentearchief van Zeeland, dat wordt bewaard in een vestiging van het BHIC in Grave, zitten onder andere een aantal dossiers met oude proces-verbalen van de veldwachters van toen. Daar zitten interessante verhaaltjes tussen, die een goed inzicht geven in het - - dagelijks leven van - 84


dagelijkse leven van die tijd. Ik zal ze laten zien in de schrijftaal van toen om die indruk nog wat te versterken. De Jacobus van Dongen waar het over gaat was een voorouder van Marinuske van Dongen en woonde dus op de plek waar nu de Rabobank is gevestigd. Proces-verbaal 2: Gemeenteraadslid een gevaarlijk beroep? Op heden 23 februarij 1822, des voormiddags de klokke omtrent negen uren compareerde voor ons Johannes van der Ven, schout der gemeente Zeeland, kanton Grave, provincie Noord-Braband, Jacobus van Dongen, landbouwer en lid van den Raad dezer gemeente, wonende alhier in de Kerkstraat, welke verklaarden 14.547 dat in den afgelopen nagt van tweeentwintigsten tot drieentwintigsten dezer, de klokke omtrent twaalf uren, de bovenglazen van zijne inkamer zijn ingeslagen geworden en waarop wij ons geassisteert met de leden van den raad Cornelus van der Ven en Ansem van der Linden, ons na voorschreven woonhuis van Jacobus van Dongen hebben vervoegd, en aldaar bevonden dat de bovenglazen van zijne inkamer met hout gespijld of in zogenaamd houten loot gezet op de westzijde van het huis waren ingeslagen, ten getalle van veertien glasruiten, als mede een dwarsspijl, terwijl slegts vier glasruiten onbeschadigd waren, en hebben wij geassisteerd als voorschreven overgaande tot de opneming der daar door veroorzaakte schade, de zelve begroot op twee Nederlandsche guldens. en heeft eerstgemelde comparant vervolgens op onze aanvraag verklaard gene suspicie te hebben, want die het den eersten keer gedaan had, dat het die nu ook wel gedaan zoude hebben. en hebben wij daarvan het tegenwoordige procesverbaal opgemaakt. Schenking Van de familie van Tiel kregen we een unieke koffer of eigenlijk reiskist. Deze kist heeft toebehoord aan een van de Zeelandse zouaven. Dat waren veelal ongetrouwde jongemannen uit heel Europa, die rond 1860 Paus Pius IX te hulp schoten toen zijn Kerkelijke Staat werd bedreigd door de koning van Italie, Victor Emanuel II, geholpen door Garibaldi. Uiteindelijk bleken de ongeoefende mannen geen partij voor de echte legers en moest de paus veel van zijn gebied afgeven. Vanuit Zeeland ging er een handvol jongeren naar ItaliĂŤ om te vechten. De eigenaar van de kist was Petrus (of Pit) van Tiel. Hij heeft gewoond in de boerderij van de familie Bongers op de hoek van Kerkstraat en Schoolstraat. Nu staat daar het huis van Theo Verstegen op Kerkstraat 69. Later hebben familieleden op de Groesplak gewoond en in de wintermaanden kwam Pit van Tiel daar nog jaren later zijn belevenissen vertellen. In een tijd dat hier nog bijna alle wegen onverhard waren, ondernamen zij de reis naar een ver land. De kist is dus ruim 150 jaar oud en verstevigd met ijzeren banden. De buitenbekleding is helemaal bijzonder; die is namelijk gemaakt van het leer van een wild zwijn. De zwarte haren zitten er nog steeds op, maar na al die jaren zijn er wel wat kale plekken 14.548 zichtbaar. Ansichtkaart van van de de boerderij boerderij van van de de famillie familie Van Tiel Ansichtkaart (later Bongers)

85


Wat u altijd al wilde weten over drugs Praten met uw kind over het gebruik van drugs is belangrijk. Maar hoe doe je dat? Het Centrum voor Jeugd en Gezin “CJGgeeftantwoord” organiseert, samen met Novadic-Kentron in opdracht van de gemeente Landerd een informatieavond voor ouders waarbij u praktische tips krijgt over hoe u in de opvoeding om kunt gaan met het onderwerp drugs. Iris de Man, preventiemedewerker en Floris Brocaar, veldwerker van Novadic-Kentron, gaan deze avond in op de volgende onderwerpen:  Effecten, risico’s, trends en ontwikkelingen van drugs  Praktische tips over hoe u in de opvoeding om kunt gaan met het onderwerp drugs  Tijd voor vragen en opmerkingen Voor wie: Datum: Tijd: Locatie: Kosten:

 Welke drugs zijn er?  Hoe herken ik of mijn kind drugs gebruikt?  Hoe praat je over drugs met je kind?  Hoe doen andere ouders dat?

ouders maandag 6 oktober 2014 van 20.00 tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.45 uur gemeentehuis Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland geen

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Opvoeding (6 tot 12 oktober). Er zijn in deze week nog meer bijeenkomsten. Hieronder treft u een overzicht aan: Wanneer 6 oktober

Wat Wat u altijd al wilde weten over “Drugs” (voor ouders)

7 oktober

“Bijna volwassen: what to do?” FNV Jong Masterclass voor (bijna) 18-jarigen en hun ouders; over nieuwe rechten en plichten rondom de zorgverzekering, belasting en studiefinanciering. “Mama café Special” Voor alle jonge moeders en vaders met hun baby

8 oktober

9 oktober 10 oktober

Kickoff van ”Jongeren helpen ouderen” Voor Boekelse kinderen uit groep 8 i.s.m. Vivaan. “Peutertijd Special” Voor alle ouders met hun peuters Poppentheater Drames speelt 'Foetsie' voor peuters, kleuters én ouders

Waar van 20.00 tot 21.30 uur gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, Zeeland van 20.00 tot 21.30 uur bibliotheek Markt 1, Veghel van 10.00 tot 12.00 uur in De Gouden Leeuw Markt 10, Sint Oedenrode Boekel van 10.00 tot 10.45 uur bibliotheek Markt 1, Veghel van 16.00 tot 16.30 uur consultatiebureau/CJG Aldetiendstraat 23, Uden

Voor informatie en/of aanmelding: Bent u geïnteresseerd in één of meerdere activiteiten dan kunt u zich tot uiterlijk 2 oktober 2014 aanmelden. Dit kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens en het aantal deelnemende personen. We verzoeken om uw bevestigingsmail mee te nemen. Meer informatie op www.cjggeeftantwoord.nl of via (0800) 254 0000 86


MAATWERK IN INMAATWERK MOBIELE MOBIELE FUNCTIONALITEIT FUNCTIONALITEIT INSTRA BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

Vindingrijke oplossingen in speciaalbouw, van een enkel opbergrek tot een compleet ingerichte bedrijfswagen. Met flexibele dienstverlening, strakke planning en scherpe prijs/-kwaliteit verhouding. Een overzicht van mogelijkheden en specialisaties vindt u op: www.instra.nl

Hoefslag 6, Zeeland, Tel. (0486) 45 21 36 • internet: www.instra.nl

Ceelen-Volkel Vrijetijdskleding - Kinderkleding Tel. (0413) 27 40 82 Antoniusstraat 46 VOLKEL

Openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 17.30 uur di 9.00 tot 12.00 uur vrij 9.00 tot 20.00 uur za 9.00 tot 16.00 uur

De Klijn Bouw Nieuwbouw | Onderhoud | Verbouw Hoefslag 10 | 5411 LS | Zeeland (NBr) T 0486 45 26 53 | M 06 26 87 17 72 E info@deklijnbouw.nl | W deklijnbouw.nl Bel of mail voor een gratis, vrijblijvende offerte voor al uw bouwplannen.

Thuiszorg op tijden die U uitkomen !!!! VITA Thuiszorg levert op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) persoonlijke zorg waarbij de cliënt centraal staat. Door onze kleinschaligheid kunnen wij ervoor zorgen dat er minder verschillende handen aan het bed zijn. Onze diensten bestaan uit: Huishoudelijke hulp, Persoonlijke verzorging, Verpleging, Terminale zorg en Ondersteunende begeleiding. Ons vast aanspreekpunt in Zeeland is Jacquelien van Ras, Tel. 06‐21800013 Wilt U meer informatie over VITA THUISZORG: Adres: Reestraat 56 Tel: 0413‐335041 5408 XB Volkel E‐mail: info@vitathuiszorg.nl Website: WWW.VITATHUISZORG.NL 87


KOELTECHNIEK WATERBEHANDELING AIRCONDITIONING ZONNEPANELEN VOOR HORECA, INDUSTRIE EN PARTICULIER!

Joris Veeger Grenssteen 11 | 5411 BT Zeeland +31 (0)6 53 79 79 49 info@ferro-ex.nl www.ferro-ex.nl

F-Gassen Gecertificeerd

Voor drukwerk én ontwerp... ...maar ook • digitaal

én offset drukwerk

• spandoeken

• stansen

in elk gewenst model

• relatiegeschenken

• trouw-

en geboortekaartjes

• bedrukte

bedrijfskleding

en reclameborden

promotieartikelen

• kerstpakketten

en

 

 

• autobelettering

Inge van de Hei - de Laat Nieuwe Eerdsebaan 6 • 5482 VS Schijndel • Tel 073-5037167 • info@vierspan.nl

www.kadopakket.nl 88

www.vierspan.nl

www.josdelaat.nl


Geur Wie de nieuwsberichten in diverse media de afgelopen weken goed heeft bijgehouden, heeft kunnen lezen dat er in Landerd een discussie is ontstaan over de voorgenomen aanpassing van de geurverordening. Progressief Landerd is een voorstander van een strenger geurbeleid en ziet daarmee mogelijkheden om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Ook geeft het een verdere invulling aan het ingezette gezondheidsbeleid in relatie tot de intensieve veehouderij. Een gezonde leefomgeving Geur kan leiden tot stankoverlast en (ernstige) hinder. Dit kan leiden tot stress en verstoring van activiteiten en gedrag en heeft daarmee een negatieve invloed op de gezondheid van omwonenden. Of het tot klachten leidt is afhankelijk van de mate van hinder, hoe erg het stinkt, hoe vaak, hoe lang, het tijdstip, enzovoorts. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat bij toename van stank ook de uitstoot van andere componenten zal toenemen. Geur heeft vaak een signaalfunctie welke bij de veehouderij in verband wordt gebracht met mogelijke gezondheidsrisico’s. De GGD benadrukt dat de bezorgdheid over andere gezondheidsrisico’s er toe kan leiden dat vaker geurhinder wordt ervaren. De uitgevoerde gezondheidseffectscreening gaf aan dat de mensen in Landerd meer dan in andere gemeenten bezorgd zijn over infectiezieken die overdraagbaar zijn van dier op mens. Daarnaast heeft recent onderzoek van de GGD uitgewezen dat er meer mensen zijn die hinder hebben van geur, meer dan waarvan tot nu werd uitgegaan. De gezondheidsraad geeft aan dat risicopercepties, geurhinder en de zorgen van mensen tellen, moeten worden meegewogen en om een lokale afweging vraagt bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid. Dat is precies wat Progressief Landerd nu doet door te kiezen voor een strengere geurnorm. De afgelopen jaren is de inzet van PL er op gericht geweest dat wonen, agrarische en economische ontwikkelingen, recreatie en toerisme in een goede balans met elkaar kunnen bestaan. Ontwikkelingen rondom het LOG Graspeel, de discussie over geitenstallen en de Q-koorts epidemie hielden en houden ons dagelijks bezig. Boeren willen vooruit en dat betekent groeien en uitbreiden. Met de afschaffing van het melkquotum in 2015 zullen naar verwachting ook meer melkveehouders kiezen voor schaalvergroting. Voor Progressief Landerd worden de grenzen voor de groei van bedrijven grotendeels bepaald door de mest- en ammoniakproductie, de hoeveelheid beschikbare grond, gezondheidsrisico’s en de hoeveelheid voortgebrachte stank. Progressief Landerd vindt dus dat niet ieder bedrijf zondermeer kan doorgroeien. Door te investeren in betere technieken is die ruimte er in bepaalde gevallen wel. Zeker wanneer dit een verbetering van de leefomgeving oplevert! Daarmee hebben wij ook oog voor de ondernemer. Echter, de kwaliteit van de leefomgeving en de volksgezondheid staan voorop. Daarbij zou het overigens ook helpen als de burger bereid zou zijn een eerlijke prijs te betalen voor een goed product! Sociaal beleid Jeugd Deze raadsperiode staan een aantal belangrijke beleidprogramma’s op de agenda van de gemeenteraad die de ontwikkelingen in ons sociaal domein tastbaar maken. Dat dit eraan zat te komen wisten we al, met deze beleidsnotities kan per 1 januari de uitvoering ervan ook gestalte krijgen. Dan gaat u werkelijk ervaren wat dat voor uw persoonlijke situatie gaat betekenen. Het nieuwe jeugdbeleid voorziet in één toegang tot de jeugdhulp, via het Basisteam Jeugd kunt u terecht met al u vragen over gezins- en opvoedingsproblemen. Het basisteam bestaat uit een diverse professionals, maatschappelijk werker, jeugdarts, medewerker van MEE en een jeugd wijkverpleegkundige, enzovoorts. - - De kern is - 89


De kern is een integrale aanpak, ‘één gezin, één plan’. Niet 3 of 4 instanties over de vloer, één centrale regisseur. Deze regisseur kunt u ook zelf zijn, het basisteam biedt dan de professionele ondersteuning. Samen met 19 omliggende gemeenten is dit nieuwe beleid opgezet. Landerd zal hierin vooral in een kleiner verband samenwerken met Uden, Boekel, Veghel en Sint Oedenrode. Met deze samenwerking creëer je een goed draagvlak en kan er snel op probleemsituaties worden ingespeeld. Probleemsituaties kunnen zo snel en goed worden opgepakt. PL zou graag zien dat, ook voordat de problemen zich voordoen, jongeren meer kansen krijgen om zich gezond te ontwikkelen. Tijdens de voorbereidende vergadering van 10 september, heb ik de wethouder gevraagd na te denken over jeugdbeleid waarin kunst, cultuur en muziekonderwijs weer een plek krijgt en waar we verenigingen nog meer kunnen ondersteunen in hun activiteiten met jongeren. Door vroeg te investeren in onze kinderen worden zij volwaardig lid van onze samenleving met kansen en mogelijkheden. WMO De AWBZ wordt grotendeels overgeheveld naar de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Veel hulp die u zomaar kreeg en vanzelfsprekend was, is er dadelijk niet meer. Samen met de WMO consulent wordt met u gekeken, op welke manier binnen de eigen omgeving mogelijkheden zijn, om u verder te helpen. De thuiszorgorganisaties zijn al bezig om hulp in de huishouding opnieuw te indiceren. ‘Het gesprek’ is de plaats waarin samen met u tot een maatwerk oplossing wordt gekomen. Wethouder Böhmer van PL houdt uitdrukkelijk de vinger aan de pols en zal ook steekproefsgewijs mensen bezoeken om van hen persoonlijk te horen of zij tevreden zijn over deze nieuwe manier van werken. PL is erg benieuwd naar hoe wij deze nieuwe tijd gaan ervaren. Met elkaar kunnen we er iets van maken. Graag breng ik nog één belangrijk punt expliciet onder uw aandacht: glasvezel biedt veel mogelijkheden in dit nieuwe sociale beleid. Het brengt nu en in de toekomst mensen bij elkaar. In bepaalde hulpbehoevende situaties is een snelle glasvezelverbinding een waardevolle toevoeging. Ik roep iedereen op mee te doen en het aanmeldformulier in te vullen. Jacques Pijnappels, raadslid Progressief Landerd Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met jpyn@xs4all.nl (06) 203 52 621, of met Mathieu de Klein voor vragen over de geurverordening, mdeklein@hotmail.com (06) 546 61 989 of met onze wethouder Moritz Böhmer moritz.bohmer@gmail.com (06) 812 80 442.

Viering 50-jarig bestaan Buurtschap de Brand Zaterdag 13 september heeft Buurtschap Brand zijn 50-jarig bestaan gevierd. Na maanden van voorbereiding was het zover. Theo en Willy van Tiel hadden hun aardappelschuur ter beschikking gesteld en in de week voor het feest kwam in die schuur een kring van tenten te staan (bartent, eettent, fototent enzovoorts) met in het midden onder de parachute een heuse dansarena. De hele week zijn enkele mensen bezig geweest om alles te versieren en in te richten. Verschillende huizen en tuinen in de straat werden opgesierd met vlaggetjes en Abrahams, terwijl er ook een huis tussen zat waar iemand echt 50 werd. Nogmaals proficiat Arno! ’s Middags om 13.00 uur begonnen we, lekker in het zonnetje met een spelletjesmiddag voor de kleinste jeugd met natuurlijk een springkussen. Ellen Laurenssen-van de Laar veranderde de aanwezige kinderen in prinsesjes en stoere piraten met haar schmink en glittertattoos. Annemiek van de Laar vertoonde haar kunsten met ballonnen door hondjes en pinguïns te maken of vleugels voor de kinderen zodat ze in elfjes of vlinders veranderden. Ook maakte ze zwaarden - - voor de jongens - 90


voor de jongens en armbanden in de vorm van lieveheersbeestjes voor de meisjes. Ondertussen werden cakejes versierd en ijsjes gegeten en kwam de heer Moritz Böhmer namens het college van Burgemeester en Wethouders het buurtschap feliciteren. Daarna kwam Jos van de Broek met de oude Brandweerwagen waarop de kinderen met hun ouders mee mochten rijden voor een ritje over de Brand, met sirene! Ook de 50-plussers maakten hier maar wat graag gebruik van. Daarna waren en spelletjes in de wei met de brandweerspuit. Je moest proberen zo te 14.549 richten dat een rad ging draaien of blokken omspuiten. De Pompestichting had ook een hoekje ingericht met spullen die ze op de locatie Zeeland, Brand 75, maken en vooral het loopwagentje en het keukentje waren in trek bij de jongste kinderen. Onze buren van de Pompestichting konden er natuurlijk niet bij zijn vandaag, maar in oktober zijn de buurtbewoners uitgenodigd voor een kop koffie en een rondleiding in de forensische kliniek. Om 17.00 kwamen de “koks” van de Brand met hun zelfgemaakte gerechten naar de eettent toe. Ieder huishouden had wel iets gemaakt. Er was keus uit verschillende soorten soep, er waren ovengerechten, kip Hawaï, pastasalade tonijn, quiche en natuurlijk diverse desserts zoals ananasbavarois en fruitsalade. Met een kleine 100 personen hebben we genoten van hetgeen op tafel kwam. Vanaf 19.00 uur kwamen ook de oudbewoners van de Brand binnendruppelen. Als verjaardagscadeau voor het 50jarige Buurtschap Brand had de Rabobank voor alle aanwezigen voor cupcakes van Kris gezorgd. Ze waren heerlijk! De fotohoek gaf aanleiding tot veel herinneringen en verhalen en regelmatig hoorde je: “en wie bende gij dan”? Om 20.00 uur heette de voorzitter van 14.550 Buurtschap Brand, Piet Bongers, alle beSpelletjes in de wei met de brandweerspuit woners en oud-bewoners en alle mensen die de Brand een warm hart toedragen van harte welkom. In zijn openingswoord zei hij onder andere dat de Brand niet alleen als mooie toegangsweg naar Zeeland bekend staat, maar ook als een buurtschap waar van alles te doen is en waar een grote saamhorigheid onder de bewoners heerst. Vanaf 21.30 uur startte Party Disco Show Bertie en John Lukano de muziek en wisten zij menig buurtbewoner aan het zingen dan wel dansen te krijgen. De crew van het Hoischurke zorgde voor de muntenverkoop, bemande de bar en zorgde dat niemand iets te kort kwam. Het werd een gezellig feest met veel zingen, dansen en schik maken. Rond 01.00 uur werd de grote koekenpan van Maarten Hoevenaars aangestoken en konden er, zoals dat hoort op de Brand na een feestje, eieren gebakken worden. Die vonden gretig aftrek. Zondagochtend waren buurtbewoners in groten getale aanwezig om alles weer op te ruimen en in een mum van tijd was de feestzaal weer gewoon pieperschuur. 91


Katholieke Bond van Ouderen. Belangenorganisatie voor senioren.

KBO-reis 2014

Maandag 18 augustus 2014 staan er al in de vroege morgen 36 mensen op de stoep bij het gemeentehuis voor een weekje weg van huis. Dit jaar is gekozen voor reisorganisatie “Effe Weg”. Met chauffeur Hendrik die ons deze week mee zal nemen onderweg door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Het weer was ook helemaal goed zodat niets ons nog in de weg stond. Op het laatste moment waren er nog 5 afmeldingen door allerlei omstandigheden. Jammer, maar dat kan gebeuren. In het witte stadje Thorn was onze eerste koffiestop. Dan ging het op weg naar Coo (van de watervallen) waar we een safaririt hadden en waar we ook de lunch gebruikte. Daarna ging het door naar Clervaux, een dorpje wat helemaal in een dal ligt en waar we 4 nachten zullen verblijven in hotel “Koener”. Het was een chic hotel met grote kamers. Dinsdagmorgen na het ontbijt ging het via een hele mooie route naar Echternach, een heel oude stad. Na diverse bezichtigingen op eigen gelegenheid gingen we weer naar het hotel. Na het avondeten was het tijd voor de vaste zingavond onder leiding van Toon met accordeon. Woensdag ging de reis naar Luxemburg waar we op tijd moesten zijn, vanwege de gids die ons tijdens een wandeling door de stad van alles vertelt over deze stad. Daarna een lunch met een borreltje na voor iedereen. Dan ging het verder naar Remich waar we een boottocht hadden over de Moezel. Na het avondeten werd er een quiz gehouden die door Ria in elkaar was gezet. In 5 groepen werd er gestreden om de bokaal. Na een felle strijd won groep 1 met 3 punten meer dan de 2e groep. Er werd wijselijk geen discussie over de uitslag gehouden. Donderdag ging de reis naar Bitburg waar we de bekende brouwerij van Bitburger bier (Bitte ein bit) bezochten. Na een rondleiding kreeg we nog kans om het een en ander te proeven. Daarna ging het verder naar Vianden met zijn kasteel en stuwmeer. Na een heerlijke lunch gingen we met de kabelbaan naar boven wat mooie vergezichten opleverde. Terug in het hotel en na het avondeten werd er nog een uurtje gezongen want we moesten op tijd naar bed voor de laatste dag, die al om 7.00 uur begon. Vrijdag ging de reis richting Han waar we de grotten gingen bezichtigen. Met een treintje naar boven en dan door de berg weer naar beneden. Dit was echt prachtig jammer dat degene die minder goed ter been waren hier niet aan mee konden doen. Hierna stapten we in een ander voertuig die ons rond reed door een natuurpark met allerlei dieren los of achter hekken. Toen werd het tijd om weer richting Zeeland te gaan. Onderweg kregen we nog wat regen maar toen we in Soerendonk aankwamen voor het afscheidsdiner was het weer droog en nog mooi weer om een foto te maken van de hele groep. om 21.00 uur kwamen we aan in Zeeland waar iedereen nog net voor de regen thuis kon zijn. Dank aan de chauffeur en aan Arnold en Ria die ons 5 dagen goed begeleid hebben. 14.551

92


ZONDAG

12 OKTOBER HERFST

WANDELTOCHT Inschrijven tussen 09.00 - 12.00 uur

€ 4.50

MET NA AFLOOP EEN HEERLIJK

GRATIS BOKBIERTJE

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

93


94


Agenda

10 Oktober Eerste editie Eigen Herd Lacht Uden . M.m.v. toppers Tonproaters , Bandparodist Maarten Presentatie Tinus Kwartjesvolk

OOR-OVENTJE 22

25/ 26 oktober Irish Weekend ‘t Oventje Zeeland M.m.v .Irish 105 Band Rusty Springs LANGENBOOMSEWEG Geen voorverkoop vol = vol Na het grote succes vorig jaar . 1 november De Stapperij Veghel 2e editie Goud van oud . m.m.v. The Hot Studs , Chris Barrow Video clipsshow DJ Maarten de Groot Besloten Optredens , Dj Maarten Staan niet Vermeld in Agenda Ook voor het samenstellen van u feestavond . www.maartendegrootevenementen.nl www.bandparodistmaarten.nl

• • • • • • • • • •

kunststof kozijnen zonwering schuifpuien serres terrasoverkappingen rolluiken zonnescreens zonwering dakkapellen lichtstraten

• bouwservice

Maarten de Groot 06 -22520369 www.daspaslachen.nl

Van Vliet Kunststoffen is gespecialiseerd in het leveren en monteren van kunststof gevelelementen. Tevens verzorgen wij desgewenst alle bijkomende bouwtechnische werkzaamheden. Bijvoorbeeld hak- en sloopwerk, timmer- en stucwerkzaamheden. Maar ook ontwerp/tekenwerk. Onze producten zijn voorzien van komo-keur en desgewenst met politiekeurmerk. Gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit met de hoogste isolatie waarden. In onze showroom adviseren wij u graag en zoeken we naar de meest optimale oplossingen. Maak eens een vrijblijvende afspraak.

Showroom: Langenboomseweg 55, Zeeland tel 0486 - 45 37 78 www.vanvlietkunststoffen.nl

95


VOETVERZORGING ELS  DERKS   Ervaren,  gediplomeerde  Reflexologe  en  Pedicure  

Behandelingen:   • Basisbehandeling  voetreflex  en  pedicure     • Diabetische  voet     • Chinese  Reflexologie   • Zwangerschaps  Reflexologie   • Immuunsysteem  verhogende  behandelingen   • Overgangsklachten  aanpakken   • Ontstressend  en  ontspannend    

Last van  energietekort?:   Geef  uw  lichaam  een  boost  met  de   reinigingskuur  van  Jentschura.   In  combinatie  met  4  voetreflex-­‐ behandelingen  krijgt  u  weer   hernieuwde  energie!      

Vergoeding vanuit  aanvullende  verzekering  mogelijk   voor  voetreflex.  (Zie  www.VNRT.nl)      

 

Praktijkadres:   Rootstraat  22     5411  AX  Zeeland  

   

Afspraak maken?     Telefoonnummer:  0486-­‐451767   E-­‐mail:  elsderks@planet.nl  

DE9003010-ONT002-CB013

Voederheil 8b, Zeeland Tel.: 0486 - 45 11 80 www.autoservicelanderd.nl 96


Record: ‘Geheugen van Brabant’ telt nu 5000 historische verhalen Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft het 5000ste historische verhaal online gezet op zijn onlangs vernieuwde website, het ‘Geheugen van Brabant’ (www.bhic.nl). Ruim een derde van deze verhalen is ingezonden door geschiedenisliefhebbers. Het 5000ste verhaal is het verhaal ‘Het Martinushuis’ van Willie Damen van de Mosselaer uit Sint-Oedenrode. Het verhaal ‘Speelgoed van een zweefvlieger’ van Rini de Groot kwam nét iets eerder binnen. Zijn verhaal werd nummer 4.999 en dat van Willie nummer 5.000. We constateren dus dat het een ‘fotofinish’ is geworden. Om deze mijlpaal van het 5000ste verhaal op onze site te vieren, hebben zowel Willie Damen als Rini de Groot vanmiddag een boekenbon gekregen. In hen eert het BHIC iedereen die de afgelopen jaren zijn of haar verhaal met ons allen heeft gedeeld. Lokale geschiedenis is populair Veel mensen vinden het heerlijk om oude foto’s en films te bekijken en nog eens terug te keren naar hun Brabantse roots. Herinneringen aan een oude dorpsdokter, de pastoor, hun school of een plein waar zij als kind veel gespeeld hebben en dat door een nieuwe woonwijk is verdwenen. Dat zijn precies de gegevens waar we sinds de start van onze online geschiedenisboekjes in 2006 voortdurend naar op zoek zijn. In datzelfde jaar zijn we ook gestart met het organiseren van bijeenkomsten (roadshows) in de zeventien gemeenten van ons werkgebied. Daar laten we zien aan de inwoners dat vooral zij de geschiedenis van hun woonplaats kleur kunnen geven. Zij kunnen zelf foto’s plaatsen, anekdotes vertellen of zelf een verhaaltje schrijven op de vele forums van de online geschiedenisboekjes, te vinden op www.bhic.nl. In al die jaren is daar ook flink gehoor aan gegeven, waardoor de teller nu op 5000 verhalen en anekdotes staat. De vernieuwde website heeft dat allemaal nog een stuk gemakkelijker gemaakt. Overigens zijn niet alle verhalen door bezoekers ingezonden, tweederde van de verhalen zijn door het BHIC zelf online geplaatst. Daar komen veel reacties op, die vaak ook weer nieuwe verhalen met foto’s en/of filmpjes opleveren. Door de enorme toename van digitale archieven en bronnen heeft de (lokale) geschiedschrijving de laatste jaren een andere invulling gekregen. Mensen kunnen gewoon thuis achter hun bureau graven in het verleden. Voor (stamboom-)onderzoek, maar bijvoorbeeld ook om foto’s en films te bekijken en hun lokale geschiedenis te ‘ontdekken’. Het BHIC heeft zich daar de afgelopen jaren op gefocust door open te staan voor nieuwe publiekswegen, te experimenteren met nieuwe media en samen te werken aan digitale projecten. Die focus werpt zijn vruchten af. Het heeft ons 5000 mooie, indrukwekkende en bijzondere verhalen van en over Noord-Brabant opgeleverd die het waard zijn om gelezen te worden. Wij van het BHIC hopen daarom dat mensen hun herinneringen, foto’s en filmpjes via www.bhic.nl met anderen blijven delen. ’s-Hertogenbosch, 9 september 2014

Noteer al in je agenda:

zaterdag 27 december Zellandse Quiz 97


Kom jij bij ons op De Boerderij werken? Het leven op onze boerderij is fantastisch! Wij werken in een klein groepje op een rustige plek. We doen allerlei klusjes in en rondom de boerderij zoals: - Werken bij de koeien - Werken in de tuin - Verzorging van ons konijn Wij leren hier ook dagelijkse klusjes als: - Afwassen - Poetsen - Afdrogen Een dag op de boerderij is een dag waarin je veel leert zonder dat er druk achter zit. Want alles gebeurt in een veilige omgeving, in jouw eigen tempo en onder professionele begeleiding. Bij ons vind je houvast, plezier, educatie en misschien zelfs wel vrienden voor het leven. Je bent altijd welkom om te komen kijken. Koffie en/of thee staan voor je klaar! Wil je meer weten? Kijk dan op www.zorgland.nl, contact via mail: anne.vanschijndel@zorgland.nl of bel naar 06-14453607 om een afspraak te maken.

98


Schenking aan de kinderen? kinderen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Een bedrijf beginnen of overnemen? overnemen? over de de mogelijkheden. mogelijkheden. Praat eens met ons over

Van Mourik & de Bie Notarisse Notarissenn kantoor in in de de regio regio met met een een is een all-round kantoor benadering. persoonlijke benadering.

Kantooradres De Donk 21 Schaijk

TT 0486 0486 -- 46 46 26 26 14 14 FF 0486 0486 -- 46 46 28 28 32 32

Postadres Postbus 7 5374 ZG Schaijk Schaijk

EE info@vanmourikendebie.nl info@vanmourikendebie.nl II www.vanmourikendebie.nl www.vanmourikendebie.nl

99 37


Redactionele mededelingen. Nieuw lid in Rookelijzerredactie !

Enige tijd geleden plaatsten wij in Ut Rookelijzer een oproep voor een nieuw redactielid. Wij zijn erg blij om nu te kunnen meedelen, dat wij Bas van der Loop bereid hebben gevonden om deel te gaan uitmaken van de Rookelijzerredactie. Bas is 23 jaar en woont aan het Noordveld in Zeeland. Bas, wij heten je van harte welkom als Rookelijzermedewerker en hopen dat je je gauw thuis voelt bij ons mooie maandblad.

Rookelijzerwebsite weer online !

Geruime tijd kon er geen gebruik worden gemaakt van de Rookelijzerwebsite. Gelukkig zijn de problemen nu opgelost en kan er weer volop ingelogd worden. Wij hopen dan ook dat vele Rookelijzerabonnees en andere belangstellenden weer met genoegen een kijkje zullen nemen op onze website. Natuurlijk is het ook mogelijk om een reactie te sturen naar Ut Rookelijzer door gebruik te maken van het gastenboek. Wij kijken er naar uit!

Feminenza staat voor het stimuleren van een toekomst voor iedere vrouw, wat haar nationaliteit, leeftijd of afkomst ook moge zijn. Wil je kennis maken met het werk van Feminenza? Op 4 oktober 2014 vindt een ontmoeting in de buurt plaats met als thema; De menopauzale fase als nieuw begin Locatie: De Robijn Hof, Hoefslag 10, Zeeland N.Br. Tijd: 12.00 – 18.00 uur Feminenza coaches: Olga Lemmen en Annemarie Meevis Bijdrage: ₏ 25,--, inclusief koffie/thee en een soepje als afsluiting Tijdens deze interactieve sessie, met volop ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling met elkaar, krijg je inzicht in de vijf natuurlijke ontwikkelingsstadia van de vrouw. Vanaf het moment dat we als mensen geboren zijn beweegt iedereen zich door de verschillende stadia van het leven. En wanneer je als vrouw de leeftijd bereikt van 45 tot 55 jaar dan breekt er een nieuwe fase aan, de zogenoemde menopauze. Het langzaamaan verdwijnen van de fysieke vruchtbaarheid is in wezen een natuurlijk proces dat ons in eerste instantie vooral confronteert met het ouder worden. Echter, zodra we dieper kijken naar dit structurele veranderingsproces blijkt het niet zozeer een kwestie van verloren jeugd, maar luidt de menopauze eerder een nieuw stadium in dat ons de gelegenheid biedt voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Deze middag wordt specifiek in gegaan op de menopauze, de transitie naar het vijfde stadium en de innerlijke mogelijkheden van ontwikkeling die zich in deze periode aandienen. Je gaat beter begrijpen dat de menopauze een doelgericht en belangrijk veranderingsproces is in het leven van de wijzer wordende vrouw, en je krijgt gereedschappen mee om dit proces te benutten. Opgave: saskia.sandman@feminenza.org tel.: 0486-452653 / 06-38374907 100


Agenda Voor verdere informatie zie eventueel artikel in Ut Rookelijzer. 28 sep 29 sep 30 sep 1 okt 4 okt 4+5 okt 4+5 okt

Tiona, Smartiesfestival, zaal De Potter in Schaijk, van 15.00 tot 22.00 uur Bibliotheek Zeeland, Opfriscursus verkeersregels, van 20.00 tot 22.00 uur Schildersclub D'n Zolder, Start cursus Leren tekenen, van 19.30 tot 21.30 uur Heemkundekring, Liederentafel, Heemhuis Feminenza, ontmoeting; Hoefslag 10, 12.00 – 18.00 uur Ut Hoischûrke gouden jubileumweekend, Vlashoeve Expositie schilderijen/tekeningen cursisten Annie v.d. Burgt, Tooverkamp 16, 11.00 – 17.00 uur 4+10+11 okt Toneelvereniging Excelsior, Toneel 'Oma is jarig!', zaal De Heische Tip, 20.00 uur 6 okt CJG, informatieavond Drugs, gemeentehuis, van 20.00 tot 21.30 uur 6 okt KBO Brabant, jaarlijkse abdijdag bij Zr. Brigittinessen Uden, 10.00 – 16.30 uur 9 okt Zonnebloem, Jaarvergadering 9 okt KBO, Culturele dag, het Witte Huis, vanaf 10.30 uur 12 okt Kinderopvang Pinkeltje, spullenmarkt, Het Witte Huis, 10.30 – 12.30 uur 12 okt MuziS, Concert Nijmeegs Strijkersgilde, Phoenix Schaijk, van 12.00 tot 14.00 uur 14 okt KBO Brabant, “Pelgrimeren door je leven”, Pelgrimshoeve, Vessem, 10.00-16.00 u 16 okt Deadline inzenden van kopij voor Ut Rookelijzer nr. 578, vóór 19.00 uur 18 okt. Big BUSiness, vanuit VanderLande Veghel, vanaf 13.00 uur 18 en19 okt Brandweer, Broodje Brandweer (lunch), Brandweerkazerne, van 11.00 tot 13.00 uur 20 okt Heemkundekring, Excursie naar Heemkundekring Ravenstein 22 okt SJB Herfstfestijn, sporthal De Hekel, aanvang 10.15 uur 22 okt KBO, Tachtig plus middag, Compostella, vanaf 14.00 uur 25 okt Ut Rookelijzer, nr. 578 29 okt Bibliotheek Zeeland, lezing Toos Dekkers-van Dijk, 20.15 uur 1 nov De Smouskes, onthulling van de nieuwe Hoogheden, Ambianz 7 nov Jeugdcarnaval De Smouskes, onthulling Jeugdhoogheden, Heische Tip 6 jan EHBO-vereniging, start EHBO-cursus, De Garf, van 19.30 tot 22.00 uur

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij voor Ut Rookelijzer

U kunt als volgt inzenden: 1. Een Word document als bijlage van een e-mail. 2. U doet ons een groot plezier als u dit op de volgende manier doet:  Lettertype Century Gothic 11.  Marges boven en onder 2 cm, links en rechts 1,5 cm.  Regelafstand: “enkel”.  Zo weinig mogelijk witruimte in uw kopij laten. 3. Een artikel waarbij foto’s horen s.v.p. door een en dezelfde persoon insturen. 4. Foto’s in JPG-formaat. Graag scherpe, niet donkere foto’s, met een bijpassend onderschrift. Bestandsgrootte van foto’s vóór verzending s.v.p. verkleinen. 5. Een geschreven of getypte tekst. Wij zorgen voor verwerking. 6. U hoeft met insturen echt niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder hoe liever zelfs! Wij behouden ons het recht voor om lettertype, puntgrootte en grootte van logo’s en foto’s naar ons inzicht en beschikbare ruimte aan te passen. Voor kopij, familieberichten en sintels (korte berichtjes) utrookelijzer@home.nl Ankie van Uden, Melkpad 19, 5411 GC Zeeland 0486 451813. Grote bestanden via We Transfer uitsluitend naar utrookelijzer@hotmail.nl Voor commerciële advertenties: adv.utrookelijzer@ziggo.nl Heidi de Groot, Linnenstraat 4, 5411 AJ Zeeland 0486 453816.


Ut Rookelijzer Zeeland mei 1965

September 2014  
September 2014  
Advertisement